Page 1

Styrelsens motivering på yrkande av motionerna redovisas på årsmötet.

Motion 1 Motionär: Lars Engvall Bakgrund Det är viktigt att fastställa att Campsweden är en fristående oberoende förening i stadgarna. Förslag Att skriva in i stadgarna att Campsweden är en fristående oberoende förening.

Styrelsen yrkar på att motionen avslås.

Motion 2 Motionär: Lars Engvall Bakgrund Redovisningen av styrelsemöte är bristfällig och kallas sammandrag och man har glömt att redovisa en del saker. Förslag Man SKALL redovisar hela det justerade protokollet på hemsidan, där det rör personer och affärsuppgörelser skriver man det men ej innehållet under den punkten.

Styrelsen yrkar på att motionen avslås.

Motion 3 Motionär: Lars Engvall Bakgrund Då man har devalverat Campswedens betydelse pga upprepade samarbeten med LA travel och det ej längre är självklart att förening står för samlingen och marscherna till matcherna som gjort Campsweden till vad det är idag,det finnes en undersökning där ca 50 medlemmar svarat vilket inte kan användas som underlag till beslut för fortsatt då för få har svarat av medlemmarna Förslag


Med den goda ekonomi Campsweden har idag så SKALL Campsweden ha egna samlingar utan andra företag och använde de pengar man har till att anlita eventföretag som arbetar på uppdrag av Campsweden.

Styrelsen yrkar på att motionen avslås.

Motion 4 Motionär: Lars Engvall Bakgrund Då man ej har redovisat sina möten men SvFF mer än i mycket liten omfattning Förslag Alla möten med SvFF skall protokollföras och redovisa på hemsida

Styrelsen yrkar på att motionen avslås.

Motion 5 Motionär: Lars Engvall Bakgrund Man skall öppna upp hemsidan för alla så att alla kan ta del av info där ,det går inte i dagens samhälle sluta sig ,då dödar man forumet på hemsidan och det blir facebook som blir den infokanal som används. Förslag Öppna upp forumet på hemsidan för alla.

Styrelsen yrkar på att motionen avslås.


Motion 6 Motionär: Lars Engvall Bakgrund Upphandling av ny hemsida och resultatet av den blev undermålig ,rörig, otydlig och en av dem viktigaste funktionerna lyckades man ej fastställa att det ingick,jag avser betalningsfunktionen. Förslag Gör om upphandlingen använd en person som har kompetens att gör så att alla de saker vi behöver ingår.

Styrelsen yrkar på att motionen avslås.

Motioner 2012 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you