Page 1

YRKESVUX EVENTPRODUCENT

UTBILDNINGSFAKTA Det är en yrkesvuxutbildning Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för den som helt saknar gymnasieutbildning eller utbildning med aktuell inriktning. Utbildningstider Utbildningen startar 1/9 2014 och avslutats den 22/5 2015. Heltid. Bunden. Studiemedel sberättigad. Utbildningsanordnare Campus Åre, Åre kommun.

EVENTPRODUCENT Kurserna ger dig verktygen att utveckla dina kunskaper inom event och turism samt knyta nya kontakter i branschen.

Kurser

koder

KONEVE0 Evenemang KONKOFO ng ema Even & ns Konfere TURBEÖO Besöksnäringen TURHÅLO Hållbar Turism ng äljni Förs & ing Marknadsför TURMASO ENTENRO Entreprenörskap SEVSEV01 de ötan Service & Bem EVEEVNO ik ttekn Even Ljus & Bildproduktionsteknik EVELJSO Summa i Åre Samverkan sker med olika i event Mer om kurplanerna finner du på skolverkets hemsida

Det är en grundutbildning, där vi behandlar

poäng event i allmänhet och specifika ämnen som är 100 100 100 100

100 100 100 100 100 900

viktiga i eventsammanhang.

Vi tittar även på besöksnäringen och dess aktörer, där event är en växande del. Idag är även hållbarhet ett signum för event och turism, liksom att service och bemötande är vikiga för att bemöta gästerna på bästa sätt. Eventbranschen är ständigt växande och en viktig del för många företags marknadskommunikation. Du kommer att träffa företrädare för branschen men också arbeta praktiskt med event.

Ansökan Ansökan hittar du på www.campus are.se skicka

den till

Vuxenutbildning Åre kommun Margareta Granlöf Box 201 83005 Järpen Utbildningen startar endast vid tillräck

ligt antal sökande

Ekonomi Utbildningen är kostnadsfri. Eventu ella utgifter för studiebesök, viss kurslitteratur och arbetskläder står den studerande själv för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Transport Utbildningen bedrivs i Campus Åres lokaler i Åre. Den studerande ordnar på egen hand transp ort till och från utbildningslokalerna. ANSÖKNINGSDAG Vi behandlar alla ansökningar fram tom

kurstart.

Vägledningssamtal Boka hos din lokala studievägledare. I Åre är detta Jarl Ingerhed på telefon 0647 162 32 / tisdagar Har du fler frågor? Ring Anita Nässlander vår lärare för utbildningen på 076 147 2466 eller e-posta campus@are .se

Du tar ett steg in i arbetslivet. Välkommen att söka Anita Nässlander kursansvarig

Undervisningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad kostnader för eventuella resor, studiebesök och litteratur tillkommer

LÄS MER PÅ: WWW.CAMPUSARE.SE

Eventprodudent Åre  

Event, tävlingar och arrangemang får ökad betydelse inom marknadskommunikation. Detta är en utbildning som ger dig verktyg och erfarenhete...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you