Page 1


NEDERLANDSTALIG, BRUSSEL, IN HET GROEN!

Brussels, Nederlandstalig en een groene omgeving, geen betere plek om op te groeien! Iedere bezoeker die de eerste keer op onze campus vertoeft, is aangenaam verrast door de prachtige ligging van onze school: dichtbij de hoofdstad van Europa en omgeven door weiden en een park met onder meer galloway runderen. Vanuit de leeshoek en aanpalende lokalen heb je een rustgevend uitzicht op dit Schots runderras. Het contrast tussen het stedelijk en landelijk gebied kan door onze leerkrachten aardrijkskunde zeer aanschouwelijk getoond worden. Slechts weinige scholen hebben zulke troeven. Bezoeken aan de grootstad met haar cultuurpatrimonium en natuurexploratie kunnen op één dag zonder tijdrovende verplaatsingen. Welkom op Campus Toverfluit! Bij de start van het nieuwe schooljaar worden heel wat goede voornemens genomen: door leerlingen (ik zal mijn best doen...), door ouders (ik zal de schoolagenda dagelijks nakijken...), door leerkrachten (ik zal geen saaie lessen geven...) en door de directie (iedereen een goed lesrrooster...). En meestal komt elkeen zijn belofte na! Hoewel van politici vaak gezegd wordt dat ze dit niet doen, kan onze school (de Brusselse scholen in het algemeen) echter wel rekenen op de steun van de beleidsvoerders. De Vlaamse Gemeenschapscommissie, heeft een ruime toelage voorzien voor de infrastructuurwerken aan de didactische winkel en voor de sportactiviteiten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert opnieuw in pc’s voor de afdeling kantoor. Een performant schoolteam en een goede infrastructuur, daar worden de leerlingen beter van!

Erwin De Mulder directeur Koninklijk Atheneum Toverfluit

Studeren in een groene omgeving, zo dicht bij Brussel, dat is toch een extra troef! Editor: Maryse van Lishout, Marleen Allaert, ??? Lay-out: Bette Jansen Verantwoordelijke uitgever: Erwin De Mulder

2


DIT IS JE KANS OP EEN SUCCESVOLLE TOEKOMST!!

Een performant schoolteam in een innovatieve omgeving staat klaar om je te begeleiden tijdens een duurzame opleiding. Gemotiveerde leerling(e) Koninklijk Atheneum Toverfluit Sint-Jans-Molenbeek Jouw functie  je studeert regelmatig zodat je zonder problemen de vooropgestelde doelstellingen en eindtermen bereikt  je reflecteert over je leerproces en leert zo je capaciteiten en talenten verder ontplooien  je rapporteert dagelijks aan je ouders Jouw profiel  je kan zelfstandig leren  je werkt resultaatgericht en hebt voldoende zelfdiscipline  je (h)erkent het leiderschap en de competenties van je leerkrachten en opvoeders  je beschikt over een getuigschrift van het basisonderwijs en je hebt bij voorkeur ervaring in het jeugdwerk  je motiveert je ouders om deel te nemen aan het schoolleven Ons aanbod  een inspirerende omgeving  vernieuwde lokalen  een volledig uitgeruste sporthal  een digitaal leerplatform  interactieve smartboards  en een nieuw ingericht openleercentrum Na afloop van een succesvolle schoolloopbaan verwerf je een diploma secundair onderwijs. Interesse? Surf naar onze website www.campustoverfluit.be en vul online een inschrijvingsaanvraag in, of mail naar info@campustoverfluit.be en we helpen je graag verder. Campus Toverfluit

Nederlandstalig, Brussels in het groen!

3


LEERLINGEN PRESTEREN BETER ALS ZE TAALVAARDIGER ZIJN Om kennis bij te brengen, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen, wordt doorgaans een ‘schooltaal’ gebruikt die complexer is dan de dagelijkse omgangstaal van onze leerlingen. Het team van campus Toverfluit voert een uitgestippeld taalbeleid om tegemoet te komen aan de specifieke problemen van de ‘schoolse taalvaardigheid’. Hierbij worden ook de niettaalvakken betrokken. Ieder leerproces verloopt immers via TAAL. Binnen elk vak hebben leerlingen voldoende kansen nodig om beter te leren lezen, spreken, luisteren en schrijven. In het kader van het taalbeleid wil onze school haar onderwijs laten aansluiten bij de achtergrond van alle leerlingen door de talige struikelblokken bij het leren weg te nemen en door de taalvaardigheid te stimuleren. Vanuit die optiek worden op onze campus diverse initiatieven genomen. Zo opteren we bijvoorbeeld om in het 1ste leerjaar secundair zoveel mogelijk lesuren Nederlands in te passen in het lesrooster, via bijkomende steun in het kader van het Brussels Curriculum. Er werd een planmatige leesbegeleiding met tutoren opgestart. Op maandag kunnen onze leerlingen tijdens de middagpauze wekelijks terecht in de ‘leeshoek’. Uiteraard wordt ook voortgewerkt rond het posterproject om de woordkennis optimaal uit te breiden. Leerlingen houden portfolio’s bij zodat hun

4

taalvorderingen duidelijk zijn. Voorts pakken we uit met nieuwe vormen van leren: begeleid zelfstandig werken rond taalopdrachten kan in ons onlangs geïnstalleerd ‘openleercentrum’. Dit schooljaar deden alle klassen, over de graden heen, mee aan onze poëzieworkshop. Via Smartschool e.a. leverde dit veel mooie gedichten op! Taalbeleid houdt ook nog in dat de verantwoordelijke leerkrachten van het 6de leerjaar basisschool en van het 1ste leerjaar AV Ned. -eerste graad secundair samen overleggen in functie van een coherente doorstroming. Dankzij een gezamenlijke aanpak en afspraken tussen het vak Nederlands en de diverse zaakvakken kunnen we een belangrijke basis leggen om onze doelstellingen te realiseren, namelijk het verbeteren van de schoolresultaten.


DIVERSITEIT Durch eine multikulturelle Klasse lernen wir viel über ein Land ohne in dieses Land zu fahren. Wir lernen über ihre Traditionen, typische Gerichte, Tänze, das Hochzeitsfest und über die Religion. Wir können unsere Kenntnisse über das Land erweitern und unsere eigene Meinung sagen oder vergleichen mit der der anderen Schüler. (Laurent) Je me suis toujours retrouvée dans une classe multiculturelle et je trouve ça vraiment bien. (Mounia Chatt) In einer Klasse mit verschiedenen Kulturen lernen wir viel über die Kultur der anderen. In meiner Klasse gibt es zwei Kulturen. Die belgische und marokkanische Kultur. Aber als ich kleiner war kannte ich Schüler aus mehreren verschiedenen Kulturen. Ich war mit spanischen, italienischen und französischen Schülern in einer Klasse. Es ist sehr toll zusammen in einer Klasse. Wir sprechen über unsere Traditionen. Manchmal bringen wir ein typische Gericht aus dem Land mit. Das war sehr lecker! Mit einer spanischen Freundin bin ich auch nach Spanien gefahren. Das war sehr toll! (Assia) Je trouve qu’une classe avec plusieurs cultures, c’est beaucoup plus marrant. C’est comme un bouquet avec des fleurs de couleurs différentes. C’est beaucoup plus beau qu’un bouquet avec une seule sorte de fleurs. (Adil Rakabi)

Il y a des gens qui disent aux Marocains : « Retourne dans ton pays ! » C’est facile. Ils sont venus il y a 50 ans et ils travaillaient à l’époque comme mineurs, ils faisaient de basses besognes. Ils faisaient des boulots que les Belges ne voulaient pas faire, des boulots minables ou trop dangereux. C’est facile de dire que les étrangers, même ceux qui sont nés en Belgique doivent retourner dans leur pays. Mais ceux qui disent ça portent des œillères. (Jean-Louis Wijns) Alle sinds o unterschiedlich, mit mehreren Meinungen und traditionen. Man kann andere entdecken lernen, ihre Kultur kennenlernen. (Oussama)

Beaucoup de gens ont des préjugés à propos des différentes cultures et ça c’est dommage… (Lahouari Benani)

5


OPENLEERCENTRUM

Het jonge volkje groeit op met de digitale snelweg: Facebook, Smartschool, Games, en ... Maar hoe zit dat met de leerkrachten? Kunnen zij nog volgen? In K.A. Toverfluit willen we de “speed”boot niet missen. Dit schooljaar hebben we 4 lokalen kunnen uitrusten met interactieve digitale schoolborden, smartboards. Ook het digitaal leerplatform, “Smartschool” genaamd, vraagt van de leerkrachten een extra knowhow.

6


SPETTEREND NIEUWS

Het is niet zo lang geleden, maar het lijkt een ver verleden. Schooljaar 2007-2008, ’t was het eerste jaar … dat de eerste verkopers in spe op onze school verschenen! En nu, 2009, is het jaar, ja, het is echt waar. een didactische verkoopsklas zal er komen! De directeur is er één gaan kopen, hij komt er echt aan, ja Ze zeggen dat hij mooi is, dat het een echte droom is. We kunnen beginnen oefenen met parfum, kledij en schoenen, zodat we binnen een paar jaar, er staan, helemaal klaar!!

7


INTERVIEW MET OUD-DIRECTEUR LUC DE BACQUER De heer De Bacquer was van 1988 tot 2002 directeur van het Koninklijk Atheneum De Toverfluit. In 2002 werd hij coördinerend directeur van de secundaire scholen van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel. Sinds 1 januari is hij met pensioen. De leerlingen van 7 Kantoor maakten met hem een afspraak voor een interview.

Beste heer De Bacquer, u bent van 1988 tot 2002 directeur geweest van deze school. Wat hebt u voordien gedaan en hoe hebt u uw loopbaan beëindigd? Ik ben afgestudeerd in 1970, als leraar Wiskunde en ik ben meteen, op 1 september, kunnen beginnen, in Ninove. Ik ben leraar Wiskunde gebleven in Ninove tot eind 1985. In ‘87 ben ik er een jaar directeur geweest. En in januari ‘88 ben ik directeur geworden in deze school tot, wel eigenlijk tot eind 2008. Sinds 2002 ben ik coördinerend directeur van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel. Dat is de reden waarom ik de laatste zeven jaar hier niet meer was als directeur, ook al kon ik nog altijd terugkomen. Voor de scholengroep Brussel was u verantwoordelijk voor alle secundaire scholen van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel. Wat is volgens u de belangrijkste uitdaging voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? We moeten hard blijvenwerken rond een taalbeleid: ervoor zorgen dat onze leerlingen in de derde graad evengoed kunnen omgaan met de Nederlandse taal als leerlingen in Vlaanderen. Wat anderstalige en allochtone leerlingen altijd een

8

beetje zullen missen is een even grote woordenschat als een leerling die als kleuter in het Nederlands is opgevoed. Maar dat is niet erg. Het is belangrijker dat jullie vlot teksten kunnen lezen en gebruiken, dat jullie een woord dat jullie niet kennen, kunnen opzoeken. Het aanwakkeren van een leescultuur, dat is bijzonder belangrijk, daar moeten we blijven inspanningen voor doen. En op termijn zal dat renderen.

Wat zijn volgens u de sterke punten van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Het sterke punt van Nederlandstalige scholen in Brussel is dat leerlingen die hier afstuderen, meertalig zijn. Jullie zitten nu in 7 Kantoor. Een mooi voorbeeld is de verdediging van de geïntegreerde proef door de leerlingen van 6 Kantoor en 7 Kantoor. De manier waarop ze zich zowel in het Nederlands als in het Frans - het Engels, dat was wat minder (instemmende lach van de interviewers) – uit de slag konden trekken, daar was ik trots op. Dat is de sterkte van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, dat je toch een betere meertaligheid verwerft dan in Vlaanderen. De volgende vragen gaan over onze school. Wat vindt u van onze nieuwe directeur? Ah! Ik vind mijnheer De Mulder een sympathieke directeur. Ik moet zeggen, ik kom nog altijd zeer graag naar deze school. Ik heb altijd, en ook nu nog, zeer goede contacten gehad met de leerkrachten hier op school. Toen ik mijnheer De Mulder hier voor de eerste keer zag, dacht ik bij mezelf: die lijkt een beetje op mij. Dus ik denk dat de leerkrachten hem ook wel een goede directeur zullen vinden. Hij heeft zoals ik ook een buikje en een snorretje. Hij is misschien wat strenger? Strenger? Dat weet ik niet. Nu ja, met ouder worden word je misschien wat minder streng, … Maar als directeur was ik ook redelijk streng. Dat moeten

jullie maar eens aan de leerkrachten vragen! Er was wel orde en tucht. En dat is maar goed ook, hé? Dat moet zo. Ik heb heel veel sympathie voor mijnheer De Mulder en ik hoop dat hij nog vele jaren de kans krijgt om onze school verder uit te bouwen. Hij heeft mijn steun. Als we u drie wensen konden geven? Welke zouden dat dan zijn? Voor mezelf of voor de school? Voor de school. Wel, dat deze school het leerlingenaantal weer op peil kan brengen. Een school van ongeveer driehonderd leerlingenzou een heel mooi aantal zijn. Daar kan je toch het een en ander mee doen. Mijn tweede wens is dat ook het aandeel Algemeen Secundair Onderwijs weer een stuk mag groeien. En een derde wens voor deze school, uhm…? Dat u opnieuw directeur mag worden? Zou ik hier terug willen komen? Als leerkracht dan. Als directeur heb ik het allemaal al eens gezien. Ik ben nu ook te oud. Ik mag niet meer terugkomen, hé. Maar als leraar? Ik heb altijd heel graag les gegeven. Maar dat zal er niet van komen. Ik zal veel te veel andere zaken te doen hebben, hé. Als gepensioneerde, heb je voor niets tijd. Mijnheer De Bacquer, wij danken u voor dit interview. Namens alle leerlingen en leerkrachten van De Toverfluit wensen wij u een lang en gelukkig pensioen! 7 kantoor


ACTIVITEITEN

Sportdag voor de hele school.

De leerlingen van 4, 5 en 6 Economie gaan op uitstap. Om acht uur stappen we op de trein richting Gent. In het station van Gent wrijven we de slaap uit onze ogen. Wat is het koud! Gelukkig kunnen we ons na een korte wandeling nestelen in de knusse zetels van Decascoop Gent. Hier gaat het festival van de Duitse film door. Op het programma staat ‘Die Fälscher’, een film die vorig jaar in Hollywood de Oscar won voor ‘Best Foreign Language Film of the Year’. Na de filmvoorstelling moeten we zelf onze weg zoeken naar de Grote Markt. Elke klas krijgt een bundel met vragen en tips. Die leiden ons door de historische binnenstad. Ondertussen is het al één uur geworden! We trekken de wijk in om te lunchen. We nemen plaats aan een tafel – ook de andere klassen schuiven aan - en bestellen een dürüm. Mmmmh… die dürüm smaakt toch anders in Belg…oeps! Brussel. (Is het dan toch waar dat Brusselaars en Vlamingen in een ander land leven?) Na de lunch krijgen we tijd om vrij rond te lopen. Voor de meisjes betekent dit: winkelen! De tijd vliegt voorbij. Na een uur shopplezier haasten we ons naar de bushalte waar mevrouw Van den bussche en meneer Michielsens ons opwachten. Nog een uurtje op de trein en we zijn weer thuis. (De leerlingen van 5 Economie-Talen)

9


Hoofdstad De Lions Club Brussel en het KA Toverfluit organiseerden samen op donderdag 28 februari 2008 een benefietdiner in de school. Aanleiding was het vak sociale stage. De initiatiefnemers konden rekenen op de aanwezigheid van minister Bert Anciaux, de heer Jacky Goris, algemeen directeur van de scholengroep Brussel, drie voormalige directeurs van onze onderwijsinstelling, mevrouw Anne Baert, erehoofdinspectrice van het GO, de heer Herman Mennekens ( oud-lln) kabinetschef van minister Guy Van Hengel.

Projectreis naar Egypte 6A en 7B We mogen ons gelukkig prijzen dat we als één groep hebben kunnen genieten van deze magische ervaring. 27 musketiers met als slogan “ Eén voor allen, allen voor één”. Dankjewel (Iona Renders) Drie jaar lang hebben we aangedrongen om naar Egypte te gaan. Eindelijk was het dan zover, de sfeer zat er onmiddellijk in . Warm, warmer, warmst de overtreffende trap was hier zeker van toepassing. Egypte is een schitterend land. De bezoeken waren zeer leerrijk, de soeks waren verbazingwekkend. Het zwembad was zalig. We waren meer dan alleen maar schoolvrienden. We zijn close geworden, in een andere omgeving konden we elkaar beter leren kennen. Ik denk dat we ook de leerkrachten mogen bedanken dat ze dit gerealiseerd hebben. GWP Egypte is een studiereis die ik nooit zal

Muzisch-creatieve vorming, beweging op school

Dans

en

“ Toffe ideeën en leuk om te zien dat ze zelfstandig kunnen werken” Alexandra, lerares dans 4A, 5A Woordkunstenares Fatima Zahmidi vertelt verhalen, sagen en legenden uit Noord-Afrika 4A, 5A, 6A en 6B

Workshop Toneel en expressie in de KVS o.l.v. Haider Al Timimi ( Union Suspecte) Bezoek aan het kabinet van minister Anciaux Uitwisselingsprojecten European Classes Provinciaal domein Alden Biezen Middelbare Tsjechië

scholen

van

Denemarken

en

Wedstrijden Olyfran, wedstrijd voor de Franse taal 4A, 5A, 6A, 5B, 6B, 7B Verschillende laureaten(!) Herman Teirlinck tornooi Laureate van onze school 6A Internationaal Jongerenparlement- Millenium-

10


project van de UNESCO(Parijs) Een lln van onze UNESCOschool werd geselecteerd om deel te nemen(secretaris tijdens de vergaderingen) 5A

Projectreis naar Comblain au Pont 2A en 2B

Affichewedstrijd georganiseerd door de Franse ambassade 2 laureaten 4A, 5A, 6A Concours création littéraire georganiseerd door de Franse ambassade, Inspectie Frans en de FNAC Verschillende laureaten van onze school 4A, 5A, 6A TV-deelname aan de “ De zevende dag” ( Eén) 6A Jacques Brelavond Jacques Grillot interpreteert Jacques Brel Reflectie op de socioculturele realiteit Film : « Au delà de Gibraltar » Gesprek met de regisseur en enkele acteurs van de film 4A, 5A, 6A, 7B

Bezoek van de Amerikaanse ambassade Op dinsdag 3 februari bracht de Eerste Secretaris van de Amerikaanse ambassade een bezoek aan onze school. Hij gaf tijdens een les Engels antwoorden op vragen als:   

What is the American Dream? What do Americans think about Belgium? How does the American election system work?

Projectreis naar Barcelona 4A en 4B

Het is een initiatief van de Ambassade om met jongeren in dialoog te gaan en vooroordelen over de oppervlakkige Amerikanen uit de wereld te helpen. De uitspraak van de heer Wendell dat zijn ouders niet samen met blanken op de bus mochten en in aparte scholen les kregen, deed wenkbrauwen fronsen. Dat 60 jaar later een zwarte president kan worden, stemt de jongeren hoopvol en is eens te meer een bewijs dat de American dream geen nachtmerrie is.

11


ALUMNI Asma en Yasmina Ik ben Asma van 5 kantoor. Elke woensdag ruil ik de school voor mijn stageplaats bij het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Samen met mijn collega’s werk ik aan het onthaal. Wij vragen voor wie de bezoekers komen, schrijven ze in, geven een badge en verwijzen hen naar de juiste dienst. Ouders kunnen hulp krijgen om de formulieren voor de studietoelagen van hun kinderen in te vullen. Ik wijs hen de weg naar de juiste burelen en kan daarbij mijn talenkennis goed gebruiken. Ik heb een oud-leerling van onze school, Yasmina, leren kennen. Zij heeft ook stage gelopen bij het Ministerie op de dienst studietoelagen. In juni 2007 heeft zij haar diploma van het 7de jaar kantoor behaald . Zij heeft gesolliciteerd en is daar sinds oktober 2007 aan het werk. Peter Gistelinck Philadelphia

van

Molenbeek

tot

Peter Gistelinck studeerde van 1973 tot 1979 latijngrieks op onze school. Vandaar ging het naar de universiteit van Gent voor een master in de musicologie. Peter schopte het van pianist tot dirigent en vervolgens tot docent. Hij startte 50 Roland Muziekscholen op in België, Nederland en Luxemburg en ontwikkelt naast zijn artistieke talenten ook commerciële competenties. Stilaan wordt de Benelux te klein voor Peter. Sinds september 2006 is Peter zakelijk leider van het Chamber Orchestra of Philadelphia.

12

Nancy De Gendt van kantoor via carrosserie naar kinderopvang ... Nancy heeft school gelopen in de Toverfluit van 1984 tot 1991 en heeft een diploma kantoorautomatisering. Na eerst 2 jaar gewerkt te hebben in een grootwarenhuis, heeft ze een diploma behaald voor metaalbewerking, draaibanken, lasser, carrosserie en pistoolschilder in 1995. Omdat voor een vrouw in die tijd moelijk was om een job te vinden is ze aan de slag gegaan als kinderbewaakster. Sindsdien werkt ze in de kinderopvang. Vorige zomer behaalde Nancy na 2 jaar volwassenenonderwijs (CVO) in Gent het diploma kinderzorg/begeleidster in de kinderopvang. Eddie Marcelis, diepgravende juriste Het laatste jaar van mijn LatijnGriekse studie bracht ik door in de Toverfluit. Vandaar ben ik in 1976 rechten gaan studeren aan de VUB. Onmiddellijk nadat ik licenciate in de rechten geworden was, heb ik mijn passie gevolgd en ben, eveneens aan de VUB, kunstgeschiedenis en archeologie gaan studeren. Intussen werkte ik als vertaler. In 1986 ben ik een jaar research in Minoische archeologie gaan doen in Griekenland en in 1987 ben ik afgestudeerd. Intussen had ik de liefde van mijn leven ontmoet, en toen mijn man een baan aangeboden kreeg in Nederland, ben ik gevolgd. Intussen woon ik er al 22 jaar, hoewel ik de weekends in Brussel doorbreng. Professioneel heeft mijn leven ook een heel andere wending genomen: na zakelijk leidster geweest te zijn bij een culturele instelling, heb ik 10 jaar Frans gegeven. Momenteel volg ik een opleiding tot docente yoga.


Inge Vanbeveren, een volledig traject! Vanaf mijn eerste levensjaar kwam ik terecht op de gezellige en groene campus in de Toverfluitstraat: het kinderdagverblijf, de kleuter- en basisschool en ten slotte in het atheneum. Toen ik in 1997 afstudeerde in de richting economie-moderne talen, ben ik rechten gaan studeren aan de VUB, waarna ik mijn belangstelling voor Europa uitbouwde tijdens een specialisatiejaar “Internationaal en Europees recht “. Na mijn studies kon ik onmiddellijk aan de slag als juridisch adviseur bij de “Notariële Zekerheid “ in hartje Brussel, waar ik sindsdien een boeiende job uitoefen. Valérie

Kemper

van

leerling

naar

leerkracht Mijn schoolperiode aan de Toverfluit, zal ik niet snel vergeten: de boeiende lessen Nederlands en Frans, de grappige lessen Zedenleer, de serieuze lessen Wiskunde en Chemie en … de lessen Geschiedenis. Tijdens mijn 6 jaren op K.A.M beleefde ik veel toffe momenten, die nu nog steeds worden opgerakeld met de vrienden en vriendinnen van weleer. Na 6 jaar Latijn – Wiskunde aan de Toverfluit besloot ik geschiedenis te studeren aan de VUB en liet ik de schoolcampus Molenbeek voor goed achter mij,… dat dacht ik toch. Een mooie periode was afgesloten … Een nieuw deel van mijn leven kon beginnen. Veel vlugger dan verwacht raasden er 4 jaren voorbij. Na mijn master Geschiedenis deed ik er dan nog maar een jaartje aggregaat bij. Ik had het nooit gedacht meer dan 6 jaar door te brengen op de Toverfluit. Maar toen een oud-leerkracht me vertelde dat de Toverfluit op zoek was naar een leerkracht Geschiedenis, koos ik resoluut om terug te keren naar de gekende schoolbanken. Blijkbaar heeft het leven soms onverwachte wendingen voor ons in petto…

WAT DOET DE LEERLINGENRAAD? Vier taken Leerlingen hebben recht op inspraak: de leerlingenraad is dus het aangewezen middel om kenbaar te maken wat wel of niet goed gaat op school. De vrijwilligers vergaderen tijdens de middagpauze, met een frisdrank en een koekje of snoepje. Er wordt veel gepraat, maar het blijft niet bij praten alleen. Als lid van de leerlingenraad onderneem je af en toe ook actie. Dat kan betekenen: ORGANISEREN Activiteiten plannen en uitvoeren. Wat wil je doen, wanneer, wie doet wat, wie heb je erbij nodig? INFORMEREN Hoe kom je te weten wat de leerlingen willen en hoe zorg je ervoor dat de leerlingen weten wat de leerlingenraad doet? ADVISEREN Wat zou je willen veranderen in de school en hoe kan je anderen hiervan overtuigen? BEHEREN Het budget, de inkomsten en uitgaven van de leerlingenraad bespreken. Waar komt het geld vandaan en waaraan wil je het besteden?

13


DE SOCIALE STAGE IS TEGELIJK EEN OPVOEDINGSPROJECT EN EEN ONDERWIJSPROJECT

Onze samenleving evolueert en wordt diverser en complexer. Positieve relaties tussen generaties en culturen zijn niet altijd vanzelfsprekend, maar zeker belangrijk om de sociale samenhang en de solidariteit op peil te houden. De sociale stage is een project dat ertoe bijdraagt dat mensen elkaar leren kennen

Vzw Nasci – dienstencentrum voor het kind Misschien zou het nuttig zijn om rees in het vijfde jaar een stage te organiseren, zodat de leerlingen met verschillende maatschappelijke problemen geconfronteerd worden en hun sociale reflexen optimaal kunnen ontwikkelen. (Jana Kornaraki)

en waarderen, dat jongeren – onze leerlingen – een nuttige sociale rol spelen. Daarbij gaat het niet om eenmalige ontmoetingen, maar om duurzame banden die tot stand komen in de loop van een volledig schooljaar. De activiteiten draaien vooral rond eenvoudige hulp en gezelschap. Bejaardentehuizen: ouderen een betekenisvolle plaats toebedelen door hen aan te spreken op hun mogelijkheden en levenservaringen, door een klankbord te zijn op momenten dat verplegend personeel hiervoor geen tijd heeft,... door wandelingen en geheugenspelletjes te organiseren... Scholen voor andersvalide en kansarme jongeren en multiculturele dienstencentra voor de allerkleinsten: helpen bij schooltaken, bij het kleuren of tekenen, samen lezen om leesvorderingen te maken, sport en spel begeleiden,... Naast allerlei communicatieve aspecten de VOETEN (vakoverschrijdende eindtermen) erbij betrekken: opvoeden tot burgerzin, gezondheidseducatie, sociale vaardigheden,...

De reflectiemomenten a. De leerlingen beginnen met een projectbrief die zij afgeven samen met de omschrijving van hun stageplaats. In de brief leggen zij uit wat zij hopen te beleven tijdens hun stage en waarom. b. Alle stagiair(e)s houden een logboek bij. Hierin omschrijven zij thuis hun indrukken en ervaringen. Het logboek zal hen nadien helpen om een eindverslag te maken. De leerlingen verwoorden hoe de organisatie functioneert, waarin hun bijdrage bestond, hoe zij innerlijk geëvolueerd zijn, wat werd ontdekt over kansarmen en wat zij hebben geleerd van de professionele hulpverleners. c. Tijdens het schooljaar nemen zij deel aan terugbliksessies. Deze activiteiten vinden plaats in de school onder leiding van leerkrachten, eventueel in het bijzijn van ouders en (oud)leerlingen. d. Ten slotte schrijven zij een persoonlijk stageverslag en geven ze hiervan een presentatie op het einde van het schooljaar.

De fundamenten van het project sociale stage     

14

Wederzijds begrip en respect Samenwerking en dialoog Maatschappelijk engagement Reflectie en inzicht Volwaardig mens-zijn

We beoordelen gemakkelijk mensen. Nasci heeft me geleerd dat er duizenden manieren zijn om ‘kansarm’ te worden! Ik voel me soms heel klein naast moeders die een hondenleven hebben en die toch een glimlach weten te behouden. Degenen die in problemen zitten, zijn soms positiever dan wij die niets missen. (Magda Tahri) Ik ben in contact gekomen met moeders die hulpbehoevend waren. Vaak zijn ze kansarm geworden door persoonlijke problemen of moesten ze vluchten uit een oorlogsgebied. Ik ben erg geëvolueerd en opener geworden. Door de stage heb ik beseft dat ik later met kinderen verder wil. (Kim Timmermans) Vandaag heb ik een beter inzicht in wat armoede precies is en hoe mensen ermee leven. Ik zag moeders en kinderen van verschillende culturen. Al die diversiteiten vond ik prachtig! Nasci maakt geen onderscheid Ja, ik ben als mens ontplooid. Wij zijn op de wereld om mekaar te helpen en daar wil ik mijn beroep van maken. (Chaima El Khattabi)


seniorie Bizet – rusthuis We werden er voortdurend aan herinnerd dat bejaarden ook respect nodig hebben en dat ieder van ons vroeg of laat in dezelfde behoeftige situaties kan belanden. (Hatice Irbik)

omdat ik met zulke jongeren toch goed kon omgaan. Geluk creëren voor minderbedeelde kinderen en hun integratie bevorderen is voor mij een belangrijke doelstelling. (Abdallah Boujdaini) De meeste jongeren met een

De bejaarden hebben zoveel te vertellen; vaak was het heel droevig wanneer ze spraken over hun kinderen of over hun man die al een tijdje weg was... Ze nemen je mee in de tijd en je beleeft hun verhalen. Ik heb op een jaar sociale stage veel bijgeleerd, niet over wiskundige of wetenschappelijke vraagstukken, maar wel over het leven. (Sarah Zahmidi) Ik moet zeggen dat dit een leerrijk project was. Niet alleen wordt de maatschappij hierdoor geholpen, maar ook de leerlingen zelf die zo in contact komen met mensen aan wie ze in het dagelijks leven misschien geen minuut van hun “kostbare” tijd zouden besteden. Door dit project kunnen we meningen veranderen en vooroordelen wegwerken. (Ismail Bahlaouane) La Cité Joyeuse – Jongerenopvangcentrum Ze moeten voelen dat ze op je kunnen rekenen en dat ze niet ‘anders’ zijn. Ook in de moeilijke momenten moet je dit tonen. Je krijgt ook veel terug. (Nawal El Kaddouri) Ik ben echt trots op mijn school die zo’n sociaal project in beweging heeft gezet. Ik vind dat een leerling die niet correct kan omgaan met ‘andere’ mensen , een diploma van de middelbare (Willem school niet verdient! Bastijns) Snel werd het contact met de kinderen veel amicaler ; ze vertelden me hoe ze hier terechtgekomen waren en over hun vele persoonlijke problemen. Ik was geschokt, maar tegelijk opgelucht

gedragsstroornis hadden het niet gemakkelijk om te leren. Dus probeerde ik hun ‘huiswerktijd’ zo aangenaam mogelijk te maken. Zo dicteerde ik woordjes, liet ik hen zinnen lezen, controleerde ik of ze hun tafels wel echt kenden, leerde hen trucjes om hun wiskundeoefeningen op te lossen... (Inge Stroobant) Residentie Arcade – rusthuis Ik besefte voordien niet hoe eenzaam die mensen zich konden voelen en hoe zo’n gesprekje deugd kon doen. Velen bedankten me , gewoon omdat ik een kwartiertje naar hen geluisterd had... (Tony Marioni) Uit zo’n stage-ervaring leer je heel wat op menselijk vlak: luisteren naar hen die willen praten, degenen helpen die het nodig hebben, gehandicapten naar hun plaats begeleiden... (Abdellah Emassodane) Het heeft me enorm geraakt om mensen te zien lijden door ziekte of ouderdom. Ik bewonder

het verplegend personeel. Aan hen had ik veel steun en zij hebben mij getoond hoe ik met ouderen moest omgaan en ze gezelschap houden. (Cheyma Talab) Deze stage werd een heel leerrijke ervaring, die een positieve impuls gaf aan mijn omgang met mensen van de derde leeftijd. Ik begreep dat men niet alleen maar moet ‘nemen’ ,maar ook ‘geven’. Ik probeerde een beetje van mezelf te geven en deze kleinigheid werd gewaardeerd. Het gaf me een gevoel van ‘nuttig te zijn’. (Gabrielle Vandamme) Ik ervaar deze stage als een meerwaarde in mijn leven, omdat ik met deze afhankelijke en gevoelige bejaarden emotionele gesprekken heb kunnen voeren en hun dankbaarheid heb gevoeld. Een persoonlijke relatie is ontstaan tussen enkele bejaarden en mezelf en ik denk dat ik erin geslaagd ben om hun leven toch even aangenamer te maken. Toen ik aan mijn eerste stagedag begon, was ik eerder verlegen; nu weet ik dat ik vandaag assertief kan optreden. (Cassandra Tegazzini) Instituut Alexandre Herlin – school voor kinderen met gezichtsen gehoorsproblemen Als ik nu een gehandicapte persoon zie, denk ik altijd verder na over wat zijn leven zou kunnen betekenen. Ik heb opgemerkt dat ik al sneller een kind ga aanspreken dat een probleem heeft.(Michael Verlinden) Universitair ziekenhuis - Jette Deze stage heeft mij innerlijk doen groeien en me doen beseffen dat ieder kind ,hoe jong ook, een sterkte in zich draagt die naar buiten komt op een moment dat het die sterkte het meest nodig heeft. Ik heb me nuttig gemaakt en nuttig gevoeld. Het sociaal project is een prachtig en warm initiatief... (Iona Renders)

15


16

200806 campuswijzer  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you