Page 1

flexkracht relatiemagazine abflexkracht najaar 2015

Nieuw gezicht, vertrouwde organisatie Handen tekort Inzet uitzendkrachten broodnodig De kracht van het collectief De juiste medewerker, maakt echt het verschil

Meedenken, vooruitkijken en concrete oplossingen voor arbeidsvraagstukken!


Sterk in flexibiliteit Krystian Marek, Uitzendkracht flexpool abflexkracht van 2009 tot eind 2014

Correct en tijdig verzamelen van orders, controleren van producten en verladen Dienst: abflexkracht uitzenden Opdrachtgever: No-nonsense familiebedrijf, groothandel in verse groenten en fruit, met leidende posities op tal van internationale markten, werkt met telers van over de hele wereld.

Uitdaging: Opdrachtgever zoekt een aanpakker die orders correct en tijdig verzamelt aan de hand van gerichte opdrachten. Iemand die de producten op aantallen en kwaliteit controleert en zorgt dat zendingen op de juiste manier worden verladen. Een praktische en vooral flexibele instelling ten aanzien van werktijden is erg belangrijk omdat bij de opdrachtgever het werk 24/7Â doorgaat.

Oplossing: Krystian, uitzendkracht flexpool abflexkracht (sinds 1998), wordt ingezet bij de klant. Krystian heeft via abflexkracht veel ervaring opgedaan als magazijnmedewerker, uitgifte goederen. Ook heeft Krystian via abflexkracht zijn heftruck- en reachtruckcertificaat behaald waardoor hij veilig en professioneel kan werken. Na een aantal weken ziet ook de opdrachtgever in Krystian de accurate en zelfstandige medewerker die ze zoeken. De opdrachtgever besluit de abflexkracht medewerker na 78 weken zelf in dienst te nemen.

2


flexkracht En nu hebben we flexkracht. Een relatiemagazine speciaal voor u als ondernemer in de groene sector. Een titel die we hebben gekozen omdat het een helder toekomstperspectief schetst van abflexkracht! Arbeidsbemiddeling is al ruim 40 jaar ons specialisme. In die 40 jaar hebben we veel kennis en ervaring opgedaan. Maar de wereld om ons heen verandert constant. En in die sterk veranderende wereld van technologie, nieuwe generaties en nieuwe organisatievormen, willen wij als bedrijf continue in staat zijn om ons aan te passen aan de eisen en behoeften van u als ondernemer. Zo zijn we afgelopen jaar gestart met de werving en selectie van vakmensen met een mbo of hbo opleiding. Een succesvol voorbeeld hiervan is Patrick Hansma. Een kandidaat met de juiste opleiding en werkervaring die we hebben kunnen matchen bij onze opdrachtgever Steenwijk Abbenes. Meer hierover leest u op pagina 12 en 13. Onze inzet; steeds flexkrachtiger zijn en blijven! Met flexkracht hebben we een extra middel om u te laten zien hoe wij dat doen. Niet alleen door zelf ons verhaal te vertellen maar vooral door uw collega-ondernemers, bestuursleden, medewerkers en specialisten uit de branche aan het woord te laten. Een nieuw medium, een nieuwe voorstelronde. Dit zijn wij, wij zijn abflexkracht!

Colofon flexkracht is het relatiemagazine van abflexkracht en wordt in eigen beheer uitgegeven en gratis verspreid onder leden, klanten, medewerkers en relaties. flexkracht verschijnt 2 keer per jaar in een oplage van 2000 exemplaren. Vormgeving, art direction, advies en drukwerk: Campaigns&Results, Leiderdorp. Fotografie: pag. 4, 8, 12 en 13: www.imdstudio.nl, pag. 10, 11: www.pdjphoto.nl, pag. 14: ABU. Overige foto’s: beheer abflexkracht. Redactie & eindredactie: Marianne Vlak, abflexkracht: redactie@abflexkracht.nl Š092015 Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van abflexkracht. Abflexkracht sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit. 3


Marco Broeknellis, directeur abflexkracht

Nieuw gezicht, vertrouwde organisatie ‘Blijf jezelf, wees alert en durf te veranderen‘

4


De voorzitter van het bestuur, Daan Elstgeest, zegt: ‘Marco is iemand met een duidelijke visie, een verbinder en bovendien iemand die zeer gemotiveerd, betrokken

Ervaring als zoon van ondernemers Marco Broeknellis is toegankelijk en vertelt open over zichzelf: ‘Ik ben opgegroeid in het oosten van Nederland, letterlijk tussen de agrarische bedrijven. Ik kwam in mijn jeugd met mijn vader vaak op boerderijen en heb daardoor

en daadkrachtig is. Naast ruime ervaring in de uitzendbranche beschikt hij over veel ervaring en kennis van operationele en commerciële bedrijfsprocessen. Marco voldoet in ruime mate aan het profiel dat wij als bestuur voor ogen hebben en wij verwachten dat hij in staat is de kwaliteit van abflexkracht te

zeker affiniteit met de ‘groene’ sector. Ook het vak van

waarborgen en daarnaast een belangrijke

ondernemer is mij bijgebracht door mijn ouders’. Marco

bijdrage gaat leveren aan de verdere

vervolgt: ‘Mijn vader had een eigen klompenfabriekje,

ontwikkeling van abflexkracht.’

mijn moeder een sigarenzaak aan huis. De ervaring die ik heb opgedaan als zoon van ondernemers is voor mij zeer waardevol geweest voor de vorming van mijn visie op ondernemerschap en klantcontact.’

Nieuw tijdperk

Innoveren Marco geeft hierbij concrete voorbeelden: ‘De capaciteits-

Na zijn studie Bestuurskunde en een aantal jaren werk-

planning, waarbij we als bedrijf het juiste aantal

ervaring begon Marco zijn carrière in de uitzendbranche

flexmedewerkers inplannen op het juiste moment, de

waar hij diverse directiefuncties bekleedde. De afgelopen

juiste locatie, met de juiste houding én de juiste kwaliteit,

jaren was hij directeur bij Schoevers, een particulier oplei-

dat gaan we nog beter doen dan we vandaag al doen.

dingsinstituut met ruim 100 jaar ervaring en een begrip in

Ook gaan we andere specialistische diensten ontwikkelen.

Nederland. Marco ziet zijn overstap naar abflexkracht als

Dat is dé manier om meer toegevoegde waarde te

een mooie uitdaging. Enthousiast vertelt hij: ‘Voor mij is het

bieden.’ Hij vervolgt: ’Er zijn legio praktijkvoorbeelden

helder dat abflexkracht, een gerenommeerde coöperatie

van gerenommeerde verenigingen waarbij dat

met ruim veertig jaar historie een ontwikkeling moet gaan

succesvol is gebleken. Kijk naar bedrijven als de VVAA

doormaken. Een ontwikkeling die wordt ingegeven door

(ledenorganisatie/dienstverlener in de gezondheidszorg)

veranderende marktomstandigheden en dynamische

en het meest bekend is natuurlijk de ANWB. Die hebben

klantvraagstukken binnen de agrarische sector en aanver-

hun dienstenportefeuille tijdig afgestemd op de behoefte

wante markten. Ik kijk er naar uit nauw betrokken te zijn

van de leden, zij bieden duidelijke toegevoegde waarde.’

bij die ontwikkeling. Het sluit aan bij mijn ambities om met een heldere missie en visie, hand in hand met onze leden,

Behoefte van de klant

klanten en medewerkers, een nieuw tijdperk in te slaan.’

Dat ziet Marco ook voor zich met abflexkracht. ‘Behoud van

Volgende fase

leden, aanwas van nieuwe leden met een dienstenconcept dat passend is bij de huidige trends in de agrarische

Motto van Marco: ‘Blijf jezelf, wees alert en durf te

sector. Zoals al eerder aangegeven: Abflexkracht gaat de

veranderen.’ Dat kenmerkt niet alleen zijn leiderschapsstijl

komende tijd haar dienstenportefeuille afstemmen op de

maar geeft ook de kern aan van wat hij voor ogen

behoefte van de klant. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het

heeft met abflexkracht. Marco licht toe: ‘In een steeds

aanbieden van opleidingen en trainingen voor de flexme-

veranderende wereld moet je als bedrijf constant alert

dewerkers, het aanbieden van juridisch en arbeidsrechte-

zijn en durven veranderen. Zonder daarbij het DNA van

lijk advies en het geven van informatie over bijvoorbeeld

abflexkracht te verliezen. Abflexkracht heeft als organisatie

trends en ontwikkelingen in de sector.’ Marco sluit af met:

alle ingrediënten in zich om succesvol de volgende stap te

‘Belangrijk is dat we de goede zaken behouden en nieuwe

nemen en de volgende fase in te gaan.’

zaken toevoegen, van leverancier naar kennispartner’. 5


krachtin POLITIEK Bezoek medewerkers Tweede Kamer Eind augustus organiseerde de ABU

mogen invullen. Abflexracht is met de

een werkbezoek voor medewerkers

medewerkers van de Tweede Kamer

van de Tweede Kamer zodat zij in de

o.a. op bezoek geweest bij een relatie

praktijk konden zien hoe bedrijven

op de veiling Aalsmeer waar een grote

met EU medewerkers werken en

groep Poolse uitzendkrachten van

tegen welke problematiek men

abflexkracht werkt. Er was voor de

aanloopt. Op uitnodiging van de

medewerkers van de Tweede Kamer

ABU heeft abflexkracht een deel van

gelegenheid om vragen te stellen aan

het programma voor dit werkbezoek

zowel de klant als de uitzendkrachten.

JUBILEUM 15 jaar aan het werk voor abflexkracht Voor het vijftiende jaar op rij zijn de Poolse Sylwia en Joachim via abflexkracht aan het werk als assistent medewerker bloembollenteelt bij Fa. C. van der Vlugt & Zn. in Noordwijkerhout. Het begon allemaal in 2000 toen zowel Sylwia als Joachim via een bemiddelingsbureau in Polen naar Nederland kwamen om te werken voor abflexkracht. Beiden werden dat jaar ingezet bij Fa. C. van der Vlugt om in de drukke maanden te helpen met allerlei verschillende werkzaamheden op het bedrijf. Dat verliep zo goed dat eigenaar Stan van der Vlugt het jaar daarna zowel Sylwia als Joachim graag terug zag op zijn bedrijf. En zo is het de afgelopen vijftien jaar gegaan!

SPONSORING abflexkracht steunt Stichting Opkikker

6

EĂŠn keer per jaar brengt Stichting

Stichting Opkikker organiseert al 20

Opkikker haar ambassadeurs bij elkaar

jaar Opkikkerdagen voor langdurig

tijdens de ambassadeursdagen. Naast

zieke kinderen. Voor deze speciale

een bezoek aan NEMO kregen de

gelegenheid was Hare Majesteit

gezinnen een bijzondere vaartocht

Koningin MĂĄxima ook aanwezig. Ook

aangeboden door de Amsterdamse

dit jaar heeft abflexkracht zijn steentje

grachten, waarbij de kinderen werden

bijgedragen aan de Ambassadeurs-

getrakteerd op de aanwezigheid van

dagen van Stichting Opkikker door het

superhelden, elfjes in luchtbellen, prin-

leveren van een team uitzendkrachten

sessen, een heus Shanti-koor, piraten

voor de op- en afbouw van het meer-

en zelfs de Minions op de vaarroute.

daags evenement.


het kort GEZOCHT Erkend leer-werkbedrijven Als leverancier van personeel ziet abflexkracht dat het lastig is om Nederlandse jongeren te motiveren voor een carrière in de (glas)tuinbouw. De sector kampt nog steeds met een tekort aan goed opgeleide jongeren, die in de toekomst het (groeiend) midden en hoger kader binnen de bedrijven moeten vormen. Abflexkracht zet zich in om geselecteerde jongeren te plaatsen bij een erkend leer-werkbedrijf. De jongeren komen bij abflexkracht in dienst en wij verzorgen de verloning, uitbetaling, afdrachten en eventueel de verzekering. Alleen in een écht bedrijf leren jongeren hun vak kennen! Bent u bereid met al uw kennis en ervaring als werkgever in de (glas)tuinbouw, een gemotiveerde jongere te begeleiden in de praktijk en zo te laten groeien tot een allround medewerker in de (glas)tuinbouw? Voor meer informatie of uw medewerking kunt u terecht bij abflexkracht Personeelscoördinator mbo/hbo: Jan Visser, telefoon 0297-383410 of jvisser@abflexkracht.nl

MEDIA abflexkracht uitzendkrachten voor even acteur Abflexkracht heeft meegewerkt aan

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

de nieuwe ABU mediacampagne die

(PPO) in Lisse. Sinds vorig jaar wordt

begin oktober 2015 van start is gegaan.

daar geen onderzoek meer gedaan

De ABU zocht voor deze campagne

waardoor Tom zonder werk kwam.

uitzendkrachten die op locatie in één minuut voor de camera konden

Tijdens zijn werk bij PPO huurde

vertellen hoe zij aan het werk zijn

Tom regelmatig flexwerkers in via

gekomen als flexwerker.

abflexkracht. Het was voor hem dan ook een logische stap om abflexkracht

Tom Koot, flexwerker bij abflexkracht,

nu in te schakelen om zelf weer

was bereid mee te werken en werd

aan het werk te komen. Tom is de

voor even acteur. Voor de camera

afgelopen maanden als flexwerker

vertelde Tom dat hij 27 jaar heeft

van abflexkracht bij verschillende

gewerkt voor Onderzoeksinstituut

opdrachtgevers aan de slag gegaan.

10-13 november 2015 Logistica 2015 Abflexkracht ontvangt u graag in stand 11.B066! 24 november 2015 Algemene ledenvergadering Alleen voor de leden van de coöperatie.

AGENDA

december 2015 Kerstreceptie voor uitzendkrachten van abflexkracht Aanmelden via uitnodiging verplicht. 12 t/m 14 januari 2015 Mechanisatie Tentoonstelling Vijfhuizen Abflexkracht ontvangt u graag in de stand! 7


De nieuwe coöperatie, tijd voor innovatie ‘In kaart brengen wat leden van ons verwachten, wat is voor hen die toegevoegde waarde.’

8

Daan Elstgeest, mede-eigenaar Elstgeest Youngplants en voorzitter van het bestuur van de coöperatie abflexkracht


Daan Elstgeest runt samen met zijn vader en zus het fami-

lang houdbaar. Je moet rekening houden met dat soort

liebedrijf Elstgeest Youngplants in Rijsenhout. Daan is met

ontwikkelingen, je bedrijfsvoering tijdig aanpassen om

zijn 36 jaar een jonge, succesvolle ondernemer. Hij werkt al

ook op termijn succesvol te blijven’, vertelt Daan.

sinds zijn negentiende mee op het bedrijf en heeft naast een agrarische mbo-opleiding ook de hbo-opleiding Tuin-

Dat geldt ook voor de coöperatie vindt Daan. ‘De

bouw & Agribusiness gevolgd. In 2012 is hij toegetreden tot

coöperatie zorgt sinds jaar en dag voor continuïteit in

het bestuur van de coöperatie abflexkracht en sinds 2014

de dienstverlening. Dat is goed en moeten we ook zeker

als jongste bestuurslid tevens voorzitter.

behouden. Maar...’ vervolgt Daan, ‘ook de coöperatie

Klanten maximaal ontzorgen

heeft te maken met veranderingen. Zo bekijkt de nieuwe generatie leden de coöperatie en haar dienstverlening

‘Onze kwekerij is ingericht om de opkweek en vermeer-

op een andere manier dan leden van de oude generatie.

dering van jongplanten zo optimaal mogelijk te laten

De vraag die mij als voorzitter bezighoudt, is dat vandaag

verlopen’, vertelt Daan. ‘We hebben 18 medewerkers in

de dag voldoende? Leveren wij ieder lid, van de oude en

vaste dienst en huren het jaarrond zo’n 8.000 uur aan

de nieuwe generatie, wat hij wenst van de coöperatie? Ik

flexibele allround medewerkers in via abflexkracht.

denk het niet.’

Elstgeest Youngplants onderscheidt zich door specialisatie, klantgerichtheid en betrouwbaarheid. Onze focus ligt op

Toegevoegde waarde

het maximaal ontzorgen van onze klanten op het gebied

Daan vervolgt: ‘Aangezien de wereld aan het veranderen

van jongplanten. Veel van onze producten en diensten

is, veranderen ook de behoeften van onze leden. Een

komen voort uit specifieke klantwensen.’ Daan vervolgt,

algemene trend is dat leden zakelijker worden. Zeker

‘die focus, gericht op produceren van wat onze klanten

de jongere generaties. Wat biedt het mij? is veelal de

wensen, is ruim 10 jaar geleden ingezet en is bewezen

hoofdoverweging voor het lidmaatschap geworden.’ Daan

succesvol gebleken. De klant is leidend in onze bedrijfs-

vindt dat dit ons dwingt na te denken over vernieuwingen

voering.’ Ook zijn eigen takenpakket is daarmee veranderd.

in de vorm van meer toegevoegde waarde. ‘Als bestuurder

‘Waar ik vroeger hele dagen in de kas doorbracht kom

van de coöperatie zie ik daar een uitdaging maar ook

ik tegenwoordig nauwelijks mijn kantoor nog uit. Ik ben

een kans!’ Daan is van mening dat we daarbij onze leden

naast kweker nu operationeel manager en dagelijks bezig

moeten betrekken. ‘We moeten in kaart brengen wat onze

met klantwensen.’

(toekomstige) leden van ons verwachten, wat is voor hen

Als bestuurslid meebepalen

die toegevoegde waarde.’ Hij vervolgt: ‘Als statutair bestuur is het vervolgens onze taak om de vertaling te maken naar

In 2012 is Daan toegetreden tot het bestuur van

een strakke heldere koers. Met als doel het creëren van

abflexkracht. Op de vraag ‘Waarom?’ zegt Daan, ‘Ik geloof

zichtbare meerwaarde voor onze leden en zo de leden-

in de kracht van het collectief en ik geloof in de kracht van

binding en het ledenaantal te vergroten. Het is tijd voor de

abflexkracht. Ik zie het voorzitterschap als een uitdaging

nieuwe coöperatie, tijd voor innovatie.’

en het draagt bij aan mijn persoonlijke groei. Je bekijkt zaken vanuit een ander perspectief, je leert nieuwe mensen kennen en je bent betrokken bij belangrijke uitvoerende en beleidsthema’s. Het is toch een prachtig

Uw betrokkenheid is welkom!

gegeven dat je als lid van de coöperatie kunt meedenken

Ledenbetrokkenheid is voor onze coöperatie

en als bestuurslid zelfs kunt meebepalen.’

van groot belang. Tenslotte vormen onze leden het

De wereld verandert

bestaansrecht van de coöperatie abflexkracht. Heeft u ideeën over de coöperatie die u graag deelt of

Als ondernemer ziet Daan dat er ontwikkelingen gaande

wilt u in gesprek gaan met het bestuur over de

zijn, de wereld verandert. Hij houdt met die ontwikkeling

coöperatie? U kunt dit kenbaar maken via

rekening in de bedrijfsvoering van zijn onderneming. ‘Zo zien wij dat in het buitenland veel tuinbouw wordt gecentraliseerd. Ook zijn klantorders steeds minder

www.abflexkracht.nl/contact.aspx, één van de bestuursleden neemt dan spoedig contact met u op!

9


Inzet uitzendk

Abflexkracht uitzenden

• 100 % flexibiliteit • Vakmensen: 1 of 10 of 100 • 24/7 continuïteit • Kwaliteit door mentaliteit • Leveringsgarantie

10


Handen tekort

krachten broodnodig

Bloominess B.V. in Kudelstaart is geen traditionele leverancier maar biedt een volledig ontwikkeld concept aan waarin bloemen en planten, verpakkingen, schapinrichtingen en marketing integraal worden aangeboden. Bij Bloominess houden ruim 95 medewerkers zich bezig met de productie en de logistiek. Anja Breedijk is P&O Manager bij Bloominess en o.a. verantwoordelijk voor alle personeelszaken van zowel de medewerkers als de flexwerkers bij Bloominess. Anja vertelt: ‘Door het jaar heen kennen we veel piekmomenten in de productie van bloemboeketten. De vraag rond bijvoorbeeld Valentijnsdag, Moederdag en Kerst is zo groot dat we letterlijk handen tekort komen.’ Anja vervolgt: ‘De inzet van uitzendkrachten is dan broodnodig. Want niet kunnen leveren: is geen optie! Tijdens piekperiodes huren we soms wel 50 tot 60 uitzendkrachten in. Bij ons moeten ook zij na twee weken de gewenste productiviteit halen om aan onze leveringsverplichtingen te kunnen voldoen.

‘In piekperiodes produceren wij het vijfvoudige aantal bloemboeketten’

Een hogere productie van bloemboeketten mag echter niet leiden tot verlies van de hoge kwaliteit van onze boeketten. Het liefst huren we daarom uitzendkrachten in met ervaring of met in ieder geval kennis van boeketten maken en met de juiste mentaliteit.’

Monika Danilczyk en Urszula Kochelak, beiden uitzendkracht van abflexkracht, draaien op het moment 100% mee in het productieproces bij Bloominess B.V. 11


Eigenaar Timo Steenwijk, de vierde generatie in het familiebedrijf Steenwijk Abbenes

‘De juiste medewerker m Steenwijk Abbenes is een bloemenkwekerij in de

Leveren volgens wens van de klant

Haarlemmermeerpolder. Het familiebedrijf is daar

Timo vertelt: ‘Het grootste gedeelte van de bloemen leveren

al meer dan honderd jaar actief. Sinds 1997 is Timo

wij direct aan de klant. Ik investeer veel tijd en energie in

Steenwijk eigenaar. Hij is de vierde generatie in het

mijn klantrelaties. Naast kweker zijn, is dat tegenwoordig

familiebedrijf en heeft zich toegelegd op de teelt van een breed assortiment zomerbloemen in de

het belangrijkst. Ik ben iemand die graag een lange termijn relatie aangaat met mijn klanten. Onze kracht is dat wij

volle grond. De belangrijkste teelten op het bedrijf

leveren volgens de wens van de klant en dat we in staat zijn

zijn o.a. pioenrozen, Helianthus Sonja, Carthamus,

grote volumes te draaien. Ook productvernieuwing gebeurt

Callistephus en Brassica. Het bedrijf is uitgerust met

in samenspraak met de klant. Zo kunnen wij ons assortiment

een moderne verwerkingsruimte en de nieuwste apparatuur, waaronder sinds dit jaar een bosmachine.

blijvend interessant houden.’

Vernieuwen om voortbestaan veilig te stellen ‘Voordat ik eigenaar werd, hadden mijn vader en oom een gemengd bedrijf met een groot aandeel akkerbouw,’ vertelt Timo. ‘Maar,’ vervolgt hij, ‘je moet alert zijn op wat er om je heen gebeurt en je bedrijfsvoering constant durven aanpassen. Hier in de Haarlemmermeer staat de waarde van de grond niet in relatie met het opbrengend vermogen.’ Met zomerbloemen heeft Timo een hogere opbrengst dan met akkerbouw en daarnaast vindt hij dat er veel meer sjeu in de bloemenhandel zit dan in akkerbouw. Hij zegt: ‘Met bloemen kan ik me meer onderscheiden, ik heb zelf meer inbreng

Flexkracht op hbo/mbo niveau op de werkvloer!

Patrick Hansma,

Meewerkend Voorman bij Steenwijk Abbenes Ik heb een eigen zomerbloemen kwekerij gehad. Daarna heb ik vijf jaar gewerkt bij een bakkerij die vorig jaar failliet ging. Ik wilde zo snel mogelijk weer aan het werk. Op de website van abflexkracht zag ik de vacature ‘meewerkend voorman’. Ik heb mijn CV en sollicitatie ge-upload en had kort daarna een persoonlijk gesprek. Ik ben daarna voorgesteld bij de opdrachtgever en zo ben ik aan het werk gekomen bij Steenwijk Abbenes. Eerst als uitzendkracht en sinds kort ben ik in loondienst.

12


maakt echt het verschil’ en er is veel meer toegevoegde waarde mogelijk. Je moet blijven vernieuwen om je voortbestaan veilig te stellen. Er wordt veel meer gevraagd van de ondernemer vandaag de dag, het is een hele uitdaging.’

‘Sommige medewerkers zijn duur voor 5 euro andere zijn goedkoop voor 25 euro.’ Zoeken naar een geschikte kandidaat Als het goed gaat dan groeit een onderneming. En dan kom je op een punt dat je je bedrijf niet meer alleen kunt runnen. Dat punt kwam bij Timo ruim een jaar geleden. Timo vertelt hoe dat ging: ‘Ik zocht een meewerkend voorman en heb daarover gesproken met mijn relatiebeheerder van abflexkracht, Jack van Grieken. Abflexkracht is voor mij gaan zoeken naar een geschikte kandidaat. En die hebben ze gevonden! Zo is Patrick bij mij komen werken met als hoofdtaak het aansturen van de uitzendkrachten in mijn bedrijf in het piekseizoen.’

Werken met bekende medewerkers Timo vervolgt: ‘Ik heb op het moment elf uitzendkrachten van abflexkracht aan het werk waarvan een aantal jaarlijks terugkomt. Ik werk graag met bekende medewerkers. Bijvoorbeeld Violetta, zij komt hier al voor het negende seizoen. Zij weet precies wat er moet gebeuren en kent alle werkzaamheden, dat werkt fijn. Ik kan vertrouwen op haar competenties en kennis. In onze sector is arbeid een hele grote kostenpost. Sommige medewerkers zijn duur voor 5 euro en andere zijn goedkoop voor 25 euro. Als een medewerker het waard is, ben ik bereid meer te betalen. De juiste medewerker maakt echt het verschil.’

13


Column ABU

De norm is Flex! De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels volledig in werking getreden. Nu gaan we die nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid eens realiseren. Het idee van de minister is dat de vaste baan hiermee eerder bereikt gaat worden. Ik zal hier niet herhalen dat de nieuwe wetgeving die vaste banen niet gaat creëren, dat is natuurlijk afhankelijk van economische ontwikkelingen. Nee, ik wil hier pleiten voor dat niet vast de norm is, maar flex! Flexwerk wordt door bedrijven allang niet meer slechts als middel voor kostenreductie gebruikt. Veel belangrijker zijn motieven als het kunnen opvangen van pieken, tijdelijke tekorten, het kunnen organiseren van een flexschil om te anticiperen op onzekerheden. Bedrijven zijn steeds meer bereid samen met uitzenders te investeren in opleiding en ontwikkeling van flexwerkers. De kracht van bedrijven hangt niet samen met de verhouding tussen het aantal vaste en flexwerkers, maar met de wijze waarop een innovatief bedrijf omgaat met zijn personeel, vast of flex. Flex als norm zorgt ervoor dat zowel werkgevers als (flex)werknemers anticiperen op de vanzelfsprekendheid van transities en mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dat zal leiden tot meer investeringen in inzetbaarheid, ook op langere termijn. Voor wat betreft de arbeidsvoorwaardelijke kant van (flex)werk hebben we al een goed voorbeeld. Namelijk de ABU-CAO, die mede dankzij de Wet Werk en Zekerheid de ruimte biedt om transities en mobiliteit ook voor langere tijd te ondersteunen. Het mag duidelijk zijn dat die sterkere gerichtheid op transities en mobiliteit de werking van de arbeidsmarkt gaat verbeteren. Laten we dus beginnen met: de norm is Flex! Daarmee maken we ons sterk voor werk! Maurice Rojer, Adjunct-directeur ABU

ABU De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is ruim 50 jaar dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. De ABU vertegenwoordigd circa 65% van de markt. Daarmee is de ABU de grootste en toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.

Kwaliteit en zekerheid Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.

14

Abflexkracht is sinds 2002 lid van de ABU.


Uniek zijn onze medewerkers! Aanpakkers, doeners die denken, mensen zonder ‘9 tot 5’ mentaliteit, vakmensen en… met hart voor de zaak. Dat geldt voor zowel de mensen van als bij abflexkracht. Dat is onze ware KRACHT!

Onze kracht… Tinus de Mooij, abflexkracht bedrijfsverzorger sinds 1992

Jack van Grieken, abflexkracht relatiebeheerder sinds 2002

Ramona Grabiec, abflexkracht uitzendkracht van 2010 tot 2014

Verantwoordelijkheid nemen: geeft werkplezier toegevoegde waarde

Door mijn achtergrond weet ik wat er speelt bij de klant

Geworteld in Polen, groeien in Nederland

‘Ik ben voornamelijk werkzaam in de

Ik ben een geboren Noordwijker-

Ik ben geboren in Polen, daar liggen

bloembollen en doe in het voorjaar

houter en kom uit het ‘groene’

mijn wortels. In 2003 ben ik naar

veel hovenierswerk. Momenteel ben

vak. Tot 2002 had ik een eigen

Nederland gekomen om te werken.

ik ingezet bij een bedrijf in bijzondere

Bloemen- en Bollenkwekerij. Door

Ik was toen klaar met mijn studie en

bolgewassen en gewone bolsoorten

arbeidsongeschiktheid moest

wilde graag een tijdje naar het

met een webshop die levert aan

ik noodgedwongen stoppen. Ik

buitenland om geld te verdienen.

particulieren en bedrijven in heel

was destijds lid van de coöperatie

Via via kwam ik aan het werk als

Europa. Ik heb ruim 16 jaar ervaring

abflexkracht en hoorde via mijn

uitzendkracht bij abflexkracht. Ik werk

en veel kennis van onder andere

contactpersoon dat er een vacature

nu bij een grote Phalaenopsis orchi-

bloembollen. Ik maak de orders van

was. Zo ben ik als relatiebeheerder

deeën kwekerij die zich tot de top van

de webshop verzendklaar. Daarnaast

bij abflexkracht aan de slag gegaan.

de Nederlandse sierteeltsector mag

controleer ik bij binnenkomst de

Door mijn achtergrond weet ik wat

rekenen. Ik ben daar in 2010 via

bloembollen, label ik alles en doe het

er speelt bij de klant, dit geeft mij

abflexkracht begonnen als productie-

voorraadbeheer. Ik vind het prettig

een goed referentiekader. Ik heb de

medewerker. De afgelopen jaren heb

om jaarlijks bij dezelfde klanten terug

afgelopen jaren met onze klanten

ik mogen groeien en veel kennis en

te keren en naar eigen inzicht mijn

een wederzijdse vertrouwensband

ervaring kunnen opdoen. Ik voel me

werk in te delen. Dat kan omdat je

opgebouwd, dat is prettig. Zo kan ik

op mijn plek bij dit mooie bedrijf.

een band opbouwt met de klant, je

goed advies geven en de wens van

Sinds 2014 ben ik via abflexkracht in

kent het bedrijf en daardoor ben je

de klant vertalen naar een helder

vaste dienst gekomen bij de kwekerij.

ook bekend met de werkzaamheden.

aanbod op maat. Inmiddels ben ik,

Ik heb nu een vaste baan als toezicht-

Dat ik verantwoordelijkheid kan en

namens abflexkracht, ruim 13 jaar

houder op de hele productielijn. Ik ben

mag nemen bij de klant geeft het

het aanspreekpunt voor agrarische

inmiddels ruim 12 jaar in Nederland.

werkplezier toegevoegde waarde.’

ondernemers in de regio.

15


Sterk in VAKWERK Colin Witjes,

Bedrijfsverzorger abflexkracht sinds 2009

Rooien en afvoeren van bomen in de Waterleidingduinen

Dienst: abflexkracht Interim bedrijfsvoering Opdrachtgever: Specialistisch Boomen Tuinverzorger in Noord-Holland.

Uitdaging:

Opdrachtgever heeft een mooie

opdracht aangenomen: het verwijderen van woekerende planten en bomen in een groot gebied van de Waterleidingduinen. Het gaat om planten en bomen zoals de Amerikaanse vogelkers die zich uitbreiden ten koste van kenmerkende duinsoorten. Voor de omgeving is het belangrijk dat de juiste bomen op zeer specialistische wijze worden verwijderd en dat takken en stamhout direct op de locatie worden verkleind. Opdrachtgever raakt door een arbeidsongeval net voor aanvang van de opdracht tijdelijk arbeidsongeschikt en kan zelf geen werk verrichten. Om de aangenomen opdracht binnen de gestelde 12 weken te volbrengen, zoekt hij een tijdelijke sterke aanpakker met ervaring.

Oplossing:

Colin Witjes, bedrijfsverzorger

abflexkracht sinds 2009, wordt ingezet. Met zijn kennis en ervaring weet hij de opdracht voor zowel de klant als de opdrachtgever van de klant naar alle tevredenheid te voltooien!

Flexkracht Magazine najaar 2015  

abflexkracht magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you