Page 1

Louis Dupont (1896-1967) - Brons. Bronze

Vlaamsekaai 30, 2000 Antwerpen

Veiling legaat - Vente succession

Ronald Luyten De Kunstkamer Herentals


Vlaamsekaai 30, 2000 Antwerpen


U kan bieden op de volgende manier: • aanwezig zijn in de zaal op de Vlaamsekaai in Antwerpen; u dient zich ter plaatse te registreren • telefonisch bieden is mogelijk voor loten vanaf € 1000 voor zover er telefonische lijnen beschikbaar zijn; aanvragen dienen 24u voor de veiling te worden ingediend • een schriftelijk bod indienen via de online catalogus op onze website, per e-mail of ter plaatse in de veilingzaal; CAMPO behoudt zich het recht extra identificatie- en bancaire gegevens op te vragen • online biedingen via het Nextlot platform; hiervoor wordt een extra kost van 3% op de hamerprijs aangerekend.

Vous pouvez participer aux enchères de la façon suivante: • être présent dans la salle située Vlaamsekaai à Anvers; vous devez vous enregistrer sur place • participer aux enchères par téléphone est possible pour des lots ayant une valeur estimée d’au moins € 1.000, pour autant qu’il y ait des lignes téléphoniques disponibles; les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente • faire une offre via notre catalogue online sur notre site Internet, par e-mail ou remettre sur place une offre écrite dans la salle de vente; CAMPO se réserve le droit de demander des données d’identification ou bancaires supplémentaires • enchères en ligne via (la plate-forme) Nextlot; un coût supplémentaire de 3 % sur le prix de l’adjudication sera porté en compte.

2


KIJKDAGEN - JOURS D’EXPOSITION van woensdag 21/3 tem. maandag 26/3 van 10u tot 18u doorlopend. du mercredi 21/3 au lundi 26/3 de 10h à 18h en continu.

VEILING - VENTE dinsdag, 27 maart

mardi, 27 mars

14u 14h lot 1 - 316

lot 1 - 316

woensdag, 28 maart mercredi, 28 mars 14u 14h lot 351 – 764

info@campo.be 03-238 42 03

3

lot 351 – 764


Verzameling Ronald Luyten

Collection Ronald Luyten

Bij deze doen we wat hij ons gevraagd heeft. ‘Vraag aan Stefan Campo om alles wat ik heb te verkopen. In één grote Kunstkamer.’ Bij deze dus. Al hadden we nooit gedacht dat dat zo snel zou gebeuren. Ronald Luyten is amper 64 geworden.

Concernant ces œuvres, nous faisons ce qu’il nous a demandé de faire. « Demandez à Stefan Campo de vendre tout ce que j’ai. Dans une grande salle de ventes. » C’est donc ce que nous faisons. Mais jamais nous n’avions pensé que cela arriverait si vite. Ronald Luyten avait à peine 64 ans.

Een merkwaardig man. Een kenner, een stielman, een verzamelaar, een koper, een marchand, een professional, een expert: het is allemaal waar, min of meer. Met bovenop al die omschrijvingen zijn niet aflatende gedrevenheid. Elke dag letterlijk van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in zijn camionette, alle hoeken van het land afrijdend, op zoek naar wat hij de moeite waard vond. Wat hij ook door en door kende, al liet hij zich tegelijk graag verrassen. Alleen kenners weten dat er levenslang veel te leren valt…

C’était un homme étrange. On le disait à la fois connaisseur, artisan, collectionneur, acheteur, négociant, professionnel et expert : tout est vrai, enfin, plus ou moins vrai. Mais ces descriptions ne rendent pas compte de son engagement absolu. Tous les jours, littéralement, du petit matin jusqu’à tard dans la soirée, dans sa camionnette, il parcourait les quatre coins du pays, à la recherche d’œuvres qu’il pensait valoir la peine. Il savait tout à leur sujet, même s’il aimait être surpris en même temps. Seuls les connaisseurs savent qu’il y a beaucoup à apprendre tout au long de leur vie...

Met in het achterhoofd ook altijd een inschatting van kopen, verkopen, houden en laten gaan. Winst en verlies, met absolute voorkeur voor het eerste. Het centrum van een jarenlang zorgvuldig en ijverig opgebouwd netwerk: weten voor/van wie, wanneer, hoeveel. Zijn vak. Zie hier het resultaat. Gaat allen vrij uw gang.

De même, il avait toujours en tête une estimation d’achat, de vente, une idée de conservation ou d’abandon, une idée des bénéfices et des pertes, avec une préférence absolue pour les premiers. Il était le centre d’un réseau consciencieusement constitué depuis des années, permettant de connaître les facteurs qui, quand et combien. C’était son métier. Et vous pouvez en voir ici le résultat. Donnez libre cours à votre visite.

Ronald Luyten had ook beslist dat de vzw Vrienden van het Jakob Smitsmuseum van Mol zijn erfgenaam zou zijn. Had hij dan al geen familie, hij had wel zielsgenoten. Een vriendengroep die hij meer dan 40 jaar terug had leren kennen: op geheel andere wijze bezig met waar hij ook mee bezig was. Een paar ‘grote’ werken van Smits hangen al vele jaren in het museum in Mol Sluis. Gekregen van Ronald, in bruikleen. Volgens het woordenboek dus ‘gekregen onder voorwaarde van teruggave’. Ronald en het lot hebben daar anders over beslist.

Ronald Luyten avait décidé que l’association des Amis du musée Jakob Smits de Mol serait son héritière. S’il n’avait pas de famille, il avait une âme sœur : un groupe d’amis qu’il avait rencontré il y a plus de 40 ans, qui travaillait à l’époque d’une manière complètement différente de la sienne. Quelques grandes œuvres de Smits sont exposées au musée de Mol Sluis depuis de nombreuses années. Ronald les avait confiées en prêt, un prêt, selon la définition du dictionnaire, « obtenu sous condition de restitution ». Ronald et le destin en ont décidé autrement.

Of alles wat hier staat meesterwerken zijn van de eerste orde? Dat hangt af van hoe je het bekijkt, zei Ronald altijd. En dat is natuurlijk waar: beauty is in the eye of the beholder. Altijd. Kijk dus maar. Denk er het uwe van. Koop dus maar. Het is het zeker waard.

Toutes les œuvres exposées ici sont-elles des chefs-d’œuvre de premier ordre ? Ça dépend de la façon dont on les regarde, disait toujours Ronald. Et bien sûr, c’est vrai : « beauty is in the eye of the beholder » (la beauté est dans l’œil du spectateur). C’est toujours le cas. Alors, prenez le temps de regarder ces œuvres. Pensez qu’il s’agit des vôtres. Achetez-les, ce sont des valeurs sûres.

Marina Nuyts Voorzitter Vrienden van het Jakob Smitsmuseum

Marina Nuyts Présidente des Amis du Musée Jakob Smits

4


Dinsdag 27 maart om 14u van lot 1 t.e.m 316 Mardi 27 mars à 14h du lot 1 au 316 4

ALBERT BAERTSOEN (1866-1922) Begijnhof. Béguinage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1881. 80 x 65 cm € 450-650

5

Nederlandse windmolen. Moulin à vent en Hollande. Herkomst: Galerie Giroux (etiket achteraan). Provenance: Galerie Giroux (étiquette au verso). Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 42 x 55 cm € 400-600

6

1

Kasteel te Laarne. Château à Laarne. Expo: Beaux Arts Gent, 1913 Afgebeeld in boek Baertsoen door Fierens-Gevaert p. 72 Oude verzameling M. Laroche, Gent. Expo: Beaux Arts Gent, 1913 Reproduit dans le livre Baertsoen par Fierens-Gevaert Ancienne collection M. Laroche, Gand. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 107 x 100 cm € 1000-1500

VICTOR ABELOOS (1881-1965) Noord-Afrikaanse jonge vrouw. Jeune femme nord-africaine. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 77 x 55 cm € 400-600

7

GUILLAUME BALLEWIJNS (1875-1944) Voer voor de koeien. Nourriture pour les vaches. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 90 x 115 cm € 300-400

8

Boerenerf. Cour de la ferme. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 80 x 100 cm € 350-500

2

9

JOS ALBERT (1886-1981) Keukenstilleven. Nature morte. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1931. 90 x 115 cm € 3000-4000

CAMILLE BARTHELEMY (1890-1961) Bloemenvaasje. Petit vase aux fleurs. Ovaal. Ovale. Olie op unalit. Huile sur unalit. Getekend. Signé. 60 x 47 cm € 100-200

3

ALPHONSE ASSELBERGS (1839-1916) Landschap in Algerije. Paysage en Algérie. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 38 x 54 cm € 300-400

5


10

RICHARD BASELEER (1867-1951) Molen bij het water. Moulin au bord de l’eau. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 55 x 65 cm

€ 150-250

11

Vissersboten. Barques de pêche. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 55 x 65 cm € 150-250

12

15

Paard en kar op de scheldeboord. Cheval et charrette au bord de l’Escaut. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 55 x 65 cm € 150-250

BELGISCHE SCHOOL. ECOLE BELGE.

De veehoeder. Le berger de bétail. Olie op doek. Huile sur toile. 1935. 50 x 80 cm

€ 500-700

16

Bij de herberg. A l’auberge. Olie op paneel. Huile sur panneau. 1862. 47 x 49 cm € 400-600

17

Twee portretten. Deux portraits. Olie op paneel. Huile sur panneau. 18 x 15 cm

€ 300-500

18

Terug naar de stal. Retour à l’étable. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 56 x 71 cm

€ 200-300

13

SONIA BAUTERS (1938-) Compositie met kruiken. Composition aux cruches. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 102 x 80 cm € 600-800

19

MAURICE BLIECK (1876-1922) Oude huizen te Mechelen. Anciennes maisons à Malines. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 55 x 45 cm € 200-300

20

De IJzer te Nieuwpoort. L’Yser à Nieuport. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 45 x 65 cm

21

ISIDOOR BOEREWAARD (1893-1972) Zeilbootjes op zee. Petis voiliers sur la mer. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 50 x 58 cm € 100-150

14

MAURICE BLIECK (1876-1922) Stoomboot in de haven. Bateau à vapeur au port. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 45 x 88 cm

€ 450-650

€ 600-800 6


22

26

23

27

ISIDOOR BOEREWAARD (1893-1972) Landschap met molen. Moulin dans un paysage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 40 x 60 cm € 100-150

PROSPER BOSTEELS (1881-1964) Kapel Buggenhout-Bos. Chapelle Buggenhout-Bos. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 100 x 120 cm € 200-300

De hoeve. La ferme. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 40 x 60 cm € 100-150

Boom bij de hoeve. Arbre près de la ferme. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 700 x 90 cm

€ 350-450

24

De witte hoeves. Les fermes blanches. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 40 x 50 cm

28

€ 80-120

CHARLES BOUGARD (1865 - 1926) Vijver. Etang. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 74 x 95 cm € 400-600

25

29

WILLEM JACOBUS BOOGAARD (1842-1888) Het voederen van de paarden. Nourrir les chevaux. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 29,5 x 26,5 cm € 900-1300

HIPPOLYTE BOULANGER (1837-1874) Schapenhoedster voor de burcht. Bergère de moutons devant le château. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1870. 51 x 71 cm € 200-300

30

HENRI BOURCE (1826-1899) De terugkeer van de vissers. Le retour des pêcheurs. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1873. 66 x 91 cm € 1800-2500

7


34

BUSING

Landelijk dorp. Village rural. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1946. 40 x 50 cm € 50-80

35

HENRI CASSIERS (1858-1944) Molen bij de rivier, Holland, Hollande. Moulin au bord de l’eau. Aquarel. Aquarelle. Getekend. Signé. 56 x 78 cm € 1300-1800

31 HENRI BOURCE (1826-1899)

Vissersfamilie. Famille de pêcheurs. Circa 1870. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 51 cm € 800-1200

36

JULIEN CELOS (1884-1952) Oud Vlaanderen. Ancienne Flandre. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 70 x 80 cm

€ 400-600

37

Brugge. Bruges. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1915. 65 x 81 cm

32

PETRUS MARIUS BROUWER (1819-1886) Figuur in zonnig bos. Figure dans le bois ensoleillé. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 46 x 64 cm € 800-1200

33

LEON BRUNIN (1861-1949) De Delftse bloemenvaas. Vase aux fleurs de Delft. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1895. 46 x 38 cm € 250-350 8

€ 300-500


42

LOUIS CLESSE (1889-1961) Korenschoven (rond 1917). Gerbes de blé (vers 1917). Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 45 x 65 cm € 500-700

38

THEODORE CERIEZ (1832-1904) Galanterie in het park. Scène galante au parc. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 28 x 36 cm

€ 700-900

43

Sint-Walburgiskerk te Oudenaarde in 1936. Eglise Saint-Walburgis à Oudenaarde en 1936. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 67 x 73 cm € 700-900

39

FRANZ CHARLET (1862-1928) Kind bij de plattebuiskachel. Enfant près du poêle brabançon. Verscheidene tentoonstellingen. Plusieurs expositions. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1915. 55 x 66 cm € 900-1300

44

40

ALBERT CLAEYS (1889-1967) Dorp in de verte. Village au loin. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1937. 49 x 60 cm € 200-300

PHILIBERT COCKX (1879-1949) Bloemenvaasje. Petit vase aux fleurs. Expo: Musée de Beaux Arts, Elsene, 1964, nr 116. Expo: Musée de Beaux Arts, Ixelles, 1964, N° 116. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1929. 101 x 81 cm € 500-700

41

45

LOUIS CLESSE (1889-1961)

PIETER COLFS (1906-1983) Koe bij de hoeve. Vache près de la ferme. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 64 x 84 cm

Man met pijp. Homme à la pipe. Olie op unalit. Huile sur unalit. Getekend. Signé. 1946. 50 x 40 cm € 400-600

€ 200-300

46

ADRIEN COLLEYE

Na de regen, Ardennen. Après la pluie, Ardennes. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 51 x 77 cm € 300-500

47

LOUISE COUPÉ (1877-1915) De fruitschaal. Coupe de fruits. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1895. 38 x 40 cm € 400-600

9


51

FRANS COURTENS (1854-1943) Boten op de Schelde. Bateaux sur l’Escaut. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 90 cm € 2000-3000

48

FRANS COURTENS (1854-1943) Lijntrekker te paard. Tireur de ligne à cheval. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 81 x 60 cm € 1000-1500

52

49

Trekpaard op het jaagpad. Cheval de trait sur le chemin de halage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 80 x 59 cm € 1000-1500

HERMAN COURTENS (1884-1956) Stilleven met haan. Nature morte au coq. Expo : Moeskroen, 1999. Expo : Mouscron, 1999. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 80 x 105 cm € 350-450

50

FRANS COURTENS (1854-1943) De haven van Dordrecht. Le port de Dordrecht. Expo: Retrospectieve, F. Courtens, Paleis voor Schone Kunsten, Bxl. Expo: Rétrospective F. Courtens, Palais des Beaux Arts, Bxl. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 80 x 120 cm € 3000-5000 10


56

FLORENT CRABEELS (1829-1896) Aankomst van een verhuis, Kempen. Arrivée d’un déménagement, Campine. Olie op doek. Huile sur toile. 72 x 150 cm € 3000-4000

53

HERMAN COURTENS (1884-1956) Bloemenstilleven. Nature morte aux fleurs. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 105 x 80 cm

€ 400-600

57

LÉON DANSAERT (1830-1909) Het jonge paar. Le jeune couple. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 41 x 32,5 cm € 500-700

54

FRANS COURTENS (1854-1943) De Boerestraat te Mol-Sluis. Rue paysanne à Mol-Sluis. Expo : 25x De Boerestraat, N°3 Jakob Smitsmuseum, Mol Expo : L’oeuvre de Frans Courtens, PDBA, Bxl, 1932, N189 Afgebeeld in boek “Frans Courtens” door G. Vanzype, 1908 Afgebeeld in boek “Frans Courtens” door A. Ruhemann, 1909. Expo : 25x De Boerestraat, N°3 Jakob Smitsmuseum, Mol Expo : L’oeuvre de Frans Courtens, PDBA, Bxl, 1932, N189 Reproduction dans livre “Frans Courtens” par G. Vanzype, 1908 Reproduction dans livre “Frans Courtens” par A. Ruhemann, 1909. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 85 x 145 cm € 3000-5000

55

Gezicht te Veere. Vue à Veere. Herkomst: oude verzameling Emsens. Provenance: ancienne collection Emsens. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 110 x 75 cm € 1200-1500

11


60

HENRI DE BEUL (1845-1900) Schaapsherder met zijn kudde. Berger de moutons et son troupeau. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend - verso. Signé au verso. 87 x 132 cm

58

LÉON DANSAERT (1830-1909) Moeder met kinderen. Mère et enfants. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 41 x 32,5 cm € 500-700

59

Het familieportret. Le portrait de famille. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 37,5 x 46 cm € 600-800

12

€ 1000-1500


61

EUGÈNE DE BLOCK (1812-1893) Bretoense vrouwen bij het café. Bretonnes au café. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1926. 50 x 75 cm € 900-1300

63

GUSTAAF DE BRUYNE (1914-1981) Stilleven met kruik, bloemen en eieren. Nature morte à la cruche, aux fleurs et aux oeufs. Expo: Museum Kempenland Eindhoven. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 83 x 75 cm € 900-1300

62

FERDINAND | DE BRAEKELEER (1792-1883) In de kroeg. Dans l’auberge. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 1852. 34 x 26 cm € 1000-1500

13


64

ALPHONSE DE CLERCQ (1868-1945) Moeras te Genk. Marécage à Genk. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 100 cm € 300-400

65

Molen op de Scheldedijk. Moulin sur la digue de l’Escaut. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 50 x 70 cm € 150-250

66

ROGER DE CONINCK (1926-2002) Geanimeerd strandgezicht. Scène de plage animée. Verso: (19)59. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 50 x 65 cm € 700-900

67

Strand te Nieuwpoort. Plage à Nieuport. Verso: getiteld. Verso: titré. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1957. 75 x 90 cm € 1000-1300

14


68

72

ALFONS DE CUYPER (1887-1954) De vissershaven van Oostende. Le port de pêche d’Ostende. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 80 x 100 cm € 700-1000

GABRIEL DE PAUW (1924-2000) Sneeuw te Temse. Neige à Tamise. Olie op papier op paneel. Huile sur papier sur panneau. Getekend. Signé. 30 x 40 cm € 80-120

69

73

JEAN-BAPTISTE DE GREEF (1852-1894) Geanimeerd straatgezicht. Scène de rue animée. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1884. 50 x 80 cm € 400-600

RÉMY DE PILLECIJN (1920-1986) Knaapje. Jeune garçon. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 70 cm € 100-150

70

74

JEAN DE GREEF (1784-1837)

Meisjeshoofd. Tête de jeune fille. Houtskooltekening. Fusain. Getekend. Signé. 31 x 26 cm € 50-80

Schaapherder met zijn kudde. Berger de moutons et son troupeau. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 27 x 40 cm € 200-300

75

Woonwagens in de sneeuw. Roulottes dans la neige. Olie op doek. Huile sur toile. 33 x 40 cm € 100-150

76

Jong meisje met witte blouse. Jeune fille à la blouse blanche. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 55 x 45 cm € 100-150

71

DAVID DE LA MAR (1832-1898) Jonge boerin bindt het stro. Jeune paysane noue le foin. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1886. 86 x 60 cm € 900-1300

15


77

LÉON DE SMET (1881-1966) Hoeves bij ondergaande zon. Fermes au soleil couchant. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 65 x 80 cm € 3000-4000

78

81

79

82

AUGUST DE WILDE (1819-1886) Opa’s lieveling. Le préféré de grand-père. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 1862. 56 x 41 cm € 1500-2000

VINCENT DE VOS (1829-1875) Twee hondjes. Deux petits chiens. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 18 x 24 cm € 500-700

DE WINNE

Een aap met een hond. Un singe et un chien. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 24 x 30 cm € 300-500

Schapen. Moutons. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 53 x 67 cm

80

Twee hondjes bij de deur. Deux petits chiens près de la porte. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 18 x 24 cm € 500-700

16

€ 50-80


83

88

PROSPER DE WIT (1860-1947) Landelijke zandweg. Chemin ensablé sablonneux. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 89 x 130 cm € 700-900

PIERRE JACQUES DIERCKX (1855-1947) Aan het spinnewiel. Au rouet. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1915. 80 x 60 cm € 500-700

84

89

LEON DELDERENNE (1864-1921) Herfst. Automne. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1907. 61 x 81 cm

JAC DOUVEN (1908-2002) Lommel. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 50 x 71 cm

€ 250-350

90

85

De Teut, Zonhoven. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 90 cm

Landschap met schaapsherder. Berger de moutons dans un paysage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1904. 50 x 65 cm € 200-300

€ 250-350

91

86

ANGELINA DRUMAUX (1881-1959) Gezicht te Bouillon. Vue à Bouillon. Drieluik / Triptyque : 2x(45x55) + 56x65 cm. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé.

ROBERT DELVAL (1934-1990)

Zuiders torentje. Petite tour méridionale. Aquarel. Aquarelle. 49 x 31 cm € 130-180

87

€ 350-500

92

PIERRE JACQUES DIERCKX (1855-1947)

Binnengezicht met weefgetouw. Intérieur au métier à tisser Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 74 cm

€ 150-250

LOUIS DUBOIS (1830-1880) Ven met reigers. Etang asséché aux hérons. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 43 x 73 cm

€ 350-500 17

€ 600-800


93

RAPHAËL DUBOIS (1888-1960) Baby in de tuin. Bébé dans le jardin. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1911. 63 x 40 cm € 400-600

96

ROGER DUDANT (1929-2008) Landschap. Paysage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1961. 72 x 53 cm € 400-500

94

97

ROGER DUDANT (1929-2008)

ALFRED ELSEN (1850-1914) “Le mois de juin”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 95 x 120 cm

De verlaten stad. La cité perdue. Expo: Paleis voor Schone Kunsten, Bxl. Expo: Palais des Beaux Arts, Bxl. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 1957. 84 x 120 cm € 500-700

€ 500-700

98

FELIX EYSKENS (1882-1968) Boerenbinnengezicht. Intérieur de ferme. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 80 cm

€ 300-500

99

EDGARD FARASYN (1858-1938) De scheepsherstellers. Les réparateurs de bateaux Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 56 x 81 cm € 700-900

100

Dorpstuin. Jardin de village. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1895. 35 x 53 cm € 150-250

95

Landschap. Paysage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1961. 67 x 80 cm € 350-500

101

Vissershuisje. Petite maison de pêcheur. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 55 x 45 cm € 200-300

18


108

KALLIST FIMMERS (1906-1969) Het huwelijksfeest. La fête de mariage. Olie op doek. Huile sur toile. 90 x 100 cm

€ 300-500

109

JOSEPH FRANÇOIS (1851-1940) Landelijke dreef. Sentier rural. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 80 cm € 300-500

102

EDGARD FARASYN (1858-1938) Zuiders marktpleintje. Petite place du marché méridionale. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 47 x 56 cm € 300-400

103

Huifkar in het dorp. Charrette à bâche dans un village. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Monogram. Monogramme. 1892. 25 x 32 cm € 200-300

110

Bij de hoeve. A la ferme. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1911. 94 x 74 cm € 400-600

104

Gezicht te Brugge. Vue à Bruges. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 80 x 60 cm € 250-350

111

Heidegezicht. Bruyère. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1929. 73 x 94 cm € 500-700

105

Brugge. Bruges. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1959. 56 x 46 cm

€ 150-250

112

Vennen te Stalen. Etangs asséchés à Stalen. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 70 x 100 cm

106

Het gespan voor de hoeve. L’attelage devant la ferme. Expo: retrospectieve E.F. J.Smitsmuseum , Mol, 2012, nr.9. Expo: rétrospective E.F. J.Smitsmuseum , Mol, 2012, N°9. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 80 cm € 700-900

€ 400-600

113

107

LUCIEN FRANK (1857-1920) Bootjes aan de kade. Petits bateaux au quai. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 50 x 70 cm

Vissersboten op het droge. Barques de pêche sur la plage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1933. 29 x 41 cm € 180-220

114

€ 500-700

FRANZ GAILLIARD (1861-1932) Kanaalgezicht. Vue du canal. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 57 x 40 cm € 350-500 19


115

EDWIN GANZ (1871-1957) Hoeve bij het water. Ferme au bord de l’eau. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 1895. 34 x 49 cm € 150-250

116

EMILE GASTEMANS (1883-1956) Stilleven. Nature morte. Beschadigd. Endommagé. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 70 cm € 300-500

117

JOZEF GEIRNAERT (1790-1859) De goede raad. Le bon conseil. Olie op paneel. Huile sur panneau. 50 x 39 cm

€ 800-1200

119

NAPOLÉON FRANÇOIS GHESQUIRE

(1812-1862) In de kroeg. Dans l’auberge. Circa 1850. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 37 x 30 cm € 450-650

120

VICTOR GILSOUL (1867-1939) Stormwind, Nederland. Tempête, Pays-Bas. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1919. 56 x 71 cm € 350-500

121

De Charleroihoeve te Grimbergen. La ferme Charleroi à Grimbergen. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 38 x 55 cm

€ 150-250

122

118

Bruggetje in de zon. Petit pont ensoleillé. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 4655 x 55 cm € 300-400

THÉODORE GERARD (1829-1895)

Het vogelnestje. Le petit nid d’oiseau. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 60 x 45 cm € 2000-3000

123

MAX GOBIET (1895-1957) Heuvellandschap. Paysage vallonné. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1942. 54 x 80 cm € 80-120

20


126

PAUL GORGE (1856-1941) Het geschenk van de jonge visser. Le cadeau du jeune pêcheur. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1920. 44 x 56 cm € 1500-1800

124

ERNEST GODFRINON (1878-1927) Chinese schaal met bloemen. Coupe chinoise aux fleurs. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 64 x 74 cm € 800-1200

127

PIETER GORUS (1881-1941) Brug bij de Koudenborm hoeve, Moerbeke. Pont près de la ferme Koudenborm, Moerbeke. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 80 x 90 cm

€ 450-600

125

ERNEST GODFRINON (1878-1927) Bloemen op de bistrotafel. Fleurs sur la table de bistrot. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1927. 45 x 55 cm € 500-700

128

Molen bij avondschemering. Moulin au crépuscule. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 52 x 72 cm € 700-900

129

CHARLES GOUWELOOS (1867-1946) Vloed. Marée montante. Verso: getiteld. Verso: titré. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 40 x 65 cm € 200-300

21


132

JOHANNES H. L. DE HAAS (1832-1908) Koe met kalfje. Vache et veau. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 44 x 58 cm € 400-600

130

JEAN GOUWELOOS (1868-1943) “Zondag (Domburg)”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1916. 70 x 54 cm € 700-900

133

LÉOPOLD HAECK (1869-1928) Koeien voor de oude kerk te Wijnegem. Vaches devant la vieille église de Wijnegem. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 80 x 100 cm

134

€ 700-900

Zonnig bos. Bois ensoleillé. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1920. 60 x 38 cm € 80-120

131

SEBASTIANO GUZZONE (1856-1890) Schoenlapper met kinderen (1883). Cordonnier avec enfants (1883). Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 46 x 28 cm € 1500-1800 22


135

139

GERMAINE HAGEMANS (1852-1917) Plek in de Antwerpse haven in de mist. Coin du port d’Anvers sous la brume. Gemengde techniek op papier. Technique mixte sur papier. Getekend. Signé. 1961. 38 x 68 cm € 200-300

ONLEESBARE HANDTEKENING. SIGNATURE ILLISIBLE.

Dorpje tussen de heuvels. Petit village au milieu des collines. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1937. 66 x 80 cm € 100-150

140

Bloemenstilleven. Nature morte aux fleurs. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1884. 48 x 60 cm € 350-500

136

ONLEESBARE HANDTEKENING. SIGNATURE ILLISIBLE.

Bloemenvaasje. Petit vase aux fleurs. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 45 x 54 cm

141

€ 100-150

ALFRED HAZLEDINE (1876-1957) Begijnhof te Lier. Béguinage à Lierre. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 66 x 80 cm

137

Leieboord. Bord de la Lys. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1897. 80 x 100 cm € 200-300

€ 200-400

142

ARMAND HEINS (1856-1938) La Roche. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1890. 50 x 61 cm

138

De Hoogbrug te Mechelen. Le Hoogbrug à Malines. Olie op doek. Huile sur toile. 60 x 75 cm € 150-250

143

€ 150-250

FRANS HENS (1856-1928) Het wrak. L’épave. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 114 x 140 cm € 3000-4000 23


144

147

145

148

FRANS HENS (1856-1928) Hoeve te Brasschaat. Ferme à Brasschaat. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 90 x 130 cm € 1000-1500

PAUL HERMANS (1898-1972) Stadsgezicht bij valavond. Vue de ville au crépuscule. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 100 x 120 cm € 500-700

“Coucher du soleil”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1912. 90 x 70 cm € 500-800

De watermolen van Wellen, lente. Le moulin à eau de Wellen, printemps. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 40 x 50 cm € 200-300

146

“Le vieux pommier”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1874. 87 x 101 cm € 500-700

149

CHARLES HERMANS (1838-1924) Jonge vrouw met bloem in het haar. Jeune femme à la fleur dans les cheveux. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 70 x 52 cm

€ 800-1200

150

ADRIEN-JOSEPH HEYMANS (1839-1921) Ruiter bij de hoeve. Chevalier près de la ferme. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 75 x 60 cm € 1000-1500

151

ADRIEN-JOSEPH HEYMANS (1839-1921) Schepen met hooi in Nederland. Bateaux au foin aux Pays-Bas. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1915. 64 x 99 cm € 900-1300 24


152

GEORGES HIGUET (1892-1956) Mansportret. Portrait d’homme. Houtskooltekening. Fusain. Monogram. Monogramme. 1934. 72 x 58 cm € 70-90

153

Man met hoed. Homme au chapeau. Houtskooltekening. Fusain. Monogram. Monogramme. 1930. 80 x 61 cm € 70-90

154

HOLLANDSE SCHOOL ECOLE HOLLANDAISE

Jong gezinsgeluk. Bonheur de jeune famille. Olie op doek. Huile sur toile. 1937. 57 x 45 cm

€ 400-600 25


155

HENRI HOUBEN (1858-1931) Schemering rond het dorp. Crépuscule aux alentours du village. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 55 x 80 cm € 500-700

26


156

LÉON HOUYOUX (1856-1940) Baadster. Baigneuse. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 102 x 80 cm € 900-1300 27


157

ADOLPHE JACOBS (1859-1940) Ossengespan op de dorpsweg. Un attelage de boeufs sur un chemin de village. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 63 x 80 cm

161

LUDOVIC JANSSEN (1888-1954) “Matin gris (Genck) Campine”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 55 x 80 cm

€ 700-900

€ 250-350

162

158

“Soleil couchant en Campine”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 100 cm

GERARD JACOBS (1865-1958) Koeien in de weide. Vaches dans la prairie. Olie op karton. Huile sur carton. Getekend. Signé. 1915. 57 x 76 cm € 250-350

€ 350-500

163

“Soirée, Vijvershof, Campine”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 73 cm

159

€ 300-500

164

ARMAND JAMAR (1870-1946)

“Dans la bruyère en Octobre, Campine”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 65 x 100 cm

De Seine te Parijs. La Seine à Paris. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 1926. 38 x 46 cm € 150-250

€ 500-700

165

160

“Etang Campinois (Vijvershof-Bokrijk)”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 73 cm

Vissersboten. Barques de pêche. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 1933. 48 x 38 cm € 100-150

166

€ 300-500

FLORIS JESPERS (1889-1965) Koeien bij de knotwilgen. Vaches près des saules. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 75 x 117 cm € 3000-5000

28


167

FLORIS JESPERS (1889-1965) Het dorp achter de tuin. Le village derrière le jardin. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 48 x 57 cm € 900-1300

168

Stilleven met duiven. Nature morte aux pigeons. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1933. 90 x 70 cm € 1200-1500

169

Koeien in de weide. Vaches dans la prairie. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1935. 51 x 84 cm € 2500-4500

29


170

FLORIS JESPERS (1889-1965) Het landhuis. La maison de campagne. Baronnie de Jamoigne. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1933. 60 x 70 cm € 2500-3500

171

KAREL JONGELINGHS (1871-) Veldwerk. Travail de champ. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1915. 56 x 67 cm € 250-350

172

JULIEN JOS (1838-1895) Het maal van de dagloners. Le repas des journaliers. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 63 x 84 cm € 1500-2000

30


201

204

HENRI ALLOUARD (1844-1929) Buste van een jonge vrouw. Buste d’une jeune femme. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 52 cm € 500-800

ERNEST BASTIN (1886-) Grazend paard. Cheval paîtrant. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 33 cm

€ 550-700

202

RICHARD AURILI (1834-1914) Sluipende tijger. Tigre rampant. Terracotta. Terre cuite. Getekend. Signé. 41 cm

€ 400-500

205

ERNEST BASTIN (1886-) Trekpaard in galop. Cheval de trait au galop. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 22 cm € 150-250

203

RICHARD AURILI (1834-1914) De melkboerin giet melk. La laitière versant du lait. Beeld in galvanoplastic. Sculpture en plastique galvanisé. Gegalvaniseerd plastic. Plastique galvanisé. Getekend. Signé. €150-200 65 cm 31


208

PAULE BISMAN (1897-1973) Ondine, waternimf. Ondine, nymphe de l’eau. Brons. Bronze. Getekend. Signé. Exempl. N° 8/12. 37 cm € 500-700

206

PAUL ARMAND BAYARD DE LA VINGTRIE

(1846-1900) Rustpauze op het veld, twee vrouwen. La pause au champ, deux femmes. Gieterijstempel: Contenot et Lelièvre. Cachet de fondeur: Contenot et Lelièvre. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 58 cm

€ 1000-1500

209

ARY JEAN LÉON BITTER (1883-1973) Naakt met ree en kleintje. Nu avec chevreuil et son petit. Gieterijstempel: LN Paris JL. Cachet de fonderiel: LN Paris JL. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 33 cm € 1500-1800

207

PAUL F. BERTHOUD (1870-1937) Art Nouveau buste van een meisje. Buste d’Art Nouveau d’une jeune femme. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 51 cm

€ 900-1300

32


210

ARY JEAN LÉON BITTER (1883-1973) Fluitspelende faun met geitje. Faune jouant de la flûte et petite chèvre. Gieterij. Fondeur : Susse Frères, Paris Brons op marmer. Bronze sur marbre. Getekend. Signé. 1909. 29 cm € 1000-1500

211

LOUIS M. BOTINELLY (1883-1962) Muse met kind. Muse et enfant. Gieterijstempel: Leblanc Barbedienne, Parijs. Cachet de fonderie: Leblanc Barbedienne, Paris. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 32 cm € 2000-3000 33


212

ROBERT BOUSQUET (1888-1917) Tijger aangevallen door een slang. Tigre attaqué par un serpent. Op gesculpteerde steen. Sur pierre sculpté. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 34 cm € 500-700

213

JEAN-ANTONIN CARLES (1851-1919) Terugkeer van de jacht. Retour de la chasse. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 69 cm € 700-900 34


214

LOUIS ALBERT CARVIN (1860-1933) Staande herdershond. Chien de berger debout. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 45 cm € 700-900

216

ALBERIC COLLIN (1886-1962) Liggende spelende tijger. Tigre couché solâtre. Postuum gegoten, getekend en genummerd. Fonderie Rocher, Paris. Coulé, signé et numéroté, posthume. Brons. Bronze. Expl. N°5/8. 32 cm € 800-1200

215

CLODION (1738-1814) Naakt op faun. Nu sur faune. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 38 cm

217

ALFRED COURTENS (1889-1967) Moeder met kindje. Mère et petit enfant. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 28 cm € 1500-2000

€ 600-800

35


218

ERNEST DAMÉ (1845-1920) Bacchus. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 79 cm

€ 800-1200

220

GUSTAVE DELOYE (1838-1899) Herder met zijn hond. Berger et son chien. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1911. 61 cm € 1000-1500

219

ERNEST DAMÉ (1845-1920) Het pluimen van de kip. Plumage de poule. Verzilverd - Fonderie Jollet Paris+ Collin Cie. Argenté - Fonderie Jollet Paris+ Collin Cie. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1886. 39 cm

€ 350-500 36


221

VICTOR DEMANET (1895-1964) “La résistance”. Afgebeeld in de boeken door Cor Engelen in deel 2 p.1028. Reproduction dans les livres de Cor Van Engelen tôme 2 p.1028. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1941. 45 cm € 800-1200

222

ALBERT DESENFANS (1845-1938) Buste van een jonge vrouw met muts. Buste d’une jeune femme au bonnet. Gieterijstempel. Cachet de fonderie : Compagnie des Bronzes, Bxl. Verloren was. Cire perdue. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 62 cm € 800-1200 37


223

JOSUÉ DUPON (1864-1935) Liggende tijger. Tigre couché. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 25 cm

€ 1200-1500

224

HENRI GAUQUIE (1858-1927) De zaaier. Le semeur. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 65 cm € 500-800 38


226

LOUIS GOSSIN (1846-1928) “Charité”. Gieterijstempel: Siot Decauville, Paris, nr. N651. Cachet de fonderie: Siot Decauville, Paris, N° N651. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 53 cm € 900-1300

225

LOUIS GOSSIN (1846-1928) “Charité”. Gieterijstempel: Siot Decauville, Paris, nr. 9857. Cachet de fonderie: Siot Decauville, Paris, N°9857. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1909. 53 cm € 900-1300

227

PIERRE DE SOETE (1886-1948) De politicus met vele gezichten. Le politicien aux visages multiples. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 82 cm 39

€ 800-1200


228

229

JOS DESMEDT (1894-1967) Hoofd van een grijsaard. Tête d’un vieillard. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1913. 45 cm € 300-500

PIERRE LOUIS DETRIER (1822-1897)

Twee duellisten. Deux duellistes. Gieterijstempel: E. Tassel éd(iteurs). Fonderie: E. Tassel éd(iteurs). Brons. Bronze. Getekend. Signé. 37 cm

230

€ 600-800

GODEFROID DEVREESE (1861-1941) Liggende hond. Chien couché. Gieterijstempel: J. Petermann. Cachet de fonderie: J. Petermann. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 24 cm € 1300-1800

40


231

GODFRIED DE VREESE (1861-1941) Orpheus met harpje. Orphée à la petite harpe. Afgebeeld in de boeken door Cor Engelen : deel 3 p. 1227. Reproduction dans livre par Cor Engelen : Tôme 3 p.1227. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 66 cm € 600-800

233

EDOUARD DROUOT (1859-1945) De steenhouwer. Le tailleur de pierres. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 42 cm

234

232

€ 450-650

R. DE WANDELEIR (1845-1920) Afrikaanse met kruik. Africaine portant une cruche. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 48 cm € 350-500

EDOUARD DROUOT (1859-1945) De jongleur. Le jongleur. Gieterijstempel. Cachet de fonderie. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1886. 59 cm € 800-1200 41


235

LOUIS DUPONT (1896-1967) Symbolistisch naakt. Nu symbolistique. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1932. 74 cm € 3000-5000 42


237

MAXIMILIEN L. FIOT (1886-1963) Springende panter. Panthère bondissante. Steen. Pierre. Getekend. Signé. 42 cm € 900-1300

236

JEAN-ALEXANDRE FALGUIÈRE (1831-1900) Buste van Diana. Buste de Diane. Hoogte inclusief sokkel. Hauteur socle inclus. Gieterijstempel. Cachet de fondeur : Thiebaut Frères, Paris Brons. Bronze. Getekend. Signé. 60 cm € 900-1300

238

GEORGES GARDET (1863-1939) Leeuwin bij een afgodsbeeld. Lionne auprès d’une idole. Gieterijstempel. Cahet de fondeur : F. Barbédienne, Paris. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 32 cm € 900-1300

239

Leeuw met zijn prooi. Lion et sa proie. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 28 cm € 500-700

43


240

ALBERT HAGER (1857-1940) Geit met kleintje. Chèvre et petit. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 28 cm

€ 1200-1500

241

ALBERT HAMBRESIN (1850-1937) De arbeid. Le travail. Gieterijstempel: Cie des Bronzes, Bxl - Cire Perdue. Cachet de fonderie: Cie des Bronzes, Bxl - Cire Perdue. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1913. 80 cm € 600-800 44


242

MARGARET HARMSWORTH (1928-) Moeder met pasgeborene. Mère et nouveau-né. Gieterijstempel: Landowski, 1996. Fonderie: Landowski, 1996. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 21 cm € 350-500

244

MARGARET HARMSWORTH (1928-)

Moeder en kind. Mère et enfant. Gieterijstempel: Landowski. Cachet de fonderie: Landowski. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 25 cm

243

MARGARET HARMSWORTH (1928-) De omhelzing. l’étreinte. Gieterij: Landowski. Fonderie: Landowski. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1909. Exempl. N° 2/5. 29 cm € 350-500

45

€ 350-500


246

EMILE JESPERS (1862-1918) “Hymne de reconnaissance”. Gieterijstempel: Cie des Bronzes, Brussel. Cachet de fonderie: Cie des Bronzes, Bruxelles. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 32 cm

€ 150-250

245

LUCIEN HEURTEBISE (1867-1944) “A qui le tour”. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1893. 80 cm € 900-1300

247

ETIENNE F. LEROUX (1836-1906) Oosterse waterdraagster. Porteuse d’eau d’Orient. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 74 cm € 1400-1800 46


248

HENRYK KOSSOWSKI (1855-1921) De jonge hooister. La jeune laboureuse de foin. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 74 cm

249

JEF LAMBEAUX (1852-1908) Vrouwenbuste. Buste de femme. Brons. Bronze. Gieterijstempel. Cachet de fonderie : Usine Vojave, Ste. Anne, Bxl. Getekend. Signé. 64 cm € 700-900

€ 650-900

47


250

251

JEF LAMBEAUX (1852-1908)

ADOLPHE LAVERGNE (1852-1901) Jonge croquetpeler met sigaretje. Le jeune joueur de croquet à la cigarette. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 44 cm

Brabo. Met opschrift: Wereldtentoonstelling Antwerpen, 1930. Avec inscription: “Wereldtentoonstelling Antwerpen, 1930”. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 66 cm € 500-800

48

€ 450-600


254

CHARLES LEVY (1820-1899) Hooier met gaffel. Faneur à la fourche. Gieterijstempel. Cachet de fonderie. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 58 cm € 400-600

252

ADOLPHE LAVERGNE (1852-1901) Knaapje met visstok. Gamin avec canne à pêche. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 56 cm € 400-600

255

RAF MAILLEUX (1916-1996) De mijnwerker. Le mineur. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 38 cm

253

CHARLES LEVY (1820-1899) De verliefden. Les amoureux. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 47 cm

€ 400-600

49

€ 150-250


256

JACQUES MARIN (1877-1950) Jonge vrouw op een grote vis. Jeune femme posée sur un grand poisson. Gieterijstempel. Cachet de fondeur : Batardy, Bxl. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1920. 54 cm € 1000-1300 50


258

EUGÈNE MARIOTON (1854-1933) Jongeman met boog. Jeune homme à l’arc. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 74 cm

€ 800-1200

257

EUGÈNE MARIOTON (1854-1933) Domitor, jonge arabier met leeuwenwelp. Dormitor, jeune arabe et lionceau. Met vermelding: “1er prix Concours Crozatier 1887”. Mention: “1er prix Concours Crozatier 1887”. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 95 cm € 2200-3000

259

EUGÈNE MARIOTON (1854-1933) Fascinator, jonge arabier met slang. Fascinator, jeune arabe au serpent. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 52 cm

51

€ 700-900


260

EUGÈNE MARIOTON (1854-1933) De olijke herdersjongen met vacht. Le jeune berger malicieux à la fourrure. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 42 cm

€ 700-900

262

JACQUES MATIN (1871-1937) De muse van Brussel. La muse de Bruxelles. Met schenkingsopdracht van de stad Brussel aan de heer Brabant. Mission de donnation de la ville de Bruxelles à monsieur Brabant. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1912. 75 cm € 1800-2200

261

TERRY OWEN MATHEWS (1931-1967) Rennende dieren in Kenia. Animaux qui courent au Kenya. Beschadigd. Met houten sokkel. Endommagé. Avec soccle en bois. Brons. Bronze. Getekend. Signé. Expl. N° 1/6. 24 cm € 900-1300

52


263

265

Streng vrouwenhoofd. Tête de femme sévère. Gieterij: Usines Vojave, St. Anna, Brussel. Afgebeeld in boeken door Cor Engelen deel 5 p.2585. Fonderie: Usines Vojave, St. Anna, Bruxelles. Reproduction dans les livres par Cor Engelen tôme 5 p.2585. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1884. 62 cm € 700-900

Buste van een dromend jong meisje. Buste d’une jeune fille rêvante. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 47 cm

LÉON MIGNON (1847-1898)

ALPHONSE HENRI NELSON (1854-1919)

264

266

AUGUSTIN EDME MOREAU-VAUTHIER

€ 350-500

SYLVAIN NORGA (1892-1968) Afrikaanse vechter met slang. Lutteur africain au serpent. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 77 cm € 1000-1500

(1831-1893) Een liefdesengel gooit pijlen. Un ange d’amour envoie des flèches. Gieterijstempel: Thiebaut Frères Fondeurs, Paris. Cachet de fonderie: Thiebaut Frères Fondeurs, Paris. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 75 cm € 1200-1500

53


267

ONBEKEND. INCONNU.

Marie-Antoinette. Brons. Bronze. 36 cm

€ 100-150

268

269

Gestrafte leerling. Elève puni. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 29 cm

Straatbengel “ZO-OT”. Gavroche “ZO-OT”. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 35 cm

LOUIS OURY

LOUIS OURY

€ 150-250

54

€ 150-250


270

CHARLES PAILLET (1871-1937) Twee Duitse herdershonden. Deux bergers allemands. Verguld. Doré. Met inscriptie : “Médaille d’or”. Avec inscription : “Médaille d’or”. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 53 cm € 1800-2200

55


273

EMILE PICAULT (1833-1915) De visser. Le pêcheur. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 58 cm

271

JULES PECHER (1830-1907) Herenbuste. Buste d’homme. Gieterijstempel: Cie des Bronzes, Bxl. Cachet de fonderie: Cie des Bronzes, Bxl. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 59 cm

€ 300-400

272

274

EMILE PICAULT (1833-1915)

“Pro Ingenio”. Brons. Bronze. Getekend. Signé. Stempel. Cachet : Vrai Bronze Garanti, Paris 72 cm

€ 700-900

EMILE PICAULT (1833-1915) De jonge vissersvrouw. La jeune femme de pêcheur. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 82 cm € 700-900

€ 900-1300 56


277

OLIVIER M. PIETTE (1885-1948) Hoofd van Ludwig van Beethoven. Tête de Ludwig van Beethoven. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 43 cm

275

EMILE PICAULT (1833-1915) Virtutes Civicae. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 78 cm € 600-800

€ 300-500

276

EMILE PICAULT (1833-1915) De wetenschap gidst de industrie. La science guidant l’industrie. Gieterijstempel: Siot Decauville, Paris, nr. N651. Cachet Brons. Bronze. Getekend. Signé. 51 cm € 400-650

278

RIK POOT (1924-2007) Portret van Gaston Samdam. Portrait de Gaston Samdam. Op een steen gepresenteerd. Presenté sur pierre. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 61 cm € 300-500 57


279

H. RENDERS

Vogel met vechtijzers. Oiseau aux fers de combat. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 31 cm € 150-250

281

OTTO RICHTER (1867-1943) Diana met hond. Diane et chien. (lichte schade). (légèrement endommagé). Brons. Bronze. Getekend. Signé. 60 cm

280

LOUIS RICHÉ (1877-1949) Zittende Duitse herdershond. Chien berger allemand assis. Gieterijstempel: Societé des Bronzes de Paris, nr. 297. Cachet de fonderie: Societé des Bronzes de Paris, N° 297. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 38 cm € 600-800

58

€ 700-900


282

VICTOR ROUSSEAU (1865-1954) Sierlijk naakt met hoed. Nu élégant au chapeau. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 38 cm € 1000-1500

59


283

284

PIERRE ALEXANDRE SCHOENEWERK

PIERRE THEUNIS (1883-1950) Vertrek naar het front. Départ pour le front. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 41 cm

(1820-1885) Moeder spelend met kind. Mère jouant avec enfant. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 28 cm € 250-350

285

€ 450-600

CHARLES VAN DER STAPPEN (1843-1919) Natiepaard met arbeider. Cheval de trait et ouvrier. Gieterijstempel: A. van Aerschodt. Cachet de fonderie: A. van Aerschodt. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 38 cm € 1500-2000 60


286

GEORGES VAN DER STRAETEN (1856-1928) Malicieuse, buste van een jonge vrouw. Malicieuse, buste d’une jeune femme. Gieterijstempel: Societé des Bronzes de Paris. Cachet de fonderie: Societé des Bronzes de Paris. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 61 cm € 1200-1500

61


287

GEORGES VAN DER STRAETEN (1856-1928) Vrolijke dame met hoed. Joyeuse dame au chapeau. Terracotta. Terre cuite. Getekend. Signé. 51 cm € 300-400

289

288

GEORGES VAN DER STRAETEN (1856-1928)

GEORGES VAN DE VOORDE (1876-1964)

Naakt met vogel. Nu et oiseau. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 29 cm

Vrouw met waaier. Femme à l’éventail. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 1886. 59 cm

€ 700-900

62

€ 900-1300


290

291

GEORGES VAN DER STRAETEN (1856-1928)

GEORGES VAN DER STRAETEN (1856-1928) Buste van een jonge vrouw. Buste d’une jeune femme. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 35 cm € 250-350

Buste van een jonge vrouw. Buste d’une jeune femme. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 50 cm € 400-600

63


292

THIERRY VAN RYSWYCK (1911-1958)

De bronsgieter. Le fondeur de bronze. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 37 cm

€ 800-1200

295

EDWARD VEREYCKEN (1893-1965) Meisje met vlechten. Jeune fille aux tresses. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 39 cm € 400-600

293

EDWARD VEREYCKEN (1893-1965) Buste van een stijlvolle oude dame. Buste d’une femme élégante d’âge mûr. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 51 cm € 450-700

296

GEORGES WASTERLAIN (1889-1923)

Meisjeshoofd. Tête de jeune fille. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 41 cm

294

EDWARD VEREYCKEN (1893-1965) Buste van een vrouw. Buste d’une femme. Brons. Bronze. 40 cm € 250-350 64

€ 300-500


306

Sokkel in wit en geel marmer. Met koperen beslag. Socle en marbre, blanc et jaune. Aux ornements en cuivre 104 cm € 300-400

307

Sokkel in wit, grijs gevlamd marmer Socle en marbre blanc et gris 106 cm

€ 300-400

308

Sokkel in rood, wit en grijs gevlamd marmer Socle en marbre rouge, blanc et gris 105 cm

€ 300-400

309

Sokkel in lichtgroen en bruin gevlamd albast Socle en albâtre vert clair et brun 102 cm

€ 250-350

310

Sokkel in wit en geel gevlamd marmer. Met koperen beslag. Socle en marbre blanc et jaune. Aux ornements en cuivre 103 cm € 300-400

297

JOSEPH WITTERWULGHE (1883-1967) Zittend naakt. Nu assis. Brons. Bronze. Getekend. Signé. 44 cm € 900-1300

311

301

312

Sokkel in groen marmer. Socle en marbre vert. Marmer. Marbre. 106 cm

Sokkel in wit, geel marmer. Met koperen beslag. Socle en marbre, jaune et marbre. Aux ornements en cuivre. € 300-400 113 cm

Sokkel in rood, grijs marmer. Met koperen beslag. Socle en marbre rouge, gris. Aux ornements en cuivre. 112 cm € 300-400

€ 300-400

313

302

Sokkel in rood, wit en grijs marmer Socle en marbre rouge, blanc et gris 105 cm

Wit zwart gemarmerde sokkel. Socle en marbre blanc et noir. Marmer. Marbre. 108 cm € 300-400

314

303

Sokkel in wit, grijs marmer. Met koperen ornamenten. Socle en marbre blanc, gris. Aux ornements en cuivre. 105 cm € 300-400

Sokkel in rood en wit marmer. Socle en marbre rouge et blanc. Marmer. Marbre. 119 cm € 300-400

315

304

Sokkel in wit en zwart gevlamd marmer. Socle en marbre blanc et noir. Marmer. Marbre. 116 cm

€ 300-400

Sokkel in rood, wit marmer. Met koperen beslag. Socle en marbre rouge, blanc. Aux ornements en cuivre. 108 cm € 300-400

€300-400

316

305

Sokkel in grijs, wit marmer Socle en marbre gris, blanc 108 cm

Sokkel in rood, wit en grijs gevlamd marmer. Met koperen beslag. Socle en marbre, rouge, blanc et gris. Aux ornements en cuivre. 109 cm € 300-400

65

€ 300-400


Woensdag 28 maart om 14u van lot 351 t.e.m 764 Mercredi 28 mars à 14h du lot 351 au 764

351

JEAN LAUDY (1877-1956) Zittend naakt. Nu assis. Verso: certificaat door de zoon van de kunstenaar. Verso: certificat par le fils de l’artiste. Olie op doek. Huile sur toile. 142 x 104 cm € 600-800

352

CHARLES LEBON (1906-1957) De watermolen. Le moulin à eau. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1929. 80 x 100 cm € 400-600

354

PAUL LEDUC (1876-1943) “Maisonette flamande à Knocke”. Verso: getiteld Met opdracht, 1936. Verso: titré Avec dédicace, 1936. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 24 x 33 cm € 400-600

355

JEF LEEMPOELS (1867-1935) “La fin du jour”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 90 x 75 cm

353

€ 700-900

356

PAUL LEDUC (1876-1943)

GEORGES LEMMERS (1871-1944) Zuiders dorpje. Petit village méridional. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 35 x 45 cm

De Samber onder de sneeuw. La Sambre sous la neige. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1911. 60 x 80 cm € 700-1000

66

€ 200-300


363

EMILE MAHY (1903-1979) Sacré-Coeur, Montmartre. Verso: verscheidene tentoonstellingsetiketten. Verso: plusieurs étiquettes d’expositions. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 117 x 90 cm

€ 800-1200

357

JOHANNES KAREL LEURS (1865-1938)

Zoetermeer. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 70 x 50 cm

€ 400-600

358

364

LOUIS LONCIN (1875-1946)

HUBERT MALFAIT (1898-1971) Stilleven met viool en kruik. Nature morte au violon et à la cruche. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 90 cm € 1200-1400

Paarden bij de drinkplaats. Chevaux près de l’abreuvoir. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1884. 111 x 151 cm € 800-1200

359

AMÉDÉE LYNEN (1852-1938) Bij de schuur. Près de la grange. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 1917. 32 x 40 cm € 200-300

360

PAUL MAAS (1890-1962) Straat onder de platanen. Rue sous les platanes. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 48 x 63 cm € 600-800

361

Liggend naakt. Nu couché. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 120 cm € 700-900

365

362

POL MARA (1920-1998) “Por una copa de futbol”. Gemengde techniek op doek. Technique mixte sur toile. Getekend - verso. Signé au verso. 1982. 146 x 146 cm € 800-1200

EUGEEN MACHIELSEN (1906-1973)

Sneeuwlandschap. Paysage sous la neige. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 35 x 40 cm

€ 70-100

67


366

ALEX MARCETTE (1853-1929) De Noordzee. La Mer du Nord. Gouache. Getekend. Signé. 1915. 64 x 80 cm

373

PAUL MATHIEU (1872-1932) Kasteeldreef. Drêve de château. Herkomst: Galerie Giroux. Provenance: Galerie Giroux. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 115 x 80 cm € 1000-1500

€ 250-350

374

367

Boerenstraat. Rue paysanne. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 85 x 58 cm € 600-800

GUILHERME MARQUES (1899-1963) Afrikaanse markt voor de hut. Marché africain devant la hutte. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 43 x 70 cm € 300-500

375

JEAN MAYNÉ (1850-1905) De kippen voederen. Nourrir les poules. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1888. 150 x 70 cm € 300-500

376

RUDOLF MEERBERGEN (1908-1987) Na het bad. Après le bain. Olie op doek. Huile sur toile. Monogram. Monogramme. 1922. 37 x 29 cm € 150-250

368

Congolees riviergezicht. Vue de rivière au Congo. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 1926. 50 x 115 cm € 300-500

369

Congolees dorpsgezicht. Vue de village congolais. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 71 cm € 300-500

370

Congolees hutje. Petite hutte congolaise. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 50 x 60 cm

€ 250-350

371

ALFRED MARTIN (1888-1950) “Machér aux grains et église St. Nicolas à Gand”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1937. 61 x 80 cm € 200-300

377

FRANZ MEERTS (1836-1896) De olijke wijnproevers. Dégustateurs de vin malicieux. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 52 x 63 cm € 1000-1300

372

Ardeens dorpje. Petit village ardennais. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 65 x 50 cm

€ 150-200

378

Het goede glas. Le bon verre. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 100 x 80 cm € 400-600

68


379

383

FRANZ MEERTS (1836-1896) Oud Kempisch binnengezicht. Ancien intérieur campinois. Verso: certificaar. Verso: certificat. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 38 x 37 cm € 150-250

ISIDOOR MEYERS (1836-1917) Figuur in de heide. Figure dans la bruyère. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 90 cm

€ 400-600

384

Waasmunster, rond 1880. Waasmunster, vers 1880. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 65 x 52 cm € 300-500

380

385

CHARLES MERTENS (1865-1919) Pieter van Havermaet in atelier. Pieter van Havermaet dans l’atelier. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 1886. 44 x 33 cm € 1200-1500

CHARLES MICHEL (1874-1967) Jonge vrouw in zetel. Jeune femme dans un fauteuil. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 46 x 37 cm € 450-650

386

MIL MICHIELS (1931-1962) Compositie. Composition. Olie op unalit. Huile sur unalit. Getekend. Signé. 81 x 60 cm € 80-120

387

JOSEPH MIDDELEER (1865-1939) Bij de kapel. Près de la chapelle. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 54 x 40 cm € 200-300

388

ALFRED MOITTROUX (1886-1938) Symbolistisch portret. Portrait symbolistique. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 1922. 35 x 31 cm € 400-600

381

ISIDOOR MEYERS (1836-1917) Erf met geiten en kippen te Wechelderzande. Jardin aux chèvres et poules à Wechelderzande. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 57 x 39 cm € 1000-1500

389

JULES MONTIGNY (1840-1899) Koeien bij de hoeve. Vaches près de la ferme. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 40 x 56 cm

382

Straatje. Ruelle. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 75 x 108 cm € 400-600

69

€ 400-600


390

JAN C. NEERVOORT (1863-1940) Jachtstilleven. Nature morte de chasse. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 70 x 100 cm

€ 400-600

393

BARON ISIDOOR OPSOMER (1878-1967) Schoon Lier. Belle Lierre. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1957. 73 x 92 cm € 1000-1500

391

ZACHARIE NOTERMAN (1820-1890) Vrouw verzorgt een hondje. Femme soigne un petit chien. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 31 x 24 cm € 300-500

394

Keukenstilleven. Nature morte de cuisine. Verso: diverse etiketten van tentoonstellingen. Verso: plusieurs étiquettes d’exposition. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 93 x 103 cm

392

BARON ISIDOOR OPSOMER (1878-1967) Kanaal te Amsterdam. Canal à Amsterdam. Expo: XVIII Exposition Biënnale voor Schone Kunsten van Venetië, 1932. Expo: XVIII Exposition Biennale des Beaux-Arts de Venise, 1932. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 150 x 150 cm € 4000-6000 70

€ 700-1000


395

BARON ISIDOOR OPSOMER (1878-1967) Zierikzee, Holland. Zierikzee, Hollande. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 31 x 44 cm € 400-600

415

WILLEM PAERELS (1878-1962) Oude haven, Marseille. Vieux port, Marseille. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 93 x 55 cm

€ 500-700

416

Scheepswerf. Chantier naval. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 80 cm

€ 500-700

417

Geanimeerd straatgezicht. Scène de rue animée. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1946. 50 x 40 cm € 350-500

396

WILLEM PAERELS (1878-1962) Haven Marseille, Quai des Belges. Port à Marseille, Quai des Belges. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 80 cm

€ 800-1200

414

Krant en bloemenvaasje. Journal et vase de fleurs. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1961. 75 x 70 cm € 700-900

419

PIERRE PAULUS (1881-1959) Hoogovens. Hauts fourneaux. Verso: getiteld. Verso: titré. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 80 x 100 cm € 2500-3500 71


420

KURT PEISER (1887-1962) “Casse-croûte” (1957). Afgebeeld in het boek: “Kurt Peiser - Peintre du peuple’ (Buch Edition, 2015) p. 140. Reproduit dans le livre: : “Kurt Peiser - Peintre du peuple’ (Buch Edition, 2015) p. 140. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 90 x 105 cm € 7000-10000

72


421

KURT PEISER (1887-1962) De appelverkoopster. La vendeuse de pommes. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 100 x 80 cm € 7000-9000

73


422

KURT PEISER (1887-1962) Veel volk op straat. Beaucoup de gens en rue. Afgebeeld in het boek “Kurt Peiser - peintre du peuple” (Buch Edition, 2015) p. 136 Reproduit dans le livre “Kurt Peiser - peintre du peuple” (Buch Edition, 2015) p. 136 Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 75 cm € 5000-7000

74


423

KURT PEISER (1887-1962) Natiepaarden aan het werk. Chevaux de trait au travail. Rond 1913. Vers 1913. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 50 x 70 cm € 4000-6000

75


424

KURT PEISER (1887-1962) “Chevaux dans le brouillard” (1956). Expo : Jakob Smitsmuseum, Mol, 2007 Expo : St. Aldegondis, As, 2008. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 65 x 80 cm € 4000-6000

425

“L’homme sandwich”. Rond 1946 Voor de eerste maal verkocht tijdens een tentoonstelling in zaal Bruyninckx in 1946 aan Mr. Muyls Afgebeeld in het boek: “Kurt Peiser - Peintre du peuple” (Buch Edition, 2015) p.9. Vers 1946 Vendu pour la première fois lors de l’exposition Salle Bruyninckx en 1946 à Monsieur Muyls Photographie reproduite dans le livre “Kurt Peiser - Peintre du peuple” (Buch Edition, 2015) p.9. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 70 x 100 cm € 3000-5000

76


426

KURT PEISER (1887-1962) De levensgenieter. Le bon vivant. Afgebeeld in het boek: “Kurt Peiser - Peintre du peuple’ (Buch Edition, 2015) p. 95 onder de titel (niet origineel): “Joyeux buveur”, niet gedateerd. Reproduit dans le livre: “Kurt Peiser - Peintre du peuple’ (Buch Edition, 2015) p. 95 sous le titre (non original): “Joyeux buveur”, non daté. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1929. 60 x 66 cm € 3000-5000

427

“Pêcheur de raies”. Voor de eerste keer tentoongesteld in Brussel in 1939. Afgebeeld in het boek: “Kurt Peiser - Peintre du peuple” (Buch Edition, 2015) p.122 Exposés pour la première fois à Bruxelles en 1939. Reproduit dans le livre: “Kurt Peiser - Peintre du peuple” (Buch Edition, 2015) p.122 Gemengde techniek op papier. Technique mixte sur papier. Getekend. Signé. 90 x 61 cm € 2000-3000

77


428

KURT PEISER (1887-1962) “Midi aux docks”. Circa 1954. Afgebeeld in het boek. Reproduit dans le livre: “Kurt Peiser - Peintre du peuple” (Buch Edition, 2015) p.138 Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 39 x 47 cm € 1800-2200

78


429

“A la halle aux poissons” (1959). Voor de laatste maal tentoongesteld tijdens het leven van de kunstenaar in het gemeenschapshuis van Vorst in 1961. cf. Kurt Peiser - Peintre du peuple (Buch Edition, 2015) p. 146, verkocht tijdens die gelegenheid aan Mr. De Lange. Exposé pour la dernière fois du vivant de l’artiste à la maison communale de Forest en 1961. cf. Kurt Peiser - Peintre du peuple (Buch Edition, 2015) p. 146, vendu à cette occasion à Mr. De Lange. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 1929. 41 x 31 cm € 1800-2200

79


431

Vrouwenportret. Portrait de femme. Olie op doek op karton. Huile sur toile sur carton. Getekend. Signé. 1929. 47 x 37 cm € 800-1200

430

KURT PEISER (1887-1962) “Le terrassier”. Expo: Jakob Smitsmuseum, Mol, 2007 Expo: St. Aldegondisch, As, 2008. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 40 x 30 cm € 1800-2200

432

“Pêcheurs à la barre”. Houtskooltekening. Fusain. Getekend. Signé. 39 x 30 cm

80

€ 450-550


435

ANTOON PILYSER (1939-) Fruitstilleven. Nature morte aux fruits. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 40 x 55 cm

€ 100-150

436

ALBERT PINOT (1907-1962) Mand met perziken. Panier aux pêches. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1937. 50 x 65 cm € 300-400

437

Jonge vrouw met gladiolen. Jeune femme aux glaïeuls. Aquarel. Aquarelle. Getekend. Signé. 1907. 70 x 57 cm € 300-400

433

438

KURT PEISER (1887-1962) “Pêcheur de crevettes”. Expo: Jakob Smitsmuseum, Mol, 2007 Expo: St. Aldegondisch, As, 2008 Rond 1950 Verkocht door Nelis, Eurantica, 2013. As, 2008 Vers 1950 Vendu par Nelis, Eurantica, 2013. Gemengde techniek op papier. Technique mixte sur papier. Getekend. Signé. 63 x 43 cm € 400-600

Bloemenvaasje. Petit vase aux fleurs. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1946. 46 x 38 cm € 150-250

439

MARCEL PIRE (1913-1981) Congolese marktvrouwen. Femmes de marché congolaises. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 80 x 105 cm € 800-1200

434

“Mercredi des cendres”. Pastel en houtskool Expo: zaal Wynen, Antwerpen, 1929, nr. 20 Expo: Jakob Smitsmuseum, Mol, 2007 St. Aldegondis, As, 2008. Pastel et fusain Expo: Salle Wynen, 1929, N°20 Gemengde techniek op papier. Technique mixte sur papier. Getekend. Signé. 47 x 36 cm € 400-600

81


440

FÉLIX LOUIS PLUYMS (1842-1880) Het ringspel. Le jeux d’anneaux. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 83 x 105 cm € 2000-3000

442

441

JEANNE PORTENART (1911-1992) “Empire noir”. Olie op unalit. Huile sur unalit. Getekend. Signé. 1967. 65 x 60 cm € 150-250

OSWALD POREAU (1877-1955)

Kerk van Pont l’Evèque in 1939. Eglise de Pont l’Evèque en 1939. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 1946. 46 x 37 cm € 150-250

443

“Objets vivants”. Olie op doek op karton. Huile sur toile sur carton. Getekend. Signé. 1960. 48 x 63 cm

82

€ 150-250


444

EDWARD PORTIELJE (1861-1949) Kaartspelende vissersvrouwen. Femmes de pécheurs jouant aux cartes. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 51 x 64 cm € 4500-5500

446

EDWARD PORTIELJE (1861-1949) Baadsters bij de vijver. Baigneuses au bord de l’étang. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1862. 38 x 46 cm € 800-1200

447

JAN PORTIELJE (1829-1908) Meisje met vogelkooitje. Jeune fille à la petite cage à oiseaux. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 23,5 x 20 cm € 600-800

448

JOSEPH QUINAUX (1822-1895) “Le passage du Gué”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1874. 50 x 70 cm € 2000-3000

445

EDWARD PORTIELJE (1861-1949) Vissersvrouw met baby bij het raam. Femme de pêcheur et bébé à la fenêtre. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 40 x 50 cm € 1500-2000 83


453

HENRI ROIDOT (1877-1960) Winterlandschap. Paysage d’hiver. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1982. 80 x 120 cm € 900-1300

454

ALBERT ROOSENBOOM (1845-1875) Jongetje met speelgoedharlekijn. Petit garçon et poupée d’arlequin Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 24 x 19 cm € 400-600

449

EDOUARD QUITTON (1842-1934) Jager en vrouw bij de waterput. Chasseur et jeune femme près du puits. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 1874. 66 x 52 cm € 2000-3000

455

FRANS ROS (1883-1968) Kerkbinnengezicht, St.-Gummarus, Lier. Intérieur d’église, St.-Gommaire, Lierre. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 100 x 82 cm

450

CARL RABUS (1898-1983)

Compositie. Composition. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend - verso. Signé au verso. 1959. 75 x 200 cm € 250-400

€ 300-400

456

Binnengezicht St. Gummarus, Lier. Intérieur, St. Gommaire, Lierre. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 65 x 55 cm

451

LOUIS ALBERT ROESSINGH (1873-1951)

€ 150-250

457

Wandelaar op de heide. Promeneur dans la bruyère. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 65 x 90 cm € 300-400

Binnengezicht, St. Gummarus te Lier. Intérieur, St. Gommaire, Lierre. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 75 x 51 cm

452

JEAN FRANÇOIS XAVIER ROFFIAEN

(1820-1898) “Le matin au bord du lac..”. Verso: 1876. Verso: 1876. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 25 x 37 cm € 800-1200

84

€ 150-250


461

JOS SCHIPPERS (1868-1950) Keukenstilleven. Nature morte à la cuisine. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 80 cm

€ 900-1300

463

CLEMENS PROSPER SCHREURS (1820-1911) Galanterie. Scène galante. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 43 x 55 cm € 1500-2000

458

EMILE SACRÉ (1844-1882) De fluitspeler. Le joueur de flûte. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 68 x 53 cm € 600-800

462

OCTAAF SCHOEMANS (1939-) Winterlandschap. Paysage d’hiver. Olie op unalit. Huile sur unalit. Getekend. Signé. 18 x 24 cm

€ 50-80

459

MAURICE SCHELCK (1906-1978) Landschap met molen. Moulin dans un paysage. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. 50 x 70 cm € 300-400

464

GEO SEMPELS (1926-1990) Compositie (S31). Composition (S31). Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1981. 120 x 110 cm € 500-700

460

Sneeuw over Latem. Latem sous la neige. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 40 x 50 cm € 200-300

465

Compositie. Composition. Acryl op papier. Acrylique sur papier. Getekend. Signé. 60 x 50 cm € 250-350

466

Compositie. Composition. Acryl op papier. Acrylique sur papier. Getekend. Signé. 54 x 63 cm € 200-300

85


467

469

MAURICE SIJS (1880-1972)

RIK SLABBINCK (1914-1991) Tafel en stoel bij het raam. Table et chaise près de la fenêtre. Expo: Belgische staat. Expo: Etat belge. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 130 x 80 cm € 2500-4500

Jager in de hinderlaag. Chasseur dans une embuscade. Olie op doek op karton. Huile sur toile sur carton. Getekend. Signé. 44 x 14 cm € 500-700

468

FRANS SIMONS (1855-1919) De jonge boerin. La jeune paysanne. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1937. 73 x 50 cm € 800-1200 86


470

RIK SLABBINCK (1914-1991) Rode wolken boven de molen. Nuages rouges au-dessus du moulin. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 65 x 100 cm € 2000-3000

472

FRANS SMEERS (1883-1960) Zonnig marktplein. Place du marché ensoleillé. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 40 x 28 cm € 200-300

473

ALBERT SOHIE (1873-1927) Late herfst in ‘De Liereman’, Oud-Turnhout. Fin de l’automne à ‘De Liereman’, Oud-Turnhout. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 95 x 75 cm € 300-500

474

471

Brabants heuvellandschap. Paysage vallonné. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 72 x 100 cm

Stilleven met theepot en schelp. Nature morte à la thière et au coquillage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1961. 60 x 73 cm € 900-1300

€ 250-350

475

Laag zonlicht over de heide. Faible luminosité au-dessus de la bruyère. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 61 x 81 cm

87

€ 200-300


476

JAN STOBBAERTS (1838-1914) Nieuwsgierige honden. Chiens curieux. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 50 x 40 cm € 450-650

481

CHARLES SWYNCOP (1895-1970) Zittend naakt. Nu assis. Olie op doek. Huile sur toile. 90 x 68 cm € 600-800

482

De jonge bloemenverkoopster. La jeune vendeuse de fleurs. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 46 x 38 cm € 200-300

477

JAN STOBBAERTS (1838-1914) Kat en hond. Chat et chien. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 36 x 48 cm € 350-500

483

CLOVIS FRÉDÉRICK TERRAIRE (1858-1931) Veehoedster bij de rivier. Bergère de bétail au bord de la rivière. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1895. 27 x 41 cm € 150-250

478

484

Binnengezicht met Leuvense stoof. Intérieur avec poêle de Louvain. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 59 x 50 cm € 100-150

JOS TILLEUX (1896-1978) Een boerenstraat. Une rue paysanne. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1959. 50 x 60 cm € 150-250

485

479

LOUIS TITS (1859-1932) Oude kaai te Diksmuide. Vieux quai à Dixmude. Aquarel. Aquarelle. Getekend. Signé. 1912. 70 x 45 cm

ILDEPHONSE STOCQUART (1819-1889)

Koeien in een landschap. Vaches dans un paysage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1872. 53 x 80 cm € 800-1200

€ 300-500

486

480

JAN VAERTEN (1909-1980) “Ik droomde” Verso: getiteld. Verso: titré. Gemengde techniek op papier. Technique mixte sur papier. Getekend. Signé. 1976. 72 x 54 cm € 150-250

RODOLPHE STREBELLE (1880-1959)

Stilleven met spiegel. Nature morte au miroir. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1907. 75 x 60 cm € 500-700

487

De vogel. L’oiseau. Gemengde techniek op papier. Technique mixte sur papier. 1977. 45 x 32 cm € 100-150

88


488

WALTER VAES (1882-1958) Het atelier in de Zilversmidstraat. L’atelier dans la Zilversmidstraat. Verso: talrijke tentoonstellingsetiketten. Verso: plusiers étiquettes d’expositions. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 1906. 107 x 78 cm € 6000-9000 89


489

492

WALTER VAES (1882-1958) Willemke met wereldbol. Willemke au globe. Verscheidene tentoonstellingen. Plusiers expositions. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1919. 68 x 55 cm € 2000-3000

EMILE VAN DAMME-SYLVA (1853-1935) Koe bij de drinkplaats. Vache à l’abreuvoir. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 65 x 54 cm € 350-550

493

490

JULES VAN DE LEENE (1887-1962) “Immortelles sur la commode”. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 65 x 80 cm

GUSTAVE VANAISE (1854-1902)

Stilleven met eend. Nature morte au canard. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1884. 80 x 100 cm € 700-900

€ 300-500

494

491

JULES VAN DE LEENE (1887-1962) Dordrecht. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 60 x 50 cm

ALPHONSE VAN BEURDEN (1878-1961)

Bloementuintje voor de hoeve. Petit jardin de fleurs devant la ferme. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1919. 60 x 80 cm € 300-500

90

€ 200-300


495

WILLEM VAN DEN BRUEL (1871-1942) Moeder wast kind. Mère lave enfant. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1897. 60 x 80 cm € 600-800

498

ARMAND VANDERLICK (1897-1985) Strandkabines. Cabines de plage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1961. 60 x 70 cm € 2500-3500

496

LUCIEN VAN DEN DRIESSCHE (1926-1991) Hoeve. Ferme. Materieschilderij. Tableau de matière. Getekend. Signé. 100 x 120 cm € 300-500

499

EDMOND VAN DER HAEGHEN (1836-1919)

Visser voor de boot op het strand. Pêcheur devant la barque sur la plage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 90 x 50 cm

497

SERGE VANDERCAM (1924-2005)

Compositie. Composition. Gouache. Getekend. Signé. 95 x 70 cm

€ 400-600

500

€ 400-600

MARTEN VAN DER LOO (1880-1920) Een boerenstraat. Une rue paysanne. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 40 x 60 cm € 100-150

501

PIET VAN ENGELEN (1863-1924) In gevaar. En danger. Verscheidene tentoonstellingen. Plusiers expositions. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 91 x 57 cm € 800-1200

91


509

JAAK VAN HERMANS (1877-1915) Landschap met kippen. Poules dans un paysage. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1946. 54 x 34 cm € 150-250

510

JOZEF VAN HOOSTE (1884-1940) Rivierlandschap. Paysage fluvial. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 75 x 90 cm € 400-600

511

A. VAN HOUDT (1893-1972) Dreef in de herfst. Drêve en automne. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 70 x 100 cm

502

€ 40-60

512

FRANS VAN GIEL (1892-1975) Lezend meisje. Petite fille lisante. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 62 x 84 cm € 500-700

FRANS VAN LEEMPUTTEN (1850-1914) De molen van Stabroek. Le moulin de Stabroek. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1892. 31 x 40 cm € 300-400

503

Moeder en kind. Mère et enfant. Expo: Huldetentoonstelling Frans Van Giel, 1982 Expo: Cultureel Centrum, Westmalle. Expo: exposition d’hommage Frans Van Giel, 1982 Expo: Cultureel Centrum, Westmalle. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 110 x 90 cm € 500-700

504

Heidegezicht te Wechel. Bruyère à Wechel. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 90 x 110 cm

€ 400-600

505

Winter te Wechelderzande. Hiver à Wechelderzande. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 70 x 90 cm € 400-600

506

Wolkenspel boven Wechel. Jeux de nuage au-dessus de Wechel. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 91 x 110 cm

513

JAN LÉOPOLD VAN LEEMPUTTEN

(1831-1925) Schaapsherderinnetje te Kalmthout. Petite bergère de moutons à Kalmthout. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1917. 35 x 42 cm € 300-500

€ 400-600

507

Stilleven met kruik. Nature morte à la cruche. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 68 x 68 cm

€ 300-400

508

Hoevebinnengezicht. Intérieur de ferme. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 54 x 60 cm

€ 150-250 92


514

523

JAN LÉOPOLD VAN LEEMPUTTEN

CLEMENT VAN LYSEBETTEN (1921-1996) Man met hoed. Homme au chapeau. Olie op unalit. Huile sur unalit. Getekend. Signé. 38 x 28 cm € 100-150

(1831-1925) Schapen op de Kalmthoutse heide. Moutons dans la bruyère de Kalmthout. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 45 x 65 cm € 250-350

515

JEF VAN LEEMPUTTEN (1865-1948) Klein maar dapper, twee honden. Petit mais courageux, deux chiens. Olie op karton. Huile sur carton. Getekend. Signé. 1892. 23 x 30 cm € 200-300

516

JAN VAN LOOY (1882-1971) De Boerentraat te Mol-Sluis. La rue paysanne à Mol-Sluis. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 40 x 50 cm € 250-350

517

Straat nabij Mol. Rue aux alentours de Mol. Olie op karton. Huile sur carton. Getekend. Signé. 40 x 54 cm € 200-300

518

524

De hoge brug. Le pont élevé. Olie op eternit. Huile sur eternit. Getekend. Signé. 1917. 33 x 46 cm € 150-250

519

HENRI VAN MELLE (1859-1930) Moeder en kinderen bij de Leuvense stoof. Mère et enfants autours du poêle de Louvain. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 70 x 50 cm

520

525

De ingang van de hoeve. L’entrée de la ferme. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 40 x 53 cm € 150-250

€ 700-900

JEAN VAN NIEUWENHUYSE (1900-1980) Sitgès, Spanje. Sitgès, Espange. Aquarel. Aquarelle. Getekend. Signé. 44 x 65 cm € 100-200

De schuur. La grange. Olie op karton. Huile sur carton. Getekend. Signé. 410 x 53 cm € 150-200

521

526

Heidegezicht. Bruyère. Olie op unalit. Huile sur unalit. Getekend. Signé. 1959. 27 x 46,1 cm € 100-150

Havenkranen te Vlissingen. Des grues au port de Vlissingen. Aquarel. Aquarelle. Getekend. Signé. 28 x 38 cm € 80-120

522

CLEMENT VAN LYSEBETTEN (1921-1996) Man met pet. Homme à la casquette. Olie op unalit. Huile sur unalit. Getekend. Signé. 35 x 28 cm € 100-150 93


530

HENRI VAN SEBEN (1827-1913) Winter in het bos. Forêt hivernale. Olie op paneel. Huile sur panneau. Monogram. Monogramme. 40 x 31 cm € 400-600

531

HERMAN VERBAERE (1906-1993) Kasterlee. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 50 x 60 cm

€ 100-150

527

TONY VAN OS (1886-1945) De kleine kaai te Temse. Le petit quai à Tamise. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 90 x 106 cm

€ 700-900

528

MAURICE VAN SAENE (1919-2000) Ruggelings naakt. Nu de dos. Tekening. Dessin. Getekend. Signé. 80 x 42 cm € 150-250

532

MÉDARD VERBURGH (1886-1957) Oostende. Ostende. Olie op doek op paneel. Huile sur toile sur panneau. Getekend. Signé. 42 x 50 cm € 800-1200

529

ACHIEL VAN SASSENBROUCK (1886-1980) Brabants landschap. Paysage brabançon. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1935. 91 x 80 cm € 400-600 94


539

EDMOND VERSTRAETEN (1870-1956) Veldwerk. Travail de champ. Olie op doek. Huile sur toile. Monogram. Monogramme. 1926. 50 x 125 cm € 300-500

540

JULES VERSTREKEN (1882-1961) De windmolen. Le moulin à vent. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 62 x 68 cm € 150-250

533

FERDINAND VERHAEGEN (1883-1975) De paardenrennen. Les courses de chevaux. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 70 cm € 1200-1500

534

ISIDOOR VERHEYDEN (1846-1905) Boer op landweg met kippen. Paysan sur le chemin de campagne aux poules. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 106 x 137 cm € 2000-3000

541

ALFRED VERWEE (1838-1895) Koeien bij de drinkplaats. Vaches près de l’abreuvoir. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 60 x 80 cm € 1500-2000

535

Moestuin met scharrelkippen. Potager aux poules élévés en plein air. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 52 x 75 cm € 1800-2200

542

Boer op zijn paard. Paysan sur son cheval. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 74 x 60 cm € 1000-1500

536

Herten in het bos. Cerfs dans le bois. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 81 x 55 cm

€ 600-800

537

Houtsprokkelaarster. Ramasseuse de bois. Olie op doek. Huile sur toile. 45 x 60 cm

€ 400-600

538

NOEL VERMEULEN (1917-1989) Compositie. Composition. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend - verso. Signé au verso. 1969. 80 x 100 cm € 400-600 95


546

VICTOR WAGEMAEKERS (1876-1953) Besneeuwde dreef. Drève enneigé. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 73 x 53 cm € 200-300

547

MAURICE WAGEMANS (1877-1927) Paardje in een zandput. Petit cheval dans un puits de sable. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 36 x 55 cm € 300-500

548

TAF WALLET (1902-2001) Schaal met forellen. Plat aux truites. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1915. 50 x 60 cm € 300-500

543

ALFRED VERWEE (1838-1895) Boer met paardenkar. Paysan au chariot de chevaux. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1926. 60 x 80 cm € 350-500

549

CAMILLE WAUTERS (1856-1919) Hoeve. Ferme. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 70 x 100 cm

€ 800-1200

550

Weert bij Bornem. Weert près de Bornem. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1897. 46 x 71 cm € 400-600

551

TH. WEBER (1819-1886) Haventje. Petit port. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1862. 32 x 56 cm

544

JOZEF VINCK (1900-1979) Veldwerk (in kuilen). Travail de champ (dans des fosses). Expo: “De Antwerpse animisten”, museum Albert Van Dijck, Schilde, 1998, nr. 45. Expo: “De Antwerpse animisten”, musée Albert Van Dijck, Schilde, 1998, N°45. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 70 x 86 cm € 1500-1800

552

FERDINAND WILLAERT (1861-1938) Kerk Magnan. Eglise Magnan. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 100 x 75 cm € 400-600

545

553

VICTOR WAGEMAEKERS (1876-1953)

“Automne au vieux château”. Gouache. Gouache. Getekend. Signé. 1915. 65 x 100 cm

€ 400-600

VALENTINE WILLAERT-FONTAN

(1882-1939) Zeeuwse bij de waterput. Zélandaise près du puits. Olie op doek. Huile sur toile. 75 x 102 cm € 1000-1500

€ 500-700

96


556

RODOLPHE WYTSMAN (1860-1927) Kasteel te Crupet. Château à Crupet. Olie op doek. Huile sur toile. Monogram. Monogramme. 60 x 70 cm € 800-1100

557

KURT PEISER (1887-1962) “Vieux cheval de halage” (1922). CR 048. CR 048. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 16/80. 39,3 x 29,3 cm

€ 70-90

672

ARMAND APOL (1879-1950) Kempisch binnengezicht (naar Jakob Smits). Intérieur en Campine (d’après Jakob Smits). Kleurets. E.F. en couleurs. Getekend. Signé. 1937. 52 x 55 cm € 100-150

673

ALBERT BAERTSOEN (1866-1922) Winter in Gent. Hiver à Gand. Kleurets. E.F. en couleurs. Getekend. Signé. 50 x 60 cm € 80-120

554

FLORENT WILLEMS (1823-1905) Het goede glas wijn. Le bon verre de vin. Olie op paneel. Huile sur panneau. Getekend. Signé. 65 x 50 cm € 2000-3000

674

PIERRE PAULUS (1881-1959) “Le mineur”. Ets. E.F. Getekend. Signé. 1884. 39 x 49 cm

€ 60-90

675

KURT PEISER (1887-1962) “Le géant remorqué” (1928). CR A113 - Epreuve d’artiste. Ets. E.F. Getekend. Signé. 21 x 15 cm € 50-80

676

“Rue du Faucon” (1949). CR A232. Ets. E.F. Getekend. Signé. 21 x 8 cm € 50-80

555

677

HENRI-VICTOR WOLVENS (1896-1977)

“L’homme qui gueule” (1926). CR A089. Ets. E.F. Getekend. Signé. 21 x 15 cm

Bloemenvaas. Vase de fleurs. Olie op doek. Huile sur toile. Getekend. Signé. 1967. 70 x 50 cm € 800-1200

97

€ 50-80


678

KURT PEISER (1887-1962) “Bruxelles” (1941). CR 0191. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 2/200. 41 x 25 cm

686

KURT PEISER (1887-1962) “A marée basse”. CR 065. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/120. 15,8 x 17,3 cm € 50-80

€ 50-70

679

“Les déhérités 1” (1923). CR A060. Ets. E.F. Getekend. Signé. 54,6 x 44,8 cm

687

“Aux dockx”. CR 066. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/100. 11 x 13,5 cm

€ 80-120

680

“L’accordéoniste du quartier”. CR D060. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/120. 26 x 18 cm

688

“Place de la Chapelle” (1935). CR A161. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 71/100. 45,8 x 30,5 cm

€ 50-80

681

“Anvers”. CR D047. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 50/80. 8,4 x 11,6 cm

€ 50-80

€ 70-90

689

“Gros temps”. CR D063. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/120. 13,5 x 17,4 cm

€ 50-80

€ 50-80

690

“Impasse de la maison rouge” (1940). CR A189. Ets. E.F. Getekend. Signé. 16 x 12,2 cm

€ 50-80

682

“Poissonnières sur le quai” (1943). CR A209. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 5/150. 29 x 24 cm

€ 70-90

683

“Chantier de grande ville”. CR A133 Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 8/110. 31 x 24 cm

€ 50-80

691

€ 70-90

692

“Le mariage du borgne” (1934). CR A154. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 6/100. 24,5 x 34,5 cm € 70-90

684

“Le Recul” (1923). CR A058 Epreuve d’artiste. Ets. E.F. Getekend. Signé. 34,7 x 26 cm

Maternité (1921). CR A023. Ets. E.F. Getekend. Signé. 15,8 x 11,5 cm € 50-80

685

“Je te salue, jeune intrépide qui à su aimer sa patrie au point de souffrir pour elle jusqu’à sa délivrance” (1946). CR A219. Ets. E.F. 12 x 8 cm € 30-50

693

“La crapule - portrait 8”. CR D044. Litho. Getekend. Signé. Exempl. N° 17/25. 43 x 33 cm € 70-90

98


694

704

KURT PEISER (1887-1962) “Tête de chat 1”. CR B030. Ets. E.F. Getekend. Signé. 11,5 x 8,5 cm € 20-40

KURT PEISER (1887-1962) “Sur le banc”. CR B028. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 31/100. 21,5 x 15,5 cm

695

705

“Au Faubourg industriel”. CR A132. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 9/100. 31,5 x 24 cm € 70-90

“Chevaux des Nations aux docks” (1932). CR A145. Ets. E.F. Getekend. Signé. 42,5 x 33 cm € 70-90

696

706

“Anvers” - Frontispice. CR D048. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/100. 9 x 12 cm € 50-80

“A l’arrière cour” (1943). CR A199. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 10/150. 26 x 20,8 cm € 70-90

697

707

“A marée basse” (1925). CR A076. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 31/100. 39 x 29,5 cm € 70-90

“Crevetier prenant le large” (1929). CR A123. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 23/100. 9,7 x x 12,7 cm

698

“Idylle”. CR D056. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 53/120. 26 x 18 cm

“Vendeuses d’amour”. CR D053. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/120. 26 x 18 cm € 50-80

€ 50-80

709

“Le vagabond” (1923). CR A059. Ets. E.F. Getekend. Signé. 21 x 15,5 cm € 50-80

€ 50-80

700

710

701

711

“Moulin Granville”. CR A220. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 99/350. 22,4 x 15,7 cm € 50-80

“Epave”. CR D064. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/120. 24,7 x 18 cm

“Dans la cale-sèche”. CR D061. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/120. 24,5 x 18 cm € 50-80

“Entrée d’impasse 1”. CR B012. Ets. E.F. Getekend. Signé. 12,5 x 9,4 cm € 20-40

€ 50-80

702

“Musique du peuple” (1929). CR A129 Epreuve d’artiste. Ets. E.F. Getekend. Signé. 26,6 x 21,3 cm

€ 50-80

703

“Gamins de pêcheurs 1” (1943). CR A204. Kleurets. E.F. en couleurs. Getekend. Signé. 40 x 30 cm

€ 50-80

708

699

“Fare-well”. CR 062. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/120. 26 x 18 cm

€ 50-80

€ 82-120

99


720

KURT PEISER (1887-1962) “Le vieux compagnon” (1939). CR A183. Ets. E.F. Getekend. Signé. 45,4 x 34,3 cm

€ 80-120

721

“Le voyou” (1925). CR A081. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 43/100. 15,5 x 20,5 cm € 50-80

722

“Les Flâneurs” (1929). CR A128 Epreuve d’artiste. Ets. E.F. Getekend. Signé. 29,5 x 39 cm € 80-120

712

KURT PEISER (1887-1962) “Ruelle au port” (1938). CR A161. Ets. E.F. Getekend. Signé. 43 x 30 cm € 70-90

723

“En rade (Anvers)”. CR D050. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/120. 26 x 18 cm

713

“Sur l’estacade” (1939). CR A185. Ets. E.F. 39,2 x 29,2 cm

€ 80-120

724

“La crapule - portrait 4”. CR D040. Litho. Getekend. Signé. Exempl. N° 16/25. 43 x 33 cm € 70-90

725

“In den Valk, Saint-Job” of “Vieux comptoir”. CR A192 Epreuve d’artiste. Ets. E.F. Getekend. Signé. 19,9 x 15 cm € 50-80

714

“La lisette” (1928). CR A112. CR A112. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 28/100. 15,5 x 20,5 cm

715

“La Halte” (1928). CR A111. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 30/100. 23,5 x 22,5 cm € 50-80

“Gamins de pêcheurs 1” (1943). CR A204. Ets. E.F. 40 x 30 cm € 80-120

“Idées noires” (1923). CR A056. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 93/100. 22,4 x 14,2 cm € 50-80

727

“Pêcheurs sur le quai 1” (1934). CR A156. Ets. E.F. Getekend. Signé. 23,5 x 17,8 cm

717

“Cheval de fabrique” (1931). CR C009. Litho. Getekend. Signé. Exempl. N° 38/50. 49,5 x 37,5 cm

€ 50-80

€ 70-90

729

“Chevaux sur la grève” (1926). CR A085. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 64/100. 29,8 x 39,5 cm

€ 70-90

719

“Curage des tuyaux - Usine à Gaz” (1923). CR 052 Epreuve du l’état. Ets. E.F. Getekend. Signé. 30 x 23,6 cm

€ 50-80

728

718

“L’épave”. CR 070. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/100. 25,8 x 34,9 cm

€ 50-80

726

716

“Tête de chien 2” (1936). CR A171. Ets. E.F. Getekend. Signé. 12,8 x 8,5 cm

€ 50-80

€ 70-90

100

€ 80-120


730

740

731

741

KURT PEISER (1887-1962) “Bateau de pêche au chantier” (1927). CR A094. Ets. E.F. Getekend. Signé. 34,5 x 26 cm € 70-90

“Le long de la route” (1921). CR A022 Met opdracht (1955). Avec dédicace (1955). Ets. E.F. Getekend. Signé. 13 x 10 cm

KURT PEISER (1887-1962) “Straatjesvolk” (1940). CR A190. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 89/100. 30 x 21 cm € 50-80

“Les mendiants” (1936). CR A168. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 1/50. 13,7 x 8,9 cm € 50-80

€ 50-80

742

732

“Adoration de la vierge” (1935). CR A158. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 19/100. 50 x 40 cm

“Le ‘Bloedberg’ (Fossé du bourg)”. CR D052. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/100. 24,4 x 18,2 cm € 50-80

€ 80-120

743

733

“Séduction” (1927). CR C007. Litho. Getekend. Signé. Exempl. N° 61/100. 37 x 44 cm € 80-120

“Sortie des mousses”. CR D054. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/120. 26 x 18 cm € 50-80

744

734

“Carrefour d’impasses” (1943). CR A197. Ets. E.F. Getekend. Signé. 25,5 x 20 cm

Album : “Anvers, Quartier du port” (1932). Map met 20 etsen. Carton avec 20 E.F. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 44/120.

€ 50-80

735

745

736

746

737

747

“L’attente des crevettiers”. CR B019. Ets. E.F. Getekend. Signé. 14 x 10 cm € 20-40

“Les sans travail” (1936). CR A167. Ets. E.F. Getekend. Signé. 44,5 x 35 cm € 80-120

“Crevettier à Oostduinkerke” (1948). CR A222. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 4/150. 33 x 42,7 cm € 80-120

“Marchand de plaisir” (1922). CR A044 Droge naald + aquatinte. CR A044 Pointe sèche + aquatinte. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 17/25. 65,5 x 45,2 cm

“Coin des parias” (1935). CR A159. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 12/100. 39 x 30 cm € 70-90

“Le chanteur” (1926). CR A090. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 26/100. 19,5 x 24,5 cm € 50-80

€ 80-120

748

“Elévateur et grues”. CR D57. Ets. E.F. Getekend. Signé. 26 x 17,8 cm € 50-80

738

“Au coin du quai” (1933). CR A150. Ets. E.F. Getekend. Signé. 39,5 x 29,5 cm € 70-90

749

“Chez ‘Mie Charrette’” (1940). CR A188. Ets. E.F. Getekend. Signé. 27 x 20,5 cm

739

“Débardeur 2”. CR 017. Litho. 29 x 20,5 cm

€ 700-900

€ 50-80

101

€ 50-80


750

KURT PEISER (1887-1962) “Kermesse Flamande” (1935). CR A160. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 34/60. 26,2 x 18 cm

760

KURT PEISER (1887-1962) “Pêcheurs sur l’estacade” (1926). CR A091. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 80/100. 39,3 x 29,3 cm

€ 50-80

751

761

752

762

“A la minque” (1938). CR A177 Epreuve d’artiste. Ets. E.F. Getekend. Signé. 44,5 x 34,5 cm € 80-120

“Pauvre bougre” (1925). CR A080 (aquatinte). Ets. E.F. Getekend. Signé. 56 x 40,3 cm € 80-120

“Sur le chantier 1” (1937). CR A176. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 17/100. 33 x 42,6 cm € 70-90

“La cathédrale d’Anvers” (1922). CR A040. Ets. E.F. Getekend. Signé. 41,2 x 25 cm

753

“Départ du steamer”. CR B009. CR 009. Ets. E.F. Getekend. Signé. 11,5 x 8,5 cm

Album : “Anvers, Quartier du port” (1932). Map met 20 etsen op wit japans papier. Exemplaar H van de uitgave A-J (8/10). Carton avec 20 E.F. sur papier japonais blanc. Exemplaire H d’une edition H-J (8/10). Ets. E.F. Getekend. Signé.

€ 20-40

€ 800-1200

764

€ 70-90

Album : “Anvers, Quartier du port” (1932). Map met 20 etsen op wit Japans papier + Een originele tekening van een een schip in het droogdok. Carton avec 20 E.F. sur papier japonais blanc + un dessin original d’un bateau dans la cale sèche. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 14/120.

755

“Exclus” (1921). CR A017. Droge naald. Pointe sèche. Getekend. Signé. 35 x 27 cm

€ 70-90

763

754

“Idylle” (1927). CR A099. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 29/100. 29,3 x 39,5 cm

€ 70-90

€ 70-90

€ 1000-1300

756

“Tête de vieux, aveugle”. CR B035 Epreuve d’artiste. Ets. E.F. Getekend. Signé. 25,5 x 18,2 cm € 50-80

757

“Petit sablon” (1938). CR A180 Epreuve d’artiste. Ets. E.F. Getekend. Signé. 16,6 x 11,7 cm € 50-80

758

“L’arrivée”. CR D051. Ets. E.F. Getekend. Signé. Exempl. N° 33/120. 25,5 x 16 cm € 50-80

759

“Femmes de marins”. CR B016. Ets. E.F. Getekend. Signé. 12,7 x 8,7 cm € 20-40

102


26.04 – 13.05

Tentoonstelling

26.04 – 13.05

Exposition

Michaël de Kok stelt zijn intrigerende interpretatie van landschappen voor.

Michaël de Kok et son interprétation intriguante des paysages.

“late night dinner” 2015-2017 80x90cm

“untitled 3” 2016 130x150cm

13.06–14.06

Kunstveiling en veiling design meubelen

02.06–12.06

Kijkdagen

13.06–14.06

Vente aux enchères d’art et de meubles et accessoires vintage

02.06–12.06

Jours d’exposition

Veiling klassieke, moderne en hedendaagse kunst; aansluitend veiling van design klassiekers en collectibles.

Vente d’art classique, moderne et contemporain et de grands classiques du design vintage

Volg ons op facebook

Veilinghuis-Campo-Vlaamsekaai

103


INDEX A Abeloos Victor Albert Jos Allouard Henri Apol Armand Ary Jean Léon Bitter Asselbergs Alphonse Aurili Richard

5 5 31 97 32-33 5 31

B Baertsoen Albert Ballewijns Guillaume Barthelemy Camille Baseleer Richard Bastin Ernest Bauters Sonia Bayard De La Vingtrie Paul Armand Berthoud Paul F. Bisman Paule Blieck Maurice Boerewaard Isidoor Boogaard Willem Jacobus Bosteels Prosper Botinelly Louis M. Bougard Charles Boulanger Hippolyte Bource Henri Bousquet Robert Brouwer Petrus Marius Brunin Leon Busing 8

5-97 5 5 6 31 6 32 32 32 6 6-7 7 7 33 7 7 7-8 34 8 8

C Carles Jean-Antonin 34 Carvin Louis Albert 35 Cassiers Henri 8 Celos Julien 8 Ceriez Theodore 9 Charlet Franz 9 Claeys Albert 9 Clesse Louis 9 Clodion 35 Cockx Philibert 9 Colfs Pieter 9 Colleye Adrien 9 Collin Alberic 35 Coupé Louise 9 Courtens Alfred 35 Courtens Frans 10-11 Courtens Herman 10-11 Crabeels Florent 11 D Damé Ernest Dansaert Léon De Beul Henri

36 11-12 12

De Block Eugène De Braekeleer Ferdinand De Bruyne Gustaaf De Clercq Alphonse De Coninck Roger De Cuyper Alfons De Greef Jean De Greef Jean-Baptiste De Haas Johannes H. L. De La Mar David Delderenne Leon Deloye Gustave Delval Robert Demanet Victor De Pauw Gabriel De Pillecijn Rémy Desenfans Albert Desmedt Jos De Smet Léon De Soete Pierre Detrier Pierre Louis De Vos Vincent Devreese Godefroid De Vreese Godfried De Wandeleir R. De Wilde August De Wit Prosper Douven Jac Drouot Edouard Drumaux Angelina Dubois Louis Dubois Raphaël Dudant Roger Dupon Josué Dupont Louis

13 13 13 14 14 15 15 15 22 15 17 36 17 37 15 15 37 40 16 39 40 16 40 41 41 16 17 17 41 17 17 18 18 38 42

E Elsen Alfred Eyskens Felix

18 18

F Falguière Jean-Alexandre Farasyn Edgard Fimmers Kallist Fiot Maximilien L. François Joseph Frank Lucien

43 18-19 19 43 19 19

Gilsoul Victor Gobiet Max Godfrinon Ernest Gorge Paul Gorus Pieter Gossin Louis Gouweloos Charles Gouweloos Jean Guzzone Sebastiano

20 20 21 21 21 39 21 22 22

H Haeck Léopold Hagemans Germaine Hager Albert Hambresin Albert Handtekening onleesbaar / Signature illisible Harmsworth Margaret Hazledine Alfred Heins Armand Hens Frans Hermans Charles Hermans Paul Heurtebise Lucien Heymans Adrien-Joseph Higuet Georges Houben Henri Houyoux Léon

22 23 44 44 23 45 23 23 23-24 24 24 46 24 25 26 27

I Inconnu Onbekend. Isidoor Opsomer Baron

54 70-71

J Jacobs Adolphe Jacobs Gerard Jacques Dierckx Pierre Jamar Armand Janssen Ludovic Jespers Emile Jespers Floris Jongelinghs Karel Jos Julien

28 28 17 28 28 46 28-29-30 30 30

K Kossowski Henryk

47

L

G Gailliard Franz Ganz Edwin Gardet Georges Gastemans Emile Gauquie Henri Geirnaert Jozef Gerard Théodore Ghesquire Napoléon François

104

19 20 43 20 38 20 20 20

Lambeaux Jef Laudy Jean Lavergne Adolphe Lebon Charles Leduc Paul Leempoels Jef Lemmers Georges Leroux Etienne F.

47-48 66 48-49 66 66 66 66 46


Levy Charles Leurs Johannes Karel Loncin Louis Lynen Amédée

49 67 67 67

M Maas Paul Machielsen Eugeen Mahy Emile Mailleux Raf Malfait Hubert Mara Pol Marcette Alex Marin Jacques Marioton Eugène Marques Guilherme Martin Alfred Mathieu Paul Matin Jacques Mayné Jean Meerbergen Rudolf Meerts Franz Mertens Charles Meyers Isidoor Michel Charles Michiels Mil Middeleer Joseph Mignon Léon Moittroux Alfred Montigny Jules Moreau-Vauthier Augustin Edme

67 67 67 49 67 67 68 50 51-52 68 68 68 52 68 68 68-69 69 69 69 69 69 53 69 69 53

N Neervoort Jan C. Nelson Alphonse Henri Norga Sylvain Noterman Zacharie

70 53 53 70

O Oury Louis Owen Mathews Terry

54 52

Poot Rik Poreau Oswald Portenart Jeanne Portielje Edward Portielje Jan

57 82 82 83 83

Q Quinaux Joseph Quitton Edouard

83 84

R Rabus Carl Renders H. Riché Louis Richter Otto Roessingh Louis Albert Roffiaen Jean François Xavier Roidot Henri Roosenboom Albert Ros Frans Rousseau Victor

84 58 58 58 84 84 84 84 84 59

S Sacré Emile Schelck Maurice Schippers Jos Schoemans Octaaf Schoenewerk Pierre Alexandre School B School H Schreurs Clemens Prosper Sempels Geo Sijs Maurice Simons Frans Slabbinck Rik Smeers Frans Sohie Albert Stobbaerts Jan Stocquart Ildephonse Strebelle Rodolphe Swyncop Charles

P

T

Paerels Willem 71 Paillet Charles 55 Paulus Pierre 71-97 pecher Jules 56 Peiser Kurt 72-74-75-76-77-78-80-81-97-98-99100-101-102 Piette Olivier M. 57 Picault Emile 56-57 Pilyser Antoon 81 Pinot Albert 81 Pire Marcel 81 Pluyms Félix Louis 82

Terraire Clovis Frédérick Theunis Pierre Tilleux Jos Tits Louis

85 85 85 85 60 6 25 85 85 86 86 86-87 87 87 88 88 88 88

88 60 88 88

V Vaerten Jan Vaes Walter Vanaise Gustave Van Beurden Alphonse Van Damme-Sylva Emile Van De Leene Jules Van Den Bruel Willem

105

88 89-90 90 90 90 90 91

Van Den Driessche Lucien Vandercam Serge Van Der Haeghen Edmond Vanderlick Armand Van Der Loo Marten Van der Stappen Charles Van der Straeten Georges Van de voorde Georges Van Engelen Piet Van Giel Frans Van Hermans Jaak Van Hooste Jozef Van Houdt A. Van Leemputten Frans Van Leemputten Jan Léopold Van Leemputten Jef Van Looy Jan Van Lysebetten Clement Van Melle Henri Van Nieuwenhuyse Jean Van Os Tony Van Ryswyck Thierry Van Saene Maurice Van Sassenbrouck Achiel Van Seben Henri Verbaere Herman Verburgh Médard Vereycken Edward Verhaegen Ferdinand Verheyden Isidoor Vermeulen Noel Verstraeten Edmond Verstreken Jules Verwee Alfred Vinck Jozef

91 91 91 91 91 60 61-62-63 62 91 92 92 92 92 92 92-93 93 93 93 93 93 94 64 94 94 94 94 94 64 95 95 95 95 95 95-96 96

W Wagemaekers Victor Wagemans Maurice Wallet Taf Wasterlain Georges Wauters Camille Weber Th. Willaert Ferdinand Willaert-Fontan Valentine Willems Florent Winne De Witterwulghe Joseph Wolvens Henri-Victor Wytsman Rodolphe

96 96 96 64 96 96 96 96 97 16 65 97 97


Algemene voorwaarden CAMPO Inleiding Kopers en Verkopers die deelnemen aan veilingen van Campo NV verbinden zich ertoe kennis te hebben genomen van de hierna besproken voorwaarden. De Verkoper aanvaardt deze algemene voorwaarden door het louter inbewaargeven van werken aan CAMPO NV. Hij verklaart deze ontvangen te hebben en de draagwijdte ervan te hebben begrepen. De Koper is gebonden aan de algemene voorwaarden door de deelname aan de veiling, welke steeds voorafgegaan wordt door een formele registratie. Afwijkingen van de hierna opgesomde voorwaarden kunnen enkel in zeer uitzonderlijke gevallen, mits bijzondere motivering worden toegestaan door een schriftelijke, aan de registratie of inbewaringgeving voorafgaandelijke bevestiging vanwege Campo NV. Artikel 1. De Koper De koper is een natuurlijke persoon die handelt in eigen naam of als gevolgmachtigde en is persoonlijk en zonder enige beperking aansprakelijk voor het nakomen van de algemene voorwaarden alsook de financiële en andere verplichtingen die voortvloeien uit het toegewezen bod. Hij/ zij registeert zich voor aanvang van de veiling. Teneinde communicatie te vereenvoudigen zal eveneens een emailadres worden gevraagd. Kopers die online bieden, registeren zich 24u voor aanvang van de veiling online. Door de registratie bevestigt de koper de algemene voorwaarden ontvangen te hebben, en deze uitdrukkelijk aanvaard te hebben. Artikel 2. Zitdag Het bieden op loten kan door een mondeling of schriftelijk bod, via een tijdige aanvraag van een telefonische lijn of online. De veilingmeester wijst het lot toe aan de hoogstbiedende kandidaatkoper. Bij betwisting over de toewijzing tussen verschillende kandidaat-kopers is het steeds de veilingmeester die beslist aan wie het lot wordt toegewezen zonder enig recht op verhaal en/of regres van de niet- aanvaarde koper. Artikel 3. Kosten voor de Koper De koper betaalt de verkoopkosten en het volgrecht, indien dit laatste van toepassing is. De verkoopkosten voor de koper bedragen 22% op de hamerprijs (zijnde de prijs waarvoor het werk effectief geveild wordt), inclusief BTW op de marge, tenzij andersluidend en uitdrukkelijk overeengekomen met CAMPO NV. Kopers die online bieden, betalen 3% op de hamerprijs bovenop de gangbare kost van 22% op diezelfde hamerprijs. Het volgrecht wordt enkel geheven voor kunstenaars uit de EU lidstaten en de landen buiten de EU waar volgens de wet-

geving het volgrecht geldt. Het volgrecht wordt aangerekend tot en met 70 jaar na het jaar van het overlijden van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van € 2.000,00 of meer. Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt: - 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000,00; - 3 % op het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000,00; - 1 % op het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000,00; - 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000,00; - 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven € 500.000,00.

Het maximumbedrag van het volgrecht bedraagt € 12.500,00. Kopers van buiten de EU die het aangekochte werk buiten de EU wensen te exporteren, kunnen de betaalde BTW terugvorderen na het voorleggen van de nodige uitvoerdocumenten (zonder dat CAMPO hieromtrent enige garanties biedt, dan wel verantwoordelijkheid kan oplopen). Loten waarvan de verkoper afkomstig is van een land buiten de Europese Unie, zijn onderhevig aan een bijzondere BTW regeling waardoor de verkoopkosten 28% in plaats van 22% op de hamerprijs bedragen, BTW op de marge inbegrepen. Bij een gerechtelijke verkoop is het mogelijk dat andere commissies aangerekend worden. De desbetreffende gerechtsdeurwaarder zal deze voorwaarden bekend maken vóór de veiling De koper verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van voormelde fiscale en andere wetgeving ter zake en zich in regel te zullen stellen zonder enige recht op verhaal jegens CAMPO NV. CAMPO NV biedt dienaangaande geen enkele garanties en het is de koper zelf die hiertoe het nodige dient te ondernemen en de ter zake dienende wetgeving dient te respecteren. Artikel 4. Betaling en afhaling Vanaf de toewijzing van een lot aan een Koper, worden de risico’s op tenietgaan, verlies en/ of beschadiging van en door de goederen aan hem overgedragen en is hij verplicht de overeengkomen prijs inclusief aanhorigheden te betalen. De koper wordt verzocht binnen de vijf werkdagen na datum aankoop de aangekochte werken te betalen en af te halen. Alle betalingen gebeuren in EURO. CAMPO NV aanvaardt cash betalingen enkel tot het bedrag van €2.999,00. Indien het totale bedrag van de aankoop hoger is dan 2.999€, kan de koper het saldo via bankcontact, bankoverschrijving of met een gecertificeerde bankcheque betalen. De BTW is in de uiteindelijke verkoopprijs inbegrepen. CAMPO NV is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van de goederen na de toewijzing van de loten.

De koper staat zelf in voor het transport, de bewaarneming en goede zorgen van de aangekochte loten vanaf het sluiten van de aankoop. In het uitzonderlijke geval van terugbetaling van ontvangen gelden, om welke reden dan ook, kunnen er geen interesten verhaald worden lastens CAMPO NV. Artikel 5. Niet betaling of niet afhaling van de loten In geval van niet betaling van het lot en/of niet afhaling binnen de in artikel 4 gestelde termijn, zal de Koper zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en van rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 2% per begonnen maand met een minimum van 5€ per dag. Dit bedrag dekt ondermeer de extra verzekerings-en opslagkosten m.b.t. de goederen. Teneinde van de koper een correcte betaling te bekomen is CAMPO NV gemachtigd om na ingebrekestelling de volgende maatregelen te nemen lastens de koper zonder afbreuk te doen aan haar rechtsvorderingen ten gronde voor geleden schade welke zij navolgend nog kan laten gelden: • elk ander lot inhouden dat werd gekocht tijdens dezelfde veiling of bij eerdere veilingen tot wanneer het totaalbedrag wordt betaald; •  het betreffende lot opnieuw te koop aanbieden •  elk later (hoger) bod gedaan door de in gebreke blijvende koper kan door CAMPO NV geweigerd worden Artikel 6. Beschrijving van de loten De loten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden en overeenkomstig de beschrijving die eraan werd gegeven. De afbeeldingen van de werken in de catalogus en op de website zijn louter indicatief en dienen enkel ter illustratie van het werk. De koper wordt de mogelijkheid geboden tijdens de kijkdagen voorafgaand aan de veiling de werkelijke staat van het werk te verifiëren. CAMPO NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, nalatigheden, garanties, onjuiste voorstellingen, vergissingen, etc… aangaande de beschrijving, schatting, waarde, herkomst, authenticiteit en deugdelijkheid van de loten. Ons team doet zijn uiterste best om de auteur, de handtekening, de datum, de herkomst, de toekenning en de authenticiteit van de loten naar best vermogen en volgens de regels van goed huisvaderschap te verifiëren maar kan hiervoor in geen geval verantwoordelijk worden gesteld door de koper, dan wel enige andere partij. In het geval dat de koper de authenticiteit van zijn aangekocht lot betwitst, dient hij dit per aangetekend schrijven kenbaar te maken aan CAMPO NV binnen de 21 dagen na datum van aankoop van het desbetreffend lot. CAMPO NV zal de verkoper contacteren en kan éénzijdig beslissen de verkoop te ontbinden en de gemaakte kosten door


CAMPO NV of andere partijen te verhalen op de verkoper. Campo NV houdt zich het recht voor om alle rechtstreekse en onrechtstreeks schade, ook commerciële schade, op de desbetreffende Verkoper, dan wel enige andere aansprakelijke partij, te verhalen. Artikel 7. Aankoopopdrachten en telefonisch opbod Kopers kunnen aan een derde een aankoopopdracht geven. Deze lastgevingsopdracht gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en in naam en voor rekening van de koper. Indien twee aankoopopdrachten op hetzelfde lot en voor dezelfde prijs binnenkomen, zal de veilingmeester voorrang geven aan de opdracht die het eerst binnenliep toegewezen zonder enig recht op verhaal van de niet- aanvaarde koper jegens CAMPO. Kopers die ervoor kiezen om te bieden per telefoon dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling hun identiteitsgegevens aan de medewerkers van CAMPO NV te bezorgen per mail of per brief waarbij CAMPO zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voorbehoudt de juistheid van deze identiteitsgegevens en/ of lastgevingsmandaat nader te verifiëren zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. CAMPO NV heeft het recht om ook bancaire gegevens op te vragen van de kandidaat-kopers. De klant dient duidelijk het lotnummer en het telefoonnummer waarop hij/zij gebeld wenst te worden aan onze medewerkers te bezorgen. Bij telefonische biedingen is CAMPO NV niet aansprakelijk voor communicatiestoornissen (bezette of onderbroken lijnen) en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, vergissingen, onduidelijkheden en andere problemen welke kunnen voortvloeren uit de veiling. Artikel 8. De Verkoper en en oorsprong van het aangeboden werk De verkoper is de eigenaar of handelt in naam van de eigenaar (mandaat en/of volmacht) van het werk dat aan CAMPO NV wordt toevertrouwd ter verkoping. Indien er meerdere eigenaars zijn, volstaat de acceptatie van de verkoopsvoorwaarden door één van hen (bv. naar aanleiding van de registratie) als bindend voor alle andere mede-eigenaars conform de regels van de mede-eigendom van het burgelijk wetboek. De Verkoper bevestigt met de loutere aanbieding tot verkoop van diens werk(en) nadrukkelijk het goed in rechtmatig bezit te hebben, op te treden als rechtmatige eigenaar te goeder trouw (art.2279 BW) en dat er geen juridische of andere belemmeringen zijn om het goed te verkopen (bijv: geen beslag op roerend goed, geen inpandgeving, vrij van gebreken en niet bezwaard met één of ander zakelijk recht, geen diefstal, …). Correcte informatie over de authenticiteit, de waarde, herkomst, deugdelijkheid alsook de staat van het werk wordt door de Verkoper in eer en

geweten aan CAMPO NV overgedragen waarbij deze laatste in geen enkel geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor fouten, vergissingen, nalatigheden, onjuiste voorstellingen dan wel bedrog door de koper en/of verkoper, dienaangaande. Daarbij bevestigt de Verkoper dat over het aangeboden werk geen betwisting bestaat, noch over de eigendomstitel, noch over de authenticiteit, deugdelijkheid en herkomst. In geval achteraf zou blijken dat een werk toch deel zou uitmaken van diefstal of een gerechtelijke procedure is de Verkoper verplicht de netto opbrengst uit de verkoop terug te betalen aan CAMPO NV. Koper en verkoper verklaren hierbij uitdrukkelijk dat zij op de hoogte zijn van en zich in regel te stellen met alle vigerende normen en regelgeving omtrent werken afkomstig van een land buiten de EU.

Artikel 9. Modaliteiten van de verkoop CAMPO NV verbindt zich ertoe om alle werken die worden toevertrouwd als een goede huisvader te bewaren. Indien na bewaargeving een betwisting zou ontstaan over de staat van het werk, kunnen CAMPO NV en de medewerkers hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Een werk dat bij de aanvaarding niet (tijdig) geprotesteerd wordt door koper/verkoper, wordt geacht te zijn ontvangen in dezelfde staat waarin het zich bevond t.t.v de toevertrouwing aan CAMPO NV. Een werk dat door de verkoper werd ingebracht in het veilingsprocédé kan niet voortijdig worden teruggenomen. Het aanvaarden van het werk is voor CAMPO NV tevens geen verplichting om deze in de veiling te koop aan te bieden. Alle werken worden aanvaard zonder limietprijs tenzij schriftelijk en andersluidend overeengekomen. In geval de start- of limietprijs niet wordt bereikt, worden ze ingehouden en worden ze, tenzij anders overeengekomen, aangeboden op de After Sale. De verkoper kan er ook voor opteren het ingehouden werk in de volgende live veiling terug aan te bieden. Voor goederen met een geschatte waarde van minder dan € 1000 worden geen limieten aanvaard tenzij anders overeengekomen. Op de bekomen hamerprijs wordt een commissie van 15% ingehouden ten behoeve van CAMPO NV, tenzij anders overeengekomen. Werken die niet werden verkocht en die niet in de volgende veiling worden aangeboden, moeten binnen de 21 dagen na de live veiling worden opgehaald. Na deze termijn wordt een bewaringsvergoeding van 2% per begonnen maand aangerekend met een minimum van 5€ per dag per lot. Indien na 1 jaar het werk niet werd opgehaald, behoudt CAMPO zich de mogelijkheid deze werken te koop aan te bieden op de eerstvolgende veiling zonder afbreuk te doen aan de

overige rechtsvorderingen welke CAMPO ter zake zou kunnen laten gelden. Met de opbrengst worden de verschuldigde bewaarkosten vereffend. Het resterende bedrag, overblijvende saldo wordt na schuldcompensatie aan de verkoper betaald. De uitbetaling van verkochte werken gebeurt uiterlijk vier weken na de veiling, op uitdrukkelijk opschortende dan wel ontbindende voorwaarde dat de Koper tijdig betaalt. Bij niet betaling van de Koper of betwisting over het werk, kan CAMPO NV de betaling aan de Verkoper uitstellen tot het verschuldigde bedrag werd bekomen van de Koper. CAMPO NV kan nooit verplicht worden de uitbetaling aan de Verkoper uit te voeren, zolang de Koper niet het volledige koopprijs plus kosten en commissies betaald heeft. De verkoper die BTW-plichtig is en in die hoedanigheid de werken verkoopt zal op voorhand de facturatiegevens aan CAMPO NV bezorgen. Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door CAMPO NV bevestigd worden, worden als onbestaande beschouwd.

Artikel 10. Recht en jurisdictie De huidige algemene voorwaarden worden enkel en alleen getoetst aan de gangbare, toepasselijke regelgeving in België. Alle geschillen inzake voorliggende voorwaarden zullen worden beslecht volgens het Belgisch recht en voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.


Zaal Campo

ideaal voor uw B2B of privé event

Salle Campo

Parfait pour votre événement B2B ou privé

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte Contactez-nous pour un devis gratuit est sans engagement info@campo.be 03-238 42 02


Ronald einde jaren 70 aan het oude station te Herentals in volle opleiding voor architect aan het HISKA Ronald fin des années 70 à l’ancienne gare de Herentals en pleine formation d’architecture au HISKA.

Catalogus nalatenschap Ronald Luyten  
Catalogus nalatenschap Ronald Luyten