Page 1

6G94JF

OUT OF THE BOX! МОЖЛИВА ЛОКАЦІЯ: ТРОПІЧНІ ЛІСИ ПЛОЩА: 180 M2 ЄМНІСТЬ: ПАРА, 1 АБО 2 ДИТИНИ, 2 ГОСТЯ

1 POSSIBLE LOCATION: TROPICAL FORESTS AREA: 180 M2 CAPACITY: A COUPLE, 1 OR 2 KIDS, 2 GUESTS

2

3

4

1

ВХІДНИЙ БЛОК: ХОЛЛ ТА С/В

2

БЛОК ВІДПОЧИНКУ: СПАЛЬНЯ ТА ЙОГА-ЗАЛА

3

БЛОК ЗБЕРІГАННЯ: КЛАДОВА

4

БЛОК КРАСИ: ГАРДЕРОБНА, С/В

5

ХАРЧУВАЛЬНИЙ БЛОК: КУХНЯ ТА СТОЛОВА

6

ДИТЯЧИЙ БЛОК A: СПАЛЬНЯ

7

БЛОК ЗБОРІВ: ВІТАЛЬНЯ

8

ДИТЯЧИЙ БЛОК B: КІМНАТА ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА ГРИ

9

ГОСТЬОВИЙ БЛОК: СПАЛЬНЯ, ГАРДЕРОБ, С/В

10

БЛОК ЗНАНЬ: КАБІНЕТ ТА БІБЛІОТЕКА

1

ENTRANCE BLOCK: HALLWAY & WC

2

REST BLOCK: BEDROOM & YOGA

3

STORAGE BLOCK: PANTRY & STOREHOUSE

4

BEAUTY BLOCK: CLOSET, WC & DRESSER

5

FOOD BLOCK: KITCHEN & DINING

6

KIDS BLOCK A: BEDROOM

7

GATHERING BLOCK: LIVING ROOM

8

KIDS BLOCK B: STUDY & GAME ROOM

9

GUEST BLOCK: BEDROOM, CLOSET & WC

10

INTELLECTUAL BLOCK: STUDY & LIBRARY

5 6

7

8

9

10


6G94JF

Жили-були люди, які мешкали в бетонних коробках. В цих коробках було все, щоб задовольнити їхні потреби. Крім того, іноді в них було навіть більше, ніж потрібно, через що люди часто не виходили звідти. Вони могли залишатися всередині протягом декількох днів, незалежно від того, як красиво було зовні. І незважаючи на те, що вони іноді виглядали у вікно, ми з вами знаємо, що було їх основним засобом спілкування зі світом.

Once upon a time, there were people who lived in concrete boxes. They had everything to meet their needs in those. Moreover, sometimes they had more than needed, which resulted in a tendency of barely ever leaving them. They could stay inside for days, no matter how beautiful the outside was. And even though they occasionally looked out the window, we all know what was their main means of communication with the world.

Але що, як одного дня вони мали вийти зі своїх коробок? Як? Легко. Ми беремо звичайний будинок і роз'єднуємо його кімнати, тим самим змушуючи людей виходити на вулицю, переходячи від одного блоку до іншого, щоб задовольнити свої щоденні потреби. Таким чином, будинок вписується в ліс, стаючи ще одним його мешканцем, і люди спілкуються з природою під час переходів. Вони більше не пасивні спостерігачі. Тепер вони можуть торкнутися гілки, вдихнути особе лісове повітря, взаємодіяти з тваринами і по-справжньому зрозуміти і оцінити світ, який їх оточує.

But what if they once had to get out of their boxes? How? Easily. We take an ordinary house and disconnect its rooms, thereby forcing people to go out, moving from block to block to meet their daily needs. Thus the house blends into the forest, becoming its another inhabitant, and people communicate with nature during the transitions. They are no longer passive observers. They can now touch the branches, inhale the special forest air, interract with animals and truly understand and appreciate the world that surrounds them.

Отримані в результаті елементи, розміром 4 на 4 метри (крім центрального), - це не просто кімнати; це блоки, розділені відповідно до функцій. Наприклад, блок відпочинку включає в себе спальню і зал для занять йогою і медитацією, гостьовий блок складається з ванної кімнати, гардеробної і гостьової спальні. Функції блоків визначають їх розташування по сторонах світу і по висоті, кут повороту і відстань один від одного. Очевидно, що деякі блоки можуть бути видалені, додані або переміщені, якщо це необхідно, в залежності від потреб кожної окремої родини.

The resulting 4 by 4 meter elements (besides the central one) are not just rooms; they are blocks, separated according to functions. For example, the rest block includes a bedroom and a room for yoga and meditation, the guest unit consists of a bathroom, a wardrobe and a guest bedroom. The functions of the blocks determine their location by the cardinal directions and by height, the angle of rotation and the distance from each other. Obviously, some blocks can be removed, added or moved, if necessary, depending on the needs of each individual family.


6G94JF

THE STARTING POINT OF THE CONCEPT IS A REGULAR HOUSE WITH REGULAR ROOMS, WHERE PEOPLE SPEND A LOT OF THEIR TIME

THE ROOMS ARE SORTED INTO FUNCTIONAL BLOCKS THAT HAVE CERTAIN LEVEL OF INTERDEPENDENCE

ВІДПРАВНА ТОЧКА КОНЦЕПЦІЇ - ЗВИЧАЙНИЙ БУДИНОК ЗІ ЗВИЧАЙНИМИ КІМНАТАМИ, ДЕ ЛЮДИ ПРОВОДЯТЬ БАГАТО СВОГО ЧАСУ

КІМНАТИ УПОРЯДКОВАНО В ФУНКЦІОНАЛЬНІ БЛОКИ, ЯКІ МАЮТЬ ПЕВНИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ

STEP I - THE BLOCKS ARE SEPARATED, ROTATED AND SPREAD AT A CERTAIN DISTANCE FROM EACH OTHER

STEP II - THE RESULTING BLOCKS ARE CONNECTED BY JUNCTIONS THAT SYMBOLIZE RELATIONSHIP TO THE FOREST

STEP III - THE BLOCKS ARE LIFTED TO DIFFERENT HEIGHTS DEPENDING ON THEIR FUNCTIONS

КРОК I - БЛОКИ РОЗДІЛЕНІ, ПОВЕРНЕНІ І РОЗМІЩЕНІ НА ПЕВНІЙ ВІДСТАНІ ОДИН ВІД ОДНОГО

КРОК II - БЛОКИ З’ЄДНАНІ ПЕРЕХОДАМИ, ЯКІ СИМВОЛІЗУЮТЬ ЗВ’ЯЗОК З ЛІСОМ

КРОК III - БЛОКИ ПІДНЯТО НА РІЗНУ ВИСОТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ФУНКЦІЙ

Profile for CANactions

6G94JF  

Ірина Кичата / ОДАБА / Одеса

6G94JF  

Ірина Кичата / ОДАБА / Одеса

Advertisement