Page 1

VITI 2013/2014

PASHKE VESELI Antonete Rrapi File KOLAJ BAJRAM NIMANI BORE QUNI

LËNDET MËSIMORE Gjuhëshqipe9E d.fizike2Teknol ogj5M.gjedhor2 fizik2 Gjuhë angleze 18 Fizikë 2

GJITHSEJT ORË

EMRI DHE MBIEMRI I MËSIMDHËNE SIT

KUJDESTAR KLASE

SHKOLLA E MESME E ULËT,,N.TEREZA" BUDISALC

E HËNË

1

2

3

20 IX VI VII

Matematikë15 Art fig.4

20 VI

E MARTË

4

VII

5

6

VI

VII III V

1

2

3

4

E MËRKURË

5

6

VII IX VIII VIII VII VIII

VI IX VI

1

2

3

4

E ËNJTE

5

6

IX VII IX IX IX

IV III VIII VI VIII VII

VIII VII

VII IX VIII VI VII VI

20

Biol-kimi14 Ed.fizike6

VI

20

IX

VI VIII IX VIII IX

VII IX VI VII VII VIII

3

VI VI V

VI VIII

IX

2

4

5

6

VII VII VI IX

19 VII VIII VI IX VII

HistGjeogr15.Ed.Q y.4M.Z1

1

E PREMTE

2

3

4

6

VIII VII VI VII VIII IX

IX VII VIII IX VI VII VI VII VIII IX

5

VIII IX IX

IV IX VII

IX VII VIII VI

VIII IX IX

1

VII VIII VI

IX VI VIII

VII VIII

Lorenc Culaj

Muzikë 4

PREN

Gjuhë shqipe 10M.Z6.Fizik4

DASHI

4

VIII

20 VIII VII VIII

IX

VI

IX VI IX Budisalc, 21.4.2014

VIII

VIII VIII VI VI VII VI VII

VII

VIII IX VI VIII VIII VI

IX


ORARI I CIKLIT TE ULËT(1-5) Ditët/Klasa

E hënë

E martë

1)Gj.shqipe 1)Matematik

E mërkurë

E enjte

1)Gjuhë shqipe 1)Matematikë

E premte 1)Gjuhë shqipe

2)Matematikë2)Gjuhë shqipe2)Gjuhë shqipe 2)Gjuhë shqipe 2)Matematikë Klasa e I Palush Rrapi Klasa e II Mire Rexha

3)Kult.fig

3Kult.muzikore 3)Matematikë

3Gjuhë shqipe 3)Kult. muzikore

4)Ed.fizike

4)M.Z.(Ed.shoqerore) 4)Punë dore

4)Kult.figurative4)Ed.fizike

1)Gj.shqipe 1)Matematik

1)Gjuhë shqipe 1)Matematikë

1)Gjuhë shqipe

2)Matematikë2)Gjuhë shqipe2)Gjuhë shqipe 2)Gjuhë shqipe 2)Matematikë 3)Kult.fig.

3Kult.muzikore 3)Matematikë

3Gjuhë shqipe 3)Kult. muzikore

4)Ed.fizike

4)M.Z.(Ed.shoqerore) 4)Punë dore

4)Kult.figurative4)Ed.fizike 5)M.Z.(Matematik)

1) Ed.qytetare 1)Matematikë 1)Gjuhë shqipe 1)Art fig. 2)Anglisht

2)Gjuhë shqipe2)Gjuhë angleze2)Gjuhë shqipe 2)Shqip

3)Matematikë3)Njohuri natyre3)Matematik

3)Gjuhë shqipe 3)Shqip

4)M.Z.

4)Gjuhë shqipe4)Muzik

4)Matematik

5)Punë dore

5)Ed.fizike

5)Ed.fizike

1)Matematik

1)Gjuhë angleze1)Shqip

Klasa e III Musë Çeta 1)Muzik

1Art.fig.

2)Gjuhë angleze2)Shqip

3)Shqip

3)Shqip

3)Matematik

3)Matematikë

4)M.Z.

4)Punëdore

4)Ed.qytetare

5)Ed,fizike

5)Ed.qytetare

5)Ed.fiz.

5)Njeriu dhe natyra

1)Shqip

1)Shqip

1)Shqip

1)Ed.Qytetare

2)Matematikë

2)Matematikë

2)Matematikë

3)Art fig.

3)M.zgjedhor

Klasa e IV Valeriana Toplana 1)Shqip

3)Shqip

2)Matematikë2)Shqip 3)Histori

Lorenc Culaj Parashkollor

4)M.Z.

2)Matematikë2)Matematikë 2)Matematikë 4)Njeriu dhe 4)M.Z(d.n) natyra

Klasa e V Marte Rexha

1)Matematikë

3) Matematikë 3)M.Z

4)Ed.muzik, 4)Njeriu dhe natyra 4)Njeriu dhe natyra 4)M.Z

4)Anglisht

5)Ed.fizike

5)Punë dore

5)Ed.qytetare

5)Anglisht

1)Gjuhë amtare

1)Ed.artistik

1)Njohja e vetëvetës dhe botës 1)Ed. Fizik dhe shendetësor1)Matematikë

2)Matematikë

2)Njohja e vetëvetës dhe botës 2)Gjuhë amtare

2)Gjuhë amëtare

3)Ed.artistik

3)Matematikë

3)Njohja e vetëvetës dhe botës 3)Ed.fizik dhe shëndetsor

3)Ed.fizik dhe shëndetsor

5)Ed.fizike

2)Ed. Artistik

DREJTORI:CANË ZHUJA


atematik)

dhe natyra

Orari 2013 2014