Issuu on Google+

Ad hoc abonma, ki ga sestavite sami

Programska ponudba je objavljena septembra v abonmajski zgibanki Ad hoc in na S www.cd-cc.si.

Cameron Carpenter (foto Thomas Grube)

Izbirate lahko med glasbenimi, gledališkimi in plesnimi prireditvami Cankarjevega doma razen koncertov Zlatega abonmaja in dogodkov zunanjih organizatorjev.

Glede na svoj okus, čas in denar iz ponudbe izberete prireditve, Nakup abonmaja termine in cenovne vso sezono v Informacijskem središču CD kategorije sedežev. ali z naročilom na E vstopnice@cd–cc.si. Od seštevka rednih Svetovanje pri izbiri in informacije cen vam ob hkratnem E ad.hoc@cd–cc.si nakupu vstopnic Ad hoc odštejemo abonmajski popust: od 6 do 10 predstav 20 odstotkov, več kot 10 predstav 25 odstotkov 35


Programska knjižica Cankarjevega doma 2016/17