Page 79

Strokovni program simpozija bo pospremilo več dogodkov za širšo javnost, med njimi javno poljudno predavanje in razstava o črnih luknjah. Organizacija simpozija je posebna čast

in priznanje znanstveno zelo uspešni astrofizikalni skupnosti na Univerzi v Novi Gorici in drugje v Sloveniji, ki je nedavno postala pridružena članica Evropske vesoljske agencije ESA. http://blackholes2016.si

Od 22. do 24. septembra 2016

5. Mednarodna konferenca in tečaj nevromišičnega ultrazvoka 32. Predavanja v spomin dr. Janeza Faganela Mednarodno združenje za nevrofiziološki zajem slik perifernega živčevja (ISPNI) je večdisciplinarno združenje zdravnikov (nevrologov, radiologov, PMRzdravnikov, anesteziologov, kirurgov različnih specializacij, splošnih zdravnikov)

in znanstvenikov, ki pokrivajo zaznavanje živčno-mišičnih bolezni. Mednarodni konferenci se pridružujejo tudi 32. Predavanja v spomin dr. Janeza Faganela, vsakoletna ljubljanska izobraževalna, strokovna in raziskovalna nevrofiziološka srečanja. ....www.ispni2016.org

Od 30. septembra do 1. oktobra 2016

5. Slovenski kongres klinične kemije z mednarodno udeležbo Srečanje je namenjeno specialistom, laboratorijskim tehnikom in vsem iz laboratorijske medicine v zdravstvenih domovih, bolnišnicah in drugih zavodih. Letošnji kongres zaznamuje eno najbolj aktualnih področij, t. i. personalizirano oz. bolniku prilagojeno medicino. Medicina se namreč vedno bolj osredotoča na tisto, kar je za bol-

nika specifično. Tukaj pa so laboratorijske preiskave, ki se osredotočajo na proteine, metabolite ter zlasti gene, ključne za izbiro, načrtovanje in vodenje terapije. Posebna pozornost bo namenjena tudi revmatskim obolenjem z vidika različnih strokovnjakov, od najbolj bazičnih raziskav do neposredne klinične obravnave. www.szkklmkongres.si

Od 10. do 12. oktobra 2016

IEEE ISGT Europe Mednarodna konferenca Innovative Smart Grid Technologies Najpomembnejša evropska konferenca na področju novih tehnologij pametnih omrežij, ki so predpogoj za aktivno vključevanje obnovljivih virov

energije v elektroenergetski sistem in za sistemsko učinkovito rabo energije, kar sta pomembna izziva elektroenergetike v naslednjem desetletju........... http://ieee-isgt-eu.org

T

+386 (0)1 24 17 122 E kongres@cd-cc.si S www.cd-cc.si 77

Programska knjižica Cankarjevega doma 2016/17  

Tudi v sezoni 2016/17 Cankarjev dom ostaja vaše osrednje slovensko kulturno, znanstveno in družabno središče, ki v duhu zelene prestolnice E...

Programska knjižica Cankarjevega doma 2016/17  

Tudi v sezoni 2016/17 Cankarjev dom ostaja vaše osrednje slovensko kulturno, znanstveno in družabno središče, ki v duhu zelene prestolnice E...

Advertisement