Page 1

Virksomhedens navn og stempel: INSTALLATIONS- OG SERVICERAPPORT Nr._________Dato:_______ 1. Data Ejer af køretøj: Campingvogn Adresse: Autocamper Telefon: Andet: _______________________________ Mærke af køretøj: Model: Årgang: Indregistreringsnummer: 2. Gasflaskeforsyningssystemet Gasflasker: Antal: _____ Type: _______ Gastank:_______________ Type: _____________ Kontrol af gasflaskerum for placering af gasflasker og ventilation OK / ej Funktionskontrol af trykregulator / automatisk omskifter OK / ej Afgangstryk:__________ Lukketryk:__________ Regulatorslangens tilstand OK / ej Bemærkninger: 3. Rørinstallation og apparattilslutning Rørledning / ledningsføring, inkl. apparattilslutning OK / ej Afspærringsventiler før apparattilslutning OK / ej Tæthedsprøve ved 150 mbar OK / ej Bemærkninger: 4. Ventilation Friskluftåbninger til apparaterne OK / ej Almen ventilation i vognen OK / ej Bemærkninger: 5. Gasforbrugende apparater Funktion Fabrikat Type Termosikring Flammestabil Forbrænding itet OK ej OK OK ej OK CO * CO2 Kogebord Køleskab % % Varmeovn % % Vandvarmer % % Andet % % * maks. CO Tilstandskontrol korr. 0,1 % / 1000 ppm Gasforbrugende apparater, funktionskontrol OK / ej Aftræk fra køleskab OK / ej Aftræk fra varmeovn OK / ej Foretaget rensning ja / nej Bemærkninger: 6. Dokumentation Brugervejledning for vognen OK / ej Apparatvejledninger OK / ej Sikkerhedsinstruks OK / ej Bemærkninger: 7. Resultat / konklusion Fundne fejl ved kontrol / service: Tiltag til forbedringer inden næste kontrol: 8. Underskrift og identifikation Virksomhedens navn og stempel, Underskrift: Navn: ID-nr. VGside12_B3ServiceRap2013.odt

side12_B3ServiceRap2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you