Page 1

Ontdek het allemaal zelf Belangrijke momenten in je zoektocht naar een goede school zijn de infomomenten. Welke infomomenten organiseren we? - Overgang van 2de naar 3de jaar - Overgang van 4de naar 5de jaar - Opendeurdag Wil je weten wanneer deze infosessies plaatshebben? Neem een kijkje op www.campuskahalle.be of bel naar 02/363 82 40. Je komt tijdens de infomomenten in contact met leerkrachten die je kunnen helpen bij je studiekeuze en bij wie je terecht kan met allerlei vragen. Op de opendeurdag kan je een bezoekje brengen aan de leslokalen, labo’s, computerlokalen, refter, enz. Natuurlijk zijn ouders, familie, vrienden en klasgenoten ook welkom!

Maximale ontwikkeling van talenten en vaardigheden Elke jongere zo begeleiden dat hij of zij zich optimaal kan ontplooien is ons doel. Een dergelijke begeleiding beperkt zich dus niet tot het intellectuele. Onze leerlingen opvoeden tot evenwichtige persoonlijkheden, die stevig in hun schoenen staan, vraagt ook om ontwikkeling op sociaal, cultureel en sportief vlak. We willen dus niet alleen de nadruk leggen op kennis en vaardigheden. Verdraagzaamheid, respect voor mens en milieu, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, mondigheid en een levenslange interesse in leren bijbrengen zijn belangrijke aandachtspunten. Op het KA Halle behalen leerlingen een diploma dat past bij hun ambities, talenten en mogelijkheden, zodat ze zelfverzekerd, flexibel en ondernemingsgezind hun verdere toekomst in handen kunnen nemen.

Ik kies voor KA Halle! Denk je dat het KA Halle dé school is voor jou? Schrijf je dan in! Dat kan elke schooldag of tijdens de zomervakantie.

Heb je nog vragen? Je dient volgende documenten mee te nemen: identiteitskaart, SIS-kaart, getuigschrift en rapport van het vorige schooljaar. Je dient vanzelfsprekend vergezeld te zijn van (één van je) ouders.

KA Halle A. Demaeghtlaan 40 1500 Halle T 02 363 82 40 ka.halle@g-o.be www.campuskahalle.be

KA Halle is goed bereikbaar Onze school is centraal gelegen en makkelijk te bereiken met de fiets of te voet. Verschillende lijnbussen vanuit Leerbeek, Brussel, Ukkel, Eigenbrakel, Dworp, Tubeke en Edingen brengen je tot aan onze school. De haltes “pacha” en “GB” liggen vlakbij. Het station van Halle ligt op zo’n 10 minuten stappen van de school. 090602

nzen e r ... g n n e e s e g n , e m uren e k m e n i e n e u G n en e r u b l allemaa

KA Halle is een school van GO! scholengroep 9 Ringscholen. Deze groep verenigt de scholen en instellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de regio Asse-Halle-Wemmel. De onderwijsinstellingen in deze scholengroep werken intens samen. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld en dankzij een groot aantal centrale projecten op groepsniveau – op gebied van financiën, infrastructuur en personeel – kunnen de scholen zich concentreren op hun belangrijkste opdracht: het begeleiden en vormen van uw kind.

Verantwoordelijke uitgever Patricia Van Eekenrode, directeur Atheneum Halle - 090602

Voor meer informatie kan je ons altijd contacteren.

Traditie met toekomst!


Kwaliteitsvolle opleidingen 3de graad de 5 en 6de jaar

2de graad de 3 en 4de jaar Grieks-Latijn Economie Humane wetenschappen Latijn Wetenschappen Handel (TSO)

Ontwikkel je talent en vaardigheden KA Halle biedt voornamelijk algemeen secundair onderwijs aan. Daarnaast wordt ook de kwaliteitsvolle opleiding handel (TSO) aangeboden. Dat betekent dat het accent ligt op de voorbereiding op hoger onderwijs: het leerkrachtenteam, de opvoeders, de wijze waarop de leerstof wordt overgebracht, het stimuleren van leergierigheid en de bijhorende zelfstandige attitude, … alles ademt een focus op hogere studies uit. Met uitdagende projecten, moderne leermethodes en een sterke begeleiding zorgen we ervoor dat jongvolwassenen zich hier bewust worden van hun mogelijkheden. KA Halle wil elke opgroeiende jongere zo begeleiden dat hij zijn vleugels optimaal kan uitslaan, nu en later.

Naast de uitgebreide kennisoverdracht krijgen ook inspraak, zelfontplooiing, verantwoordelijkheidszin en respect voor anderen een prominente plaats in de onderwijsaanpak. Een evenwicht tussen kennisverwerving en persoonlijkheidsontwikkeling vinden we belangrijk. Via diverse projecten en uitstappen worden de open geest en kritische ingesteldheid van de leerlingen geprikkeld. Wij willen mensen “afleveren” met een open en wakkere levenshouding. Immers, wie vandaag in onze maatschappij wil functioneren moet zelfbewust, weerbaar en ruim inzetbaar zijn. Stevige fundamenten dus, waarmee uw kind zijn toekomst in handen kan nemen.

Latijn-wiskunde Latijn-Wetenschappen Latijn-moderne talen Wetenschappen-wiskunde Moderne talen-wetenschappen Economie-wetenschappen Economie-wiskunde Economie-moderne talen Humane wetenschappen Handel (TSO) Opleidingsaanbod d.d. februari 2012

Sterke voorbereiding op hogere studies Binnen de verschillende studierichtingen worden een aantal keuzevakken aangeboden, zodat leerlingen extra mogelijkheden krijgen om hun interesses en talenten verder uit te diepen. Heb je meer interesse voor wiskunde en wetenschappen? Dan kan je je daarin onderdompelen! Ligt je hart bij talen? Dan kan je hier vanaf het 4de jaar kiezen voor Duits. In de 3de graad wordt ook Spaans aangeboden in verschillende studierichtingen. In de 2de graad zijn de keuzevakken afgestemd op de studierichtingen van de 3degraad. In de 3de graad bereiden de keuzevakken en de aangeboden seminaries je extra voor op hogere studies. Wil je meer weten? Neem een kijkje op onze website en klik door naar “complementaire activiteiten”.

Goed om weten de communicatie tussen leerkracht • Evaluatie en leerling en leerlingen onderling. Toetsen kunnen mondeling en Ook ouders worden hierbij betrokschriftelijk worden afgenomen. Ze ken: zij krijgen een eigen account zijn ook niet steeds vooraf aangeen kunnen op die manier zowel de kondigd! Het betreft dan kleinere resultaten van hun kinderen volgen leerstofgehelen. Herhalingstoetsen in Skore, als op een snelle manier over grotere delen leerstof worcommuniceren met de school. den via de digitale en de papieren schoolagenda vooraf aangekondigd. • Geloof in eigen kunnen vinden De resultaten van toetsen en taken we erg belangrijk! We moedigen worden vermeld in Skore. U kan dus onze leerlingen dan ook aan om als ouder de leerprestaties van zoon deel te nemen aan allerlei olympiaof dochter continu opvolgen. des en essaywedstrijden. Daarnaast Tijdens de examenperiodes (in deis er ook ruime aandacht voor sport cember en juni) zijn de leerlingen (woensdagnamiddagsport, deelnatijdens de namiddag vrij om te stume aan interscholencompetities). deren. Het maakt onze leerlingen (zelf)bewust en weerbaar. • Tussentijds rapport Om snel zicht te krijgen op de eer- • We besteden ook heel wat aanste resultaten van uw kind in een dacht aan het welbevinden van bepaalde studierichting is er ook elke leerling: de werkgroepen geeen tussentijds rapport (TTR). Dit zondheidsbeleid en Open Oor en rapport wordt uitgedeeld in oktode cel leerlingenbegeleiding staan ber en geeft een ernstige indicatie in voor het uitwerken van tal van van de te verwachten resultaten op projecten en workshops hieromhet eerste rapport “dagelijks werk”. trent. • Denken én doen gaan bij ons • Onze leerkrachten zien leren als hand in hand. Onze leerlingen een dialoog, als een actief proces. richten een eigen minionderneWaar mogelijk wordt er gekozen ming op. Zo maken ze kennis met voor interactieve werkvormen. diverse aspecten van het bedrijfsleven en bevorderen ze hun sociale • Wij hechten ook veel belang aan goede afspraken, discipline, orde en en communicatieve vaardigheden. stiptheid. Goede afspraken ma• We bieden de leerlingen ook een ken goede vrienden.

aanvullende virtuele leeromgeving: Smartschool. Dit bevordert

folder ka halle  

ka halle ,folder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you