__MAIN_TEXT__

Page 1

De 13 musea van Leiden The 13 museums of Leiden

Actuele tentoonstellingen Current exhibitions


WELKOM IN MUSEUMSTAD LEIDEN

WELCOME TO THE MUSEUMS OF LEIDEN

Geen andere stad in Nederland heeft zoveel fantastische musea op loopafstand van elkaar. Krissen uit Indonesië, een anatomisch theater, een Egyptische tempel, schatten uit Japan, de botanische tuin waar de eerste tulpen in Nederland groeiden en een ontdekkingsreis door het menselijk lichaam: de Leidse musea bieden een verrassend aanbod van natuur, kunst en cultuur.

No other city in the Netherlands has so many fantastic museums within walking distance of each other. Krises from Indonesia, an anatomical theatre, an Egyptian temple, treasures from Japan, the botanical garden where the first tulips of Holland flowered, and a journey through the human body: the museums in Leiden offer an astonishing range of nature, art and culture.

Exposities, workshops en evenementen brengen deze bijzondere collecties tot leven. In de weekenden en vakanties worden kinderen getrakteerd op spannende en speelse activiteiten. Dit jaar openden twee grote musea weer hun deuren: Museum De Lakenhal en Naturalis. Hierdoor is het museumaanbod in de stad weer compleet. Daarnaast is Rijksmuseum Boerhaave verkozen tot Europees Museum van het Jaar!

Exhibitions, workshops and events bring these exceptional collections to life. There are exciting and enjoyable activities for children at weekends and in the holidays. Two museums re-opened in 2019: Museum De Lakenhal and Naturalis. This completes the museum offer in the city. Also, Rijksmuseum Boerhaave has been chosen as European Museum of the Year! Be sure of a warm welcome to museum capital Leiden.

Je bent van harte welkom in museumstad Leiden. PS. Wist je al dat diverse hotels in Leiden ook museumarrangementen aanbieden? Hierin zijn museumpassen al inbegrepen. Zie leiden.nl

PS. Did you know that various hotels in Leiden also offer museum packages? See leiden.nl

RIJKSMUSEUM BOERHAAVE

RIJKSMUSEUM BOERHAAVE

Europees Museum van het Jaar Rijksmuseum Boerhaave is verkozen tot Europees Museum van het Jaar. Het geheel vernieuwde museum biedt jong en oud een kijkje in de verrassende wereld van wetenschap en geneeskunde. De wereldberoemde collectie laat zien waar het allemaal om draait: nieuwsgierigheid, creativiteit en doorzettingsvermogen. Ontdek meer over de belangrijkste ontdekkingen uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis een denk mee over de grote vragen van nu.

European Museum of the Year Rijksmuseum Boerhaave has been chosen as European Museum of the Year. The completely renewed museum offers young and old a glimpse into the surprising world of science and medicine. The world-famous collection shows what it’s all about: curiosity, creativity and perseverance. Discover more about the most important discoveries from Dutch scientific history and think about today’s major issues.

Kosmos: Kunst & Kennis 8 oktober 2019 - 15 maart 2020 Inspirerende kunstwerken en objecten uit de wetenschap van vroeger en nu tonen de onmetelijke fascinatie voor het heelal. Gastconservator is prof. dr. Ewine van Dishoeck, de gelauwerde Leidse hoogleraar astrofysica. Leuk en leerzaam Ook voor kinderen is er veel te doen. Er zijn kinderspeurtochten met wiskundekoffers en dokterstassen. Schateiland is een leuke doe-tentoonstelling over ontdekkingsreizen in de Gouden Eeuw. En in ‘Spelen met Wiskunde’ ontdek je de allerleukste wiskunde in je dagelijks leven: in muziek, Formule 1, gezondheid en in de natuur.

rijksmuseumboerhaave.nl

Cosmos: Art & Knowledge 8 October 2019 - 15 March 2020 Inspiring works of art and objects from early and modern science show the infinite fascination for the universe. Guest curator is Prof. Dr. Ewine van Dishoeck, the acclaimed Leiden professor in astrophysics. Fun and instructive There is also a lot to do for children. There are children’s treasure hunts with maths supply cases and doctor’s bags. Treasure Island is a fun interactive exhibition about voyages of discovery during the Dutch Golden Age. And in ‘Playing with Maths’ you discover the most fun maths in your daily life - in music, Formula 1, health and in nature.


Museum De Lakenhal

Man in Oosters Kostuum (‘De Nobele Slaaf’), 1632, Rembrandt. Legaat van William K. Vanderbilt, 1920. The Metropolitan Museum of Art, New York.

Karin Borghouts

MUSEUM DE LAKENHAL Museum De Lakenhal is het museum voor beeldende kunst, geschiedenis en kunstnijverheid van de stad Leiden. Het roemruchte verleden van de stad wordt belicht in zeven collectiepresentaties, waaronder De Bakermat van de Gouden Eeuw, Leiden Universiteitsstad, Het Beleg en Ontzet van Leiden en Zeven Eeuwen Leids Laken. De internationaal bekende collectie bevat tal van hoogtepunten zoals Lucas van Leydens ‘Laatste Oordeel’ (1526-27), fraai gebrandschilderd glas en schilderijen van Rembrandt en tijdgenoten. Sinds 1874 is het museum gevestigd een monumentale, 17e-eeuwse keurhal voor wollen stoffen, die in 2017-2019 zorgvuldig werd gerestaureerd en uitgebreid met moderne architectuur. Door de bijzondere ontmoetingen tussen heden en verleden die hier plaatsvinden, is Museum De Lakenhal een inspiratiebron voor iedereen! Jonge Rembrandt | Rising Star (2 november 2019 - 9 februari 2020) Van experiment tot meesterwerk. Ontdek en herken de wereldberoemde Rembrandt in zijn vroegste werk. Zijn lef en potentie zie je in de tentoonstelling ‘Jonge Rembrandt - Rising Star’ in Museum De Lakenhal in Leiden.

MUSEUM DE LAKENHAL Voor het eerst wordt een overzichtstentoonstelling exclusief gewijd aan het vroegste werk van Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669). Het publiek kijkt als het ware over de schouders van de jonge schilder mee en ziet hoe zijn talent tot bloei kwam. Werken die de inmiddels wereldberoemde meester op Leidse bodem maakte, keren na bijna 400 jaar terug naar zijn geboortestad. De tentoonstelling omvat ongeveer 40 schilderijen, 70 etsen en 10 tekeningen. Naast werk van Rembrandt zal er ook werk te zien zijn van onder andere Lievens, Lastman en Van Swanenburg. De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met het Ashmolean Museum in Oxford, een van de belangrijkste musea in het Verenigd Koninkrijk. L@kenhal-app Beleef Museum De Lakenhal met de gloednieuwe L@kenhal-app! Voorafgaand, tijdens en na je bezoek vind je in de app verhalen over onze collectie en verdieping bij de kunstwerken. De app is gratis te downloaden en geschikt voor telefoons met iOS of Android. Bij de informatiebalie kun je, indien nodig, een koptelefoon of toestel lenen. Dinsdag t/m zondag van 10.00 - 17.00 uur.

Museum De Lakenhal is the visual arts, history and crafts museum of the city of Leiden. The city’s illustrious past is highlighted in seven collection presentations, including The Cradle of the Golden Age, Leiden University City, The Siege and Relief of Leiden, and Seven Centuries of ‘Leids Laken’. The internationally renowned collection contains numerous highlights such as Lucas van Leyden’s ‘Last Judgment’ (approximately 1526-27), beautifully stained glass, and paintings by Rembrandt and contemporaries. Since 1874 the museum has been located in a monumental 17th-century hall for woollen fabrics, carefully restored in 2017-2019 and expanded with modern architecture. The unique encounters between past and present that occur here make Museum De Lakenhal a source of inspiration for all! Young Rembrandt | Rising Start (2 november 2019 - 9 February 2020) From experiments to masterpieces: discover and recognise global star Rembrandt in his earliest work. His boldness and potential are already evident in ‘Young Rembrandt - Rising Star’ in Museum De Lakenhal in Leiden.

This will be the first major exhibition exclusively devoted to the early work of Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669). Young Rembrandt will allow visitors to look over the young painter’s shoulder and see how his talent developed and flourished. Almost 400 years after their creation works produced in Leiden by the now internationally famous master will return to the city of his birth. The exhibition consists of approximately 40 paintings, 70 etchings and 10 drawings. Apart from work by Rembrandt there will also be work by, amongst others, Lievens, Lastman and Van Swanenburg. The exhibition has been organised in collaboration with the Ashmolean Museum in Oxford, one of the leading museums in the United Kingdom. L@kenhal-app Experience Museum De Lakenhal with the brand new L@kenhal app! You can use the app to find background information about our collection and the exhibits in the museum - before,during and after your visit. The app is free to download and available for both iOS and Android. Headphones and mobile devices are available at the information desk. Tuesday to Sunday from 10.00 - 17.00 hrs.

lakenhal.nl


scagliolabrakkee / © Neutelings Riedijk Architects

NATURALIS

NATURALIS

Nieuw Naturalis is open Het nieuwe Naturalis is dé ontmoetingsplek voor iedereen die meer wil ontdekken en leren over de natuur. Jong en oud worden ondergedompeld in een wereld van zien, doen en beleven. Op ontdekking met de hele familie Een bezoek aan Naturalis begint bij zaal Leven. Hier ervaar je met alle zintuigen de schoonheid en rijkdom van de natuur. Onderweg ontmoet je een grote diversiteit aan planten en dieren. Je loopt onder een immense haai door, staat oog in oog met een Afrikaanse olifant en gaat voorbij aan een enorme zwerm vlinders en bijzondere vogels. Sommige dieren mag je zelfs aaien. In de 12 meter hoge zaal Dinotijd sta je oog in oog met T. rex Trix en haar tijdgenoten. De trots van Leiden en een absolute must see! En dat is pas het begin... In de tentoonstelling Aarde ervaar je de krachten van onze planeet. In De ijstijd waan je je in een oerlandschap tussen de mammoeten en grottenleeuwen.

In deze zaal sta je bovendien tussen duizenden echte ijstijdfossielen uit de collectie van Naturalis. En je mag zelf onderzoek doen! Of stap het warenhuis van de liefde in, in tentoonstelling De verleiding. Alles draait hier om voortplanting in de natuur. Volg je neus, ogen en oren en verbaas je over de gekste verhalen. Een spectaculaire reconstructie van Home erectus vind je in De vroege mens. Tot slot mag een zaal over De dood niet ontbreken in een museum over al het leven. In de kringloop van de natuur horen allebei thuis, want dood doet letterlijk leven. LiveSience De etalage van Naturalis is LiveScience. Hier ontmoet je onze onderzoekers en collectiebeheerders zodat je kunt zien en ervaren wat er bij hun werk komt kijken. Stel gerust vragen, probeer zelf een insect na te tekenen volgens wetenschappelijke regels, of maak een prepareersessie van dichtbij mee. De tentoonstelling LiveScience is bovendien gratis toegankelijk dus (vaak) terugkomen mag! Maandag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur.

naturalis.nl

New Naturalis is open The new Naturalis is the meeting place for all those who wish to discover and learn more about nature. A place where young and old become immersed in a world of sights, activities and experiences. A family voyage of discovery A visit to Naturalis starts at the Leven gallery. Here, you will experience nature’s beauty and richness with all your senses. You will encounter a great diversity of plants and animals on the way. Walk beneath a giant shark, get eye to eye with an African elephant, marvel at a massive swarm of butterflies and spot unusual birds. You’ll even get to pet some animals. In the 12 metre high Dinotijd gallery, you will stand face to face with T. rex Trix and her fellow dinosaurs. The pride of Leiden is an absolute must-see! And this is only the beginning… Head for the Aarde exhibition, where you can feel the forces of our planet. Step into De IJstijd, and you will find yourself wandering a prehistoric landscape, in the midst of mammoths and cave lions. In this gallery, you get a chance to take a closer look at thousands of real ice-age fossils from the Naturalis collection, and you can even conduct your own research!

Or maybe you’d prefer to check out the warehouse of love, at De Verleiding exhibition? Here, you can learn about procreation in nature. Follow your nose, eyes and ears, and prepare to be amazed by peculiar and entertaining facts. A spectacular reconstruction of Homo erectus awaits at De vroege mens exhibition. Naturally, this museum dedicated to life also features an exhibition on the subject of De dood. After all, life and death go hand in hand in the cycle of nature. LiveScience LiveScience is the Naturalis shop window. Meet our researchers and collection managers at LiveScience, and discover what their work is all about. Feel free to ask questions, try your hand at drawing an insect according to the rules of scientific illustration, or watch a specimen preparation demonstration up-close. LiveScience is a free exhibition, so visit us as often as you like! Monday – Sunday 10.00 – 17.00 hrs.


RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN

NATIONAL MUSEUM OF ANTIQUITIES

CORPUS ‘reis door de mens’ Dé attractie van het menselijk lichaam

CORPUS ‘journey through the human body’ The experience of the human body

In het Rijksmuseum van Oudheden geniet jong en oud van de archeologische rijkdommen en intrigerende cultuur van de Egyptenaren, de Klassieke Wereld, het oude Nabije Oosten en het vroege Nederland. Je ontdekt de fascinerende wereld van de farao’s, Grieken, Etrusken en Romeinen.

In the Rijksmuseum van Oudheden (National Museum of Antiquities), young and old alike can enjoy the archaeological riches and intriguing culture of the Egyptians, the classical era, the ancient Near East and the early Netherlands. You will discover the fascinating world of the Pharaohs, ancient Greeks, Etruscans and Romans.

Cyprus - eiland in beweging 11 oktober 2019 - 15 maart 2020 Een unieke tentoonstelling over één van de belangrijkste kruispunten van oude culturen in de Middellandse Zee; Cyprus. 400 Archeologische topstukken, waarvan ruim 300 afkomstig uit Cyprus’ nationale collecties, vertegenwoordigen ruim 9000 jaar geschiedenis van het eiland in een indrukwekkend decor van kunstzinnige landschapsfoto’s. Met audiotour, familierondleiding en een kindertour.

Cyprus - Island in Motion 11 October 2019 - 15 March 2020 A unique exhibition about one of the most important intersections of ancient cultures in the Mediterranean: Cyprus. 400 archaeological masterpieces, of which more than 300 originate from Cyprus’ national collections, representing over 9,000 years of the island’s history in an impressive backdrop of artistic landscape photographs. With an audio tour, family tour and a children’s tour.

Nieuw: topstukken audiotour, beschikbaar in 10 talen - Doorlopend Ontdek 24 hoogtepunten uit de collectie met de gratis topstukken-audiotour. De tour start bij de authentieke tempel uit Taffeh (Egypte), neemt je verder mee naar de reuzenzwaarden uit de Nederlandse prehistorie en langs het standbeeld van de Romeinse keizer Trajanus. De tour is beschikbaar in het Nederlands en in negen andere talen waaronder Engels, Duits, Chinees en Arabisch.

rmo.nl

New: Masterpieces audio tour, available in 10 languages - Ongoing Discover 24 highlights from the collection with the free masterpieces audio tour. The tour starts at the authentic temple from Taffeh (Egypt), takes you further along to the giant swords from Dutch prehistory and past the statue of the Roman emperor Trajan. The tour is available in Dutch and in nine other languages including English, German, Chinese and Arabic.

In CORPUS beleef je in 55 minuten een spectaculaire ‘reis door de mens’! Maak in het 5D-harttheater een duizelingwekkende ‘reis’ als rood bloedlichaampje, spring op de tong, loop door het oor, adem mee in de longen, verwonder je in de hersenen en verbaas je over je eigen fantastische lichaam. Begeleid door een audiotour - beschikbaar in 8 talen - beleef je in groepen van maximaal 16 personen de ‘reis door de mens’. Na de ‘reis’ leer je nog meer over het eigen lichaam en het belang van Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven in ‘mijn CORPUS’, het interactieve gedeelte. Hier vind je een schat aan extra informatie over het menselijk lichaam. Je kunt in ‘mijn CORPUS’ ook een leuke & leerzame speurtocht doen. Een gemiddeld bezoek aan CORPUS duurt 2,5 - 3 uur. CORPUS is geschikt voor alle generaties. Adviesleeftijd vanaf 8 jaar, minimumleeftijd 6 jaar.

CORPUS is a spectacular 55-minute ‘journey through the human body’! Enter the 5D heart theatre and embark on the amazing ‘journey’ of a red blood cell, jump on the tongue, stroll through the ear, be amazed in the brain and be prepared to be surprised about your own, fantastic body. Guided by an audio tour (available in eight languages), in groups up to 16 persons, you will experience the ‘journey through the human body’. After the ‘journey’, you will go on to learn about the importance of lots of exercise, responsible nutrition and healthy living in ‘my CORPUS’, the interactive section of the experience. Here, you will find a wealth of additional information about the human body. In ‘my CORPUS’, you can also take part in a fun and interesting quest. The average visiting time for CORPUS is 2,5 to 3 hours. CORPUS is a fun experience for everyone. Advised age: from 8 years, minimum age: 6 years.

CORPUS werkt met tijdsloten dus reserveer op tijd via corpusexperience.nl of bel 071-7510200.

CORPUS uses time slots so book on time via corpusexperience.nl or call +31(0)71-7510200.

corpusexperience.nl


ERL

GO

EG

H HAARLE EMMERW WE WE EG G

kva art

HAARLEM MERWEG

TWEELIN GSTRAA T

H U LPWERFB RUG

SING EL HER EN

H U LPWERFB RUG

ZI JLS

ge l

zij RACH T ORAN JEG

STRAA T LANG E

LAKE

NPLE

IN

DGRA CHT

G

EL

LANG ESTRA AT

HEREN GRACH T

WAAR

ra ch t

N

he re ng

PLEIN LANG ESTRA AT

AT

WAA

RACH RDGRAC T HT

VESTE STRA

HERENG

ORAN JEGRA CHT

GRAC HTO

UITERS TE-

N PLA

AN LA GE TA

AN LA GE

TA GRACHT

HOGE RIJNDIJK

P L ANT SOEN

GORTESTRAAT

N PLA

4e BINNENVEST-

ZOETERWOUDSESINGEL

RACH T

l s in

KALVERMARKT

RACH T RANJEG

RIJNSTRAAT

PLANTAGE

LEVENDAAL

PLANTAGE RIJNSTRAAT

RIJNSTRAAT

IN G EL

OORT KLOKP

KALVERMARKT

STRAA T

PELIKAANSTRA AT

.

LANG MIDDE ESTRA LSTEG AT R

UITE RSTE RAC ORAGNJ HT EG

LANG ESTRA AT

ST. JORISSTEEG

ud s e s i ng e l wo

GRACHT

UD SE G SIN

EL

et

O W

zo

ER

N HILLLAA CHURC

ET

er

G NSWE

O

ud s e s i ng e l wo

ZOETERWOUDSESINGEL

O W

RIJNSTRAAT

ER

4e BINNENVEST-

P L AN zo TSOEN et er

ORANJEBOOMSTR.

KRAAIERSTRAAT

Z

HA ENSC LA M M

R EN

LEVENDAAL

HOGEWOERD

P LANTSOEN

ET

Z

LEVENDAAL

GORTESTRAAT

GORTESTRAAT

I

UTRECHTSE VEER

HOGE WOE RD

HOGEWOERD

PLANTSOE N

P LANTSOEN

PLANTSOE N

LEVENDAAL

LS ZIJ

IN

NIEUWE RIJN

UTRECHTSE VEER

HT AC GR RE GE

LS ZIJ

UTRECHTSE VEER

LEVENDA4eALBINNENVESTGRACHT

GORTESTRAAT HT AC GR ZOET REERWOUDSESINGEL GE 4e BINNENVESTGRACHT

OOS TERK ERKS TRAAT

NIEUWE RIJN

NIEUWE RIJN

UTRECHTSE VEER

ERD

EL ZUIDSING

KERK STEEG-

t g ra ch

HO OIG RAC HT

h e re n

HEREN GRACH T

MID DE L STE GRA CHT

JN

KADE HAVEN

LAKE

TWEEL INGSTR AAT

GRAC HT MID

RACH T

IGRA CH T

HOO

JE ET

VESTES TRAA T

UITE RSTE GRA CHT

HERENG

H OO

UITERS TE-

VESTES DELWEG TRAAT

G L A N DS E K ER KGRACHT

STEG R. MID DEL

MID DE L STE GRA CHT

HOEFSTRAAT

NEST EEG

HOGE WOERD

JAN VAN HOUTKADE

ORANJEBOOMSTR.

W E RI

RAAT

HAVEN

EL ZUIDSING

VESTES TRAA T

PELIKAANSTRA AT

GST HOO

HOO

LEVENDAAL

STR AAT

ZANDS TRAAT

KLOKP

VOLM OL GRAC ENHT

OORT

PAPEGA AIS BOLWE RK

E

DONK ERSTEEG RAAT

S TI LL

HO OIG RAC HT

G L A N DS E K ER KGRACHT

ST. JORISSTEEG

NIEU

NDH AO ALGEWO

VEST

OSTNESTRA RKEART KSTRA AT

GR OE

O

HE

AT

IR. DR OIESSE

VERV ERST

RIJN

LANG E

ZANDS TRAAT

E M AR

G

EE

UW

O

JE ET

KERK STEEG-

G EL

HERENSIN

RSTR. LEMME

E OUD

KRAAIERSTRAAT

rekv aart haa rlem mert HAARLEMMERW EG

PAPEGA AIS BOLWER K

VOLM O GRACHLENT

ST

EN

AAT GSTR HOO

VR

H OO

MID DEL WE G

IGRA CH T

NIEUW E BEE MARKT STEN-

TURF

PRINS ES KADE SE-

E E MA R

DONK ER STEEG -

G EE ST

EN UW

O VR

GO OI ME ER

EG

OL W SC HI PH

L GE BU RG ER SIN R IJ NS

1e BINN ENVEST GR

KT MAR TURF

PRINSE SS KADE E-

AG WE G

HA

KT

NIEUWE BEES MARKT TEN-

SC HP HO LW EG

1e BINN EN

VESTG R

HAAG WEG

n rij

T STRAA EVAAR KOR

HAAG WEG

MAR

L GE BU RG ER SIN R IJ NS

SC HP HO LW EG M OR

M

OR SW EG

HA

AG WE G

EG

EG SW M OR

ENST RAAT

H ER

NG

R EN

SI

EL

G NSWE

HE

SE

STR AAT

UD

HA ENSC LA M M

RG BU

ST

RA

AT

N HILLLAA CHURC

HE RE N

L EN AV GR RG BU EG

AAT

N206

NSTR

OR SW EG

SW

U

CH O

ES

HA AG S

M

RA

HAAR

KAASMARKT

NIEUWE RIJN

LEV E

ARKT

n

n

HOGE WOERD

OUDE ADE SINGE HAVELNK

RIJN

UR

GARENM

VLIET

rij

ST

IJN

HAVEN

HERENGRACHT

rij AN

G

GRAC HT

HOUTMARKT

e

N

w

A TR ES

ER

LANG E

OUDE HERENGRACHT

eu

E BR

UW

RAAT

HOUTMARKT

EU NI

ni

T

W

IE

HERENGRACHT

AAT RFSTR ER WE

E OUD

AAT

EL I NG RES MA

HOUTMARKT

NSTR

L

HERE NSIN

OU DE

VAN D

ijn

VERV ERST

GEL

GS

RK

G E BRU

TRAAT D O EZAS

T STRAA EVAAR KOR

ZOETERWOUDSESIN GEL

VEST

R.

11

RAAT

A RM TE BO

LANG

HU

OUDE HERENGRACHT

JN

T AA

WE RISTEE N S C JN

el

RIJN

ENEST GEEG TEE

R ST

n

AN

JAN VAN HOUTKADE

E OUD

GR O

EE BR G

rij

TE S ING EL

HA

MERST ARLEM

oude r

G

RAAMSTEEG

L

L

NG E

HERENSINGEL

Huigpark

OUDE V EST

AT

Van der Werfpark

N DA A

SINGE

OU DE

IR. DR IESSE

R BU

NIEU

STEENSCHUUR

OUDE

T HAARLEMMER STRAA

RI WE NIEU

VISMA RK T

G EE ST AN

R AS TR A AT AT

EL D

IJN

LEV E

GEL

DRUCKERSTR.

S

LANGE GRACH T

T GREVENSTR AA

ER

BRU

EU NI

ST

NEV

MARESIN

ma res ing

G

AK

E NG

W

ZO N

GRAC HT

OUDE S IN

WERFST VAN DER

N- EG OR TE KOUG S BR

HOEFSTRAAT

TE S ING EL

CLARENSTEEG

RE E MA NG LA

M

G

BO ISO TKA DE

WIT

AAT

G

M RS AA

ER

HER ENSI L

st

JAN VOSSENSTEE

LANGE MARE

A IN

LA

e

N

w

HERENSTEEG

UW

GE

HOUTMARKT

DRUCKERSTR. AR

N D EG AN E M STE

UR

RKT GARENMA

l

GEL

EG

EEG WST NIEU

N RA P EN B G A URG R AP ENB UR G

U NSC H

VLIET

nge

SIN

MARE

T

eu

BO ISO TKA DE

MARE

H AC

ni

TE

t e si

WIT TE

AT

R KG

G

AT RSTRA KAISE

W IT

TE LRAAT D O EZSAINSG

CHT L AAN Van der Werfparkwit

TH CA

E ST E

16

IE

ou de ve

OUDE VE ST

E RIJN OUD Hartebrugkerk KAASMARKT

RK KE G RS EE T E ST P IE O O R CH

10

EG KSTE

T

ST E E

TE

OF

RA ST EE sc BR s t e e n

LANG

ur

D

S IEF

SKERKH

RK

URG

GRACHT ENVEST UG 5e BINN E BR

EL ING TE S

9

LA NG EB

AT

hu

OUDE SIN GEL

M

PIETER

A RM TE BO

G NBUR RAPE

G

NB RAPE

BRU

WIT

T RAA

Politie

STI LLE RIJN

BR EE ST RA

G RU

R RSKE

STE E

R BU

KORTE

T

PI E TE

OOL

T RACH

T AA

E NG

18

N- EG OR TE KOUG S BR

CH T

AA LM AR KT

G TEE GS

VLIET

L

SIN GEL

SCH

PAPENG

URG

RIJ N WE NIEU RK T

R A P E NB

17

STEEG

15

STERRENWA

VLIET

GE SIN

LA HILL URC CH

el

ijn oude r

LANGE BRUG

MA VUISRG RAP ENB

G

IN

GELLANG EGRA

KENKER VROUW STEEG KOOR

ARKT

WIJGERLAAN

Huigpark MARE S

LANG E

RFSTR ER WE VAN D Marekerk

RAAT

STRAAT

RAAMSTEEG

s in g

WIT TE

AA MARKTSTGREV EEG ENSTR

RE E MA NG LA

BRE E

ge l

OUDE V EST

VAHN AA RLE LA MM AGNIENGE SINT ERS TENSTR TRA AAT AT APO THE KER T HSDAIJAK RLEMMER STRAA

STEENSCHUUR

UR G

AN LA

3e BINNENVESTGR.

OUDE S IN

CAECILIAS TRAAT

FST DER WER

GEL

m ar es in

OUDE VEST

CILIA STRAA T

KLO

URG

N

MARESINGEL

LAMMERMARKT

G

CAE

BOO MM

22

T LD S

L AA

MARESIN

e rsing el

OUDE VEST

CLARENSTEEG

EE ST AN

R ST

LA

DOELEN

urg

NIEUWE

BEESTENMARKT

S

EE BR

RK KE G RS EE T E ST P IE O O R CH

EVE

sb

JAN VOSSENSTEE

AT STEENSTRA

LANGE MARE

ER

HT AZENGRAC GROENH

N ZO N

rijn

NW

OUDE SINGEL

G

AK

M RS AA

EEG WST NIEU

R AP ENB

G

GEL E SIN

HERENSTEEG

EN B

EE

EE

NM

D EG AN E M STE

WITT

EG KSTE

RA P

T AT NDTST RAA

ST

AS T IN

GER

EL I NG RES MA

LD

MARE

MARE

G WE

REM BRA

EF

L AAN

wi t t e

KORTE

EEG

DE SCHIEKA

14

WIT

jn

G RU

EL NG

RIJN EN

Young Rembrandt School

T

• 23

G

Young Rembrandt Studio

H AC

• 22

STE E

Sterrewacht Leiden Leiden Observatory

R KG

• 21

Ri

OOL

Academiegebouw Academy Building

ur

AT RSTRA KAISE

• 20

STERRENWAC HT

hu

sc

Morspoort

TE

• 19

AN

Koornbrug

21 W IT

• 18

LA HILL URC CH

Stadhuis | City Hall

KLO

T TGRACH ENVES 5e BINN

jn

Hooglandse Kerk

• 17

EL ING TE S

Ri

• 16

ER RSK

4

WIT

N AA

De Burcht | Citadel

N AA

YL EL RL O CT

• 15

Pieterskerk Leiden

DI

F

20

YL EL RL O CT

DO

F

• 14

SI

E NOORDEIND

AR

WIJ

LANGE GRACH T

GE L

ou deLAMMERve st MARKT

AT TRA ATS GA TA SIN

RAAT

AA LM AR KT

TH CA

IN

Politie ER F

Marekerk

M

stee n

Universitaire bibliotheken Leiden Leiden University Libraries

IT TE

KERKHO

PIETERS

DO

• 13

SCH

T RACH

GEL E SIN

13

HT AC

galgewater STI LLE RIJNATER GALGEW

BR EE ST RA

LA NG EB W

NS BU RG ER S

LE

DE VEST

V

MORSSTRAA T

23

STEEG

MO

NNE T BIN RACH 2e O U ESTG

Hartebrugkerk

2

R IJ

OUDE SIN GEL

5

R ij n

G NBUR RAPE G NBUR RAPE

WITT

ADE SCHIEK

AA N

DOELEN

LANGEGR ACHT

LANGE RMST SIN NA AGNI ET ENSTRAT AT ENKERK VROUW STEEG KOOR

NOORDEINDE PLEIN

G WE

STA TIO NS

CAECILIAS TRAAT

MM ERS TRA AT

LANGE BRUG G HAA

Leiden

KORT GALGEWATER

STRAAT

L

SC HU TT ER SV E

3e BINNENVESTGR.

mors singe l

ARKT

PAPENG

ACHT AZENGR GROENH

URG

RIJN EN

CORPUS ‘reis door de mens’ CORPUS ‘journey through the human body’

LYL

MM

GE

LD

OUDE VEST

W E D D EST

G

N206

LE

6

PI E TE

WE RS MO

G WE AG HA

DO CT OR

ARL E

7

G WE AG HA

LYL AA N

HA

BRE E

R A P E NB

EL NG

AAT

SI

VE

NIEUWE

E NOORDEIND

URG RAP ENB

NDTS TR

W IT TE

N

• 12

G WE

RL

Leiden American Pilgrim Museum

LE

G HAA

AA YL EL

• 9 Erfgoed Leiden | Heritage Leiden • Leids Wevershuis | The Leiden 11 DOWeaver’s House C

G

e rsing el

CILIA STRAA T

APO THE KER SDI JK

EG RSW MO

RE MB RA

DO CT O

CAE

IN

TT MARESIN GEL ER S

LAMMERMARKT

MD EZ

WILLEM DE Z

MARE S SC HU

OUDE VEST

BOO

EEG

WE RS MO

• 8 Molenmuseum De Valk Mill Museum De Valk

urg

G EL RSSIN MO

YL EL

NOORDEINDE PLEIN

F

OUDE SINGEL

W E D D EST

RL TO

• 7 Japanmuseum SieboldHuis

GE L

sb

LAMMERMARKT

MARKT

GALGEWATER

N

Leiden Centraal

8

galgewater

Rijn

NW

ER

ANLAAN PLESM BEESTEN-

RAAT

MST NAR

KORT GALGEWATER

DOC

AA

EG

HT AC

IN

rijn

LE

NNE LUMC T BIN CH 2e TGRA S VE AT TRA ATS GA TA SIN

MORSSTRA AT

EG RSW MO

• 6 Museum De Lakenhal

MO

NS BU RG ER S

MARKTSTEEG

19

• 5 Rijksmuseum Boerhaave

R IJ

F REE

E GS AA

PLESMANLAAN

EG W

• 4 Hortus botanicus Leiden

TO R

SD

H

• 10

U INI

• 3 Museum Volkenkunde

EG ERW RG

ALB

N PLESMANLAA

• 2 Rijksmuseum van Oudheden National Museum of Antiquities

AT STEENSTRA

3 LAAN

•1 Naturalis Biodiversity Center

UW

mor ssin gel

G EL RSSIN MO

PLESMAN

NWEG DARWI

N206 N206

N206

F EE DR

G WE

RT IFO ND SA

PLESMANLAAN

HO SC

SBU RIJN

LD

NWEG DARWI

STA TIO NS

ANLAAN PLESM

N PLESMANLAA

W W

Leiden

LUMC

WIJGERLAAN

The 13 museums of Leiden WI L LE

S TI LL

LD

SC HU TT ER SV E

1

De 13 musea van Leiden

OL W SV E

G WE ER RG BU NS RIJ

SEWEG

F RTDREE

WASSENAARSEWEG

A44

TT ER

IFO SAND

HU

haa rlem me rtre

F REE

ENAAR W SCASS

RSEWEG

HAARLEMMERW EG

SD

RT IFO ND SA WASSENAA

WILLEM DE Z

SC HI PH

U INI

12

F EE DR

ARSEW EG

OIM E

EG ERW RG

Leiden Centraal

AL B

WASSE NA

A

SBU

EG

N AA

NL VE

N AA

A GR


JAPANMUSEUM SIEBOLDHUIS

JAPAN MUSEUM SIEBOLDHUIS

Japanmuseum SieboldHuis biedt het mooiste uit Japan in een Hollands historisch huis. Bekijk de prenten, fossielen, keramiek, geprepareerde dieren, oude landkaarten en andere schatten die in de 19de eeuw verzameld zijn door de Beierse arts Philipp Franz von Siebold. Bezoek ook de tijdelijke tentoonstellingen waarin Japanse kunst en cultuur te bewonderen zijn in Siebolds voormalige woonhuis.

Japan Museum SieboldHuis offers Japan’s finest in a historic Dutch residence. Admire the prints, fossils, ceramics, mounted animals, maps and other treasures that were collected by the Bavarian doctor Philipp Franz von Siebold during the 19th century. Also visit the temporary exhibitions that feature Japanese art and culture in Siebold’s former home.

Verstilde schoonheid. Japanse etsen van Tanaka Ryōhei 20 september - 19 januari 2020 Neko. De kat in de Japanse kunst 31 januari - 5 juli 2020 Het hele jaar door worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals workshops, lezingen en rondleidingen. Voor kinderen is er een gratis speurtocht. Kijk voor meer informatie en het actuele programma op de website.

Subtle Beauty. Japanese Etchings by Tanaka Ryōhei 20 September - 19 January 2020 Neko. Cats in Japanese arts 31 January - 5 July 2020 Throughout the year, various activities will take place, such as workshops, lectures and guided tours, and children can take part in a free treasure hunt. For additional information and an up-to-date programme, please visit the website.

MUSEUM VOLKENKUNDE

MUSEUM VOLKENKUNDE

Museum Volkenkunde is een museum over mensen. In het monumentale pand aan de Singel presenteert het museum wisselende exposities. De vaste tentoonstelling bevat objecten uit acht cultuurgebieden. Voorwerpen die stuk voor stuk een menselijk verhaal vertellen. Van Oceanië tot de Noordpoolgebieden en van Geisha tot de Boeddha. In de speciale kinderruimte kunnen kinderen interactief hun eigen ideale wereld vormgeven. In Museum Volkenkunde ontdek je dat we op de verschillen na, allemaal hetzelfde zijn.

Museum Volkenkunde is a museum about people. The museum is located in a historic building just 5 minutes walk from Leiden Central Station. The museum presents regularly changing exhibitions and its permanent display features objects from eight different cultural regions; objects that all have a story to tell about humankind. Stories that inspire visitors to find out more about the huge cultural diversity our world has to offer: here you discover that despite cultural differences, we are all essentially the same: people.

HELENDE KRACHT - Winti, sjamanisme en meer 12 juli 2019 t/m 5 januari 2020 Ga mee op een spirituele reis. Bewonder de magische buidels vol geneeskrachtige stoffen, betekenisvolle sieraden en amuletten. Laat je inspirereren door kunstenaars als Damian Hirst, Joseph Beuys en Marina Abramovic. En kom te weten wat vooraanstaande healers beweegt. 20 februari 2020 start de grote tentoonstelling OCEANIË.

sieboldhuis.org

volkenkunde.nl

HEALING POWER 12 July 2019 till 5 january 2020 Everyone is looking for health and happiness. If things aren’t going your way, there are options for restoring the balance beside visiting your doctor: from oracle cards, ayahuasca, singing bowls, to shamans and witches. The collective name for these therapeutic treatments is healing. In this exhibition HEALING POWER, Museum Volkenkunde turns the spotlight on this concept. 20 February 2020 is the start of the large exhibition OCEANIA.


MOLENMUSEUM DE VALK

MILL MUSEUM THE VALK

Molenmuseum De Valk is een stellingmolen uit 1743. Het is de laatste originele molen van de negentien die ooit op de Leidse stadswallen stonden. Als icoon van Leiden torent de molen boven de stad uit.

Mill museum De Valk (The Falcon) is a tower mill dating from 1743. It is the last of the original 19 mills that once stood on Leiden’s city ramparts. Like a true icon, the mill towers over the city.

Kom eens kijken in de molen. Beneden loop je de molenaarswoning binnen. De enige bewaard gebleven stadsmolenaarswoning in Nederland ademt nog de sfeer van rond 1900. Na de dood van molenaar Willem van Rhijn in 1966 werd de molen pas een museum.

Come and visit the mill. On the ground floor, you will enter the miller’s living quarters. It is the only preserved town miller’s residence in the Netherlands, and it still has the feel of the 1900s. The mill did not become a museum until after the death of miller Willem van Rhijn in 1966.

Bezoek alle zeven verdiepingen en vorm je een beeld van het leven en werk van de molenaar van vroeger. Op de eerste verdieping draait de 4-talige film over de Leidse molens en de ontwikkeling en de werking van molens. Eenmaal op de omloop, heb je een prachtig uitzicht over de stad. Een bezoek aan Molen De Valk in Leiden is geschikt voor kinderen en volwassenen. Voor rondleidingen en meer bezoekersinformatie kijk op de website.

Visit all seven stories of the museum, and get an idea of the life and work of the miller back in the day. On the first floor you can watch a film (available in four languages) about the mills of Leiden and the way mills in The Netherlands were developed. Once you get to the gallery, you will enjoy a splendid view of the city. A visit to Molen de Valk is an interesting outing for both adults and children.

UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDEN

LEIDEN UNIVERSITY LIBRARIES

Zeven gezichten van Jan Wolkers 19 september 2019 - 12 januari 2020 Wie kent Jan Wolkers niet? Hij is een van de meest gelezen auteurs van ons land, hij verscheen frequent op tv en in andere media en toch is hij maar half gekend. Een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden wil daar verandering in brengen. De schrijver en de beeldend kunstenaar komen natuurlijk aan bod maar ook de familieman, de ontwerper van politieke affiches en de natuurliefhebber krijgen aandacht. Wolkers aanwezigheid in de media wordt eveneens belicht, net als de plaats van seksualiteit in zijn oeuvre. Wie kent de toneelstukken van Wolkers of weet dat hij een productief tekenaar was? De tentoonstelling is te zien als een korte maar brede introductie op een van de meest kleurrijke kunstenaars uit de afgelopen eeuw, waarvoor overvloedig geput is uit het rijke archief van de kunstenaar.

Seven faces of Jan Wolkers 19 September 2019 - 12 January 2020 Who hasn’t heard of Jan Wolkers? He is one of our country’s most frequently read authors and has often appeared on TV and in other media, yet we still don’t know everything about him. An exhibition in Leiden University Library wants to change this. Of course, the writer and the visual artist are covered, but there is also a focus on the family man, the designer of political posters and the nature lover. Wolkers’ presence in the media is also highlighted, as is the theme of sexuality in his oeuvre. Who is familiar with Wolkers’ plays or knows that he was a prolific draughtsman? The exhibition is a brief but broad introduction to one of the most colourful artists of the past century, which makes good use of the artist’s rich archive.

De tirannie verdrijven Tolerantie in de Republiek? januari - maart 2020 Over de grenzen van tolerantie in de zeventiende-eeuwse Republiek.

Uprooth the Tyranny Tolerance in the Dutch Republic? January - March 2020 The limits of tolerance in the 17th century Dutch Republic.

For guided tours and additional information, please visit the website.

molenmuseumdevalk.nl

bibliotheek.universiteitleiden.nl


HORTUS BOTANICUS LEIDEN

HORTUS BOTANICUS LEIDEN

Kom genieten van de prachtige collecties in de tropische kassen en tuin in de oudste botanische tuin van Nederland. In 1590 gesticht door de Universiteit Leiden en in 1594 ingericht door Carolus Clusius (1526-1609) als tuin voor onderwijs en onderzoek. In deze groene schatkamer vindt u zeldzame planten uit Zuidoost- en Oost-Azië, Zuid-Europa en ZuidAfrika waarvan sommige in de natuur zelfs bijna zijn uitgestorven.

Come enjoy the beautiful collections in the tropical greenhouses and garden in the oldest botanical garden in the Netherlands. Founded in 1590 by Leiden University and set up as a garden for education and research in 1594 by Carolus Clusius (1526-1609). This treasure trove of nature has rare plants from southeast and east Asia, southern Europe and South Africa, some of which are almost extinct in nature.

Dit najaar is er genoeg te doen en te beleven in de Leidse Hortus. Vanaf september is er in de vernieuwde Wintertuin een nieuwe presentatie te zien over Overlevers in het plantenrijk, een beleving voor jong en oud. Volg een interessante lezing, sluit aan bij een van de vele rondleidingen, wandel zelf rond met een gratis wandelboekje of bezoek een evenement zoals de Nacht van Ontdekkingen. Tot en met 27 oktober 2019 is de tentoonstelling Beter met planten nog te bezoeken, waarin aandacht wordt besteed aan de geneeskrachtige werking van planten.De speciale wandelplattegrond leidt je langs allerlei fascinerende geneeskrachtige planten in de tuin en kassen.

There’s also plenty to see and do this autumn at the Hortus in Leiden. From September, the renewed Winter Garden features a brand-new presentation about Survivors in the plant kingdom, a fascinating experience for young and old. Follow an interesting lecture, join one of the many guided tours, wander around yourself with a free walking booklet or visit an event like the Night of Discoveries. The ‘Better with plants’ exhibition can be visited until 27 October 2019 and focuses on the medicinal effects of plants. The special walking map leads you along the Chinese herb garden, the Clusius garden, the System garden and the tropical greenhouses, which contains all sorts of fascinating medicinal plants.

LEIDEN AMERICAN PILGRIM MUSEUM

LEIDEN AMERICAN PILGRIM MUSEUM

In een prachtig pand in de Beschuitsteeg, dat uit de 14e eeuw stamt, huist het Leiden American Pilgrim Museum. Het museum vertelt de verhalen van de Pilgrims, de oprichters van New England (USA). Meubels uit Pilgrim-tijden tonen aspecten van het dagelijks leven en gebeurtenissen met betrekking tot de Pilgrims worden geïllustreerd door de bijzondere verzameling zestiende- en zeventiende-eeuwse kaarten en gravures van kunstenaars als Gerard Mercator, Adrian van de Venne, Adriaen van Ostade en Jacques de Gheyn.

The Leiden American Pilgrim Museum is in a beautiful building on the Beschuitsteeg that dates from the 14th century. The museum tells the stories of the founders of New England, the Pilgrims. Furnishings from Pilgrim times show aspects of daily life, while events involving the Pilgrims themselves are illustrated with a remarkable collection of sixteenth and seventeenthcentury maps and engravings by such artists as Gerard Mercator, Adrian van de Venne, Adriaen van Ostade and Jacques de Gheyn.

Behalve de geschiedenis van de Pilgrims is hier goed te zien hoe men in de Gouden Eeuw in Leiden woonde. Het museum staat vol meubels, huisraad en attributen uit die tijd. Kijk voor actuele openingstijden op de website.

Apart from the history of the Pilgrims, you can see how people lived in Leiden during the Golden Age. The museum is full of furniture, household goods and items from that period of time.

For current opening times, please visit the website.

Cunie Sleijpen

hortusleiden.nl

leidenamericanpilgrimmuseum.org


MEER MUSEA IN LEIDEN

MORE MUSEUMS IN LEIDEN

ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN

HERITAGE LEIDEN AND SURROUNDING AREA

Ontdek meer in ons verleden. Met 16 kilometer archief, 3.000 dozen archeologisch materiaal en informatie over 2.850 monumenten is Erfgoed Leiden de plek om te speuren naar verhalen uit het verleden. Op de website vind je al veel informatie. Liever zelf op onderzoek uit? De medewerkers helpen je graag.

With more than sixteen kilometres of centuries-old archive, 3,000 boxes of archaeological material and information about 2,850 monuments. On the website you can find a lot of stories and material incluiding photos and old maps. Do you prefer to dig deeper? The staff will be pleased to help you.

ERFGOEDLEIDEN.NL

YOUNG REMBRANDT STUDIO

YOUNG REMBRANDT STUDIO

In dit prachtige 17e eeuwse huis, leerde de jonge Rembrandt schilderen, tekenen en etsen. Binnen is een leuke Rembrandt souvenirwinkel te vinden en wordt de bezoeker meegenomen in een geweldige 7 minuten durende video experience. Maak kennis met de jonge Rembrandt en de belangrijkste sleutelfiguren in zijn leven, zijn unieke talent en de toegepaste kunst van het maken en mengen van verf uit exotische mineralen. Een mooie terugblik op de eerste 25 jaar van het leven van één van de grootste meesters ooit.

This lovely 17th century house is where the young Rembrandt learned to paint, draw and etch. There is a unique Rembrandt souvenir shop inside and visitors are taken on an amazing 7-minute video experience. Meet the young Rembrandt and the most important key figures in his life, his unique talent and the applied art of creating and mixing paint from exotic minerals. A beautiful look back at the first 25 years of the life of one of the greatest masters of all time.

Gratis entree. Wo-Za 10.00 - 17.00 uur Zo-Di 12.00 - 17.00 uur

Langebrug 89

leiden.nl/jongerembrandt

MUSEUM HET LEIDS WEVERSHUIS

MUSEUM THE LEIDEN WEAVER HOUSE

Een origineel Wevershuis waarvan de bewonersgeschiedenis teruggaat tot 1560. De plek waar het huis staat kwam omstreeks 1350 binnen de stad te liggen. Ondanks bewoning tot 2001 heeft het pand zijn oorspronkelijke karakter grotendeels behouden en vormt nu, incl. een sobere inrichting, het museum.

An authentic Weaver House, with a residential history dating back to 1560. By the year 1350, Leiden had expanded to the extent that the Weaver House area now lay within the city limits. Despite the fact that the house was inhabited up to 2001, the building generally maintained its original character. Today, the Weaver House serves as a museum.

• Stof tot nadenken Jacqueline van Bergeijk 7 september t/m 27 oktober

• Food for thought Jacqueline van Bergeijk 7 September - 27 October

• Onder de huid Sonja Cabalt 2 november 2019 t/m 16 februari 2020

• Under the skin Sonja Cabalt 2 November 2019 - 16 February 2020

WEVERSHUIS.NL

Free entrance. Wed-Sat 10.00 - 17.00 hrs. Sun-Tue 12.00 - 17.00 hrs.

leiden.nl/youngrembrandt

YOUNG REMBRANDT SCHOOL

YOUNG REMBRANDT SCHOOL

Laat je schetsen bij de Latijnse School!

Get sketched at the Latin School!

Vanaf zijn zevende ging Rembrandt van Rijn naar de Latijnse School, van 1616 - 1620. De Latijnse School was de voorloper van het huidige gymnasium en was bedoeld als vooropleiding voor de universiteit. Er werd alleen in Latijn gesproken en les gegeven. Hier leerde Rembrandt ook voor het eerst schetsen. Hij volgde er tekenlessen van Henricus Rieverlinck, zijn eerste tekenleraar.

At the age of seven Rembrandt van Rijn went to the Latin School during 1616 - 1620. The Latin School was the predecessor of the current gymnasium and was intended as a preliminary education for the university. They spoke and taught only in Latin. Here Rembrandt also learned to sketch for the first time. He took drawing lessons from Henricus Rieverlinck, his first drawing teacher. Lokhorststraat 16

Het prachtige gebouw is helaas niet te bezoeken. Wel bevindt zich op de begane grond de ‘Young Rembrandt School’. Bezoekers kunnen zich hier - als ze naar binnen kijken - door de meester zélf laten schetsen! De van jou gemaakte schets is gratis te downloaden op leiden.nl/latijnseschool.

Unfortunately, the beautiful building cannot be visited. But you can find the “Young Rembrandt School” on the ground floor. Visitors can - if they look inside - be sketched by the master himself! The sketch that is made of you can be downloaded for free at leiden.nl/latinschool.

Openingstijden Zomerperiode tussen 09.00 - 20.00 uur Winterperiode tussen 09.00 - 17.00 uur

Opening hours Summer period 09.00 - 20.00 hrs. Winter period 09.00 - 17.00 hrs.


Zin in een dagje museum? Dan moet je in Leiden zijn! Want Leiden heeft voor ieder wat wils. Alleen al in de binnenstad en op het Bio Science Park zijn er maar liefst 13 musea. De nieuwe OV-museumlijn 10 verbindt die musea. Zodat je ook heel makkelijk twee musea kunt bezoeken, of nog even de binnenstad in kunt om te shoppen, varen of wandelen. Voor meer informatie: leiden.nl/museumlijn

Fancy a day at the museum? In that case, Leiden is the place to be! Leiden has something for everyone. Within the city centre and the Bio Science Park alone you will find no less than 13 museums. The new OV-museumlijn 10 bus connects these museums, making it possible to combine visits to multiple museums or pop into town for shopping, a boat tour or a city walk. For more information: leiden.nl/ museumbus

OV-museumlijn 10

Buro JP

VVV LEIDEN HEET JE WELKOM Een bezoek aan Leiden begint bij de VVV. De medewerkers voorzien je graag van ideeën voor uitstapjes, wandelingen en meer. De VVV is de ‘sleutel tot Leiden’. Je wordt gastvrij ontvangen en krijgt de informatie die je nodig hebt. Er is dienstverlening op het gebied van vervoer, overnachtingen, horeca, tickets, een stadsplattegrond en brochures. Tevens verkoop van diverse cadeaubonnen en niet te vergeten Leidse en Hollandse souvenirs. Na een bezoek aan de VVV kun je op pad. VVV Leiden is te vinden aan de Stationsweg 26, nabij Leiden Centraal. Tel.: 071 516 60 00 E-mail: info@vvvleiden.nl Website: leiden.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 07.00 - 19.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Zondag 11.00 - 15.00 uur

/OntdekLeiden

@stadvanontdekkingen

@OntdekLeiden

stadvanontdekkingen

Kijk voor de meest complete Uitagenda op leiden.nl

LEIDEN TOURIST INFORMATION CENTRE WELCOMES YOU Your visit to Leiden starts at the tourist information centre (VVV Leiden). This is where you can find the answers to all your questions about Leiden. The staff will be only too pleased to give you some ideas for trips, walks and much more. The tourist information centre is your ‘key to Leiden’. You will be given a warm welcome and will also be provided with all the information you need. The services offered cover transport, accommodation, restaurants, tickets and much more. It is also the place for different types of gift tokens and Leiden and Dutch souvenirs. Your visit to VVV Leiden will put you on the right path for the rest of your visit. You will find VVV Leiden at Stationsweg 26, near Leiden Central Station. Tel.: +31(0)71 516 60 00 E-mail: info@vvvleiden.nl Website: leiden.nl Opening hours: Monday to Friday 07.00 - 19.00 hrs. Saturday 10.00 - 16.00 hrs. Sunday 11.00 - 15.00 hrs.

Find the most complete event calender on leiden.nl

Profile for CampaignsResults

Museumfolder najaar 2019  

Museumfolder najaar 2019