Page 1

840GHT

MORPHOGENESIS of SACRAL CYBERSPACE | of the Ukrainian Church |

МОРФОГЕНЕЗА САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ


CONCLUSIONS ВИСНОВКИ

SPATIAL PARAMETERS ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ

ПЛАНУВАЛЬНІ СХЕМИ

PLANNING PARAMETERS ПЛАНУВАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПЛАН

ХРОНОЛОГІЯ МОРФОГЕНЕЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ FACADE ФАСАДИ

TIMELINE OF MORPHOGENESIS OF THE UKRAINIAN CHURCH

840GHT

ВІЗАНТІЙСЬКИЙ ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ BYZANTINE PERIOD КОЗАЦЬКЕ БАРОКО COSSACK BAROQUE


840GHT

НАРОДНА ДЕРЕВ’ЯНА АРХІТЕКТУРА FOLK TIMBER ARCHITECTURE РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД SOVIET TIME

СУЧАСНА САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА CONTEMPORARY SACRAL ARCHITECTURE


840GHT

DIGITAL MORPHOGENESIS OF THE CHURCH ЦИФРОВА МОРФОГЕНЕЗА ХРАМУ

MATTER OF LIGHT ЗНАЧЕННЯ СВІТЛА

40

39

27 38

26

37

36 34 29

33

30

35

32 31

25

28

8 7

9

22

19

23

17 21

24 20

18

12

41 42

5 0 7 .9 0 .9 .6 0 .1 2 5 4 0

10 .6 0 5 1 1 0 .5 6 1 0 .2 O IS V A T L .4 G N OL I1 OL V A OP ID I 2 0 6 T 0 .2 OL V A T MP E IS IC L

11 13

14

15

4 0 .1 2 5 0 .6

5 0 7 .9 0 .9

16

0 0 .5 1 .6 5 1 1 0 .2 O IS V A T L .4 G N OL I1 OL V A OP ID I 2 0 6 T 0 .2 OL V A T MP E IS IC L

CUPOLA - METAL FRAMEWORK КУПОЛ - МЕТАЛЕВИЙ КАРКАС ТА ПОКРИТТЯ

10000

16000

10000

FORM CREATION DIAGRAM СХЕМА ФОРМОТВОРЕННЯ

16000

FRAMEWORK OF METAL TUBE МЕТАЛЕВИЙ КАРКАС КОНСТРУКЦІЇ

METAL NET МЕТАЛЕВА СІТКА

PANELS OF FIBERGLASS AND CARBON FIBER ПАНЕЛІ З ОПТОВОЛОКНА ТА ВУГЛЕЦЕВОГО ВОЛОКНА


840GHT

EAST FACADE

WEST FACADE

СХІДНИЙ ФАСАД

SOUTH FACADE

ЗАХІДНИЙ ФАСАД

NORTH FACADE

ПІВДЕННИЙ ФАСАД

ПІВНІЧНИЙ ФАСАД

40

39

27 38

PLAN OF THE CHURCH ПЛАН ХРАМУ

PLAN OF VOLUNTEER COMPLEX ПЛАН ВОЛОНТЕРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

40

PLAN II OF THE CHURCH ПЛАН ІІ ХРАМУ. ХОРИ І ДЗВІНИЦЯ

26

37

39

36

27 34

29

38

 Е

33

30

SECTION 1-1 РОЗРІЗ 1-1

+22,50

+22,50

+20,75

+20,75

35

32

40 53 44

53 50 44 44

 Д

37

31 26

25

28

 Є

00 00 35 35

00 35

21 21

39

21

36

2

27 34

33

' Г'

5 0 7 .9 0 .9 .6 0 .1 2 0 5 4

29

13

3500

1

1

4 4

19

' А' 23

3500

21

34

28000

10 105° 5°

7 3500

1 1

3 3

18

12

41

0 5 .5 1 .6 1 1 0 0 .2 OL V A T IS GO N I2 OL V A OP ID I 0 L .4 2 .6 0 1 T OL V A T MC E IS L P I

3500 3500

3500 3500

35

22

24

15

35 35 00 00

20

00 0

21 21 00 00 00

8 8

41

7

0 .1 2 4 5 0 .6

35

00

16

42 10

. 0 9 7750 5 .90 .9 .6 0 6 2 0 .1 4 0 .1 2 55 4

11

.1 01 .11 5 0 .5 1 6 5 0 .5 6 0 0 .2 6O 4 .1 2 TL A V ISLO N TILT A V .1L 2 IL0 D V A T OO GG N IS I1 L OO V A O IPP ID I 0 0 .4 2 6 O 0 .2 .P 6 TL A V ESIL0 LP V A T OO MM E IS L IC IC

13

35

00

17 21

0 0 .5 1 .6 5 1 1 0 .2 OL V A T G .4 N IS O1 I O L V L A T OP ID I 2 0 6 0 .2 OM V A T E P IS L L C I

135°

 А

9 9

35 35 00 00

19

23 21

1

9

14

3500 3500

8 00

18

12

10 10

35 35 00 00

3500 3500 3500 3500

0 3080 30800

3500 3500

5 0 7 .9 0 .9

6300 6300

16 16

17 17

9

18 18



28 28

45° 45°

45°

20 20

00

18

12

41

135° 135°

35 35 00 00

+1,500

27

35

5 00

7 7

42

6 00

6 6

35 35 00 00

13

27 27

5 5

35 35 00 00

14

14

3

-0,150

15

15 16

.5 1 0 5 .0 1 6 1 0 .2 O IS V A T L O G N I1 OL V A OP ID I 0 L .4 2 6 T 0 .2 OL V A T MC E IS L P I

16

 51 83

2

4 0 .1 2 5 0 .6

 Б

.5 1 0 6 .1 0 5 1 0 .2 O IS V A T L G .4 N O2 I T L OL V A OP ID I 2 0 1 .6 0 OL V A T MP E IS L IC

16 16 00 00 00

34 34 33 33

29 29

11 11

7

' А'11.20 m²

31 31

0 .1 2 4 5 0 .6

  10

5 0 7 .9 0 .9



130.35 m²   1 44.19 m²  2 11.20 m²  3 11.28 m²  4 2.76 m²  5 0.09 m²  6 45.00 m2 6.70 m²  7 50.00 m2 ДЗВІНИЦЯ 6* 14.96 m²  8 ХРАМУ 269,54 м2 ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 98.62 m²    9 37.30 m²  10 131.56 m² -  11 17.82 m²   12 16.82 m²   13 15.82 m²   14 14.82 m²   15 26.61 m²    16 12.31 m²   17 12.46 m²   18 4.86 m²  19 4.74 m² -  20 4.68 m² -  21 1.60 m²  22 1.55 m²  23 6.19 m²  24 107.98 m²  25 69.85 m²   26 180.96 m²  27 33.46 m²   28 2.69 m² -  29 2.69 m² -  30 1.51 m²  31 1.48 m²  32 5.58 m²  33 5.52 m²  34 9.93 m²  35 29.61 m²  36 15.01 m²  37 13.75 m²  38 12.72 m²  39 44.95 m²   40 5.22 m²  41 2.78 m²  42 0 .1 2 4 5 0 .6

11

5 0 7 .9 0 .9

5 0 7 .9 .9 0 .6 0 .1 2 0 5 4

35

-3,500 4787 4790

9750 9745

9745

' В'

17

19 19 3500 3500

2

15 15

10 00

21

3500 3500

35

19

23

3500

24 20

20

6300

5 0 1 .6 0 .6 5 1 1 0 .2 O IS V A T L GO N I1 OL V A ID OP I 0 L .4 2 6 T 0 .2 O V A T L MP E IS IC L

3500 3500 22

3500

30800 3500

5 0 7 .9 0 .9

17 18

14

 В

-3,650

 Г

130.35 m² 44.19 m² 11.20 m² 11.28 m² 2.76 m² 0.09 m² 6.70 m² 14.96 m² 98.62 m² 37.30 m² 131.56 m² 17.82 m² 16.82 m² 15.82 m² 14.82 m² 26.61 m² 12.31 m² 12.46 m² 4.86 m² 4.74 m² 4.68 m² 1.60 m² 1.55 m² 6.19 m² 107.98 m² 69.85 m² 180.96 m² 33.46 m² 2.69 m² 2.69 m² 1.51 m² 1.48 m² 5.58 m² 5.52 m² 9.93 m² 29.61 m² 15.01 m² 13.75 m² 12.72 m² 44.95 m² 5.22 m² 2.78 m²

 

6

130.35 m² 44.19 m²

36 36 35 35 4

30 1630

8

13 13

1314

5 0 7 .9 0 .9 .6 0 .1 2 5 4 0

15 16

' В' 19

28

9 4787

0000 3355



32 32

0 350 3500

0 350 3500

42

29 11

11

00 280 28000

0 350 3500

15

30

3 3

10

13 14

0 350 3500 0 350 3500

28

32 3 3

3500

31

.6 0 5 0 1 .6 5 1 1 0 .2 0 L .4 2 6 T 0 .2 O IS V A T L O G N I1 OL V A OP ID I OL V A T MP E IS IC L

25

33

3500

20 8

3 3 1 1

3500

2 2

24

0 350 3500

14

4 4

17

105°

2 2

0 350 3500

35

32

'

31

35

51 51 83 80

' А'

1 1

0 350 3500

33

30

36 3500

5° 5°

1

35

16 00 0

3500

9 5 5

22

2 2 '

42 34

28 11

0 .5 1 6 1 0 .5 6 1 0 .2 OL V A T G .4 N IS OL I1 OL V A OP ID I 2 0 6 T 0 .2 OL V A T MP E IS IC L

5 5

41

00 35

1

36

               -                  -  -           -  -              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

11.28 m² 2.76 m² 0.09 m²Б ' 6.70 m² 14.96 m² 98.62 m² 37.30 m² 131.56 m² 17.82 m² 16.82 m² 15.82 m² 14.82 m² 26.61 m² 12.31 m² 12.46 m² 4.86 m² 4.74 m² 4.68 m² 1.60 m² 1.55 m² 6.19 m² 107.98 m² 69.85 m² 180.96 m² 33.46 m² 2.69 m² 2.69 m² 1.51 m² 1.48 m² 5.58 m² 5.52 m² 9.93 m² 29.61 m² 15.01 m² 13.75 m² 12.72 m² 44.95 m² 5.22 m² 2.78 m²

друге світло

  1  2 +4,000 +0,000  3  4 +3,750  5  6  7  8    9  10 6* -  11   12   13      14 В'   15 1 130.35 m²      16 44.19 m²   17 11.20 m²  11.28 m²   18 2.76 m²   19 0.09 m²  -  20 6.70 m²  14.96 m²  -  21 98.62 m²    22  37.30 m²   23 131.56 m² -   24 17.82 m²    16.82 m²  25 15.82 m²     26 14.82 m²    27 26.61 m²    12.31 m²    28 12.46 m²   -  29 4.86 m²  -  30 4.74 m² -   31 4.68 m² -  1.60 m²   32 1.55 m²   33 6.19 m²   34 107.98 m²  69.85 m²  35  180.96 m²   36 33.46 m²    37 2.69 m² -   38 2.69 m² -  1.51 m²   39 1.48 m²    40 5.58 m²   5.52 m²  41 9.93 m²   42

+3,750

+0,000

29.61 m² 15.01 m² 13.75 m² 12.72 m² 44.95 m² 5.22 m² 2.78 m²

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0000 3355

10

'

26

18

12

         ' В'      ' Г'  -          4 4        3  -  -           -  -               0000 9900

+0,200

6*

130.35 m² 44.19 m² 11.20 m² 6* 11.28 m² 2.76 m² 0.09 m² 6.70 m² 14.96 m² 98.62 m² 37.30 m² 131.56 m² 17.82 m² 16.82 m² 15.82 m² 14.82 m² 26.61 m² 12.31 m² 12.46 m² 4.86 m² 4.74 m² 4.68 m² 6* 1.60 m² 1.55 m² 6.19 m² 107.98 m²  69.85 m² 2 180.96 m² 33.46 m² 2.69 m² 2.69 m² 1.51 m² 1.48 m² 5.58 m² 5.52 m² 9.93 m² 29.61 m² 15.01 m² 13.75 m² 12.72 m² 44.95 m² 5.22 m² 2.78 m²

00 00 00 1166

26 26

00 35

+0,000

25

 Ж

2

35

' В '

7

06 06 40 40

0000 3355

1 1

17

37

20 8

0000 3355

' Г'

00 90

21

4 4

31

06 40

+0,200

0000 3355

+0,000

0000 3355

1 1

33

32

2 2

26

25 25

0 00 16

29 24

30

' В '

2 2

34

105 105°°

' Б' 

+17,50

27

00 00 35 35

4 4

23

0000 9900

00 0000 1166 0000 9900

00 35

0000 9900

25

27 27

19

00 00 00 1166

00 00 00 1166

00 0000 1166 0000 9900

3 3

3 9 38

22

'

0000 3355

39

36

' А'

4 4 40 11743 117

24 24

'

4

3 28

27 105°

35

7

25

00 35

' ' Б

00 00 35 35

00 35

24

00 50 50 17 17

0000 3355

3 3

00 00 35 35

' ' Б

31

23 23

26

37

0000 3355

0 50 17

00 35

0000 3355

0000 3355

3 3

' А'

4 4

23

11743

' А'

4 4

8

32

3355 0000

30 40

9900 0000

29

00 00 35 35

22 22

38

00 35

22

90 00

2

-0,150

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

+17,50

+7,750 +7,250 +4,000 +3,750

-0,150

+0,000

+0,200

+0,000

-0,150

ПЛОЩА ВОЛОНТЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ - 1 001,27 м2 ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА - 1 270,81 м2

-3,500

-3,650

840ght project  
840ght project  
Advertisement