Page 81

Od 15. do 16. marca

5. Slovenska konferenca o odvisnostih V Sloveniji tako kot povsod po svetu narašča število ljudi, ki iščejo različne oblike ugodja, tako bolj konstruktivne in zdrave kot tudi le trenutno zadovoljujoče in na daljši rok škodljive, ki vodijo do odvisnosti. Znižuje se starost, v kateri mladi začnejo eksperimentirati z drogami, pojavljajo se nove oblike drog, vse več je tudi »nekemičnih« odvisnosti, torej od škodljivih

oblik vedenja, predvsem elektronskih medijev, medmrežja, patološkega hazardiranja, spolnosti, hrane idr. Na konferenci bodo strokovnjaki (vladnih in nevladnih organizacij, skupin za samopomoč) predstavili programe pomoči tovrstnim osebam, možnosti preprečevanja in zdravljenja motenj ter usmeritve za nadaljnje delo. http://www.seea.net/

Od 5. do 8. aprila 2017 Kongres Mednarodnega združenja VAS 2017 VAS je večdisciplinarno združenje imenujemo tudi »življenjska linija« strokovnjakov za žilni dostop – nefrolo- za dializo in je zato deležen posebne gov, žilnih kirurgov, interventnih radi- pozornosti. ologov, medicinskih sester za dializo Zapleti so pogost vir obolevnosti diain tehnikov, angiologov idr., ki sodelu- liznih bolnikov, saj brez žilnega dojejo pri njegovi vzpostavitvi. Ker je žil- stopa hemodializa preprosto ni moni dostop izjemno pomemben za bol- goča. www.vas2017.org nika s končno odpovedjo ledvic, ga Od 14. do 18. maja 2017

36. Kongres evropskega združenja pivovarjev – EBC 2017 Glavna tema kongresa bo razprava o izzivih, dosežkih, novih spoznanjih (inovacijah) v pivovarstvu in sorodnih industrijah. V Evropi obstaja pet tisoč pivovarn, ki proizvedejo 38 miljard litrov piva na leto, panoga pa v proizvodnji in prodaji piva ustvarja več

kot dva milijona delovnih mest. Na kongresu sodelujejo tudi predavatelji z Japonskega, ZDA in Latinske Amerike, ki bodo pod drobnogled vzeli postopek priprave proizvoda od zrna do kozarca. www.ebc2017.com

Kongresno-komercialni program T +386 (0)1 24 17 122 E kongres@cd-cc.si S www.cd–cc.si 79

Programska knjižica Cankarjevega doma 2016/17  

Tudi v sezoni 2016/17 Cankarjev dom ostaja vaše osrednje slovensko kulturno, znanstveno in družabno središče, ki v duhu zelene prestolnice E...

Programska knjižica Cankarjevega doma 2016/17  

Tudi v sezoni 2016/17 Cankarjev dom ostaja vaše osrednje slovensko kulturno, znanstveno in družabno središče, ki v duhu zelene prestolnice E...

Advertisement