Page 16

FORMACIÓN ACADÉMICA 2001-2005 Educación Secundaria Obligatoria no centro I.E.S. Lucus Augusti de Lugo 2005-2007 Bacherelato artístico no centro I.E.S. Sanxillao de Lugo 2007-2011 Graduado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra , Universidade de Vigo - Do 09-01-2011 ó 30-06-2011 beca na Savonia Uniiversity of Applied Sciences. Academy of Design en Finlandia Actualmente cursando Máster de Arte, Museología y Crítica contemporáneas na Universidade de Santiago de Compostela. IDIOMAS - Linguas nativas: Español e galego: Curso de Galego no 2007 pola Xunta de Galicia - Inglés: Nivel intermedio. Posesión doTítulo de nivel B1 polo MCERL (Marco común europeo de referencia para as linguas)

EXPERIENCIA LABORAL 2012 18/03 ata 29/03 Prácticas na editorial de arte contemporáneo DARDO • Redacción dentro da revista DARDOMagazine e na web DARDONews.com • Deseño e maquetación • Coordinación de montaxe na exposición de Alex Kazt en el MACUF de A Coruña • Coordinación de motaje en la exposición Wellcome to my loft en el Torrente Bayester de Ferrol 12/07 hasta 30/9 Firmado el convenio para realizar prácticas no MuHKA de Amberes (Béxica)

EXPOSICIONES e PREMIOS 2006 Clases co pintor lucense Juan Miguel Prada Terceiro premio con el trabajo Que no te coman el coco en concurso Consumo Responsable realizado pola Consellería de Sanidade 2007 Curso de fotografía dixital pola Universidade de Vigo

Candela Rajal.Comisaria Nome: Candela Rajal Alonso Data de nacemento : 20 de Febreiro de 1989 ( Lugo) D.N.I. número : 33558258Q Dirección : C/ Caiñós 13 8ºb Lugo Teléfono : 622272460 / 982815357

C.P. 27002

Email: Candelarajal@gmail.com Páxina web: http://www.candelarajal.com

30

2010 Exposición de video-arte no Torrente Ballester de Ferrol no apartado Vídeo del mes Exposión colectiva na cárcel de A Lama con motivo da conmemoración do Día da Merced Áccesit polo vídeo Las sombras de Greorges de Latour no apartado de vídeo experimental dos Premios de Creación Audiovisual da Universidade de Vigo. 2011 Exposión 50% Irracional no Museo de Manuel Torres de Marín. Exposición colectiva e Showcasing Work from International Students en Kellarigalleria de Kuopio (Finlandia) 31

Al pie de la loma  

curatorial project

Advertisement