Page 1

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

2013/ 14 SPRING DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

2013/ 14 BAHAR MİMARLIK BÖLÜMÜ


ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

2013/ 14 BAHAR

ÇANKAYA UNIVERSITY DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

2013/ 14 SPRING


THE FACULTY

The aim of the education in the Department of Architecture in Çankaya University is to educate personality. This mentality, as in every design discipline, that has never changed in architectural education aims to form “original approach”. To educate one’ s own personality is the mainstream to do this.


FAKÜLTEMİZ

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümünde eğitimin hedefi “kişiliğin eğitilmesi” olarak adlandırabileceğİmiz bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu anlayış, her tasarım disiplininde olduğu gibi, mimarlık eğitiminde de hiç değişmeyecek ve hep var olacak bir hedef olan “özgün” yaklaşımı ortaya çıkarmayı amaçlayan ve bunu yapabilmek için kişinin kendi kişiliğine eğitilmesi görüşüdür.


PANELS AND CONFERENCES


PANEL VE KONFERANSLAR

VIYANA LECTURE


MONDAY SEMINARS


PAZARTESİ SEMİNERLERİ


GEZİLER ESKİŞEHİR

Kılıçoğlu Brick & Tile Factory trip

Eskişehir’ deki Kılıçoğlu Kiremit ve Tuğla Fabrikasına arazi gezisi

AYVALIK

Kırlangıç Oil Factory trip

Ayvalık’ da yer alan Kırlangıç Yağı Fabrika Binasına arazi gezisi


TRIPS ESKİŞEHİR

Residential area trip which is close to the Anatolian University

Eskişehir’ deki Anadolu Üniversitesi yakınında yer alan konut bölgesine arazi gezisi

İSTANBUL

“Design Bienale” trip

“Tasarım Bienali” için İstanbul gezisi


YAZ OKULU Çankaya University , Faculty of Architecture is organising an architecture is organising an architectural workshop in collobration with Oxford Brooks University, Italy Frosinone Architecture Association Girne American University and Supino municipality between 17-24 August 2014 in the town Supino.

SUMMER SCHOOL

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesince, 17-24 Ağustos tarihleri arasında İtalya’ nın Supino kasabasında, Oxford Brooks Üniversitesi, İtalya Frosinone Mimarlar Birliği, Girne Amerika Üniversitesi ve Supino Belediyesinin işbirliği ile Mimarlık Yaz Okulu düzenlenmektedir.


BAŞARILARIMIZ

ACHIEVEMENTS


Zeynep Özoğlu, is a student at the Department of Architecture, won Honorary award in “Child Marriage” poster design competition. The competition was organized by Doğuş University. Özoğlu’ s Poster was named as “Hands” and was selected for exhibition to be sent to International Human Rights Association.

MİMARLIK BÖLÜMÜ II. SINIF ZEYNEP ÖZOĞLU

Doğuş Üniversitesi’nin üniversite öğrencileri arasında düzenlediği “Çocuk Evlilikleri” Afiş Tasarım Yarışması’nda Üniversitemiz Mimarlık Bölümü öğrencisi Zeynep Özoğlu “Eller” isimli çalışmasıyla ödül aldı Mimarlık Bölümü öğrencimiz Zeynep Özoğlu’nun, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından 7 Mart 2014 tarihinde “Çocuk Evlilikleri: Sonuçları, Çözüm Önerileri” Sempozyumu nedeni ile düzenlediği “Çocuk Evlilikleri” Afiş Tasarım Yarışması’na göndermiş olduğu “Eller” isimli afişi,teşekkür ile ödüllendirilerek, sergilenmek ve Uluslararası İnsan Hakları Birliği’ne gönderilmek üzere seçildi. Öğrencimizi içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz


“Space” is a modular drawer unit. The name of this design, Space is based on the asymmetrical handle on the concave gate which creates a spaced - hollow illusion. Due to its modular design units are compatible to be used side by side and stowed upon as well on each other to create a varying probability of visual harmony.

“Space” modüler çekmece birimidir. İsmini asimetrik içbükey Wkapağın ilizyonundan almaktadır. Yan yana ve üst üste gelirken görsel harmoni ve çeşitlilik sağlamaktadır.

ÖĞR. GRV. ALPER GÜNDÜZ

DESIGN FOR EXPORT 7 OFIS MOBİLYALARI BÜYÜK ÖDÜL


The “modul N” is a modular bench which can be used both as a single unit or can be attached with another ”modul N ” units.

“Modul N” modüler oturma ünitesidir. İster tekli istenirse de çoklu kullanım kolaylığı ve olasılığı sağlar.

ÖĞR. GRV. ALPER GÜNDÜZ


Form of the “Porsche Pavilion”, the shape of a water drop, which is the essence of the form of Porsche cars, was abstracted and interpreted in an architectural manner.

“Porsche Pavilion” için Porsche marka arabaların özü olan su damlası şekli soyutlanmış ve mimari bir biçimde yorumlanmıştır.

MİMARLIK BÖLÜMÜ III. SINIF MERVE TAŞTAN


“Inception” chair is made of plywood. Apart from achieving its functionality, a comparison with the differences of interactions between the objects at the beginning of the experience effects the final result in perception, thus highlights its value.

“Inception” oturma ünitesi, plywood malzemesinden üretilmiştir. Kullanışlılığının yanı sıra, objede bulunan farklı açıdaki yüzeylerin birbiriyle olan ilişkisi, kullanıcıdaki algıyı degiştirmektedir. Bu da ürünü değerli kılan en önemli özelliktir İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ III. SINIF İZEL POYRAZ


TEMEL TASARIM I Z. TANALI - Z. ONUR - Z. UYSAL ÜREY- A. GÜNDÜZ - A. ACAR

BASIC DESIGN I


“Express Yourself”

The students were asked to express “themselves” or rather a characteristic of their personality by using an A3 sized paper. They were free to use the paper any way they like, however they were expected to think about the visual and formal character of their final product.

DİLARA AKTAŞOĞLU

Öğrencilerden A3 boyutunda bir kağıt kullanarak “kendilerini”ya da bir kişilik özelliklerini ifade etmeleri istenmiştir.A3 kağıdı ne şekilde kullanacakları konusunda özgür bırakılan öğrencilerin, sonuç ürünün görsel ve biçimsel karakteri üstünde düşünmeleri beklenmiştir.

SERHAN GÜNEŞ

“Repetition in a Cube”

The students were asked toexpress the concept/ principle of “repetition” within a cube that theywould build themselves. The cube would have the dimensions of 30×30×30 cm.They were free to use any materials they like to build their cube and express the concept of “repetition”, however they were expected to think about the visual and formal character of their final product and attain a unity within it. It has been reminded to them that this action was equal to writing a poem.

AYŞE DİLAN AKMAN

‘’Kendinizi ifade edin’’

“Küpün İçindeki Tekrar”

Öğrencilerden kendi oluşturacakları bir küp içerisinde “tekrar’’ kavramı/ ilkesini ifade etmeleri istenmiştir. Boyutları 30 × 30 × 30 cm olarak belirlenmiş küpün yapımında ve “tekrar’’ kavramını ifade etmek için kullanacakları malzeme konusunda serbest bırakılan öğrencilerin, sonuç ürünün görsel ve biçimsel karakteri hakkında düşünmeleri istenmiş ve tasarlayacakları ürünün kendi içinde bir bütünlüğe ulaşması beklenmiştir. Öğrencilere, yapacakları bu edimin bir şiir yazmaya eş değer olduğu hatırlatılmıştır.

NATALİA SAVCHENKO

“The Little Prince”

Sometimes things have meaning beyond their material existence. This assignment have requested from the students to submit their understanding as to what exists beyond the story called “The Little Prince”. Everything was free in terms of the materials, forms and measurements.

MİNA ÇİÇEK

BENSU BERK

ŞEYDANUR ÖZCANLI

KADER DÖNMEZ

ERCAN HACIOSMANOĞLU

“Küçük Prens”

Bazen şeylerin kendi maddi varlığının ötesinde anlamı vardır.Bu ödevde öğrencilerden “Küçük Prens” adlı hikayenin ötesinde var olan anlamı sunmaları istenmiştir. Öğrenciler malzeme, biçim ve ölçüler bakımından serbest bırakılmışlardır.

MERVE OKUMUŞ

İREM ÖNDER


“A Lot Yet Little”

The students were asked to express the sensitivity of “a lot yet little” by using a cube with the dimensions of 30×30×30 cm.They were free to use any materials they like to build their cube and use any method/ material they like to express the sensitivity of “a lot yet little”, however theywere expected to think about the visual and normal character of their final product and attain a unity within it.

DİLARA AKTAŞOĞLU

Öğrencilerden 30 × 30 × 30 cm boyutlarında bir küp kullanarak “çok ama az” duyarlılığını ifade etmeleri istenmiştir. Küpün yapımında ve “tekrar’’ kavramını ifade etmek için kullanacakları malzeme konusunda serbest bırakılan öğrencilerin, sonuç ürününün görsel ve biçimsel karakteri hakkında düşünmeleri istenmiş ve tasarlayacakları ürünün kendi içinde bir bütünlüğe ulaşması beklenmiştir.

GAZİHAN BAKKALCIOĞLU

İREM ÖNDER

KÜBRA DEMİREL

DİLA ZEYTİNCİ

“Emphasis”

The students were asked toexpress the concept of “emphasis” through a design that theywould develop.They were free to use any materials they like to construct their design, however; one of the measurements of one of their selected materials had to have the measurement of 40 cm. As always, they were expected to think about the visual and formal character of their final product and attain a unity within it.

EMRE SÜTİÇEN

“Çok ama Az”

KÜBRA DEMİREL

MİNA ÇİÇEK

MUHAMMET DEMİRKAPI

CEREN ÖNDAŞ

“Vurgu”

Öğrencilerden kendi tasarlayacakları bir ürün yoluyla “vurgu” kavramını ifade etmeleri istenmiştir. Öğrenciler tasarımlarında kullanacakları malzemeler konusunda özgür bırakılmış, ancak kullanacakları malzemelerden birinin bir ölçüsü/ ayrıtının 40 cm boyutunda olması şartı koyulmuştur. Her zaman olduğu gibi öğrencilerin sonuç ürünün görsel ve biçimsel karakteri hakkında düşünmeleri istenmiş ve tasarlayacakları ürünün kendi içinde bir bütünlüğe ulaşması beklenmiştir.

ALPER SİPER

SELİN EROL

DİLARA AKTAŞOĞLU


“Something Beautiful”

The students were asked to construct something “beautiful”. They were free to use any materials and any measurements they like to construct their design.

EMİNE ATABAS

KÜBRA DEMİREL

Öğrencilerden “güzel” bir şey tasarlamaları istenmiş ve kullanacakları malzeme ve boyutlar konusunda tamamen özgür bırakılmışlardır.

MEHMET ALİ SEVİNÇ

“Exhibition Hall and Café at SeymenlerPark”

The students were asked todesign an exhibition hall and a cafe at Seymenler Park. The exhibition hall would cover an area of 100- 150 m2, would be used for the display of video games and would also include a retail area (a shop) for selling some of the video games on display. The cafe would cover an area of 25 m2 and could either be designed together with the exhibition area or as a seperate mass. They were expected to think about the formal character of their structure/s, the relationships of the several different functions within their structure/s, the relationships of their structure/s with the surroundings, and its place within the park and the city.

AYKUT İĞDELİ

“Güzel Bir Şey”

EMİNE ATABAS

MENEKŞE AKSONA

DİLARA ECE DERİLGEN

“Seymenler Parkı’nda Sergi Salonu ve Kafesi”

Bu projede öğrencilerden Seymenler Parkında kendi belirleyecekleri bir alan üzerinde bir sergi salonu ve kafe tasarlamaları istenmiştir. Sergi salonunun toplam alanı 100- 150 m2 olarak belirlenmiş, video oyunlarının sergilenmesi için kullanılacağı ve sergilenen bazı video oyunlarının satışının yapılabileceği bir dükkanı da içermesi gerektiği şartı koyulmuştur. Kafenin toplam alanı 25 m2 olarak belirlenmiş ve sergi salonuyla birleşik ya da ayrı tasarlanması kararı öğrenciye bırakılmıştır.Proje geliştirme aşamasında, öğrencilerden, yapının/ yapıların biçimsel karakteri, yapı/lar içerisinde yer alacak işlevlerin biribiriyle olan ilişkileri, yapı/ların çevre ve bağlamla olan ilişkileri ve park/ kent içindeki konumları üzerinde düşünmeleri beklenilmiştir.

EMRE SÜTİÇEN

MUHAMMET DEMİRKAPI


TEMEL TASARIM II Z. TANALI - Z. ONUR - Z. UYSAL ÜREY- A. GÜNDÜZ - A. ACAR

BASIC DESIGN II


“Museum of Architecture”

You are asked to design amuseum of architecture at Çukurambar District, at the site of the existing park on Muhsin Yazıcıoğlu Avnue, which is adjacent to the undergoing mosque construction. The museum will include an exhibition area, a museum shop and a library. It will have a total area of 6000 m2. You are expected to think about the formal character of your structure/s, the relationships of the several different functions within your structure/s, the relationships of your structure/s with the surroundings, and its place within the city.

“Mimarlık Müzesi”

Bu projede öğrencilerden Çukurambar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ nde bulunan mevcut park arazisi üzerinde konumlanacak bir mimarlık müzesi tasarlamaları istenmiştir. Müzenin, bir sergi alanı, bir müze dükkanı ve bir kütüphane içermesi öngörülmüş ve müze toplam alanı 6000 m2 olarak belirlenmiştir. Proje geliştirme aşamasında, öğrencilerden, yapının/ yapıların biçimsel karakteri, yapı/lar içerisinde yer alacak işlevlerin biribiriyle olan ilişkileri, yapıların çevre ve bağlamla olan ilişkileri ve kent içindeki konumları üzerinde düşünmeleri beklenilmiştir.

AYKUT İĞDELİ

“Skyscraper”

You are asked to design askyscaper at the site of the existing hotel buildingat the intersection of Uğur Mumcu Avenue and Kızkulesi Street. You are free to determine your own dimensions (area and height). You are expected to think about the formal character of your structure, the relationships of the several different functions within your structure, the relationships of your structure with the surroundings, and its place within the city.

AYKUT İĞDELİ

EMRE SÜTİÇEN

SERHAN GÜNEŞ

“Gökdelen”

Öğrencilerden Uğur Mumcu Caddesi ve Kızkulesi Sokak kesişiminde yer alan mevcut otel binası arazisi üzerinde konumlanacak bir “gökdelen” tasarlamaları istenmiştir. Öğrencilerden (alan ve yükseklik gibi) ölçülere kendilerinin karar vermesi istenilmiş, ancak proje geliştirme aşamasında, yapının biçimsel karakteri, yapı içerisinde yer alacak işlevlerin birbiriyle olan ilişkileri, yapının çevre ve bağlamla olan ilişkisi ve kent içindeki konumu üzerinde düşünmeleri beklenilmiştir.

İBRAHİM ALPDEMİR

MİNA ÇİÇEK


“Entrance Portal for Ankara”

You are asked to design an entrance portal/ gate for Ankara, in approaching from İstanbul, Eskişehir, Esenboğa, Konya and Samsun. You are free to choose for which entrance you will design your portal for, however you are asked to go to all of the existing gates, analyze them and prepare a poster of your analysis. You are free to determine your own dimensions (area and height). You are expected to think about the formal character of your structure, and the relationships of your structure with the environment.

AYKUT İĞDELİ

EMRE SÜTİÇEN

“Installation for the Courtyard”

You are asked to design an installation for and the landscape of the courtyard in front of Mavi Salon.For the installation, you are required to use 4 forms and the dimensions of your installation will be no less than 1 m.The evaluation/jury for the installation will also take place at the courtyard. You are expected to study and measure your the site, prepare your drawings and build your model

AYKUT İĞDELİ

MERVE OKUMUŞ

“Ankara Kenti Giriş Kapısı”

Bu projede öğrencilerden, İstanbul, Eskişehir, Esenboğa, Konya veya Samsun yolu girişlerinden biri üzerinde konumlanacak bir “Ankara kenti giriş kapısı” tasarlamaları istenmiştir. Kapı konumunun seçiminin öğrencilerin kendilerine bırakıldığı projede, öğrencilerden öncelikle mevcut kapıların tümüne gitmeleri, incelemeleri ve sonuçlarını birer poster halinde sunmaları istenmiştir. Proje geliştirme aşamasında öğrencilerden kapı ölçülerine kendilerinin karar vermesi istenilmiş, ancak kapının biçimsel karakteri, çevre ve bağlamla olan ilişkisi ve kent içindeki konumu üzerinde düşünmeleri beklenilmiştir.

ŞADİYE TOSUN

TİLBE ŞENTÜRK

“Avlu için Enstalasyon”

Öğrencilerden, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü “Mavi Salon” önünde yer alan avlu için bir enstalasyon tasarlamaları istenmiştir. Enstalasyonda öğrencilerden 4 ayrı “biçim” kullanmaları istenmiş ve enstalasyonun en kısa kenarı/ ayrıtı/ ölçüsünün 1 m olması şartı koyulmuştur. Öğrencilerden öncelikle araziyi çalışmaları, ölçmeleri ve modelini yapmaları istenmiş, proje geliştirme aşamasında da tasarlayacakları enstalasyonun biçimsel karakteri ve avlu ile ilişkisi üzerinde düşünmeleri beklenilmiştir.

ŞADİYE TOSUN

SELİN EROL


“An Artist’s Atelier”

You are asked to design an artist’s atelier (workspace) at a site within Ankara Castle. The atelier building will consist of the workspace itself (where the artist can work on his/her art and display them if necessary), a WC and a small kitchenette. It could either be single or multi storied.

“Bir Sanatçı Atölyesi”

Bu projede öğrencilerden, Ankara kalesi içinde yer alan bir arazi üzerinde konumlanacak bir sanatçı atölyesi tasarlamaları istenmiştir. Atölyenin, bir çalışma mekanı, bir sergi mekanı, bir WC ve küçük bir mutfağı içermesi öngörülmüş ve atölye toplam alanını öğrencilerin kendilerinin belirlemesi istenmiştir. Sanatçı seçiminin öğrencilerin kendilerine bırakıldığı projede, öncelikle öğrencilerden seçtikleri sanatçıyı ve yaptığı sanatın gerektirdiği mekan özelliklerini çalışmaları istenmiştir. Proje geliştirme aşamasında da öğrencilerden, yapının biçimsel karakteri, yapının seçilen sanat türüne ve sanatçıya uygunluğu, yapı içerisinde yer alacak işlevlerin bir biriyle olan ilişkileri, ve yapının çevre ve bağlamla olan ilişkisi üzerinde düşünmeleri beklenilmiştir.

BENSU BERK

GAZİHAN BAKKALCIOĞLU

AYKUT İĞDELİ


TASARIM ATÖLYESİ- GRUP I Z. TANALI - B. ÜLGÜNER - İ. KESMEZ

DESIGN STUDIO- GROUP I


Design problem is to develop design academy in an old first brick factory area in Eskişehir.All project groups are responsible for the general layout of the academy.201 groups would have deslgned the cafe, 301 groups have assigned the library and 302 groups the architecture faculty of the academy. Suggestions were evaluated in terms of arriving to solutions questioning to meet with the values of contemporary educational approach and incorporating existing old environment.

Tasarım problemi Eskişehir’ de ilk tuğla fabrikasının bulunduğu alanda tasarım akademisi fikir projesi geliştirmektir. Tüm proje grupları akademinin genel yerleşim planından sorumludur. 201 grubu tasarım akademisinin kafesini,301 grubukütüphanesini, 302 grubu mimarlık fakültesini, önerecektir. Öneriler mevcut dokuyu dikkate almak, 21. yüzyılın eğitim anlayışını karşılamak sorularınagetirilen yanıtlar üzerinden değerlendirilecektir.


Eskişehir submits us quite complex living environment. This complexity withouy much order but infuential surprising experiences was the background of design. This approach was carried to the gramer of architectural organization also.

Eskişehir oldukça karmaşık bir yaşam alanı önermektedir. Bu düzensiz karmaşanın ortaya koyduğu etkili sürpriz deneyimler tasarımın omurgasını oluşturmaktadır. Bu anlayış, mimari organizasyonun diline de taşınmıştır.

SULTAN GÖKÇE


The conflicting expression of ground and first floor was the base of tectonics. The grond floor consisted by transparent areas, whereas first floor areas were designed by blank surfaces, receivig from top.

Zemin kat ile birinci kat arasındaki çelişki, tektoniğin temelidir. Zemin kat, şeffaf alanlardan oluşmakta iken birinci kat ışığını tepeden alan sağır yüzeylerden oluşmaktadır.

EYLÜL ECE SEVGİ


An optimum, ‘‘common roof’’ structure was assigned as a proposal to house diverse functions, thus creating a joint gramer and design vocabulary for a marriege of old and new..

Yeni, ortam , önerilen “ortak bir çatı’’ ile organizasyonuna özgürlük katmak olanaklı kılınmış, böylelikle oluşan gramer ve dil eski ile yeninin evliliği yaratılabilmiştir.

MERVE TAŞTAN


The attempt of releasing the Design Academy from close interior areas was the main approch. This proposal aims incorporating “in and out” for adding plus qualities to a educational necessities.

Ana yaklaşım, Tasarım Akademisini kapalı bir yaşam alanından serbest bırakmaktır, dış mekanların iç mekanlar ile oluşturacağı kurgunun, eğitimin gerekliliklerine başka değeerler katacağı düşünülmüştür. CANSU NUR AK


TASARIM ATÖLYESİ- GRUP II E. ALANYALI ARAL - C. ÖZMEN - C. KATİPOĞLU

DESIGN STUDIO- GROUP II


The site of the project is a former Olive Oil Factory Complex in the coastal town of Ayvalık. ARCH 202- An experiential learning center This center focuses on creating an interactive, innovative and participative learning environment for young people between 12 and 18 years of age; and was conceived essentially as a science learning environmentemphasizing the interaction between humans and Ayvalık’ s land and marine ecosystem. ARCH 302- A city museum The museum included various themes and items related with historical and contemporary aspects of human life in the Ayvalık. The project also incorporated the design of an interactive urban trail emphasizing a perceptual experience of the natural and man-made topography. This museum was intended for the use of both visitors and local inhabitants of the city.

Kırlangıç Zeytinyağı Fabrikası arazisi, hem Ayvalık kent girişine yakın konumu ile, hem de kıyı şeridindeki yerleşimi ile çevreyle ilişkilerin yorumlanmasına dair olasılıklar sunuyordu. ARCH 202- Deneyimsel bir öğrenme merkezi Müzenin 12-18 yaş grubu öğrencileri için etkileşimli, yenilikçi ve katılımcı bir öğrenme ortamı oluşturulması hedeflendi. Merkezdeki bilimsel öğrenme ortamının özellikle Ayvalık’ın ekosistemi içerisinde karasal ve denizaltı değerlerini ön plana çıkartan bir kurgusu olması istendi. Bu çerçevede; program dahilinde kıyı şeridinde, iskelesi ile birlikte bir denizaltı araştırmaları ünitesi de tasarlandı. ARCH 302- Kent müzesi Müze, kent mekânını şekillendiren zengin tarihi ve güncel yaşamın çeşitli yönlerini ele alarak sergileyecek aynı zamanda günümüz kentine ve kent yaşamına katkı sağlayacak bir yapı olarak hem kentliler hem de ziyaretçiler için düşünüldü.


In Amikoğlu’ s project, the existing factory building becomes a focal unit through the use of a diagonal settlement pattern in the composition. An urban plaza is proposed around this existing building with the surrounding experiential learning areas on the eastern and the social semi- private use areas on the south- western sides. A public axis has been provided leading from the main street towards the sea through the existing factory building which searches for the unity of inner and outer spaces, and an integrity of public uses.

Arazide korunan tarihi binalar ve kıyı şeridi- yol yönlenmelerine farklı bir açıyla oluşturduğu yerleşim örgüsü ile Amiklioğlu, tarihi fabrika binasını odaklaştıran bir yaklaşım sergilemiştir. Kente sunduğu meydanın bir yanında deneyimsel öğrenme mekânları, diğer yanında da sosyal kullanımları barındıran yapılaşması kentsel meydanı tanımlarken kamusal kullanımlara açılan tarihi binaya da bir aksla yönlendirme yapılmış. Bu aksın sürekliliği ile iç-dış mekânlar ve kullanımlar bütünlüğü aranmıştır. SELİN AMİKLİOĞLU


In Çerşil’ s project, the area on the shoreline has been conceived as part of a continuous public promenade from the city center to Cunda through the existing neighborhood park on the northeast. The Learning Center, as located on the streetside of the site, shapes its semi- private outer spaces. A rigorous balance between public and private, and between various uses in the program has been achieved. A particular architectural unity is introduced by use of the reflections of functional units like experiential learning areas on elevations.

Çerşil projesinde, arazide korunan tarihi fabrika yapısından itibaren kıyı şeridini kentlilerin kamusal kullanımına bırakırken kentin ana yaklaşımını oluşturan caddeyle fabrika yapısı arasında yarı-özel geçiş mekânlarıyla kütlesini oluşturmuştur. Çerşil’ in Deneyimsel Öğrenme Merkezi, kamusal ve özel alanlar yanında farklı kullanım mekânları kurgusunu da kararlı bir tutumla oluşturmakta; sade kütlesi içerisinde deneyim düzenekleri alanlarının yansımalarını cephelere de taşıyarak çeşitlilik barındıran, ölçülü bir dil bütünlüğüne ulaşmaktadır. AYŞEN ÇERŞİL


In Çebişli’ s project, with the addition of a public library to the program along with the conservation of existing factory building for public social amenitie, the amount of public use areas is maximized. On the other hand, the Experiential Learning Center is solved in a single linear mass which leans perpendicular towards the shoreline. In this single block, the project searches for spatial varieties which reflects on the formaion of outer semi-private spaces and the deliberate architectural expression of the façades.

Çebişli’ nin projesi, korunan iki tarihi yapının kamusal kullanımlarla yeniden işlevlendirilmesi yanında, programa ek olarak, önerdiği Kent Kütüphanesi ile arazinin büyük bir kısmını kentlilerin kullanımına bırakırken, Deneyimsel Öğrenme Merkezini kıyıya dik olarak uzanan tek bir kütlede çözmektedir. Bu tek kütle içerisinde yalınlığı bozmadan zengin bir mekânlar örgüsü aranmıştır. Kesitte, katlarda ve yer düzleminde oluşturulan hareketlerle ve cidarlarda açılımlarla elde edilen çeşitlilik; her iki kütlede, cephe elemanlarında da, kendini gösteren bir dille ifade bulmuştur. BEYZA ÇEBİŞLİ


In Doğan’s project, City Museum is conceived as an integrated part of the city by reserving the entire area and the roof terraces of the proposed building blocks for public use. The Museum invites users with its shadowy main entrance area on the south-eastern street side, rising conference hall block and the café- restaurant openings on the shore side and is enlivened with oudoor use areas. Contemporary search for architectural expression has become the means for a deliberate approach to integrate the conserved historical buildings on the site.

Doğan, Kent Müzesi’ni tasarlarken bütüncül bir yaklaşımla yer düzlemini ve kütlelerinin üzerlerini kamuya açarak alanı kentle bütünleştirmeyi hedefledi. Bu çerçevede Müze yapısı, kentin kuzey girişine yönlenen ana girişi, kısmen zemin altında konumlanan konferans salonu girişi ve kıyı şeridinde açılan café- restoran girişlerinde kütlenin açılımları olarak kendini gösterirken cidarlarda yarı-kamusal kullanımlarla zenginleştirilmiştir. Doğan’ın yorumunda güncel form arayışlarının ölçülü yansıması, belleklerde yer etmiş tarihi yapılara özenli bir yaklaşımın aracı olmuştur. YEKTA HAMİT DOĞAN


In Büyükkayacı’ s project, the museum is aimed to contribute to the urban image as an impressive and distinctive contemporary structure along with the conserved historical buildings. Silhouette studies were inspired by the formal characteristics of historical factory buildings shaped the masses, and urban open space has been formed by the composition of these courageously touching and enclosing blocks. The Museum, using the potentialities of the site effectually, as composed regarding its image from both the seaside - Cunda and the city center– city entrance, is to become the new urban image of Ayvalık.

Büyükkayacı Kent Müzesini yorumlarken, bu yeni yapının korunan tarihi yapıların yanında özgün ve çağdaş bir yapı olarak güçlü bir ifadeyle kente katkı sağlamasını amaçladı. Bu yaklaşımla tasarıma başlarken çalıştığı siluetlerde tarihi yapıların form özelliklerinden alınan ilhamla kütleleri şekillendirmiş, tarihi yapıları cesaretle kucaklayan bir anlayışla kentsel mekân üretmiştir. Arazinin potansiyellerini yetkinlikle kullanan, hem denizden ve Cunda Adası’ndan hem de kent merkezinden yaklaşımla kurgulanan yapılanma, Ayvalık kentinin yeni imgesi olmaya adaydır. BENGÜ BÜYÜKKAYACI


In Akdam’ s project, City Museum is proposed as part of an urban plaza for Ayvalık’ s social and cultural activities which will be a vital part of inhabitants’ life. Museum’ s administrative spaces and library are organized as modest linear blocks, partly elevated and providing the continuity of urban space, whereas exhibition areas are placed below the proposed plaza/ urban theater defined by these blocks. Emphasizing the conserved buildings with their organization and height, the proposed composition defines sub- areas and program diversity providing public uses for the continuity of everyday urban living.

Akdam’ ın yaklaşımında Kent Müzesi, kent yaşamının bir parçası olacak bir meydan ve etkinlik alanı düzenlemesi çevresine yerleşen sade kütlelerle ifade bulmuş, yerden yükseltilerek kentsel sürekliliğe olanak veren çeperlerin üst kısmı kent kütüphanesi ve ofislere ayrılırken sergi mekânları meydan/ tiyatro alanının altında yer bulmuştur. Yükselik ve yerleşimiyle korunan binaları ön plana çıkaran kütleler, araziyi tanımlanmış alt-alanlar ve gündelik hayatta kullanım sürekliliğini sağlamayı amaçlayan program önerisiyle kente sunmaktadır. MAKBULE ELİF AKDAM


TASARIM ATÖLYESİ- GRUP III O. VERAL - Y. SEPKİN - A. VERAL

DESIGN STUDIO- GROUP III


ARCH 202- Art & Science museum In the Eskişehir City, between city center and “Anadolu University” Campus, near by the highway. A flat area has no slope. Motor vehicle and pedestrian transportation possibility. ARCH 301- Headquarters building for an architectural office In the center of the Eskişehir City, beside the “Porsuk” river. According to “City construction rules “ adjacent type area has two elevation. Front elevation side there is motor way, rear elevation side there is Porsuk river and city center vista. ARCH 302- A Social & Culturel Center building for an international club members In Eskişehir, far from the city center, in a thematique park campus. Transportation can possible just by motor vehicles. It is a flat area.

ARCH202- Sanat & Bilim müzesi Seçilen arsa, Eskişehir’ de, Anadolu Üniversitesine ait kampus alanı ile kent merkezini ayıran otoyola bitişik ve kent merkezi tarafında, konut bölgesi yakınında yer almaktadır. Yaya ve araç trafiğine cephesi olup, topoğrafik olarak kot farkı olmayan, “Düz” bir arsadır. ARCH 301- Mimarlık firması genel merkez binası Seçilen arsa Eskişehir kent merkezinde, Porsuk nehri kenarında, “Bitişik nizam“ imar durumunda bir ara parseldir. Giriş cephesi araç trafiği olan kent içi yola bakmaktadır. Arka cephesi ise Porsuk nehri ve kent merkezi vistasına sahiptir. ARCH 302- Uluslar arası sosyal bir kulüp üyeleri için sosyal & kültürel merkez binası Seçilen arsa Eskişehir’ de “Saz Ova“ adı ile tanımlanantematik bir park alanı içinde, kent merkezine otoyol bağlantısı olan ve kent dışında bulunan, topoğrafik olarak kot farkı içermeyen, “Düz” bir arsadır.


Successful architectural Mass design decision from the begining of the first sketch to the final presentation. Successful approach to the definition of the Topic. The project is high degree level of Arch. 202 course.

Başarılı kitle tasarım kararını ilk eskizlerden itibaren sürdürmüş ve fonksiyon analizleri ile finale kadar gelişimini tamamlamış, konu başlığına uygun mimari yaklaşımı bulunduğu sınıf düzeyi için olumlu değerlendirilmiştir. DENİZ DEMİR


The search of “Mass building design” is good begining but to solve the structural problems has got long time but at last he achieved. The project is one of the successful sample for Arch. 202 course.

Kitle tasarımı çabaları, strüktürel kurgu sorunlarına ağırlıkla eğilmesine neden olan ama bulunduğu sınıf düzeyi için çözüm üretmeyi başarabilen bir proje olmuştur . UĞURTAN TÜRKELİ


From the first sketches to the final decision, he tried several alternatives. Last decision was better. The project achieved correct releationship between functions and spaces.

İlk eskizlerinden final kararına kadar çeşitli önerileri olan, final için verdiği karar olumlu bulunan, kitle plastiği ve fonksiyon ilişkileri kabul edilebilen düzeye erişmiş bir proje olarak başarılı bulunmuştur. HALİL DOĞRUER


Another successful mass building approach. Solitions for functions and spaces was good. A successful performance.

Konu başlığına uygun kitle plastiği ve fonksiyon dağılımı çabaları olumlu bulunan sömestr boyunca gelişimini sürdüren başarılı bir projedir. SİNEM ÇANLI


From the begining, to the end of semester to final presentation successful effort observed by the instructors. Student was willingly and stable his study period. Project has a good design level for 301 course.

Sömestr başında itibaren gerek arsa verileri ve gerekse fonksiyon analizleri yoğun ve başarılı bir tempo ile irdelenmiş, literatür taramaları yapılarak sınıf düzeyine uygun bir proje üretilmiştir. İstikrarlı ve hevesli temposu olumlu ve başarılı bulunmuştur. ÇAĞATAY ONUR ELMACI


From the beginning to final presentation, student worked in a correct approach for solving problems and got a good achieved final.

Sömestr başından itibaren düzeyli ve tutarlı bir mimari yaklaşımını final çizimlerine kadar beklenen düzeyde sürdüren bir çalışma olarak başarılı bulunmuştur. AYŞE SEDEF YILDIZ


A successful comment for the main title of the topic. Final presentation was on a good level for 302 course.

Konu başlığına uygun mimari yaklaşımı başarılı olan, fonksiyon kararları olabildiğince amaca hizmet verebilen düzeyde kalan, bütünü ile bulunduğu sınıf düzeyi için başarılı bulunan bir projedir.

SALTUK FURKAN TOPÇU


ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPUS: MAIN CAMPUS

YUKARIYURTÇU MAHALLESİ MİMAR SİNAN CAD. NO:4 06810 ETİMESGUT/ ANKARA TEL: 0312 233 10 00

BALGAT KAMPÜSÜ: BALGAT CAMPUS

ÇUKURAMBAR MAHALLESİ ÖĞRETMENLER CAD. NO:14 MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇUKURAMBAR/ ANKARA

Cankaya University Department of Architecture Spring 2013-2014 Catalog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you