Page 1

227230


Локація

227230

N

Location Роккамандольфі, італія Roccamandolfi, Italy - фортеця; архітектурний об'єкт лонгобардского періоду - the fortress: the castle, a Lombard architecture, built фортеця castle

новий об'єкт new object

Завдання Brief Як перетворити середньовічну скелю в незрівнянну ні з чим туристичну структуру? Яким чином об'єднати архітектуру і природу в захід, що прагне стати місцем відвідування міжнародного рівня? How does one convert a medieval fortress into an exclusive tourist facility? How do you combine architecture and nature and aspire to become a worldwide destination? Дозволені втручання: Permitted interventions: - не перевищить площу 3000 кв.м - it will not exceed 3000 square metres overall - гармонiчнисть з оточуючими архтектурнимі об'єктами і пейзажем. - it will guarantee a design in accordance with the surrounding architecture and landscape - використовувані матеріали повинні поєднуватися з існуючими архітектурним об'єктами і навколишнім пейзажем - must be in line with the existing architecture and the surrounding landscape -комплекс повинен гарантувати максимальну відвідуваність, враховуючи відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями -the building will have to guarantee the best visibility by taking into account its use by reduced mobility users. -комплекс повинен бути енергетично стійким -the building will have to be eco-friendly -не допускається знесення існуючих структур або видалення насадження дерев - the destruction of the existing facilities and tree cut ting is forbidden

інформація та паркінг information and parking

МАСТЕР ПЛАН MASTER PLAN

0

об'єкт невидимий зі входу object is invisible from entrance

10

50 m

вид з долини view from the valley


227230

Захоплюючий вид на долину


227230

TERRACE RECEPTION SERVICE

+3.000

LIBRARY RESTAURANT

0.000

-3.000

SAUNA -6.000

-9.000

-12.000

-15.000

castle accomodation -18.000

castle appartments tree-house hostel

ПОВЗДОВЖНIЙ РОЗРIЗ LONGITUDINAL SECTION

0

5

10 m


227230

0.000

SHELTER FOR TREKKERS

HALL

RECEPTION

LIBRARY

- 6.000

SAUNA

ВИБРАНI ПЛАНИ SELECTED PLANS

0

5

10 m

HALL

ROOM

ROOM

ROOM

227230  

Олександр Колодiн / ОДАБА / м. Одесса

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you