Page 1

n

laersh

uy

li

ch t

el

s

Ca

de

k door Uk

De Hoorn mei 2013

l 44ste jaargang l 1100 expl. l nr. 424 maandblad l gemeenschapscentrum Candelaershuys l Ukkel

Bloemenwerf - Henry Van de Velde

1


De Hoorn

erkend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie

mei 2013 - 44ste jg - 1100 expl. - nr. 424

colofon REDACTIERAAD: Catherine van Hoorn Streiff, Willy Peersman, René Weemaels, Eduard Boschloos, Jan Otten, Thomas Roukens, Lander Exelmans, Leo Camerlynck, Jozef Denoyelle en Bart De Smedt Ondertekende artikels verbinden alleen de auteur REDACTIESECRETARIAAT: Bart De Smedt COVER: Bloemenwerf - Architect Henry Van de Velde Foto : Johnny Van den Borre OPMAAK: Johnny Van den Borre VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Thomas Roukens Brugmannlaan 433 1180 Ukkel BRIEFWISSELING GC Candelaershuys Brugmannlaan 433 - 1180 Ukkel T. 02 343 46 58 - F. 02 343 69 89 candelaershuys@vgc.be www.candelaershuys.be

Nieuwe website :

www.candelaershuys.be www.facebook.com/GCCandelaershuys Het Candelaershuys respecteert uw privacy. Uw adres gebruiken we uitsluitend om u De Hoorn toe te zenden en u op de hoogte te houden van eigen activiteiten en van aanverwante organisaties in de Vlaamse gemeenschap in Brussel. U kunt uw gegevens in ons bestand altijd inkijken of aanpassen zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de privacy.

2

Editoriaal

Beste Ukkelaar, Weer heel wat leesvoer over Ukkel in deze meieditie van De Hoorn. Een portret van schepen Carine Gol-Lescot, een kennismaking met de “Vereniging der woonwijkcommissies van Ukkel”, beter gekend als de ACQU, een terugblik op de (Ukkelse?) architect Van de Velde, verenigingennieuws, echo’s uit de raadzaal, de activiteiten van het dienstencentrum Lotus, “wistjedatjes”, bibnieuws…, kortom, heel wat lettertjes over Ukkel. Veel leesgenot Thomas Roukens, Voorzitter PS: Ah ja, houdt u ons op de hoogte van wat er gebeurt in uw wijk?

FR

« De Hoorn » est le mensuel du Candelaershuys. Toute l’actualité d’Uccle en bref : ce qui y vit, ce qui s’y fait, ce qui s’y passe dans différents domaines. « De Hoorn » en informe ses lecteurs. Vous voulez recevoir De Hoorn? Contactez nous! Il se passe quelque chose dans votre quartier? Informez-nous.

Inhoud 3

Henry Van de Velde

4

De wijken in met ACQU

7 Uitgebeend 8 Concerten 9 Ukkel-Flash 10 Agenda 11 Lotus 15

Echo's uit de Raadzaal

17

40 jaar Uilekot

18 Interview 21

De Bib

22

Wistjedatjes ?

24

Activiteiten Candelaershuys


VVVV

kunstenaar Henry Van de Velde, een Ukkelaar… en meer dan een beetje In alle media is er in binnen- en buitenland melding van gemaakt: het was op woensdag 3 april precies 150 jaar geleden dat Henry Clemens Van de Velde in Antwerpen werd geboren. Deze bekende Vlaming, die dit jaar zowel in België en internationaal uitgebreid wordt herdacht, is sterk met Ukkel verbonden. FR Henry Van de Velde volgt een kunstopleiding in Antwerpen en later in Parijs waar hij wordt gefascineerd door het symbolisme en neo-impressionisme van schilders zoals Seurat en van Gogh. In 1889 keert hij terug naar België en wordt in Brussel lid van de schildersgroep ‘Les XX’; hij stelt er voor het eerst zijn schilderijen tentoon.

Op zoek naar nieuwe kunstvormen ontdekt hij in 1892 de Engelse ‘Arts and Crafts’-beweging en vindt er zijn finale roeping: toegepaste kunst en industriële vormgeving en verkondigt dat “alleen de mensch die zich nuttig maakt voor allen, werkelijk nuttig is”. Hij verlaat definitief de schilderkunst, legt zich toe op architectuur en vervaardigt -- als autodidact zonder specifieke opleiding hiervoor! - meubelstukken, kleding, sieraden en gebruiksvoorwerpen. Hij pleit voor functionele kunst - dus niet ‘l’art pour l’art’- met elegante vormen en nieuw materiaalgebruik zoals metaal en glas, kenmerkend voor de ‘Art Nouveau’-stijl waarvoor hij samen met Victor Horta en Paul Hancart tot de belangrijkste Belgische vertegenwoordigers mag gerekend worden. Deze ommekeer in zijn kunstcarrière stemt tevens overeen met zijn Ukkelse periode. In 1894 verbouwt hij het huis aan de Vanderaeystraat 118 (de hoek met de Kololonel Chaltinstraat en de Dieweg) en in 1895 bouwt hij iets lager in dezelfde straat zijn bekende villa ‘Bloemenwerf’ (Vanderaeystraat 102). De naam ontleent hij aan de landelijke Hollandse woningen die hij leert kennen tijdens zijn huwelijksreis. Tijdens zijn verblijf in Parijs had hij er kennis gemaakt met befaamde kunstenaars. Eén van hen, Henri de Toulouse-Lautrec, bezoekt hem in Ukkel en is onder de indruk van de ‘kleurenharmonie’

Henri Van de Velde (1863-1957), peintre de formation, s’est reconverti en architecte, architecte d’intérieur, designer, pédagogue et conseiller artistique. Au terme d’une carrière internationale, il laissa une œuvre impressionnante dont les réalisations les plus célèbres sont : la villa « Bloemenwerf » à Uccle (rue Vanderaey), plusieurs maisons Art Nouveau à Weimar, le Kröller-Müller Museum à Otterlo (PaysBas) et le « Boekentoren » de l’Université de Gand.

die hij ziet in ‘Bloemenwerf’. Toulouse-Lautrec citeert - vrij ironisch - in zijn mémoires hierover “à la blondeur de madame Van de Velde répondait sa toilette de fraise écrasée…on servait des œufs jaunes dans des plats violets, des haricots rouges dans des plats verts” (uit “La vie de ToulouseLautrec”, Henri Perruchot, Hachette). Van 1900 tot 1917 werkt Van de Velde in Berlijn en vooral in het Weimar waar hij een functie aanvaardt die voordien door Horta was geweigerd. Henry’s moeder is een Duitse en hij gedijt dus heel goed in Saxen.

Henry Van de Velde (midden). Links zijn woning ‘Bloemenwerf’ (Vanderaeystraat 102). Rechts zijn realisatie voor dr. Grégoire Lagasse (Dieweg 292)

3


In Duitsland is Henry Van de Velde als architect waarschijnlijk nog beroemder dan in België (gezien het aantal herdenkingsevenementen die er dit jaar worden georganiseerd). Terug in België wordt Henry Van de Velde geviseerd wegens zijn ‘vlucht’ tijdens de 1ste WO en start het tijdschrift ‘Pourquoi Pas?’ een haatcampagne tegen hem. Henry Van de Velde werkt in die periode nochtans voor de overheid (o.a. de beroemde ‘Boekentoren’ in Gent, artistiek adviseur bij de NMBS) en voor het koningshuis (een villa in Lombardsijde). Tijdens het interbellum is hij verder zowel docent aan de Gentse universiteit als directeur van het ‘Institut Supériere des Arts Décoratifs’ (in de Ter

Kameren abdij) en ontwerpt nog vele privé en publieke gebouwen (Brussel, Leuven). In 1933 tekent hij voor de Ukkelse Prof. Dr. Grégoire Lagasse een modernistische woning (Dieweg 292); dit is na de ‘Bloemenwerf’ zijn 2e stempel op het Ukkelse patrimonium. Na de Tweede Wereldoorlog wordt Van de Velde beschuldigd van collaboratie, zoals zo vele kunstenaars voor wie kunst primeerde op politiek – wat trouwens eveneens een andere beroemde ‘Ukkelaar’ overkomt, Georges Remi alias Hergé. Tot een proces komt het nooit, maar Van de Velde gaat teleurgesteld in vrijwillige ballingschap; hij trekt zich terug in het Zwitserse Oberägeri. Van de Velde overlijdt in 1957 op 94-jarige

VVVV

wijk in ukkel De wijken in met de ACQU We startten verleden maand in De Hoorn met de ronde van de wijken, met een focus op de Globe. In deze editie stellen we u de “Acqu” voor, wat staat voor “Association des Comités de Quartier Ucclois”. De Hoorn had een gesprek met Voorzitter Bernard Jouret en medewerker Enguerrand David. Over Ukkel, de wijken, de wijkcomités, de relaties met de overheden... FR Vooraf nog een goeie, in een oude brochure wordt Acqu vertaald als “Vereniging der woonwijkcommissies van Ukkel”...

“De Acqu bestaat quasi 40 jaar”, vertelt ons voorzitter Jouret. “U zou dus kunnen denken, een ietwat belegen vereniging, maar heden ten dage is niets minder waar. Er zijn nu een twintigtal actieve wijkcomités, maar de meer passieve (zij die ooit goed werkten op één of ander terrein, maar waarvan de reden van bestaan minder prominent en urgent is geworden), worden heden ten dage ge(re)activeerd. Komen tot een 30-tal actieve comités is het streefdoel van het tevens verjongde bestuur van onze vzw”.

Hoe word je lid van de ACQU? Jouret: “Een wijkvereniging kan lid worden na ondertekening van ons charter, dus akkoord gaan dus met onze uitgangspunten. Het is belangrijk voor ons te weten

4

Pourquoi rejoindre l’ACQU (Association des Comités de Quartier Ucclois) ? Surtout pour renforcer la visibilité des initiatives citoyennes locales et favoriser l’intégration et le soutien d’un réseau. dat de vereniging verder wil kijken dan haar specifiek probleem in de wijk, dus meer denkt aan het algemeen belang. Er zijn daarom een aantal voorwaarden om lid te worden. Maar ook voordelen: het grote voordeel van toetreding tot de koepel is dat de visibiliteit van het plaatselijk burgerinitiatief wordt verhoogd en uitvergroot. En dat men bij aansluiting zich integreert in een netwerk, waardoor men veel ondersteuning krijgt. En een platform." David: “Weet u in dit verband bijvoorbeeld dat onze trimestriële nieuwsbrief "Lettre aux Habitants" op een


leeftijd te Zürich en werd begraven op het kerkhof van Tervuren. In eigen land wordt de 150ste verjaardag gevierd in het KMKG aan het Jubelpark met de tentoonstelling 'Henry Van de Velde, passie, functie en schoonheid' (13-09-2013 t/m 12-01-2014). De Koninklijke Bibliotheek van België (Albertina) organiseert de tentoonstelling 'Henry Van de Velde, brieven van architecten' (26-09- 2013 t/m 30-112013). Tijdens de komende open monumentendagen in Vlaanderen en Brussel zullen hoogst waarschijnlijk een aantal gebouwen kunnen bezocht worden. Eduard Boschloos

"Vignette" van Henry Van de Velde (circa 1892) met expliciete verwijzing naar Ukkel. In de linker bovenhoek merkt u het beeldmerk waarmee hij zijn werken signeerde.

10.000 ex verschijnt, die dan gebust worden door de vele vrijwilligers? En speciale edities, zoals bvb die over de overstromingen, of over de mobiliteit kunnen een oplage kennen tot 15.000 ex, met dan nog een gerichte verdeling in de wijken waar het probleem zich manifesteert. Interessant dus voor de lokale comités om aan te sluiten en om op die manier hun actie kenbaar te maken bij de Ukkelaars.” “Kost natuurlijk allemaal geld,” zegt Enguerrand David, de medewerker van de vereniging. “Maar de aangesloten verenigingen betalen een lidgeld, we hebben een duizendtal abonnementen op ons tijdschrift, we hebben daarbij wat “donateurs”, verder krijgen we nog een ondersteuning van de Federation Wallonie Bruxelles, en er is een subsidie van het Brussels Gewest. Maar de kosten zijn hoog, naast de werkingskosten is er dan ook nog de loonkost van de medewerker. Noteer ook nog dat we nauwe contacten onderhouden met Interenvironnement Bruxelles (IEB) , de Franstalige tegenhanger voor Bral, de Brusselse Raad voor Leefmilieu”.

Maar waarmee houdt de ACQUzich bezig? Jouret: "De meest voorkomende thema’s in de werking zijn mobiliteit, wateroverlast en ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld in Calevoet, waar honderden woningen bijkomen die echter de bestaande voorzieningen zwaar onder druk zetten.”

ACQU: Voorzitter Bernard Jouret en medewerker Enguerrand David

FR De quoi s'occupe l’ACQU ? Principalement de mobilité, d’environnement, d’urbanisme. Nous nous sommes par exemple penchés sur le développement du quartier Bourdon-Calevoet où des centaines de logements sont prévus, sans que n’ait été hélas engagée une véritable réflexion sur les implications.

5


FR Où les comités sont-ils actifs ? Un peu partout dans la commune. Certains quartiers sont plus dynamiques, selon les besoins et les événements du moment. De nombreuses thématiques concernent souvent plusieurs quartiers et dépassent même les frontières communales. C’est le cas évidemment des questions liées à la mobilité.

Enguerrand David vult aan: “Maar wat door de verstedelijking van onze gemeente meer en meer aan bod gaat komen is de nood aan aandacht voor het sociale, om de dualisering, zeg maar de kloof tussen gegoeden en minder gegoeden, tegen te gaan. Dat wordt in de toekomst een groot probleem in het Ukkelse, die realisatie van een gezonde mix van sociale bevolkingslagen verspreid over de wijken, dit is niet altijd evident en bespreekbaar. Iedereen, ook soms de wijkcomités, kijkt te veel voor de eigen deur, denk aan het bekende NIMBY: not in my backyard, niet in mijn achtertuin...” (In Vlaanderen spreekt men ipv NIMBY trouwens van NIVEA: 'niet in mijn voor – en achtertuin' nvdr )

Waar zijn de comités actief in het Ukkelse?

En Ukkel heeft nu eenmaal veel mondige hoogopgeleide burgers, hun engagement in onze vereniging weerspiegelt zich dan ook in onze werking en onze communicatie. Waardoor we dus niet altijd de modale bewoner bereiken. Een aandachtspunt voor ons.” Jouret vult aan: “Laat ons niet vergeten, we zitten ook wel met een samenlevingsprobleem, iedereen is nogal bezig met zichzelf, een beetje meer reflectie lijkt aangewezen. Waarom nemen we de auto om 100m verder naar de bakker te gaan? Waarom parkeren we daar dan onze wagen zomaar op de stoep? Ook aan dat soort dingen willen we aandacht besteden: laat het algemeen belang primeren op het eigen gemak? Mag er een beetje minder egoïsme zijn, wat meer solidariteit en respect?”

Hoe is de relatie met de gemeente eigenlijk? Jouret: “Dit hangt natuurlijk af van persoon tot persoon, maar we hebben wel het aanvoelen dat de Acqu, ook al gezien de degelijke onderbouw van onze acties, gerespecteerd wordt. We zijn eigenlijk meer partners dan tegenstanders, al hebben we soms tegenstrijdige belangen. Er is een goede dialoog, met de diensten van schepen Marc Cools bijvoorbeeld. En weet u, soms zijn we zelfs bondgenoten in bepaalde dossiers. Maar anderzijds willen we de politiekers alert houden, wat tegengewicht bieden.”

David: “Eigenlijk over heel het grondgebied, maar in sommige wijken dynamischer, afhankelijk van de noden en actualiteit. Sommige problemen overstijgen ook de wijk, zelfs de gemeentegrens: openbaar vervoer pakt men best aan op gewestelijk niveau.

Jouret en David stellen bij het afsluiten van het gesprek voor om in hun communicatiekanalen tevens wat aandacht te besteden aan de werking van het Candelaershuys en Lotus. Verder zoeken we uit waar samenwerking mogelijk is.

Maar sommige, en jammer genoeg meer volkse wijken liggen moeilijker voor ons. Wat hierin zeker ook meespeelt zijn de professionaliteit en intellectuele inslag van onze acties en communicatie: gewestelijke materies zijn nu éénmaal vrij ingewikkeld. Indien men resultaat wil boeken, en in dialoog treden met officiële instanties, of projectontwikkelaars, specialisten..., dan moeten wij zien dat onze aanpak ook degelijk is en intellectueel onderbouwd, op niveau is. Dat overstijgt natuurlijk het populaire, het meer volkse. Dit is een moeilijkheid, we kunnen dit niet steeds goed vertalen en overbrengen naar de lokale buurtbewoner.

En ze denken eraan, de nieuwe beleidslijn van De Hoorn indachtig, om ook bij momenten tweetalig te gaan communiceren in hun “Lettre aux Habitants”. Mooi zo.

En ook dagdagelijkse kleine problemen in een wijk, bijvoorbeeld een probleem van nabuurschap, daar spelen we minder op in, we zijn meer bezig met de globale dossiers, die een meer intellectuele onderbouw nodig hebben.

6

Meer info over de werking: www.acqu.be Ne l'oublions pas, nous sommes confrontés à un problème sociétal ; tout le monde a de plus en plus tendance à se centrer sur soi-même. Une certaine remise en question semble appropriée. Est-il vraiment nécessaire de prendre sa voiture pour aller acheter son pain à 300 m de chez soi ? Ne serait-il pas temps d’adapter notre comportement et d’agir de manière un peu moins égoïste, plus solidaire et respectueuse?

FR


VVVV

verenigingen Uitgebeend In de ‘Nacht van de Geschiedenis’ komt het verleden weer tot leven. Ook in Ukkel want zij tekenden present, de uit het centrum van de gemeente verdwenen laatste Vlaamse slagers: Edouard Van Vlaenderen, die zijn vader Arthur opvolgde en met Rosa, zijn vrouw, het vak beoefende in de Xavier De Buestraat, en Jan Eeckhout, die aan het Sint-Pietersvoorplein enkele jaren geleden noodgedwongen de handdoek moest werpen toen de eigenaar van het pand waarin hij met succes zijn zaak had opgebouwd de prijs voor een nieuwe huurceel liefst verdrievoudigde. Maar de Ukkelse ‘Jérôme’ Van Vlaenderen en ‘Benzamien’ Eeckhout waren die avond van de ‘Nacht van de Geschiedenis’ 2013 in het Candelaershuys niet alleen. Bij de belangstellenden die gevolg hadden gegeven aan de uitnodiging van Davidsfondsvoorzitter Roger Vermeire, in een vroeger leven als telg uit een Vlaams-Brusselse slagersfamilie in het vak zelf ook aan de slag, behoorden zowaar de voorzitter van de Brusselse Slagersbond – een beroepsorganisatie die halverwege de vorige eeuw nog 3.500 leden telde! – en de huidige bestuurder. Drie vierden van de aanwezigen waren mensen die nog nooit een voet in het Candelaershuys hadden gezet. Met Patricia Quintens, kunsthistorica en voorzitter van het Archief en Museum van het Vlaams leven in Brussel (AMVB) als gastspreker, had de lezing over de geschiedenis van de Brusselse beenhouwers en spekslagers een welhaast academisch karakter, maar dankzij de projectie van afbeeldingen uit ‘Uitgebeend’, een uitgave die dateert van enkele jaren terug en opgevat is als een eerbetoon aan de mannen en vrouwen van het vak, was de avond ook voor de carnivoor en consument van fijne vleeswaren best genietbaar. Alleen al aan de hand van opeenvolgende foto’s van uitstalramen was de evolutie in een vak met een de laatste jaren snel afnemend aantal beoefenaars goed te volgen. Momenteel zou Ukkel nog slechts een 17-tal zelfstandige slagerszaken tellen. Twee generaties geleden veelvouden méér.

Boeiend was het persoonlijk getuigenis van Roger Vermeire die met anekdotes een beeld ophing van het slagersbestaan tijdens de tweede wereldoorlog toen het vlees ‘gerantsoeneerd’ was en er per week slechts één verkoopdag was. Wie bij zijn aankoop als ‘bonus’ tegen betaling van een waarborg van 10 frank een paar af te kluiven beenderen kon meekrijgen, mocht zich gelukkig achten. Men bedenke hierbij dat, om de waarborg terug te krijgen, de afgekookte beenderen dienden teruggebracht te worden! Vet mocht het slachthuis niet verlaten en wegens de papierschaarste dienden de klanten met eigen gerief de waren zelf in te pakken. Op de blaas na ging niets verloren en voor de vinding van de ‘marketingtrucs’ van de slagers toen kan men niet anders dan bewondering opbrengen: de uier van een koe werd verkocht als ‘oorlogshesp’ (jambon de guerre) en van rundsbloed werd ‘vegetarische pens’ gemaakt (boudin végétal). Als de editie 2013 van de Nacht van de Geschiedenis in Ukkel een langer verlengstuk kreeg dan gewoonlijk, dan had dat alles te maken met een rijk buffet met ‘fijne vleeswaren’ waarmee het rendez-vous van de slagers met hun verleden werd besloten. Grootvader-voorzitter Roger Vermeire en kleinzoonondervoorzitter en duivel-doet-al Jan De Decker verdienen een pluim.

7


VVVV

concerten 2 hebben we er, van die toffe concerten Guy Swinnen (en Bart Buls) Met The Scabs stond Guy Swinnen afgelopen zomer op de grootste festivalpodia. Hoog tijd dus voor wat luwte vond hij, bijvoorbeeld in het intieme en gezellige Candelaershuys op 16 mei, waar Guy - alleen met zijn gitaar en mondharmonica- zijn grote hits, vergeten pareltjes en enkele welgekozen covers voor u zal spelen. Guy Swinnen brengt ouwe gabber Bart Buls mee, een vakman pur sang die met de grootsten hier te lande speelde. En ook lang haar heeft.

FR

Avec Guy Swinnen (The Scabs) et le concert en duo de Jonas Winterland et Hannelore Bedert, voilà un bel échantillon de rock et musique néerlandophone de Flandre. Nous vous invitons à venir les découvrir, soyez les bienvenus. Hannelore Bedert zong hier trouwens al eens met die RvhG. Van bij het prille begin zijn wij fan en sloeg ze ons van onze sokkels. Met genante herkenbaarheid en de juiste muzikale toetsen: het doet wat zeer bij Hannelore, er zijn serieus wat hoeken af. Wereldmuziek in het NL. Als u het ons vraagt: een zeer mooie dubbel, Winterland én Bedert op donderdag 30 mei. Alle info op www.candelaershuys.be of 02/343 46 58

Jonas Winterland en Hannelore Bedert Jonas Winterland is een singer-songwriter uit Leuven , maar vooral een nieuwe aanwinst voor het Nederlandstalige straffe lied.

8

Op zijn eigen unieke manier brengt hij intimistische en poëtische verhalen, die ontroeren en/ of verwarren. Zit momenteel in alle radio’s. Ah ja, Raymond van het Groenewoud is fan. Een ontdekking, meer dan waard dus.


VVVV

ukkel flash De 6 de editie van de 10 km van Ukkel wordt gelopen op zondag 5 mei en staat open voor iedereen ; Afspraak aan de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde, start om 15 u. Contact : Sportdienst, 02 348.68.12/14 – sport@uccle.be

La 6ème édition des 10 km d’Uccle se déroulera le dimanche 5 mai 2013. Cette manifestation, à la fois sportive familiale et ludique, est ouverte à tous.

FR

Je eigen modecollectie maken? Leren naaien, breien of stikken op een naaimachine? Van oude kleding iets nieuws maken en met verschillende materialen leuke hippe spullen maken? Je eigen collectie samenstellen en die dan tonen in een heuse modeshow aan het einde van de lessenreeks? Welkom in de Textielfabrique! Begeleider: Roos Pauwels (ontwerper ‘Marthe’ - handwoven-handmade www.marthe-handmade.be). Van 21/09/2013 tot 23/5/2014, telkens op zaterdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30 in het Candelaershuys. Voor 11 tot 14-jarigen, plaatsen beperkt. Prijs: € 80. Info & inschrijvingen (verplicht): candelaershuys@vgc. be of 02 343 46 58 www.candelaershuys.be

FR

Aimerais-tu concevoir et créer ton « outfit » d’après ta mode à toi? Montrer tes créations au public? As-tu envie, en petit groupe, de faire ensemble quelque chose de chouette? Une seule adresse : Textielfabrique! Monitrice: Roos Pauwels (styliste de ‘Marthe’ - handwoven-handmade) www.marthe-handmade.be. Quand? Séances hebdomadaires, le samedi de 09h30 – 12h30 , du 21/09/2013 au 23/05/2014, au Candelaershuys. Pour qui? Jeunes de 11 à 14 ans, places limitées! (Cours en NL). Prix: € 80. Info & inscriptions (nécessaires): candelaershuys@vgc.be ou 02 343 46 58 - www.candelaershuys.be

De Kunstenaarsroute Ukkel – Linkebeek heeft plaats tijdens het weekend van Pinksteren hetzij op 18,19 en 20 mei 2013. Talloze kunstenaars stellen hun werkplaats open. Info op de Dienst Cultuur op 02-348 68 31 of 02-348 67 99.

FR

Le Parcours d’artistes Uccle-Linkebeek aura lieu le weekend de Pentecôte soit les 18, 19 et 20 mai 2013. Info : (tél. 02-348 68 31/02-348 67 99) .

Mevrouw Carine Gol-Lescot, schepen van Cultuur meldt ons de lancering van 2 boekprojecten. Met "boekenboxen" kun je op verschillende plaatsen in Ukkel boeken uit een box nemen, of juist boeken in de doos nalaten. Doen aan "bookcrossing" dus. Een tweede project is "Boeken aan huis", gegroeid uit een idee van het Lokaal Dienstencentrum Lotus en de Gemeentelijke Bibliotheek. Bedoeling is om mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen toch de kans te geven boeken te ontlenen. Meer info bij de Dienst Cultuur, 02/348 67 87 of www.ukkel.be

FR Les "boîtes à livres" sont là... Le bookcrossing peut commencer à Uccle. N’hésitez pas à venir y prendre et déposer des ouvrages. "Livres à domicile": ce projet de la commune avec la collaboration du centre local de services Lotus permettra aux personnes ne pouvant se déplacer d'emprunter des livres. Info: Service de la Culture, 02/348.67.87. www.uccle.be Imker Aloïs houdt in zijn bijenstand een opendeurdag op 1 mei vanaf 13 u. Afspraak op de Keyenbempt, Alsembergsesteenweg 1091.

FR

Journée portes ouvertes au rucher de l’apiculteur Aloïs, le 1er mai à partir de 13 h, au Keyenbempt, Chaussée d’ Alsemberg, 1091.

9


VVVV Elke maandag

OKRA Stalle: samenkomst vanaf 14u in de refter van de school, Baron G. Van Hammestraat. Info: Johan Hendriks – 0473/42 64 38 of johanhendriks@live.be

Elke maandag

Zilverdraad: Turnen van 14u tot 15 u in het Candelaershuys. Info: Daniël Peeters, 0478 56 71 76

Woensdag 1 mei

Jaarlijkse bedevaart naar O.L. Vrouw van Welriekende, afspraak om 9 u aan de kerk van St Job. Info bij Godelieve Maes op 0476732825

Woensdag 15 mei

Om 14 u Koffienamiddag Zilverdraad. Info bij Daniël Peeters, 0478 567176

Dinsdag 21 mei

Foto-diaclub Pallieter: bijeenkomst om 20u in het Candelaershuys. Info: Aloys van den Akker - 02 343 14 38

Okra Sint-Job gaat op bedevaart naar Zottegem en Lessen. Bus om 7u45 aan het Wijkhuis Carloo. Inschrijven en info: Arseen Neerinck – 0477 58 29 43 of website: http://blog.seniorennet.be/okra_sintjob/

Elke donderdag

Vrijdag 24 mei 2013

Elke dinsdag

OKRA Kalevoet: samenkomst vanaf 14u in het Paviljoen Horzelstraat (achter nieuwe kerk), pétanque, kaarten, gezellig samenzijn. Info: Marcel Brisol - 02 381 05 50

Elke donderdag

OKRA Sint-Job vergadert vanaf 16 mei wekelijks in het Wijkhuis Carloo, Alphons XIII laan 68 van 14u tot 17u30. Met kaartspelen en sjoelbak. Info: Arseen Neerinck – 0477 58 29 43 of website: http://blog.seniorennet.be/okra_sintjob/

Elke vrijdag en zondag

Ziverdraad gaat op uitstap naar Mini-Europa. Info bij Daniël Peeters, 0478567176

Zondag 26 mei

Conferentie “Handelaars en winkels in St-Job” door Rik Ryckaert, om 15 u in de kerk van St-Job. Info bij Godelieve Maes op 0476732825

Dinsdag 28 mei

Davidsfonds Ukkel Stalle gaat op sneukeltocht door Leuven. Vervoer: trein naar Leuven. Info bij Roger Van Poucke, 02/305 31 23

Jeugdclub ’t Uilekot: telkens open vanaf 20u. Info: www.uilekot.be of uilekot@gmail.com jh ‘t uilekot – 40 jaar tour 2013

vu M. De Decker Wolvendaellaan 43 (Ukkel)

MEI/MAI 2013

ALTIJD ‘TZELFDE

zat/sam 11

20:00

sint-agatha-Berchem — Café Quièvrain org. GC De Kroon ® 02 482 00 10

Din/mar 14

20:00

Jette — Café Excelsior org. GC Essegem ® 02 427 80 39

woE/mEr 15

20:00

sint-Jans-molenbeek — Café Le Charles org. GC De Vaartkapoen ® 02 413 04 10

Don/JEu 23

20:00

Vorst — Café Ten Weyngaert org. GC ten weyngaert ® 02 340 95 80

Din/mar 28

20:30

schaarbeek — Cafetaria Neptunium org. 1030 Cultuur, GC De Kriekelaar & schaarbeek Laat ® 02 240 34 34

Don/JEu 30

20:00

Laken — Café Le Maes org. GC nekkersdal ® 02 421 80 60

met de steun van / avec le soutien de Cultuurcentrum Brussel, het netwerk van de 22 Gemeenschapscentra www.cultuurcentrumbrussel.be

moesjebaaz stwg op ukkel 201 (beersel)

10


11/6: maaltijd van het Huys 18/6: wandeling 23/6: BBQ 11 juli viering 25/6: infonamiddag diabetes 27/6: zoete namiddag 4/7: pedicure

Nieuwsbrief nr. 24mei 2013

Op de koffie met Louis De Pelsmaeker I.s.m. het Candelaershuys en de gemeentelijke bibliotheek. Urbaan De Becker gaf de aftrap voor dit nieuwe initiatief en Louis De Pelsmaeker neemt de fakkel over. En hij zal dit met verve doen, daar zijn we van overtuigd. Louis De Pelsmaeker was tijdens zijn loopbaan verslaggever van bijna alle grote sportmanifestaties. Zijn eerste was de Ronde van Frankrijk in 1959 en hij heeft maar liefst 7 keer officieel commentaar gegeven

bij de Olympische Spelen. Ook de babbel achteraf met een dampende tas koffie en een lekker pateeke zijn zeker de moeite waard. Wanneer: dinsdag 7 mei Uur: 14u in de bibliotheek (De Broyerstraat 27), 13u15 aan het Candelaershuys (indien vervoer nodig, geef een seintje) Prijs: gratis Inschrijven: ten laatste 29/4.

Atomium Het Atomium is als teken van de Europese hoofdstad zeker de moeite waard om te bezoeken. Als klap op de vuurpijl loopt er ook nog eens een super interessante tijdelijke tentoonstelling, namelijk deze over Brunfaut’s progressieve architectuur. Deze familie heeft architecten voort gebracht die openlijk politiek geëngageerd waren. Ze hebben Brussel en België gemarkeerd met hun militante werken. Als overtuigde socialisten interesseerden ze zich, via de ar-

chitectuur, voor het urbanisme en politieke actie. Wie kent er niet de Vooruit in Gent, het luchthavengebouw in Zaventem of het Centraal Station in Brussel? Allemaal dragen ze de stempel van de familie Brunfaut. Wanneer: dinsdag 14 mei Uur: vertrek aan het Candelaershuys om 13u30 Prijs: we vragen iedereen zelf de ingang te betalen, volw = 11 euro, +65 = 8 euro, we betalen drankje achteraf en eventueel audiogids. Inschrijven: ten laatste woensdag 8 mei


Pedicure Op donderdag 23 mei en 6 juni staat Veronique klaar om jullie handen en voeten te verzorgen. Inschrijvingen zijn absoluut noodzakelijk en kunnen gebeuren via 02/343 46 58.

De tarieven voor de behandeling zijn: - pedicure: EUR 16.5 - manicure: EUR 11 - epilatie gezicht: EUR 6.5 - gelaatsverzorging: EUR 55

Zoete namiddag Hoogdringend tijd om nog eens iets gezonds op het menu te zetten! Nu de winter echt achter de rug lijkt, kunnen we weer genieten van heerlijk zomers fruit. Niets beter om op een leuke manier die vitamientjes terug binnen te krijgen. En als we ook nog eens mooi weer krijgen op

deze dag kunnen we in de tuin het gehalte vitamine D omhoog brengen! Wanneer: donderdag 23 mei Uur: 14u30 Prijs: 2,5 euro voor dessert en koffie of thee. Inschrijven: ten laatste dinsdag 21 mei via 02/343.46.58

Maaltijden Elke dinsdag en donderdag kan je bij ons terecht voor een warme maaltijd. Om 12u serveren wij soep, hoofdgerecht, dessert en koffie en dit alles voor slechts 5 euro. Reserveren doe je door te telefoneren naar 02/343 46 58 of binnen te springen, de dag voordien voor 12 uur. Indien jullie door omstandigheden niet kunnen komen verwittig ons dan! We doen ons best om de bestelde maaltijd af te bellen, indien dit niet lukt, zijn wij jam-

mer genoeg genoodzaakt om de maaltijd toch aan te rekenen. EÊn keer in de maand serveren we het gastronomisch menu van Traiteur Ronny. Voor deze maaltijd vragen we 8 euro. We krijgen de menu’s pas op het einde van de maand, wanneer je graag wil weten wat de pot schaft of wanneer we het gastronomisch menu serveren, geef je ons een seintje. Wij brengen je dan zo snel mogelijk op de hoogte.


Crea Met simpel materiaal kan je heel mooie zaken maken, dat hebben we vorige keer wel bewezen. Wol, lijm, ballon, papier, balletje uit isomo, kopspeldjes meer hadden we niet nodig om het huis en de feesttafel voor Pasen op te vrolijken (zie foto). Ook deze keer houden we het simpel,

eenvoudig en goedkoop. Een tweetal weken voor de datum kan je aan het onthaal een voorbeeld vinden van wat we zullen maken. Wanneer: dinsdag 4 juni Uur: 14u Prijs: 5 euro. Inschrijven: ten laatste vrijdag 31/4

Anima Eterna Brugge en Jos van Immerseel brengen Mozart Samen graven ze in het omvangrijke oeuvre van Mozart. Het vocale gedeelte van deze 18-eeuwse concertavond wordt verzorgd door de wonderlijke Sandrine Piau. Ze zingt enkele van Mozarts geliefde concertaria’s die haar op het lijf geschreven zijn. Van Immerseel gaat samen met Yoko Kaneko achter de piano zitten, en wees

gerust, ze weten waar ze mee bezig zijn! Wanneer: maandag 6 mei Uur: 18u30 aan het Candelaershuys of 19u15 ter plekke (Kleine Zavel 5, 1000 Brussel) Prijs: 5 euro. Inschrijven: zo snel mogelijk, plaatsen zijn beperkt

Dansfeest Alle dienstencentra in Brussel, en dat zijn er ondertussen al 18, steken de koppen samen om een groot dansfeest te organiseren. Verwacht je aan een wervelende mix van liedjes uit de oude doos, hedendaagse nummers en ritmes van andere continenten! Dans je graag of wil je graag eens de bezoekers van andere dienstencentra ontmoeten dan is dit zeker iets voor jou!

Wanneer: vrijdag 31 mei Waar: Gemeenschapscentrum De Rinck in Anderlecht, Dapperheidsplein 7 Uur: 13u aan het Candelaershuys om samen de tram te nemen of 14u ter plekke Prijs: 1 euro, 1drankje wordt gratis aangeboden Inschrijven: ten laatste 23/5.


Wandeling Beersel Deze wandeling werd vorig jaar reeds geprogrammeerd maar afgelast omwille van het slechte weer, het gaat om de Zenne wandeling. De wandeling brengt ons door de brede riviervlakte van de Zenne, we passeren de Sint-Lambertuskerk en de bekende waterburcht. Willy Vandersteen gebruikte deze omgeving als inspiratie voor een avontuur van Suske en Wiske in ‘De schat van Beersel’. Oh ja, jullie weten zeker ook al dat de Zennevallei bekend is voor zijn lambikbie-

ren en de afgeleide geuze, kriek en faro? Terugkeren naar Ukkel zonder te proeven, doen we zeker niet! Let op! Dit gaat om een stevige wandeling van 4,3 kilometer in een heuvelachtig landschap! De wandeling inkorten is moeilijk en het is niet zeker of er zitbanken zullen zijn onderweg. Wanneer: donderdag 30 mei Uur: 13u15 aan het Candelaershuys om de tram en een bus van De Lijn te nemen Prijs: gratis. Inschrijven: gelieve de dag zelf voor 12u een seintje te geven

Middagconcert Ook in De Munt kan je genieten van klassieke muziek op de middag. Deze keer mogen we de kunde van een laureaat van de Koningin Elisabeth wedstrijd op de piano aanschouwen.

Wanneer: donderdag 6 juni Uur: 11u30 aan het Candelaershuys, 12u15 ter plekke (Muntplein 1, Brussel) Prijs: 2 euro. Inschrijven: zo snel mogelijk, plaatsen zijn beperkt

Boodschappenhulp Vind je het moeilijk om in de winkel het juiste product terug te vinden? Lukt het je niet meer om zware pakken te dragen? Kan je omwille van omstandigheden tijdelijk zelf geen boodschappen doen? Valt het je moeilijk om

nog alleen te gaan winkelen? Met al deze problemen helpen wij je graag verder. Jij laat ons weten welke hulp je juist nodig hebt en wij zorgen voor de beste oplossing. Laat iets weten via 02/343.46.58 of spring eens binnen.

Gesloten 1/5: Feest van de arbeid 9/5: O.H. Hemelvaart 20/5: Pinkstermaandag Op deze dagen zijn de kantoren gesloten, bij dringend aangelegenheden kan je telefoneren op 0472/20.72.41.

Brugmannlaan 433 - 1180 Ukkel 02 343 46 58


VVVV

gemeente Echo’s uit de raadzaal Historisch is een woord dat beter niet lichtzinnig wordt gebruikt, maar de gemeenteraadszitting van 28 maart 2013 mag alleszins als memorabel de geschiedenis ingaan. Om twee redenen. De eerste: met Cathérine Roba-Rabier heeft Ukkel in het College een schepen met Franse nationaliteit. De tweede: door de goedkeuring van de instap in het Vlaams cultuurbeleidsdecreet dat de aanstelling mogelijk maakt van een cultuurbeleidscoördinator wordt tegemoet gekomen aan een oude verzuchting van de Nederlandstalige gemeenschap. De raadsleden Jean-Luc Vanraes en Stefan Cornelis hebben hiermee verkregen wat zij in de verkiezingscampagne hadden bedongen.

FR Une primeur : avec Catherine RobaRabier, le Collège communal d’Uccle comptera un échevin de nationalité française.

stemmen tot raadslid werd verkozen, legde de eed af in de twee landstalen. Voor een (goed ingeburgerde) Française een primeur.

Nekkersgatmolen in the picture Bij de vlotte afhandeling van de agenda was een hoofdrol weggelegd voor Eerste schepen Marc Cools, die benevens de punten die onder zijn bevoegdheden ressorteren, ook die van afwezige collega’s voor zijn rekening nam. Van hem kregen de raadsleden wat uitvoeriger uitleg omtrent het kostenplaatje bij de restauratie van de Nekkersgatmolen en de opwaardering van de omgeving ervan. De kosten zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan eerst was gedacht, maar dat is

Journalistieke blunder De zitting ving aan met een incident als gevolg van een journalistieke blunder in het ‘Ukkels blad voor gemeentelijke, culturele en handelsinformatie’ Wolvendael, welke publicatie was verschenen nog vóór de vervangster van de in de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest minister geworden Céline Fremault kon verkozen worden. Een blunder die door Thibaud Wyngaard (Ecolo) terecht werd gekwalificeerd onder de noemer ‘gebrek aan respect voor de gemeenteraad’ die schepenen bij geheime stemming hoort te verkiezen. Eerst probeerde voorzitter-burgemeester Armand De Decker nog een grapje door ‘regeren vooruitzien’ te noemen, maar die haring braadde niet want toen ook de PS vond dat zoiets niet kon, krabbelde hij terug naar een ‘betreurenswaardig incident’. De geheime stemming leverde met 22 keer ‘ja’ op 34 uitgebrachte een matig resultaat op. Cathérine Roba-Rabier, die op 12 oktober met 501 voorkeur-

FR Rénovation du moulin de Nekkersgat : la facture est finalement beaucoup plus élevée que prévu, comme c’est souvent le cas pour la rénovation de bâtiments classés, à cause des travaux additionnels dont la nécessité apparaît en cours de chantier.

15


VVVV

echo's uit de Raadzaal met de restauratie van geklasseerde bouwwerken meestal het geval omdat er vaak onvoorziene bijkomende werken aan te pas komen. Om zich van de aard en de omvang van de werken beter te kunnen vergewissen, zal er ten behoeve van de raadsleden een plaatsbezoek worden georganiseerd. Emmanuel De Bock (FDF) liet horen dat men er bij ruime kostenoverschrijding beter aan zou doen de gemeenteraad bijtijds te informeren eerder dan hem achteraf voor een voldongen feit te stellen, maar Françoise Dupuis (PS) weet uit ervaring dat zulks niet altijd mogelijk is. Pierre Desmet (Ecolo) informeerde al naar de opleveringsdatum en de bestemming van dit kostbaar bouwkundig erfgoed. Geweten is dat er alleszins een ambachtelijke smidse wordt in onder gebracht. Voor de exploitatie van de molen en de site, is het de bedoeling een offerte-aanvraag uit te schrijven. Wellicht volgt de openstelling in de tweede helft van dit jaar. Streefdatum ‘Open Monumentendag’?

De lijdensweg van het Raspailparkje Pierre Desmet (Ecolo) vroeg de aandacht voor het aanslepend verval van het Raspailpark (waarvan het trieste verhaal een paar jaar geleden al uitvoerig in De Hoorn aan bod is gekomen). Volgens het raadslid heeft de gemeente destijds een unieke kans misgelopen om het parkje tegen een zeer aantrekkelijke prijs aan te kopen. Sindsdien is het een ingewikkeld probleemdossier geworden. Wat denkt het College eraan te doen? Een onteigeningsprocedure opstarten? Het parkje alsnog proberen aan te kopen?

Cultuurbeleidscoördinator Het was cultuurschepen Carine Gol-Lescot die met agendapunt 6A-1 de instap in het Vlaams cultuurbeleidsdecreet en de daaraan gekoppelde aanwerving van een cultuurbeleidscoördinator inleidde. Geen vragen, maar na de unanieme goedkeuring twee eensluidende interventies van Jean-Luc Vanraes en Stefan Cornelis die uiting gaven aan hun voldoening. Jean-Luc Vanraes dankte de burgemeester en het College voor de snelle realisatie van dit programmapunt en prees zich gelukkig met de goede verstandhouding tussen de twee gemeenschappen die in de gemeente openstaan voor 120 nationaliteiten. Hij had lof voor de inspanningen van de schepen van Cultuur ten gunste van de Nederlandstalige openbare bibliotheek, en sprak de hoop uit dat de cultuurbeleidscoördinator zich optimaal zal inzetten voor een renderende invulling van de functie. Burgemeester De Decker gaf tot besluit te verstaan dat hij er gaarne een verrijking van het culturele leven in de gemeente wil in zien.

16

Schepen Marc Cools had geen moeite om de lamentabele toestand toe te geven, maar blikte in de geschiedenis van het dossier terug tot in 2006 toen met de eigenaar (nu BPost) een overeenkomst werd gesloten waarbij de gemeente het beheer voerde en het parkje onderhield. De miserie is begonnen toen de Post besloot tot de verkoop. Inderdaad tegen een aantrekkelijke prijs

FR Quel avenir pour le Parc Raspail ? La municipalité pourra-t-elle racheter le petit parc à l’abandon ?


40 jaar Jeudclub ‘ t Uilekot (€ 32/m²), maar het probleem was dat daarvoor in de begroting in geen krediet was voorzien. Toen dan later werd vernomen dat de Post het parkje had verkocht aan een derde die aan de koopovereenkomst een opschortende voorwaarde had gekoppeld, ging met de klassering van de site het hek compleet van de dam. Om uit de impasse weg te geraken, is de gemeente bereid met Bpost opnieuw contact op te nemen om samen na te gaan wat nog haalbaar is en wat niet meer. Burgemeester De Decker sluit een terugkoop door de gemeente a priori niet uit.

Oorlog aan de pesticiden… Raadslid Perrine Ledan (Ecolo) had een ijverig voorbereid nummertje in petto om het gemeentebestuur de les te lezen omtrent het gewestelijk beleidsprogramma ter beperking van de aanwending van pesticiden. Schepen Cools had een even uitvoerig antwoord klaar om duidelijk te maken dat Ukkel getuigt van een voorbeeldige aanpak. Waar het nu volgens hem op aankomt, is met een informatiecampagne ook de particulieren te overreden af te zien van alle schadelijke producten.

…en aan de blikjes Ledan’s oudere collega Ann Marry Francken maakt zich zorgen omtrent de ‘overlast’ die voor het leefmilieu kan veroorzaakt worden door de organisatie van de ’10 km van Ukkel’. Schepen Carine Gol-Lescot stelde haar gerust: de bekertjes op de ravitailleringspunten zijn van gerecycleerd karton en voor de ruiming van de plastic flesjes aan de aankomst is een akkoord gesloten met ‘Net Brussel’. Lopen zelf vervuilt niet. Op de lopers is controle.

De oprichters hadden in 1973 een uitstekende ingeving. Een jeugdclub oprichten voor de Ukkelse jeugd. Een plek maken voor een gezellige babbel aan een gezellige toog. In 2013 blaast ’t Uilekot 40 vettige kaarsen uit. En hier hoort traditioneel een vettige fuif bij. Oude – nuja – en nieuwere beheerraadsleden van ’t Uilekot slaan hiervoor de handen in mekaar. Op zoek naar een leuke locatie komen wij al gauw uit bij onze bevriende maatjes van de Moesjebaaz te Beersel. Op zaterdag 4 mei 2013 zet ’t Uilekot de Moesjebaaz in vuur en vlam. De raakvolle beats van enkele van de betere DJ’s uit de streek zullen iedereen op de dansvloer lokken. Onweerstaanbaar. Ben je tussen 16 en 76 jaar, laat de Beyonce of de Timberlake in u los. Dansen Dansen Dansen! Iedereen welkom. De winst van deze avond gaat naar de organisatie van de apotheose in het najaar met alweer een daverende “kombak” van de UK All Stars Band! Kom en steun ons jarig Ukkels jeugdhuys. Moesjebaaz, Steenweg op Ukkel 201 te 1650 Beersel.

FR Le club de jeunes ucclois t’Uilekot vous invite à fêter ses 40 ans d’existence le samedi 4 mai au Moesjebaaz, chaussé d’Uccle 201 à Beersel.

Zoek je een jeugdhuis? Heb je een vraag waarmee je nergens terechtkunt? Of zit je boordevol energie die je kwijt wil? Op Brusselbazaar.be vind je info over alle mogelijke Brusselse activiteiten, verenigingen, feestjes, musea en nog zoveel meer. In de vakanties of tijdens het schooljaar: er is altijd wel iets leuks te doen. Ontdek dus snel de laatste nieuwtjes voor kinderen en jongeren in Brussel!

17


VVVV

interview Carine Gol-Lescot ten voeten uit Om de een halve eeuw jonge Carine Gol-Lescot te leren kennen zoals zij is, moet je haar ontmoeten. Met haar praten. Dat kan in het Frans, het Engels, het Italiaans en ook in het Nederlands als zij daartoe tenminste de gelegenheid krijgt. Zij heeft flair, is goedlachs, enthousiast, positief ingesteld en luisterbereid. Ook als harde werker en doordrijver doet zij haar sterrenbeeld eer aan. Carine Gol-Lescot? Een leeuw van een vrouw! Geboren en getogen in Ukkel, met langs moederszijde een Italiaanse grootvader, groeide Carine samen met haar broers Bernard en Philippe als kind op boven het prestigieus restaurant dat haar ouders runden aan de Waterloolaan. De geuren ervan, zowel die van de haute cuisine als van de vellen mantels van de chique dames in de vestiaire, zijn haar tot vandaag bijgebleven. Het restaurant inspireerde haar ook in de studies want toen zij, na de humaniora in het Brussels Daschbeek-lyceum, aan het Ichec, de Brussels Management School, economie en financiën ging volgen, haalde zij een licentiaatsdiploma met een thesis over de rendabiliteit van een toprestaurant, in casu ‘La Maison du Cygne’ aan de Grote Markt. Nadat zij tijdens haar studies al had gewerkt voor het Italiaanse modehuis Gucci en o.a. in Kinshassa een boetiek had helpen opstarten, verbleef zij voor postuniversitaire stages in Nederland (Papendrecht) en de V.S. , meer bepaald het New Yorks beursmilieu. Haar loopbaan in de politiek begon in 1987-’88 bij het kabinet van de toenmalige minister-president van de Franse Gemeenschap, waar zij de touwtjes in handen kreeg van het Osiris-project (de informatisering van het Belgisch uitgeversbedrijf). Twee jaar later werd zij adjunct adviseur met opdrachten rond de promotie van de jeugdliteratuur, de organisatie en de opvolging van boekenbeurzen in België en in het buitenland. Gedurende vijf jaar werkte zij daarna als adviseur op het kabinet van de minister-president van de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Imagobuilding, organisatie van culturele, econo-

18

FR Depuis presque cinq ans Carine Gol-Lescot exerce la fonction d’échevin de la culture à Uccle. Au sein du nouveau Collège ses compétences ont été élargies au sport, au tourisme et à la propreté publique. La convergence entre ces domaines si différents? La culture et le sport contribuent au développement des gens, et tous deux peuvent être un facteur d’attrait touristique. Et pour attirer les gens extérieurs à la commune, Uccle se doit d’être propre.

mische en sportevenementen, kortom de public relations in ruime zin, waren haar ding. Als naaste medewerkster van Jacques Simonet was diens plotse overlijden voor de twaalf jaar eerder al weduwe geworden echtgenote van de briljante Jean Gol, een van de grote namen in de Belgische politiek van het laatste kwart van de vorige eeuw, een zware slag. Zeker als men bedenkt dat Carine Lescot als dertienjarig meisje haar vader had verloren. Maar verslagen in een hoekje gaan zitten treuren, is aan haar niet besteed. In de lokale politiek vond zij een nieuwe uitdaging. Vier jaar na haar intrede in de gemeenteraad volgde zij in 2008 Sabine Mathus op als schepen van Cultuur. Zij bleef het in het huidig College na bij de raadsverkiezingen van 12 oktober 2012 haar stemmenaantal met 50 procent te hebben zien stijgen. Zoals bekend werden haar bevoegdheden uitgebreid naar de sport, het toerisme en de openbare reinheid.


Ukkel, die schone CSTR-schepen Carine Gol-Lescot werkt eraan Van binnenuit naar buiten Carine Gol-Lescot is in Ukkel straks vijf jaar schepen van Cultuur. In het nieuw College heeft zij er met Sport, Toerisme en openbare Reinheid drie bevoegdheidspakketten bijgekregen. De Hoorn sprak met haar naar aanleiding van de instap van de gemeente in het Vlaams decreet Lokaal Cultuurbeleid dat nu de aanwerving mogelijk maakt van een cultuurbeleidscoördinator, een oude verzuchting van de Nederlandstalige Gemeenschap en haar vertegenwoordigers in de gemeenteraad Jean-Luc Vanraes en Stefan Cornelis. D.H. – Wat wordt van een cultuurbeleidscoördinator verwacht, hoe en wanneer ziet u hem of haar in Ukkel functioneren? C.G.-L.* Per definitie moet dat iemand zijn die lokaal cultuurbeleid integraal én geïntegreerd stimuleert en begeleidt. Hij of zij werkt, in overleg met de schepen van cultuur, samen met het cultureel werkveld en de verschillende doelgroepen. De functie bestaat al in de meeste Brusselse gemeenten. Bij voorbeeld in de buurgemeenten Elsene en Vorst. Wat ik belangrijk vind, is dat er iemand komt die ook open staat voor andere culturen. Twee- of meertaligheid komt de samenleving ten goede en, te oordelen naar het succes van de taalbadklasjes in het Franstalig gemeentelijk onderwijs, blijken de mensen dat ook in te zien. Over de evolutie in het communautair klimaat in de gemeente, kan ik mij alleen maar verheugen. Originele initiatieven van het Candelaershuys en onze Nederlandstalige bibliotheek als ‘Uw livre/votre Boek’ mogen tot voorbeeld gesteld worden. Een datum van indiensttreding kan ik nog niet vooropstellen. Om te beginnen is er de aanwervings-

procedure die begint met een oproep tot kandidaatstelling. Die oproep kan gepubliceerd worden in de ‘Wolvendael’ en eventueel ook via andere media bekend worden gemaakt. Na screening van de binnengekomen kandidaturen wordt een eerste selectie gemaakt mogelijks gevolgd door een examen en een test door een jury waarin een paar schepenen, de gemeentesecretaris en gebeurlijk nog een of meer vertegenwoordigers van het werkveld een plaats kunnen krijgen. Te preciseren is dat de voorgedragen

Spontane antwoorden op vijf indiscrete vragen op de vrouw af DH – In welk tijdvak van de geschiedenis zou je gaarne hebben geleefd? C.G-L.* Liever niet in een ver verleden. Geef mij maar de sixties van de vorige eeuw. DH – Wat maakt je 1.ongelukkig? 2. gelukkig? C.G.-L.* 1. Gezondheidsproblemen van mensen die mij nauw aan het hart liggen. 2. Het gezelschap van familie en vrienden, daarbuiten mijn werk als het goed gedaan is. DH – Wat stoort je bij andere mensen het meest? C.G.-L.* Kwade trouw en profitariaat. DH – Welk parfum ruik je het liefst? C.G.-L.* De geur van een goede keuken. D.H. – Het is geweten dat je een grote fan bent van het Franse chanson, zeker als de tekst van niveau is. Mogen wij weten wie bij jou op de eerste plaats komt? C.G.-L.* Serge Lama.

FR

D.H.- Quel est votre parfum préféré ? C.G-L.* Celui de la bonne cuisine

19


VVVV

interview kandidaat een opleiding zal moeten volgen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

lokale kunstenaars promoten, het kustonderwijs blijvend aanmoedigen, ons rijke erfgoed valoriseren.

D.H. – Een vraagje m.b.t. ‘onze’ bib: in de gemeentebegroting 2013 staat er bij de ‘Buitengewone Dienst’ een investeringskrediet ingeschreven voor de realisatie van een ‘fresco’. Wat houdt die post eigenlijk in?

DH.- Een megaopdracht, zo te horen, en nu hebt u er nog een pak bevoegdheden bovenop gekregen. Hoe gaat u dat klaarspelen?

C.G.-L.* Het is geen geheim dat de bibliothecaris al lang een aantrekkelijk, dus wervend uithangbord wil dat van de Alsembergsesteenweg af goed zichtbaar is. Zelfs als hiertoe op het eerste gezicht de materiële mogelijkheid bestaat, blijft het zo dat tussen een wens en de vervulling ervan reglementaire voorschriften en praktische bezwaren in de weg kunnen staan. De eigenaar van het gebouw moet ermee instemmen, en er is hoe dan ook een vergunning voor nodig. Het is niet hier dat het debat moet gevoerd worden over de huisvesting van de bibliotheek, maar het probleem is gekend: de Vlaamse Gemeenschapscommissie ziet liever een gebouw in eigendom dan in huur, en houdt de termijn van de huurtoelage wellicht daarom ook kort. Te kort. D.H. – De nieuwsgierigheid naar cultuur aanscherpen, prikkelen is één van uw stokpaardjes. Cultuur is wel een zeer ruim begrip. Alleen al als het om kunstuitingen gaat, kan men onnoemelijk veel kanten op. Uw mening? C.G.-L* Sarkozy heeft dat mooi verwoord: ‘La culture, ce n’est pas un supplément d’âme, la culture c’est l’âme’. Vertaal het zoal u wil, maar cultuur dat is altijd het betere in de mens, en dat kan vele vormen aannemen. Daarom probeer ik mijn beleid ook zo ruim mogelijk op te vatten en de beschikbare middelen zo te spreiden dat vele disciplines aan bod kunnen komen. Eerst en vooral wil ik de kunst dichter bij de mensen brengen door nieuwsgierigheid te wekken op elke leeftijd. Onze gemeente heeft het geluk te beschikken over een ruime en gespreide culturele infrastructuur. Denk aan het cultureel centrum in de Rodestraat, aan La Ferme Rose – u hoort natuurlijk liever ‘Hof ten hove’- , aan het Kunstenhuis in de oude Dekenij, het Candelaershuys, straks ook de Nekkersgatmolen en zelfs aan de potentiële mogelijkheden die het Wolvendaelkasteel kan bieden. Mij is en blijft het erom te doen kunst onder de aandacht te brengen en daarvoor maak ik ook gaarne gebruik van de openbare ruimte. Betrachtingen hierbij zijn

20

C.G.-L.* Door nog wat harder en beter georganiseerd te werken. Maar in feite vormen mijn bevoegdheden een homogener pakket dan men op het eerste gezicht geneigd is te denken. Cultuur en sport zijn er beiden voor de mens en kunnen als dusdanig elk in hun domein aantrekkingskracht uitoefenen op, jawel, het toerisme. En om op mensen van buiten de gemeente een goede indruk na te laten , moet Ukkel netjes zijn. In een vroegere fase van mijn loopbaan heb ik wel enige ervaring opgedaan met het organiseren van evenementen en ik ben ervan overtuigd geraakt dat Ukkel onder toeristisch oogpunt echt veel te bieden heeft: een weelde aan parken, kastelen, waardevol bouwkundig erfgoed, pittoreske hoekjes. Sla er gerust de beeldige brochure ‘Ukkel à la carte’ maar eens op na. En geloof mij, er valt nog zoveel meer te ontdekken. Met tal van initiatieven waarin cultuur, sport en toerisme elkaar de hand reiken, komt onze gemeente de komende dagen en weken trouwens blits in the picture: opeenvolgende tentoonstellingen in het Kunstenhuis, ‘Lezen in je gemeente’ n.a.v. de Wereldboekendag, een ‘Boekenbox’ op acht locaties, Livre à domicile/Boeken aan huis, de driedaagse Kunstenaarsroute Ukkel/Linkebeek en, ook al om de gemeente te promoten, de 10km van Ukkel… Gastronomisch is Ukkel al evenzeer top. Het aanbod getuigt niet alleen van een grote verscheidenheid – werkelijk het hele gamma – maar

FR

Au sujet du « coordinateur culture » …Ce qui importe pour moi, c’est que le candidat soit ouvert aussi à d’autres cultures. En ce qui concerne l’actuel climat communautaire dans notre commune, je ne peux que me réjouir. Les initiatives originales de la Candelaershuys et de notre bibliothèque néerlandophone, telles que ‘Uw livre, votre boek’ peuvent être citées en exemple.


eveneens van een boeiende diversiteit aan accommodaties. Stijl en gezelligheid. Klasse en eenvoud. DH – Vandaar het belang om de gemeente netjes te houden. Wat ons bij de vraag brengt wie daar voor zorgt? C.G.-L.* Het is absurd te moeten vaststellen dat de straatvegers stoppen op de grens van gemeente- en

gewestwegen. Om tot een betere cohesie te geraken, wordt er tussen de Gemeente en het Gewest gediscussieerd om voor het proper houden van de straat een reorganisatie door te voeren. Beide instanties beschikken over eigen materieelpark, maar hebben vooral personeel met een verschillend statuut en een afwijkende verloning. Meerdere denkpistes worden overwogen, maar alle met hetzelfde doel voor ogen: de netheid van de gemeente nog verbeteren.

VVVV

bib

Baby's en boeken? Natuurlijk!

Boekenfeest

Kinderen die van bij de geboorte verwend worden met boeken, liedjes, versjes en verhalen, leren vlug veel nieuwe woorden en zinnen, ze raken vertrouwd met boekentaal en ze kunnen sneller lezen. Samen in de bib een boekje ontdekken is bovendien goed voor levenslange herinneringen aan warme momenten en geborgenheid. Kom met je kleine spruit naar de bib voor een verhaal verteld door de jeugdbibliothecaris, gevolgd door een knus Boekenbuffet.

Het Candelaershuys en de bib organiseren weerom het Boekenfeest. Voor de gelegenheid gaan we naar Afrika. Kinderen genieten van een spannend verhaal en kunnen in een knutselworkshop hun hart ophalen. Voor de ouders is er het Lees- en Scrabblecafé voorzien.

Dinsdag 28 mei, 10u-11u. Gratis activiteit in de Gemeentelijke Openbare bibliotheek van Ukkel (De Broyerstraat 27, 1180 Ukkel). Meer info op 02/3312824.

Programma voor kleuters (vanaf 3 jaar) 10.30 uur – 11.15 uur: voorstelling 11.45 uur – 12.45 uur: creatieve workshop

Afrika Voor het laatste speciale voorleesuurtje van dit schooljaar trekken we naar Afrika! De zon en de dieren lokken ons naar de savanne, waar we onder de schaduw van de dikke baobab samen van verhalen genieten. Daarna knutselen we creatief rond het thema. Dit is al een opwarmer voor het Boekenfeest van 1 juni. Woensdag 29 mei, van 15u tot 16u, vanaf 6 jaar. Gratis activiteit in de Gemeentelijke Openbare bibliotheek van Ukkel (De Broyerstraat 27, 1180 Ukkel). Meer info op 02/3312824.

Programma voor lagere school (vanaf 6 jaar) 10.30 uur – 11.30 uur : creatieve workshop 11.45 uur – 12.30 uur : voorstelling Inschrijven aan de balie, via telefoon of mail voor gratis voorstelling en workshop Programma voor iedereen • Boekenverkoop van prentenboeken, jeugdboeken en reisgidsen • Afrika boekenstand • KJV stand met populairste jeugdboeken • Lees- en Scrabblecafé Zaterdag 1 juni van 10 tot 14 u Alle info : Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Ukkel, De Broyerstraat 27 - 1180 , 02 331 28 24, www.ukkel.bibliotheek.be

21


VVVV

wistjedatjes ? Marconi Groen licht voor het nieuwe tramdepot aan de Marconi-site (steenweg op Ruisbroek), en dit na een lang en hevig protest van de buurtbewoners. Men is gestart met de afbraak van de bestaande gebouwen. Naast een administratief gebouw en een onderhoudshall komt er een depot voor 75 trams. Het traject van de groene wandeling wordt behouden.

met uranium. Ook het water van een aanpalende vijver en de moestuin van de Ecole du Centre bleken natuurlijk uranium te bevatten. Nu de resultaten duidelijk zijn, benadrukt het gemeentebestuur dat natuurlijk uranium in veel gronden te vinden is. De bodemverontreiniging is waarschijnlijk te wijten aan de opvulling onder de sportzaal, die al in het begin van de twintigste eeuw werd uitgevoerd. De buurtbewoners mogen geen grondwater drinken, maar kunnen wel zonder risico groenten uit hun tuin eten.

FR

FR Le projet de création d'un nouveau dépôt de trams sur l'ancien site Marconi se concrétise enfin, avec la construction prévue de trois bâtiments, dont un permettra d'entreposer 75 trams…Par ailleurs, l'ancien tracé de la promenade verte sera maintenu.

Uranium in de Ukkelse grond In de wijk van het Sint-Pieterscollege (dus dicht bij het Candelaershuys) is de grond vervuild met uranium. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer benadrukt dat bewoners niets hoeven te vrezen als ze geen grondwater drinken. Het pompwater van de school, dat gebruikt werd in toiletten en in douches, bleek vervuild te zijn

Les sols du quartier du collège SaintPierre, à Uccle, sont bien pollués à l'uranium naturel. Les riverains sont donc invités à ne pas consommer l'eau souterraine ni installer de puits ou de pompes pour extraire l'eau du sous-sol. Par contre les légumes des potagers peuvent être consommés sans risque.

Een halve eeuw bus 43 De MIVBbuslijn 43 wordt 50!!! Een lijn met een groeiend success: in 2012 vervoerde de bus 1,3 miljoen bezoekers. Via deze lijn van 14 km wordt de Sterrenwacht verbonden met de Kauwberg, en dit via de Globe, Verrewinkel, Fort Jaco en het Sint-Job, een wijkbus dus, die 43…

FR La ligne de bus bruxelloise 43 qui relie l’Observatoire d’Uccle au Kauwberg, sur près de 14 km, en desservant le Globe, le Homborch, Verrewinkel, Fort-Jaco et la place Saint-Job, aura officiellement 50 ans.

22


Normandische villa bedreigd? Een vastgoedmakelaar wil de Normandische villa “Puy Fleuri” aan de Winston Churchilllaan 228 platgooien en er een hoog appartementsblok neerpoten. Het Gewest spreekt zich echter binnenkort uit over een aanvraag voor bescherming van de villa. Deze villa is een van de laatste getuigen van de Churchilllaan anno 1920. In de tuin is er een conciërgewoning. De bedreigde villa levert heel wat protest op, ondermeer van het wijkcomité Longchamp-Messidor.

FR Avec l’arrivée du printemps, les batraciens commencent leur migration pour pondre dans les étangs de la forêt de Soignes. Ils devront alors traverser, souvent au péril de leur vie, des artères importantes. Bruxelles-environnement a donc décidé de fermer à la circulation la drève du Haras, à Uccle, et l’avenue Dubois, à Rhode-Saint-Genèse, pendant les trois nuits des 10, 11 et 12 avril.

FR La villa répondant au doux nom de Puy fleuri tombera-t-elle bientôt sous les bulldozers? Impensable, s’indignent de nombreux riverains. Un scénario qui est pourtant bel et bien sur la table, une demande de permis ayant été introduite pour la construction d'un immeuble d’appartements.

Paddentrek De Harasdreef werd op 10-11 en 12 april ’s nachts afgesloten voor het autoverkeer. Reden daarvoor was de paddentrek die dan piekte. Terwijl u en ik lagen te slapen, staken tientallen hitsige padden ongestoord en veilig de dreef in het Zoniënwoud over, op zoek naar het ideale wijfje om mee te paren. De voorbije drie jaar werden meer dan 1.700 overstekende dieren in één voorjaar geteld. Maar vorig jaar waren er ook 172 slachtoffers onder de padden en dat wil het Agentschap voor Natuur en Bos liefst vermijden. En daarom moest u dus een omweg maken.

Kapeldief In de Onze Lievevrouwekapel langs de Alsembergsesteenweg werd begin april een 50-jarige dief betrapt. De man roofde het offerblok leeg met een lintmeter met dubbelzijdige plakband aan het uiteinde. Zo bleef het geld er aan kleven en kon hij zo'n vijftien euro stelen. Tja…

FR Un indélicat est venu dérober, un lundi soir, l'argent que les fidèles déposent dans le tronc de la chapelle située à hauteur du 1439 chaussée d'Alsemberg. Le butin : une centaine de pièces pour un montant total de 15 euros. La technique est simple : à l'aide d'un mètre ruban dont le bout est entouré de scotch double-face, il retirait les pièces du tronc.

23


laersh

li

ch t

el

s

Ca

de

1070 Brussel X BC 1869

uy

n

De Hoorn

BelgiĂŤ-Belgique P.B.

k door Uk

Activiteiten Candelaershuys Dinsdag 7 mei: Op de koffie met Louis De Pelsmaeker - 14u - Bibliotheek Donderdag 16 mei: Concert Guy Swinnen (& Bart Buls) 20u30 - Candelaershuys Donderdag 30 mei: Concert Jonas Winterland & Hannelore Bedert - 20u30 Candelaershuys Zaterdag 1 juni: Boekenfeest - 10 u - Bibliotheek

maandblad gemeenschapcentrum Candelaershuys Ukkel Brugmannlaan 433 1180 Ukkel 02 343 46 58 candelaershuys@vgc.be www.candelaershuys.be

Houdt u ons op de hoogte als er iets gebeurt in uw wijk? De Hoorn, candelaershuys@vgc.be. 02/343.46.58

Il se passe quelque chose dans votre quartier? Informez-nous. De Hoorn candelaershuys@vgc.be ou 02/343.46.58.

mei 2013 44ste jaargang 1100 exemplaren nr. 424 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus P 206513

Afz.: GC Candelaershuys, Brugmannlaan 433, 1180 Ukkel, Afgiftekantoor Brussel X

24

FR

De Hoorn mei 2013  
De Hoorn mei 2013  

Maandblad van Gemeenschapscentrum Candelaershuys, Ukkel, Brussel

Advertisement