Page 1

De Hoorn februari 2010  41ste jaargang  800 expl.  nr. 391

maandblad  gemeenschapscentrum Candelaershuys  Ukkel

Steven De bruyn Tony Gyselinck & Roland


De Hoorn

INHOUD

erkend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie

februari 2010 - 41ste jg - 800 expl. - nr. 391

colofon REDACTIERAAD: Leo Camerlynck, Jozef Denoyelle, Willy Peersman, René Weemaels, Bart De Smedt en Roos Pauwels Ondertekende artikels verbinden alleen de auteur OPMAAK: Roos Pauwels COVER: foto © Stephan Vanfleteren REDACTIESECRETARIAAT: Roos Pauwels VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Thomas Roukens Brugmannlaan 433 1180 ukkel BRIEFWISSELING GC Candelaershuys Brugmannlaan 433 - 1180 Ukkel T. 02 343 46 58 - F. 02 343 69 89 candelaershuys@vgc.be www.candelaershuys.be

3

edito: M&M van het Candelaershuys

4-5

Concert: Steven De bruyn, Tony Gyselinck & Roland

6

Concert: Jef Neve trio

7

Aperitief van het Huys: Uw livre / Votre boek

8

KAU

9

Ukkelse agenda

10

verenigingsnieuws

11

muziekacademie

Het Candelaershuys respecteert uw privacy. Uw adres gebruiken we uitsluitend om u De Hoorn toe te zenden en u op de hoogte te houden van eigen activiteiten en van aanverwante organisaties in de Vlaamse gemeenschap in Brussel. U kunt uw gegevens in ons bestand altijd inkijken of aanpassen zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de privacy.

2




edito

m &m

van het Candelaershuys Het “onthaal” van het Candelaershuys: stilaan een begrip in wijd Ukkel én een antwoord op uw vele vragen. Niet in het minst te danken aan de zeer vlotte, vriendelijke dienstbaarheid én professionele knowhow van “ons Myriam”, de onthaalbediende van ons gemeenschapscentrum. Myriam heeft recent besloten om deeltijds te gaan werken. Kleinkindjes en zo, u weet wel. Vandaar dat we heel blij zijn u onze nieuwe, en dus tweede onthaalmedewerker voor te stellen. Zijn naam is Michaël Garofalo, 20 jaar oud en geboren in Sint-Agatha-Berchem. Michaël woont met zijn ouders in Anderlecht (maar is geen supporter van….), en dit sinds 2000. Hij studeerde af aan

het Sint-Guido-Instituut van Anderlecht in 2009 met een diploma Kantooradministratie en gegevensbeheer. Het Candelaershuys wordt voor Michaël zijn eerste echte vaste werkplek. Spannend dus. We zijn ervan overtuigd dat de tandem M&M er zeker zal voor blijven zorgen dat u met al uw vragen verder zult geholpen worden in ons, en tevens uw Huys. U kunt Michaël telefonisch bereiken op 02/3434658 of via michael.garofalo@ vgc.be. Of spring eens binnen? In alle geval, alle succes toegewenst, Michaël! Go!!!

3




concert

Steven De bruyn, Tony Gyselinck & Roland 4


Jawadde: Hij kijkt je recht in de ogen en grijnst je toe: sinds ettelijke jaren siert een mooie foto van peetvader / relikwie Roland de inkomhal van het Candelaershuys. Samen met bloedsbroeders Steven De bruyn en Tony Gyselinck gaat deze knar heel 2010 op zwier. Met een verplichte pitsstop bij ons, in Huys. Het wordt een mooi avondje, no doubt.

Het moest er eens van komen: mondharmonicavirtuoos Steven De bruyn (El Fish, the Rhythm Junks) trekt op pad met Tony Gyselinck, een van de allerbeste (jazz)drummers van het land (BRT Jazzorkest, Toots Thielemans Kwartet, maar ook Jo Lemaire en Rocco Granata) en de volledig uit Rupelse klei opgetrokken gitaarlegende Roland, bekend van zichzelve. Voor het eerst treden deze drie heren van stand samen op, en toch voelt elk optreden als een eenmalig reünieconcert van een legendarische band uit vervlogen tijden. Het vonkt en het knettert, het vlamt en het laait. Een uniek treffen van drie eigenzinnige koppigaards. Op het haardvuur gooien ze takken blues, stronken jazz en spaanders electronica, naast een bussel sprokkelhout met skiffle, bebop, folk en soul. Een avontuurlijke reis. Een sprong in het duister. Ieder trekt zijn plan. We gaan toch niets afspreken zeker? Drie kwajongens op zwerftocht. ’t Werd stilaan tijd, gedomme. Wie niet pijlsnel reserveert is er aan voor de moeite.

donderdag 11 februari 2010 om 20u30. (deuren om 20u) PRIJS: €10 - (Uilekotleden: €8, -15 jarigen: €4, WIGW: €2); cultuurwaardebon wordt aanvaard

d

reserveren noodzakelijk: 02 343 46 58 of candelaershuys@vgc.be foto © Stephan Vanfleteren

5




concert

Jef Neve trio

foto © Alex Vanhee

Jef Neve ligt al geruime tijd hoog in de rekken, hij is een zeer bezige bij op vele fronten. Vooral scoort hij fantastische goals met het Jef Neve Trio, waarmee hij talloze concerten speelt in binnen- en buitenland. Dit Jef Neve-Trio komt naar Ukkel, met voor de gelegenheid, de fantastische Ruben Samana op bas, naast Teun Verbruggen (dr). En Jef op de vleugel uiteraard. Pianist-componist Jef Neve (1977) behaalde aan het Leuvense Lemmensinstituut diverse muzikale diploma’s, allen met grote onderscheiding. De bijna perfecte balans tussen virtuositeit en diepgang, sublieme composities, hecht samenspel, een goede dosis humor

6

en zeer aanstekelijk speelplezier tijdens de concerten zijn zonder twijfel de sleutel van het grote succes dat dit trio overal kent. Absoluut niet te missen, dit wordt zeer zeer mooi op vrijdag 26 februari om 20u30 stipt. Tijdig reserveren aub want de plaatsen zijn beperkt.

vrijdag 26 februari 2010 om 20u30. (deuren om 20u) PRIJS: €10 - (Uilekotleden: €8, -15 jarigen: €4, WIGW: €2) cultuurwaardebon wordt aanvaard reserveren noodzakelijk: 02 343 46 58 candelaershuys@vgc.be




aperitief van het huys

uw livre

votre boek Uw livre/votre boek is één van de initiatieven die het Candelaershuys op touw zet om mensen, en in het bijzonder de Ukkelaars, dichter bij elkaar te brengen. Voor dit initiatief gaan we op zoek naar mooie verhalen en boeiende boeken. We vroegen een aantal bekende Ukkelaars hun lievelingsboek van de boekenplank te halen en een leeslintje te plaatsen bij een mooie passage. Hoewel literatuur taalgebonden is, vertrekken we met Uw livre / votre boek van de idee dat literatuur universeel is. Boeken en verhalen zijn zoveel meer dan de taal waarin ze zijn geschreven. Ze zijn er om mensen te boeien en te vermaken, om iets te betekenen voor diegene die ze ter hand neemt. Jacqueline Rousseaux, Carine Gol-Lescot, Jean-Luc Vanraes en Willy Peersman wilden graag aan dit sympathieke initiatief deelnemen. Zij vertellen ons over hun

literair lievelingswerk en nemen er ons een stukje in mee. Deze boeiende vertellingen gaan gepaard met het maandelijks Aperitief van het Huys, voor de gelegenheid in de mooie ruimte van de Nederlandstalige bibliotheek van Ukkel. Van harte welkom op dit literair Aperitief van het Huys.

zaterdag 27 februari 2010 om 11u Locatie: Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek. Debroyerstraat 27, Ukkel resevatie & info: 02 343 46 58 candelaershuys@vgc.be

7


koninklijk atheneum ukkel Midden december bracht een zestal ouders van de Freinet-school De Boomhut uit Alsemberg een bezoek aan het Koninklijk Atheneum Ukkel. De Boomhut maakt -merkwaardig genoeg- deel uit van Scholengroep Brussel en een bezoek aan het K.A.Ukkel, dat voor de meesten van deze ouders toch wel een grote onbekende is, drong zich dan ook op. (Het is weinig geweten dat in De Boomhut sinds 2008 ook de eerste twee jaren van het secundair onderwijs worden ingericht.) De Hoorn was aanwezig, en maakte van de gelegenheid gebruik om op de hoogte te blijven van de jongste evoluties in het KAU.   Directeur Jan Gelissen gaf aan dat het leerlingenaantal de jongste paar jaar wat was teruggevallen, maar nu weer opgeklommen is tot 310, waarvan 57 in het eerste jaar. Van deze 57 zijn er 17 die Latijn volgen.   De leerlingen komen voor één derde uit Nederlandstalige gezinnen, voor één derde uit taalgemengde gezinnen (vnl. Nederlands-Frans, met het Frans als dominante taal), en het overblijvende derde komt uit anderstalige gezinnen (waar het Frans meestal de tweede taal is). Dit verklaart waarom de lingua franca op de speelplaats vaak het Frans is. Er wordt de leerlingen duidelijk gemaakt dat ze er zelf voordeel bij hebben om ook onder mekaar Nederlands te praten, maar indien ze dit toch niet doen wordt er meestal niet repressief opgetreden.   De geografische herkomst is voor ongeveer een derde de gemeente Ukkel, een derde komt uit omliggende Brusselse gemeenten, en een derde komt uit het Vlaamse hinterland, voornamelijk de faciliteitengemeenten Drogenbos, Linkebeek en St Genesius Rode.   Het KAU beschikt nog steeds niet over een eigen sportzaal -er wordt gebruik

8

gemaakt van de sportzaal van de Boomhut in Alsemberg- maar in het voorjaar 2010 wordt gestart met de bouw van een eigen sportzaal op de campus aan de Nekkersgatlaan, zodat de tijdrovende en dure verplaatsingen naar Alsemberg weldra tot het verleden zullen behoren.   110 leerlingen volgen het beroepsonderwijs (studierichting Kantoor, incl. het zevende specialisatiejaar),  50 volgen het technisch onderwijs (studierichting Handel) en de overigen volgen het algemeen secundair onderwijs(ASO) verspreid over de studierichtingen wetenschappen, wiskunde, economie, Latijn en moderne talen in diverse combinaties. Er is dus een ruim aanbod voor een vrij beperkt aantal leerlingen, zodat de klassen in het ASO meestal dun bevolkt zijn   In het onderwijsproces neemt het Begeleid Zelfstandig Leren ( BZL) een voorname plaats in. Deze methode laat toe dat elke leerling zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen, rekening houdend met zijn mogelijkheden. Als informatiebron neemt het internet uiteraard een zeer belangrijke plaats in. De computer is dan ook een essentieel onderdeel van het leerproces.   Eénmaal per jaar verlaat elke klas de klaslokalen om gedurende een week te worden ondergedompeld in een GWP of geïntegreerde werkperiode. Dit kan zowel in het binnenland als in het buitenland gebeuren. Sociale vaardigheden opdoen -zeg maar: leren samenleven-, is misschien wel de belangrijkste doelstelling van deze activiteit extra muros.    Om de twee jaar heeft in het Cultureel Centrum van Ukkel de variété-avond plaats. Hierin kunnen de leerlingen, vervolg: zie p. 10




ukkelse agenda Elke dinsdag Foto- diaclub Pallieter: bijeenkomst om 20u in het Candelaershuys. Info: Aloys van den Akker 02 343 14 38

Donderdag 25 februari De Kat: Algemene Statutaire Vergadering. Om 14u. Inschrijven verplicht. Info: LDC De Kat: 02 345 35 33

Elke 2de donderdag van de maand: OKRA Kalevoet: samenkomst vanaf 14u in het Paviljoen Horzelstraat (achter nieuwe kerk), pétanque, kaarten, gezellig samenzijn !!! Info Marcel Brisol 02/381.05.50.

Dinsdag 23 februari Willemsfonds Zuidwest Brussel: bezoek aan het Magritte museum. Om 14u. Afspraak om 13u45 aan de ingang van het KMSK, Koningsplein 1, 1000 Brussel. Prijs: €3, ter plaatse te betalen. (cultuurwaardebon is geldig) Inschrijven tot 20-02-10. Info & reservatie: M. De Lille 0479 60 10 51 of 050 71 56 54, M. De Winter-Corteville 02 344 91 65, M. De Ridder 02 218 44 88

Elke woensdag Seniorenclub Zilverdraad: petanque, kaartspel en maandelijkse koffietafel. Van 14u tot 17u. Info André Ghequière 02 380 49 10 Elke donderdag OKRA Sint-Job: samenkomst van 14u tot 17u30 in ’t Wit Huis. Kaartspelen en sjoelbak. Info bij Simone WaegeDe Schrijver, 02 375 20 37 of website: http://blog.seniorennet.be/okra_sintjob/ Elke vrijdag en zondag Jeugdclub ’t Uilekot: telkens open vanaf 20u. Info: www.uilekot.be of uilekot@gmail.com Dinsdag 2 en 16 februari De Kat: Pedicure, op afspraak. LDC De Kat: 02 345 35 33 Donderdag 4, 11, 18 en 25 februari De Kat: gymles – relaxatie. 11u - 12u Dinsdag 9 februari De Kat: creakoken. menu te bevragen op het secret. Om 12u30. Inschrijven verplicht. Info: LDC De Kat: 02 345 35 33 Dinsdag 16 februari De Kat: 1/2 daguitstap: Bezoek aan het Muziekinstrumentenmuseum (Old England) in Brussel. Vertrek om 13u. Inschrijven gewenst. Info: LDC De Kat: 02 345 35 33

Donderdag 21 januari De Kat: Planningsvergadering + info: ‘De nieuwe bankoverschrijvingen’. Om 14u30. Deelnemersprijs: €1,5. Info: LDC De Kat: 02 345 35 33 Woensdag 17 februari Seniorenclub Zilverdraad: koffietafel met kennismaking met spel ‘Zilvernummer’ + korte inleiding van volgende uitstap. Van 14u tot 17u. Info André Ghequière 02 380 49 10 Woensdag 24 februari Davidsfonds Ukkel-Stalle: Bezoek aan Magritte Museum, in KMSK. Om 14u30 rondleiding met gids. Info: Roger Van Poucke 02 305 31 23 - roger. van.poucke@telenet.be Vrijdag 26 februari Seniorenclub Zilverdraad: bezoek aan Museum Wellington te Waterloo. Afspraak om 14u. Nadien bezoek aan Sint-Jozefkerk. Deelname €4. Info André Ghequière 02 380 49 10

9


kau vervolg van p. 8 onder de kundige algemene leiding van Suzanna De Jonghe, leerkracht Frans en Spaans, laten zien wat ze in hun mars hebben op het gebied van talenkennis, zang, dans en toneel.  Telkens blijkt dat leerlingen, ondanks hun vaak zeer verschillende achtergrond, samen een spektakel kunnen tot stand brengen waarin elkeen aan zijn trekken komt en geapprecieerd wordt.   Belangstellenden kunnen steeds terecht bij directeur Jan Gelissen (tel. 02 370 64 40) indien zij nog bijkomende inlichtingen wensen. rw

10

buddynamic Brussel kent een groot aantal mensen met psychische problemen, die niet zelden leiden tot vereenzaming. BUDDYNAMIC zoekt vrijwilligers om een sociaal contact op te bouwen met deze doelgroep om zo het sociaal isolement te doorbreken. Het contact bestaat uit het ondernemen van allerhande leuke, alledaagse activiteiten zoals vb. koffie drinken, wandelen, film,... Het contact vindt wekelijks of tweewekelijks plaats en wordt blijvend ondersteund door BUDDYNAMIC. Meer info: Stefan Goossens, 0474 975899 of e-mail: buddynamic@cggz-brussel.be Website: www.buddyproject.be


muziekacademie Zet de academie in beweging! Op 12 februari zet het deeltijds kunstonderwijs, onder het motto ‘beestig bezig’ haar hartkleppen open voor iedereen van wie de aorta (nog niet) pompt voor muziek, drama, dans en beeldende kunsten. Zet de academie in beweging! Het programma puilt uit: een lesmarathon, workshops, improvisatie Jazz en Lichte Muziek, een reeks concerten, om maar iets te noemen. Keuze genoeg! 101 academies muziek, woord en dans en de 66 academies beeldende kunst staan garant voor een degelijke opleiding die iedere mens toelaat zichzelf te ontplooien. De voorbije vijf jaar werden ook heel wat vernieuwende initiatieven genomen zoals de invoering van jazz en lichte muziek, aandacht voor leerproblemen en kunstinitiatie voor scholen, ook bij ons te Sint-Lambrechts-Woluwe en Ukkel. Een positieve en creatieve beeldvorming, een democratische aanpak en de sociaal vormende impact van het DKO zijn de kernideeën achter deze artistieke feestdag. Zij vormen het centrale

uitgangspunt van de diverse activiteiten. Door het concentreren van diverse activiteiten op één dag en deze tegelijkertijd te spreiden over het ganse werkgebied wordt het Deeltijds Kunstonderwijs in de kijker geplaatst. Deze vijfde editie van de dag van het DKO wordt een”beestig bezig” met klank, kleur en spel, woord en toneel, een voorstelling vanuit het hart, met de juiste dosis kwinkslagen! Vrijdag 5 februari 2010 Vooravond van de dag van het DKO, in het stadhuis te Brussel om 19u Zaterdag 6 februari 2010 Dag van het DKO, in het auditorium, Vervloetstraat 10, Ukkel om 19u Vrijdag 12 februari 2010 Dag van het DKO, in de feestzaal van het gemeentehuis P. Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe om 19u. Academie voor Muziek en Woord Hoofdzetel: Kroninglaan 42, 1200 S.L.W. Filiaal: Vervloetstraat 10, 1180 Ukkel 02 761 11 27 - rudycroon@gmail.com www.muziekacademie1200woluwe.be

11


De Hoorn

België-Belgique P.B. 1070 Brussel X BC 1869

CANDELAERSHUYS

deze maand in het Candelaershuys Donderdag 11 februari: Concert: Steven De Bruyn, Tony Gyselinck & Roland. Om 20u30 Vrijdag 26 februari: Concert: Jef Neve trio. Om 20u30. Zaterdag 27 februari: Aperitief van het Huys. “Uw livre / Vortre boek”. Om 11u. In de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek. Debroyerstraat 27, Ukkel.

maandblad gemeenschapcentrum Candelaershuys Ukkel Brugmannlaan 433 1180 Ukkel 02 343 46 58 candelaershuys@vgc.be www.candelaershuys.be

februari 2010 41ste jaargang 800 exemplaren nr. 391 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus P 206513

Afz.: GC Candelaershuys, Brugmannlaan 433, 1180 Ukkel, Afgiftekantoor Brussel X

feb2010  

Steven De bruyn Tony Gyselinck & Roland februari 2010  41ste jaargang  800 expl.  nr. 391 maandblad  gemeenschapscentrum Candelaersh...

Advertisement