Page 2

Strategi

CSR

Företagsstrategi i praktiken

Systematisk marknadsutveckling

Att arbeta med strategiutveckling innebär att man ställs inför många både intressanta och svåra frågeställningar. Vi ger konkreta verktyg, tips och exempel på hur företag på ett strukturerat sätt kan utveckla sin affärsplan för att sedan realisera den och förbättra marknadspositionen. Vilka produkter eller tjänster skall erbjudas? Vilka marknader skall fokuseras på och hur skall produkter tillverkas och distribueras? Systematiken övas i ett verklighetsbaserat praktikfall där vi går från vision till förverkligande. Utbildningen vänder sig till dig som är VD, sitter i ledningsgruppen eller på annat sätt är inblandad i företagets strategiska och operativa planering t.ex. genom att du är linjechef, processägare eller affärsutvecklare.

Hur får man egentligen sin organisation att identifiera och utveckla ”rätt” affärer som ligger i linje med den övergripande företagsstrategin? Vilka är de lönsamma segmenten och produkterna? Hur skall produktutbudet planeras och paketeras? Hur skall vi marknadsföra och distribuera produkterna? Vilken prissättning är den optimala? Under två intensiva dagar lär du dig konkreta verktyg och modeller för hur man går till väga för att skapa en effektiv marknadsplan och plattform för framgångsrik marknadsutveckling. Du får en systematik som gör att marknadsutvecklingsarbetet blir en naturlig del av företagets arbetsmetoder.

Företagens intressenter ställer allt högre krav på hur företaget arbetar med att ta samhällsansvar. Området socialt ansvarstagande är brett och det behövs metodik för att hitta rätt med arbetet. Det är också viktigt vad företagen väljer att kommunicera och hur de kommunicerar detta.

Kurslängd 2 dagar; Pris 12500 SEK.

Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

CSR i praktiken

Kursen ger en verktygslåda för att göra strategiska analyser, metoder för införande i det dagliga arbetet och arbetssätt för uppföljning och kommunikation. Vi övar på verklighetstrogna praktikfall och utgår ifrån hur CSRarbetet på ett framgångsrikt sätt integreras i företagets strategi och verksamhetsstyrning.

Kurslängd 3 dagar; Pris 16500 SEK.

Stockholm 24-25 september

2009

Stockholm 17-19 augusti

2009

Göteborg

20-21 augusti

2009

Göteborg

14-15 december

2009

Göteborg

2010

Göteborg

4-5 februari

2010

Göteborg

8-9 februari

2010

11-13 januari

”Utbildningen Företagsstrategi i praktiken är verkligen en kurs som jag skulle rekommendera till personer som sysslar med ledningsfrågor! I första hand för att den är så konkret. Man får tillgång till verktyg som man direkt kan applicera i det egna företaget. En annan sak som jag och andra utbildningsdeltagare uppskattade var sättet på hur det lärdes ut - vi arbetade med praktikfall där vi agerade ledningsgrupper på fiktiva bolag och successivt tog fram strategierna under kursen. Till sist vill jag tillägga att utbildningsmaterialet som vanligt hade mycket hög kvalitet. Kurspärmen sammanfattar ”många hyllmeter” managementlitteratur. Anna-Karin Djupenström Business Excellence Advisor Stora Enso Fors AB om kursen ”Företagsstrategi i praktiken”

CANEAs Utbildningsprogram hösten 2009  

Denna broschyr beskriver vårt utbildningsprogram för hösten 2009.

CANEAs Utbildningsprogram hösten 2009  

Denna broschyr beskriver vårt utbildningsprogram för hösten 2009.

Advertisement