Page 1

S

CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 INDHOLD

Nyt fra Campingrådet Campingrådet Informerer er ude igen og i dette års første udgave kan du læse om en masse spændende nye tiltag fra Campingrådet. Du kan blandt andet læse om Campingrådets årsmøde den 15. april, e-handelsbetingelser, online markedsføring af campingpladsen og meget mere. Campingrådet håber, at alle får en god start på sæsonen her i påsken og forhåbentlig vil det krible i mange campisters fingre for at komme ud på de danske campingpladser. Rigtig god læselyst i denne marts-udgave af Campingrådet Informerer.

- Campingrådets Årsmøde 2013 - E-handelsbetingelser - Depositum, forudbetaling og afbestilling - Rettelse: Al brandmateriel skal efterses af et godkendt firma - Promover din campingplads på Facebook: Camping in Denmark - Nye medarbejdere i Campingrådet - Info fra MPLC – Motion Picture Licensing Company A/S - Betal dine fakturaer til Campingrådet via Nets - Forening af campingpladser - Ny lov om afbrænding i det fri - Tidsbegrænsede lejeaftaler - 4 nye temaer - Kursus i online markedsføring kom godt fra start - Nyt forum til vidensdeling mellem campingpladser - Få din campingplads på GPSkortet - Nyt forum om online markedsføring af campingpladser - Lav ’Ego Search’ og tjek campingpladsens NAP-oplysninger - Overskud i Public Camp gik til HTML5 på danskecampingpladser.dk - Oplysningspligt for ejer og bruger af campingpladsen - Campingrådets sager I: Medhold i Fredningsnævnet - Campingrådets sager II: Konflikter med myndigheder - Indtryk fra England-turen - Hvad kan vi gøre for dig? - Nyheder fra campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 2

INDHOLD Campingrådets Årsmøde 2013 .................................................................................................. 3 E-handelsbetingelser ................................................................................................................. 3 Depositum, forudbetaling og afbestilling .................................................................................... 7 Rettelse: Al brandmateriel skal efterses af et godkendt firma ................................................... 8 Promover din campingplads på Facebook: Camping in Denmark ............................................ 9 Nye medarbejdere i Campingrådet .......................................................................................... 10 Info fra MPLC – Motion Picture Licensing Company A/S ........................................................ 11 Betal dine fakturaer til Campingrådet via Nets ........................................................................ 12 Forening af campingpladser .................................................................................................... 12 Ny lov om afbrændning i det fri ................................................................................................ 13 Tidsbegrænsede lejeaftaler ..................................................................................................... 14 4 nye temaer ............................................................................................................................ 14 Kursus i online markedsføring kom godt fra start .................................................................... 15 Nyt forum til vidensdeling mellem campingpladser ................................................................. 17 Få din campingplads på GPS-kortet ........................................................................................ 17 Nyt forum om online markedsføring af campingpladser .......................................................... 18 Lav ’Ego Search’ og tjek campingpladsens NAP-oplysninger................................................. 18 Overskud i Public Camp gik til HTML5 på danskecampingpladser.dk .................................... 19 Oplysningspligt for ejer og bruger af campingpladsen ............................................................ 20 Campingrådets sager I: Medhold i Fredningsnævnet.............................................................. 20 Campingrådets sager II: Konflikter med myndigheder ............................................................ 21 ”Indtryk fra England-turen” ....................................................................................................... 21 Hvad kan vi gøre for dig? ......................................................................................................... 25 Nyheder fra campingraadet.dk ................................................................................................. 25

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 3

CAMPINGRÅDETS ÅRSMØDE 2013 Campingrådet afholder den 15. april 2013 årsmøde med valg af repræsentantskab. Årsmødet starter kl. 9:30 og slutter kl. 16:45 og vil blive afholdt i Messe C, Vester Ringvej 101, 7000 Fredericia. Årsmødet vil have et meget stort fokus på el. El og ikke mindst prisen og afgifterne på el fylder overordentligt meget i ”produktionen” af en campingovernatning, og det arbejder vi alle på, skal være en mindre del. Dagens program er i hovedtræk, orientering om nye fradragsregler for el, gode forslag til hvordan der kan spares på el og energi samt en udstilling, hvor leverandørerne til de gode forslag kan træffes. Se yderligere i programmet her. Dagens hovedtaler bliver By-, Bolig- og Landdistriktsminister Carsten Hansen, der vil lægge op til en debat om campingpladsernes betydning for vækst og beskæftigelse i landdistrikter og yderområder. Kom og giv Carsten Hansen en masse gode ideer med hjem til, hvordan der igen kan komme vækst på de danske campingpladser. Deadline for tilmelding er fredag den 5. april 2013.

E-HANDELSBETINGELSER E-handel er en form for fjernsalg, hvor en virksomhed sælger varer og ydelser på nettet, uden at køber og sælger nødvendigvis mødes i forbindelse med handlen. Det er fjernsalg når der handles på en hjemmeside med en købefunktion – e-handel. Telefonsalg og postordresalg er andre former for fjernsalg. Hvis du markedsfører eller sælger varer eller ydelser på Internettet, så er der nogle regler, der skal overholdes. Der skelnes mellem om man henvender sig til virksomheder eller forbrugere. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 4 1. B2C-HANDEL (”BUSINESS TO CONSUMER”) I disse tilfælde er der tale om, at man henvender sig til forbrugere. Reglerne er mere omfattende, fordi forbrugeren, som den svage part, skal beskyttes. Nedenstående tager udgangspunkt i, at der er tale om et forbrugerforhold. De generelle regler skal også overholdes.

2. GENERELLE REGLER FOR E-HANDEL

3. SÆRLIGE REGLER FOR E-HANDEL

• Aftaleloven

• E-handelsloven

• Købeloven

• Forbrugerombudsmandens

• Kreditaftaleloven • Forbrugeraftaleloven

retningslinjer • Frivillige mærkningsordninger

• Markedsføringsloven • Persondataloven

4. MÆRKEORDNING Nogle virksomheder tilslutter sig i øvrigt frivilligt en mærkningsordning såsom e-mærket, der pålægger dem regler ud over lovgivningen i håb om at øge kundernes tillid til dem. En mærkningsordning pålægger virksomhederne regler ud over lovgivningens, og tilsynsmyndigheden som fx e-handelsfonden kontrollerer, at virksomhederne overholder reglerne. Hvis din virksomhed er tilsluttet en mærkningsordning, skal virksomhedens hjemmeside oplyse om navnet på ordningen og vise et link til ordningen.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 5 5. OPLYSNINGER FØR HANDLEN Inden en aftale indgås, har sælgeren pligt til at give forbrugeren en række oplysninger: 1.

Kontaktoplysninger, dvs. den erhvervsdrivendes navn og fysiske adresse. Virksomhedens hjemmeside skal som minimum oplyse virksomhedens fulde registrerede navn, forretningsadresse, postadresse (hvis forskellig fra en oplyst forretningsadresse), e-mailadresse og CVR-nummer. Er virksomheden et anpartsselskab eller aktieselskab, så skal hjemstedsadressen, dvs. den registrerede adresse, også oplyses (hvis forskellig fra en oplyst forretnings- eller postadresse).

2.

Tjenesteydelsens karakter og væsentligste egenskaber.

3.

Den samlede pris alt inklusiv, herunder også leveringsomkostninger. En forbruger skal oplyses om den samlede pris for en ydelse inklusive gebyrer, omkostninger og afgifter, herunder eventuelle leveringsomkostninger, ordregebyrer, betalingsgebyrer og moms. Hvis en nøjagtig pris ikke kan oplyses, så skal det fremgå, hvordan prisen beregnes. Inden en forbruger afgiver en ordre om køb, skal hun eller han altså være klar over den samlede pris. Der må ikke senere komme overraskelser.

4.

Vilkår om betaling, levering og anden opfyldelse af aftalen, fx eventuel uopsigelighedsperiode og opsigelsesvilkår, afbestilling mv.

5.

Eventuel fortrydelsesret ifølge loven. Forud for et køb skal den erhvervsdrivende bl.a. give forbrugeren oplysninger om, hvorvidt der er fortrydelsesret eller ej i forbindelse med det konkrete køb. En række aftaler er undtaget fra reglerne om fortrydelsesret. Der er eksempelvis ikke fortrydelsesret ved aftaler om transport, indkvartering, forplejning, rekreative fritidsaktiviteter. Det betyder, at der ikke er fortrydelsesret ved bestilling af ophold på en campingplads.

6.

Eventuelle ekstraomkostninger ved at bestille varen, hvis det fx sker over en overtakseret telefonlinje.

7.

Forbrugeren skal også oplyses om, hvor længe oplysningerne og herunder den oplyste pris er gældende. På den måde sikres det, at forbrugeren ved, hvornår hun eller han skal slå til for, at der kan handles på de oplyste betingelser. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 6 8.

Øvrige oplysninger - En forbruger skal oplyses om: 1) hvilke tekniske led denne skal igennem for at foretage et køb på virksomhedens hjemmeside, og hvornår i processen et køb er bindende, 2) om virksomheden opbevarer købsaftalen, og om forbrugeren kan få adgang til den, 3) hvordan forbrugeren finder og retter indtastningsfejl og 4) hvilke sprog købet kan foretages på. Hvis en hjemmeside kun findes på ét sprog, giver det som regel sig selv, at køb kun kan foretages på dette sprog. Men det bør alligevel fremgå af hjemmesiden.

9.

Kontrakt- og generelle salgsbetingelser - Virksomheden skal stille kontraktbetingelser og generelle salgsbetingelser til rådighed på sin hjemmeside på en sådan måde, at en forbruger, der overvejer at købe en vare eller ydelse, har mulighed for at oplagre eller gengive betingelserne. Kravet skal sikre, at en forbruger, der køber en vare eller ydelse på din virksomheds hjemmeside, er helt klar over, hvad betingelserne for købet er.

5.1. PERSONOPLYSNINGER Hvis virksomheden behandler oplysninger om fysiske personer på sin hjemmeside, fx i forbindelse med salg af varer eller ydelser, cookies eller nyhedsbreve, skal du sikre dig, at persondatalovens regler overholdes. 6. OPLYSNINGER EFTER HANDLEN Bekræftelse af ordremodtagelse – Hvis virksomheden modtager en ordre fra en kunde via sin hjemmeside, så skal modtagelse af ordren bekræftes elektronisk uden unødig forsinkelse. Dvs. ved automatiske systemer straks og ellers hurtigst muligt efter, at en ordre ligger på din server. Bekræftelse kan ske ved, at kunden fx viderestilles til en ny side, som bekræfter modtagelse, at modtagelse bekræftes pr. e-mail eller, at modtagelse bekræftes via et automatisk system. • Erhvervsmæssig hovedaktivitet • Vejledning om ydelsen • Pris • Betaling og levering

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 7 • Varighed og opsigelse • Fortrydelsesret • Øvrige oplysninger - alle væsentlige aftalevilkår – herunder depositum om det refunderes eller ej De oplysninger, en forbruger har fået om din virksomheds navn, adresse og erhvervsmæssig hovedaktivitet, vejledning om varen eller ydelsen, pris, betaling og levering, varighed og opsigelse samt fortrydelsesret, jf. oplysninger før handlen, skal gives til forbrugeren igen efter handlen. Denne gang dog på papir eller et andet varigt medium som fx e-mail, medmindre forbrugeren allerede har fået oplysningerne i denne form. 7. OPLYSNINGER SKAL KUNNE GEMMES Alle oplysninger skal forbrugeren have på en måde, der gør det muligt at læse og gemme oplysningerne i en rimelig periode. Oplysningerne skal gives på et såkaldt ”varigt medium” – fx et brev eller en e-mail. Forbrugeren kan til enhver tid bede om at få aftalevilkårene fremsendt på papir. Det er ikke tilstrækkeligt, at oplysningerne ligger på sælgerens hjemmeside, da en hjemmeside ikke anses for at være et ”varigt medium”. Forbrugerombudsmanden har i samråd med sine kolleger i Norden lavet et fælles standpunkt. Dette standpunkt kan læses hér.

DEPOSITUM, FORUDBETALING OG AFBESTILLING På baggrund af flere henvendelser fra såvel lejrchefer som gæster, redegøres praksis for ikke-tilbagebetaling af allerede erlagt depositum. Forbrugerklagenævnet har udtalt, at det skal fremgå fra brochuremateriale eller på anden måde, ved aftalens indgåelse, skal gøres helt klart for forbrugeren, at et depositum har til formål at dække omkostningerne ved bestilling og afbestilling. Dette betyder, at det bør fremgå på hjemmesiden, men det opfordres at have med Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 8 i selve aftalen. Det vil sige, at gæsten ved indgåelse af aftalen skal gøres bekendt med, at et eventuelt depositum er tabt, hvis denne afbestiller opholdet. Det skal fremgå meget tydeligt. Forbrugerombudsmanden har tillige udtalt, at forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ikke gælder ved aftaler om indkvartering mv., hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode, den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det ville derfor, efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, ikke være i strid med forbrugeraftaleloven, at der i forbindelse med booking af ophold opkræves et depositum, som ikke refunderes. Det vil dog altid være en konkret afgørelse og Forbrugerombudsmanden har tillige udtalt, at det kan være i strid med markedsføringslovens § 1; denne bestemmelse regulerer ”urimelige aftalevilkår”. I vurderingen af, om der var tale om et urimeligt aftalevilkår, ville der bl.a. blive lagt vægt på størrelsen af depositummet, og om det eventuelt var muligt for forbrugeren at få hele eller dele af depositummet tilbage, såfremt der f.eks. skete afbestilling i god tid inden afviklingen af opholdet. Idet campingpladsen er den erhvervsdrivende og gæsten er forbrugeren, skal det være rimeligt for forbrugeren, og det er altid en konkret vurdering, men man er på den sikre side, hvis størrelsen på depositummet nogenlunde svarer til omkostningerne ved bestillingen/afbestillingen.

RETTELSE: AL BRANDMATERIEL SKAL EFTERSES AF ET GODKENDT FIRMA I oktobers udgave af Campingrådet Informerer bragte vi en artikel om, at al brandmateriel på campingpladsen skal efterses af et godkendt firma. En skarp læser gjorde os dog opmærksom på, at det kun er trykflaskerne på campingpladsen, der skal efterses årligt af et godkendt firma, og brandmateriel såsom håndsprøjtebatterier, brandtæpper og lign. kan selv efterses ved aftale med den stedlige brandmyndighed. Vi beklager fejlen.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 9

PROMOVER DIN CAMPINGPLADS PÅ FACEBOOK: CAMPING IN DENMARK Som en del af Campingrådets strategi for sociale medier, er der oprettet en Facebook-side, der skal promovere camping i Danmark. ”Camping in Denmark” hedder siden og campingpladser, der er aktive på Facebook, opfordres derfor til at dele indhold på Facebooksiden, der så vil blive delt videre af Facebook-siden. På denne måde vil et oplæg, der bliver delt, nå helt ud til mere end 2.000 unikke Facebook-brugeres nyhedsfeeds. Så kom og vær med til at promovere camping i Danmark med jeres Facebook-indhold på Facebook-siden Camping in Denmark.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 10

NYE MEDARBEJDERE I CAMPINGRÅDET Campingrådet har pr. 1. februar 2013 ansat Frank Røn Jensen som ny konsulent. Frank Røn Jensen vil blive konsulent for campingpladserne i Brønderslev, Favrskov, Frederikshavn, Herning, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Lemvig, Mariagerfjord, Morsø, Randers, Rebild, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Aalborg. Samtidig bliver Per Bak Malle konsulent for de sjællandske, østfynske mv. campingpladser, som Peter Lützen var konsulent for. Per Bak Malle er dermed samlet konsulent for campingpladserne i Assens, Billund, Bornholm, Dragør, Egedal, Esbjerg, Fakse, Fanø, Fredensborg, Frederikssund, Faaborg-Midtfyn, Gribskov, Glostrup, Greve, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Holbæk, Ishøj, Kalundborg, Kerteminde, Kolding, Køge, Langeland, Lejre, Lolland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Næstved, Odense, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Slagelse, Sorø, Stevns, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vordingborg, Ærø og Aabenraa. Mogens Lund fortsætter med at være konsulent i Fredericia, Hedensted, Horsens, IkastBrande, Læsø, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Vejle og Århus. Den 25. februar fik Campingrådet et nyt ansigt i sekretariatet i Valby. Kirsten Dibbern vil dele opgaverne i receptionen sammen med Åse Jensen, som har valgt at gå ned på deltid. Kirsten Dibbern har en kontorassistentuddannelse og har brugt sine kompetencer i socialforvaltningen i Brøndby Kommune i en årrække. Campingrådet ønsker Kirsten og Frank velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 11

INFO FRA MPLC – MOTION PICTURE LICENSING COMPANY A/S Må der vises film på campingpladsen? Svaret er ja, hvis man har en filmlicens. Ophavsretsloven beskytter rettighedshaverne mod misbrug af spillefilm uanset format. Dette inkluderer bl.a. fremvisning af film i offentlige rum uden tilladelse. En filmvisning på en campingplads, som ejes af en juridisk enhed (dvs. virksomhed), er pr. definition en offentlig fremvisning. Dette gælder også visning af film fra tv. STOR FORVIRRING PÅ OMRÅDET Nogle virksomhedsejere tror, at de ved betaling til KODA/GRAMEX også har betalt for brug af spillefilm, og en del andre mener, at privatlejede film sagtens kan vises i en fælles opholdsstue. Begge dele er forkerte, når man kigger på ophavsretsloven. Finder forevisningen sted på campingpladsen til campisternes (eller de ansattes) brug, er det ejeren af pladsen, der er ansvarlig for licensbetaling og ikke gæsterne. AFTALE OM FILMLICENS Med henblik på at informere om ophavsretsloven samt om muligheden for at lovliggøre filmvisninger, har Campingrådet forhandlet sig frem til en særlig lav pris for campingpladser, der er tilknyttet Campingrådets godkendelsesordning. En filmlicens koster normalt kr. 3.625,00 ekskl. moms pr. sæson, men er man godkendt af Campingrådet, er prisen kun kr. 1.845,00 ekskl. moms. Med denne filmlicens får campingpladsen mulighed for, lovligt, at vise 10.000-vis af spillefilm fra de store producenter i Hollywood, som er tilknyttet MPLC (f.eks. Universal, Paramount, Twentieth Century Fox, Walt Disney, Warner, Scanbox samt SF-film m.fl.). Campingpladsen får dermed en langt mere fri, fleksibel og prisrigtig adgang til de mange spillefilm, som enten vises på tv, eller som lovligt er købt, lånt eller lejet.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 12 Vises der udsendelser produceret af Danmarks Radio (DR), behøver man ikke at betale licens til MPLC, da dette er dækket af virksomhedens medielicens. For yderligere information om filmvisning og/eller en filmlicens, opfordrer Campingrådet til at kontakte MPLC på tlf. 32 505 505 eller se yderligere information på MPLC’s hjemmeside.

BETAL DINE FAKTURAER TIL CAMPINGRÅDET VIA NETS Flere og flere campingpladser vælger at benytte sig af Campingrådets tilbud om tilslutning til Betalingsservice. Du har også mulighed for at spare tid ved at tilmelde dine fakturaer fra Campingrådet til Betalingsservice. Hvis tilslutning til Betalingsservice har din interesse, skal du blot printe og udfylde blanketten fra nedenstående link. Den udfyldte blanket sendes retur til eb@campingraadet.dk. Herefter sørger Campingrådet for din tilmelding. Blanket til Betalingsservice.

FORENING AF CAMPINGPLADSER På Sjælland har en række campingpladser lavet en forening med henblik på at fremme turismen i det pågældende område. Formålet er endvidere, at have et konstruktivt samarbejde med myndigheder - herunder kommunerne - og øvrige samarbejdspartnere. Det er et rigtig godt initiativ, som Campingrådet gerne vil anbefale. Campingrådet har været involveret i forbindelse med at udfærdige vedtægterne.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 13

NY LOV OM AFBRÆNDNING I DET FRI Afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. skal opfylde en række forholdsregler for at undgå, at en kontrolleret afbrænding spreder sig til omgivelserne. Disse bestemmelser er fastsat i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1186 af 12. december 2012 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. og trådte i kraft den 18. december 2012. DET ER OMFATTET AF REGLERNE Generelle bestemmelser om forholdsregler ved afbrænding og nærmere regler om afbrænding i det fri af: bål, herunder Skt. Hans bål, haveaffald og halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør m.v. Vær opmærksom på, at bekendtgørelsen ikke omfatter afbrænding af kul, briketter og lignende. Dette er omfattet af bekendtgørelsen om brug af åben ild og lys m.v. Foruden at overholde bekendtgørelsens bestemmelser, skal afbrænding også foregå i overensstemmelse med Miljøministeriets bestemmelser. UDDYBENDE FORKLARINGER De specifikke regler om f.eks. afstande og placering for de enkelte emner fremgår af bekendtgørelsen. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bemærkninger til bekendtgørelsen samt en borgerrettet vejledning "grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke". Du kan læse mere på beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 14

TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER Hvis der er indgået en tidsbegrænset lejeaftale, har ingen af parterne ret til at opsige aftalen med kortere varsel, med mindre der foreligger væsentlig misligholdelse. Hvis lejeren fraflytter pladsen, har denne således ikke krav på at få refunderet en del af den indbetalte leje. Det er vigtigt at bemærke, at en lejeaftale ikke er omfattet af lejeloven. Desuden er der mange, der fejlagtigt tror, at gæsten har krav på at forlænge opholdet efter udløbet af kontraktperioden. Hvis der er indgået en kontrakt fra d. 1. april til d. 1. oktober, er der ikke krav på at få forlænget denne periode. Den slutter d. 1. oktober og i så fald en af parterne ønsker det, kan man indgå en ny tidsbegrænset lejeaftale.

4 NYE TEMAER Pr. 1.1.2013 blev 4 nye temaer indført. De 4 nye temaer er ”Aktivitetskalender”, ”Hunde”, ”Vinteråbent (helt)” og ”Vinteråbent ved tilmelding”. Læs mere om de 4 nye temaer her: AKTIVITETSKALENDER Det gamle tema ”aktiviteter på pladsen” er blevet erstattet med temaet ”aktivitetskalender”. Udskiftningen af temaet betyder, at alle campingpladser, der er tilmeldt temaet, skal oprette en aktivitetskalender, som senere skal uploades på campingpladsens hjemmeside. Linket til aktivitetskalenderen vil herefter blive markedsført via den fælles hjemmeside danskecampingpladser.dk under den pågældende campingplads’ side. HUNDE Dette nye tema inkluderer faciliteter såsom hundekroge på bygninger, mulighed for drikkevand til hunde, hundetoilet, hundeposer forefindes på pladsen, indhegnet hundelufteplads og hundebad med hundehårtørrer.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 15 VINTERÅBENT OG VINTERÅBENT VED TILMELDING I stedet for det traditionelle tema ”vinteråbent” er nu indført to temaer vedr. vinteråbent. Forskellen er, at campingpladser tilmeldt temaet ”Vinteråbent ved tilmelding” ikke forpligter sig til at have bemanding på campingpladsen hver dag, men der er gensidig svarfrist på maks. 1 døgn. Derimod forpligter campingpladser, der er tilmeldt temaet ”vinteråbent”, sig til at have helårsåbent med bemanding på campingpladsen. Der skal således være åbent min. 2 timer hver dag i tidsrummet 08:00-17:00 i receptionen. Ønsker du at blive tilmeldt et eller flere af ovenstående temaer, bedes du sende en mail til Campingrådet på info@campingraadet.dk med dine ønsker.

KURSUS I ONLINE MARKEDSFØRING KOM GODT FRA START Campingrådets første kurser i online markedsføring, der blev afholdt i midten af december 2012, kom godt fra start. I alt deltog 34 deltagere på 2 forskellige kurser, der blev afholdt i henholdsvis Vorbasse og Sorø. Formålet med kurset var at give et overblik over de mest brugte muligheder, der er for online markedsføring for campingpladser. EN GOD GENNEMGANG AF MULIGHEDERNE Online markedsføring via bl.a. virksomhedens hjemmeside samt de sociale medier (bl.a. Facebook, Twitter og YouTube) er efterhånden mere og mere brugt og de virksomheder, der ikke udnytter disse markedsføringskanaler, går glip af en hel del potentiale for mere omsætning, og dette gælder også for campingpladser. Derfor tilbød Campingrådet i december sidste år hjælp til online markedsføring for de danske campingpladser i form af et heldagskursus. Inga Albring fra Fårup Sø Camping var en af deltagerne på kurset i online markedsføring. - Kurset var en rigtig god gennemgang af de muligheder, der er på nettet. Bl.a. var det godt at Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 16 høre lidt om søgemaskineoptimering, der bl.a. gjorde, at jeg var bedre rustet til et møde med vores hjemmesideleverandør, siger Inga Albring. Sociale medier var også et af punkterne på dagsordenen på kurset og også her følte Inga Albring, at hun havde fået nogle nyttige værktøjer med hjem. - Jeg bruger Facebook både privat og til campingpladsen, så det var rigtig godt at få af vide, hvad der er godt at gøre på Facebook. Bl.a. var jeg ikke klar over, hvor meget det betyder at dele indhold på sin Facebook-væg, så det er da et helt lavpraktisk redskab, jeg har fået med hjem fra kurset. IKKE SÅ AFSKRÆKKENDE - Vi føler os begge bedre rustet til online-delen af vores hverdag, og det hele virker ikke nær så afskrækkende længere, fortæller Lars Baltzer fra TopCamp Dronningmølle Strand. - Nu tør vi for alvor satse vores tid på de digitale platforme og det er specielt vigtigt for vores branche, da mange af os ikke helt ved, hvor vi skal starte med at tage fat. FAKTA: Der blev i december 2012 afholdt 2 kurser i online markedsføring, hvor hovedtemaerne var hjemmesidens betydning, markedsføring via sociale medier, markedsføringslovens bestemmelser vedr. online adfærd samt søgemaskineoptimering. Der var i alt 34 deltagere fra 22 forskellige campingpladser i Danmark, der deltog i de to kurser i online markedsføring. Campingrådet vil forsøge med endnu flere kurser på de digitale platforme, og et kursus, der udelukkende fordybede sig i Facebooks funktioner, er blevet afholdt. Det er planen, at der vil være flere Facebook-kurser til efteråret. På webtjenesten Yammer.com har Campingrådet oprettet et forum til åben debat og erfaringsudveksling mellem campingpladser og Campingrådet. Ønsker du også at deltage i forummet på Yammer.com, kan du sende en mail til info@campingraadet.dk med den e-mail, du ønsker at blive oprettet med.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 17 Det er målet at lave et årligt kursus i online markedsføring, hvor der vil blive sat fokus på de nyeste digitale platforme til markedsføringsmæssig fremme af campingpladser. Ønsker du at komme på ventelisten til dette kursus, bedes du skrive til Campingrådets sekretariat.

NYT FORUM TIL VIDENSDELING MELLEM CAMPINGPLADSER Campingrådet har oprettet et forum til vidensdeling mellem campingpladser, der ønsker at dele gode råd og erfaringer, stille spørgsmål mv. omkring den daglige drift af en campingplads. Hvis du endnu ikke er tilmeldt forummet og ønsker at blive en del af dette spændende vidensdelingsforum, er du velkommen til at skrive til info@campingraadet.dk om dit ønske om at blive tilmeldt forummet.

FÅ DIN CAMPINGPLADS PÅ GPS-KORTET En lejrchef købte i slutningen af sidste år en ny Garmin GPS. Til hans overraskelse så han, at alle campingpladser i området omkring hans campingplads, var synlige på GPS’en, men hans egen campingplads var ikke at finde. Efter at have taget kontakt til Campingrådet om denne mangel, har Campingrådet været i kontakt med NAVTEQ, der står for levering af kortdata til bl.a. Garmin, Nokia m.fl. Mangler din campingplads også på GPS-kortet, kan du nu bruge dette LINK, hvor du kan indtaste oplysningerne om din campingplads. På denne måde kan turister, der kommer til Danmark med deres GPS, ligeledes finde din campingplads. Er du i tvivl, er du velkommen til at tage kontakt til Campingrådet.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 18 Samtidig har Campingrådet ansøgt om tilladelse til, at NAVTEQ kan bruge campingdatabasen fra den fælles hjemmeside, danskecampingpladser.dk, til at levere data om, hvor alle danske campingpladser er placeret. På denne måde håber vi på, at alle danske campingpladser vil være synlige på fremtidige GPS-kort.

NYT FORUM OM ONLINE MARKEDSFØRING AF CAMPINGPLADSER I forlængelse af kurset i online markedsføring i december 2012, har Campingrådet oprettet et forum til vidensdeling om online markedsføring af campingpladsen. Forummet er for de campingpladsejere og -lejrchefer, der ønsker at dele gode råd og erfaringer, stille spørgsmål mv. omkring den daglige drift af en campingplads. Hvis du endnu ikke er tilmeldt forummet og ønsker at blive en del af dette spændende vidensdelingsforum, er du velkommen til at skrive til info@campingraadet.dk om dit ønske om at blive tilmeldt forummet.

LAV ’EGO SEARCH’ OG TJEK CAMPINGPLADSENS NAP-OPLYSNINGER I forlængelse af Campingrådets opfordring til at sætte fokus på online markedsføring, opfordres campingpladserne, som minimum, at have styr på campingpladsens NAPoplysninger. NAP står for Name, Address, Phone no. og indebærer, at virksomheden tjekker Internettet igennem for de steder, hvor virksomhedsoplysningerne fremgår. Eksempler på disse kan være danskecampingpladser.dk, Google Maps, tripadvisor.com, degulesider.dk, krak.dk, CVR.dk, GPS-kort m.fl. På disse hjemmesider bør man lave en såkaldt ’ego search’ –

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 19 dvs. en søgning på sin campingplads’ navn – hvorefter man slavisk tjekker om alle oplysninger er korrekte. Det kan måske lyde banalt for de fleste, men faktum er desværre, at rigtig mange virksomheder bagatelliserer denne proces, hvilket i sidste ende kan betyde, at en gæst i stedet vælger at besøge et alternativt overnatningssted. Vigtigheden af disse NAPoplysninger er derfor utroligt vigtige, specielt for vores branche, da campingpladsens navn, adresse og tlf.nr. gerne skulle være nemt og overskueligt at finde frem til for vore gæster.

OVERSKUD I PUBLIC CAMP GIK TIL HTML5 PÅ DANSKECAMPINGPLADSER.DK Campingfatter Bjarne Nielsen (tidligere bestyrelsesformand i Public Camp) beretter om overskuddet i den opløste forening Public Camp: ”Som det jo sikkert er alle bekendt, så er Public Camp-foreningen ikke længere eksisterende, men vi havde i foreningen besluttet, at såfremt vi en dag ville lukke denne ned, skulle et eventuelt overskud blive til glæde for dansk camping i al almindelighed. De overskydende knap kr. 20.000,- er derfor overført til Campingrådet i efteråret 2012, da foreningen officielt blev lukket hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De er efterfølgende blevet øremærket til brug i Webudvalget vedr. Danskecampingpladser.dk. Det er med stor glæde, at jeg kan oplyse, at nogle af disse midler allerede har været med til at gøre en stor forskel. I efteråret 2012 blev der nemlig i Webudvalget vedr. Danskecampingpladser.dk besluttet, at benytte en del af midlerne, på at få lavet en HTML5version af www.danskecampingpladser.dk således, at vores fælles site nu også er tilgængeligt, og ikke mindst vises rigtigt, når gæster tilgår dette fra mobile enheder og Mac.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 20 Vi håber derfor, at I alle i en eller anden form har fået, eller vil få, glæde af dette og, at missionen derved er lykkedes. Mange hjertelige campinghilsner fra Campingfatter Bjarne Nielsen (Tidligere bestyrelsesformand i Public Camp)”

OPLYSNINGSPLIGT FOR EJER OG BRUGER AF CAMPINGPLADSEN Servicedirektivet stiller krav om, at ejer og bruger af campingpladsen (udlejer) skal oplyse campisterne om kontaktoplysninger på kommunen eller til Økonomi- og Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke). Oplysningerne skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden påbegyndelse af camperingen, hvis der ikke foreligger en skriftlig kontrakt. Det kan fx ske ved oplysning på campingpladsens hjemmeside eller i kontraktmaterialet og på campingpladsens opslagstavle eller på et synligt sted ved indgangen.

CAMPINGRÅDETS SAGER I: MEDHOLD I FREDNINGSNÆVNET Campingrådet har hjulpet en lejrchef med at få medhold i en sag i Fredningsnævnet. Sagen omhandlede midlertidig opstilling af et større telt i en spidsbelastet periode. Det har taget lang tid, men det er ikke umuligt at få medhold i Fredningsnævnet. Campingrådet har tidligere været involveret i fredningssager, hvor der er givet medhold.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 21

CAMPINGRÅDETS SAGER II: KONFLIKTER MED MYNDIGHEDER Campingrådet har været involveret i et par sager, hvor der har været en konflikt mellem en kommune og en campingplads. Det er lykkedes at begrænse stridighederne og sagerne er løst til lejrchefernes fordel. Der var udtalt ønske om at henvende sig til den lokale presse, men det blev frarådet af Campingrådet, fordi der har været lignende sager, hvor sagen har verseret i pressen og det har medført, at det har været svært at finde en tilfredsstillende løsning for lejrchefen. En af sagerne omhandlede en campingplads, som havde en nabo, der støjede gevaldigt til stor gene for campingpladsens gæster. Til sidst fik vi en aftale med kommunen om, at naboen skal flytte til et andet område. Campingrådet vil opfordre til, at hvis der er en mulig konflikt, vil Campingrådet gerne hjælpe med at finde en tilfredsstillende løsning.

”INDTRYK FRA ENGLAND-TUREN” Campingrådets studietur gik i år til England. Her er nogle billeder til inspiration fra turen:

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 22

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 23

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 24

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 25

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Campingrådet søger hele tiden at forbedre vilkårene for campingpladsejere, -forpagtere og -lejrchefer. Vi tager derfor velkomment imod opgaver, hvor du synes, at du mangler råd, assistance eller vejledning. I denne udgave af Campingrådet Informerer, har du mulighed for at læse om nogle af de sager, Campingrådet involverer sig i, men hvis du har nogle forslag til andre områder, hvor du mener, at Campingrådet kan bidrage, hører vi meget gerne fra dig. Så ring eller skriv gerne til os på kontaktoplysningerne i bunden af siden.

NYHEDER FRA CAMPINGRAADET.DK Her får du en oversigt over de seneste nyheder fra Campingrådets hjemmeside. Du kan læse det seneste års nyheder på Campingrådets hjemmeside campingraadet.dk under [Nyheder]. 19/03-2013 - Blå Flag ved flere strande

Assens Kommune satser på denne sommer at kunne byde badegæsterne velkomne på flere Blå Flagstrande end den på Assens Næs, hvor flaget hidtil har vajet.

15/03-2013 - Protest over shelters

Når Naturturisme i/s onsdag mødes med Naturstyrelsen for at diskutere afslaget på de arkitekttegnede shelters -de såkaldte blå støttepunkter - er det med Campingrådets håb om at Naturstyrelsen ikke viger fra afslaget.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 26 12/03-2013 - Engelsk til turisme-/servicebrug

Flere og flere jobs kræver grundlæggende sprogfærdigheder – ikke mindst inden for engelskområdet. På den baggrund udbyder Oplevelsernes Academy et grundlæggende engelsk-kursus, hvor fokus er det talte sprog.

08/03-2013 - Friluftsrådets salg af internationale campingpas ophører

Friluftsrådet sælger fremover ikke det internationale campingpas.

06/03-2013 - Danskerne snyder sig selv ved grænsen

Der skal fyldes godt med varer i bagagerummet, før det reelt kan betale sig for danskere at køre til Tyskland i egen bil og købe ind

06/03-2013 - Hvordan kan jeg få en vikar i jobrotation

Regeringen har afsat 272 mio. kr. til at løfte aktiviteten på jobrotation. Det er der en god grund til! Jobrotation er et ægte win—win tilbud! Virksomheden får opkvalificeret egne medarbejdere igennem efteruddannelse. Og en ledig person kommer i jobrotation i virksomheden.

06/03-2013 - Gratis målrettet vejledning til turismevirksomheder

Midtjyske turismevirksomheder med vækstpotentiale får nu tilbud om målrettet erhvervsvejledning. Initiativet kommer fra Væksthus Midtjylland og Midtjysk Turisme. De har skabt et nyt samarbejde mellem de midtjyske turismedestinationer og de lokale erhvervsservicekontorer.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 27 28/02-2013 - Stor interesse for Campingrådets facebook-kurser

Campingrådet sendte i starten af februar to facebook-kurser til udbud hos de danske campingpladser og interessen for kurserne er stor.

28/02-2013 - INVITATION: Årets turismekonference om innovation

Dansk Turismeforskernetværk og turismekonference om innovation.

Turisterhvervets

Samarbejdsforum

inviterer

til

årets

27/02-2013 - Ny medarbejder i Campingrådet

Campingrådet har fået et nyt ansigt i sekretariatet i Valby. Kirsten Dibbern tiltrådte den 25. februar.

27/02-2013 - Regeringens vækstpakke gavner ikke vest for Valby Bakke

VÆKSTPAKKE: Mens store dele af erhvervslivet er tilfreds med regeringens vækstpakke, ser det anderledes ud på landets campingpladser.

25/02-2013 - Færgen-tilbud på camping

Færgen lancerer særlige campingtilbud.

25/02-2013 - Havfrueprisen til DCUs formand Bjarne Jensen

- Hvad har dansk turisme med god rødvin at gøre? Ja det ved man jo faktisk kun, hvis man har sans for begge ting.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 28 22/02-2013 - Turistchef: Sportsevents har stor effekt for byens handel

EFFEKT: Sportsfolks følge er kendt for at have et stort forbrug, og derfor kan byens restaurationer og detailhandel godt begynde at glæde sig til september.

19/02-2013 - Inspiration til bedre service og større omsætning i turismen

Turisterhvervet i Midtjylland vil øge servicen for regionens gæster og blive bedre til at målrette deres salg både før, under og efter besøget. På Midtjysk Turisme’s seminarer får deltagerne viden og konkrete redskaber til at virkeliggøre det.

18/02-2013 - Familievenlige feriefavoritter

Indendørs vandland, strandture på hesteryg og luksuriøse badeforhold -Danmarks femstjernede campingpladser byder på sjov for store og små.

15/02-2013 - Erfaring fra feriemesser i Tyskland: Interessen for Bornholm

I sidste uge var Bornholm repræsenteret på store feriemesser i Tyskland. Kim Sørensen fra Hasle Familiecamping var sammen med sine kone Ulla i Tyskland et par dage for at » være flyttemand « og hente materialerne fra den bornholmske stand hjem til øen.

13/02-2013 - Fyr-den-af-møde om filmturisme

Den 5. marts 2013 kl. 14.00-16.00 afholder Oplevelsernes Academy det første møde i en række af korte inspirations- og netværksmøder på Tietgen KompetenceCenter i Odense for fremme af turisme i Danmark.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 29 13/02-2013 - Her kan du campere klædt i hvidt

Danmarks 156 vinteråbne campingpladser har ca. 700.000 overnatninger i vinterhalvåret, viser tal fra Campingrådet

11/02-2013 - Lokker med gratis ferie

Mange moderne campingvogne er bedre udstyret end et almindeligt sommerhus med f. eks. vandbåren gulvvarme, klimaanlæg og solceller. Det siger formanden for Camping Branchen, Lisbeth Rasmussen, i forbindelse med et nyt fremstød for camping som ferieform

08/02-2013 - Portræt af fremtidens turist

Det går ikke med ren intuition og mavefornemmelser, når man skal tegne et portræt af fremtidens turist. Kvalificerede bud på udvikling af turismen kræver både indsigt i fremtidens tendenser, men også fakta og statistik

07/02-2013 - Pitstop for autocampere

Storebælt Camping & Feriecenter i Korsør har netop åbnet en ny afdeling for autocampere

01/02-2013 - Campingrådet afholder årsmøde

Det er blevet tid til Campingrådets årsmøde, der vil blive afholdt mandag den 15. april 2013 kl. 09:30-16:45 og vil blive afholdt i Dronning Margrethe Hallen i Fredericia. Temaet er el.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 30 01/02-2013 - Kom gratis på facebook-kursus med Campingrådet!

Campingrådet afholder i samarbejde med KursusCenter Vest og Oplevelsernes Academy to facebookkurser i løbet af marts, der vil sætte fokus på at optimere campingpladsens facebookside. Tilmeld dig allerede nu!

30/01-2013 - Racerkører overtager campingplads

Den 52-årige Kris Nissen er i gang med en større renovering af Enderupskov Camping. Han skal ikke selv stå for driften

29/01-2013 - Find din næste praktikant eller medarbejder her

De Danske Erhvervsakademiers Videncenter for Turisme & Oplevelser holder en mødedag, hvor det er formålet at skabe dialog mellem virksomheder og de studerende, så der kan findes praktikpladser og nye job

28/01-2013 - Campingrådet stiller skarpt på erhvervet

Campingrådets direktør Poul Fejer Christiansen giver sit bud på fremtidens campinggæst

25/01-2013 - Ny konsulent i Campingrådet

Campingrådet har pr. 1. februar 2013 ansat Frank Røn Jensen som ny konsulent.

25/01-2013 - Invitation til turismekonference i MCH Messecenter Herning

Som optakt til Ferie for Alle 2013 afholder Dansk Turismefremme i samarbejde med DI, InViO, CRT og VisitDenmark turismekonferencen ”Gæsten i Centrum - mersalg gennem innovation og samarbejde”.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 31

23/01-2013 - Campingrådet: Mere fokus på fiberforbindelse på campingplads

Efter gårsdagens artikel i Børsen om udbredning af fiberforbindelse i de danske udkantsområder, tog Campingrådet kontakt til ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen. Læs her hvorfor.

22/01-2013 - Fibernet er en mia-gevinst for samfundet ... og for camping

Investeringer i fiberbredbånd vil give samfundsøkonomiske gevinster for over 16 mia. kr. i form af bl.a. arbejdspladser og øget konkurrenceevne, viser beregninger.

21/01-2013 - Campingpladsen bliver til sommerhuse

I løbet af nogle år vil der blive bygget sommerhuse på det område, hvor Rørbæk Sø Camping hidtil har hørt til.

17/01-2013 - Indehaveruddannelse kom godt fra start

Campingpladsejere kigger deres forretning efter i sømmene. Målet er udvikling og større indtjening.

16/01-2013 - Turismens aktører stillede skarpt på kystturisme

Over 200 aktører i dansk turisme samledes i går til en konference på Børsen for at drøfte vækstmulighederne i dansk kystturisme. Samtidig udkom en ny pjece, som faktuelt belyser kystturismens store betydning for Danmark.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 32 15/01-2013 - Lad nu ikke kystturismen strande

De fleste af os har prøvet en ferie ved Vesterhavet i den danske sommer med familie og venner. Vi har boet i et sommerhus, på en campingplads eller på et godt badehotel, og vi har sandsynligvis hilst på gæster fra andre lande. Vi har med andre ord været kystturister. Og netop kystturisme udgør en central del af dansk turisme med stor betydning for den danske vækst og beskæftigelse - ikke mindst i yderområderne.

12/01-2013 - Seks danske campingpladser hædret med BestCamping

Emmerbølle Strand Camping, Hvidbjerg Strand Feriepark, Jambo Feriepark, Kattegat Strand Camping, Klim Strand Camping og TopCamp Feddet er blevet hædret med BestCamping af ADAC og ANWB (de tyske og hollandske FDM).

11/01-2013 - Reviderede regler for afbrænding i det fri

Beredskabsstyrelsen har orienteret om, at bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. er trådt i kraft den 18. december 2012.

11/01-2013 - Krisen kræver nytænkning

Danske campingpladser taber markedsandele til udlandet, hvor billig moms og el holder priserne nede.

10/01-2013 - Campingplads vinder lokal Initiativ- og Iværksætterpris 2013

VARDE: En af Nordeuropas mest præmierede campingpladser, Hvidbjerg Strand Feriepark i Blåvand, modtog i aftes årets Initiativ- og Iværksætterpris af Varde Erhvervs- og Turistråd.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 33 10/01-2013 - Kursus i online markedsføring kom godt fra start

Campingrådets første kursus i online markedsføring, der blev afholdt i midten af december 2012, kom godt fra start. I alt deltog 34 deltagere på 2 forskellige kurser, der blev afholdt i henholdsvis Vorbasse og Sorø.

09/01-2013 - Campingpladser kræver svar på bygge-regler

DIALOG: Politikere er inviteret til møde i Aabenraa med campingpladserne i Sydjylland. De skal forklare, hvorfor reglerne for at udbygge hytter ikke bliver tolket ens overalt.

07/01-2013 - Campingpladser i Vesthimmerland sprænger feltet

Samarbejde har ført tal for overnattende campinggæster langt foran landsgennemsnittet. Selv om det organiserede friluftsliv er i tilbagegang, så er det ikke bare lykkedes campingpladserne i Vesthimmerland at holde fast i belægningen fra de sidste år. Der har endda været en pæn fremgang.

02/01-2013 - Principiel debat om fire autocampere

Nyborg: Nogle gange er det umuligt at forudse, hvornår byens folkevalgte for alvor kaster sig ud i en principiel debat. Til tider kan en stor reform glide igennem uden mange ord, mens en lille sag pludselig kan blive meget stor i byrådssalen.

02/01-2013 - Både godt og skidt for camping

Tilbagegang. Samlet set oplever de danske campingpladser tilbagegang i antal overnatninger - men Dansk Camping Union går frem.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 34 21/12-2012 - Glædelig jul og godt nytår

2012 vil ikke blive et år, som Campingrådet vil huske særligt positivt tilbage på. Men der er dog lyspunkter..

21/12-2012 - Ny formand for VisitDenmark

Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen har udpeget Jens Wittrup Willumsen som formand for VisitDenmark fra 1. januar 2013. Erhvervs- og vækstministeren har endvidere udpeget Christina Egelund, Jambo Feriepark til medlem af bestyrelsen.

13/12-2012 - Forsat fald i de udenlandske overnatninger

I de første 10 måneder af 2012 er der registreret 2,1 pct. eller rundt regnet 486.000 færre udenlandske overnatninger end samme periode sidste år. Men Danmarks statistik mangler forsat at registrere en del indberetninger på feriehusene fra sommeren og efteråret. Så der er forsat uvished om, hvor stort faldet på de udenlandske overnatninger bliver i 2013.

13/12-2012 - Legoland overtager campingplads og vandrerhjem

BILLUND: Der kommer flere klodser og knupper i campinglivet i Billund. Hotel Legoland har overtaget FDM Camping og Vandrerhjemmet Legoland Village.

12/12-2012 - Folk grænsehandler et andet sted

Hvorfor brænder platformen? -Danmark er blevet alt for dyrt et ferieland, og det har alle gennemskuet, siger direktør i Campingrådet, Poul Fejer Christiansen.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 35 11/12-2012 - Vintercamping hitter

Vintercamping bliver mere og mere udbredt, og pladserne får bedre faciliteter

05/12-2012 - Europæerne holder pengepungen i lommen

Det er ikke kun indbyggerne i de mest skrantende europæiske lande som Grækenland og Portugal, der for tiden holder igen i supermarkeder, tøjbutikker og boghandler.

28/11-2012 - Stifter forening til fremme af autocamperturismen

Campingpladserne har været ved at tabe en bestemt gruppe campingturister på gulvet; nemlig autocamperturisterne. Det bliver der nu gjort noget ved på Lolland-Falster.

27/11-2012 - Campingrådet laver stjernekrav til Færøerne

Campingpladserne på Færøerne ønsker nu et stjernekravssystem lig det danske. Campingrådet har udarbejdet et udkast og systemet forventes indført inden sommeren 2013.

27/11-2012 - Aktiv Danmark nu som et netværk under Dansk Turismefremme

Foreningen Aktiv Danmark, der markedsfører aktiv ferie indenfor temaerne: cykling, vandring, golf, lystfiskeri, wellness og gastronomi har valgt at takke ja til et tilbud fra Dansk Turismefremme, om at Aktiv Danmark fortsættes som et netværk under Dansk Turismefremme med virkning fra den 1. januar 2013.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 36 26/11-2012 - Stor interesse for kursus i online markedsføring

Campingrådet sendte i sidste uge et kursus i online markedsføring til udbud hos de danske campingpladser. Interessen er nu så stor, at Campingrådet har besluttet at arrangere endnu et kursus i online markedsføring.

23/11-2012 - Digitalt netværk godt fra start

Vi kender til Facebook, Instagram, Yelp og Tripadvisor – men hvordan skaber vi værdi? Digitale platforme var i centrum på det første møde i Netværket for Fremtidens Turismefremme.

21/11-2012 - Campingrådet fastholder kritik

TRUST: Campingrådet har sendt et nyt brev til Gudenåkomiteen i sagen om kanoudlejningen på Gudenåen.

21/11-2012 - Campingrådet deltager i stort cykelturismeprojekt

Med et historisk stort cykelturismeprojekt skal Danmark tilbage i førertrøjen som verdens bedste cykelferieland. Campingrådet deltager som partner i projektet.

20/11-2012 - Sukker- og fedtafgiften bortfalder

Som en del af aftalen om finansloven for 2013 er regeringen og Enhedslisten enige om en fuldt finansieret afgifts- og konkurrencepakke målrettet forbrugerne og erhvervslivet. Pakken betyder, at en række afgifter på fødevarer afskaffes

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 37 19/11-2012 - Ny medarbejder i Campingrådet

Campingrådet har fået en ny medarbejder, der nu vil hjælpe de danske campingpladser med online markedsføring.

19/11-2012 - Stjålne paller bliver brugt som underlag på campingpladsen

Dansk Svensk Palleselskab A/S melder om en stigende tendens på campingpladserne, hvor campinggæster bruger deres plastpaller som underlag i fortelte, trappetrin osv.

16/11-2012 - Nye regler for elafgifter

I forbindelse med finanslovsaftalen er der blevet ændret nogle satser for fradrag for energiafgifter til el for rumvarme, varmt vand og aircondition.

14/11-2012 - Landdistriktspuljen nu også til turisme

Det bliver nu også muligt at søge støtte til formål, der skal styrke turismen, fra landdistriktspuljen. Det vækker begejstring, siger Campingrådet.

13/11-2012 - Humlum Camping indstillet til turisme-pris

Ferie. Region Midtjylland har indstiftet en pris, der skal hædre turistbranchen for vækst og motivere til mere.

12/11-2012 - Nu skal campingpladsen være stor

Assens Kommune har valgt en ny strategi i bestræbelserne på at få afsat Assens City Camping. Nu satses der stort

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 38

07/11-2012 - Ejere af campingvogne og autocampere kører sikkert

STATISTIK: Kun meget få campingvogne og autocampere er involveret i færdselsulykker

06/11-2012 - Halloween-succes gav pæn fremgang for Tivoli

Tivoli havde i forbindelse med Halloween-sæsonen en pæn fremgang i antal besøgende

01/11-2012 - Byg dit campingimperium og spil lejrchef på computeren

Nu har du muligheden for at bygge dit helt eget campingimperium på computeren. Med Camping Manager 2012 kan du bygge dit eget ferieparadis og gøre dine gæster glade samtidig med, at du tjener penge.

30/10-2012 - Tjek campingpladsens kvalitet på nettet

De fleste danske campingpladser er af høj kvalitet. Gennem de senere år er kvaliteten steget, måske fordi paraplyorganisationen Campingrådet ”belønner” campingpladserne, når de gør noget ekstra ud af f.eks. vedligeholdelsen og rengøringen.

29/10-2012 - Øget konkurrence skal sænke priserne

Danmarks nye erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen (SF), lancerer i dag regeringens længe ventede konkurrenceudspil, som skal øge konkurrencen og bekæmpe monopoler og karteller i erhvervslivet.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk


CAMPINGRÅDET INFORMERER MARTS 2013 SIDE | 39 26/10-2012 - Stilstand i 2012, lille fremgang i 2013

Ny økonomiske prognose fra Danske Erhverv: Dansk økonomi står stille, og der har ikke siden sommeren 2010 været nævneværdig fremgang. I 2. kvartal 2012 skrumpede BNP med bemærkelsesværdige 0,4 pct.

25/10-2012 - Bank: Opsvinget kommer i 2014

Opsvinget i dansk økonomi kommer i starten af 2014, forudser Jyske Bank i ny prognose. Forinden skal vi dog have afsluttet et svagt 2012, mens 2013 formentlig bliver en smule bedre. - Udviklingen i dansk økonomi er gået den forkerte vej. Der er nu stor sandsynlighed for, at 2012 vækstmæssigt kommer til at blive det svageste år siden den store nedtur i 2009, skriver Jyske Bank prognosen, der på overskriften dog fokuserer på det mere opløftende "Opsving i 2014".

23/10-2012 - Nyt gebyr for at betale med kreditkort

Chippen virker ikke. Prøv magnetstriben. De fleste kender problemet med kreditkortets lille chip, som fejler, fordi butikkens terminal er i stykker, eller fordi kortet er slidt og beskidt. Hidtil har disse tekniske fejl udelukkende skabt irritation. Men fremover bliver forbrugerne straffet med en bøde på 7,50 kroner, hver eneste gang de bliver tvunget til at bruge magnetstriben i stedet for de små og mere sikre chips på MasterCards, Eurocards og American Express-kort, skriver metroXpress.

22/10-2012 - Udenbys kulturnatgæster bor på camping

Hillerød Camping har en ganske central placering midt i Hillerød Kulturnat. Og det er noget, der er gået op for et stort antal udenbys gæster. Ved årets kulturnat i september havde Hillerød Camping 70-80 campingvogne og autocampere med besøgende, der kom på grund af kulturnatten.

Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby tlf. 39 27 88 44 info@campingraadet.dk www.campingraadet.dk

Campingrådet Informerer marts 2013  
Campingrådet Informerer marts 2013  

Campingrådet Informerer er ude igen og i dette års første udgave kan du læse om en masse spændende nye tiltag fra Campingrådet. Du kan bland...

Advertisement