Page 1

e i r e f g n i p cam Oktober 2016 # Blad nr. 53

in familie d g o ig d l ti Det bedste

.dk

e campingferie d a l b 2 Oktober 2016 # Blad nr. 53

Det bedste til dig og din familie

i ét

.dk

y.dtk n r pe m ca o t au . 53 ad nr # Bl

ig til d ste bed Det

16 ber 20 Okto

in og d

2 bladecampingferie Oktober

2016

# Blad nr.

Det bedste

i ét

53

til dig og din

nr. # Blad

52

e til dig Det bedst

Lej en per autocam

ilie fam

d: Ny tren ilen

Fritidsb

Telte

i ét

Nyhede

Düssel r fra dorf Costa Brava

Tag med

Nordly på stur

Køjev

til vint Fortelt erhalvå e ret

GRAT IS mag asin et med

n Lej eer p m a c auto

sorKompres køleskab

Autoc ampe re Fortel te Teltvo gne

GRATIS

orf Düsseld gvogne Campin

Camp ingpla dser

mpere Autoca

Fortelte

er gplads ne Campin Teltvog

yt pern .dkNyheder fra cam auto Düss

e e lad 2 b i ét ngferi nr. # Blad Maj 2016

52

e til dig Det bedst

og

nr. 53 Oktober 2016 # Blad

Det bedste

til dig og

din familie

.dk

i

ilen Fritidsb

53

til

dig

og

din

2b la i d e familie

din

No Teltvogne

re

Autocampe

Fortelte

.dk

.dk

e

Alcase fra Nyheder

til børnefa

e Fortelt alvåret

til vinterh

orf Düsseld GRATIS Tag magasinet

r fra Nyhede ldorf

og

52

gne

Campingvo

medstur Nordly gne Køjevomilien

Tag

i ét 2 blad

til dig

nr.

Blad

#

dser

Düsse

Telte

autoc ét am pern yt 2016

med

Campingpla

r fra Nyhede ldorf

familie

Lej autocen ampe

bedste

Tag magasinet

Alcase

dser

re gne

Autocampe

Fortelte

TIS GRA

med

Tag

magasinet

Nyhed

Komp kølesk resso ab r-

Campingvo

Alcase

med

Teltvogne

Costa Brava Telte

erha vint til

Campingpla

Düsse

Ny

Maj

på ed r g m stu Ta rdly med

GRATIS

ssorb Kompre køleska

Fritidtrend: r sbile n

Det

GRATIS

Tag magasinet

Teltvogne Campingpladser Autocampere Fortelte Telte Campingvogne

ladser

nr.

Costa Brava

Fortelte

til vinterhalvåret

Fritids

e gn vo ilien sor- Køjeefam Kompres rn lte skab bø ferie rte et GRATIS til ng køle Fo lvår Tag magasinet med mpi

ca

bedste

Køjevogne

til børnefamilien

familie

Campingp

# Blad

Det

din

Nyheder fra en mper Düsseldorf Lej autoca trend: bilen Costa Ny Brava

Teltvogne

2016

Oktober

og

Fortelte

dig

ilie fam

dig

ere

til

din

til

Telte Autocamp

Blad

te ds t be De

2016

og

52

Düss er eldorfra f ogne

#

53

nr.

bedste

gvogne Campin

mpere Autoca

Fortelte

IS GRAT

GRAT IS

et med asin mag

Telte

fra er rf ed ldo Nyh sse

ne og ltv Te

er ds pla ing mp Ca

Telte Camp ingvogne Autocampe re Fortelte Teltvogne Campingpla dser

sta Co rava B lte Te

e gn vo ing mp Ca

re pe am toc Au

lte rte Fo

sorpres Kom skab køle ce Alsa ra der f Nyhe ldorf

Køjevogne

til børnefamilien

Tag mag asin et m ed

er gplads ne Campin Teltvog

Tag

Campingv

ber Okto

i mp ca

nr.

mpe toca au

# Blad

Det

eldorf

Lej en per autocam d: Ny tren

.dk

Tag med på

Nordlystur

2 blade ét

2016

Fo

til vinterhartelte lvåret

ie din famil

ingferie adecamp 2 bli ét rnyt .dk Maj

til børnefamogne ilien

Tag magasinet med

Alcase fra Nyheder

Telte

Køj

til bør evogne nefamili en

Tag

Camp ingvo gne

Nordlystur

.dk

2 blade

ie famil og din

Nordlystur

Tag med på

familie

yt pern .dk cam auto

Maj 2016

Tag med på

GRATIS

et med Tag magasin

er lads ingp amp e C n g o Teltv lte Forte ere amp utoc A e vogn ping Cam Telte

e Düss

Fortelte

til vinterhalvåret

Nyheder fra

Düsseldorf

Costa Brava

GRATIS

Tag ma gasine t med

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser Omslag.indd 1

28-09-2016 20:13:30


Annoncer.indd Omslag.indd 2 45

30-04-2016 28-09-2016 12:03:21 20:13:30


PB Autocamper Allingåbro

særlige VIP gæster, nemlig børnene. sin høje kvalitet. ”Hos os er børnene i centrum. Når vi Udover dem generelle høje standard har udvikler vores feriepark tænker vi på Jambo udnævnt en speciel kundegruppe til børsærlige VIP gæster, børnene. nenes behov, og vinemlig elsker at se, hvor meget ”Hos os er børnene i centrum. Når vi børnene trives hos os” siger Christina Egeudvikler vores feriepark tænker vi på børlund, Jambo pladsens nenes behov,Feriepark. og vi elsker atUdover se, hvor meget børnene er trives hos os” siger Christina Ege- et faciliteter der i hele sommerferien lund, Jambo Feriepark. Udover pladsens omfattende aktivitetsprogram, hvor der faciliteter er der i hele sommerferien et leges, udfordres, læres og knyttes omfattende aktivitetsprogram, hvor der masser af udfordres,Også læres og knyttes masser af Fårup nyeleges, venskaber. pladsens nabo, nye venskaber.understreger Også pladsens nabo, Fårup karakSommerland, stedets Sommerland, understreger stedets karakter ter af ferieeldorado børn. Holder af ferieeldorado forfor børn. Holder man man ferie Jambo Feriepark kan kan man nemlig ferie påpåJambo Feriepark man nemlig kombinerecampingferien campingferien medmed fri adgang kombinere fri adgang til Fårup Sommerland. til Fårup Sommerland.

ligeledes CampingNyt.indd 72 vundet internationale priser for

19-12-2012 22:16:22

Se mere på www.jambo.dk

Se mere på www.jambo.dk

Sun Living

www.facebook.com/campingferie.dk

Campingferie.dk 3 Campingferie.dk Campingferie.dk 5 5 Campingferie.dk 5

Campingferie.dk Campingferie.dk 5 5 Campingferie.dk 5

Se vores ER: ÅBNINGSTID -lager på brugtvogns Hverdag 8-17 g www.pb-autocamper.dk da søn lørdag og ER: ID kl. 11-15 ÅBNINGST

REDAKTIONEN HAR ORDET Sun Living

REDAKTIONEN HAR ORDET

Se vores ns-lager på

brugtvog Hverdag 8-17 camper.dk www.facebook.com/campingferie.dk ndag www.pb-auto lørdag og sø kl. 11-15 Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

PB Scandi-Mobil A/S

PB Scandi-Mobil A/S

”Nu lokker atter veje” Sommer, soldeoglange camping Campingferie.dk 97

»Man camperer Forord ”Nu lokker atter de lange veje” Sommer, sol og camping H S campist Kære og kære annoncør »Man camperer da hele året« H Industriparken 16 · 8961 Allingåbro · Tlf. 86 48 15 81 · www.pb-autocamper.dk

CampingNyt.indd 97

27-04-2013 17:57:00

Kære campist og kære annoncør Campingferie.dk 97

CampingNyt.indd 97

27-04-2013 17:57:00

vis du kender den sang jeg tænker på, så er du næppe menkommet derimod dertil det jegpå kalder å teenager, er vi endelig året, voksen, hvor vi for sangenfinde stammer fra 1955 , men er blevet indspillet skal sommertøjet og solcremen frem, såi et utal af indspilninger op gennem årene. Tænk, at leve af sin hobby. For pokker, vi kan komme ud i det blå og hente ny energi. Teksten kommer fra Sigfred Pedersen og musikken fra Norhvor har det været nogle fantastiske år Ikke nok med det. Mange skal også ud og henman Andersen i 1955, men er blevet flittigt nyfortolket. med oplevelser fra campingture til Afrite nye oplevelser og måske nye venner, eller genopfridu passer kender dentilsang jeg tænkerforpå, Teksten i vis sig selv perfekt mange campister, nårså er du næppe ka, campingture gennem Rusland, USA ske tidligere bekendtskaber, for der er vel ikke noget solen vinderteenager, kampen mod sneen og får overtag begynder detvoksen, at og vinterture til Polarcirklen med ned til men derimod det jeg kalder for sanså skønt som at sidde under solsejlet og nyde de sidste å ercampister. vi endelig kommet dertil pådetåret, hvor vi rykke i mange Nogle få begynder at finde gamle -42 graders frost. I Sverige og Norge er stråler af solen, mens temperaturen falder til et niveau, gen stammer fra 1955 , men er blevet indspillet i et utal skoleatlasskal frem, finde mens desommertøjet fleste tager deresog Ipad,solcremen Iphone, bær- frem, så det de seneste år blevet til ture som ”Athvoreller mange os igen trække vejret. Men har afafindspilninger op gennem årene. bare stationære PC kan og begynder at klikke sig indman på Google Tænk, at leve af sin hobby. For pokker, lanterhavsvejen”, ”Verdens Ende”, ”Jagten vi kan komme ud i det blå og hente ny energi. det svært med for meget varme, kan man selvfølgelig Men nu er der bestilt en Kabe som leveres i løbet af januar Ovenstående er titlen på en Camping-Event som Campingfor at finde nye spændende feriemål, eller måske vælger de det Teksten kommer fra Sigfred Pedersen og musikken fra Norpåny det tunge vand” samt ”Udvandrerne”. hvor har det været nogle fantastiske år køle sig ned med en enkelt, (eller flere) kølige drinks, Ikke nok med det. Mange skal også ud og hensom skal være rammenMen om lad en række spændende campingferie gennemført den uge i gennem det nye år. Ideenår.var, at sikrehar kendte sted, som de første har besøgt mange mig ikke glemme vores eget man Andersen i og 1955, men eren blevet nyfortolket. mens man sidder nyder lidt god mad og flittigt taler om med oplevelser fra campingture til Afride næste år. Den første Ekspedition sætte fokus på camping vedmåske at køre tur venner, Danmark Rundt igenopfrien Events og Ekspeditioner Begge dele er lige gode, man skal selvfølgelig vælge det der te nye oplevelser og nye eller fantastiske land, hvor der bliver ved med dagens medpasser familien, bekendte. Teksten i sig selv perfekt tilatmange for når passer enoplevelser bedst. kommer i februar og den kan du traditionen tro følge ”Live” på ganske almindelig campingvogn forvenner at vise,og alle nyerecampister, camka, campingture gennem Rusland, USA at være spændende campingture som ske tidligere bekendtskaber, forerder er vel ikke noget Når solen såkampen er forsvundet i horisonten og dagen går Grundet uro forskellige isneen verden måske en delbegynder Campingferie.dk sociale medier Facebook, Twitter, YouTpingvogne kan bruges helesteder året. Selvfølgelig bliver komforten solen vinder mod ogder får overtag det at og deskal opleves. Gennem de sidste måneog vinterture til Polarcirklen med ned til påskønt hæld falder der også en dejlig rohvilket over så som at sidde under solsejlet ogikke nyde de sidste som vælger at holde ferie i Danmark, jeg er en seldorf og Jönköping. der Vi skal ikkepå glemme ”Rhinen ube Instagram. aldrig så god som i en vinteroptimeret vogn,campingpladfor synes slet at katale har heller jeg været ture som ”Overi havrykke i mange campister. Nogle fånaturens begynder at finde detog gamle -42 graders frost. I Sverige og Norge er sen, hvor man så kan nyde fuglene eller lyde. non ide, da de danske campingpladser har brug for en rigtig flammer” som altid er en dejlig oplevelse sammen med andre Kom og mød og få en snak med Peer Neslein på Kabe stanom en decideret vintervogn som f.eks en Kabe Classic, som stråler af solen, mensde temperaturen falder til viet niveau, bunden til Mandø” og ”Campingtur til skoleatlas frem, Ipad, Iphone, bedste ved camping erfleste nok, attager man i sin ferieland godDet sæson og ikke nok med det. Danmark er bor etderes skønt campister. den ibærBella Centret og Messecenter Herning til Ferie for Alle. kigger nærmere på mens inde i dette magasin. det de seneste år blevet til ture som ”AtSydhavsøerne”. Danmark er et fantastisk hvor mange af igen kan trække vejret. Men har man egen vogn og har enmøder dejlig stående som takt og det gemmer på os så mange spændende steder, kun DerGoogle kommer måske land. også en spændende turdig! i efteråret, bare eller stationære PCseng og begynder atisom klikke sig Som helårscampist man stadig spørgsmålet ”Kanligger I ind på Detrigtig ligger og venter lanterhavsvejen”, på ”Verdens Ende”, ”Jagten med at klokken nærmer sig på en. DetDet og påmed ati campingvognen?”. blive fundet. som jeg har drømt om i mange år.der Denbestilt handler om Maria Magdet svært for meget kan man selvfølgelig Signe & Peer holde varmen Ja - kalder det kan vi godt. er vælger Men en ny Kabe leveres i løbet af januar Ovenstående er titlen påmidnat, envarme, Camping-Event som CampingInu miner lommebog kan jeg nævne, at som for atventer finde nye spændende feriemål, eller måske de detNeslein på det tunge vand” samt ”Udvandrerne”. starter ofte med en svag visken, hvor man tænker dalena, mere vil jeg ikke sige. Campister og redaktører det enkle svar, vi gerne villeførste understrege vores tur køle siggennemført nedsom med en enkelt, (eller flere) kølige drinks, derskal gemmer sigrammen planer for omkring som være omdette en20række spændende campingferie har den uge imed det nye år. Ideen var, at sikre kendte som de har besøgt gennem mange år. 14 campingture er planlagt ”hvad varrundt det”,sted, efterhånden kan det godt stige til Vores Vinter Camp bliver i Jylland og mens du læser er Men lad mig ikke glemme vores eget Campingferie.dk Danmark imen en almindelig campingvogn som du iog øvrigt 30 andre nye kommende campingture mens man sidder og nyder lidt god mad taler om vi sikkert på en ny tur vi kalder ”Jagten på Tranerne”, som du kan år. Den første Ekspedition På Campingferie redaktionen vil vi kigge nærmere på en række noget der minder om en ordre, som man så selvfølgeEvents og Ekspeditioner de næste sætte fokus på camping ved at køre en tur Danmark Rundt i en Begge dele lige gode, man skal selvfølgelig vælge det der selv kan kigge inder i på campingudstillingerne i Bella, Ålborg og og ekspeditioner, som sikkert vil tage fantastiske land, hvor der bliver ved med følge på nettet fra omkring 1.april. Og det er IKKE en aprilsnar. danske øer hen over foråret, sommeren og efteråret. Det komlig følger. dagens oplevelser med hvor familien, Herning på Caravelair standen, du også kan Mads passer en bedst. kommer i februar den kanda du traditionen tro følge ”Live” på ganske almindelig campingvogn forvenner at møde vise,og atbekendte. alle nyere cammig omkring 10 år atog gennemføre, der at være spændende campingture som Så der er noget om ordene ”Nu lokker atter de lange veje”. merFor derpokker, dagbøger, film og artikler ud af undervejs, som vi altid hvor erforsvundet det dejligt at være campist. Nielsen fra Campingferie, som varsteder med på turen rundt. Når solen så er i horisonten og dagen går kommer nye ideer, og projekter og ekspediGrundet uro forskellige i verden er der måske en del Campingferie.dk de sociale medier Facebook, Twitter, YouTpingvogne kan bruges hele året. Selvfølgelig bliver komforten harVores gjort. Campingferie Men vi skal også påblad spændende ture til bl.a. Normanmaj skulle gerne udstråle skal opleves. Gennem de sidste månetioner til hele tiden. på falder der også en rohvilket over campingpladVenlig hilsen diet og opleve D-dag netop selve dagen den 6.vogn, juni. som vælger at holde ferie i Danmark, jeg er en kaseldorf ogosJönköping. Vienskal heller ikkepå glemme ”Rhinen solhæld og med en snert af endejlig redaktion der brænog Instagram. aldrig såsommer god som ipå en vinteroptimeret for synes slet ikke at tale ube Så lad aftale, at vi laver status der har jeg været ture som ”Overi havPeer Neslein Viide, skalcamping. også noglecampingpladser afi Norges smukkeste steder og for en sen, hvor man så kan nyde fuglene eller naturens lyde. for 4der campingudstillinger Danmark i 2014 non da deopleve danske har brug rigtig flammer” som er en dejlig oplevelse sammen med andre Kom og mød og få en snak med Peer Neslein på Kabe stanom en decideret vintervogn som f.eks en Kabe Classic, som vi igen omkring åraltid 2025, hvor vi nærmer os bunden til Mandø” og ”Campingtur til campist og opdagelsesrejsende selvfølgelig skal vi også til de store campingudstillinger i Düsbedste ved camping ersåmagasin. nok, at man i sinRedaktør, blad nr. 100, så kan viog se om jeg har fået Herning til Ferie for Alle. NuDet hvor vi er ved bliver campinglivet god sæson og campingudstillinger ikke nok med det. Danmark er bor et skønt ferieland campister. den i Bella Centret Messecenter kigger nærmere på inde i dette Sydhavsøerne”. Danmark er et fantastisk God sommer til alle gennemført alle drømmeturene. Jeg tror i årdet sparket i gang hele 4 mange store campingudstillinger i henegen vogn og afhar en dejlig seng stående som isom taktkun og gemmer på så spændende steder, Der kommer måske land. også en rigtig spændende turdig! i efteråret, Som helårscampist møder man stadig spørgsmålet ”Kanligger I Peer Neslein ligger og venter på bare at inden jeg når der til, er derDet komholdsvis Belle Centeret i København, Odense Congres Center, med at klokken nærmer sig midnat, kalder på en. Det Redaktør men mest campist og venter på at blive fundet. som jeg har drømt om i mange år. Den handler om Maria met & masser nye ideer til campingeksfaringer. det, vi kalder u sidder nu med CampingfePeerafNeslein holde campingvognen?”. - det Det kan vi godt. Detden erægte Signe Ålborgvarmen Hallen ogiMessecenter Herning. DetJa er måske ligeer det I min lommebog kan jeg nævne,Magat starter ofte med en svag visken, hvor man tænker peditioner og rejser i lommebogen. vare. rie.dk blad nr. 50 i hånden og dalena, mere vil jeg ikke sige. skub den danske campingindustri skal have for at komme godt Campister og redaktører det enkle svar, som vi gerne ville understrege med vores tur der gemmer sig planer for omkring 20Netop med at levere det som de det kanår.vimen førstville og fremmest 14 campingture er planlagt fra start i det nye Det være skønt hviskan udstillingerne ”hvad var det”, efterhånden detdette godt stige til Vores Vinter Camp bliver i Jylland og mens du læser dette er Campingferie.dk Danmark rundt i en almindelig campingvogn som du i øvrigt 30 andre nye kommende campingture Pas godt på jer selv og husk vi lever kun danske campister vil læse om, såsom optakker jer campister og ikke kunne virke som en skibakke for branchen. sikkert på nyopleve tur viskal kalder ”Jagten på Tranerne”, som du kan På redaktionen vil visom kigge nærmere på Ålborg en række noget der minder omcampingudstillingerne en ordre, man så iselvfølgeen gang. Det en vi skal vi gøreTuren nu. levelser, campingture, udstyr, mindst annoncørerne for. selv kan kigge ind i på Bella, ogeks-tilviden 2Campingferie blade i ét Nordlys 2017 Læs mere om de 4 campingog ferieudstillinger inderejser, i bladet. og ekspeditioner, som sikkert vil tage nyheder og modeller kommende følge på nettet fra omkring 1.april. Og det er IKKE en aprilsnar. danske øer hen over foråret, sommeren og efteråret. Det komlig følger. peditioner og vogne har altid været vo50 gratis udgivelser af campingfeHerning på Caravelair standen, hvor du også sæson, kan møde Mads mig omkring 10 år at gennemføre, da der men efteråret og vinteren er for Så sidder du med 2 blade i hånden, idet Hvis du selv er til specielle oplevelser kan Velkommen i 2016. Jeg alle et rig-lokker atter de resvære mål. Det vil vi altid prøve opfylde. rie For bladet er det blevet til siden Så der er noget omønsker ordene ”Nu lange veje”. mer derpokker, dagbøger, film ogoktober artikler ud af undervejs, som vi at altid hvor er det dejligt at campist. Nielsen fradet Campingferie, som med på turen kommer nye ideer, projekter og ekspedimange dejlig tid, pludselig vi i dette blad har valgt at delevar bladet op du overveje om du skal med på Nordlys tig godt camping år. Det skyldes, atrundt. vi påen redaktionen er hvor man 2003, hvor første blad udkom. Peer Neslein køber ny campingvogn Pacifique er med sin dybde har gjort. Men vi skal også på spændende ture til bl.a. NormanVores Campingferie maj skulle gerne udstråle campister ind i hjertet. Det er ikke Det blevet til mere 5.000 tæt blad tioner til hele rykker fra solsejlet og forteltet i cam-et rummeligt i 2erdele, Campingferie.dk Turen 2017. Læsetiden. mere inde i bladet. Gennem dethenholdsvis sidste årend har Peer Neslein købt flere brugtehelt campå hilsen 3ind meter Venlig diet og opleve D-dag på netop selve dagen den 6. juni. Peer Neslein sol og sommer med enkan snert enbare redaktion deroverstås. bræn-Det der skal en beskrevne sider med campingstof og af pingvogne, forAutocampernyt.dk at vise at man blive campist tiletfåjob kroner. pingvognen, nårervinden og frosten bi- rejsefortelt. bladet og bladet. Vi ønsker dig og din familie et godt efSå lad os aftale, at vi laver en status og velegnet Redaktør, campist og eventyrer som for undertegnede har stået Peer 15.000 billeder ofte480 stammer fraaf Norges Neslein Vifor skal også opleve nogle smukkeste steder og Først det ensom Solifer til kr. 79.900, så enlivsstil lidt større Soder camping. der. Så er det rart at have en dejlig camIvar Europa er autocamperne nemlig for terår. igen omkring år 2025, hvor vi nærmer os på i snart 30 år. redaktionens egne campingture og er• Skinnemål: fra 735 til 1130 lifer 560 til kr. 130.000 desværre blev stjålet) og senest Redaktør, campist og opdagelsesrejsende Det bedste til dig og selvfølgelig skal vi(som også til de store campingudstillinger i Düs-

S

da hele året«

D

Pacifique 300

4 campingudstillinger i Danmark i 2014

Maj 2016 # Blad nr. 52

autocampernyt

skr.at pingvogn, hvor man kan sidde og hygge på vej til tagesom stadig større marark kan vi se om jeg har fået Priserså fra: Nuenalvor hvor vim er ved campingudstillinger så bliver campinglivet • Materiale: Polyester blad nr. 100, Dan Hobby 540 til 69.900 blev vinteroptimeret i TV2 Fri. 3tilfra God alle kedsandelene campingvognene. Selv sig i god varme. hilsen illigsite 7.495 kr. bsommer • Græskant: IndvendigVenlig gennemført alle drømmeturene. Jeg tror i år sparket gang af hele 4 store campingudstillinger i henelt tr. forthar m Peer Neslein • Alle siderbl.a. er aftagelige I dette nummer har redaktionen i Danmark der deti sidste år væretOdense en Peer Neslein .dk bare at inden jeg når der til, er der komholdsvis Belle Centeret København, Congres Center, Kom og oplev måske verdens stærkeste fastlægger telt •med en dybde på grips 25 mm stålstel Inkl. power Redaktør campist været påDet farten til Europas største udstilflot350 fremgang i mest salget af autocampere, Campist og redaktør met masser af nye ideer til campingeksfaringer. er det, vi kalder den ægte u- men sidder nu med CampingfeÅlborg Hallen og Messecenter Herning. Det er måske lige det cm, hos CAMPINGFORUM, ØSTERBRO 6, 6933 KIBÆK • Mulighed for tilkøb: Anneks (2 str.) Lej en Find din lokale forhandler på www.campingagenten.dk bladecampingferie autocampe lingatsom du kan læse om i bladet. Læs selv omdanske en afgift pånr. autocampere stadig Campingferie.dk peditioner og rejser i 2lommebogen. rie.dk blad 50 i hånden oghave vare. r skub den campingindustri skal for komme godt i ét t y n også de dejlige feriereportager, hvis du de Campingferie.dk 5 afholderdet mange at kaste sig ud i den per .dk Ny trend: cam Netop dette med at levere det som kanår.fra viDet først og være fremmest fra start i det nye ville skønt hvis udstillingerne auto Fritidsbilen er merecampister til sommer,vilsol og oplevelser. form fortakker ferieform. jer selv og husk - vi lever kun danske læse om, såsom op- Pas godt på15-12-2015 jer skibakke campisterfor ogbranchen. ikke kunne virke som en Forord.indd 22:27:21 Forord.indd5 5 09-03-2016 22:16:03 Men læs mere om autocampere og en gang. Det vi skal opleve skal vi gøre levelser, campingture, udstyr, eksmindst annoncørerne for. å nu. Forord.indd 5Læs mere 01-05-2016 11:49:53 om de 4 campingferieudstillinger inderejser, i bladet. Se film på YouTube ed p den nye trend – Fritidsbilen - iog AutocamTag m ystur peditioner og vogne har altid været vo50 gratis udgivelser af campingfel pernyt.dk bladet. Husk også at du altid kan se en række Nord Velkommen i 2016. ieKo Jeg ønsker alle et rigres mål. Det vil vi altid prøve at opfylde. rie bladet er det blevet til siden oktober m pr nye film på Campingferies YouTube kaesso gne fer ping år. køleskab r- Køjevo ilien m tig godt camping Det skyldes, at vi på redaktionen er 2003, hvor det første blad udkom. a Peer Neslein køber ny campingvogn e c Pacifique med sinrnedybde Efterår og vinter fam nal: https://www.youtube.com/user/ lad er yt campister ind i hjertet. Det er ikke Det er blevet tilgår mere end 5.000 tæt man2 b i ét mpern Alcase til bø Gennem det sidste har Peer Neslein købt flere brugtehelt camcampingferie Sommeren påårhæld og bringer lte på 3 meter et rummeligt ca Fortlevåret to Peer Neslein baretiletfåjob der skal overstås. Det er en beskrevne med campingstof og campist Nyheder fr au a pingvogne, for at visesig, atbl.a. mandekan blive kroner. ge godesider ting med mange h r a GRAT e nt og velegnet Dürejsefortelt. ss Redaktør, campist og eventyrer som for 15.000 billeder ofte480 stammer fra så enlivsstil IS eldorf til vi Først var det ensom Solifer til kr. 79.900, lidt større So-undertegnede har stået på i snart 30 år. redaktionens egne campingture og erTelte 735 Ca • Skinnemål: fra til 1130 mp lifer 560 til kr. 130.000 (som desværre blev stjålet) og senest ingvogne Autocampe re Fortelte s Tel ark tvogne Ca fra: Priser mpingplads • Materiale: Polyester Danm en Hobby 540 til kr. 69.900 som blev vinteroptimeret i TV2 Fri. er a r 3 f te r s GRATIS kr. 7.495 billig • Græskant: yIndvendig hede orf

D

din familie

e i r e gf n i p m Pacifique 300 a c Oktober

2016

# Blad nr.

Det bedste

53

til dig og din

familie

.dk

2 blade i ét

Maj 2016

nr. # Blad

52

e til dig Det bedst

nr. 53 Blad 16 # ber 20 Okto

ig til d ste bed Det

in og d

og

d: Ny tren ilen

Fritidsb

Telte

GRAT IS

Tag

Autoc ampe re Fortel te Teltvo gne

GRATIS

orf Düsseld

Blad nr. 2016 #

53

e til dig Det bedst

og din

gvogne Campin

mag asin et med

Camp ingpla dser

Tag magasinet med

Alcase fra Nyheder

Telte

til vint Fortelt erhalvå e ret

Nyhede

Düssel r fra dorf

Costa Brava

Camp ingvo gne

sorKompres køleskab

Oktober

Nordly på stur

Køj

til bør evogne nefamili en

Lej en per autocam

ilie fam

Tag med

.dk

ie din famil

mpere Autoca

Fortelte

er gplads ne Campin Teltvog

.dk

ie famil

med på

ade 2 bli ét

Tag ur Nordlyst

vogne

.dk

Køje ilien efam til børn

elte

Maj

2016

Blad

nr.

52

te ds t be De

#

til

dig

og

din

Fort t rhalvåre til vinte

ilie fam

fra Nyheder orf r Düsseld pe j en m Le toca d: en Costa au tren bil Brava Ny itids

Fr

Telte

gvogne Campin

GRATIS

Tag magasinet med

mpere Autoca

rso es pr ab Komlesk kø se fra rf Alca er ed ldo Nyh se e

s Dü lte Te

mtr. fortelt

Forord.indd 3

N

gn vo ing mp Ca

Fortelte

er gplads ne Campin Teltvog

IS GRAT Tag

re pe am toc Au

et med asin mag

lte rte Fo

ne og ltv Te

er ds pla ing mp Ca

seld

Tag mag asin et m ed

et med Tag magasin

Düsaftagelige • Alle sider er ser a Kom og oplev måske verdens stærkeste fastlægger telt •med en dybde på grips plad 25 mm stålstel power ping CostInkl. Cam ne va a r ltvog e T B 350 Find cm, din hoslokale CAMPINGFORUM, ØSTERBRO 6, 6933 KIBÆK lte • Mulighed for tilkøb: Anneks (2 orte str.) 28-09-2016 11:11:36 forhandler på www.campingagenten.dk re F elte

pe cam Auto ogne ingv p m Ca


ÅBENT HUS PRÆSENTATION AF DE NYE 2017-MODELLER

2016

Adria Alpina 763 UK/613PK

HOBBY · TABBERT ADRIA · FENDT 2017 KOM FORBI... og oplev bl.a. de veludstyrede vogne, Adria Alpina 573 UP med KÆMPE rundsiddegruppe og den gedigne Fendt Tendenza 515 SG. Der er også nyt til børnefamilerne f.eks. Hobby Deluxe edition 650 KMFe, med børneafdeling og den helt nydesignede Adria Aviva 522 PT.

ALLE ER VELKOMMEN!

De luxe edition 2017

DEN 29. OG 30. OKTOBER

LØR - SØN 10 - 16

Pantone 187 C CMYK 10 100 89 20 Tendenza 515 SG 2017

Alpina 573 UP 2017

Puccini 560 TD 2017

64

Ny E

sbje

E20

Vejl eve j

Regionens største udvalg af campingvogne - kom forbi og oplev de mange vogne inden du bestemmer dig

E45

Kolding Storcenter

rgve j

n

Mønte Platinvej

C.F.Tietgens Vej

Mønten 6 • 6000 Kolding • Tlf. 7633 2080 Åbningstider: Hverdag 10 - 17 • Søn 10 -16 Åbent lørdag den 29. oktober 10-16

Se komplet liste over nye og brugte vogne på www.kg-camping.dk Annoncer.indd 4 Campingferie-dk2017.indd 1

26-09-2016 22:19:02 15/09/2016 12.26


Campingferie.dk 5

nyt autocampeprin.dgk feri.dek

INDHOLD

Oktober 2016 # Blad nr. 53

ilie dig og din fam

Det bedste til

cam Oktober 2016 # Blad nr. 53

ilie dig og din fam

Det bedste til

Lej en autocamper

2 blatdeautocampernyt Ny trend: ié rie gfe Fritidsbilen pin 2 bladecampingferie Maj 2016 # Blad nr. 52

Det bedste til dig og din familie

.dk

Lej en autocamper

2 bladecampingferie Oktober

2016

# Blad nr.

Det bedste

i ét

nr. # Blad

52

Det bedste

2016

Det

# Blad

nr. 53

te til beds

dig

og din

Telte

Blad

Det

nr.

til

dig

og

din

53

til dig

og din

familie

.dk

.dk

Tag med

familie

Nyheder

en mper Lej autoca trend: bilen Ny

fra

Fortelte

nef til bør

Autocampere

til vinterhalvåret

Fortelte

Teltvogne

Tag

Campingpladser

GRATIS

med

magasinet

adser

magas inet

Campingpl

med

r fra

re

Fortelte

Campingvo

Telte

Telte

gne ingvo Camp

Maj

yt ern .dk mp oca aut

.dk

2016

# Blad

Det

nr. 52

te til beds

dig

og din

2 bladecampingferie Oktober

Campingpla dser

GRATIS Tag magasinet

med

nr. # Blad

52

Det bedste

til dig

og din

lte re Forte ampe Autoc

ogne Teltv

# Blad nr.

53

til dig og din

lie fami

Tag med

på Nordlystur

fra Düsseldorf

Køjevogne

til børnefamilien

Telte

Lej en mper autoca nd: Ny tre Autocampere

Alcase

Nyheder

Campingvogne

ferieNyhede

magasinet

med

Fortelte

Teltvogne

GRATIS

Campingpladser

og din

.dk

familie

Tag med

Køjevogne

Tag magasinet med

fra

Düsseldorf

til dig

gne til børnefamilien

GRATIS

Tag

Campingvogne

Kompressorkøleskab

53

Køjevo

Fortelte til vinterhalvåret

Fritidsbilen Costa Brava

Blad nr. 2016 #

Det bedste

Nordlystur

.dk

i ét

Nyheder

Ny trend:

Oktober

Tag med på

familie

2 blade

familie

Lej en autocamper

Autocampere

Fortelte

Teltvogne

Campingpladser

len tidsbi

r fraFri ping adecam yt Düsseldorf 2 bli ét mpern

Fortelt

e til vinterha lvåret

til børnefamilien

Nordlystur

2 blade i ét

.dk

Køjevogne

til børnefamilien

Costa Brava Fortelte

Maj

r adse ingpl Camp

2016

Det bedste

i ét

yt pern .dk cam auto

Maj 2016

Telte

Teltvogne

Telte Campingvog ne Autocamper e Fortelte Teltvogne

ldorf Autocampe Düsse gne

Nyhede

Düsse Costa Brava

i ét

ogne Køjevamilien

r fra Nyhede ldorf

Tag med på

Nordlystur

# Blad nr. 53

Det bedste til dig og din familie

Campingpladser

Campingpladser

te Fortel et Nyheder fra halvår GR ATIS Düsseldorf til vinter Fortelte

Tag

Alcase

Teltvogne

Tag magasinet med

Costa Brava Campingvogne

Alcase

Køjevogne

Teltvogne

GRATIS

Nordl

Autocampere

GRATIS

Düsseldorf

Telte

essorab Kompr kølesk

Nordlystur

til børnefamilien

Oktober 2016

Ny trend:

magasinet

med

Fortelte

Tag magasinet med

fra

Düsseldorf Campingvogne

Fritidsbilen

GRATIS

Tag

Nyheder

bedste

Fritids

.dk

Tag med

på Nordlystur

Køjevogne

til børnefamilien

Fortelte til vinterhalvåret

d på Tag meystur

Autocampere

Alcase

Telte

Blad nr. 2016 #

ca to au

52

.dk

i ét

Nyheder

fra Düsseldorf

Campingvogne

Kompressorkøleskab

2 blade i ét

#

familie

2 blade

familie

Fritidsbilen Costa Brava

Det bedste

2016

og din

Ny trend:

e ssorferiKompre køleskab

ping adecam yt 2 bli ét mpern Maj

til dig

Lej en autocamper

lie fami

Oktober

53

til dig og din

yt pern .dk cam auto

Maj 2016

cam

Oktober

2016

#

Blad

Det

nr.

ca to au

52

til

dig

og

din

til vinterhalvåret

familie

bedste

en mper Lej autoca trend: bilen Ny

Fritids

Nyheder

fra

Tag magasinet med

Costa Brava Telte

Campingvogne

Autocampere

Fortelte

Teltvogne

Tag

Campingpladser

GRATIS

med

Tag

essorab Kompr kølesk

GRAT IS

GRATIS

Düsseldorf

magasinet

adser

magas inet

med

Campingpl Teltvogne

Telte ldorf Campingvog Düsse ne Autocamper e Fortelte Teltvogne

Alcase

r fra

Nyhede

re

gne

Fortelte

Autocampe

Fortelte

Campingvo

Telte

rpresso Kom ab kølesk

Alcase r fra Nyhede ldorf

Düsse

Kompressorkøleskab

Telte

gne ingvo Camp

Campingpla dser

GRATIS Tag magasinet

lte re Forte ampe Autoc

ogne Teltv

med

Nyheder fra

Alsace

til vinterhalvåret

r adse ingpl Camp

DüsseldorfGRA

Nyheder fra

Costa Brava

Düsseldorf

TIS

Tag ma gasinet med

GRATIS

Tag ma gasinet med

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser Omslag.indd 4

27-09-2016 22:25:39

Telte Campingvogne Autocampere Fortelte Teltvogne Campingpladser Omslag.indd 1

25-09-2016 13:43:29

Campingferie.dk Udgiver: Neslein Media ApS Knudslundvej 19, 2605 Brøndby Redaktion: Tlf. 43 44 17 16. / Fax 43 44 26 46 Chefredaktør: Peer Neslein, campingjournalist Tlf. 43 44 17 16 peer@campingferie.dk

7 34 Ti spændende køjevogne 38 Få dit eget trådløse netværk 40 Afkalkning af vandtank og slanger

15 7 Costa Brava 12 Fortelte til vinterhalvåret fra Isabella 15 Nordlys-turen 2017

44 Åbent i nye lokaler hos Vejle Caravans 49 Walker fortelte 50 Slagelse Camping & Outdoor bygger om 60 CampingNyt

16 Caravan Salon Düsseldorf 2017

Redaktion: Peer Neslein, campingjournalist Sven Petersen Mads Nielsen, campingjournalist Jens-Peder Rasmussen, skribent Heine Lauersen Henrik Trier, skribent Rasmus Neslein, fotograf Lisbeth Neslein, sekretær Annoncesalg: Tlf. 43 44 17 16. Fax 43 44 26 46 Mads@campingferie.dk Peer@neslein.dk Tryk: Aller Tryk ISSN 1909-2659 Distribution: Campingferie.dk bladet udkommer 4 gange om året i månederne januar, marts, maj og oktober. Bladet er gratis og kan afhentes hos din lokale campingforhandler. Du kan også hente bladet hos OK Plus benzinstationer som er nævnt på campingbladet. dk. Derudover kan bladet afhentes hos en af landets Suzuki bilforhandlere eller på en af Monarch restauranterne, der ligger på de danske motorveje. Ialt ca. 330 afhentningsteder i hele Danmark. Du kan også tegne et selv-henter abbonnement. Læs mere på www.campingferie.dk

22 Midsommer i Dalarna 30 Let rejseveogn med op til 7 sovepladser

Indhold.indd 5

22 28-09-2016 12:39:43


6 Campingferie.dk

COSTA BRAVA

Den vilde og smukke spanske kyst

I de over 30 år, vi har camperet, har vi aldrig trukket vogntoget til Spanien. Det rådede vi bod på i år – og hvilken oplevelse! TEKST OG FOTO: SVEN PETERSEN

U

tallige gange har vi gennem årene camperet i Frankrig og Italien, - men aldrig Spanien. Jeg ved ikke, hvad der konkret har afholdt os… Sproget måske? Og så har de mange beretninger i

Costa Brava.indd 6

campingpressen om røverier og overfald på de spanske motorveje jo nok også spillet ind! Men her i sommer tog vi ”mod til os”, og det endte med 6½ uges skøn campingtur til Spanien. Det var således vores første tur til Spanien med campingvogn, - men absolut ikke

sidste. Målet var Costa Brava, - den vilde kyst. Hjemmefra havde vi planlagt, at vi i videst muligt omfang ville gøre brug af vores ACSI-kort. Og det lykkedes i høj grad! I begyndelsen af juni begyndte i ro og mag at trille sydpå. Undervejs gav vi os tid til fx et

besøg i KZ-Gedänkstätte Neuengamme. En af vore tidligere, nu afdøde naboer, Holger havde som politimand været interneret i KZ-lejren under 2. Verdenskrig – og flere gange havde han fortalt om sine oplevelser dér. Stedet ligger kun nogle få km fra campingpladsen Stover Strand,

26-09-2016 22:21:16


Campingferie.dk 7

Gangbroen i Carrer del Bispe i Barcelona

men da vi sent på eftermiddagen rullede op mod bommen, blev vi mødt med skiltet ’Camping fermé’. Øv! Der var i stedet en henvisning til en anden plads ca. 12-15 km væk, i byen St. Étienne-du-Bois. Også en ACSIplads – udmærket til en enkelt overnatning, men så nok heller ikke mere. Det er ikke første gang, vi har oplevet, at en plads er lukket, siden vi var der sidst!

L’Arlesienne i Arles. som ligger på bredden af Elben ca. 15-20 km øst for Hamborg. En virkelig lækker campingplads – og i stærk kontrast til KZ-lejren på den anden side af floden. Her blev vi nogle dage og besøgte desuden Udvandrer-museet Ballinstadt i Hamborg. Efter en enkelt overnatning på vores traditionelle overnatningsplads i Mörfelden ved Frankfurt, valgte vi lidt længere sydpå en ny transitplads i Sydtyskland, ACSI-pladsen Belchen-

Costa Brava.indd 7

blick i Staufen in Breisgau, en rigtig hyggelig plads med alt det positive, man forbinder med Sydtyskland: ro, orden, gemütlichkeit… Bestemt en plads, vi vil benytte fremover!

Campingplads i Bourg-en-Bresse Vores næste mål var vores favorit i Midt-Frankrig, den kommunale campingplads i Bourgen-Bresse. Jeg har tidligere her i bladet berømmet pladsen, -

Næste ACSI-plads i rækken blev den sydfranske L’Arlesienne i Arles. Her blev vi nogle dage for bl.a. at genopleve det forunderlige naturlandskab Camarguen, som vi gennem årene har besøgt mange gange. Endnu en gang beundrede vi de kæmpemæssige saltindvindingsområder, salinerne – og ikke mindst de graciøse flamingoer. Nyt for os var de mange rismarker, som er taget i brug. Siden vi var her for ikke mange år siden, er man-

ge flere arealer taget i brug til risproduktion.

På spansk grund Fra Arles i Frankrig var der 300 km til vores første campingplads på spansk grund, Camping Joncar Mar i byen Roses. Dette var ikke en ACSI-plads, men den var blevet anbefalet af gode venner. Det var absolut et godt råd. Fx har vi aldrig oplevet en mere velassorteret butik på en campingplads, end det var tilfældet her. Roses er en gammel fiskeriby, men lever i dag væsentligst af turismen. Her fra tog vi på nogle spændende ture, bl.a. rundt i Parc Natural del Cap de Creus lige nord for Roses. En dag tog vi på en tur oppe i Pyrenæerne over passene Coll de Capsacosta og Coll d’Ares på en rundtur ind i Frankrig. Hjemmefra havde vi egentlig planlagt at tage en uges tid på pladser i Pyrenæerne, men da

26-09-2016 22:21:19


8 Campingferie.dk

COSTA BRAVA

Den vilde og smukke spanske kyst

Camping Stover Strand ligger lige ned til Elben

vores varme i vognen var stået af – og nattemperaturerne i bjergene var omkring 10º og derunder, valgte vi at blive på kysten.

Ullastret Ganske uventet havnede vi en anden dag på udflugt i den gamle middelalderby Ullastret, som ligger ved en lille lokalvej øst for Girona. Et lille lokalsamfund langt fra kystens turiststrøm – men rig på middelalderhistorie. Byen kunne nemt bruges som filmkulisse.

Hvor det her hjemme er en stille og rolig markering af midsommer en enkelt aften, bliver der da godt nok gået til den i Spanien. Der bliver festet igennem tre-fire dage i træk! Vi snakkede meget om, hvor vidt 3-meters

reglen egentlig ikke også gælder i Spanien. Fra Platja d’Aro valgte vi en tur – væk fra larmen på Valldaro - ind i det smukke Montsenybjergmassiv, hvis største højder er omkring 1700 meter over ha-

vet. Vores mål var byen Vic, som har godt 40.000 indbyggere. Byen er kendetegnet ved sit store firkantede torv, som er omkranset af arkader. Det var svært for os at danne os et indtryk af torvets størrelse, da der var et

Sankt Hans Efter en lille uge i Roses valgte vi at køre længere ned langs kysten til den store ACSI-plads Valldaro i badebyen Platja d’Aro. Ud over 400 fastliggere + hytter og udlejningsvogne var der 800 turistpladser. Og ALT var besat - vi fik en af de sidste, ledige pladser. Grunden fandt vi ud af: fejringen af San Juan – Sankt Hans!

Costa Brava.indd 8

En af de mange rismarker i Camarguen

26-09-2016 22:21:22


Campingferie.dk 9

Middelalderbyen Ullastret ligger ved vej GI 644

mægtigt marked, som dominerede hele bymidten. I byen findes et meget velbevaret tempel samt bygningsrester fra Romertiden. Vi blev så betaget af byen, at den absolut fortjener et genbesøg. Den er skrevet på listen. Naturligvis blev vi også fristet til en tur ned ad den utroligt smukke og meget snoede kystvej GI 682, til Lloret de Mar. Det ene storslåede panorama afløste det andet. Hoteller og blokke med ferielejligheder var flere steder ligesom klistret på de stejle klipper. Fra små vige- og p-pladser var der den flotteste udsigt ud over det krystalklare Middelhav med små bugte med lidt strand, fyldt med badegæster og småbåde. Disse små ppladser er kort forinden varslet med skilte med et kamera. God turistservice! Her lever kysten i den grad op til sit navn Den Vilde Kyst – Costa Brava på spansk. Efter 8 overnatninger i Platja d’Aro rykkede vi 40-50 km længere ned langs kysten til plad-

En sand kunstner i Roses

sen Camping Lloret Blau i turist- og badebyen Lloret de Mar, hvorfra vi tog på flere udflugter; bl.a. med kystbanen besøgte vi Barcelona. Med tog fra Lloret’s tvillingeby Blanes kørte vi lige til centrum, Plaça de Catalunya, hvor Las Ramblas starter. På campingpladsen havde vi fået anbefalet toget, da Barcelona kan være et trafikalt helvede. Bare det at finde en p-plads kan være en næsten umulig opgave her i Cataloniens hovedstad. På grund af den korte tid, fik vi kun snuset lidt til byen. Vi nød virkelig stemningen på ramblaen og dens sidegader, så vi har lovet hinanden, at vi skal tilbage hertil.

stenbrud, som i sin tid leverede materialer til såvel dette bygningsværk som til templer og andre bygninger i Tarraco, som byen hed i Romertiden. Både stenbruddet og akvædukten ligger lige ud til motorvejen AP 7. Der er fin skiltning! Fra Lloret de Mar udgår der flere udflugtsbåde, som sejler op og ned langs klippekysten. Flere af disse skibe er i bunden forsynet med panoramaruder, så man kan se havbunden og fiskelivet. Det skulle vi selvfølgelig opleve! Det blev en flot tur, hvor vi sejlede helt tæt forbi klipperne. Nogle af selskaberne har i deres program ture, hvor man sejler ind i klippegrotterne. Det var ikke en del af vores tur.

Tarragona

Nordpå

Med bil tog vi nogle dage senere en tur til Tarragona for bl.a. at besøge og beundre den 2.000 år gamle, romerske akvædukt. Nogle få km før vi nåede derned, nærmest faldt vi over de antikke

Efterhånden begyndte en vis hjemvé at indfinde sig, og vi indstillede os så småt på at vende træktøjet nordpå. Hvad var vores erfaringer så efter godt fem ugers campingferie under nye

og fremmedartede himmelstrøg? Fantastisk positive! Vi oplevede, at der var bemærkelsesværdigt rent og pænt overalt. Intet affald lå og flød i byerne eller langs vejene. Der hvor vi var, var vejene – særligt motorvejene - desuden af en noget bedre kvalitet, end vi er vant til herhjemme. Betjeningen i butikker og på campingpladserne var høflig og venlig, og der blev talt engelsk og lidt tysk de steder, hvor vi var. Men nu var det jo også en af den spanske turismes højborge, vi besøgte. Om det også bliver tilfældet længere inde i baglandet til næste år, må vi jo vente og se. For næste års ’pensionistudflugt’ er næsten bestemt, - Michelins kortbog ’España & Portugal’ er allerede købt. Det blev den i sommer.

En tidlig julimorgen i bjergene oven for Lloret de Mar

Costa Brava.indd 9

26-09-2016 22:21:25


Is er godt - men kun om sommeren Med en Webasto bilvarmer kommer både du og familien varmt fra start i de kolde måneder! En bilvarmer er komfort og luksus med god samvittighed. Du og familien starter turen i en dejlig forvarmet bil uden spildtid, hvor du ikke skal stå med kolde fingre og skrabe sne og is af ruderne. Samtidig skåner du bilen for de hårde koldstarter og reducerer både brændstofforbrug og forurenende udledninger på de første kørte kilometer. ….Og så er dem på bagsædet også lidt gladere. Yderligere information findes på webasto-bilvarmer.dk

Annoncer.indd 10

26-09-2016 22:23:30


ÅBENT HUS D. 29 og 30 oktober 2016, kl. 10-16

MOMSFRI WEEKEND

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Gælder ikke vogne, telte bestillingsvarer og i forvejen nedsatte varer

SPAR 10 %

på alle 2016 modeller

Lån til din nye campingvogn, 2,99 % i rente inkl. Safe!

SPAR 10 %

på alle 2016 modeller

NYHED

Kæmpe tuxer-shop

SPAR OP TIL

40%

Kan også købes på www.campingudstyr.dk

Autoriseret forhandler af:

SK CARAVAN | UBBERUDVEJ 121-123 | 5491 BLOMMENSLYST | TLF. 65 96 71 05 | WEB: WWW.SKCARAVAN.DK DCUSKokt2016.indd 1

Annoncer.indd 11

13/09/16 14.29

26-09-2016 22:25:56


12 Campingferie.dk

Fortelte til vinterhalvĂĽret

Universal 360

fra Isabella

Fortelte til vinterhalvĂĽret.indd 12

26-09-2016 22:32:20


Winter Snow

KABERemote SMART D OVERVÅGNING:

Indikering af tilsluttet 230 V-kabel

Temperatur ude Temperatur inde

Spænding batteri

FUNKTIONER: Indendørs belysning til/fra Webasto til/fra Temperatur til/fra

Varme til/fra Udendørsbelysning til/fra

Aircondition temperatur Aircondition hastighed ventilator

Universal 360 Universal 360 Coal er det perfekte valg for campisten, der ønsker at nyde årstidernes skiften på campingpladsen. Forteltets store styrke og stabilitet gør Universal 360 Coal ideel til camping i alt slags vejr. De nedfældbare og aftagelige gavle- og frontpaneler sikrer, sammen med udluftning i topgavlen god ventilation – også på en varm sommerdag. Universal 360 Coal kan monteres med vintersikring og termoloft (ekstraudstyr), der anbefales til brug i ydersæsonen. Leveres standard med Gardinsæt Urban Sand, hjulafdækning, understykke, taske, verandastang, FixOn Multi, stang- og pløkpose inkl. pløkoptager

Fordele • Aftagelige/nedfældbare dele Front- og gavlpaneler • Specielle detaljer Speciel taghældning1, udvendig lækant2 • Leveres standard med Gardinsæt Urban Sand, hjulafdækning, understykke, taske,

Fortelte til vinterhalvåret.indd 13

veranda¬stang, FixOn Multi, stang- og pløkpose inkl. pløkoptager • Ekstraudstyr til montering Termoloft, vintersikring, dørmarkise • Anvendelse Hele året • Passer til vognhøjder mellem 235-250 cm. • Universal fås i 2 størrelser nemlig 360 Coal og 420 Coal

Winter Snow Hvis din vintertur går til områder hvor du ved der er sne og måske meget sne, kan løsningen være det sikre og stabile Isabella Winter Snow, som med sin specielle tagform ,og solide konstruktion sikrer at sneen glider af, hvis der er faldet en halv meter sneen i løbet af natten. Teltet er en praktisk vindsluse og opbevaringsted. Her kan man også sidde i læ og nyde en kop varm cacao.

Se mere på

KABE SMART D REMOTE

Royal, Hacienda og Imperial er i 2017 udstyret med Smart D. Du kan styre og overvåge alle campingvognens funktioner såsom varme, belysning, aircondition eller Air Vent samt holde tjek på spændingsniveauet i el-systemet. Systemet har alarmfunktioner, som fortæller dig, når det er tid til service, eller hvis der er gået en sikring. Desuden vises en indikering hvis f.eks. indbrudsalarmen udløses. I Imperial opkobles systemet let til mobilen via app’en KABE Smart D Remote. Derved kan man fjernstyre funktionerne på telefonen. Yderliger medfølger Wi-Fi-router med modem, som gør dig stabilt opkoblet på hele turen. Du kan også streame lyd og billeder til computer og fjernsyn. KABE Smart D Remote er standard i Imperialserien og kan bestilles som tilvalg til alle Royal- og Hacienda campingvogne og alle KABE autocampere. Priseksempel: Smart D Remote til KABE Royal kr. 6.330,Der er mange betjeningsmuligheder ved Kabe Smart D, bl.a.:

Gulvvarme til/fra

Gas til/fra

Effektindstilling elpatron varme

KABE Airvent

www.isabella.net

26-09-2016 22:32:21


WINTER

Hygge med helårscamping VINTERSIKRING

STORMSIKRINGSSÆT

TRIPLIGHT

UNIVERSAL 360 & 420 COAL

CLICKLIGHT

TERMOLOFT

LUKSUSPLAID

Se hele Isabella feel free kollektionen 2017 på www.isabella.net

Annoncer.indd 14

26-09-2016 22:33:49


Campingferie.dk 15

NORDLYSTUREN 2017

Tag med på en spændende guidet campingtur i din egen campingvogn eller autocamper til Jokkmokk, hvor vi bor de næste dage. Her skal vi se om vi en af aftenerne kan opleve det fantastiske nordlys (Aurora Borealis), mens vi om dagen besøger det samiske vintermarked, Polarcirklen, men også tager på en dagtur i vores biler til Ishotellet i Jukkasjärvi. Guider på turen er Peer Neslein og Mads Nielsen fra Campingferie.dk. Deltagergebyret er kr. 1.500 pr. person. Sæt kryds i kalenderen i perioden 29. januar – 7. februar 2017 og send en mail til peer@neslein.dk og skriver Nordlys turen 2017, hvis du ønsker yderligere informationer.

Nordlys Turen 2017.indd 15

26-09-2016 22:56:14


16 Campingferie.dk

DEN NYE KNAUS TRAVELINO er bygget i helt nye materialer og med nye principper. Travelino 400 QL er både nytænkende, fleksibel og meget let.

Caravan Salon Düsseldorf 2016

- Europas største campingudstilling TEKST: JENS-PEDER RASMUSSEN FOTO: PRESSEBILLEDER OG REDAKTIONEN

Campingvognen er ikke stemt hjem - tværtimod. I det meste af Europa er salget af autocampere rekordstort. Men det betyder ikke at den nye årgang af campingvogne står i skammekrogen og ser på. Tværtimod er der igen i år en stor iderigdom og mange spændende nyheder. Ser bare med på de næste sider.

OPREDNINGEN FORREST I TRAVELINO 400 QL med et madrasmål på 199 x 149/123 cm. Bag i vognen er der en L-siddegruppe og et toiletrum.

Düsseldorf.indd 16

DEN NYE KNAUS LIFESTYLE 490 L burde have tilnavnet Studio. For du får en hyggelige 1-værelses fritidsbolig. Og bag fotografen er der et stort køkken, toiletrum og klædeskab.

28-09-2016 09:48:37


Campingferie.dk 17

I DEN NYE BÜRSTNER PREMIO PLUS 440 TK er der køjer i fronten og siddegruppe med sænkeseng bagerst.

DEN STORE SIDDEGRUPPE I BÜRSTNER AVERSO PLUS 520 TL – Med sænkeseng oppe under loftet.

I DENNE NYE LÆKRE DETHLEFFS CAMPER 390 FH er totalvægten kun 1.300 kg.

BÅDE CAMPER OG NOMAD kommer med mange nye modeller i 2017. Her ser du Dethleffs Nomad 540 ER.

HOS CARAVELAIR ER ALLEGRA SERIEN opdateret. Det smitter af på Antares Style som har fået de samme tekstiler. Her den nye Antares Style 420.

KONGEKLASSE! ERIBA NOVA-S FRA HYMER vender tilbage i en opdateret version. Glæd dig til den kommer til Danmark.

Düsseldorf.indd 17

28-09-2016 09:48:43


18 Campingferie.dk

Caravan Salon Düsseldorf 2016

- Europas største campingudstilling

BÅDE ERIBA FEELING 442 OG ERIBA TOURING TROLL 442 har fået denne autocamperindretning i soveværelset.

FENDT BIANCO ACTIV er en ny udstyrsvariant som kommer i fire indretninger. Bl.a. denne Bianco Activ 465 SGE med forhøjede senge i soveværelset.

HOBBY RELANCERER DERES STORE TOILETRUM med separat brusekabine. Og nu kan du allerede få det fra 495 serien, f.eks. De Luxe 495 WFB.

SILVER 310 TREND er campingvognen der kan stå i en alm. carport. Og det inkl. en siddegruppe med 180 cm lange sofaer forrest.

Düsseldorf.indd 18

SPRITE ALPINE SPORT 420 CT. Stort badeværelse med klædeskab og brusekabine bagerst og forrest en siddegruppe med 200 og 190 cm lange sofaer.

28-09-2016 09:48:48


Campingferie.dk 19

SÅ KOM DEN – CARATWO FRA WEINSBERG. En ny serie med fire modeller og friskere design. To af dem har køjer.

SIDDEGRUPPEN FORREST I WEINSBERG CARATWO 400 LK. Bagerst er der køjer.

TABBERT PEP – Tre forskellige indretninger med enkeltsenge, dobbeltseng og køjer.

TABBERT PEP – Samme indretning, kvalitet og traditioner, men med et mere sprælsk design. Se bare køkkenet her i PEP 490 TD.

NU KAN DU OGSÅ FÅ DIN T@B L 400 TD i Mexican Sunset design.

DEN NYE UDGAVE af LMC Style 490 K.

LMC MUSICA 440 D – 478 cm i indvendig længde og med fransk soveværelse i fronten.

ET KIK IND I DEN OPDATEREDE ADRIA AVIVA 563 PT. På ”gulvet” mangler siddegruppe og køjerne.

Düsseldorf.indd 19

28-09-2016 09:48:54


20 Campingferie.dk

Caravan Salon Düsseldorf 2016

- Europas største campingudstilling

I de kommende måneder kan du se meget mere på www.campingferie.dk DENNE CAMP-LET BLEV ”DEKORERET” PÅ VINTERENS FERIE FOR ALLE. Nu bliver den, i samarbejde med Team Rynkeby, solgt til fordel for Børnecancerfonden.

ISABELLA GENINTRODUCERER TELTE. De to første modeller hedder Moment 1 og Moment 2. Her ser du Moment 2 som er en moderne udgave af Isabella 300 fra 1964.

WALKER PATIO (230 cm dybt) er et nyt ekstra solidt solsejl med to sidegavle. På grund af plads måtte Walker lave denne 135 cm udgave - Som så blev bestilt og købt af 7 messegæster.

NYT LUFTTELT I KING SIZE FORMAT: Kampa Rally Air Pro 390 Plus, inkl. det smarte anneks.

FÆKALIETØMNING BLIVER SNART LETTERE. Sæt tanken op på plads, tag låget af, vælg program, betal med kort eller mønt og vent. Tanken bliver tømt, vasket indvendigt og gjort klar. Thetfords maskine er på vej ud på campingpladserne i Tyskland og Holland. Forventes på vej til resten af Europa i 2018.

Düsseldorf.indd 20

28-09-2016 09:48:58


CF Jan. 2016

  

FAMILIEFORØGELSE NYHED!

CaraOne & CaraTwo

Nu i to forskellige serier. I alle Weinsberg modeller oplever man de samme værdier: Tysk ingeniørkunst, høj kvalitet og rigtig meget for pengene. Herunder kan nævnes GFK tag, serviceklap, stort Dometic køleskab 107 l., myggenetsdør, Truma gasvarmeovn, lysbaldakin i køkkenet og meget mere.

Bemærk prisen fra kun 108.900,-

Alle os med Weinsberg

Annoncer.indd 21

Agent: Procamp Tlf. 7631 4444

www.weinsberg.dk

BY KNAUS 26-09-2016 22:38:46


22 Campingferie.dk

For mange danskere er Sverige det foretrukne ferieland. Det kan selvfølgelig skyldes den nære beliggenhed, men mon ikke det for de flestes vedkommende også er landets smukke natur og kultur.

Det er midt i juni, og næsten himmel. Om et par dage er vi håber at vejret holder wee ten er altid en fredag, den 20. og 26. juni. Det er Sverig rige højtid, midsommerd hvor næsten alt er lukket der ligger ved byen Mora. C videt gennem de seneste vet stor. Og da det både e

Midsommer i Dalarna 2016 TEKST & FOTOS NILS BIDSTRUP MORTENSEN

Der er ikke mere end 3 – 400 meter fra campingpladsen op i byen. Mora er en rigtig hyggelig by og der er altid mange mennesker på gågaden.

I løbet af fredag formiddag begynder man på Mora Camping, at gøre klar til at fejre midsommeraften. Der er plukket store mængder blomster og birkegrene. Der flettes blomsterkranse til at tage om håret og laves løvranker til at pynte majstangen eller midsommerstangen med. Så man kan også blive på campingpladsen og opleve midsommer der. Men vi har valgt at tage ud til øen Sollerøn, der ligger i Siljan.

Midsommer i Dalarne.indd 22

26-09-2016 22:51:56


Sollerøn er for bundet med fastlandet med en dæmning, men tidligere skulle man sejle til øen. Anløbspladsen bruges til turistbådene. I baggrunden Nusnäs, der nok er kendt for sine Dalarheste.

Campingferie.dk 23

idt i juni, og næsten selvfølgeligt - solskin og blå Om et par dage er det fredag og midsommer, så at vejret holder weekenden over. Midsommerafltid en fredag, den fredag der falder mellem den 6. juni. Det er Sveriges største og mest traditionshøjtid, midsommerdagen – lørdag – er helligdag, næsten alt er lukket. Vi skal bo på Mora Camping, er ved byen Mora. Campingpladsen er blevet udennem de seneste år, så den er efterhånden bleor. Og da det både er weekend og midsommer er pladsen pænt belagt.

På hembygdsgården på Sollerøn er man begyndt at forberede midsommeraften. Mange er klædt i deres hjemegns smukke dragt.

Arrangementet begynder med at der blæses i naverlur.

Nogle dage tidligere er stangen blevet lagt ned og rengjort for sidste års løv. Nu er den lange ranke af birkegrene blevet båret ind på pladsen og skal nu snoes rundt om majstangen. I medens spiller musikerne svensk spillemandsmusik.

Midsommer i Dalarne.indd 23

26-09-2016 22:52:01


24 Campingferie.dk

Midsommer i Dalarna 2016

Når stangen er iklædt den grønne ranke skal den rejses op igen, det gøres efter gamle traditioner med nogle lange stænger. I år havde man besluttet, at det skulle være kvinderne, der skulle rejse midsommerstangen op på plads.

kring glege om med n a s e ll e t de ition går op i l de trad vet tid ti de store og små herefter mødes le b t e d . bå lut, Så er t at spise et hele s gen. Alle majstan ed 19 tiden er d ne til noget god e V l. mm liv og sjæ man i hje

Næste d Rättvik ag er helligda g a sejlads fgår kirkebåd og der er gud e s fra bye n. Hvis n til Rättvik k tjeneste i man der er p irke, de ge kirke r lads ka n turist ligger ca. en h r. Fra byen er også a få en pla lv times ds i båd en.

Midsommer i Dalarne.indd 24

26-09-2016 22:52:06


Campingferie.dk 25

ds, står der til sidste pla nderholder. es ld fy en Medens kirk nd i kirkens kor og u æ e musikalnogle spillem dstjenesten er der fler u g Under selve ske indslag.

Ved anløbspladsen ved kirken ankommer der 2 kirkebåde, en fra Rättvik og en fra en lille bygd på nordsiden af Siljan. Af sikkerhedshensyn følges kirkebådene af moderne motorbåde, den ene ses bagved kirkebåden. Så er det hele slut, kirkebådene afgår, medens kirkens kor synger ”Dejlig er jorden”. Har man ikke fået nok, afholdes der pyntning af majstangen med sanglege flere steder de følgende dage.

Midsommer i Dalarne.indd 25

26-09-2016 22:52:10


HER FÅR DU FERIENS ALLERBEDSTE UDSIGT!

Adria’s panorama-vinduer er fyldt med ’gratis’ oplevelser! Du får ikke kun ekstra lys og rummelighed - du får også feriens allerbedste udsigt! Henslængt i sofagruppen med en kop kaffe mens du tjekker aftenhimlen ud og tænker tilbage på feriens oplevelser. Lyder lækkert, synes du ikke? Oplevelsen er helt ”gratis” når du vælger en af de 3 mest populære modelserier hos Adria - den lille og lette ACTION, den klassiske og populære ADORA og i den luksuriøse helårsvogn ALPINA. Panoramavinduet er nemlig standard i alle *modelserier, ligesom så meget andet på en Adria. Oplev det, og mange andre nyheder hos din nærmeste forhandler.

* Ikke muligt i Adora 613 PK

læs mere og find nærmeste forhandler på www.adria.dk FØLG OS PÅ FACEBOOK: www.facebook.com/adria.dk

Annoncer.indd 26 2017-CF-adoraUdsigt.indd 1

26-09-2016 11:58:21 22:58:11 16-09-2016


Camper fordelagtigt i lavsæsonen! TIP: Køb også den handy

app

Op til 50% rabat på en overnatning i lavsæsonen Udbuddet består af omtrent 3.000 årligt inspicerede campingpladser i Europa (Børne)børn medtages gratis på +700 campingpladser Find en campingplads ved hjælp af den tilhørende guidebog eller køb den handy app (€ 3,59)

Bestil nemt via:

16_196_03__advCCA-dk-camperferie.indd 2 Annoncer.indd 27

Pris: 120 kr.

www.CAMPINGCARD.com/campferie

16_196_03

• • • •

15-9-2016 15:47:11 26-09-2016 23:00:27


AIR lufttelt

”Når det skal være et lufttelt - Vælg Kampa”

Frontier AIR Pro

”Kampa har det største program i lufttelte” Rally AIR Pro Plus

NYHED

Ace AIR

NYHED

Rally AIR Pro

Pop AIR Pro

Fiesta AIR Pro

NYHED

Revo Zip

Classic AIR Expert

NYHED

NYHED

”Vi har fortelte til næsten alle campingvogne” Find din lokale forhandler på www.campingagenten.dk Annoncer.indd 28

26-09-2016 23:02:34


I ANTIT R N A O S G ARA

5 ÅDRUG OG REP PÅ

BULER I TAGET? Har jeres campingvogn været udsat for skader i taget, på grund af hagl, nedfaldne grene eller påkørsel, så har vi løsningen:

3LAGS FIBERDUG

Løsningen er udviklet af LE Camping i Frederikshavn og Camping-Parken i Herning, og den har mange fordele i forhold til den traditionelle reparation, hvor en ny aluminiumsplade monteres. Fordelene er: • Den 3-lags fiberdug er ekstrem stærk, med glasfiberarmering i midten og høj brudstyrke.

Ved at få monteret en 3-lags fiberdug, skal vognen altså ikke have en gennemgribende reparation af tagkonstruktionen. Skaden bliver begrænset og kosmetisk bliver vognen som ny. Mange forsikringsselskaber har set produktet, og alle har sagt god for det, ligesom produktet har været testet over de seneste par år med fantastiske resultater.

• Fiberdugen er UV-beskyttet og er mug- og svampehæmmende. • Lav vægt i forhold til aluminiumstag (ca. 10 kg. mod 50-70 kg.) – påvirker ikke nyttelasten. • Fiberdug beskytter mod fremtidige skader (hagl, grene m.m. ”hopper så at sige af”). • Prisen på en reparation med 3-lags fiberdug koster ikke mere, end hvis man får taget malet hos en autolakerer, men reparationen og holdbarheden er væsentligt bedre end maling. • 5 års garanti på dug og reparation.

RING OG HØR NÆRMERE  OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Søren Mortensen, LE Camping: ”Vores produkt er en 3-lags fiberdug, der lægges oven på taget af campingvognen. Dugen fastgøres med en speciel dobbelthæftende tape langs alle kanter, plus en låsesealer/lim og bliver pålagt uden fuldlimning, og det er en rigtig god løsning, da man undgår at foretage større indgreb i vognens konstruktion, og samtidigt undgår man en væsentlig vægtforøgelse, som nedsætter lasteevnen på campingvognen.”

– Frederikshavn Camping Parken • Tjelevej 12 • Herning Tlf. 9726 8055 • www.campingparken.dk Annoncer.indd 29

LE Camping • Industrivej 15 • Frederikshavn Tlf. 9847 9111 • www.le-camping.dk 26-09-2016 23:03:53


30 Campingferie.dk

Let rejsevogn

med op til 7 sovepladser Soveplads til 7.indd 30

26-09-2016 23:09:04


Campingferie.dk 31

N KØKKENET MED GASBLUS OG VASK har gode opbevaringsmuligheder i underskabet. Til højre for køkkenet er toilet og baderum, hvor familien kan få et brusebad.

år man læser overskriften tror man straks at der må være tale om en meget stor campingvogn, men det er absolut ikke tilfældet. Der er tale om en Adria aviva 522 PT med en egenvægt på omkring 1.000 kg og en totalvægt på kun 1350 kg. Der er altså tale om en campingvogn som de fleste familiebiler kan trække. Prisen må også siges at være rigtig familievenlig, nemlig omkring

kr. 126.980 + lev.

I FORENDEN AF VOGNEN er forældrenes dobbeltseng og i midten en siddegruppe der kan omdannes til 2 sovepladser, samt køkkenet på forteltsiden. I FORENDEN AF VOGNEN er forældrenes dobbeltseng og i midten en siddegruppe der kan omdannes til 2 sovepladser, samt køkkenet på forteltsiden.

I BAGENDEN AF VOGNEN finder du køjeafdelingen som er vist med 2 køjer, men kan udbygges med en ekstra køje, hvis der er behov for dette. Ved siden af køjen i bagenden af vognen er garderobeskabet.

Soveplads til 7.indd 31

26-09-2016 23:09:08


� � � ���������� � � �

StandBy for fremtiden Det mest gennemprøvede helårstelt på markedet.

Åbent Hus25.

�����������������

Dette StandBy Kom og7000 seer det størst af de i alt 8 modeller

de andre gode tilbud i der findes. Dette helårs telt butikken bl.a...

24. og oktober

Kom og se de nye 2016-modeller fra

er produceret af Svenska Tält

Stole, borde, siden 1992 og forhandles af Dansk Teltimport, se meget opbevaringsskabe mere på www.teltimport.dk mm. Priserne ligge fra kr. 23.200 Restsalg / udgåede til kr. 48.800 og alt er med i prisen, termoloft, gardiner, modeller

sluse, op slusesider, bagvæg og Spar til 70% fragt, leveret til den campingplads du ligge på.

Saffire Grill Før1.095,Forbehold for prisændringer.

Nu 599,-

FriCamping.dk Tlf. 97 97 10 10

Dansk Teltimport

v / Ina & John Damgaard • Tlf. 39 65 12 98 • Fax 39 65 12 99 • www.teltimport.dk

FriCamping Esbjerg Hammeren 4, Tarp 6715 Esbjerg N

Fricamping_annonce.indd 1

11-09-2015 23:33:35

www.danskecampingpladser.dk

Der er campingsøgemaskiner og så er der www.danskecampingpladser.dk Når nye brugere af campingsøgemaskiner spørger de erfarne, hvor finder jeg ”det og det”, så svarer de erfarne: ”Brug den bedste danske søgemaskine: www.danskecampingpladser.dk, der kan man gå ind og søge…, den er rigtig god”. Citat: en erfaren bruger af campingsøgemaskiner

På www.danskecampingpladser.dk finder du: ✔Alle de opdaterede oplysninger om de 449 godkendte campingpladser ✔ Campingrådets temaer – skal der cykles, ros i kajak, dykkes, klappes dyr eller nydes wellness. Find præcist, hvad du ønsker! ✔ Campingrådets kvalitetsvurdering – gør de rent, vedligeholder de ordentligt, har de bygget med gode materiale, i det hele taget – er kvaliteten i orden? ✔ Google kort, luftfoto og ruteplan til alle campingpladser ✔ Facebook Campingraadet-sep15.indd 1 Annoncer.indd 32 Annoncer.indd 86

01/09/15 14.12 26-09-2016 23:13:39 13-09-2015 23:30:11


HOLBÆK CARAVANCENTER BYDER VELKOMMEN TIL

ÅBENT HUS WWEE

WEEKENDEN D. 29-30.

OKTOBER 2016

FRA 10:00-15:00 KOM FORBI HOS OS PÅ HØJVANG 2, 4300 HOLBÆK OG SPAR MOMSEN PÅ ALT UDSTYR + GRATIS ØL, SODAVAND & PØLSER FORHANDLER AF ADRIA, CAMP-LET, FENDT OG KABE

Annoncer.indd 33

26-09-2016 23:15:16


34 Campingferie.dk

Ti spændende køjevogne TEKST & FOTOS JP RASMUSSEN

I

årgang 2017 er der kommet mange nye campingvogne med køjer. Du finder både små og store campingvogne. De mindste måler knap 4 m indvendigt og de største over 8 m. Priserne svinger fra 95.000 til over 500.000 kr. Selv om priserne indbyrdes er store, kan du her se 10 de billigste (og mindste) fra populære mærker. Alle priser er 2017 priser eks. levering og evt. ekstraudstyr. Alle vogne er et besøg værd hos din lokale forhandler. De viste vogne kan også ses på www.campingferie. dk fra uge 42.

10 koejevogne.indd 34

ADRIA AVIVA 472 PK. Er helt ny ude og inde i 2017. Her er dobbeltseng forrest og mange smarte og praktiske detaljer. (Pris: 123.980,-)

29-09-2016 07:39:33


Campingferie.dk 35

BÜRSTNER PREMIO PLUS 440 TK. Helt ny model med masser af plads, køjer forrest og sænkeseng over siddegruppen bagerst. (Pris: 154.880,-)

CARAVELAIR ANTARES 466 FAMILY. Specialudgave med en pakke der hæver udstyrsniveauet et par trin. (Pris: 118.900,-)

10 koejevogne.indd 35

29-09-2016 07:39:36


36 Campingferie.dk

Ti spændende køjevogne

DETHLEFFS C’GO 495 QSK. En meget rummelig og praktisk familiemodel med friske farver på tekstiler. (Pris: 133.000,-)

KNAUS SPORT 400 LK. Mindste model i serien med skabskøje over siddegruppe bagerst og stor siddegruppe forrest. (Pris: 130.900,-)

FENDT BIANCO SELECTION 515 SKE. Køjevogn med et børneværelse forrest og siddegruppe bagerst til mor og far. (Pris: 185.995,-)

10 koejevogne.indd 36

29-09-2016 07:39:40


Campingferie.dk 37 HOBBY DE LUXE EDITION 490 KMF. Kompakt og veludstyret model med dobbeltseng på tværs forrest og køjer bagerst. (Pris: 157.995,-)

LMC STYLE 490 K. Rummelig indretning med dobbeltseng på tværs forrest og køjer bagerst. Her ekstraudstyret med tre køjer. (Pris: 153.900,-)

SPRITE ALPINE SPORT 510 KF. Rummelig rejsevogn med køjer på langs midt i vognen. (Pris: 179.800,- )

10 koejevogne.indd 37

29-09-2016 07:39:44


38 Campingferie.dk

Få dit eget trådløse netværk på campingturen i Europa Brian Elkjær fra Autocamper Center Vejle er en aktiv campist som ofte er på farten i Europa. Ofte har han manglet signal på telefonen, men det har han fundet en løsning på.

B

rian kan tilbyde at montere en Tertek antenne på din campingvogn eller autocamper, som du kan koble sammen med en router, så du får det ultimative signal. Brian har selv monteret route-

Traadloest netvaerk.indd 38

ren Huawei E5373 der er en lille og smart wifi-router, der giver dig internet alle steder. Der kan endda være op til 10 brugere på ad gangen, så resten af familien eller vennerne også kan komme på internettet. Routeren kører på 4G-netværket og sikrer dig derfor en lyn-

hurtigt forbindelse. Men ikke nok med det. Den har også en virkelig god batterilevetid, så du kan arbejde online i op til 6 timer. Tertek antennen sikrer dig at du henter det bedst mulige signal ned til din mobil, oven i købet så godt at du også har mu-

lighed for at se TV via din router. Routeren skal købes med et simkort gennem 3.dk, mens Brian kan levere Tertek antennen som han også kan montere. Yderligere information på www.campershoppen.dk

26-09-2016 23:21:11


8 specialvogne til det danske marked, med lav vægt og masser af udstyr Antarès 335

Egenvægt fra 665 kg

Den perfekte rejsevogn

kr.

95.900,-

Antarès Style 400

Familievognen til alle

kr.

114.900,-

Besøg din lokale Caravelair forhandler og få special brochuren, hvor du kan se mere om udstyret i de 8 vogne. Se også Caravelairs mange andre modeller.

Antarès Style 420

kr.

135.900,-

Antarès Style 476

kr.

135.900,-

Antarès Style 450

Antarès Style 470

kr.

kr.

135.900,-

Allegra 450

135.900,-

Allegra 475

kr.

159.900,-

kr.

159.900,-

Se forhandlere på www.campingagenten.dk

Annoncer.indd 39

26-09-2016 23:22:11


40 Campingferie.dk STÆRK AFKALKER og VAND-TANKRENS placeret ovenpå ferskvandstanken. STÆRK AFKALKER benyttes i forholdet 1:10. VAND-TANKRENS benyttes i forholdet 1:100.

Ferskvandstanken er nu ren og glat efter rensningen.

Afkalkning af vandtank og slanger – med efterfølgende tankrensning

Campingvognens ferskvandstank og spildevandstank kan måske, trænge til en rengøring efter campingsæsonen. Ud over rengøring kan ferskvandstank og slanger også trænge til en afkalkning, således tankens inderside vedbliver, at være glatte. Kalk og okker, fra vandet sætter sig på vandtankens indersider. TEKST OG FOTOS HEINE LAURSEN

D

er findes mange rengøringsmidler, at vælge mellem. Produktet skal gerne være brugervenlig, ikke opløse/ misfarve tanke og slanger, og ikke være giftigt.

Rensning af vandtanke.indd 40

Nordkemi har med deres omfattende produktprogram udviklet produkter til campingvogne og autocampere, som nyhed i 2016: STÆRK KALKFJERNER til campingbrug, (tidligere købt under betegnelsen NORDKEM 514S). Ferskvandstank, pumpe,

varmtvandsbeholder og slanger blev afkalket med Stærk Afkalker i blandings forholdet 1:10 (husk Stærk Afkalker hældes i vand og ikke omvendt). Ferskvandtanken blev påfyldt blandingen (vandtanken blev ikke fyldt op, for at spare på Stærk Afkalker) efterfølgende lod

vi blandingen cirkulere (med vandpumpen tændt) indtil vi var sikker på at alle enheder var blevet fyldt med blandingen. Blandingen med afkalker lod vi virke et par timer, tanken blev vasket af indvendigt med en børste. Blandingen blev aftappet i en spand.

26-09-2016 23:25:46


Campingferie.dk 41

Stærk afkalker, kan efter aftapningen benyttes til afkalkning af f.eks. brusehoved, som her “bobler“ kalken af.

Armaturet ved køkkenvasken kan også kalke til.

Efterfølgende vil der være afkalker tilbage i den aftappede blanding, (alt efter hvor tilkalket systemer har været). Den aftappede blanding, kan bruges til afkalkning af brusehoveder, vaske fliserne i badeværelset m.m. Stærk Afkalker, indeholder fosforsyre kendt, som smagsforstærker i læskedrikke f.eks. Coca Cola og er dermed ikke giftig. Skader ikke forkromning, fjerner tilmed okker fra vandtanken og rust fra metaldele. Vær opmærksom på dårlig aluminium kan afoxidere. Tank og slanger blev skyllet igennem med rent vand. Efterfølgende blev der benyttet Nordkemi VANDTANK-RENS, som desinficerer og holder Ferskvands anlægget fri for bakterier og beskyttet mod algedannelse. Ferskvandstanken blev fyldt ¾ op med vand, derefter tilsat Vandtankrens i forholdet 1:100.

Vi lod vandpumpen cirkulere blandingen rundt til der kom skum ud af vandhanerne, efterfyldte vandtanken til den var helt fyldt. Blandingen lod vi blive i anlægget i 5 dage. Anlægget blev skyllet igennem med rent vand til der ikke kom skum ud af vandhanerne, der blev brugt en del vand inden skumdannelsen ophørte. Til gengæld blev ferskvandstanken ren uden belægninger, ligeledes slanger og vi har med god samvittighed kunne drikke vand og brygge kaffe, fra vandstanken uden afsmag. Affaldstanken/toilettanken kan muligvis også trænge til en ekstra rengøring. Blev afkalket med STÆRK AFKALKER i blandingsforholdet 1:1, for derved hurtigere af nedbryde urinsten. Vi fyldte lidt vand i toilettanken, som er mobil. Hældte Stærk Afkalker i vandet, rystede og vendte tanken adskillige

Toilettanken kan indeholde urinsten som opløses ved brug af STÆRK AFKALKER. Tidligere benyttede vi Nordkem 514S, som er identisk med STÆRK AFKALKER.

Rensning af vandtanke.indd 41

gange og efter 1 døgn tømtes indholdet i det hjemlige toilet. Toilettanken blev ren, som en ny tank. Gummipakninger blev smurt med madolie. Toiletkummen blev afvasket med samme blanding og vi observerede, at skyllevandet i toiletkummen “perlede af” og dermed har

rensningen givet et forbedret skyl rundt i kummen. Se mere om Nordkemi på www.nordkemi.dk.

Efter at have afkalket med stærk afkalker, er det på det nærmeste blevet som nyt. (brug det aftappede fra tankrensningen). Toilettanken blev på det nærmeste, som ny indvendig.

26-09-2016 23:25:51


STORT UDVALG I NYE VOGNE

BRUGTE VOGNE

I ALLE PRISKLASSER FENDT LMC HYMER BÜRSTNER CARAVELAIR T@B CAMP LET

4 SUPERTILBUD

OUTWELL OAKLAND XL Før 5.199,-

EASYCAMP

SOVEPOSE Før 249,95

STOR UDSTILLING MED MASSER AF INSPIRATION TIL DIN NÆSTE FERIE ELLER BARE EN TUR I DET FRI

PROFESSI VÆRKSTE ONELT D LAVER AL – VI SKADER OT I SERVICE M G .V.

STORT UDVALG I NYE OG BRUGTE VOGNE KÆMPE UDSTYRSBUTIK STORT UDVALG I OUTDOORUDSTYR- OG BEKLÆDNING EGET SERVICEVÆRKSTED UDSTILLING AF ISABELLA FORTELTE OUTWELL TELTE

CAMP FOREVER

CAMP FOREVER

Luxus. Før 299,-

m. vindue. Før 799,-

FOLDESTOL

LÆSEJL

OUTWELL TELTE ISABELLA FORTELTE KAMPA LUFTTELTE MASSER AF CAMPINGUDSTYR OUTDOORAFDELING MED TØJ OG SKO JAGTAFDELING FISKERIAFDELING

NU 4.199,-

NU 199,-

NU 249,-

NU 599,-

VELKOMMEN TIL 3.000 M2 LIVSSTIL - VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG! Karolinevej 2c • 4200 Slagelse • telefon 5570 0020 • www.slagelsecamping.dk KAROLINEVEJ 2 C ·Åbningstider: 4200 SLAGELSE · TLF. 55700020 SALG@SLAGELSECAMPING.DK man-fre 10-17 • Lørdag 10-15 • Søn-· og helligdage 11-16 Annoncer.indd Slagelse Camping42& Outdoor Center.indd 16

26-09-2016 26-09-2016 23:44:07 23:41:43


CAMPER

NYHED

Nu med stort udvalg af køjevogne

500 QSK

530 FSK

540 QMK

550 ESK

560 FMK

650 FMK

730 FKR

740 RFK

Find din favorit model her.

www.dethleffs.dk DK annonce 210x280 Annoncer.indd 43 camper.indd 1

06-09-2016 23:11:03 12:47:57 27-09-2016


44 Campingferie.dk

Indgangen til den nye butik på Niels Bohrs vej 2

Åbent i nye lokaler Brand tog to bygninger hos Vejle Caravans. Men campingcenteret holder åbent i nye lokaler.

V

ærkstedet er stort set uskadt og fungerer fortsat som før branden, men de to udstillingshaller er brændt ned og selve tilbehørshallen er også skadet. Nu har Vejle Caravans åbnet i nye lånte lokaler på Niels Bohrs Vej 2 i Vejle, det ligger lige på den anden side af indkørslen til den oprindelige butik. Værkstedet fortsætter på den gamle adresse. Hverdagen er nogenlunde normaliseret og der er styr på tingene, fortæller Rikke og Kim der ejer Vejle Caravans. De er begge utrolig taknemmelige for den opbakning de

Vejle Caravans.indd 44

Det store udvalg af både nye og brugte vogne er udstillet både uden og indendørs.

Den midlertidige butik er lavet rigtig flot med det store udbud af tilbehør.

har fået både fra kunder og leverandører, men også fra brandfolkene og politiet, da branden stod på.

Frem mod marts 2017 Nu kigger alle frem mod marts 2017, her skal efter planen være indvielse og åbning af de nye bygninger der bygges på den gamle adresse. De glæder sig til det hele er normalt igen og så er det klart at man vil savne den gamle butik som har ligget på adressen fra 1982.

Den gamle udstillingshal der er stort set væk.

Se mere om Vejle Caravans her.: www.vejlecaravans.dk

26-09-2016 23:50:49


Danmarks billigste campingvogn

OPUS Ny vogn fra 55.990,-

DEN NYE GENERATION

AVERSO

OPUS - Perfekt til små biler! En Opus er en let rejsevogn, men også den perfekte løsning til ophold under fritidsaktiviteter som jagt eller fiskeri. En tur til stranden, frokost i det grønne eller helt perfekt at tage med når man skal besøge familie og venner. Og så er den naturligvis helt perfekt til en campingtur. Med en egenvægt på bare 650 kg er den et let valg, som er perfekt til selv små biler.

AVERSO ER TILBAGE! Den nye Averso! Elegant eksteriør kombineret med et smukt interiør gør den nye Averso ekstra attraktiv. Averso fås i 10 forskellige grundrids og serien dækker hele det brede kundesegment - fra den parvenlige 490 TL, til den familievenlige 720 TK.

Fortelt - designet til OPUS! Forteltenene til Opus er fremstillet så de passer 100%. Fås fra 7.699,-

Priseksempel: Averso 490 TL fås fra kr. 168.980,- med alt udstyr. Oplev den nye Averso hos din forhandler eller på www.burstner.dk

www.campingvogn.dk

Importør:intercamp.dk Tlf. 7684 0820

Annoncer.indd 45

27-09-2016 20:35:52

Importør: intercamp.dk


Køb ny eller brugt campingvogn hos I Vildsund v/ Thisted

KVIK HANDEL • SKARPE TILBUD • GOD RÅDGIVING

SÆT

X

Velkommen til ÅBENT HUS By-night 28. oktober kl. 15-20.00 . Lør/søn d. 29 og 30. kl. 10-16.00

Oplev 2017-nyhederne, få et godt tilbud på en brugt drømmevogn, eller gå på opdagelse blandt massevis af åbent-hus tilbud i butikken!

Køb hos fagmanden, hvor professionelle og erfarne medarbejdere giver dig den bedste service før, under og efter dit køb... Møllegårdens Camping er også autoriseret forhandler af Isabella fortelte og Brenderup trailere. Se vognene og de gode tilbud på

www.moellegaarden.dk

Vi har udvalget og den gode service...

Annoncer.indd 46

Sælgerne er klar til en god handel på ny eller brugt vogn!

Åbningstider: Se venligst hjemmesiden!

26-09-2016 23:52:55


Campingferie.dk 47

Nyhed hos Campinggaarden i Ormslev

Nu kan du købe både Kabe Autocampere og Knaus Campingvogne Kabe 780LXL King Size 2017

De første Kabe Autocampere er sat på plads i udstillingen og her er det flotte 780LXL King Size 2017 model netop er kommet hjem. Her er tale om vogne i højeste kvalitet og med helårs status, du kan campere i en Kabe året rundt og selv i det kolde nord. Der er et bred sortiment indenfor de forskellige indretninger både med enkeltsenge og dobbeltsenge og også med elektrisk nedfældelig dobbeltseng fra loftet.

her er der kommet Knaus campingvogne på lager. Her er igen tale om kvali-

tets vogne fra Knaus i et rigtig godt pris segment og med rigtig mange indretninger. Knaus får en rigtig god plads i butikken og vil matche de andre mærker vi i forvejen sælger udtaler Steen Overgaard fra Cam-

pinggaarden i Ormslev. Du kan se mere om alle modellerne hos dem på www.cgo.as

Knaus

Knaus er også en af nyhederne,

Campinggaarden Ormslev.indd 47

26-09-2016 23:59:29


NYHED 2017: WALKER ATRIUM-300 ANTRACIT Fås i to Farvekombinationer: iceblue eller antracit Vi har masser af spændende nyt udstyr

NU FRA

kr. 12.999,-

Service og reparation af alle mærker

ApS • STOR UDSTYRS AFDELING

Skal I have solgt jeres campingvogn! Vi modtager anvisningsvogne - RING OG HØR NÆRMERE!

ALTID DE BEDSTE PRISER

AL LE LE V STO VERE OGN RT S M E SER ED VIC E

Hillerødvejen 39 B · 3480 Fredensborg · 48 48 09 70 · www.FredensborgCC.dk

www.walker-fortelte.dk

FERIEN STARTER HOS SØREN KØB UDEN UDBETALING:

0,-

var li’ - det ørens S godt

ALTID CA. 80 SKØNNE CAMPING VOGNE PÅ LAGER

D PR. MÅNE : N FRA KU

,2K8ON3 TANT

6,FRA 13.84

SØRENS CAMPING TEGLVÆNGET 7 - HERNING - 97 16 14 18 - www.scamping.dk

Annoncer.indd 48 Annoncer.indd 20

COMFORTVIDEO , TM

27-09-2016 20:43:40 14-12-2015 22:16:18


Campingferie.dk 49

Walker fortelte

Handmade in Holland G

ennem årene er vi i mange tilfælde blevet vant til at varerne vi køber ofte er fremstillet i det fjerne østen. Vi har også hørt om firmaer som har droppet den billigere arbejdskraft mod øst og satset på europæiske arbejdere. Andre firmaer har valgt en strategi om, at fastholde arbejdspladserne i deres hjemland og det er netop hvad hollandske Walker fortelte har gjort. Siden 1954 har firmaet fremstillet telte til campister og siden 1980’erne er de fleste teltelavet som fortelte til campingvogne. Fabrikken ligger i byen Deurne og selv om man selvfølgelig her også benytter sig at com-

Walker Fortelte.indd 49

puterstyrede skæremaskiner og udarbejder nye modeller på computere, er det i sidste ende ganske almindelige mennesker, som ofte har været ansat i mange år på fabrikken, som står for produktionen. Walker fortelte er et familieforetagende, men med mange ansatte som føler et sammenhold som en familie.

pingvogne og for dem er det vigtigt at fremhæve, at Walker fortelte er Handmade in Holland. Walker fortelte forhandles af en række forhandlere i Dan-

mark Bl.a. af Sørens Camping i Herning. Klik dig ind på den danske side hvor du finder en oversigt over forhandlere og de mange spændende fortelte.

Et stort lager hos Walker sikrer at de fleste modeller kan leveres omgående.

Handmade in Holland Walker Fortelte er en af de ældste teltfabrikker i Holland og bag firmaet står Dianne & Ivo van Baars, som sammen med deres medarbejdere arbejder hårdt på at servicere forhandlere og kunder i hele Europa. De fremstiller fortelte til stort set alle typer og størrelser af cam-

28-09-2016 19:57:56


50 Campingferie.dk Torben Hansen er sammen med håndværkere i fuld gang med at indrettet nye udstillingslokaler.

Slagelse Camping & Outdoor bygger om – for at give plads til nye mærker

Gennem de sidste måneder er der blevet arbejdet hårdt på at indrette Slagelse Camping & Outdoor Center som fremover kan præsentere en lang række mærker til deres mange kunder.

D

et har bl.a. betydet at Randi og Torben Hansen har måttet bygge om for at udnytte deres forretning bedre, som således ender med at rumme 5.000 kvm under tag.

Nye mærker Randi og Torben fortæller, at de

Slagesle udvider.indd 50

glæder sig til at præsentere følgende mærker fra efteråret: Camp-let Hymer Bürstner T@B Fendt Caravelair LMC De nye 2017 modeller er på

vej hjem og kan ses fra det store Åbent Hus arrangement i weekenden den 29. – 30. oktober 2016, hvor den første del af ombygningen ligeledes står klar.

Hymer – overset vintervogn Hymer lancerer sit nye flagskib ved allerede nu at vise de første

billeder af den nye Nova S. Sportslig, moderne og luksuriøs er de tre ord, man kan benytte om dette nye flagskib. Et helt nyt design både udvendig og indvendig. Det nye udvendige design viser sig bl.a. ved et helt nyt specielt udviklet lygtedesign og helt nye linjer. Premium materialer og et helt perfekt afstemt

27-09-2016 00:10:27


Campingferie.dk 51 Randi ser frem til at præsentere de mange nyheder bl.a. Fendt for kunderne.

Hymer endnu engang, at de er pionerer indenfor caravans og design. Møbler, materialer og farver, alt går op i en højere enhed, og udstråler virkelig en stil som på et topmoderne luksushotel. Møbler og ikke mindst køkkenet i højglas materialer med indbyggede greb er med til at løfte vognen op i en klasse for sig. Loftet er beklædt med microfiber materiale og væggene genkendelig på sit helt nye ydre med læder i åndbart kunststof, belysningskoncept gør denne som er med til at give vognen er campingvogn komplet. Også til look. Det bringer os hurtigt til vintercamping eller helårscam- vognens bagende, der fremhæ- dejligt lyddæmpet opholdsrum. Et andet højdepunkt er det ping, da vognens helt specielle ver sig ved en helt ny baglygtenye belysningskoncept, som opbygning med højtisolerende konsol, hvis design kommer fra bruger et stor udvalg af formaterialer i PUAL sikrer et godt automobil verdenen. Designet skellige lyskilder, der er med til med smarte ”udstødningshulindeklima. Den nye Nova S vil i ler” der giver et helt unik look og at skabe en lys og attraktiv atførste omgang være at finde i mosfære. LED lys over siddefungerer samtidig som adgang tre udvalgte indretninger. gruppen, lyselementer under til støttebenene under vognen. Siden 2007 har Nova S været overskabe, stor loftlampe med De nye multifunktionelle bagkendetegnende og trendsætlygter med den seneste nye LED indbyggede spots sikrer en tende for luksuscampingvogne optimal belysning i opholdsteknik, symboliserer Hymers og i dag næsten 10 år efter, er vi stolte af at kunne præsentere en logo med de tre striber. Helt nye rummet. Soveværelset kommer med helt nye justerbare ny milesten i dette øvre markeds- aluminiumsfælge specielt delæsespots, og er som resten af signet til Nova S er selvfølgelig segment. Målet med den nye standardudstyr. Vognens bredde vognen udstyret med masser af Nova S er helt klart at sætte nye på 250cm byder på endnu mere indirekte belysning, som f.eks. i standarder indenfor camping. barskabet, over køkkenet og på plads, frihed samt komfort. Innovativt design, det badeværelset, som også er udnye look på Nova S Indvendige værdier styret med plexiglas på vægge for at skærme af for vand. Den nye Nova S er særdeles Med den nye Nova S beviser

Slagesle udvider.indd 51

Innovativt standardudstyr og vintervogn Den nye Hymer Nova S er selvfølgelig bygget med det innovative ”raum+system”, der sikrer at alle magasiner er frie for kabler og vandrør, som pænt er gemt af vejen i en specielt designet installationskanal langs væggen. Ligesom den tidligere Nova S model, er denne nye udgave fuldt ud velegnet til helårscamping dvs. også vintercamping takket være Hymer ´s PUAL isolering, der sikrer op til 51 millimeter tykt gulv, vinduer med dobbeltglas i PU Rammer, isoleret gaskasse ind mod opholdsrummet og som tilvalg ALDE centralvarme og gulvvarme. Den ”træ” frie konstruktion af gulvet, giver en mindre egenvægt og beskytter mod skader og fugt. Slagelse Camping & Outdoor Center er eneste Hymer forhandler på Sjælland og Fyn. Yderligere information: www. slagelsecamping.dk

27-09-2016 00:10:31


52 Campingferie.dk

Tykt vintertøj i autostolen øger risikoen for de mindste Vintergarderoben er med til at holde børnene varme, men når de små skal fastspændes i autostolen, kan den varme påklædning have fatale konsekvenser ved et færdselsuheld.

I

takt med at temperaturen falder, og vinterens kulde for alvor har indfundet sig over os, begynder forældre at finde flyverdragter, dunjakker og andre beklædningsgenstande frem til de kære små. Det er praktisk, og som forældre vil man selvfølgelig sikre sig, at barnet ikke fryser. Men en undersøgelse viser, at 38 pct. af alle forældre ikke tager overtøjet af deres børn, inden de spændes fast i autostolen. Det kan gå ud over trafiksikkerheden for barnet. Årsagen er, at vintertøj fylder

Webasto.indd 52

godt i autostolen, og dermed gør det svært at stramme selerne ordentligt til. Typisk betyder vintertøjet, at man mangler at stramme selerne med flere centimeter, før barnet er ordentligt spændt fast. Det øger risikoen for fatale følger, der stiger for hver manglende cm.

ADAC advarer Den tyske bilorganisationen ADAC, der svarer til danske FDM, advarer ligefrem mod at spænde børn fast, når de stadig er iført deres tykke vintertøj. I en nylig offentliggjort video,

der viser en kollision med blot 16 km/t, ses det tydeligt, hvordan tykt vintertøj har en negativ påvirkning på autostolens selesystem, der slet ikke virker efter hensigten. ”En hård opbremsning kan selv ved lav hastighed få fatale konsekvenser for børn. Det tykke vintertøj gør, at selen ikke sidder tilstrækkelig tæt på kroppen. Ved en hård opbremsning kan selen derfor skære sig ind i maven på barnet og medføre alvorlige indre blødninger,” fortæller Volker Sandner, der er te-

stansvarlig hos ADAC. ”Det er tragisk, hvis en velment gerning for vores børns velvære ender i en fatal ulykke. Ingen forældre ønsker at deres børn fryser, ej heller i bilen. Men er bilen udstyret med en bilvarmer fra Webasto, er det muligt at forvarme kabinen. Foruden den øgede komfort i form af isog dugfri ruder, behøver børnene heller ikke sidde i vintertøj i bilen for at holde varmen”, udtaler Henrik Jakobsen, der er salgs- og marketingschef hos Webasto A/S.

27-09-2016 00:13:29


Kør IGEN til den kendte campingadresse i Hedehusene G ASTEST 599,FUGTTE ST 549,STOR SE RV LILLE SE ICE 3.000,RVICE 1 .800,BREMSE EFTERSY N (ENKE 1.200,LT) BREMSE EFTERSY N (DOBB 1.800,ELT)

Spar 2.000,- på Kronings® Solpanel kit 100W. Højeffektivt krystalpanel 10 års garanti på 90% effektivitet. Digital laderegulator med batterikontrol.

KUN 4.495,-

Kronings Air K2400 AIR-CONDITION Lav vægt og høj effekt. Ekstrem kraftfuld Varmepumpe kan varme ved -4 graders udendørstemperatur. Lydsvag. Op til 6 års garanti.

Kr. 14.995,Inkl. montering

Spar 10 t il 30.000, på en bru gt kvalitets campingv ogn Klar til e n go’ han del

Hymer Eriba NOVA GL, SL og S

GÅ VINTEREN I MØDE MED ARTIC Novas lette og utrolig stærke karosseri er opbygget med PUAL-konstruktionsteknikken. En enestående produktionsmetode, som sammen med Hymers GFK gulv giver en unik let konstruktion - som den eneste på markedet. Gør din Nova GL, SL og S meget velegnet til vintercamping med ARTIC pakken for kun 36.200 ,- spar hele 12.705,Hymers´s flagskib Nova S er tilbage på markedet med tre forskellige grundrids. Nu i et elegant eksteriørdesign. Indvendigt udstråler den luksus med masser af udstyr i absolut topklasse. Se alle detaljer på eriba.dk

ARTIC PAKKE • ALDE gulvvarme • • 3.000W el-patron • r• • Dobbeltbund i magasine armet • • Vandafløb isoleret og opv isoleret • • Frisk- og spildevandstank bag møbler • • Luftcirkulationsspalter mtvandsbeholder 8,5 l • • Alde varmefyr med var kasse og køleskab • • Vinterafdækning af gas sning af Duo Control • • Truma EisEx og fjernvi d crash censor • • Truma Duo Control me batteri • • Booster mellem bil og • Ladeautomatic • • Batteri 95 AH •

Jesper Povelsen Hovedgaden 532 - 2640 Hedehusene Tel: 89 88 31 26 - info@jpcaravan.dk

Annoncer.indd 53

27-09-2016 20:41:06


� � � ���������� � � �

StandBy for fremtiden

RENE LINIER!

Det mest gennemprøvede helårstelt på markedet.

�����������������

Har du det rigtige fortelt når den næste storm rammer Danmark?

StandBy 7000 er dansk teltimports største salgssucces af alle de otte modeller man kan vælge mellem, det måler 740 cm. i bredden og har en dybde på hele 380 cm. inkl. slusen. Køb dit StandBy telt hos Dansk Teltimport, der er eneforhandler i Danmark, har solgt Standby telte i 15 år. Når du køber det originale StandBytelt fra Svenske telt, er alt med i prisen. Prisen på alle Standbyteltene er faldet og er nu inkl. Levering. Messetilbud i Herning. Køb dit nye StandBytelt og få en dørmarkise med i købet U/B, spar kr. 2.200,-

Messetilbud i Herning Ren fritid vask og voks, kr. 100,Ren fritid Klosetvæske universal kr.100,Ren fritid universal skum kr. 50,- spar kr. 40,eller vælg tre produkter for kr. 250,spar op til kr. 155,-

d t vin er ige es

n

T

Dør til StandBy Ny praktisk dør, passer til alle StandBy telte. Nem at montere, leveret lige til døren. Kr. 3.750,-

Ren Fritid Klosetvæske Universal

REN FRITID UNIVERSAL SKUM er udviklet til at rengøre vinduer i fortelte og er anbefalet af Svenske telt på der producerer Mød os i Herning FERIE FOR det kendte StandBytelt, i Hal J, stand 7260 den hinde der kommer på indersiden af fortelte fjernes let med Universal skum fra Ren fritid. Kan Kvalitets opbevaringstelte også bruges på hårde 2 størrelser overflader og på toilettet 150x200 cm kr. 2.795.da det også har en desin200x250 cm kr. 3.695.ficerende virkning.

Begge med ekstra stænger i taget.

REN FRITID KLOSETREN FRITID VASK OG VÆSKE UNIVERSAL VOKS er et meget var den klare vinder af miljøvenligt vaske og Ren fritid, Universal Skum den store test for tabs der flere Ren Fritidplejemiddel har nu opfyldt mange og klosetvæsker gange harønske vundetom test, ALLE 2016,somcampisters store DCU lavede. Produktet bla har DCU i en test et produkt, der kan rengøregivet anvendes i toilettet og i det højeste karakter for plastvinduer på fortelte og på afløbet og fjerner bakevnen til at fjerne sorte campingvogne. terier og dårlig lugt. Ren striber med. Du vasker og fritid klosetvæske univokser i samme arbejdsversal er biologisk nedgang. brydeligt og er godkendt til tyske campingpladser med rodzone anlæg.

– KØB REN FRITID HOS

Vi tager ikke dankort på messen, men vi har mobilPay DIN CAMPINGFORHANDLER!

Dansk Teltimport v / Ina & John Damgaard Tlf. 39 65 12 98 • Fax 39 65 12 99 www.teltimport.dk DANSK TELTIMPORT

Dansk teltimport & Ren fritid passer på miljøet og er Isbjørn–klimapartner i WWF Verdensnaturfonden

Annoncer.indd 54

v / Ina & John Damgaard Tlf. 39 65 12 98 • Fax 39 65 12 99 WWW.TELTIMPORT.DK

27-09-2016 00:14:50


= = ===

Fem modeller fra 244.900,-=

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION =

Scandinavian Selection - Tilpasset Skandinavien, klar til hele verden. En KNAUS campingvogn er den perfekte partner til ferien. Med Südwind Skandinavian Selection har vi tilladt os at hæve standarden yderligere. Et meget højt udstyrsniveau, tilpasset det nordiske klima, pakket flot ind i et stilfuldt design gør Skandinavian Selection til det sikre valg uden kompromisser. Hvorfor vælge, når man kan få det hele?

Alle os med Knaus

www.knaus.dk

STANDARDUDSTYR: • Alde centralvarme • Alde gulvvarme • 190 l. køleskab • Microovn

• Alu. fælge • Radio/CD/MP3 med højtalere • Udvendige alu. plader • Og meget meget mere...

Agent: Procamp Tlf. 7631 4444 FRIHED, DER BEVÆGER

Annoncer.indd 55

27-09-2016 00:15:46


Omslag.indd Annoncer.indd2 58 56 Annoncer.indd

09-03-2016 14:43:06 27-09-2016 23:22:34 00:19:40 01-05-2016


Campingferie.dk 57

Camping-Specialisten

har stor succes med Weinsberg campingvogne I foråret kom en aftale på plads om at sælge Weinsberg Campingvogne og allerede i juni måned var der udsolgt.

S

å vi forventer os en hel del af dette mærke i næste sæson og 2017 modellerne ser rigtig godt ud, udtaler Steen Overga-

Campingspecialisten.indd 57

ard fra Camping Specialisten. Weinsberg er en Tysk produceret campingvogn fra Knus Tabbert Gruppen. Den findes i et stort antal grundrids og er op-

bygget i en rigtig god kvalitet. Weinsberg campingvogne fås i modeller fra 390 til 740 og der er rigtig mange familie venlige vogne.

27-09-2016 00:21:13


l mpister straffes?

egen både webshop, som har væreti et Nogle CaraOne Kampagne. hvad med service? kalder det: Naturens egen campingvogne – den ene model manent Stort udvalg i den store udstillingsinvesteret og penge fjernelse aftid lugt. ren, men der ervar hjørner og den godt klædt til leveres gå prisViog vægt så man til sidst mere kompakt. „Det 8 steder cm øb det i Danmark den bag Tuxer Troværdige Mange forhandlere med ier -rd.kan ndiet Vores mobilhomes kan tilbyde mobilehomes timer iud, forbindelse med et serviceeftersyn forpå kun kr. videre 399,-. i maet netop komster med hinanden, i indogårudland. mange spændende 2014 nyheder. som skal være rammen en række spændende campingdeen var, at=altid etfjernet. stor ønske franye vores kunder. opløbet så der vark man ikke lige nuudviklingen eroxiderer Jeg tænker også bruge campingvognen. Jeg har rRC erRC tvangskortere end det nuværende Sa-jorden ort (RC Reaf spændende før tid. Nede på Vi prøver at adskille os på opløbet så der var spænding til om Maskinen kan køre ca. 10.000 nnicksen som siger deodorant? Enkelt effektivt og er flottere end den anden og system, der guider kunden genhal for campingvogne. Ozonen bakterier mv. så man ikke lige kan komme til og købsprocessen, påpeger står med et nøjagtigt billede af, kortere end det nuværende Satke (RC = Refuldt udrustedesom medikke badei forskellige indretninger for- en ozonbehandling Hvis kunden ønsker erThomas i forbin- det sidste. Velkommen til enDanmark: nyt Campingferie.dk magasin som erhandle ganske tur til de Tabbert Club Så nu kan man på www. modeller ten er historie kunEvents og Ekspeditioner de næste år. Den første Ekspedition rk på Rundt i en uoComfort, Altid imødekommende sidste. xer kroppen, erdet du en 10 år gamm phir comfort“, siger Wegmann. lidt på når vi er på tur og hunden rejst madrasser og flyttet hynder, utter at sætte ter behov køle løsninger indenfor autocampere Hvis billedet taler sandt, tyder med smarte finesser, der gør service – vognen dvs.med vi ereretmeget pligthele købsfasen. timer ved normal opbevaring meget skånsomt. de nem nedbrydes. Fjerner i alle enphir 10 år gammel vognWegmann. lugter Kaspersen. Yderligere informa- og Juryen bestod af C hvordan stykket sam- værelse, comfort“, siger r et behov køle hbcc-shop.dk . Derlugt vil man køkken, soveværelse, tæller Elkjær fraCampingferie Autodelse serviceeftersyn er prisen kr. 599,-. gratis. spænabby 650 FTånden Klar til attraditionen bestod iaffebruar Campingferies kommer ogautocamper den kan tro følge ”Live” på entoppen” nyere camog det erJuryen han sige, for er Se videon hvor modtager deres præmier medBjarne ltre „Dermed er dette anlæg detdu nemtog afredaktio et elle kommer ind50 og er våd. Det lugter så luften kan cirkulere i vognen. øre natten .400 W eller og campingvogne. Man vil dog det på at en ny erhjælpe kunne købe diverse udstyr som campinglivet behageligt. Det kan Vi har udviklet et system, så man opfyldende med at få ringet brug svarende til 5000 tion: www.antonscamping.dk men, hvad den vil koste, og hvad rum op til ca m3 nemt af et eller andet. Masser af campingtilbehør og „Dermed er dette anlæg det 00 W eller læsere stue og møbler, så de erbehandlige camper Center Vejle, som er velser. Men I tilfælde at der ihar været røget i vognen er det nødvenFlot af behandling enten du køber læsere og redaktionen påog Camdet må være rigtigt nok. • er en sammenslutning TabbertFacebook, campingvogne, som mødes til overraskeraf, vinderne deres posten. Y LOO), 620 Campingferie.dk de sociale medier Twitter, YouTer komforten et tilbage iude hele konon med borde, stole, reservedele/udstyr mindste indbygnings klimaanMange tror at W ved en gerne afsløre, at der er flere store på vej fra ADRIA fabrikken, til de man måske ikke så meget selv, Næste morgen lufter jeg vognen ikke skal pingferie, der valgt tilbage til og kunderne. Vi Rapidsynes linger af fx. en Hvor længe tager enVideoen Mange tror at ture man blotsamvær, skal mindste indbygnings klimaanudstyr telte og trailere. W ved enatude pløkker eller en campingvogn pingferie, der valgte LE Camping forretning. liggersamt på til CamVenlig hilsen du/I også kan at flytte ind i,bil/campingvogn. nårhænger de er stilimportør for digt atagent pudse vinduerne indvendigt, da røgen mest fælles og med hyggelige timer i indCampingferie og udland. til Adria,Camp-Let,Cabby og ønsker LE ube og Instagram. et ikke talemærkes n det kan rog finder i Frederikshavn som læg i sin klasse og kan monteres ver 4° C. „Det er nyheder på vej fra den Slovenske danske campister, formentlig til sprøjte noget g men gæsterne gør. De kan måske Blandt de mange deltagende ud nogle timer før jeg lægger i Frederikshavn som Årets Camogså, vi efterhånden har Campingferies YouTube side: let ping og Ulla tillykkeat Service består i atplads, støvsuge behandling? kan maskinen bruges til:og Søren noget grannåle ud imedHvad lægKom i sin klasse og monteres 4° C.som „Detvier sprøjte Burstner. Peer Neslein pårengøres den rigtige slut-et home ii Skandinavien. plastvinduerne somfået derfor skal før behandlingen og mød ogkan få duft en snak Peer Neslein på Kabe stanassic, pingforhandler 201 onen på campister er udtrukket en række pingforhandler 2013. www.youtube.com/user/cammed titlen som Årets Campingi f.eks magasinet.“ Og vægten t køle et op til caravan-producent. • er en fritidsklub, der samarbejder med andre Tabbertklubber i sæson 2014. vognen, men d bare ikke lide at sige noget. hynderne på plads. stillet etforetages. stærkt hold, fagliglillefordel filtervaske på forsiden med en alafhænger atDanmark lokalets/camiden f.eksi Bella magasinet.“ Og vægten tiltil atFerie fjerne lugt og dræbe Det vognen, menCentret det lægger sig blot Perfekt køle et op til Peer Det storemed lyse serviceværksted Chefredaktør og campist ter Bjarne Elkjær, der oplyser Tabbert Club til også generalforsamling. Et moderne mobilhome er Mansåkan gardinerne. og Messecenter Herning Alle. Peer Neslein fra Ca vindere af gavekort som har for forhandler fra Campingferie.dk pingferie 2013. Bildemed er kendtDen som www.hbcc.dk Den på 1. Maj udlandet, om arrangementer. Hvorvidt er tale om en pingvognens Der er tale om en ny model der I Neslein øvrigt er2012 det 5.man år ispændende træk at viafsamles Campingferie eøen oven den20 lu Nutil kan jegsvamp give vognen en en helt anden ogdet bedre service Jeg er ganske overrasket 1.faktisk Maj overtog Søren heden også er ipå top –at både vedr. mindelig støvsuger efter størrelse og hvor bakterier og i Vinter mindre rum, oven på den lugt gerne vil udfører alle former for service og at Rapidhome opfylder debehov. et sommerhus hjul indretI tilfælde af, der er kraftig skidt i møbler og tæpper skal ålet ”Kan I bitiøs erhvervsmand. De første 2015 autocampere er faceliftet model, eller en helt tilhører Adria’s delintegrerede Olesen Jysk Ca Camp som er en udendørs udstilling med en række spændende på ferie mod med. Så det er end kunderne fik tidligere. Men Olesen Jysk Caravan Center i Støvomgang en gang i mellem. Jeg over resultatet, da vognen virkelig campingvogne Dasom maskinen kun benyttertil sig der er.naturligvis Enog biltrailere. som er hårdt Europæiske blandtturforslag, andet godbrevkasser, til at fjerne: me- beskidt det erklub en dårlig løsning. reparationer her, hvor en Signe & Peer Neslein godt. Det er på med. krav i henhold tet med den samme luksus, disse støvsuges først. •Såer en med årsarrangementer, fokuseret resultanetop ankommet til Autonydesignet autocamper der autocampere. Markedets ringrigtige og siden udstillere, konkurrencer med mange præmier samt underholdp Grand Chedetparfume-, heldigvis at jeg gå ermedtaget I Düsselring og siden har han og hans kolløs vil begynder beholde denne. Den kan af den omgivende luft, skal der har fået renset luftet, så al lugt af røg og parfume Vi vil Den • nu Tobaksrøg, olie-, rigtige løsning er,Tuxer atPB fjerne Campister og redaktører dågfacebook. vores tur sideplads skal skiftes på en vogn EH1647 som omhandler krav så nogle gange synes jeg det Maskinen er udviklet i samarbejde med en af verdens største Den ningsudvekslinger, ideer, nyheder m.m. påantal atbrændstofnå de mål, han hedder Odie Lady som fås i både Det svenske tøjmærke er afbilledet, igenbilligste camper i Allingåbro. Der er tale dt om komplette må vi derfor lade stå Campingferie har bedt den ning på Campingferie Scenen. Husk også, at melde dig til julefroeter. legaer arbejd e autoop for firmaets mange kunder, legaer arbejdet hårdt på at vinde Mød Jysk Caravan påen maskinen ikke tilføres andet en strøm og måske også afkalde lugtCenter fra hund, ikke undvære. erCampingferie.dk væk.permanent Jeg skal indrømme, hundeog kattelugte, tis, gær, lugten og aktuelle det kanat dunyt tøj men duogi hvad øvrigt mobilhomes i Europa. lyder forkert at dem hytefter aftil de sidste storme. hotelkæder, som bruger på hotelværelser hvorfrader lugten perman sort og grå. med tilat deman danske vileder erom sig. Somvokhan Bruger samme batterier/lader som andre 18V Makita maskiner. en Carado t-448 model samt teltvogn, i –super • danske medlemsskab, her kræves den heldige ejervidere. af en vil hen ier det uvisse indtil Adria importør om atkun, Antallet kosten om aftenen mens der er plads. kundernes tillg at er firmaet erdu sparringspartner kundernes tillid, god service og messerne. stikkontakten. En behandling normalt kræve en normal en Ozon jeg har været lidtvia skeptisk med lla, Ålborg og med kloak, kaffe en Ozon generator. ter. Men selvfølgelig kan man Prisen kendes ikke på nuværencampister. På billedet det spisning, liftkort, har været røget eller hvor der har været uheld som f.eks. opkast med Så skulle have interesse til den belysning man har i dag. t en ny stander Gasalarm som varsler flaskeSå skulle dukvalitet have interesse tilen den belysning man hareri som dag. en ny positiv standermotivar for Leveres uden batteri og lader. Kr. 4995,excl moms. Hymer B678 ognogle B698 høj og nem Tabbert campingvogn. Størrelse og alder er uden betydning, Campingferie.dk og specielt bekræfte at billedet taget på pingvogne. god kontakt m.m. for campisterne. ”Jysk Caravan god kontakt til kunderne. møde Mads de tidspunkt, men en række af af defor varme som Du kandem møde Jysk Caravan Center koster ca.og 30kulilte. øre i strøm. støvsugning, og såskalcampingcenter Men her er ført yderligere information: denne ”Ozon killer”, men ting kan Arbejdstøj, emner som lugter Men her errigtig først lige lidt inforwww.rapidhome.fr kalde luksushytter. Vores deres indtog på danske camMange danskere kender mo- •trøjer DK ogog hurtigt og effektivt gøre lugt bakteriefrit. for denne nye lyskilde, så tag rengøring Der er stor interesse Det store set udepærer hos gasser Alarmen er 12 for denne nye lyskilde, så tag Der er rigtig stor interesse for ærer hos medarbejderne supat slå op. Velegnet som transportmiddel på campingpladsen. alle er nogle meget populære men vigtigst derimod Autocampernyt.dk vil følge op Adriafabrikken, i det såkaldte Omfavnet afer Storebælt og medsefællesinteressen. de danske campingforhandlere du selv kan nærmere på hvis Stort udvalg i den store udstillingshal for campingvogne. Læs mere på www.campingferie.dk . Kig efter Vinter Camp loundt. ”Vi mååromkrin sige, Center er et campingfirma, hvor ”Vi må sige, at vi gerne har villet på messerne iozon bådegeneratoren og at timer medfindes mation mation hvad enselv Ozon Prisen formadlugt den model jeg har testet 2-3 åbenbart sagtens virke om www.facebook.com/campingferie.dk Sidste deltoga Camp-Let Winter i camp-letten. Sidste åromkring deltog Yderligere information på i camp-letten. Rapidhome iAalborg 2 modelpingpladser. bilhomes fra deres ferieture broen som nærmeste nabo finder Dei muggent, smut forbi en af mange de nye LED belysninger, for det campingforfra. Husk, der altid er varm kaffedirekte eeske V og kan monteres på etet smut forbi en af dede mange de nye LED belysninger, for det campingformed en har allerede fået disse nyheder du besøger Campingferie Vinter indretninger, Peter Borup alget af konstruktiv dennesom dejlige familiecampingplads på sagen og vende tilbage med prototypeværksted. goet på forsiden af Campingferie.dk og tryk på det. ....kr. 1.599,min søn, men nu er han komm Challenge 2013 min søn, men nu er han kommet vise at der er kunderne skal føle sig hjemme vise at der er kommet nye boller Herning, hvor firmaet stille med tlf. koster fatter detudsigt, kan lade sig med at storslået gode fiskemu•ikke vil sydlige gerne hjælpe dig og din tilomkring en bedre fritid og mange 75 55 22 på eller mail: serier nemlig ogvilSelect En af udbyderne af mobildet Europa og nu teg-familie :-Vi vil fra 1. TECH. Januar man Tal din lokale campingforhandler. www.kronings.com campingforhandlere der har en Mitte første sparer man rigtig meget aet JEPO på kanden og tidår82 til en uforpligtenCamping er en nyere plads,med anlagt Elite batteri eller Let ud i3.500. deres forretninger. Camp på Hampen Sø Camping campingforhandlere der har en første man meget JEPO TECH. El-cykelen (BBY180) bruger Makitas velkendte 18Vomformer. Lithium-ion batforventer meget af. ligheder ogrigtig direkte udgang til en ren valgt atgymnasium inpå og det sparer skal jo sig på gymnasium og det skal jo For 2. i træk deltager Preben yderligere informationer, enten Importøren i Danmark be....kr. i 2006, en plads der indeholder alt hvad en med1.299,vores og få en hyggelig snak og gode på suppen når det handler om på suppen nå et stærktDe hold, til at informere dejlig sandbadestrand. Hos visse forhandlere kan du Man skal jo være åben for rejseoplevelser. Hvis dette erstander noget for dig ogiFå din familie, så inge@campershoppen.dk serien. fåsklar i størrelser frasnak 30 fortæller Foret trøjerne er enogså slags Teddylørdag den 23. november 2013. homes er franske Rapidhome, ner det til, at de også holder stander stående. Få nærmeste strøm, og det andet holder kan du se indehaver Søren at lynhurtigt montere. Spørg din forhandpasses, så i årgøre. bliver vi i og stedet 3for Cenpasses, så i år bliver vi i stedet 3 fra Holbæk Caravan CenIsabella navnet stammer denne Borgwart Isabella som stående. nærmeste strøm, forAlle det andet holder an duhar seværet de du som gæst sætter pris på,der vi kan tilbyde pladser er komfortpladser, og vi fra mperen, da terier, giver en langdedrifttid ogNielsen er ladet op. PB Autocamper udstiller over emtiden vilde jeg foku14 som Åben via udenlandske kontakter, eller kræfter, at billedet er fra Adria’s ....kr. 1.280,bear som er dejligt varmt at have Navnet på de smarte og varme Se teltvognen hos Campingforum råd”, fortæller Søren Olesen, der at yde campisterne den bedst har valgt at lave 6 decentrale saninye sommedgamle kunder om de www.jysk-caravan.dk at yde 100 m2 pladser vand kontakt venligst et afat bestyrelsesmedlemmerne. personer på turen. Det blive 2 afsyntes bestille en Ozon kur, hvis du ikke nye tiltag. Jeg også, det Detcampis blive 2 terler. & Marine Winter forhandler oplyst hos en LED pære op til 50.000 timers LED pærer Mandag tilogtorsdag: Vejledende pris kr. 595.personer ater vores kunder. tetsbygninger m/ 3 familierum 3 faldt stifteren Søren Odgaard for.når Både bilen og navnet. Nufølgende: forhandler oplyst hos en LED pære op til 50.000 timers ED pærer til rigtige fa- gode er velegnet somOlesen. transportmiddel påi Camp-Let campingpladsen og på turen. 75 nye og brugte autocampere ångture) det potentiale, der ogi Danmark afløb, 16 ampCyklen strøm, gode sanitære mpinglivet fabrikken eller den danske prototype-værksted, taget vedpå på. Manden bag Tuxer som Peer hedder 08.00-17.00 ....kr. 1.198,mine venner Em-toiletter i hver.trøje Vi har Vandland m/har mine rigtige mulige gode venner EmChallenge i Østrig fra 23.-27. også fortæller at firmaet netop mulige service”, fortæller Søren mange spændende 2014 nyheder. servic handle på www. ønsker at købe en generator selv. er betryggende at vide at støv, JEPO TECH på tlf. 59 11 01 99. forbrug. Priserne på disse LED pingvogne og forhold, wellnes, saunaområde med finsk, år nu fjernet. Jeg tænker også campingvognen. har campingvogn hvor der ersløret tvangsPeer Neslein fortæller: rutsjebane, minigolfbane, stor08.00-14.00 legeFredag: Peer Neslein f et, weekendJEPOimportør TECH på tlf. 59i Vejle. 11 01 99. forbrug. Priserne disse LED står den ipå receptionen på Isabella hovedkontor ngvogne ervil Perløfte Bonnicksen som altid siger Tuxer Odie Black Melange, mens foldes sammen med Jeg et snuptag så dener kan opbevares i bagagemed mange forskellige indretiDer Isabella og prioriteYderligere information: merik fra Helsingør og fra ger merik fra Helsingør og Allan fra januar 2013. forinfrarød, de bruge etAllan af fabrikkens udviklingsmøder soft og dampsauna, indendørs plads medat bl.a. klatretårn, rutsjebaner, .... kr. 670,vili henman Lørdag: 10.00-14.00 nu har mange 2014 modeller Olesen, som føler mange Olesen, som f pærer er ihvad forhold til deres levetrste er også muligt jan.mottlau@filterfokus.dkTlf. 98svømmehal, skimmel og der ellers gemsvævebane, hoppepuder, mooncars ”med Tuxer på at kroppen, er du den Mads har på er Odie Grey så jeg Silkeborg, jaNu og så migder selv. De lidt på når vi er på tur og hunden rejst madrasser og flyttet hynder, udluftning, beslutter sætte står i brugsanvisningen, at samt udendørs svømmebad Silkeborg, ja og så mig selv. De Preben Nielsen fortæller: Sidste pærer er i forhold til deres leveogså muligt Nu står der i br rummet eller campingvognen og derved spare cykelstativet. ninger og priser. Søndag: Lukket www.tabbert-club.dk gres Center, erse udstyr som kommende 2014 nyheder. – møder også den danske og som cykeltog.Du kan også prøve Superan du se .... kr. 360,( åben maj - Aug.) physioterapeut, i form af Cabby 650 FT tidligere kunder måske ikke tidligere kund (Ellers iflhar g. aftale. Ring hjemme 40 29 38 60) altid på toppen” og det er han Melange. Damemodellem som Carado t-448 Hymer B-698 andre to vedman heldigvis ikke helt 81 · www.pb-autocamper.dk eget www.jepotech.com tid, rigtig interessante. yser i forhold andre to ved heldigvis ikke hel år lærte jeg simpelthen så meget 63 33 09 Jump og WaterBalls.... mer sig i en vogn der har levet i 10 servedele/udstyr kommer ind og er våd. Det lugter så luften kanogcirkulere vognen. til og lade den køre natten fine legepladser irigtig biler skal lukke luftindtag og den www.jepotech.com tid, interessante. er i forhold man i biler skal Det kraftige stel gøriTil cyklen meget solid. www.pb-autocamper.dk ske lige det medlemmer af ADAC/ANWB, med hoppepuder Udlejning af 10 velindrettede hvad de går ind til :-).atMen meget også, så detLOO), må være rigtigt nok. Signestod har på hætte og (MED hvad de går ind til :-).atMen meg om hvad man egentlig kan Caienna CABBY vidst han som ny forer med Let,Cabby vidst han s hoppeborg, en plads der selv vil stille den hytter. man måske ikke så meget selv, Næste morgen lufter jeg vognen over, en dag hvor jeg ikke skal620 jegejer ikke på min kommeog godt andet, men det5* kan andet, men det dst DCK og DCU medlemmer mest kræsne gæst tilfreds.Som navnet udsætte sig selv og ikke mindst 03-10-2013 17:18:33 siger, er pladsen beliggende midt mellem men gæsterne gør. Dejokan måske ud Yderligere nogle timerinformation før jeg lægger llingerne hos: Camp-letten for. Jeg tager nligkonstatevestkysten og østkysten, kun et stenkast blot afikke sted lide i en helt almindelig bare at sige noget. hynderne Trigano annonce.indd 1 10-12-2015 23:06:42 Tinghøj A/S fra den Dansk/Tyske grænse, på ogMotorsave kunplads. 20 www.tinghoj-motorsave.dk 1 nat for 2 personer, pladsafgift, stra ogn kan19-12-2012 for- 22:16:22 Camplet, ikke noget med ekstra km fra Flensborg bycentrum. Det store lyse serviceværksted udfører02-10-2013 alle former inde i bladet. 20:37:30 for service og reparationer JegTommy Nu kan jeg give vognen en er faktisk ganske overrasket Jessen g eller lignende. affaldsgebyr gulvvarme incl. 5 Kwh. strømJeg Vores værdier er baseret på at vores 86, Tinghøj som her, hvor en sideplads skal skiftes på en vogn efter en af de sidste storme. min Stilbjergvej omgang en gang i mellem. Jeg over resultatet, da vognen virkelig har min petroleumsovn og min erkort.dk med simbox er du altid on-line på farten Gastest 22-12-2013 00:29:45 kunders behov er yderst vigtige. rkort.dk dige. De har HUSK. Vi har On‐Site  egen dyne og det er det.Den Vi Hele vores team6800 er dedikeret til at luftet, så al lugt Varde vil beholde denne. kan jeg har fået renset g det disse behov. Som resultat, Vi er populære altid Den campingplads er beliggende ca. 40 min fra Bar- imødekomme havde ca. 15 graders frost og det Service, som betyder at vi  525,‐ Vi er altid Åbent hus  29.‐30.  • Ingen roaming-afgifter Tlf 75261341 ikke undvære. væk. Jeg skal indrømme, at kommer er en høj procentdel af vores olde friske Inkl. moms og  var ikke noget problem at holde kommer ud til din vogn. På  friske celona, syd for byen og den kendes af stadig flere danskere som brugte camforretning fra stamkunder. • Ingen kontrakt, ingen binding oktober kl 10 – 16.  slangeskift på en god kun jeg har været lidt skeptisk med på en god varmen. campingpladsen, i  Se programmet på  handel • Du ved præsis hvad det koster få kroner. vender tilbage år efter år. Dette skyldes ikke mindst den danne handel Vi ser frem til at byde jer velkommen til I 2013 udgaven vil man kunne PÅ UDSTYR TIL CAMPINGFERIEN. opbevaring, hjemme i  information: denne ”Ozon killer”, men ting kan yderligere Camp? hjemmesiden. CAMPING MITTE • Du betaler for de dage for du danskerne erOG på større Soske Kamma, erkun kontaktperson når de besøger følge os på facebook (www. Stort udvalg i den store udstillingshal for campingvogne. indkørslen eller hvor  GÆLDER IKKEsom FORTELTE, MOVER OG MARKISER Prisen for den model jeg har testet åbenbart sagtens virke selv ompris - Hurtigt salg Bedste www.facebook.com/campingferie.dk t på over en Op til 1GBhar data pr.WEBSHOP. dag en facebook.com/hbcc.dk) samt på og senest vognen nu befinder sig. Camping Mitte KUN •VED BESTILLING I VORES pladsen. Pladsen åbent hele året og mange danskere mødes c. 56 44 omkring 3.500. man ikke fatter at det kan lade ss44er te vores hjemmeside www.hbcc. msigpe koster • Vi dækker det meste af verden Klik ind på Camping-Kom.dk Tlf. 98M 52a56 Sonnenhügel 1, D.24994 Medelby å november på ret i TV2 Fri. æ traditionen tro for at overvintre på pladsen, der er smukt beligp uren K rdk, hvor jegforhandlere vil fortælle omkan turen at visse gøre. Man skal jo værewww.camping-mitte.de åben for lseHos • Tilslut op til 5 enheder til dit hotspot samtidig info@camping-mitte.de TAST KODEN: ddusogså ående vil tile (0)bestille e gende. En bus kører fraTILBUD999 pladsen og direkte til Barcelone, som sår n lige fra jeg kører fra Holbæk a f p R 0045 4605 189 391 • Lynhurtigt internet på mobilnettet en Ozon kur, hvis du ikke nye tiltag. Jeg syntes også, at det a E Y mafvikler vi beatsstøv,UDSTønsker CaravanCenter og til vi ankom-OGN ledes er nem at besøge.FELTET Yderligere oplysninger fås ved at skrive til I GAVEKORTS Storebælt Camping ogatFeriecenter jen V at købe en generator selv. er betryggende at vide Det store campingcenter set udefra. Husk, der altid er varm kaffe mer i Østrig. I år vil jeg på vejen Storebæltsvej 85, 4220 Korsør Tj e l at Se nærmeste forhandler på www.nordkemi.dk kamma@vilanovapark.com e dele sol og Tjelevej 8 Tlf.rigtig (+45) 58 38 38 05 gennem den tyske autobane Vi ønsker en god rejse www.simbox.dk jan.mottlau@filterfokus.dkTlf. 98 på kanden og tid tildig en uforpligtende snak fortæller indehaver Søren skimmel og hvad der ellers gemÅ Nordkemi Danmarkog ApS · Tlf. 5572 0917 g helligdage 12.00-16.00 Isabella www.vilanovapark.com Aabybro Camping & Fritid ·blive Knøsgårdvej 121hit · 9440 Aabybro · Tlf. 98 du 24 48 00 www.storebaeltferiecenter.dk · info@storebaeltferiecenter.dk Prisma forventes at det store i 2014 og det kan se Alperne På www.simbox.dk finder du detaljerede oplysninger om priser, dækning, betingleser etc. mer sig i en vogn der har levet i 10 63 33 Isabella Prisma Egevej 3 * 6600 Vejen * 53 65 70 71 09 i Østrig, selv lave Olesen. www.jysk-caravan.dk ad morgen, frokost og aftensmad opslået hos Jysk Caravan Center i Støvring. Campingferie.dk 5 opslået hos Jy 92 Campingferie.dk

2015 autocampere hosGalleon PB Autocamper TRIGANO

Camping Mitte

Foldbar Elcykel

eLED LEDpærer pærer

Mobil A/S

Campingferie prøver Ozon generatoren

Vilanova park syd for Barcelona FRA DEN 26. OG FREM Internet når MAJ du rejser? er et besøg værd TIL DEN 7. JUNI 2014

60 92 0 92

G

Tilb uD Campin Torsdag 10. januar starter det store

€ 18.60

GIVER VI 15% RABAT

vogn

NY brugt

Rent. Nemt. Effektivt.

Vil du sælge Campingvogn

R.NU

SSE!

Camping Cheque modtages hele året

94 Campingferie.dk

En ny æra begynder!

CampingNyt.indd 94

CampingNyt.indd 9092 CampingNyt.indd

Campingferie.dk 5 Annonce Camping Mitte.indd

27-09-2014 00:19:38

94

førende inden for kvalitetsautocampere med luksuriøs- indretning. er kun brugt de anvisningsvogne ring ogDer hør nærmere! orhandler rialer under fremstillingen. Tag og sider er bygget op i glasfiber, som er ekstra stærkt og uksuriøs indretning. Der er kun brugt de et med styrofoam og dobbeltbund. Alt træ i konstruktionen er erstattet med polyurethan get op i glasfiber, som er ekstra stærkt og (pur-skum). Der er 5 års tæthedsgaranti.

e Edition haglsikring, så har man i stedet for de normale 5 år, 10 års tæthedsgaranti

af nye Fendt og ejning af autocampere og er eneforhandler by, -ULTIMATIV omgivelser obFamiliecamping H Eutocampere. 2015 NYHED FRA FRANKIA - SPECIAL LETMODEL FRA FRANKIA WWW.FREDENSBORGCC.DK si skønneLUKSUS ffstrandpladser e l Udsigtspladser og h t e på D Hillerødvejen 39 B legemuligheder for børn ULTIMATIV LUKSUS FRA FRANKIA Mange upertilbud

, 150hk. Euro5+,

Frankia T 72 GD-L med lav garage

duo-dobbeltseng personer, og

Bygget på Fiat Ducato 35L, 150hk. Euro5+ Egenvægt kun 2.800 kg., totalvægt 3.500 kg. Frankia I 840 - alt interiør er lavet i Balser træ,Lounge som gør atEdition unktsseler man sparer 70 kg. på Fiat Ducato 40H, 150hk. Euro5+, Bygget Længde 7,18med meter, højde 2,89 meter, Thermo Guard 60,bredde 2,30 meter. Egenvægt 4.024 kg., totalvægt 5.000 kg. de Indrettet til 2 Længde personer8,40 med meter, 2 enkeltsenge i meter, højde 3,06 rkt bag, der kankun laves ombrugt til 1 stor dobbeltseng riøsogindretning. Der er 21-09-2013 00:53:19 bredde 2,30 meter.de ethan 4 siddepladser, 4 stk. 3-punktsseler op i glasfiber, som er ekstra og duo-dobbeltseng Indrettet tilstærkt 4 personer med Årlig grøn ejerafgift kr. 8.120,overpolyurethan førerhuset - plads til 3 personer, og ktionen er19-12-2012 erstattet med 22:16:22 Grundpris kr.enkeltseng 962.400,- i loungen. og garanti. Compact chassispakke kr. 36.820,11 siddepladser, 4 stk. 3-punktsseler tet af et samarMoskitonet på kabinedør kr. 4.910,indeklima,CampingNyt.indd mere stabilitet, vandÅrlig96 grøn ejerafgiftog kr. 13.860,Ialt kr. 1.004.130,rndler er kun brugt de

SE! T I SÆRKLASSE!

s 48 48Svoe09 mmeside res hjem70 Frankia I 840 Lounge Edition

3480 Fredensborg · Tlf: Opvarmet pool f.: 75 82 55 22 . www.campershoppen.dk Dyr på pladsen

86 Campingferie.dk Nye bad og toiletter 96 Campingferie.dk

åbro ITET

Varmt vand og WIFI er inklusiv

2.681.000,KLASSE!

✓ til foråret

Få monteret Ultimate caMp-clean Cell i din bil og ...

22-12-2013 ... for dig,2,49% 09-03-201400:29:45 20:50:25 CampingNyt.indd billigere. e ikk fås der ved, atFjerner kvalitet effektivt sorte striber, Fuld kontrol over varmebetaler sig! Hus snavs og på belægninger. og klimaanlæg fra Åbent hvor som • Tag campingferie d. 29. og 30. oktober Meget økonomisk i brug. iNet helst – Truma System med god samvittighed

Bygget på Fiat Ducato 40H, 150hk. Euro5+, med Thermo Guard Egenvægt 4.024 kg., totalvægt 5.000 kg. Længde 8,40 meter, højde 3,06 meter, bredde 2,30 meter. Indrettet til 4 personer med duo-dobbeltseng over førerhuset - plads til 3 personer, og enkeltseng i loungen. 11 siddepladser, 4 stk. 3-punktsseler Årlig grøn ejerafgift kr. 13.860,-

97

Kl. 10 - 16 Skader ikke vinduer og Uanset hvordan vejret er, med Truma iNet System • Skån miljøet og reducér gummilister. Det store campingcenter setaltid udefra. er varm kaffe du i dinHusk, behagelige tempererede JSankommer komponenter danskat der altid importør

www.tsgrafiskpro.dk

har mere end 35 års erfaring i køb, salg og udlejning af autocampere og er eneforhandler e 5 år, 10 års tæthedsgaranti Forretningen er fyldt med tilbud på udstyr og reservedele i Danmark af Frankia luksus autocampere. ægt 5.000 kg.

94 Campingferie

Nordkemi Danmark ApS

Nordkemi Danmark ApS

Salg af brugte vogne En velholdte naturperle dvalg u e p m æ på9Broagerland a Kmed Mdr.fr100 % Garanti malt indeklima, mere stabilitet, vand- v ogogne

nstruktionen er erstattet med polyurethan efaler... tilkøb af Thermo Guard, som giver optimalt indeklima, mere stabilitet, vand- og hedsgaranti.

3,06 meter,

28-04-2015 19:00:20

- det intelligente rangersystem Rente fra Det store lyse serviceværksted udfører alle former for service og reparationer CampingNyt.indd 72 02-10-2013 20:37:30 27-04-2013 17:56:42 CampingNyt.indd 94 27-09-2014 00:20:04 som her, hvor en sideplads skal skiftes på en vogn efter en af de sidste storme.

19-12-2012 22:16:22

ApS

r Center Vejle

AMS caMpMAMMUT SYSTeM

19-12-2012 22:16:14 22-12-2013 00:29:42 19-12-2012 22:16:14 14-09-2015 21:37:57

NKIA... TYSK SÆRKLASSE! Skal IKVALITET have solgt jeresI campingvogn modtages ET I SÆRKLASSE!

and- ogCampingNyt.indd 97 CampingNyt.indd

72 Campingferie.dk

1

www.js-komponenter.dk

94 Campingferie.dk

rugt de stærkt og yurethan

Gratis pølser, øl og69 kaffe CO2-udslippet Se mere på til www.nordkemi.dk på kanden og tid en snak fortæller Søren vi oplyser gerne omuforpligtende nærmeste forhandler - ring tilindehaver os på 43og 67 77 campingvogn. Styr ganske enkelt varmeanlæg med samtden slik Olesen. www.jysk-caravan.dk klimasystem fra undervejs med småkager Truma App. Behold

• Få en renere motor fulde kontrol via statusog alarmmeldingertil ogbørnene autocamp.dk 96 Campin opdateringsfunktionen sørger for, at du er absolut i din autocamper eller i din bil F 03-10-2013 17:49:43 Campingferie.dk Campingferie.dk 63 5

fremtidssikker. Sommerferie! Køb, salg og udlejning af autocampere EUROPAS MEST SOLGTE

F b e d 7 dage på standardplads, h 22-12-2013 00:29:42 inkl.e 2 voksne, 2 børn, el,

Ny model

• Spar samtidig brændstof Påbegynd fremtidens camping med Trumaer iNetvor System! – din tilfredshed !Spejle96 CampingNyt.indd gratis opvarmet pool styrke og wi-fi. Caravan 3 1 0 2 S t t s o e t r i t Fra kun kr. t udvalg ds af mit telt •Be Få bedre råd til alt det er demsjove n 2.681.000,r o o LUKSUS FRA FRANKIA✓ C m Gammelmark Strand Camping ER y RULTIMATIV ø s b o l e R C NE til sSonic evt. link på vores forsiden af vores hjemmesideGammelmark www.nbc-jels.dk 20 · DK6310 Broager RdO ella uper go r Sonic Axess / Sonic / Super YRET www.truma.dk/inet de T: +45 7444 1742 fra Isfraitbvalg Ultimate Cell fra Greenetic er godkendt til • Moderne og aerodynamisk design giver lav vindmodstand pmontage riser af alle www.gammelmark.dk · info@gammelmark.dknu kom og se vores 2008 modeller fra , og typer køretøjer i Europa. • Super Sonic - standard med radiatorvarme og vandbåren gulvvarme, Al-Ko chassis, dobbelt bund samt sølvlakering ✓ ,-

ww.nbc-jels.dk Spejle r, 10 årsCaravan tæthedsgaranti

vation Design er ekstra stærkt og 01-05-2014 20:38:11 Tilbud kr. 999.800,Pris kr. 2.681.000,26-09-2014 22:22:58 polyurethan gt med af autocampere og er eneforhandler eampere. 2 super lækre luksus Frankia autocampere på siden AltomCamping.dk, find evt. link på vores forsiden af vores hjemmeside www.nbc-jels.dk

abilitet, vand- og n aranti Euro5+,

0 kg. ter,

RANKIA

bbeltseng kia I 840 Lounge Edition er, og

på Fiat Ducato 40H, 150hk. Euro5+, hermo Guard

er

ægt 4.024 kg., totalvægt 5.000 kg. S FRA e 8,40TYSKLAND meter, højde 3,06 meter, 2,30 meter. Class

AUTOCAMPER 2195, SALG

N

til sommer Pris Kankr. bestilles til

g er eneforhandler

lille kørekort med Frankia I 840 Lounge Edition egenvægt på 2.985 kg og Bygget på Fiat Ducato 40H, 150hk. Euro5+, totalvægt på med Thermo Guard 3.500 kg. Egenvægt 4.024 kg., totalvægt 5.000 kg. Indrettet til Længde 8,40 meter, højde 3,06 meter, 2 personer

til efterår

bredde 2,30 meter. Indrettet til 4 personer med duo-dobbeltseng 2015tilMODEL over førerhusetNY - plads 3 personer, og enkeltseng Frankia I 640i loungen. SD Bygget på Fiat Ducato4Maxi 150hk. Euro5+ 11 siddepladser, stk. 40H, 3-punktsseler Egenvægt 3.300 kg., totalvægt 4.500 kg. - til C1 kørekort Årlig grøn ejerafgift kr. 13.860,-

B

ÅR Book online på terrassen.dk

12o9p t9il 944,-

SÆLGES Terrassen I ANVISNINGSSALG SPECIALPRIS Camping har et kvalitetsniveau, så du kan nyde din ferie, i stedet for at ærgres småting. tidligt oppe hvis man vil være den første på Frankia I 840 GDover Luxury Class Man skal væreFrankia T 640om BDmorgenen, Compact Class Bygget op på Fiat Ducato Maxi 40H, 3,0 ltr. 160hk. Bygget op på over Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 130hk. udsigtsbænken, og nyde solopgangen Julsø.

Spar

T

samt et stort udvalg af brugteERRASSEN autocamper i vores

• Bekvemme og funktionelle senge sender dig direkte i drømmeverden

E• KHjørnekøkkenet er praktisk indrettet så alt det nødvendige er inden for rækkevidde ST1.700 m² store opvarmede udstilling. RA Indreg. 1. gang 20/5 2009. Km stand 48.000 Egenvægt 3.040 kg., totalvægt 3.500 kg. • Rummeligt badeværelse indrettet med afsætteplads til alt det nødvendige og med en stor separat bruseniche CAMPING Nyt spejlhoved Egenvægt 3.960 kg., totalvægt 5.000 kg. Længde 6,48 meter, højde 3,02 meter, bredde 2,30 meter. ny G U D ST a quality level, med so you can sit back and relax in stead of Længde 8,62 meter, højde 3,15Terrassen meter, bredde Camping 2,30 meter. has Indrettet til 3 personer dobbeltseng i bag og enkelt.000,Y R• !33 eng i bag og enkeltES I ANVISNINGSSALG SPECIALPRIS o70 huset - plads Annoncer.indd til 3 personer, og enkeltseng Indrettet til 4 personerbeing med enkeltsenge i bag dob- things. seng i siddegruppen. obbeltseng over førerhuset 67i siddegruppe 13:38:03 +45 20 13 annoyed byogsmall You have to get up very early in the75 morning, if84 you want to • FaxT75 Terrassen Camping Tlf.•+45Cvr 8609-05-2015 84 13 01 35683305 l f NY VEJLECARAVAN • Niels Bohrsvej 2 • 7100 Vejle • Tlf. 82 22 83 13 20 mail@nyvejlecaravan.dk nr.: Spe 7 og Kan bestilles med 3 ekstra sovepladser i siddegruppen. 4 siddepladser, 4 stk. 3-punktsseler. n.-jels.dk GD Luxury Class Frankia T 640 BD Compact Class beltseng be the first on the viewpoint bench, watch the sunrise over Lake Julsø. Himmelbjergvej 9A, Laven Fax +45 86 84 16 55 cia50 8 siddepladser, 4 stk. 3-punktsseler 7 siddepladser, 4 stk. 3-punktsseler. Årlig grøn and ejerafgift kr. 8.060,sseler. ny S Altid Ducato Maxi 40H, 3,0 ltr. 160hk.Årlig grøn ejerafgift Byggetkr.op på Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 130hk. Årlig grøn ejerafgift kr. 9.800,www.greenetic.dk nye og brugte – l 8.120,Normalpriswww.dwt-telte.dk kr. 813.090,,8600 Silkeborg www.terrassen.dk Se t s r e hj k 5www.BRUNSGAARD.eu 2009. Km stand 48.000 Egenvægt 3.040 kg., totalvægt 3.500 kg. udvalget på www.nyvejlecaravan.dk Terrassen Camping hat einSe Qualitätsniveau, dass Ferien ein Vergnügen macht, kr. 2.681.000,E-mail: info@terrassen.dk Pris kr. 1.100.810,Pris kr. 895.000,Pris kr.Ihre 799.800,Pris kr. 830.000,2.681.000,g., totalvægt 5.000 kg. LængdePris 6,48 meter, højde 3,02 meter, bredde 2,30 meter. emm odAutocampere a O ykfodpåtilager. anstatt sich über Kleinigkeiten zu ärgern. Wir sind Dänemarks nächsthöchst liegenden Sonic ctav r,24 højde48 3,15 00 meter, bredde 2,30 meter. Indrettet til 3 personer med dobbeltseng i bag og enkeltl esm² www.nbc-jels.dk 1000 topmoderne for r.hjemmeside nk799.800,på vores forsiden vores hjemmeside www.nbc-jels.dk www.BRUNSGAARD.eu ner med enkeltsenge i bag ogafdobseng i siddegruppen. i Campingplatz, in einer der schönsten Gebiete des Landes. ia værksted de ppen. 4 siddepladser, 4 stk. 3-punktsseler. autocampere og campingvogne

✓ til vinter

et til 4 personer med duo-dobbeltseng 130hk. 316 CDI-163hk. rerhuset plads til Euro5 3 personer, og stand 14.500. kg.i loungen. eng Længde 6,46 meter, højde 3,02 meter, bredde 2,30 meter kg. depladser, 4 stk. 3-punktsseler r,t 3.500 bredde 2,30 meter. Indrettet til 4 personer med duo-dobbeltseng over fører9ønmeter, bredde 2,30 meter. ejerafgift kr. 13.860,-

Pris kr.

tk. 3-punktsseler. kr. 9.800,-

Pris kr. 895.000,-

Årlig grøn ejerafgift kr. 8.060,Normalpris kr. 813.090,-

Annonce_Vejle_Caravans.indd 1 Pris kr. 799.800,01-05-2014 20:39:37

Fra kr. 799.980

Vi er specialister i:

23-09-2016 00:06:15

Kører man Frankia autocamper, • Karosseri reparationer, af alle fabrikater KABE ROYAL IMPERIAL 560 XL KS kanFran man blive medlem af Annoncer.indd 58 28-09-2016 10:37:14 SPECIALPRISer vognen til dig, der går endnu længere og som ønsker det ultimativt sidste nye. Denne model er resultatet af et samar• Forsikringsskader TERRESTRA INTEGR. HOBBY 600/700 2,30 meter. Annoncer.indd 70 30-04-2016 17:16:14 Frankia-klub aut 640 BD Compact oca KABE ROYAL NGSBIL SÆLGES I ANVISNINGSSALG SÆLGES I ANVISNINGSSALG mpClassbejde og enkeltMODEL 2008 er, mellem MODEL 2008 Annoncer.indd 34 KABE, den danske importør og de danske forhandlere og sælges derfor kun i Danmark. ben. • Gas testcenter Man mod Frankia A 730SPECIALPRIS ED Comfort Classsom du kender Frankia AEt 611 E nyt og 1 tage er 17.12.15 vognen21:54:32 til dig, der går endnu læn r blan ISNINGSSALG “IMPERIAL” dt ande TRU15002_AZ_iNet_Sommer_210x138_CV_DK.indd 15:47 t ligner ikke en KABE, den. helt spændende udvendigt design: ”Innovation Design så Annoncer.indd 79 17-12-2015 edl 2,3 ltr.em 130hk.af Bygget op på Fiat Køre Ducato 18, 2,8 127hk. Bygget op på Fiat Ducato 10 Panorama, 2,5 • Montage af ekstraudstyr r man

Fiat Ducato 35L, 2,3 ltr. 130hk. 40 kg., totalvægt 3.500 kg. meter, højde 3,02 meter, bredde 2,30 meter.

Fra

personer med dobbeltseng i bag og enkeltry Class Frankia T 640 BD Compact Class

Bygge Indreg Egenv Længd Indret og do 6 sidd Årlig g


Kongeaa Bil- & Caravancenter Vi elsker camping!

AG

.

T

N BE

Å

KL L TI

20

HV

ER

D RS

TO

Stort udvalg i nye og brugte campingvogne Stort udvalg af brugte biler Byt din bil til campingvogn eller omvendt! Eget gascertiiceret værksted

Mandag - Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag:

10:00 - 17:00 10:00 - 20:00 10:00 - 17:00 Lukket 10:00 - 16:00

Stor udstilling med mange telte fra bl.a. Isabella slået op! Mange attraktive nansieringsmuligheder - både med og uden udbetaling!

OPLEV DE NYE 2017 MODELLER FRA FENDT OG HYMER ALLEREDE NU

Kig forbi

Vores store lyse butik, lige ved afkørsel 69, og se vores store udstilling med nye Hymere & Fendt, brugte campingvogne, autocampere og biler. Vi har naturligvis også et stort udstyrsprogram, og står gerne klar med kompetent rådgivning.

BYT BIL TIL CAMPINGVOGN OG OMVENDT Kongeaa Bil - & Caravancenter │ Stenbro Allé 2-4 │ 6650 Brørup │ 75 38 88 00 │ kcc@kongeaa.dk │ www.kongeaacaravan.dk

Annoncer.indd 59

27-09-2016 22:00:04


60 Campingferie.dk

CAMPINGNYT CABBY OG POLAR TIL HINSHØJ CARAVAN

GODE TILBUD NETOP NU!

Jan Henneberg Mikkelsen, indehaver af Hinshøj Caravan ved Randers oplyser, at han forsat kan tilbyde at servicere og reparere Cabby, da han kan skaffe reservedele til vognene. Han oplyser ligeledes ,at Hinshøj Caravan er blevet forhandler af de svenske helårsvogne fra Polar, som har mange år på bagen og i samme klasse som Kabe. Yderligere information http://hinshoj.dk/

Hos landets campingforhandlere er man i gang med den store sæsonoprydning og for campisterne er det godt nyt. Det er nemlig nu, at der er mulighed for at gøre et godt kup i form af nyt udstyr til campingvognen eller måske ligefrem en helt ny campingvogn eller teltvogn. - Har man mod på at tage lidt rundt og besøge de lokale campingforhandlere, kan man sagtens være heldig at gøre en god handel og komme hjem med en vare betydeligt billigere, end den var først på sæsonen, siger Jesper Behrensdorff, formand for Camping Branchen.

DESIGN DIT EGET ISABELLA LÆSEJL Teltvirksomheden Isabella, der i næsten 60 år har været kendt for fortelte i meget høj kvalitet, lancerer en ny app – YourIsabella. Med den på mobiltelefonen kan man blæse sine fotos op i stort format som dekoration på et læsejl. Sæt familien til vægs Med YourIsabella er det muligt at få læsejl trykt med de bedste feriefotos, børnene, kæledyrene, den smukkeste solnedgang, motorcyklen, hvad som helst man kan forestille sig. Målgruppen er private, men kan selvfølgelig også anvendes af erhvervsvirksomheder, der vil blæse et budskab op i stort format foran virksomheden eller fx vise alle medarbejderne allerede ved indgangen. Knips, tilpas og send Fremgangsmåden er hel enkel. Man vælger det billede, man vil have på læsejlet og sætter det op i app’en. Så uploader man det personlige læsejl og i løbet af få uger får man et læsejl med ens eget motiv leveret til den nærmeste Camping forhandler. Se mere på www.isabella.net

Branche i fremgang Sæsonoprydningen handler for campingforhandlerne om at få ryddet hylderne og gjort plads til det nye sortiment af produkter. Der er nemlig igen kommet godt gang i salget hos landets forhandlere. Seneste tal for salgsfremgangen på nye campingvogne lyder på næsten 10 procent sammenlignet med sidste år. - Vi oplever i disse år en øget interesse for campinglivet, hvilket selvfølgelig kan mærkes ude i forretningerne, siger Jesper Behrensdorff og fremhæver i den sammenhæng, at sensommerens oprydningsudsalg også rummer mulighed for at tage bestik af den kommende sæsons campingmodeller. - 2017 modellerne begynder at komme fra fabrikkerne nu, så hvis man går med overvejelser om at købe en ny vogn, kan man allerede nu indlede sin research. Yderligere information: www.campingbranchen.dk

PUMPER LUFTTELT OP MED POWERBANK På den netop afsluttede Sommerkaravane fandt de deltagende medlemmer af Dansk LMC Club ud af, at den smarte lille Jumpstarter (PowerBank) fra JepoTech havde energi nok til at drive en 12 V pumpe til at puste to Kampa fortelte op på én opladning. En noget nemme løsning, end den traditionelle med 12 V strøm fra bilen eller et bilbatteri. Og Power Banken kan hurtigt lades op fra både 230 Volt og et 12 Volts cigaretstik i bilen. Se video på Campingferie videokanal på YouTube: www.youtube.com/watch?v=fj4OZ9wn6lk

CampingNyt.indd 60

28-09-2016 12:16:35


Stort udvalg i den store udstillingshal for campingvogne. Masser af campingtilbehør og udstyr samt telte og trailere.

CAMPINGNYT

CAMP-LET OG ISABELLA ER KOMMET I SAMME FAMILIE

denmidt på Peers 10 å tede i højsæsone tusindevis campiste Excellentaf540 som de danske forhandlere vinteroptimeret i tember måned blev de Et er, at vognen e for at stemme på forha ren, men der erva h Mange forhandlere opløbet så der varkan spæ man ikke lige det ensidste. 10 år gammel Juryen bestod af Camp nemt afredaktionen et eller an læsere og Mange der trorvalgte at ma pingferie, L i sprøjte Frederikshavn som Å noget gra pingforhandler 2013. vognen, men det Peer Neslein fra Camp

Det store lyse serviceværksted Den på 1. Maj oven den2012 lugt udfører alle former for service og KONGAA BIL- & CARAVANCENTER Olesen Jysk Cara med. Så det er en reparationer som her, hvor en ring og siden har Den rigtige løsnin sideplads skal skiftes på en vogn montering. En stabil WiFi forbindelse forvenlegaer arbejdet sidste storme. kunde, er du ikke bundet til lugten permanen tes i dag af mange, uanset,efter hvoren af deSom kundernes tillid, med en Ozon gen noget som helst. Når de 20 GB de befinder sig. god kontakt til lik Men her er først er opbrugt, kan frit vælge at Ofte forholder det sig sådan Detatstore campingcenter set du ude”Vi må sige, at tilkøbe yderligere efter behov, der er en eller anden formfra. forHusk, atCamp-Let mation omkring i camp-letten. Sidste år deltog vih der altidWinter er varm kaffe eller isætte WiFi på de danske campingplad- Challenge min søn, menvise nu erat han kommet 2013et simkort fra egen der er ko på kanden og tid til en uforpligtenpå gymnasium og det skal jo For 2. år i træk deltager Preben udbyder. ser – dog langt fra altid stabilt, på suppen når d de snak fortæller indehaver SørenCenNielsen fra Holbæk Caravan Med en 4G forbindelse kanpasses, man, så i år bliver vi i stedet 3 og er der mange på det samme at yde campiste personer på turen. Det blive 2 af ter & Marine i Camp-Let Winter Olesen. under de rigtige forhold, opnå en netværk, vil netværket føles lang- www.jysk-caravan.dk mine rigtige mulige gode venner EmChallenge i Østrig fra 23.-27. service”, forbindelse op til 70/40 mbit/s., somt og til tider ubrugeligt. Peer Neslein fort merik fra Helsingør og Allan fra januar 2013. Olesen, sombrug føle hvilket er nok til streaming af HD jaCampingnyt.D Dertil kommer også sikkerhedsSilkeborg, og så migder selv.i De Preben Nielsen fortæller: Sidste Nu står og lign. aspektet; er der nogen der kigger årfilm tidligere kunder heldigvis ikke heltluk lærte jeg simpelthen så meget andre to vedman i biler skal Hos Kongeaa Bil- &kan Caravancenter med på linjen? hvad de går ind til :-).atMen meget om hvad man egentlig vidst han som Campingn LE Camping Campingnyt.DK andet, men det ka udsætte selvoverbevist og ikke mindst føler desigsig om, at dette Dette har Kongeaa Bil- & CaraCamp-letten for. Jeg tager jo er fremtiden, og at TV antenner vancenter gjort op ved, at tilbyde I starten af 2013 invite blot af sted i en helt almindelig inden for en CaravanCenter årrække vil blive er- &Campingferie.dk kunderne en sikker, stabil og hur- Holbæk Marine deres Camplet, ikke noget med ekstra stattet af stabile internet løsninger tusinde læsere til at de tig WiFi forbindelse til campinggulvvarme eller lignende. Jeg Campingferie har stemme på den campi – og er blandt de vognen. Hele løsningen består af: har minde petroleumsovn ogførste min på marhandler som de mente Ozon generator o kedet til at tilbyde dette. Ekstern 4G antenne. Kraftig Rouegen dyne og det er det. Vi have titlen ”Årets camp havde ca. 15 graders frost og detpå konLæs mere om løsningen ter, som kan håndtere op til 32 Vinærliggend er altid mere handler friske 2013”. Opløbe var ikke noget problem at holde geaacaravan.dk/internet-icv samtidige brugere. • Sim-kort. • denmidt påen Peers 10 å tede i højsæsone på god varmen. kcc@kongeaa.dk Tlf.: 75 38 88 00 tusindevis 20 Gb data (flere kan tilkøbes). af540 campiste Excellent som handel I 2013 udgaven vil man kunne Alt dette for kun 2.999,- + evt. de danske forhandlere os på facebook (www. vinteroptimeret i Bedste pris -følge Hurtigt salg tember måned blev de facebook.com/hbcc.dk) samt på Et er, at vognen e vores hjemmeside www.hbcc. for at stemme på forha Klik ind på Camping-Kom.dk Tlf. 98 52 56 44 ren, men der erva hj hvor store jeg vil fortælle om turen Mange forhandlere Stort udvalgdk,i den udstillingslige fra jeg kører fra Holbæk opløbet så der var spæ man ikke lige kan hal for campingvogne. CaravanCenter og til vi ankomdet ensidste. 10 år gammel mer i Østrig. I år vil jeg på vejen Juryen bestod af Camp nemt afredaktionen et eller an gennem den tyske autobane Masser af campingtilbehør og læsere og og Alperne i Østrig, selv lave Mange tror at ma Isabellader Prisma fo pingferie, valgte LE udstyr samtmorgen, telte ogfrokost trailere. og aftensmad i sprøjte Frederikshavn ÅrC gra opslåetnoget hossom Jysk pingforhandler 2013. 72 Campingferie.dk vognen, men det 94 Campingferie.dk Det store lyse serviceværksted Peer Neslein fra Camp Den 1. Maj 2012 oven på den lugt udfører alle former for service og Olesen Jysk Carav CampingNyt.indd 72 med. Så det er en reparationer som her, hvor en CampingNyt.indd 94 ring og siden har Den rigtige løsnin sideplads skal skiftes på en vogn CampingNyt.indd legaer97permanen arbejdet h lugten efter en af de sidste storme. kundernes tillid, med en Ozon genv god kontakt til lik Men her er først Det store Fjerner effektivt sortecampingcenter striber, set ude”Vi må sige, at mation omkring i camp-letten. Sidste år deltog vih fra. Husk, atCamp-Let der altidWinter er varm kaffe snavs og belægninger. min søn, menvise nu erat han kommet Challenge 2013 der er kom på kanden og tid til en uforpligtenpå gymnasium og det skal jo For 2. år i træk deltager Preben Meget økonomisk i brug. på suppen når d de snak fortæller SørenCen- passes, så i år bliver vi i stedet 3 Nielsenindehaver fra Holbæk Caravan at yde campister personer på turen. Det blive 2 af ter & Marine i Camp-Let Winter Skader ikke vinduer og Olesen. www.jysk-caravan.dk mine rigtige mulige gode venner EmChallenge i Østrig fra 23.-27. service”, Peer Neslein fort gummilister. merik fra Helsingør og Allan fra januar 2013. Olesen, som føle Silkeborg, jaNu og så migder selv.i De Preben Nielsen fortæller: Sidste står brug Se mere på www.nordkemi.dk år lærte jeg simpelthen så meget andre to vedtidligere kunder heldigvis ikke heltluk man i biler skal hvad de går ind til :-).atMen meget om hvad man egentlig kan vidst han som andet, men det ka

Ozon ge

Camping

Jysk Car

Næsten ens historie – og ens mentalitet Begge virksomheder har været drevet af ejerfamilierne siden starten. Isabella blev startet i en garage i Vejle i 1957 af Søren Odgaard. Året før konstruerede Christian Nissen i Gram en sammenklappelig teltvogn. Det var dog først i 1969 at den Camplet, som vi kender i dag, kom i produktion. Det var før campingvognen for alvor blev økonomisk tilgængelig. Campingferie var forbundet med telte. Camp-let var den lette måde at sætte et telt op på. Og telte og campingudstyr havde i forvejen nået et omfang, hvor der ofte skulle en trailer til at have det hele med på. Det mentale slægtskab mellem de to virksomheder er tydeligt. De bygger på de samme værdier: Høj kvalitet og et vedvarende ønske om at udvikle og forbedre. Derfor har Isabella også i mere end 20 år stået for produktionen af teltene til Camplet vognene.

Tilfredshed hele vejen rundt Administrerende direktør for Oaking Group, Lars Bilde lægger især vægt på de mange dygtige medarbejdere, der nu kommer ind i familien: Både Isabella og Camp-let er helt unikke mærker drevet frem af ildsjæle og dygtige medarbejdere. Det moment kan vi både fastholde og udvikle i de nye rammer. Vi er stolte af, at Camp-let nu er en del af familien. For os er samarbejdet med vore forhandlere alfa og omega og nu har vi en større samlet pakke at gå ud med. Vi får en større samlet distribution og samtidig kan vi få endnu større udbredelse af det meget store udvalg af camping accessories som bl.a. campingmøbler, tæpper og læsejl, vi har meget succes med lige nu. Både Isabella og Camp-let er nået til der, hvor de er i dag gennem organisk udvikling. Nu har vi en situation, der for alle rummer masser af potentiale og muligheder for synergi, men vi er stadig mest til få, men sikre skridt fremad. Også Hans Jørn Nissen – søn og nevø af grundlæggerne Poul og Hans Nissen og indtil nu ejer af Camp-let - er meget tilfreds med at komme ind under den ny paraply: Vi ser idéen med Oaking Group som en stærk nytænkning i den danske campingbranche. Et selskab, der både har til formål at støtte og styrke virksomheder som Camp-let, er det bedste ejerskab, vi kunne drømme om. www.camp-let.dk

Vil du sælge Campingvogn

caMp SYSTeM

caMp-clean

Få mere komfort i dit fortelt Brug Astro Foil aluminiumsmåtte

Nordkemi Danmark ApS

To af Danmarks klassiske camping ikoner Isabella og Camplet bliver søsterselskaber under moderselskabet Oaking Group, der som stabsfunktion for administration og økonomi skal sikre, at fokus i de to selskaber er rettet mod udvikling og nytænkning. Oaking Group blev stiftet som moderselskab for Isabella d. 1. januar 2016 for at sikre både generationsskiftet i virksomheden og fortsat gode rammer for udvikling af Isabella - og nu også Camp-let.

udsætte sig selv og ikkeTæppe mindst Camp-letten for. Jeg tager jo 96 Campingfe Foil blot af sted i en helt Astro almindelig Gulv Camplet, ikke noget med ekstra gulvvarme eller lignende. Jeg • Ingen fugtgennemtrængning har min petroleumsovn og min CampingNyt.indd 96 Caravan Spejle egen dyne og det er det. Vi igennem gulvet. havde ca. 15 graders frost og det Vi er altid • Isolerervarmod kulden fra jorden. ikke noget problem at holde friske på en god varmen. • Forbedrer komforten. handel I 2013 udgaven vil man kunne • Forlænger ossæsonen ude i på facebook (www. Bedste pris -følge Hurtigt salg facebook.com/hbcc.dk) samt på forteltet. vores hjemmeside www.hbcc. Klik ind på Tlf. 98 52 56 44 • Isoleringsmåtterne kan dk, hvor jeg vil fortælle ombruges turen EKS TRA lige fra jeg kører fra Holbækfx i til mange andre formål; ny G U D ST CaravanCenter og til vi ankomolf 7 Y R! S campingvogen. mer i Østrig. I år vil jeg på vejen og n peci a y – se l den tyske autobane hjem Skoda trykfogennem d tiAlperne Ocwww.campingagenten.dk og i Østrig, selv lave Se forhandlere mes på l t Isabella Prisma fo a v www.BRUNSGAARD.eu ide ia morgen, frokost og aftensmad

t 2013

Bedst i tes

Vil du sælge Campingvogn Camping-Kom.dk

72 Campingferie.dk

CampingNyt.indd 61

Camping

� � � ���������� � � �

caMp SYSTeM

opslået hos Jysk C

94 Campingferie.dk

ROYAL I StandBy forKABE fremtide CampingNyt.indd 72

28-09-2016 12:16:36

CampingNyt.indd 94

er vognen til dig, der går endnu længere bejde mellem KABE, den danske impor


camperer ele året«

muliggør tre luftudgange Philipp Wegmann. Vichef prøver atEnkelt adskille os på og Maskinen kan køre ca. 10.000 effektivt akterier mv. så deodorant? muliggør tre luftudgange enen chef Philipp Wegmann. vogn, kan brugtvognsprisen også - Vi harPrimære kaldt detkilder ”Byg din cam-lugt er tilvæk. dårlig fugt/kondens, mug, afløb, n handle på www. ingen ting og virker ren røg, og frisk. alt lugt i tøjet være individuel og meget fleksibel I automatik-modus skifter service – dvs. vi er meget pligttimer ved normal opbevaring og burde meget skånsomt. ner lugt i alle individuel og meget fleksibel I automatik-modus skifter k . Der vil man indregnes i handlen med en cirpingvogn”, så nu kan familien sved og meget andet. Bakterier i madrasser, tekstiler, bag lister Se videon hvor Campingferie luftfordeling i køretøjet. DervedOzonen kommer ind i alle sprækmodtager deres præmier med comfort Saphir automatisk udstyr som opfyldende med at få ringet brug svarende til 5000 behand3diverse luftfordeling i køretøjet. Derved Saphir comfort RCRC automatisk kapris efter gennemsnitsniveauet CAmpINgNyT.D sidde stille og roligtdræbes. hjemme og i hulrum overrasker vinderne i deres posten. mere om det på facebook. Vi vil reservedele/udstyr Alternativer: og i madrasser, sæder, så de benyttes også ker mellem varmepumogså fortælle lidt om brændstofCAMpINgNyT.DK tilbage tilkølekunderne. Vi synes linger af koldluftrørene fx.koldluftrørene en bil/campingvogn. Hvor længe tager en også mellem køleogog varmepumfor alder, model osv., selv om vi ved computeren finde udenaf,ozonmaskine, forretning. Videoen ligger på benyttes Campingferie ønsker LE CamNu er derog kommet som dræber alle bakteøkonomi på turen vi p-Let,Cabby ogog hvad Vil man have lige at det skal gå hurholder helt op med at lugte. til varmluftfordelingen. Saphir pedrift og holder således den bruger af kr. på spisning, liftkort, også, at vi efterhånden har fået Campingferies YouTube side: og Ulla og Søren tillykke Service består i at støvsuge et behandling? til varmluftfordelingen. Saphir pedrift og holder således den enping bruges til: selvfølgelig skal kaste et blik hvilken vogn der passer bedst, campingplads m.m. rier inde i campingvognen samt slår alle lugtpartikler ihjel via LE CAmpINgN Camping Campingnyt.DK tigere eller lokalet er større, comfort RC med varmepumpe indstillede ønsketemperatur www.youtube.com/user/cammedog titlen som Årets CampingCAMpINgNyT.DK stillet et stærkt hold, så Årets faglig- Campingforhandler lille filterRC på forsiden med en al-2013 comfort med varmepumpe Det afhænger at lokalets/camindstillede ønsketemperatur lugt dræbe LE Camping blev på den, når der handles, forkan at se siger han. ny webshop en 2 gange 12 timers behandling, som de danske forhandlerne Sun Living Campingnyt.DK 62 Campingferie.dk pingferie forhandler 2013. Preben Nielsen: Vi vil fra 1. Januar k man vælge en større maskine. Hvad gør den: fås i handlen fra maj 2013. dag og nat. Et videre pluspunkt: service i handlen fra maj 2013. dag og nat. heden ogsåEtstørrelse ervidere i top –pluspunkt: både vedr. fås mindelig støvsuger efter behov. - Så kantilbyder og hvor I starten af 2013 invite hvilken stand, vognen er i. 2013 være i luften med vores pingvognens man klikke sine valg med ind serviceeftersyn. pbedre i mindre rum, i forbindelse kørte til LE Camping i Frederiks-Truma Partner for- Tilslut maskine es væretI starten af 2013 inviterede vorhar ER: egen webshop,Sesom Hvad skalspørgsmål, man passekan på med: til strøm, så Autoriserede Apparatet arbejder i begge Campingferie.dk dere er på beskidt et stor ønske fraog voreslag kunder. Autoriserede Truma Partner forApparatet arbejder i begge tidligere. Men Har man de selv– hvad enten det drejer sig om campingvogne og trailere. Da maskinen kun benytter sig der er. En bil som er hårdt il at fjerne: brugtv nsDer findes mange forskellige former for lugtbehandling, Holbæk CaravanCenter & Marine 17 havn og overraskede Ulla og Campingferie.dk deres mange k Så nu kan man handlecam re dialog oghandlere kommunikation på tværs af omdanner generatoren ilt (02) til Ozon er virkningsfuldt. Man må ars Bilde kender desuden betydningen r.d pe uto på www. vanCenter & Marine tusinde læsere til at de b-a yder 5 års delegaranti funktioner meget støjsvagt og w.p ture med venner samt masser af andre ture, hvor det er smart eciel tur nemlig ww ag hbcc-shop.dk . Der vil man nd handlere yder 5 års delegaranti funktioner meget støjsvagt og følgelig også tastes ind, ligesom dobbeltseng, parabol, varmesyheldigvis at gå Søren Mortensen med Pokalenafholder tusinde læsere til at deltage og af den omgivende luft, skal der medtaget af røg og parfume parfume-, men det der gør ozonbehandling unik er, at der ikke tilføres en Tabbert Club Danmark og Tabbert Club Sverige fælles træf kunne købe diverse udstyr som Tabbert Clubnedbryder Danmark Arrangerer tureopholde til alle årstider. Campingferie har hele Isabella højt. Samtidig er det væsent- ozon ergt. rødder særlige ånd, på den camp på alle Truma klimasystemer. erstærke Odie Lady som fås og i både sigom i lokalet, når en stemme kan derfor også køre om natten. atden medbringe enprøvet kompakt autocamper med sovepladser, bad, (O3) som lugte Vi kunder, har valgt borde, stole, reservedele/udstyr generator er og kan. Campingferie har en og titlen Årets Campingforhandpå denogså campingforpå alle Truma klimasystemer. kan derfor også køre om natten. man kanbehandlinger bede at blive stem, ekstra – er og også fraikke mere om det påen facebook. Vi fra vil ange mød Jysk Caravan Center på ikke tilføres andet strøm og måske lugt fra hund, ugte, tis, gær, og stemme andenkøjer lugtosv som kendt tidligere for ringet at over- handler til Adria,Camp-Let,Cabby som de mente en gang omaf året. Ozon generator o lig for mig at sikre vores fokus på service af familievirksomhed grå. ler 2013. handler som de mente skulle toilet og køkken. egkendetegner tur til Polar- en Burstner. www.truma.dk Dette effektive system behøver Lvælge Comfort, 710 LTFligesom Comfort. Betjening bakterier. Præcis solen behandling importør deltager også fortælle lidtfølgende: om i.brændstof- og Campingferie redaktionen er Producenten oplyser Ozon generator og hvad var www.truma.dk Dette effektive system behøver op. der måforegår. ekstraudstyr som f.eks. titlen ”Årets cam ingspartner messerne. stikkontakten. En behandling vil normalt kræve en normal døve den eventuelt grimme lugt være i vognen, men at have ngt kendes ikke på nuværenkunderne og afstemme forventningerne Isabella”, siger Carsten Dyg, der er forEn række af nøgleordene i forhave titlen ”Årets campingformere nærliggend Gasalarm som varsler flaskeøkonomi på turen og hvad vi www.hbcc.dk med at vi i køleog varmemodus ca. 4,2 Fra Knaus har vi 500 EU Sport, under en behandling forgår ved gør det. O3 forsvinder af sig selv Importøren forholder sig imid-fortelt, tæpper og andre ting efter Det er også muligt at bede om at handler 2013”. Opløbe kommet iJysk besiddelse af et OzonGenerator 100 mere nærliggende end at ca. bruge Antons Camping i Videbæk har være svært at træffe det200 optiiaf køleog varmemodus 4,2 Jysk 15 81Caravan www.pb-autocamper.dk spunkt, men en række Du kan møde Caravan Center koster ca. 30kulilte. øre i eller strøm. rengøring og støvsugning, og såbillede lugtpartiklerne i stedet dræbes. Derudover er det unikke ved den på Peers 10 å r48 som bindelse med overrækkelsen afkr. på handler 2013”. Opløbet starbruger af spisning, liftkort, Alf Jakobsen, Tabbert Club fortæller: til Isabella på tværs af grænser”, siger Lars nd for· lugter Isabella gasser og Alarmen er 12 efter Blandt de populære modeller er Danmark, de såkaldte kassevogne som denne tur er duFonden. Apå strøm. 500 QDK Sport, Südhurtig ind ogpå udgang af lokalet kort tid. Man500 kanFU også lufte lertid tavs i forhold til spørgsmåfra Adria’s udviklingsværksted, til desinfektion & lugtfjernelse, den Peers 10 år gamle Hobby udviklet unikt system, så man male valg, men det har Antons nske campingforhandlere A strøm. få40etm2, tilbud sam-for tede midt i højsæsone ønske og behov. samme gælcampingplads m.m. Pokalen var følgende: tede midt i højsæsonen hvor LUFTTELTE TIL AUTOCAMPERE pingfirma, hvor men dræber ifinansiering Danmark som nok er mestDet kendt for at depå messerne i både Aalborg og 2-3 timer med ozon generatoren ozonbehandlingen, den til samtidig også allebrubakterier Vi holder 20 års jubilæum den 2/5 2014 på Odense camping. Vi er Bilde. emærk, at netop ordet ånd indgår i campiste Excellentaf540 som Campingferie.dk 97 er populære blandt det grå guld, mensV børnefamilierne og det kan læse og kan monteres direkte på På trods af den integrerede varlet om hvilken autocamper der wind, 580 QS Südwind. Hertil hvor der normalt ikke er adgang, at starte/stoppe og for at lufte ud. tusindevis erede fåetdu disse nyheder ud efter en behandling. transportabel model. Personlig service tusindevis af campister besøger Excellent 540 som han netop har sætte sitfirmaet personlige præg Campingcenter i Videbæk fundet res men medbare tilbuddet Påkan trods af den integrerede varandet, løst inventar –f.eks. stole, mobilhomes påmv. enten autocampere, men eeres sig i vognen, som skjultger bag magasiner, lister hvor vil stille med de danske forhandlere ensom klub påen ca. vogne og afholder mindst 5 arrangementer om deder merehjemme om det Vi vil Herning, er atviman skal blæse op, erRapido bedst egnet til deer mindre Debatteri nye lufttelte fraomformer. Kampa alelsen frapå facebook. Carsten Dyg er af40 bedsteforældrene kigger efter alkovemodeller i prisklassen kr. er Let ny eller webshop vinteroptimeret i på forretninger. Stort produktkendskab de danske forhandlere og i sepmepumpe er Saphir comfort RC er afbilledet men konstaterer lige som fotografering ofte er kommer 2014 modeller fra Herefter lugter der friskt og virkogså fortælle lidt om brændstofDer er tale om en professionel vinteroptimeret i TV2 Fri. på indretningen alt efter ønsker løsningen på. Vim2 vender et tilbud borde, gryder, osv. 30 mepumpe er Saphir RC netop sat måned blev d ellertilbage 35 m2,med afhængigt de har service, altså også bygget ’stængerne’ ernæsten allerede monKronings harpander solgt ozonmaskinerne til alle danske tember (kassevogne &moVW op iNielsen: udstillingen hos og gode et stærkt hold, klar til comfort at informere Preben Vide vil fra 1. Januar autocampere økonomi på hvad vitember året. isnak trøjerne erturen enogslags TeddyProfessionelle medarbejdere 200.000-350.000. Derudover er ikke der ligeledes interesse for demåned blev været der lukket gamle” medarbejdere som har Et er, at vognen e at montere. Spørg din forhandikke blevet større, men endnu kortfattet, at fabrikken konstant helt forbudt, da fabrikken Weinsberg med bl.a. 450 FU Hvor længe virker maskinen og ningen er permanent. bruger af kr. på spisning, liftkort, og behov. Markedet bugner af OZON generator til nem og perAntons Campingcenter har Et er, at vognen er blevet gjort efter højst tobare dage, så erfrakunFor hvert klik regner programmet for at stemme på forh ikke blevet større, menpå endnu 2013 værei iTårs lufteni forbindelmed vores teret og skal have California). Vendelbo hvor de placeres. bilhomes siden 1962. om er dejligt varmt atsammen have forhandlere som tilbyder enaf ozonbehandling påog2luft gange 12 Godt at stemme forhandlerne. en Olesen, der for nye som gamle kunder om deværksted campingplads m.m. Klubben erSøren baseret gensidig respekt ogiVans hyggelige sammenlintegrerede de helintegrerede enten de er nye eller brugte. dm helt frakan starten med Men nu erpå der bestilt en Kabe som leveres løbet aftid januar Campingren, men der erva h ler. Vejledende pris 595. mere kompakt. er 8Troværdige cm edsløb deti Danmark arbejder innovativt og hårdt ønsker atog afsløre sine nyheder Mange forhandlere egen webshop, som har været CaraOne Kampagne. hvad med service? kalder det: Naturens egen campingvogne –„Det den ene model Stort udvalg i den store udstillingsbåde ogkr. penge i et i Nogle manent fjernelse af lugt. ren, men der er hjørner og steder den medfølgende pumpe. Vi i Så erVider den populære seinvesteret med det netop afviklede 100 den godt klædt på til leveres gå videre pris og vægt ud, så manMotor til sidst mere kompakt. „Det 8ny cm sløb kan det anden bag Tuxer Mange forhandlere var med ier ngsmandiet Vores mobilhomes kan tilbyde mobilehomes timer i forbindelse med et serviceeftersyn for kun kr. 399,-. ny webshop firmaet netop komster med hinanden, i indog udland. mange spændende 2014 nyheder. aard. som skal være rammen om en række spændende campingr. Ideen var, at et stor ønske fra vores kunder. opløbet så der var spæ man ikke lige kan år nu er fjernet. Jeg tænker også bruge campingvognen. Jeg har der er tvangskortere end det nuværende Sa-jorden PrebenRC Nielsen: Vi vil fra 1.ReJanuar rådgiver gerne model mfort (RC =altid Ace air Proet 400 L & effektivt Motor Fiesta udviklingen afHus. nye spændende årsystem, jubilæums Åben Såmv. alleførder tid. på Vi prøver at adskille os på opløbet så var spænding til tilNede Maskinen kan hvilken køre ca. 10.000 Bonnicksen som siger Enkelt ogfor er flottere end den anden ogSader guider kunden genhal Ozonen oxiderer bakterier så deodorant? man ikke lige kan komme og købsprocessen, påpeger Thomas med nøjagtigt billede af,encampingvogne. kortere end det nuværende ort RCtur (RC = Refuldt udrustede med badeistår forskellige indretninger forHvis kunden ønsker ozonbehandling som ikke er i forbin2013 være i luften med vores Velkommen til en nyt Campingferie.dk magasin som erhandle ganske riske til de Tabbert Club Danmark: Så nu kan man på www. 14 modeller esten er historie kunEvents og Ekspeditioner de næste år.rede Den første Ekspedition mark Rundt i en DuoComfort, som passer bedst tilopbevaring jeres behov.og det air 350.skånsomt. nu kanvi du se nye 2017 Altid imødekommende sidste. Tuxer kroppen, erdet du ensidste. 10 år gammel phir comfort“, siger Wegmann. lidt på når er påden tur og hunden rejst madrasser og flyttet hynder, eslutter at sætte egenpå webshop, som har været efter behov køle løsninger indenfor autocampere Hvis billedet taler sandt, tyder med smarte finesser, der gør service – dvs. vi er meget pligtnem hele købsfasen. timer ved normal meget de nedbrydes. Fjerner lugt i alle en 10 år gammel vogn lugter Kaspersen. Yderligere informahvordan vognen er stykket samphir comfort“, siger Wegmann. fter behov køle hbcc-shop.dk . Der vil man værelse, køkken, soveværelse, tæller Bjarne Elkjær fra Autoet stor ønske fra vores kunder. Juryen bestod af Cam delse med et serviceeftersyn er prisen kr. 599,-. gratis. agt et spænCabby 650 FT Klar til at hjælpe Juryen bestod af Campingferies i februar og den kan du traditionen tro følge ”Live” på alle nyere camwww.vendelbo-vans.dk på toppen” og det er hankommer Her kan du se på en model Motor Rally air 330, vi tror man sige, for ånden er Sedem videonalle hvor Campingferie modtager deres præmier med asfiltre Så nu kan man handle på www.så campinglivet „Dermed er dette anlæg det nemt afredaktionen et eller an kommer ind og er våd. Det lugter luften kan cirkulere i vognen. køre natten d 2.400 W eller og campingvogne. Man vil dog det på at en ny autocamper er kunne købe diverse udstyrså som behageligt. Detbehandling kan rum - Viop har udviklet et system, man opfyldende med at fåat ringet brug svarende til 5000 tion: www.antonscamping.dk men,og hvad den vil koste, og hvad til cakøber 50 m3 nemt eten eller andet. Masser af stue campingtilbehør og „Dermed ersammenslutning dette anlæg det 2.400 W læsere og og møbler, såer de erbehandlige hbcc-shop.dk . Der vilrigtigt camper Center Vejle, som er levelser. Men I tilfælde af,vinderne der været røget i vognen det nødvenFlot af enten du læsere og redaktionen påog Camså det måeller være nok. •afer Tabbert campingvogne, som mødes til gang overrasker ihar deres posten. sammenligne, priserne på Facebook, det bliver en bestseller. BBY LOO), 620 Campingferie.dk de sociale medier Twitter, YouTiver komforten met tilbage iman hele konation med borde, stole, reservedele/udstyr kunne købe diverse udstyr som Næste mindste indbygnings klimaanMange tror at ma 00 W ved en ude gerne afsløre, at der er flere store på vej fra ADRIA fabrikken, til de man måske ikke så meget selv, morgen lufter jeg vognen eg ikke skal pingferie, der valgte L tilbage til og kunderne. Vi Rapidsynes linger af fx. en Hvor længe tager enVideoen Mange tror at ture man blotsamvær, skal mindste indbygnings klimaanudstyr telte og trailere. 0rtW ved en ude pløkker eller en campingvogn pingferie, der valgte LE Camping forretning. liggersamt på til LE Camborde, stole, reservedele/udstyr Venlig hilsen du/I også kan ved kr. Du kan også se Travel Pod mini at flytte ind i,bil/campingvogn. nårhænger de er stilimportør agent for digt at3.995 pudse vinduerne indvendigt, da røgen mest fælles og med hyggelige timer i indCampingferie og udland. til Adria,Camp-Let,Cabby og ønskerstarter ube og Instagram. slet ikke atkan taleogmærkes en det dler finder til og Adria,Camp-Let,Cabby i Frederikshavn som Å læg i sin klasse og kan monteres over 4° C. „Det er nyheder på vej fra den Slovenske danske campister, formentlig til sprøjte noget gra men gæsterne gør. De kan måske Blandt de mange deltagende ud nogle timer før jeg lægger i Frederikshavn som Årets Camogså, vi efterhånden har fået Campingferies YouTube side: let ping ogair Ulla og Søren tillykkeat Service består i atplads, støvsuge et behandling? Hvad kan maskinen bruges til: sprøjte noget grannåle duft ud i læg i sin klasse og kan monteres Kendetegnende ved dem alle air XL og Travel Pod midi XL, ver 4° C. „Det er Burstner. Peer Neslein Burstner. på den rigtige sluthome i Skandinavien. i plastvinduerne som derfor skal rengøres før behandlingen og2013. mød og få en snak mederPeer Neslein på Kabe stanClassic, som vi CAmpINgNyT.DK pingforhandler 2013. le. ktionen på op campister udtrukket en række www.youtube.com/user/cammed titlen som Årets Campingi Kom f.eks magasinet.“ Og vægten køle caravan-producent. • sæson er en fritidsklub, der samarbejder med andre i Det 2014. vognen, men det bare ikke lide atTabbertklubber sige noget. hynderne påCentret plads. stillet etforetages. stærkt hold, fagliglillefordel filtervaske på forsiden med en alafhænger atDanmark lokalets/camiden f.eks magasinet.“ Og vægten Perfekt tiltil at fjerne lugt og dræbe vognen, men det lægger sig blot atl at køle etet op til tilpingforhandler Det storemed lyse serviceværksted Chefredaktør og campist www.hbcc.dk ter Bjarne Elkjær, der oplyser Tabbert Club til også generalforsamling. Et moderne mobilhome er Mansåkan gardinerne. i Bella og Messecenter Herning Ferie for Alle. Peer Neslein fra Camp vindere af gavekort som har Peer Neslein fra Campingferie.dk pingferie forhandler 2013. ars Bilde er kendt som ng www.hbcc.dk Den på 1. Maj udlandet, om spændende arrangementer. Hvorvidt det er tale om en Der er tale om en ny model der I øvrigt er det 5. år i træk at vi samles til Campingferie Vinter ævleøen med oven den2012 lugt Nu kan jeg give vognen en en helt anden og bedre service Jeg er faktisk ganske overrasket Den 1. Maj 2012 overtog Søren heden også er i top – både vedr. mindelig støvsuger efter behov. pingvognens størrelse og hvor oven på den lugt man gerne vil af bakterier og svamp i mindre rum, udfører alle service atformer Rapidhome opfylder de skal et sommerhus på af, hjul I tilfælde atindretder er kraftig skidt ifor møbler ogog tæpper gmbitiøs”Kan smålet I erhvervsmand. DeSå første 2015 autocampere er MED faceliftet model, eller en helt beskidt tilhører Adria’s delintegrerede Olesen Jysk Cara Camp som er en udendørs udstilling med en række spændende al på ferie mod SK CARAVAN UDVIDER TUXER TØJ GENERATIONSSKIFTE HOS ADRIA DANMARK med. Så det er en end kunderne fik tidligere. Men Olesen Jysk Caravan Center i Støvomgang en gang i mellem. Jeg over resultatet, da vognen virkelig campingvogne og trailere. Da maskinen kun benytter sig der er. En bil som er hårdt blandt andet god til at fjerne: med. det er en dårlig løsning. reparationer som her, hvor Signe & en Peer Neslein viergodt. Det er på resultaEuropæiske kraven i henhold til tet meddisse dennaturligvis samme luksus, støvsuges først. • er klub med årsarrangementer, turforslag, brevkasser, mefokuseret netop ankommet til PB AutoTuxer nydesignet autocamper der er autocampere. Markedets ring og siden har udstillere, konkurrencer med mange præmier samt underholdeep Grand Chenu begynder det heldigvis at gå ling I Düsselring og siden har han og hans kolDen rigtige løsnin vil beholde denne. Den kan jeg af den omgivende luft, skal der har fået renset luftet, så al lugt medtaget af røg og parfume t på facebook. Vi vil • Tobaksrøg, olie-, parfume-, Den rigtige løsning er, at fjerne Campister og redaktører med vores tur sideplads skal skiftes på omhandler enen vogn Hos SK Caravan i Blommenslyst er sortimentet og tilbehør EH1647 som kravstørste så nogle gange synes jeg det i samarbejde Maskinen er udviklet med af verdens ningsudvekslinger, ideer,tøjmærke nyheder m.m. af udstyr n på og atbrændstofnå de mål, han hedder Odie Lady som i både Det svenske er afbilledet, camper i skal Allingåbro. Der er tale eore lidt antal om billigste komplette må vi derfor ladefåsstå Campingferie har den på Campingferie Scenen. Husk også, atkattemelde dig tiltis, julefrometer. legaerpermanen arbejdet autoop forigen firmaets mange kunder, legaer arbejdet hårdt på atbedt vinde Mød Jysk Caravan påen maskinen ikke tilføres andet en strøm og måske også afkalde lugtCenter fra hund, ikke undvære. erCampingferie.dk væk. Jeg indrømme, at ining forvejen meget stort, men nu kan du også købe Tuxer beklædning. hundeog lugte, gær, lugten permanent ogbåd, det kan du om du i øvrigt til mobilhomes i Europa. lyder forkert at dem hytefter af de sidste storme. hotelkæder, som bruger på hotelværelser hvorfrader lugten i bilen, med alle vinduer rullet op Ideelt til brug i biler, campinsort og grå. aktuelle med nyt tøj til de danske turen ogSom hvad vileder erom er sig. han Bruger samme batterier/lader som andre 18V Makita maskiner. en Carado t-448 model samt teltvogn, i –super • danske medlemsskab, her kræves kun, at man den heldige ejer af en vil hen ier det uvisse indtil videre. Adria importør om atSK er. Antallet vokkosten om aftenen mens der er plads. Lars og Dorthe der ejer og driver Caravan, er altid på udkig efter kundernes tillid, at firmaet er sparringspartner kundernes tillid, via god service og messerne. stikkontakten. En behandling normalt kræve en normal med en Ozon gen jeg har været lidt skeptisk med Bella, Ålborg og kloak, kaffe med en Ozon generator. ter. Men selvfølgelig kan man Prisen kendes ikke på nuværencampister. billedet det på spisning, liftkort, har været røget eller hvor der har været uheld som f.eks. opkast Så skulle have interesse til den belysning man har iPå dag. met stander Gasalarm som varsler flaskeog ventilationen slukket. vogn, kælder, skurvogn, elevator, Såer skulle dudu have interesse til den belysning man har i som dag. et enen nyny stander aler for positiv motivaLeveres uden batteri ogog lader. Kr.koster 4995,excl moms. en Hymer B678 og B698 høj kvalitet og nem Tabbert campingvogn. Størrelse og alder er uden gode ting tiltil campisterne og nu har de åbnet en afdeling ibetydning, butikken Campingferie.dk og specielt bekræfte at billedet er taget på ampingvogne. r: god kontakt til lk ds m.m. for campisterne. ”Jysk Caravan god kontakt kunderne. n møde Mads de tidspunkt, men en række af nogle af de varme trøjer som Du kan møde Jysk Caravan Center ca. 30 øre i strøm. rengøring og støvsugning, så Men her er først yderligere information: denne ”Ozon killer”, men ting kan • Arbejdstøj, emner som lugter Men her er først lige lidt inforwww.rapidhome.fr kalde dem luksushytter. Vores deres indtog på danske camMange danskere kender moog hurtigt og effektivt skalcampingcenter gøre lugt og kulilte. bakteriefrit. for denne nye lyskilde, så tag Der er rigtig stor interesse Det store set udeD pærer hos egasser Alarmen er 12 Når tiden er gået slukkes maskitoiletter og lignende. for denne nye lyskilde, så tag Der er rigtig interesse forfor pærer hos med outdoor beklædning. afrundt. medarbejderne supat slå op. Velegnet som transportmiddel på campingpladsen. alle er nogle meget populære men vigtigst erdu derimod Autocampernyt.dk vil følge op2-3 Adriafabrikken, i det såkaldte demodel danske campingforhandlere selv kan sefællesinteressen. nærmere på hvis Stort udvalg istor den store udstillingshal forpingpladser. campingvogne. Læs mere på www.campingferie.dk . Kig efter Vinter Camp lon ”Vi må sige, at v Center er et campingfirma, hvor ”Vi må sige, at vi gerne har villet på messerne i både Aalborg og timer med ozon generatoren mation omkring muggent, madlugt mation omkring hvad en Ozon Prisen for den jeg har testet åbenbart sagtens virke selv om www.facebook.com/campingferie.dk i camp-letten. Sidste år deltog Camp-Let Winter i camp-letten. Sidste år deltog Yderligere information på Rapidhome findes i 2 modelbilhomes fra deres ferieture i smut forbi en af de mange de nye LED belysninger, for det nen anske campingforfra. Husk, at der altid varm kaffedirekte på affe V og kanermonteres p og der luftes ud ozonen Arbejdstøj hænges i et skab med etet smut forbi en af deindtil mange de nye LED belysninger, forBorup det ske campingforet med en har allerede fået disse nyheder du besøger Campingferie Vinter indretninger, som Peter dvalget af konstruktiv på sagen og vende tilbage medHerning, hvor firmaet vil stille med Challenge prototypeværksted. goet på forsiden af Campingferie.dk og tryk på det. .........kr. 1.599,min søn, menvise nu erat han kommet 2013 min søn, menvise nu erat han kommet der er ko kunderne skal føle sig hjemme der er kommet nye boller koster omkring 3.500. man ikke fatter at det kan lade sig • vil gerne hjælpe dig og din familie til en bedre fritid og mange tlf. 75 82 55 22 eller mail: serier nemlig Elite og Select En af udbyderne af mobildet sydlige Europa og nu tegsen: Vi vil fra 1. Januar Tal med din lokale campingforhandler. www.kronings.com campingforhandlere der har en første sparer man rigtig meget maet JEPO TECH. Tuxer beklædning er i forvejen kendt i campingbranchen og har Allingåbro enpå kanden og tidårtil en uforpligtenbatteri eller på omformer. Let ud i deres forretninger. på Hampen Camping campingforhandlere der har(ca. en første man rigtig aet JEPO TECH. er ude af sæder og hulrum. ozon generator, hvorefter geog. (BBY180) bruger Makitas velkendte 18V Lithium-ion batforventer meget af.meget har valgt atgymnasium in- en på og det sparer skal jo sig reben på gymnasium det skal jo For 2. i træk deltager Preben yderligere informationer, entenet El-cykelen Importøren i Camp Danmark be- erSø .........kr. luften med1.299,vores og fåog enet hyggelig og gode på suppen når det handler om påogsuppen når d stærktDe hold, til at informere udover en god kvalitet også en pris bredt udvalg. Hos SK Hos visse forhandlere kan du også gøre. Man skal jo være åben for rejseoplevelser. Hvis dette noget for dig og din familie, så Teddyinge@campershoppen.dk serien. fåsklar i størrelser frasnak 30 fortæller Foret isnak trøjerne er en slags lørdag den 23.god november 2013. homes er franske Rapidhome, ner det til, at de også holder stander stående. Få nærmeste strøm, og for det andet holder der kan du se de en de indehaver Søren at montere. Spørg din forhandpasses, så i år bliver vi i stedet 3 an Cenpasses, så i år bliver vi i stedet 3 Nielsen fra Holbæk Caravan CenIsabella navnet stammer fra denne Borgwart Isabella som stander stående. Få nærmeste strøm, og for det andet holder rhop, kan du se de 2 timer). Herefter lugter bilen af neratoren startes, efter ca ½ time amperen, da terier, der giver en lang drifttid og er lynhurtigt ladet op. PB Autocamper udstiller over fremtiden vil jeg foku2014 som har været Åben via udenlandske kontakter, eller kræfter, at billedet er fra Adria’s .........kr. 1.280,Caravan kan du få både sommertøj og vintertøj som er lagervare. bear som er dejligt varmt at have Navnet på de smarte og varme Se teltvognen hos Campingforum råd”, fortæller Søren Olesen, der at yde campisterne den bedst nye som gamle kunder om de at yde campiste kontakt venligst et af bestyrelsesmedlemmerne. personer på turen. Det blive 2 af Winter bestille en Ozon kur, hvis du ikke nye tiltag. Jeg syntes også, at det personer på turen. Det blive 2 af ter & Marine i Camp-Let Winter forhandler oplyst hos en LED pære op til 50.000 timers ge LED pærer Mandag til torsdag: www.jysk-caravan.dk ler. Vejledende pris kr. 595. og epingture) fra vores kunder. stifteren Søren Odgaard faldt for.når Både bilen og navnet. Nui Danmark forhandler oplyst hos en LED pære til 50.000 timers LED pærer til rigtige fa- burde Cyklen er velegnet somOlesen. transportmiddel på campingpladsen 75 nye og brugte på det potentiale, der ingen ting og virker ren og frisk. altdu lugt iop tøjet være væk. campinglivet fabrikken eller den danske prototype-værksted, taget ved på. Manden bag Tuxer trøje som Peeraf har hedder Skulle ikke være iautocampere nærheden SKpå Caravan, kan du også se og 08.00-17.00 .........kr. 1.198,mine gode venner Em27. mine rigtige mulige gode venner EmChallenge i Østrig fra 23.-27. også fortæller at firmaet netop mulige service”, fortæller Søren mange spændende 2014 nyheder. service”, an handle på www. ønsker at købe en generator selv. er betryggende at vide at støv, JEPO TECH på tlf. 59 11 01 99. forbrug. Priserne på disse LED ampingvogne og år nu er fjernet. Jeg tænker også bruge campingvognen. Jeg har campingvogn hvor der er tvangsPeer Neslein fortæller: Fredag: Peer Neslein fort huset, weekendJEPO TECH på tlf. 59i Vejle. 11 01 99. forbrug. Priserne LED08.00-14.00 står ipå receptionen på Isabella hovedkontor mpingvogne ervil Perløfte Bonnicksen som Tuxer Odie Black Melange, mens foldes sammen med et snuptag så den2013. kan opbevares i bagagemed mange forskellige indreter i Isabella og prioriteYderligere information: købe via webshop pånu www.campingudstyr.dk Ozonen kommer ind idisse alle sprækmerik fra Helsingør og Allan fraden linger merik fra Helsingør og Allan fra januar importør sløret for altid de siger etudvalget af fabrikkens udviklingsmøder ......... 670,dk . Derkr. vili henman Lørdag: 10.00-14.00 har mange”med 2014 modeller Olesen, som føler atderes mange Olesen, sombrug føle pærer er ihvad forhold til deres leveDet er også muligt jan.mottlau@filterfokus.dkTlf. 98 er du skimmel og der ellers gemTuxer på at kroppen, den Mads har Odie Grey så jeg Silkeborg, jaker og så mig selv. De Sidste på Nielsen nårspare vi er på turSidste og hunden rejstrummet madrasser og flyttet hynder, oglidt beslutter sætte Nu står der iforhold brugsanvisningen, atpå erudluftning, Silkeborg, jaNu og så migder selv.i De Preben fortæller: pærer er i til deres levet er også muligt står eller campingvognen derved cykelstativet. ninger og priser. Søndag: Lukket www.tabbert-club.dk ongres Center, diverse udstyr som Alternativer: og i madrasser, sæder, så de kommende 2014 nyheder. – møder som også den danske et kan du se ......... kr. 360,hjemme i form af Cabby 650 FT tidligere kunder måske ikke har tidligere kunder (Ellers ifl g. aftale. Ring 40 29 38 60) altid på toppen” og det er han Melange. Damemodellem som Carado t-448 Hymer B-698 andre to vedman heldigvis ikke helt 15 81i forhold ·i www.pb-autocamper.dk å, reservedele/udstyr meget tid, rigtig interessante. de lyser forhold andre to vedman heldigvis ikke heltluk år solid. lærte jegind simpelthen så meget 63www.jepotech.com 33og 09 mer sig i en vogn der haratlevet 10 aktuelle Der bestræbes altid på have modeller for sæsonen kommer og er våd. Det lugter luften kan cirkulere den til lade at den køre natten irigtig biler skal lukke luftindtag ogi de www.jepotech.com tid, interessante. lyser i biler skal Det kraftige stel gøri vognen. cyklen meget www.pb-autocamper.dk måske lige det holder Vil man det skal gåvære hur-rigtigtså op med at lugte. hvad ind til :-).athelt Men meget an også, så det må nok. Signe har på medCaienna hætte oghave hvad de går ind til :-).atMen meget om hvad man egentlig kan (MED CABBY LOO), vidst han som ny ejer stod forerwebshoppen. mp-Let,Cabby ogde gårandet, vidst han som hjemme, både i butikken ogmin på Udover tøjet er der620 man måske ikke så meget selv, Næste morgen lufter jeg vognen over, en dag hvor jeg ikke skal men det kan jeg ikke på at komme godt andet, men det ka mindst tigere eller lokalet eri 03-10-2013 større,bukan udsætte sig selv og ikke mindst Ny i direktørstolen Adrias mangeårige direktør 17:18:33 selvfølgelig stadig det store udbud af udstyr og tilbehør både handler 2013 r jo men gæsterne gør. DejoDANMARK kan måske nogleaftimerinformation før jeg lægger dstillingerne Yderligere hos: Camp-letten for. tager Ny direktør forJeg ADRIA takker man vælge større maskine. ud gør tik og påden: webshop af alt hvad man behøver som en campist. tndelig en konstate- Hvad blot afikke sted lide i en almindelig dk bare at sige noget. på plads. Trigano annonce.indd 1 Tinghøj Motorsave A/S for www.tinghoj-motorsave.dk er allerede ethelt vel¬kendt ansigt. Efter at have stået i spidsen 19-12-2012 Hvad skal man passe10-12-2015 på med:23:06:42hynderne Tilslut maskine til strøm, så udfører alle ekstra kan gvogn for- 22:16:22 Camplet, ikke noget med ekstra Campingnyt.DK CAMpINgNyT.DK Det store lyse serviceværksted former er inde i bladet. 02-10-2013 20:37:30 for service og reparationer Jeg Per Højgaard, som har været ADRIA DANMARK gennem 27 år, Nu kan jeg give vognen en aner faktisk ganske overrasket Tommy Jessen .n. Jeg gulvvarme eller lignende. Jeg CAmpINgNyT.DK Ozon er virkningsfuldt. Man må har den 70-årige direktør Helmer sat omdanner generatoren (02)skiftes til på hos importøren siden slut-Jeg som her, hvor en sidepladsiltskal en vogn efter en af de sidste storme. og min Stilbjergvej 86, Tinghøj omgang en gang i mellem. over resultatet, da vognen virkelig har min petroleumsovn og min ailerkort.dk simbox er du altid farten sig i lokalet, når 22-12-2013 00:29:45 CAmpINgNyT.DK lerkort.dk De har ozon med ikkepå opholde en Schmidt (O3) som nedbryder lugte on-line .eldige. ningen af 2010 afløser Helmer nu valgt at trække sig Vi å facebook. Vi vil egen dyne og det er det. Vi Varde luftet, så al lugt vil beholde denne. Den kan jeg har6800 fået renset Sun Living tdt detbrændstofSchmidt ved hansfrost afgang. tilbage for at nyde sit otium og i Comfort, LTF Comfort. behandlingca. foregår. ogL bakterier. Præcis ligesom solener beliggende Vi er populære altid710 om n rog følgende: Den campingplads 40 minBetjening fra Barhavde ca. 15 graders og det Vi er altid • Ingen roaming-afgifter Tlf 75261341 ikke undvære. er væk. Jeg skal indrømme, at tren holde friske Per Højgaard er forholdsvis stedet overlade direktørposten og 200 hvad vi es R: Allingåbro var ikke noget problem at holde ’ung’ Se vor friske Fra Knaus har vi 500 EU Sport, under en behandling forgår ved gør det. O3 forsvinder af sig selv eller celona, syd for byen og den kendes af stadig flere danskere som e7 brugte cam-er på • Ingen kontrakt, ingen binding på en god gtvogns-lag bru jeg har været 3lidt skeptiskhistorie. med å spisning, liftkort, på en god i varmen. branchen. Som aktiv campist til num¬mer ibiler, firmaets per.dk • Montering af comfortudstyr på din bobil, såsom: w.pb-autocam i bilen, med alle vinduer rullet op Ideelt til brug i båd, camping fåww handel da 500 QDK Sport, 500 FU Südhurtig ind og udgang af lokalet for efter kort tid. Man kan også lufte • Du ved præsis hvad det koster til kroner. vender tilbage år efter år. Dette skyldes ikke mindst den dangtfjernelse, unne overbeviser også: Med 23,5 meter langt køretøj effektivt handel m.m. I 2013 vilMan man slipper kunne PÅ UDSTYR TIL CAMPINGFERIEN. overbeviser også: Med 23,5 kgkg denne 6,56,5 meter langt køretøj effektivt han ”Campingland.dk Da Schmidt tiltrådte yderligere information: killer”,kan men tingsom kan denudgaven vil veje. påHelmer sin”Ozon computer indrette og skabte er Camp? ud SAT-antenne, Solcellepanel, Eberspächer varme i Bodelen, cykelstativ m.v. ww. og ventilationen slukket. med vogn, kælder, skurvogn, elevator, • behandling. Du betaler kun for deOGdage du danskerne erSaphir på comfort dt ske Kamma, som er kontaktperson for nårfor de besøger wind, 580 QS Südwind. Hertil atvejer starte/stoppe og at lufte ud. efter en følge os på facebookcampingguide” (www. RC kun ét åbenbart ned til et behageligt rumklima l. større SoStort udvalg i den store udstillingshal for campingvogne. børnefa¬miliens GÆLDER IKKE FORTELTE, MOVER MARKISER OG comfort direktør i 1989 var fabrikkens vejer Saphir RC kun ét ned til et behageligt rumklima Prisen for den model jeg har testet sagtens virke selv om Bedste pris Hurtigt salg www.facebook.com/campingferie.dk andre ord for at bladre i kataloger, opbygge sin vogn, så den passer facebook.com/hbcc.dk) amt på over en •VED Op til 1GB data pr. dag • Service på alle typer køretøjer udføres af up-to-date uddannet personale p hen samtportal, på maskiet) og senest Når er gået slukkes og lignende. KUN BESTILLING I VORES WEBSHOP. pladsen. Pladsen har åbent hele kilo året ogmere mange danskere mødes toiletter kommer 2014 modeller fra ikoster 2002tiden - en omfattende lugter der friskt og virkplanikke faktisk at lukke den knap kilo end standardversioved varme temperaturer og til ofessionel hbcc. mere end standardversioved varme temperaturer og til 52 56 441. Januar Herefter omkring 3.500. man fatter at det kan lade sig surfe på nettet og ringe rundt præcis til det behov, familien har n: Vi vil fra Via en 20 timer ozonbehandling af vognen omdannes al ilttiltil vores hjemmeside www.hbcc. • Vi dækker det meste af verden Klik ind på Camping-Kom.dk Tlf. 98 52 56 • Campershop med diverse tilbehør og udstyr 3. november på meret i TV2 Fri. ningen var så suc¬cesfulde importfilial nen omdrejningspunktet og der luftes ud indtil44 ozonen hænges i et skabned, med hvor traditionen tro for at overvintre pladsen, der eralle smukt belig- og Arbejdstøj m nen. Som ved indbygning 8 15turen · og www.pb-autocamper.dk at varme det op på kølige med bl.a. 450 FUsom- på Hvor længe virker maskinen er det permanent. nem pernen. Som ved alle indbygning atWeinsberg varme op på kølige somten81 med vores dk, hvor jeg vil fortælle om turen Hos visse forhandlere kan du også gøre. Man skal jo være åben for alverdens forhandlere. eller ønsker, fortæller indehaver • Tilslut op til 5 enheder til dit hotspot samtidig ozon, somham dræber algelugt og bakterier i vognen. Efter 20 TAST KODEN: TILBUD999 de oplevelser der varhulrum. forbundet men detgenerator, lykkedes at overæk stående vil til- Nogle • Værkstedet ligger 500 m fra Motorvej E45. eralle ude af sæder og (ca. ozon hvorefter gende. Endet: bus kørerproduktfra pladsen klimaanlæg og direkte som så- en klimaanlæg i Saphir familien meraftener“, forklarer produktlige fra jeg fra Holbæk p,lugt. som har Campingferie.dk været CaraOne hvad medtilservice? kalder Naturens egen i Barcelone, Saphir familien forklarer • Kampagne. Lynhurtigt internet på mobilnettet 97meraftener“, bestille enkører Ozon kur,brugt hvis du ikke nye tiltag. Jeg syntes også,total at detlugt og Hvis man har en campingThomas Kaspersen. nkommed campinglivet i Danmark. bevise fabrikkens repræsentantimer, er vognen bakteriefri. afvikler • Fri overnatningsplads – med 500 m til Vejle City og 500 m til Bilka CaravanCenter og til vi ankomaår vores kunder.vi ledes eratnem ateffektivt besøge. Yderligere oplysninger fås ved skrive neratoren startes, efter ca ½ time 2 timer). Herefter lugter bilen af I GAVEKORTS FELTET muliggør tre luftudgange chef Philipp Wegmann. Vi prøver adskille os på Maskinen kan køre ca.at10.000 deodorant? Enkelt og kterier vejen mv. så tre luftudgange enen til er chef Philipp Wegmann. Med sitatfokus på atgenerator beskrive danter om atPrimære fort¬sætte driften da lugt ønsker købe en selv. at kilder vide atdin vogn, kan også -betryggende Vi har kaldt det ”Byg camDet store campingcenter set udefra.muliggør Husk, at der altid er varm kaffe tilstøv, dårlig er fugt/kondens, mug, afløb, mer i Østrig. I årbrugtvognsprisen vil jeg på vejen røg, handle på www. viane at dele sol og meget Se nærmeste forhandler på www.nordkemi.dk • Forhandler af Rapido og PhoeniX autocampere kamma@vilanovapark.com ingen ting og virker ren og frisk. burde lugt i tøjet være væk. individuel og meget fleksibel I automatik-modus skifter service – dvs. vi er meget pligttimer ved normal opbevaring og skånsomt. ske campingpladser, voksede han varaltoverbevist om, atandet. han er lugt i alle individuel og meget fleksibel I automatik-modus skifter gennem den tyske autobane Vi ønsker dig en rigtig god rejse www.simbox.dk Der vil man jan.mottlau@filterfokus.dkTlf. 98 skimmel og hvad der ellers gemindregnes i handlen med en cirpingvogn”, så nu kan familien på kanden og tid til en uforpligtende snak fortæller indehaver Søren sved og meget Bakterier i madrasser, tekstiler, bag lister ave Se videon Campingferie modtager deres præmier med Nordkemi Danmarkportalen ApS · Tlf.sig 0917 nog helligdage 12.00-16.00 • VI MATCHER TYSKE PRISER!!! www.vilanovapark.com Aabybro Camping &hvor Fritid ·blive Knøsgårdvej 121 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 du 24behand48 00 Ozonen kommer ind i alle sprækIsabella Prisma forventes at det store hit i om 2014 og kan seDerved luftfordeling idet køretøjet. stor på lave trods af, at Saphir comfort RC automatisk kunne vende underskudsforretog Alperne i 5572 Østrig, selv verse udstyr som opfyldende med at få ringet brug svarende til 5000 luftfordeling i køretøjet. Derved Saphir comfort RC automatisk På www.simbox.dk finder du detaljerede oplysninger priser, dækning, betingleser etc. mer Isabella Prisma fo 63 33 09 kapris efter gennemsnitsniveauet Olesen. www.jysk-caravan.dk sig i en vogn der har levet i 10 sidde stille og roligt hjemme smad og i hulrum dræbes. overrasker vinderne i deres posten. CAmpINgNyT. morgen, frokost aftensmad portalen blev og drevet sideløbenningen til overskudsæder, i løbet så af få servedele/udstyr Alternativer: ker og i madrasser, de opslået hos Jysk Caravan i Støvring. benyttes koldluftrørene også mellem og varmepumCAMpINgNyT.DK tilbage tilkølekunderne. ViCenter synes linger af koldluftrørene fx. en bil/campingvogn. Hvor længe tager en benyttes også mellem køleog varmepumCampingferie.dk 5 opslået hos Jysk C for alder, model osv., selv om vi ved computeren og finde ud af, forretning. Videoen ligger på Campingferie ønsker LE CamNu er der kommet en ozonmaskine, som dræber alle bakte-Let,Cabby og 92 Campingferie.dk de hans hverv inden år. Og allerede i det efterfølgenVil man havecivile at det skal gå hurhelt op med at lugte. 72 med Campingferie.dk 94 Campingferie.dk Campingferie.dk 5et holder til varmluftfordelingen. Saphir pedrift og holder således den også, at efterhånden har fået Campingferies YouTube side: til og Ulla tillykke Service består i at støvsuge behandling? n brugt de varmluftfordelingen. Saphir pedrift ogvi holder således den nping bruges til:og Søren selvfølgelig lige skal kaste et blik hvilken vogn der passer bedst, for 94 CAmpINgN rier inde i campingvognen samt slår alle lugtpartikler ihjel via markedsføring i den finande år, var dette en realitet. Danmarks billigste campingvogn LECampingferie.dk Campin 94 etCampingferie.dk Campingnyt.DK tigere eller lokalet er større, comfort RC med varmepumpe indstillede ønsketemperatur www.youtube.com/user/cammed titlen som Campinga stærkt og Årets CAMpINgNyT.DK stillet stærkt hold, så Årets faglig- Campingforhandler lille filterRC på forsiden med en al-2013 AMS MAMMUT comfort med varmepumpe Det afhænger at lokalets/camindstillede ønsketemperatur ugt og dræbe LE Camping blev på den, når der handles, forkan at se sigerda, han. cielle branche. Siden har hans strategi og leEn ny æra begynder! en 2 gange 12 timers behandling, som de danske forhandlerne Sun Living Campingnyt.DK 19-12-2012 22:16:22 polyurethan pingferie forhandler 2013. man vælge en større maskine. Hvad gør den: fås i handlen fra maj 2013. dag ogogså nat. Et pluspunkt: - det intelligente rangersystem delsesform styret Det store lyse serviceværksted udfører alle former for service og reparationer bedre service CampingNyt.indd 72 i handlen fra maj 2013. dag Etstørrelse videre heden er ividere top –pluspunkt: både vedr. fås mindelig støvsuger efter behov. pingvognens og hvor I starten af 2013 invi hvilken stand, vognen er i. 27-04-2013 17:56:42 - Så kantilbyder man klikke sine valg ind i mindre rum, CampingNyt.indd 94og nat. 02-10-2013 20:37:30 i Adria-mærket forbindelse med serviceeftersyn. 19-12-2012 22:16:14 CampingNyt.indd kørte til LE Camping i FrederiksI starten af 2013 ApS Truma 14-09-2015 22-12-2013 00:29:42 CampingNyt.indd 94 R: 9092 inviterede 27-09-2014 00:20:04 19-12-2012 22:16:14 Se vores CampingNyt.indd 21:37:57 Hvad skal man passe på med: Tilslut maskine til strøm, så Autoriserede Partner forApparatet arbejder i begge Per Højgaard solgte aktiviteterne ind i toppen af salgslisterne og Campingferie.dk der på beskidt er som her, hvor en sideplads skal skiftes på en vogn efter en af de sidste storme. Autoriserede Truma Partner forApparatet arbejder i begge lag idligere. Men Har man spørgsmål, kan de selv– hvad enten det drejer sig om campingvogne og trailere. Da maskinen kun benytter sig nsder er. En bil som er hårdt og at fjerne: brugtv Der findes som mange forskellige former forCaravanCenter lugtbehandling, Holbæk & Marine 7rs havn og overraskede Ulla og Campingferie.dk deres mange k re dialog og kommunikation på tværs af Bilde kender desuden r.d vandog CampingNyt.indd 97 betydningen 22-12-2013 00:29:45 ... for dig, campe CampingNyt.indd 94 09-03-2014 20:50:25 til en professionel aktør i 2008 som i de seneste år endda maruto vanCenter & Marine tusinde læsere til at b-a Ozon er virkningsfuldt. Man må omdanner generatoren ilt (02) til handlere yder 5 års delegaranti funktioner meget støjsvagt og w.p ture med venner samt masser af andre ture, hvor det er smart ciel tur nemlig g ww 27-09-2014 da CampingNyt.indd 97 handlere yder 5 års delegaranti funktioner meget støjsvagt og 00:19:38 følgelig også tastes ind, ligesom dobbeltseng, parabol, varmesyeldigvis at gå Søren Mortensen med Pokalen tusinde læsere til at deltage og af den omgivende luft, skal der medtaget af røg og parfume arfume-, Skal IClub have solgt jeres campingvogn modtages men detDanmark der gør ozonbehandling unik at der ikke tilføres en stemme Tabbert Danmark og Tabbert Club Sverige afholder fælles træf kedsledende. Tabbert Club Arrangerer tureopholde til alle er, årstider. Campingferie h hele Isabella højt. Samtidig er det væsentfortsat driver campingland.dk. stærke særlige ånd, på den cam på alle Truma klimasystemer. Odie Ladyrødder som fås og ifor både ikke sigom i lokalet, når en kan derfor også køre om natten. atden medbringe en kompakt autocamper med sovepladser, bad, ozon (O3) som nedbryder lugte gt. har valgt der ved, generator er og kan. Campingferie har prøvet en og titlen -Årets Campingforhandpå den campingforpå alle Truma klimasystemer. kan derfor også køre om natten. manhans kanbehandlinger bede at blive ringet erVi førende indenstemme kvalitetsautocampere med luksuriøs indretning. Der er kun de Vi fra stem, ekstra køjer osv – er og også fraSiden mere om det påbrugt facebook. vil nge kunder, mød Jysk Caravan Center på ikke tilføres andet en strøm og måske også af lugt fra hund, anvisningsvogne ring og hør nærmere! gte, tis, gær, anden lugt som kendt tidligere for at overtiltræden hos ADRIA Igennem årene har Helmer handler som de men en gang om året. eforhandler Ozon generator lig for mig at sikre vores fokus på service af kendetegner en familievirksomhed grå.til Polaraterialer under fremstillingen. Tag ogog sider er var bygget oper i glasfiber, som ekstra og ler 2013. handler som mente skulle toilet ogde køkken. tur www.truma.dk Dette effektive system behøver Lvælge Comfort, LTFligesom Comfort. behandling foregår. Betjening og bakterier. Præcis solen ADANMARK importør deltager ogsåer fortælle lidtstærkt om i.brændstofCampingferie redaktionen Producenten oplyser følgende: Ozon generator hvad d luksuriøs indretning. Der er kun brugt de www.truma.dk Dette effektive system behøver op. ekstraudstyr som f.eks. atFjerner kvalitet Plugt S titlen ”Årets cam ngspartner 1.varmede¬cember 2010,men at have Schmidt også710 været en dynamesserne. stikkontakten. En behandling vil normalt kræve en normal døve den eventuelt grimme der må være i vognen, leret med styrofoam og dobbeltbund. Alt træ i konstruktionen er erstattet med polyurethan kendes på nuværeneffektivt sorte striber, Fuld kontrol over kunderne og afstemme forventningerne Carsten Dyg, der er forEn række af nøgleordene i forhave titlen ”Årets campingformere nærliggen Gasalarm som varsler flaskeøkonomi på turen og 200 hvad visig imidygget op isiger glasfiber, som er ekstra stærkt og tsabella”, med ikke at vi i køleog varmemodus ca. 4,2 Fra Knaus har vi 500 EU Sport, under en behandling forgårom ved gør det. O3 forsvinder af sig selv Importøren forholder kommet i besiddelse af et billede OzonGenerator 100 eller mere nærliggende end at bruge Antons Camping i Videbæk har handler 2013”. Opløb være svært at træffe det optihar Per indledningsvist beskæf(pur-skum). Der er 5Caravan års tæthedsgaranti. mo i udviklingen af campingi køleog varmemodus ca. 4,2 Det er også muligt at bede at fortelt, tæpper og andre ting efter ysk Caravan 15 81 · www.pb-autocamper.dk punkt, men en række af Du kan møde Jysk Center koster ca. 30 øre i strøm. rengøring og støvsugning, og så lugtpartiklerne i stedet dræbes. Derudover er det unikke ved som lugter betaler sig! bindelse medpå overrækkelsen afkr. på spisning, handler 2013”. Opløbet starbruger af liftkort, konstruktionen er erstattet med polyurethan Alf Jakobsen, Tabbert Club Danmark, fortæller: til Isabella tværs af grænser”, siger Lars dnbefaler... for Isabella Fonden. den på 10 gasser og kulilte. Alarmen er 12 Blandt de populære modeller er detilsåkaldte kassevogne som enne tur tilkøb er du afden snavs og belægninger. i højsæson Apå strøm. og fra hvor 500 QDK Sport, 500 FU Südhurtig ind ogpå udgang afsom lokalet efter kort tid. Man kan også lertid tavs forhold spørgsmåsig med markedsføring og for tede midt Peers fra Adria’s udviklingsværksted, vogne, og idéerne tilklimaanlæg flere af lufte degæl- tiget Evt. med bil, campingvogn, Thermo Guard, som giver optimalt indeklima, mere stabilitet, vandog desinfektion &i lugtfjernelse, Peers 10bytte år gamle Hobby udviklet unikt system, så man male valg, men det har til Antons ske campingforhandlere A strøm. få et tilbud finansiering samønske og behov. Det samme æthedsgaranti. campingplads m.m. Pokalen var følgende: tede midt i højsæsonen hvor ngfirma, hvor A U T O C A M P E R C E N T E R V E J L E til 40 m2, men i Danmark brusom nok er mest kendt for depå messerne i både Aalborg og 2-3 timer med ozon generatoren ozonbehandlingen, at den samtidig også dræber alle bakterier unge Edition Vi holder 20 års jubilæum den 2/5 2014 på Odense camping. Vi er Bilde. haglsikring, så 97 har man i stedet for de normale 5 år, 10 års tæthedsgaranti mærk, at netop ordet ånd indgår i tusindevis af campis Excellent 540 so Campingferie.dk er populære blandt det grå guld, mens børnefamilierne og et kan du læse V og kan monteres direkte på salg af autocampere, men med ud. populære bedst sælgende På trods af den integrerede var-service let om hvilken autocamper derud wind, 580 QS Südwind. Hertil hvor der normalt ikke erhar adgang, atmen starte/stoppe og for at lufte rede fåetindeklima, disse nyheder efter enog behandling. transportabel model. Personlig tusindevis af540 campister besøger Excellent som han netop kan sætte sit personlige præg Campingcenter i Videbæk fundet ptimalt mere stabilitet, vandog 40H, 150hk. med tilbuddet Euro5+, mc og autocamper På trods af den integrerede varder andet, løst inventar stole, Meget økonomisk i brug. helst Truma iNet System ger mobilhomes påovertaget enten res Rapido autocampere, men sig hjemme i vognen, som er––f.eks. skjult bagvi magasiner, lister mv. Herning, hvor firmaet vil stille med Ellehammersvej 10 . 7100 Vejle . Telefon 75 82 55 22 ls har mere end 35 års erfaring i på køb, salg og udlejning af autocampere og er eneforhandler de danske forhandle en klub ca. 40 vogne og afholder mindst 5 arrangementer om tiden har han gradvist camping¬vogne, er da også født elsen fra Carsten Dyg som er en af bedsteforældrene kigger efter alkovemodeller i prisklassen kr. ny webshop vinteroptimeret batteri eller på omformer. Let res forretninger. male 5 år, 10 års de tæthedsgaranti Stort produktkendskab danske forhandlere ogalt i sepForretningen er fyldt med på udstyr reservedele mepumpe er Saphir comfort RC afbilledet men konstaterer lige som fotografering ofte ertilbud kommer 2014 modeller Herefter lugter der friskt ogfra virk-osv. 30Vim2 Derløsningen erer tale om en og professionel vinteroptimeret iklar TV2 Fri. på indretningen efter ønsker på. vender et glitilbud borde, service, gryder, pander i Danmark afer Frankia luksus autocampere. Email: info@vejlebilelektro.dk . Website: www.vejlebilelektro.dk mepumpe Saphir comfort RC otalvægt og 5.000 gode måned blev 35 m2,med afhængigt de harSkader altså også bygget moKronings harvinduer solgt ozonmaskinerne til næsten alle danske tember snak et stærkt hold, til at informere ogeller fleretilbage opgaver i det hans skrivebord. Preben Nielsen: Vide vil fra 1. Januar på året. ikke ogflere trøjerne erkg.en slagstember TeddyProfessionelle medarbejdere 200.000-350.000. Derudover er ikke der ligeledes interesse for demåned blev der lukket amle” medarbejdere som har været dlejning og er eneforhandler Etater,stemme at vognen at kortfattet, montere. Spørg din forhandikke blevet større, men endnu øjde 3,06 meter,af autocampere at fabrikken konstant helt forbudt, da fabrikken Weinsberg med bl.a. 450 FU Hvor længe virker maskinen og for ningen er permanent. og behov. Markedet bugner af OZON generator til nem og perAntons Campingcenter har Et er, at vognen er blevet gjort efter højst to dage, og så er kunFor hvert klik regner programmet på for ikke blevet større, men endnu være i luften med vores RSTE 2015 NYHED FRA FRANKIA - som SPECIAL LETMODEL ULTIMATIV LUKSUS2013 FRA FRANKIA WWW.FREDENSBORGCC.DK dende generationsskifte. Af dem finder man blandt manaf hvor de placeres. bilhomes siden 1962. m er dejligt varmt at have forhandlere som tilbyder en ozonbehandling på 2 gange 12 Uanset hvordan vejret er, med Truma iNet System Godt værksted for at stemme på forhandlerne. s autocampere. n Olesen, der nye gamle kunder om de Klubben er baseret på gensidig respekt og hyggelige sammenlintegrerede og de„Det helintegrerede enten de erFrankia eller brugte. frakan starten sammen med Søren Men nu er bestilt en ny Kabe som leveres inye løbet af januar mhelt Campingren, men der er ler. Vejledende pris kr. 595. gummilister. mere kompakt. er 8 cm dsløb det I innovativt 840 af Lounge Edition arbejder og hårdt i Frankia T 72 GD-L medder lav garage ønsker at afsløre sine nyheder Mange forhandlere egen webshop, som har været CaraOne Kampagne. hvad med service? Nogle kalder det: Naturens egen campingvogne – den ene model Stort udvalg i den store udstillingsinvesteret både tid og penge i et med duo-dobbeltseng manent fjernelse lugt. ren, men der er hjørner og steder den godt klædt på til gå videre i pris og vægt ud, så man til sidst Skiftedagen er fastsat til den 1. ge enkeltsengs¬modellen 472 mere kompakt. „Det er 8 cm løb kan det Det store campingcenter set udefra. Husk, at der altid er varm kaffe nden bag Tuxer i Danmark Troværdige Mange forhandlere var med39 i B nyheder. gsandiet ankommer du med altid iet din behagelige tempererede Vores mobilhomes Vi kan tilbyde mobilehomes JS komponenter dansk importør timer i forbindelse serviceeftersyn for kunleveres kr. 399,-. Bygget på Fiat Ducato 40H, 150hk. Euro5+, Bygget på komster FiatHillerødvejen Ducato 35L, 150hk. Euro5+ hinanden, rmaet netop med i indog udland. mange spændende 2014 sIdeen til 3 personer, ULTIMATIV LUKSUS FRA FRANKIA og at aard. som skal være rammen om en række spændende campingvar, et stor ønske fra vores kunder. opløbet så der var sp Dornen 16, 6715 Esbjerg N man ikke lige ka år nu er fjernet. Jeg tænker også bruge campingvognen. Jeg har der er tvangsmed Thermo Guard kortere end det Sa-jorden Egenvægt kun 2.800 kg., totalvægt 3.500 kg. nuværende fort RC (RC =altid Reudviklingen af nye spændende før tid. december 2016. www.adria.dk LU (482 og 492 LU) som hører Nede på Vi prøver at adskille på opløbet så der var spænding til til Maskinen kan køre 10.000 Bonnicksen som siger Enkelt effektivt og er flottere end den anden og system, der guider kunden SeLUmere på www.nordkemi.dk hal for campingvogne. Ozonen oxiderer bakterier mv.genså deodorant? man ikke lige kan komme og købsprocessen, påpeger et nøjagtigt billede af,en kortere end det nuværende på kanden og tid til en uforpligtende snak fortæller Søren rt RCtur (RC = Revi med oplyser gerne omos nærmeste forhandler - ring tilindehaver os påca. 43 69 67 77 3480 Fredensborg · Tlf :Sacampingvogn. Styr ganske enkelt varmeanlæg og Frankia I 840 Lounge fuldt udrustede med badeistår forskellige indretninger for4.024man kg.,er totalvægt 5.000 kg. - altVelkommen interiør er lavet i Balser træ, som gør atEdition Hvis kunden ønsker ozonbehandling som ikke erThomas i forbintil en nyt Campingferie.dk magasin som ganske ske til de Tlf.: 75 82 55erdet 22 . phir www.campershoppen.dk Tabbert Club Danmark: SåEgenvægt nu kan handle på www. 4uxer modeller det sidste. sten er historie kunEvents og Ekspeditioner de næste år. Den første Ekspedition mark Rundt i en 3-punktsseler DuoComfort, Ring: 75 16 70 10 Mail: steens-mc@steens-mc.dk man sparer 70 kg. Altid imødekommende sidste. til blandt Adria’s bedst sælgende på kroppen, du Længde 8,40 meter, højde 3,06 meter, en 10 år gamme Bygget på Fiat Ducato 40H, 150hk. Euro5+, comfort“, siger Wegmann. lidt på når vi er på tur og hunden rejst madrasser og flyttet hynder, slutter at sætte efter behov køleen løsninger indenfor Hvis billedet med smarte finesser, dersandt, gør tyder service – vognen dvs. vi ereretmeget pligthele købsfasen. timer ved normal opbevaring meget skånsomt. de nem nedbrydes. Fjerner lugtautocampere i alle 10 år gammel vogntaler lugter Kaspersen. Yderligere informahvordan stykket samOlesen. www.jysk-caravan.dk phir comfort“, er behov køle hbcc-shop.dk klimasystem fra undervejs Truma App. Behold den og Juryen bestod af Cam bredde 2,30 meter. . Der vil man Længde 7,18med meter, højde 2,89 meter,siger Wegmann. Thermo 13.860,værelse, køkken, soveværelse, tæller Elkjær fraCampingferie Autodelse serviceeftersyn ermed prisen kr. 599,-. gratis. gt et spænCabby 650 FTånden Klar til attraditionen Campingferies kommer iafGuard februar ogpå den kan tro følge ”Live” på le nyere camåan toppen” og det erJuryen han indretning nogen¬sinde. sige, for er Semed videon hvor modtager deres præmier medBjarne Se os www.steens-mc.dk bredde 2,30bestod meter. sfiltre Indrettet tilog 4 personer med duo-dobbeltseng Egenvægt 4.024at kg., totalvægt 5.000 kg.i internettet „Dermed er dette anlæg detdu nemtog afredaktion et eller kommer ind er våd. Det lugter så luften kan cirkulere vognen. køre natten 86 Campingferie.dk 2.400 W eller og campingvogne. Man vil dog det på en ny autocamper erhjælpe kunne købe diverse udstyr som campinglivet behageligt. Det kan Vi har udviklet et system, så man ugt de opfyldende med at få ringet brug svarende til 5000 behandtion: www.antonscamping.dk men, hvad den vil koste, og hvad rum op til ca 50 m3 nemt af et eller andet. Masser af campingtilbehør og „Dermed er dette anlæg det fulde kontrol via statusog alarmmeldinger og 400 W eller læsere over førerhuset plads til 3 personer, og Indrettet til 2 personer med 2 enkeltsenge i stuerøget og møbler, ernødvenlige Vejle, som evelser. Men Længde 8,40 meter, højde på 3,06 meter, I tilfælde af,vinderne at derer været i vognensåerde det Flot af behandling enten du køber læsere og redaktionen Cam96 Campingferie.dk åtærkt detkomforten må være rigtigt nok. er en TabbertFacebook, campingvogne, som mødes til camper Center overrasker ihar deres posten. BY LOO), 620 ogindretning. og de sociale medier Twitter, YouTver enkeltseng i loungen.reservedele/udstyr bag,Campingferie.dk der kan•kun laves ombrugt til 1 storsammenslutning dobbeltseng ksuriøs Der er de met tilbage iude hele kontion med borde, stole, 21-09-2013 00:53:19 autocamp.dk bredde 2,30 meter. mindste indbygnings klimaanMange tror at m 00 W ved en gerne afsløre, at der er flere store på vej fra ADRIA fabrikken, til de man måske ikke så meget selv, Næste morgen lufter jeg vognen g ikke skal pingferie, der valgte tilbage til og kunderne. Vi Rapidsynes Campingferie.dk 63 linger af fx. en længe tager enVideoen Mange tror at man blot skal yurethan 96 Campingfe opdateringsfunktionen sørger for, at dui,bil/campingvogn. er absolut 11 siddepladser, stk. 3-punktsseler 4 siddepladser, 4der stk. 3-punktsseler mindste indbygnings klimaanudstyr telte og trailere. W ved enatude pløkker eller en campingvogn pingferie, valgte et op i også glasfiber, som er ekstra ogCamping forretning. liggersamt på til Campingferie LE CamVenlig hilsen du/I kan Campingferie.dk 5 Hvor at flytte ind når de er stilimportør agent for Indrettet tilstærkt 4 personer LE med duo-dobbeltseng digt at pudse vinduerne indvendigt, da røgen hænger mest fælles timer i4 ind og udland. tilÅrlig Adria,Camp-Let,Cabby og ønsker og slet ikke tale grøn ejerafgift kr. 13.860,Årligube grøn ejerafgift kr.Instagram. 8.120,- ture og samvær, med hyggelige en og det kan mærkes ler finder i Frederikshavn som over førerhuset - plads tilfør 3 personer, og truktionen er erstattet med polyurethan læg i sin klasse og kan monteres over 4° C. „Det er nyheder på vej fra den Slovenske danske campister, formentlig til sprøjte noget g 03-10-2013 17:49:43 men gæsterne gør. De kan måske Blandt de mange deltagende ud nogle timer jeg lægger i Frederikshavn som Årets Cam22:16:22 også, vi efterhånden har Campingferies YouTube side: let ping og Ulla tillykkeat Service består i atplads, støvsuge behandling? fremtidssikker. Grundpris kr.ienkeltseng 962.400,kan maskinen bruges til:og Søren sprøjte noget grannåle ud imedHvad lægKom sin klasse og monteres er 4°ogC.som „Det19-12-2012 Burstner. Peer Neslein i loungen. pårengøres den rigtige slut-et home ii Skandinavien. plastvinduerne somfået derfor skal før behandlingen F nddsgaranti. og mød ogkan få duft en snak Peer Neslein på Kabe stanlassic, vier pingforhandler 2.681.000,Compact chassispakke kr. 36.820,pingforhandler 2013 e.kr. tionen campister er udtrukket en række 2013. Køb, salg og udlejning af autocampere 11 siddepladser, 4 stk. 3-punktsseler ultatet af etpå samarwww.youtube.com/user/cammed titlen som Årets Campingi f.eks magasinet.“ Og vægten b e d at køle et op til caravan-producent. • er en fritidsklub, der samarbejder med andre Tabbertklubber i sæson 2014. Steens MC Center annonce.indd 1 11-09-2015 15:22:52 vognen, men de bare ikke lide at sige noget. hynderne på plads. stillet etforetages. stærkt hold, fagliglillefordel filtervaske på forsiden med22-12-2013 en al- 00:29:42 Det afhænger atDanmark lokalets/camMoskitonet på kabinedør kr. 4.910,iden f.eks magasinet.“ Og vægten Perfekt tiltil atFerie fjerne lugt og dræbe men det lægger sig blotNy model køle et opCampingNyt.indd til Det storemed lyse serviceværksted Chefredaktør og campist alt indeklima, merevognen, stabilitet, vandog Årlig grøn ejerafgift kr. 13.860,- og Messecenter ter Bjarne Elkjær, der oplyser Tabbert Club til også generalforsamling. Et moderne mobilhome er h e Manså kan gardinerne. i Bella Centret Herning Alle. Peer Neslein fra Cam k.Der 96 vindere af gavekort som har for forhandler Neslein fra Campingferie.dk Ialt kr. 1.004.130,er kun brugt de Peer pingferie 2013. www.nbc-jels.dk Caravan rs Bilde er kendt som g rhandler Påbegynd fremtidens camping med Trumaer iNetvor System! www.hbcc.dk 5 år, 10Design års tæthedsgaranti Den på 1. Maj 201 udlandet, om arrangementer. Hvorvidt det er tale om en pingvognens Der er tale om en ny model der ISpejle øvrigt det 5.man år ispændende træk at viafsamles Campingferie Vinter vleøen med – din tilfredshed styrke !Spejle oven Nutil kan jegsvamp give vognen en nnovation en helt anden ogPris bedre service Jeg er ganske overrasket Den 1.faktisk Maj 2012 overtog Søren om er ekstra stærkt og oven heden også er i top – både vedr. mindelig støvsuger efter behov. størrelse og hvor 01-05-2014 20:38:11 bakterier og i mindre rum, på den lugt gerne vil Tilbud kr.er 999.800,CampingNyt.indd 96 den lug kr. 2.681.000,udfører alle former for service og at Rapidhome opfylder de et sommerhus på hjul indretI tilfælde af, at der er kraftig skidt i møbler og tæpper skal målet ”Kan I CampingNyt.indd 62 28-09-2016 12:16:51 26-09-2014 22:22:58 Caravan attet med polyurethan 3 1 mbitiøs erhvervsmand. ning af autocampere og er eneforhandler 0 2 De første 2015 autocampere er t faceliftet model, eller en helt tilhører Adria’s delintegrerede Olesen Jysk Care s ene Camp som er en udendørs udstilling med en række spændende på ferie mod e med. Så det er end kunderne fik tidligere. Men Olesen Jysk Caravan Center i Støvomgang en gang i mellem. Jeg over resultatet, da vognen virkelig t ogbiltrailere. campingvogne disse 2 super lækreer luksus Frankia autocampere påer siden AltomCamping.dk, find evt. link på vores forsidenandet af vores hjemmeside Dasom maskinen kun benyttertil sig der En som er hårdt Europæiske blandt godbrevkasser, tilwww.nbc-jels.dk at fjerne: me- beskidt isamme med. det en dårlig løsning. reparationer her, hvor en Signe & Peer Neslein godt. Det krav i henhold tocampere. tet med luksus, disse støvsuges først. der.stnaturligvis •Såer en klub med årsarrangementer, turforslag, eden B N B eEdition stabilitet, vand- og er fokuseret på resultanetop ankommet til PB AutoTuxer nydesignet autocamper der er autocampere. e, Markedets ring og siden h udstillere, konkurrencer med mange præmier samt underholdep Grand Chenu begynder det heldigvis at gå ng I Düsselring og siden har han og hans kolDen rigtige løsn vil beholde denne. Den kan jeg af den omgivende luft, skal der har fået renset luftet, så al lugt medtaget af røg og parfume på facebook. Vi vil 27-04-2013 17:57:00

ndende guidede campingture

REDAKTIONEN HAR ORDET N TI 600 ME Jysk Caravan Center satser på service CAMPINGNYT

NX-1 kulilte og gasalarm

Jysk Car

mobilhomes på de danske campingpladser

Mobil A/S

al mpister straffes?

generatoren 27-04-2013 17:57:00

2015 autocampere hosGalleon PB Autocamper TRIGANO

nen indvendigt ye LED pærer

Foldbar Elcykel

e LED pærer

Rent. Nemt. Effektivt.

19-12-2012 22:16:22

Mobil A/S

Campingferie prøver Ozon generatoren

Camping

Vilanova park syd for Barcelona FRA DEN 26. OGkulilte FREMog Internet når MAJ duNX-1 rejser? 360 6092 92 på serviceer et besøg værd TIL DEN 7. JUNIgasalarm 2014

G

REDAKTIONEN HAR ORDET Ozon generator renser vognen indvendigt armepumpe Fjern lugt og bakterier mepumpeByg dinfoto egen campingvogn Spion -VI Adria Autocamper GIVER 15% RABAT Tabbert Club Danmark fejrer 20 års jubilæum gvogn i campingvogn/autocamper! Vil du sælge Campingvogn

Ozon ge

19-12-2012 22:16:22

Mobil A/S

R.NU

k ASSE!

ndende guidede campingture camperer OPUS Vejle Bil Elektro ele året« er Center Vejle 27-04-2013 17:57:00

Jysk Ca

Nordkemi Danmark ApS

Nordkemi Danmark ApS

caMp SYSTeM NX-1 kulilte og caMp-clean gasalarm

mobilhomes på de vogne danske campingpladser KØBES KONTANT Salg af velholdte brugte med 9 Mdr. 100 % Garanti Ny vogn fra 55.990,-

Mobil A/S

www.js-komponenter.dk

REDAKTIONEN HAROG ORDET AUTOCAMPERE NNKIA... TI 600 ME TYSK KVALITET I SÆRKLASSE! Jysk Caravan Center satser på service NYERE CAMPINGVOGNE TET I SÆRKLASSE!

LITET

27-04-2013 17:57:00

RKLASSE!

Steen’s MC Center

www.tsgrafiskpro.dk

al 48 48 09 70 SSE! ET I SÆRKLASSE! mpister straffes? F gåbro

generatoren

2015 autocampere hosGalleon PB Autocamper TRIGANO

✓ til foråret

mit telt

EUROPAS MEST SOLGTE

Rent.


Din nyeCaravan PolarA/S forhandler Hinshøj er dit lokale Caravan Center i Midt/ Østjylland kun vest for solgt Randers, 25og km øst for Viborg, Som alle nok ved er 10 Cabby blevet til Polar i denne forbindelse 38 km nordøst for Silkeborg og kun 30 km nord for har vi også fået forhandlingen af Polar fra den nye sæson. Århus. Så kom ud og se vores udstilling, som bugner af nye camp-

Hinshøj Caravan A/S er dit lokale Caravan Center i Midt/ Vi kan præsentere den første nye Polar vogn til vores Åbent hus ingvogne nye2017 udstyr den Østjylland kunog 10det vestsidste for Randers, 25 kmtil øst for kræsne Viborg, campist. Fredag, Lørdag og Søndag d. 28-30 Oktober. Vores imødekommende og altid venlige/professionelle

38 km nordøst for Silkeborg og kun 30 km nord for Århus. personale stå til rådighed foraten godt kom udombæring og sevil vores som bugner nyehandel, camp-kanet ISåsamme harudstilling, vi også sikret os vi af igod fremtiden levere ingvogne og det sidste nye udstyr til den kræsne campist. råd eller bare en god snak om camping. reservedele til de Cabby der allerede kører på de danske veje, da Polar Vores imødekommende og altidaf venlige/professionelle har overtaget salg og A/S produktion disse. hvor campister mødes. Hinshøjvil Caravan i Ålum, stedet personale stå til rådighed for en god handel, et godt rådglæder eller bare en god om camping. Vi os meget tilsnak at komme i gang med dette nye projekt og

håber atCaravan vores kunder vil tage ligesåhvor godtcampister imod Polar i vores forretning, Hinshøj A/S i Ålum, stedet mødes. som de gjorde med Cabby da vi startede med dem.

Vi har selvfølgelig også fået en masse nye 2017 vogne hjem fra Fendt,

Din Hobby,caravanforhanDler Dethleffs og T@B så vi er klar til at levere netop din nye vogn til sæson start 2017.

Din caravanforhanDler

der erudvalg stort presaf påcampingvogne, fabrikkernes produktion af de nye 2017 modeller •DaStort campingudråder vi campisterne til at være ude i meget god tid i år, da der næsten er styr, reservedele, campingmøbler m.m.

udsolgt af 2017 modellercampingudover hele linjen. • Stort udvalg af campingvogne, styr, reservedele, campingmøbler m.m.til klargøring af nye • Topmoderne værksted

Vi servicer selvfølgelig stadigvæk de mange Cabby der kører på det

ogværksted brugte • Topmoderne til klargøring af nyevi de gamle Cabby kunder om danske marked,campingvogne. men samtidig beder og brugte forståelse campingvogne. for den lange ventetid på reservedele, da Polar ikke har alt •oppe Danmarks største og kører endnu, menFendt-forhandler. regner med at være klar efter årsskiftet.

• Danmarks største Fendt-forhandler.

ÅBNiNGSTiDeR Vores åbningstider ÅBNiNGSTiDeR 4. Januar - 31. August:

Påsken:

Pinsen:

Andre Helligdage:

Januar - 31. August: Pinsen: Andre Helligdage: 1.4.September – 21. December Påsken: 2. Januar – 1. September Tjek Vores hjemmeside for Man. - Fredag kl. 10.00 - kl. 17.00 Skærtorsdag kl. 10.00 - kl. 16.00 Pinselørdag kl. 10.00 - kl. 13.00 Kr. himmelfartsdag 10.00 - 16.00 Man. - Fredag kl. 10.00 - kl. 17.00 Skærtorsdag kl.16.00 10.00til-Pinsedag kl. 16.0010.00-17.00 PinselørdagLukket kl. 10.00 - kl. åbningstider 13.00 10.00 Kr. himmelfartsdag 10.00 - 16.00 Lørdag 10.00 -10.00-17.00 kl. 15.00 Langfredag kl. 10.00 -Mandag kl. St. Bededag 16.00 Mandag tilkl.Fredag Fredag i-hellidagene. Påskelørdag Søndag - kl. 16.00 10.00 - kl. 16.00 Grundlovsdag - 16.00 Lørdag kl. 10.00 kl. 10.00 - kl. 15.00 Langfredag kl.Lukket 10.00 -2.kl.Pinsedag 16.00 kl. Pinsedag Lukket 10.00 St. Bededag 10.00 - 16.00 Lørdag Påskesøndag Lukket10.00-15.00 Påskelørdag Lørdag Lukket 2. Pinsedag kl. 10.00 - kl. 16.00 Grundlovsdag SøndagLukket kl. 10.00 - kl. 16.00 10.00 - 16.00 2. Påskedag kl. 10.00 - kl. 16.00 Påskesøndag Lukket Søndag 11.00-16.00 Søndag 10.00-16.00 www.hinshoj.dk 2. Påskedag kl. 10.00 - kl. 16.00

Hinshøj Caravan A/S • Gl. Viborgvej 392 • Ålum 8920 Randers NV • Tlf. +45 86 46 60 72 salg@hinshoj.dk • www.hinshoj.dk

Hinshøj Caravan A/S • Gl. Viborgvej 392 • Ålum 8920 Randers NV • Tlf. +45 86 46 60 72 salg@hinshoj.dk • www.hinshoj.dk

Annoncer.indd 44

Annonce Hinshøj.indd 1 Annoncer.indd 44

30-04-2016 12:01:42

28-09-2016 30-04-2016 17:36:40 12:01:42

Campingferie bladet 53 - Camping  
Campingferie bladet 53 - Camping  
Advertisement