Issuu on Google+

CONTROL MEDI APARELL DIGESTIU NOM: DATA: 1. Escriu els nom del òrgans de l’aparell digestiu que veus en el dibuix.

2. Explica en que consisteix la funció de nutrició.


3. Què és un nutrient?

4. Digues el 3 grups que formen els nutrients i quins tipus els formen. Posa un exemple d’aliment a cada nutrient.

5. Classifica els òrgans de l’aparell digestiu tenint en compta si formen part del tub digestiu o si són de les glàndules anexes. Tub digestiu

Glàndules anexes

6. Quins consells donaries per evitar trastorns de l’aparell digestiu i tenir-ne cura? Trastorns o molèsties

Recomanacions per evitar-la

Tenir estrenyiment tenir un tall de digestió tenir càries tenir una digestió pesada Tenir diarrea

7. Escriu la història d’un aliment en el procès de digestió.


Control aparrell digestiu