Page 1

2002RD ПРОСТІР ЩО РОЗПОВІДАЄ ІСТОРІЮ Події Революції Гідності закарбувалися в пам’яті українців. Про них треба пам’ятати як про досвід боротьби і перемоги. Шлях, яким розвивалася революція відображений у стежці з кортенової сталі в парку на Валах. Вона починається недалеко від Порохової вежі і прямує вздовж каштанової алеї, проходить над дорогою і переводить нас на другий бік Валів. Кожен злам на стежці символізує конкретну подію і реальну дату та розповідає нам історію того дня. Бо ніщо не має бути забутим. Бо історія навчає, а досвід надихає. У зламах на кортеновій стежці є можливість спинитися і відволіктися від буденності, зануритися у вир подій, що відбувалися під час Революції Гідності. Кількість зламів відповідає кількості переломних моментів Революції. Стежка є замощена сіткою з кортенової сталі, крізь яку дене-де проростає трава, наче саме життя, що проростає на місці минулих подій. Уночі стежка підсвічується і є видимою з різних кінців старого міста, як ламаний і звивистий світловий шлях. Кортенова стежка, що символізує шлях Революції, піднімає нас круглим в плані пандусом на міст. Коло тут символізує історію, що йде по колу і одночасно це спіраль, яка всупереч усьому, виводить нас на новий рівень розвитку і пізнання. Піднімаючись цим п андусом, ми маємо нагоду ще раз роззирнутися довкола, сповільнитися у вихорі подій і побачити те, що оточує нас навколо. Спинитися і задуматися. Також коло є символом Кривавого Четверу, 22/02, тою найбільшою точкою в масштабі Революції, тою найважчою раною, завданою народу, тим днем, який багато хто запам’ятав погодинно і похвилинно. Засічки на колі розповідають нам історію цього лиш одного дня але щогодини. Коло – це точка неповернення в ході Революції Гідності й української історії.

Піднявшись пандусом, ми потрапляємо на міст, який переведе нас на інший бік парку На валах. Цей міст також нависає над шляхом, яким ми прийшли, даючи можливість спостерігачеві ще раз озирнутися назад, побачити свій минулий шлях у ширшому розумінні та шлях Революції Гідності – у вужчому. З мосту нам відкривається вигляд на парк На валах, на каштанову алею, на кортенову стежку, що розповідає нам історію, ведучи від події до події, від залому до залому. Цей міст зависає над порожнечею, так як насправді є Мостом у Вічність. Багато людей пройшло революцію Гідності, багато хто пройшов цей шлях до кінця, але дехто із них перейшов цим мостом у вічність. Ми не мусимо слідувати за ними, але піднімаючись на міст Вічності, ми можемо пережити цей день ще раз, ми можемо віддати їм шану, тим, хто перейшов ним назавжди. Перехід над дорогою – не лише полегшене перетинання транспортної артерії пішоходам, це також символічний перехід на іншу сторону буття – у Сад Небесної Сотні. Тут рельєф піднімається, ведучи нас далі кортеновою стежкою на саму гору, до Стіни Імен, що розповідає нам про Героїв, що не вмирають. Тут мають бути всі імена тих, хто сьогодні живе у Райському саду і всі спогади про них тих, хто залишився. Це місце, де пам’ять живе і розповідає нам свою історію. Уночі весь пагорб світиться завдяки розосередженим світильникам у мощенні, тому з центру міста його видно як зоряне небо, де кожна зірка – це чиясь душа, чиєсь ім’я в історії і чиясь колюча квітка у серці. Простір меморіалу Небесної Сотні є меморіальним через те, що він розповідає нам про пам’ять, яку несе у собі. Ми можемо відчитати цю пам’ять, читаючи меморіальні таблиці про події і про постаті Революції Гідності, але також ми можемо відчитати цю пам’ять, проходячи кортеновим Шляхом Революції, піднімаючись Колом Кривавого Четверу, зупинившись на Мості Вічності і поглянувши назад у невідворотне, у те, що вже відбулося, далі, перейшовши над дорогою, ми потрапимо у Сад Небесної Сотні, де мешкає пам’ять про Героїв і тут, на Стіні Імен, можна прочитати інформацію про Героїв Небесної Сотні, спогади про них їхніх близьких і побути на самоті, подалі від мирської суєти, наодинці з власним досвідом і поглянути на місто з висоти лету птаха.


2002RD

20/02

22/01

сад небесної сотні кривавий четвер

19/01

1/12 8/12

30/11

хронологія подій революції


2002RD

SPACE WHICH TELLS THE STORY Events of Revolution of Dignity etched deeply in memory of ukrainians. The are remembered as the experience of struggle and victory. The way in which the events was happening reflected in the path made of corten steel like a scar in the middle of the Park na Valah. It begins near the Powder Tower and goes along the chestnut avenue passes over the road and takes us to the other side of the hill. Each breaking point represents a particular event and the actual date telling us the story of the day. Because nothing should be forgotten. Because history teaches, and experience inspire. Each breaking point is the ability to turn aside and escape from everyday life, to plunge into the maelstrom of events that took place during the Revolution of Dignity. Number of fractures is the same to the number of turning points of the Revolution. The path is tiled with corten steel mesh through which the grass grows, like life itself, that grows at the site of past events. At night path is illuminated and visible from different parts of the old town, a broken light and tortuous path. Corten path, symbolize the path of the Revolution, get us through round slope up to the bridge. The circle symbolizes the history here that goes in around while the spiral is that in spite of everything, takes us to the next level of development and cognition. Climbing the slope, we have the opportunity to look around again, slow down in the whirlwind of events and see what surrounds us around. Stop and thinking. Also, the circle is a symbol of Bloody Thursday, 22/02, worst wound inflicted people, the day that many remember every hour and every minute. Circle tells us the story of , of every hour of only one day . Circle - a point of no return during of the Revolution and Ukrainian history. Walking up the ramp, we get to the bridge, which will put us on the other side of the park of the hill. This bridge also hangs over the way we came, allowing the observer to look back again, to see their path way again . From the bridge we overlook the park , the chestnut avenue with corten path that tells us the story of events leading up to the events through all the breaking points. This bridge hangs over the emptyness. Many people took this path to the end, but some of them crossed the bridge of eternity. We should not follow them, but rising to the cities of Eternity, we can relive that day again, we can give them respect, those who crossed the way forever. Bridge over the road - not only facility for pedestrian traffic, it is also symbolic transition to the other side of life - in the Garden of Heavenly hundred. Here the terrain rises, leading us further along the corten path to the Wall of Names, which tells us about the heroes that will never die. It must be all the names of those who now live in the Garden of Eden and all the memories of them who remained. It’s where the memory lives and tells us its story. At night the hill is lighted up through the lights in paving, so from the city center it is seen as a starry sky, where every star the one’s soul, one’s name in the history. Space tells us about memory. We are able read this memory, passing the corten path of events, walking through the Bloody Thursday circle, stopping on the edge of the bridge of Eternity looking back in what has happened, then going over the road, we get to Heavenly Hundred Garden, home of the memory of the heroes and here on the Wall of Names, you can read about Heroes Heavenly Hundred, the memories of their loved ones and stay alone our feelings while looking at the city from the hills.

Profile for CANactions

2002RD  

Тарас Баран / НУ "Львівська політехніка" / Львів

2002RD  

Тарас Баран / НУ "Львівська політехніка" / Львів

Advertisement