Page 3

Effektivisering

Förbättringsarbete – Kaizen Lean Six Sigma

Effektiv processutveckling

Leda och förbättra processer

Lean, Six Sigma och Kaizen är tre koncept som syftar till att minimera kvalitetsbrister och kostnader, och samtidigt öka effektivitet och kundnöjdhet. Kursen förklarar skillnader och likheter mellan dessa tre koncept, och hur deltagarna sedan kan välja vilka delar som passar just den egna organisationen. Fokus ligger på att förklara och genom verklighetsbaserade praktikfall ge träning i de verktyg som alla tre koncepten vilar på, som t.ex. 5S, SMED, DMAIC, SPC, VSM, 7QC/ QM, JIT och Kanban.

Kursen fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets processer. Genom att arbeta med processer kommer man åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Kursen ger dig de konkreta verktyg som krävs för att driva ett processutvecklingsarbete som verkligen skapar värde för din organisation, med frågeställningar som berör såväl högsta ledning som det dagliga operativa arbetet.

Kurslängd 3 dagar; Pris 13800 SEK.

Kurslängd 3 dagar; Pris 13800 SEK.

Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och kritiska gränssnitt, samt att belysa var någonstans värde skapas i organisationen. Det räcker emellertid inte med att bara definiera en karta. Processerna måste verkligen användas som ledningsverktyg och utnyttjas i förbättringsarbetet för att vara till nytta. Kursen riktar sig till dig som vill få ut mer av dina processer genom att förstå hur processorganisationen kan användas som grund för att leda och förbättra processer. Processförbättring och implementering är centrala delar av kursen som bygger på realistiska praktikfall. Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

Göteborg Stockholm 21-23 september

2009

Göteborg

Göteborg

2009 2010

1-3 december

Stockholm 1-3 februari

19-21 augusti

26-27 augusti

2009

2009

Stockholm 18-19 november

Stockholm 28-30 oktober

2009

Göteborg

25-27 januari

2010

Göteborg

2010

Göteborg

8-9 februari

2010

25-27 januari

2009

”Kursen Ständiga Förbättringar - Lean Six Sigma var absolut en av de bästa kurser jag har gått! Kursen var väl sammansatt och gav en mycket god insikt i olika verktyg för förbättring och hur de kan användas i praktiken. Allt kändes verksamhetsnära och direkt applicerbart i den egna verksamheten. Helt enkelt gav kursen väldigt mycket nyttigt att ha med sig i bagaget som jag kommer att ha stor fördel av i mitt arbete. Dessutom var föreläsaren väldigt bra och eftersom att man inom CANEA arbetar som konsult parallellt med att hålla utbildningar var det ingen svårighet att fullständigt ta till sig de exempel som hämtades utifrån egna uppdrag och erfarenheter. Likaså var praktikfallen både i lagom mängd, omfattning och relevans. Detta är en kurs som jag absolut kan rekommendera andra att gå.”

Fredrik Währborg, Kvalitetschef, Husqvarna AB om kursen ”Förbättringsarbete - Kaizen Lean Six Sigma”

CANEAs Utbildningsprogram hösten 2009  

Denna broschyr beskriver vårt utbildningsprogram för hösten 2009.

CANEAs Utbildningsprogram hösten 2009  

Denna broschyr beskriver vårt utbildningsprogram för hösten 2009.

Advertisement