Page 27

V izzivih znanosti Kongresno-komercialna dejavnost Cankarjevega doma kot sopotnica kulturno-umetniškega programa že od leta 1980 skrbi, da je Slovenija prepoznavna država na svetovnem zemljevidu strokovnih srečanj, s katerimi prispevamo tudi k domačemu znanstvenemu potencialu in ugledu. Za uresničitev kongresa, konference, simpozija ali druge znanstvene prireditve je pogosto potrebno veliko truda in načrtnih, večletnih priprav. Vse se začne s kandidaturo, ki mora biti pripravljena natančno in utemeljena z vsemi argumenti – od primernosti prizorišča in možnosti hotelskih nastanitev do varnostne ocene razmer v državi. Kongresi in znanstvena srečanja so namreč vse pomembnejša gospodarska panoga, v kateri vlada močna konkurenca.

V prednosti so seveda večje in bolj prepoznavne države ter svetovne metropole z razvpitimi prizorišči. V tej konkurenci Cankarjev dom vseeno prepriča z dobro lokacijo, lepo in urejeno stavbo, izvrstnimi dvoranami različnih velikosti, tehnično opremljenostjo ter z znanjem in izkušnjami zaposlenih. V prihajajoči sezoni bomo tako gostili več pomembnih mednarodnih in domačih strokovnih srečanj, med njimi Mednarodno konferenco na področju novih tehnologij pametnih omrežij, 324. simpozij Mednarodne astronomske zveze, 6. Slovenski psihiatrični kongres, kongres Mednarodnega združenja za žilni dostop, 36. Kongres evropskega združenja pivovarjev in 4. Svetovni forum o zemeljskih plazovih.

Od 29. maja do 2. junija 2017

4. Svetovni forum o zemeljskih plazovih Forum organizirajo Mednarodni konzorcij za zemeljske plazove iz Kjota, Japonska, Mednarodni program za zemeljske plazove, Univerza v Ljubljani, in Geološki zavod Slovenije. Na forumu bo stekla beseda med strokovnjaki, inženirji in raziskovalci, visokimi političnimi predstavniki mednarodnih, državnih in lokalnih organizacij ter drugimi deležniki o izkušnjah pri zmanj-

ševanju tveganja zaradi delovanja zemeljskih plazov v vseh oblikah........... Glavni izziv postaja vprašanje, kako zmanjšati posledice delovanja različnih oblik zemeljskih plazov na družbo kot celoto in njene posamezne dele, posebej ob naraščajočem vplivu podnebnih sprememb in vse pogostejših naravnih nesreč. www.wlf4.org

Prireditve za strokovno javnost na 76. str. 25

Programska knjižica Cankarjevega doma 2016/17  

Tudi v sezoni 2016/17 Cankarjev dom ostaja vaše osrednje slovensko kulturno, znanstveno in družabno središče, ki v duhu zelene prestolnice E...

Programska knjižica Cankarjevega doma 2016/17  

Tudi v sezoni 2016/17 Cankarjev dom ostaja vaše osrednje slovensko kulturno, znanstveno in družabno središče, ki v duhu zelene prestolnice E...

Advertisement