Page 69

Od 29. marca do 2. maja 2017

Od 4. maja do 4. junija 2017

Skupina W.O.R.M.S.

Andreja Peklaj

107/30: Ustavljeni čas – podobe (iz) filma

Bila sem ptica

Avantgardna, eksperimentalna, večmedijska, a sprva še posebej filmska umetniška skupina W.O.R.M.S. ob 30. obletnici svojega celovečernega igranega filma 107 pripravlja predstavitev fotografij s povečanimi podobami s filmskega traku, slikarskih del, navdihnjenih s filmskimi motivi, dokumentarnega gradiva in artefaktov s snemanja, oblikovanih v večmedijsko instalacijo. Na ogled bo premierna projekcija tehnološko prenovljenega filma 107, ob kateri bodo vodeni strokovni pogovori. Mala galerija vstop prost

Fotografski opus Andreje Peklaj je slogovno razpet med realizmom in abstrakcijo, osrednja tema njenega ustvarjanja je Cerkniško jezero, ki ga podoživlja kot živo bitje ter ga kot takega raziskuje, o njem razmišlja, z njim živi in čuti. Za ljubljansko predstavitev pripravlja izbor izjemnih fotografij, posnetih na poletih nad jezerom, na katerih se približuje slikarskemu načinu oblikovanja predmetnosti in s tem nakazuje eno od mogočih oblik stika med obema likovnima zvrstema. Mala galerija vstop prost

Pokroviteljica razstav v Mali galeriji 67

Programska knjižica Cankarjevega doma 2016/17  

Tudi v sezoni 2016/17 Cankarjev dom ostaja vaše osrednje slovensko kulturno, znanstveno in družabno središče, ki v duhu zelene prestolnice E...

Programska knjižica Cankarjevega doma 2016/17  

Tudi v sezoni 2016/17 Cankarjev dom ostaja vaše osrednje slovensko kulturno, znanstveno in družabno središče, ki v duhu zelene prestolnice E...

Advertisement