Page 1

Te shtylla mosha ne vite janë dhënëformulat dhe kompjuteri I llogarit vetvetiu per qdo nxënes vitet Emri dhe mbiemri 1 Albion Kitaj 2 Arianit Tarllamishi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Data e lindjes

2008-02-13 2007-05-29 Arlinda Lleshi 2008-01-10 Dardan Nimani 2009-05-14 Denisa Kola 2007-05-18 Enkela Marku 2009-10-13 Gabriela Marku 2008-05-26 Haxhi Nimani 2007-12-22 Kevin Nikaj 2008-02-28 Lena Bibaj 2008-05-24 Lorena Delija 2008-05-24 Qendresa Tarllamishi 2006-10-02 Robert Nikaj ? Reshat Isenaj ? Endrit Preka 2008-06-12 Valdrin Zenuni ? Daniela Kitaj 2007-03-13 Florentina Tarrllamishi 2007-05-01

Vendi

Komuna

EMRI I PRINDIT Nr I Amzes klasa

Budisalc Rudicë Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Rudicë Budisalc Rudicë Stupë Budisalc Budisalc Rudicë

Klinë Klinë klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Anton Agron Mentor Dukagjin Pashk Jozef Jozef Dukagjin Kristë Engjull Halil Jeton Ahmet Gjevalin Astrit Nue Petrit

Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor Parashkollor

Mosha ne vite

5,0 5,8 5,1 3,8 5,8 3,4 4,8 5,2 5,0 4,8 4,8 6,4 #VALUE! #VALUE! 4,7 #VALUE! 6,0 5,8

M

Shqiptar F 4 6

M

ROM F 5 3


Emri dhe mbiemri 1 Agnesa Abazi 2 Donis Ndou 3 Egzon Ala 4 Kjara Deda 5 Leotrim Nimani 6 Mariza Avdija 7 Magdalene Gojani 8 Klementina Ndou

Data e lindjes

2006-06-10 2006-05-27 2005-12-02 2006-03-05 2006-10-02 2006-05-30 2006-03-12 2006-08-15

Vendi

Komuna

EMRI I PRINDIT Nr I Amzes klasa

Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Stupë Budisalc Stupë

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Ukë Fatmir Vehbi Gjon Dukagjin Dukagjin Zef Viktor

Klinë Klinë

181 182 183 184 185 186 187 188

Parë Parë Parë Parë Parë Parë Parë Parë

Mosha ne vite

6,7 Shqiptar 6,8 7,2 M F 7,0 1 4 6,4 6,8 7,0 6,5

M

ROM F 2 1


Emri dhe mbiemri 1 Agnesa Tallamishaj 2 Altin Pjetri 3 Arbenita Zefi 4 Arbesa Tallamishaj 5 Domenik Krasniqi 6 Erblin Isenaj

9 10 11 12 13

2005-07-09 2005-12-13 2005-09-19 2000-06-18 2004-12-29

2005-06-20 2005-08-21 Gabriel Dashi 2004-10-18 Gentian Hasaj 2006-01-18 Gjyzepe Avdia 2005-09-03 Lotina Kitaj 2005-02-27 Muharrem Tallamishaj 2004-10-15 Qendrim Nimani 2005-01-26

7 Eliza Marku 8

Data e lindjes

Vendi

Komuna

EMRI I PRINDIT Nr I Amzes klasa

Rudicë Stupë Stupë Rudicë Stupë

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Isuf Lekë Anton Bajram Ndue

166 167 168 169 170

Dytë Dytë Dytë Dytë Dytë

Rudicë Budisalc Budisalc Stupë Stupë Budisalc Rudicë Budisalc

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Abedin Jozef Lekë Agron Gjon Gjon Qazim Dukagjin

172 173 174 175 176 177 178 179

Dytë Dytë Dytë Dytë Dytë Dytë Dytë Dytë

Mosha ne vite

7,6 7,2 Shqiptar 7,4 M F 12,7 4 3 8,2 7,7 7,5 8,4 7,1 7,5 8,0 8,4 8,1

M

ROM F 4 2


Emri dhe mbiemri 1 Albina Isenaj 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Data e lindjes

2004-05-23 Almir Gjikolli 2004-06-12 Leon Delia 2004-02-25 Luis Quni 2004-05-22 Leona Delia 2004-08-16 Majlinda Kolaj 2004-05-11 Marjan Kolaj 2005-08-02 Klementina Nikaj 2004-05-26 Arber Gojani 2004-03-05 Martina Lleshi 2004-04-16 Valton Zenuni 2004-05-03 Zelfie Nimani 2003-11-11 ArtisteTallamishaj 2004-08-28 Leonida Tallamishaj 2004-03-15 Qendrim Tallamishaj 2004-04-02

Vendi

Komuna

EMRI I PRINDIT Nr I Amzes klasa

Rudicë Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Rudicë Rudicë Rudicë

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Ahmet Haxhi Gzim Lush Halil Pal Pal Kristë Agron Mentor Abedin Dukagjin Astrit Agron Jeton

149 150 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 164 163 162

Tretë Tretë Tretë Tretë Tretë Tretë Tretë Tretë Tretë Tretë Tretë Tretë Tretë Tretë Tretë

Mosha ne vite

8,8 8,7 9,0 Shqiptar 8,8 M F 8,5 3 3 8,8 7,6 8,8 9,0 8,9 8,8 9,3 8,5 9,0 8,9

M

ROM F 4 5


Emri dhe mbiemri 1 Agnesa Pjetri 2 Ariola Kitaj 3 Artan Hasaj 4 Ali Tarllamishaj 5 Blera Nikollaj 6 David Nduaj 7 David Krasniqi 8 Donika Kitaj 9 Edmond Mustafa 10 Edona Nikollaj 11 Fitim Tarllamishaj 12 Gabriel Kolaj 13 Ilirjana Quni 14 Jozef Kitaj 15 Lendita Tarllamishaj 16 Manuela Gojani 17 Pren Gojani 18 Senad Hasaj 19 Tringa Marku 20 Valon Noshaj 21 Valentin Dashi

Data e lindjes

2003-03-09 2002-11-21 1999-12-04 2003-04-11 2002-06-29 2003-04-10 2003-08-07 2003-06-25 2002-07-01 2003-04-19 2003-01-11 2003-08-05 2002-09-19 2004-01-16 2002-04-17 2003-07-23 2003-07-28 2001-02-15 2003-07-23 2002-10-01 2003-10-30

Vendi

Komuna

EMRI I PRINDIT Nr I Amzes klasa

stupë Budisalc stupë Rudic Budisalc Budisalc stupë Budisalc Rudic Budisalc Rudic Budisalc Budisalc Budisalc Rudic Budisalc Budisalc stupë Budisalc Rudic Nagllavk

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Lekë Anton Agron Petrit Kristë Fatmir Ndue Vilson Metush Ndue Petrit Pashk Nrec Pashk Agron Jozef Jozef Ukë Jozef Ukë Josip

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 145 146 147 148

Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert Katert

Mosha ne vite

10,0 Shqiptar 10,3 13,2 M F 9,9 6 8 10,7 9,9 9,6 9,7 10,7 9,9 10,1 9,6 10,4 9,1 10,9 9,6 9,6 12,0 9,6 10,4 9,3

M

ROM F 6 1


Emri dhe mbiemri 1 Ali Gjikolli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Data e lindjes

2001-09-09 Blerina Isenaj 2003-01-20 Diana Gojani 2002-09-13 Donjeta Abazi 2003-10-27 Drite Kitaj 2002-10-16 Edona Demaj 2002-09-27 Gjergj Marku 2002-10-08 Kristiana Dedaj 2001-06-13 Laura Delia 2002-02-11 Leonora Bibaj 2002-09-03 Marigon Gojani 2002-02-20 Mateo Zefi 2002-10-29 Patrik Gojani 2002-04-07 Robert Quni 2002-02-06 Sofie Tallamishi 2003-01-16 Ukë Kitaj 2003-01-16 Valeriana Avdia 2002-03-14 Valdrin Hasaj 2002-02-21 Ramush Tarllamishaj 2000-12-11

Vendi

Komuna

EMRI I PRINDIT Nr I Amzes klasa

Budisalc Rudic Budisalc Budisalc Budisalc stupë Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc stupë Budisalc Budisalc Rudic Budisalc stupë stupë Rudic

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Haxhi Ahmet Agron Ukë Pashk Ndue Lorenc Gjon Halil Engjell Zef Mikel Mark Driton Smail Ndue Dukagjin Vllaznim Petrit

105 106 107 109 110 111 113 112 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë Pestë

Mosha ne vite

11,5 10,1 Shqiptar 10,5 M F 9,3 7 6 10,4 10,4 10,4 11,7 11,1 10,5 11,0 10,3 10,9 11,1 10,1 10,1 11,0 11,0 12,2

M

ROM F 2 4


Emri dhe mbiemri 1 Adelita Kita 2 Arlinda Kita 3 Donjeta Gojani 4 Emanuella Pjetri 5 Ibadete Tallamishi 6 Qendrim Zenuni 7 Fitim Abazi 8 Leonard Dashi 9 Xhenifere Pjetri 10 Eliza Tallamishi 11 Gjyle Hyseni 12 Elvis Quni 13 Fabian Ndou 14 Nikson Nuhi 15 Bekim Tallamishaj

Data e lindjes

2001-11-29 2001-02-20 2001-04-19 2001-09-30 2001-01-20 2001-07-21 2001-04-21 2001-04-12 2001-04-23 2001-02-08 2001-02-26 2001-05-10 2001-05-14 2001-09-19 1998-07-17

Vendi

Komuna

EMRI I PRINDIT Nr I Amzes klasa

Budisalc Budisalc Budisalc stupë Rudic Budisalc Budisalc Nagllavk stupë Rudic Rudic Budisalc stupë stupë Rudic

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Ndue Ndue Agron Pren Ismet Musë Ukë Vilson Lekë Qazim Gani Zef Gustin Luz Bajram

88 89 90 92 97 101 95 98 104 93 96 91 94 99 180

Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë Gjashtë

Mosha ne vite

11,3 12,0 Shqiptar 11,9 M F 11,4 3 6 12,1 11,6 11,9 11,9 11,9 113,2 12,1 12,0 11,8 11,8 11,4 14,6

M

ROM F 3 3


Emri dhe mbiemri 1 Anamaria Dashi 2 Arbnor Preka 3 Ardian Delia 4 Ajnur Hasaj 5 Donika Nduaj 6 Dominike Dashi 7 Elvisa Quni 8 Egzon MUSTAFA 9 Ilir Quni 10 Kastriot Quni 11 Laurena Isenaj 12 KevinNdou 13 Leonard Marku 14 Lindon Veseli 15 Leonor Tallamishaj 16 Rita Quni 17 Remzie Delia 18 Valentin Zhuja 19 Ekzonita Mustafa

Data e lindjes

2000-03-19 2000-07-01 2000-08-11 1996-05-15 2000-08-04 2000-06-19 1999-11-16 1999-09-17 2000-07-11 1999-04-30 2000-11-18 2000-08-17 1999-08-07 2000-06-18 2000-05-04 2000-10-30 2000-05-25 2000-01-08 1999-07-25

Vendi

Komuna

EMRI I PRINDIT Nr I Amzes klasa

Nagllavk stupë Budisalc stupë Budisalc Nagllavk Budisalc Rudic Budisalc Budisalc Rudic stupë Budisalc Budisalc Rudic Budisalc Budisalc stupë Rudic

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Lekë Nikoll Demir Mehmet Fatmir Josip Zef Metush Ndrec Ndrec Ahmet Viktor Ndue Agron Adem Lush Lulzim Vllaznim Qazim

67 69 68 125 70 71 72 73 75 76 78 77 79 81 82 84 85 86 83

Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë Shtatë

Mosha ne vite

13,0 12,7 12,6 16,8 Shqiptar 12,6 M F 12,7 7 5 13,3 13,5 12,6 13,8 12,3 12,5 13,6 12,7 12,8 12,3 12,8 13,1 13,6

M

ROM F 3 4


Emri dhe mbiemri 1 ArtanQuni 2 Arianit Nikolla 3 Djellza Nduaj 4 Driton Kita 5 Doruntina Quni 6 Drandofille Gojani 7 Edmond Nikolla 8 Emanuell Pjetri 9 Ilir Rexha 10 Kastriot Pjetri 11 Leonard Delia 12 Robert Marku 13 Liridon KITA 14 Luigj Marku 15 Lush Gojani 16 Marie Quni

Data e lindjes

Vendi

Komuna

EMRI I PRINDIT Nr I Amzes klasa

1999-10-30 1999-01-03 1998-08-01 1999-08-30 1999-09-06

Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Tomë Mikel Fatmir Vilson Driton

45 46 47 48 49

Tetë Tetë Tetë Tetë Tetë

1998-12-13 1999-08-23 1998-12-19 1999-08-21 1999-06-26 1999-01-25 1999-11-08 1998-10-26 1999-08-02 1999-08-27 1998-12-15

Budisalc Budisalc stupë Budisalc stupë Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc Budisalc

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Agron Ndue Pren Gjon Gjergj Gezim Pjeter Vilson Lorenc Mark Zef

51 52 53 55 58 59 60 61 62 63 65

Tetë Tetë Tetë Tetë Tetë Tetë Tetë Tetë Tetë Tetë Tetë

Mosha ne vite

13,3 14,2 M Shqiptar F 14,6 11 4 13,5 13,5 113,2 14,2 13,5 14,2 13,5 13,7 14,1 13,3 14,3 13,6 13,5 14,2

M ROM F 1 0


Emri dhe mbiemri

Data e lindjes

1 Albin Veseli 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1998-05-22 Adhurim Ahmetgjekaj 1998-05-27 Arbnora Nikolla 1997-10-26 David DEMA 1998-08-20 Ëngjell Gojani 1997-07-05 Fazli Tarllamishi 1998-08-07 Gabriela Marku 1997-11-18 Leonard Veseli 1998-07-22 Miranda Mustafa 09/12/1998 1997-05-07 Matilda Gojani

10 Qerim Tarllamishi

1998-06-10 1999-08-17 Rashit Isenaj 1998-04-21 Yll Tunaj 1998-06-14 Esmerdin Tallamishi 1998-05-16 Sabinara Tarllamishi 1998-09-27

11 Robertina Quni 12 13 14 15

Vendi

Komuna

EMRI I PRINDIT Nr I Amzes klasa

Budisalc Rudic Budisalc stupë Budisalc Rudic Budisalc Budisalc Rudic Budisalc

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Eduard Ismet Kristë Ndue Franë Qazim Ndue Fabian Metush Zef

21 22 23 25 26 29 30 34 36 37

Nëntë Nëntë Nëntë Nëntë Nëntë Nëntë Nëntë Nëntë Nëntë Nëntë

Rudic Budisalc Rudic stupë Rudic Rudic

Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë Klinë

Isuf Driton Ahmet Prekë Astrit Bajrush

38 39 40 41 27 43

Nëntë Nëntë Nëntë Nëntë Nëntë Nëntë

Mosha ne vite

14,8 14,8 Shqiptar 15,3 M F 2 14,5 7 15,7 14,6 15,3 14,6 15,8 #VALUE! 14,7 13,5 14,9 14,7 14,8 14,4

M

ROM F 4 2


0,00

VITI SHKOLLOR 2012/13  
VITI SHKOLLOR 2012/13  

PROGRAM PER SHKOLLË-NXENESIT E REXHISTRUAR

Advertisement