__MAIN_TEXT__

Page 1

in de

kop toeristisch regioprofiel en marketingplan 2017 - 2020

versie 16 mei 2017


holland in de kop

hollandindekop.nl


inhoud waarom een regioprofiel 7 ...in de Kop 9 verbindende themalijnen 12 van kernwaarden naar merkwaarden 16 van merkwaarden naar propositie 18 kernwaarden versus ambities 20 kengetallen leefstijlen en doelgroepen 24 themalijnen in verbindende campagnes 30 verbindende campagnes in en buiten de Kop

29

365 dagen recreatie in de Kop 40 storytelling De Kopgroep 49 hollandbovenamsterdam.com 46 profiel leefstijlen en media 50 rolverdeling en uitvoering marketingplan 54 bronnen 57

kop werkt

de

3


wandelen in de kop wandelenindekop.nl


aanleiding

kop werkt

de

5


profiel in de kop


Waarom een regioprofiel van de Kop van Noord-Holland

Binnen het programma De Kop Werkt! is met elkaar de ambitie benoemd dat toerisme nog meer kan uitgroeien tot een groeimotor van de economie in onze regio. Samen met de sector zetten we ons in om de economische betekenis van het toerisme te verhogen. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor destinatiemarketing: het positioneren van het gebied als aantrekkelijke bestemming voor verblijf en dagbezoek. Destinatiemarketing kan alleen effectief worden aangepakt als krachten gebundeld worden en middelen efficiënt worden ingezet. In Noord-Holland Noord (NHN) is hierin een belangrijke stap gezet met de afspraak van gemeenten en ondernemers om voor de toeristische marketing en promotie te gaan samenwerken en de regio te positioneren als ‘Holland Boven Amsterdam’. Uitgangspunt is gebruik te

maken van elkaars kwaliteiten en die te verbinden, zodat voor de toerist en bezoeker een aantrekkelijk aanbod ontstaat. Om ervoor te zorgen dat ons aantrekkelijke aanbod en onze iconen duidelijker zichtbaar worden binnen ‘Holland boven Amsterdam’ is een regioprofiel voor de Kop opgesteld waarin de onderscheidende kwaliteiten zijn benoemd. Het profiel zorgt voor meer bekendheid, maar zal ook betere samenwerking tot stand brengen en helpen om de regio kwalitatief te versterken. Het profiel brengt dus focus in de marketinginzet en levert inzicht in de kernkwaliteiten die we met elkaar moeten blijven versterken om bezoekers van buiten en binnen de regio te kunnen verleiden tot een bezoek aan of verblijf in de Kop van Noord-Holland, nu en in de toekomst.

kop werkt de

7


iconen in de kop


in de

kop ...in de Kop

De Kop van Noord-Holland is geen merk maar een bestemming. Het huidige beeld en de beleving zijn onsamenhangend. Een mooie regio met sterke intrinsieke waarden, eigenheid en unieke kenmerken. Niet onbekend en best bemind maar veelal om een enkelvoudige reden, een specifieke camping, plaats of een strand. Uitgangspunt is dat het regioprofiel samenhang brengt en verbinding legt met meervoudige kenmerken; iconen met iconen verbindt volgens het ‘1 + 1 = 3’ -principe, oftewel toegevoegde waarde creëert. De Kop als destinatie laat zich niet in één woord of begrip duiden. Met zoveel contrastrijke iconen die op korte reisafstand van elkaar bereikbaar zijn is dat eigenlijk heel logisch. Dat gegeven leidt tot de conclusie dat de Kop moet worden gezien als een samengesteld toeristisch product voor een meervoudige doelgroep. In communicatie-uitingen vertalen en verbeelden we dat door verrassende combinaties van iconen binnen thema’s en themalijnen aan te bieden. Die combinaties moeten steevast voldoen aan de gekozen waardepropostie: verrijkend. We hebben ervoor gekozen om ‘in de Kop’ als leidend thema te gebruiken. Tekstueel voor ‘het wat’ en visueel (de contouren van het gebied) voor ‘het waar’.

π de Kop is niet te vatten in een enkelvoudige omschrijving of typering

π de Kop is / biedt een samengesteld toeristisch product π de Kop is destinatie binnen Holland boven Amsterdam π de Kop is uniek door verrijkende combinaties die bijblijven

π de - steeds weer verrassende - combinaties moeten inspireren tot herhaalbezoek aan de Kop π in de Kop bevinden zich onze iconen

π in de Kop verbinden we iconen in 6 themalijnen π in de Kop is leidend thema in communicatie π de Kop is een Holland icoon

9


k

unst in de kop kunstindekop.nl


onze iconen in verbindende themalijnen

kop werkt

de

11


natuurlijn - De natuur als schatkamer o.a. duinen, duinmeren, duinvaleien, wadden, polders, bossen, fietsen, wandelen

waterlijn

wadlopen in de kop

o.a. marine, havens, bruine vloot, zeilen, (kite)surfen, recreatief varen

kustlijn o.a. zee, strand, wandelen, eten&drinken, overnachten

hollandse historielijn o.a. erfgoed, folklore, musea, markten, historische kernen, molens

bloemen- & tulpenlijn o.a. tulpenvelden, kwekerijen, kassen

agri- & foodlijn wadlopenindekop.nl

o.a. kwekerijen, kassen, visserij, streekproducten


verbindende themalijnen De belangrijkste en meest aantrekkelijke gebiedskenmerken van de Kop van Noord-Holland hebben we benoemd in zes themalijnen, daaronder zijn de iconen en/of activiteiten gegroepeerd. De themalijnen, met ieder hun eigen verhaallijn, en vaker nog, combinaties van lijnen, vormen de rode draad in de campagnes en marketingacties in en buiten de regio. Ze zijn bedoeld om (dag)recreanten en toeristen op logische of juist verrassende wijze te inspireren om tijdens hun bezoek of verblijf (of tijdens de voorbereiding daarvan) meer en andere iconen te bezoeken. In campagnes en online (o.a. de microwebsites) bieden we - met de leefstijlprofielen als leidraad steeds verrijkende ervaringen en ontdekkingen aan volgens het principe: “Als u hier toch bent, is een bezoek aan...., beslist de moeite waard”. Visueel werken we altijd met ‘iconische’ beelden, combinaties daarvan en plaatsaanduidingen op de online themakaarten. De themalijnen verbinden we vanzelfsprekend ook met andere iconen binnen het HbA-gebied. Het werken met de themalijnen maakt het niet alleen voor de bezoeker overzichtelijk en aantrekkelijk, ook voor ondernemers biedt het gerichte mogelijkheden om online met eigen thematische acties en/of aanbiedingen aan te haken bij een campagne en/of om met behulp van de toolkit een campagnethema in eigen acties en media (bijvoorbeeld de eigen website of advertenties) te verwerken.

De thematiek en benaming van de themalijnen sluit aan bij de HollandCity-verhaallijnen van het NBTC. Bij het samenstellen van de marketingactiviteit wordt jaarlijks gekeken met welke thema’s of themalijnen het NBTC internationale campagnes gaat voeren zoals: Nederland Waterland, Bloemenlijn (in ontwikkeling), en Rembrandt en de Gouden Eeuwlijn (2019). Aanhaken bij deze campagnes betekent voor de Kop van Noord-Holland dat we onze eigen verhaallijnen moeten uitwerken en koppelen aan onze eigen themalijnen. Voor alle duidelijkheid, de tot een themalijn behorende iconen en gebiedskenmerken zijn fysieke aanduidingen en/of stippen op onze eigen regiokaart, deze dienen tijdens de uitwerkfase van het marketingplan voor de regio Kop van Noord-Holland nog definitief bepaald en ingetekend te worden.

aanbeveling

Om de thema- en verhaallijnen van en over de Kop nog meer aantrekkings- en zeggingskracht te geven bevelen wij aan deze over het hele gebied Holland boven Amsterdam door te trekken, te verwerken in campagnes en in alle routekaarten (print en online). Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld fiets-, wandel- en vaarroutes.

13


folklore in de kop

folkloreindekop.nl


regioprofiel Kop van Noord-Holland wie zijn wij?

kop werkt

de

15


strand in de kop

strandindekop.nl


Kop van Noord-Holland. Van kernwaarden naar merkwaarden Kernwaarden Merken, organisaties en destinaties leggen hun identiteit vast in zogeheten kernwaarden. Het zijn kortweg de belangrijkste waarden, normen en karaktereigenschappen van een merk - of in dit verband - de Kop van Noord-Holland. Onze kernwaarden geven aan waar we voor staan, waarin we geloven, wat ons verbindt en wie we willen zijn. Kernwaarden geven niet aan wat je doet, maar hoe je het doet.

puur, nuchter, robuust, onafhankelijk ondernemend, vriendelijk, open, betrouwbaar, verbindend

Merkwaarden Voor een onderscheidende positie in de markt zijn we op zoek gegaan naar datgene waarin we ons onderscheiden van andere regio’s. Oftewel, naar dat wat onze regio uniek en bijzonder maakt. Dat wordt doorgaans omschreven in de merkwaarden. Anders gezegd, merkwaarden zijn de externe vertaalslag van de inhoud van de kernwaarden. Merkwaarden moeten leven bij alle direct betrokken partijen in onze regio en beleefd worden door onze inwoners, (dag)recreanten en toeristen. De merkwaarden vertalen, verbeelden en verwoorden we consequent in alle communicatie uitingen.

oorspronkelijk veelzijdig ambitieus veerkrachtig

17


natuur in de kop

Kop van Noord-Holland. Van merkwaarden naar propositie De merkwaarden van de Kop van Noord-Holland hebben we benoemd als: oorspronkelijk, veelzijdig, ambitieus en veerkrachtig. Waarden die - in combinatie - onze regio uniek maken en die ieder voor zich een belofte inhouden. Waarden waaraan we de propositie voor de Kop van Noord-Holland verbinden: verrijkend. Verrijkend is een tijdloze (waarde)propositie die zowel visueel als inhoudelijk over de volle breedte in campagnes de ruimte biedt om de beleving van en in de Kop te communiceren voor alle doelgroepen. Verrijkt worden door een aangename visuele of fysieke beleving is een gevoel of gewaarwording die - bij voorkeur associatief - in het geheugen blijft. Vanzelfsprekend worden alle communicatie-uitingen vooraf getoetst op het ‘verrijkende gehalte’. De tot de verbeelding sprekende verbindingen - oftewel, unieke, contrastrijke, verrijkende combinaties - worden in de strategie en communicatie afgestemd op de bezoekerstypen (o.a. profiel leefstijlen) die nu - en potentieel - de regio bezoeken en bewonen.

natuurindekop.nl


oorspronkelijk - natuur als schatkamer - Hollandse historie - authentiek, Hollands landschap - strijd met de zee - uniek (wereld)erfgoed - behoud van en respect voor (natuur, cultuur en erfgoed)

propositie verrijkend

veelzijdig - breed en gevarieerd leisure aanbod in een rijkgekleurd landschap voor een brede doelgroep. - het compacte gebied en de korte reisafstanden maken dat in weinig tijd veel plaatsen, bezienswaardigheden en activiteiten bereikbaar zijn. - de veelzijdigheid prikkelt keer op keer naar meer, vaker en langer.

ambitieus - de wil om te groeien, te verbeteren, te verdiepen, te verbreden en te verbinden door mee en soms tegen te bewegen en verder te kijken dan de horizon van gisteren of vandaag.

veerkrachtig - innovatie - gebiedsontwikkeling - investeringsbereidheid lokale overheid en provincie - ondernemerschap - toekomstgericht - vallen en weer opstaan - met overgave en overtuiging doorgaan in goede en slechte tijden

De Kop van Noord-Holland biedt een unieke combinatie van authentiek Hollands landschap. Langs drie kusten omringd door de zee. Met oude en nieuwe natuurgebieden. Met zichtbaar en tastbaar historisch (wereld)erfgoed waar verleden, heden en toekomst bijna logisch in elkaar over gaan. Die contrastrijke combinatie maakt elk bezoek aan de Kop van Noord-Holland steeds weer tot een nieuwe, verrassende beleving. Een verrijkende ontdekkingsreis die je als bezoeker raakt en waar je altijd iets van mee terug naar huis neemt. 19


kolder kop

in de

voorjaarindekop.nl


Kop van Noord-Holland. Kernwaarden versus ambities Ambitie De kernwaarden van de Kop van Noord-Holland hebben we omschreven als: puur, nuchter, robuust, onafhankelijk ondernemend, vriendelijk, open, betrouwbaar. Stevige en bevestigende waarden of, zo men wil, karaktereigenschappen. Wat de kernwaarden niet moeten bevestigen is “zoals we het doen, doen we het best goed”. Ze bieden vooral een solide basis om onze merkwaarden, propositie en beloftes voluit waar te maken. Uit te bouwen en aan te jagen. In dat verband hebben we binnen onze regio, of beter gezegd, binnenshuis nog wat werk te doen als het gaat om onze ambities. Om (snel) te groeien van gewoon goed naar uitzonderlijk goed, naar meer (en andere) bezoekers die vaker komen en meer besteden. Daarbij misstaat het niet om de ratio met wat meer emotie te omarmen. Al was het alleen maar vanwege het feit dat niet alles vooraf bewezen hoeft te worden en er nog altijd zoiets als ‘gutfeeling’ bestaat. Over ambities gesproken, ze vormen vaak een combinatie van wie en wat je zelf zou willen zijn of doen. Maar dat is allesbehalve een op zichzelfstaand gegeven. De markt, de wereld om ons heen, de (dag)recreant, de toerist, onze inwoners vragen of dwingen ons, om onze ambities bij te stellen, aan te scherpen of simpelweg, de lat hoger te leggen.

van afwachten naar ondernemen van eng naar een spannende uitdaging van ingetogen naar uitbundig van bescheiden naar trots en overtuigd van gepaste vriendelijkheid naar oprechte(gedreven) gastvrijheid van ontvangen naar onthalen van begrijpen naar invoelen van bedenken naar voordenken van aanpassen naar omarmen van voorspelbaar naar verrassend van behoudend naar open minded van gewoon naar bijzonder lef in denken, lef in doen 21


kitesurfen in de kop kitenindekop.nl


wie zijn onze bezoekers

kop werkt

de

23


leefstijlen dagrecreanten Kop van Noord-Holland en totaal Nederland

lekker iets gaan doen, actief zijn, inspanning

vitaliteit creatief en inspirerend rood

anders dan anders, creatief en inspirerend, innovatief, verwonderen of ontdekken

KvH=8% NL= 6%

harmonie

uitbundig geel

gezelligheid, vermaak, entertainment, ongecompliceerd genieten

KvH=24% NL=18%

gezellig lime

activiteiten staan centraal

stijlvol, chic, tot in de puntjes georganiseerd, prestatie gericht, sportief

controle 24

KvH=31% NL=24%

ondernemend paars

KvH=4% NL=9%

het gezelschap, de mensen centraal

ingetogen aqua

KvH=10% NL=17% stijlvol en luxe blauw

rustig groen

KvH=5% NL=9%

KvH=18% NL=16%

ontspannen en tot rust komen

authentiek, rustig en ingetogen, aandacht voor streek & natuur, vertrouwd en herkenbaar

zekerheid Bron: Smart Agent Company | RECRON | rapport NHN BRVT en Leefstijlatlas dagrecreatie NH


kengetallen De belangrijkste doelgroepen dagrecreanten en toeristen voor de Kop van Noord-Holland zijn: KOP NL 52% 62% ▀ 2+ persoonshuishoudens (35+ jaar) 18% 11% ▀ gezinnen met kinderen (6-12 jaar) 11% 19% ▀ gezinnen met kinderen (0-5 jaar) Afgaande op de huidige verdeling in leefstijlen van zowel bezoekers als inwoners in de Kop en de groeipotentie ligt de primaire focus in onze benadering en campagnestrategie op de leefstijlen: uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen en ingetogen aqua. Personen uit deze doelgroepen bezoeken en verblijven in ons gebied voornamelijk in de maanden . Alhoewel harde cijfers hiervoor nog ontbreken is de algemene trend in Nederland en ook in de Kop dat in de maanden maart, april en september, oktober het aantal bezoekers stijgt.

en na de zomer vooral bij ouderen (55+) en emptynesters (35+) een toename in het aantal bezoekers. De gemiddelde verblijfsduur is: ,l De belangrijkste vakantietypen zijn: KOP

,

NL

▀ ▀ ▀

Met bezoek aan: ▀ ▀ ▀

Belangrijkste sportieve activiteiten zijn: ▀

Met een afgestemd thematisch aanbod liggen er groeikansen om het traditionele zomerseizoen op te rekken. Met uitzondering van de mei- en herfstvakantie zien we in de periode voor

▀ ▀

Bronnen: CVO 2016, en NBTC

25


Omdat in de campagnestrategie voor de Kop de online communicatie een belangrijke rol speelt zijn ook de cijfers over het gebruik van Social media tijdens vakanties van belang: KOP NL

natuur in de kop

▀ ▀ ▀ ▀

leefstijlen als leidraad

Het leggen van verrassende en verrijkende verbindingen is het basisuitgangspunt voor het regioprofiel van de Kop en de te volgen benaderingsstrategie. Kansrijke en voor de toerist aantrekkelijke verbindingen ontstaan enerzijds door de juiste combinatie van het aanbod (iconen met iconen in themalijnen) maar vooral door combinaties aan te bieden die zijn afgestemd op de belevingswereld, gedrag en koopmotieven van de doelgroepen. Dat principe geldt feitelijk voor alle organisaties en ondernemers in de Kop die een toeristisch product aanbieden. De leefstijlprofielen gebruiken wij als leidraad en toetssteen maar niet allesbepalend of als ‘de maatstaf’. Voor de online toolkit voor toeristische ondernemers en organisaties hebben we de leefstijlen op een toegankelijke manier samengevat. Wij bevelen aan om deze jaarlijks te updaten aan de hand van nieuwe onderzoekscijfers (o.a. CVO, NBTC, CBS).

natuurindekop.nl


doelgroepfocus

In de promotiecampagnes voor de Kop richten we ons op de navolgende doelgroepen: ▀ ▀ ▀

buitenlandse toeristen

Over Texel zijn o.a. cijfers bekend met betrekking tot de herkomst van bezoekers: 62% uit Nederland, 34% uit Duitsland, en 3% uit België. Die cijfers en nadere verbijzondering daarvan zijn over de Kop niet of onvoldoende bekend. Wij bevelen aan hier nader en vooral continu onderzoek naar te doen vanuit de DMO Holland boven Amsterdam. Via de door HbA bij het NBTC ingekochte campagnes richten we ons vooralsnog op de Duitse en Belgische markt, daarvoor is per campagneperiode budget gereserveerd in de begroting. In nader overleg met HbA zal ook gekeken worden naar de Engelse markt. Wij hebben ook gekeken naar de kansen en mogelijkheden om toeristen uit landen als Rusland, China en Japan aan te trekken. Onze conclusie is dat we daar vooralsnog niet de juiste toeristische producten voor hebben. We hebben misschien wel het grootste bloembollenareaal maar missen - los van de wereldwijde reputatie - de compactheid van De Keukenhof, evenmin hebben we een Rijksmuseum. Voor reisorganisaties uit de genoemde landen is de Kop in termen van volumes geen aantrekkelijke bestemming. Maar ook voor deze en andere toeristen uit verre landen en delen van Europa ontbreken cijfers. Door de inzet van geofencing tijdens de

campagneperiodes hopen we wat meer inzicht te krijgen in de herkomst en stromen van deze bezoekers.

binnenhalen en binnenhouden

De campagnestrategie en inzet van middelen is afgestemd op meer (en nieuwe) bezoekers die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen. Lastiger wordt het om het toeristisch product en de kwaliteit daarvan te beÏnvloeden. Binnenhalen is één, maar binnenhouden, als in vaker terugkomen en steeds weer verrassen met verrijkende combinaties, is een andere kunst. Het rapport Herontwikkelperspectieven verblijfsrecreatie NHN geeft een heldere analyse en doet sterke aanbevelingen voor de toekomst. Als we bestendig willen groeien dan zal de theorie in praktijk gebracht moeten worden. Onze aanbeveling is om o.a. toegepaste workshops te organiseren voor ondernemers in de toeristische sector, gericht op het ‘hoe te verbeteren’ en ‘hoe trends te interpreteren en wat daarmee te doen’.

groeien, maar ook zuinig zijn op wat je hebt Veel accomodaties in de Kop mogen trots zijn op het herhaalbezoek van hun gasten, vaak van generatie op generatie. Als groei ons doel is, dan is koesteren en (be)houden wat we hebben een evenzo belangrijk doel. Want ook voor die groep geldt - en dat klopt weer helemaal bij onze leefstijlgroepen - blijf verrassen, blijf verbeteren, blijf de keuze bevestigen.

27


dagje uit in de kop dagjeuitindenl


verbindende campagnes in en buiten de Kop

kop werkt

de

29


themalijnen in verbindende campagnes

2017 themalijnen

2018

periode

zomer campagne waterlijn juni - sept.

juni - sept.

kustlijn Doelgroepen: actuele en potentiële dagrecreanten (impuls), kortverblijf, verblijfsrecreanten. 2+ persoonshuishoudens (35+ en 55+), jonge gezinnen (kinderen 0 - 5 en 6 - 12 jaar) in de leefstijlgroepen: uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen en ingetogen aqua. Inzetten op: o.a. zomers dagje uit, kort verblijf, op moment: ‘het Scheveningse strand is vol; er is ruimte in de Kop, herfstvakantie, inspiratie zomer 2018.

kop werkt

de 30

fietsen Content (print en online) o.a.: SAIL Den Helder, pré DNA-event in de kop fiets- en wandelroutes, wadlopen, maritieme november, vaar-, musea, flora- & visserijdagen, erfgoed, folklore.


waterlijn Evenementen Rondvaart Nautic XXL Den Helder – t/m 1 oktober, Ronde om Texel – 10 juni, Pre-Sail Texel – 21 en 22 juni, SAIL Den Helder – 22 t/m 25 juni, De Marinedagen Den Helder – 23 t/m 25 juni, Clipper Festival Willemsoord – 22 t/m 28 juli, Be Tough zwemtocht Den Helder-Texel – 12 augustus, Heldair Show Maritiem Den Helder – 16 september. Producten Havenrondvaarten vanuit Den Helder, Helderse kanoroutes, Vaarroute Texel – Den Oever en Den Helder – Den Oever, Rondvaarten Kolhorn en Nieuwe Niedorp, Wad XXL: varen via de haven van Den Helder en zeehonden spotten, Fietsroute: Beleef de marinegeschiedenis van Den Helder, Sloepennetwerk. Locaties Marinemuseum, Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, Den Helder, Lichtschip Texel, Museumhaven Willemsoord, Kitesurfspot Kornwerderzand, Afsluitdijk (t/m 1 oktober), De Nieuwe Afsluitdijk, IJsselmeer.

kustlijn Evenementen Ecotochten op de Waddenzee vanuit Den Oever – 10 juli t/m

1 september, VIStival Den Oever – 15 juli, Beach Food Festival Texel – 28 t/m 30 juli, Flora- en Visserijdagen Den Oever – 25 t/m 29 augustus, Vliegerfeest aan Zee Den Helder – 2 en 3 september. Producten Nederlands Kustpad , Noordzee Kustpad. Fietsroutes: Langs de kust van de Kop van Holland, Prachtige kustroute bij Petten aan Zee, De duinen bij Den Helder, Zee, duin, dijk en polder (tussen Petten en Camperduin). Wandelroutes: Door de duinen rondom Julianadorp, Wandelen in de duinen bij Julianadorp, Zand tegen zee route (Pettemer Zeewering). Locaties Informatiecentrum De Afsluitdijk, Vuurtoren De Lange Jaap Den Helder, Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora op Texel, Informatiecentrum Kust - Zand tegen Zee, Petten, IJsselmeerkust, Noordzee, Wadden, Hondsbossche zeewering, duinen en strand, Overnachten in een oude vuurtoren in Den Helder, B&B’s, Hotels, Bungalowparken en Campings langs de kust. Folklore (als inspiratie webcontent vanwege seizoen) 30 april t/m 3 september: Brocante markt Schagen, 29 juni t/m 31 augustus: West-Friese Folklore Schagen, 30 juni, 21 juli en 11 augustus: Nachtmarkt Kolhorn, 26 en 27 augustus: Historisch Weekend Den Helder, 27 augustus: Schagen 554 jaar marktrechten, 9 en 10 september: Open Monumentendagen Den Helder. 31


2017 themalijnen

2018

periode

najaars campagne natuurlijn okt. - jan.

okt. - jan.

kustlijn Hollandsehistorielijn Doelgroepen: actuele en potentiële dagrecreanten (impuls), kortverblijf, verblijfsrecreanten, inspiratie zomer 2018. 2+ persoonshuishoudens (35+ en 55+), jonge gezinnen (kinderen 0 - 5 en 6 - 12 jaar) in de leefstijlgroepen: uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen en ingetogen aqua. Content (print en online) o.a.: DNA-event november, fiets- en wandelroutes, ecotochten, (kite)surfers, maritieme musea, erfgoed, seizoensactualiteit (herst/winter), shoppen.

natuurlijn Evenementen Wadlopen vanuit Den Oever – t/m oktober, Ecotocht op de Waddenzee. Den Oever – 16 t/m 27 oktober, Vogels spotten op het Balgzand Den Helder – 28 okt, 26 nov en 9 dec, Robbentocht – oktober, Wandeling met boswachter door Zwanenwater – 15 oktober, Nacht van de Nacht in het Zwanenwater – 28 oktober. Producten Wandelroutes, Fietsroutes, Noord-Hollandpad, Wandelnetwerk Noord-Holland. Locaties Westfriese omringdijk, Huisduinen Den Helder Natura 2000 duingebied, De Helderse Vallei, De Oranjerie ‘De Groene Parel’ Robbenoordbos en Dijkgatbos Wieringen, Vismigratierivier Afsluitdijk, Strandlagune Camperduin, Klimduin Petten, Natuurreservaat Het Zwanenwater, Landgoed Hoenderdaell, Nationaal Park Duinen van Texel, Waddenzee Unesco werelderfgoed, Polders. Overnachten: o.a. Duynpark ’t Zwanenwater in Callantsoog, Campings.

Kustlijn Evenementen Garnalen vissen, varen langs lepelaars en zeehonden vanuit

32


Den Oever – okt, nov, dec en jan., Verse vismarkt, Den Helder – elke vrijdag, Zeeverse Vismarkt, Den Oever – elke zaterdag. Producten Nederlands Kustpad, Noordzee Kustpad. Fietsroutes: Langs de kust van de Kop van Holland, Prachtige kustroute bij Petten aan Zee, De duinen bij Den Helder, Zee, duin, dijk en polder (tussen Petten en Camperduin). Wandelroutes: Door de duinen rondom Julianadorp, Wandelen in de duinen bij Julianadorp, Zand tegen zee route (Pettemer Zeewering). Locaties Informatiecentrum De Afsluitdijk, Vuurtoren De Lange Jaap Den Helder, Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora op Texel, Informatiecentrum Kust - Zand tegen Zee, Petten, Afsluitdijk, IJsselmeerkust, Noordzee, Wadden, Hondsbossche zeewering, duinen en strand. Overnachten: oude kustwachttoren in Den Helder B&B’s, Hotels, Bungalowparken, Campings langs de kust.

Hollandse historielijn Evenementen Brocante markt Schagen – 30 april t/m 3 september Producten Historie van de strijd tegen het water, Vikingen, Fietsroutes: Genieten van West-Friese Folklore, Archeologische fietsroute door Wieringen, Rondje cultuur en natuur in Den Helder en

Julianadorp. Molens (Hollands Kroon: 6, Schagen: 17, Texel: 3) Locaties Museum De Turfschuur, Viking Informatie Centrum, Historisch Genootschap Wieringermeer, Boerderij en Rijtuigmuseum Vreeburg, Museumboerderij ‘Tante Jaantje’, Fort Kijkduin/Stelling Den Helder, Wieringer Eilandmuseum Jan Lont, Binnenstad Schagen

2018 themalijnen

periode

voorjaars campagne waterlijn bloemen- & tulpenlijn Hollandsehistorielijn

Themajaar Nederland Waterland NBTC (2018 o.v.b.)

feb - mei Verhaallijn Bloemen NBTC (o.v.b. 2018 2019)

Doelgroepen: kort- en langverblijf recreanten, dagjeuit, inspiratie voorjaar-/zomer 2018, bloemen- en tulpen. Content (print en online) o.a.: bloeiend Zijpe, bloemendagen, kleurrijk, tulpen-excursie. Check: NBTC/HbA campagnes: Tulpen, Nederland Waterland, Radeln, Zeit zu Zweit 2018. 33


...in de Kop Het seizoen is in principe bepalend voor welke themalijnen (en iconen) leidend zijn in een campagne. Voor de zomercampagne 2017 (en 2018) zijn dit bijvoorbeeld de kust- en waterlijn. In alle uitingen bepalen die twee themalijnen zowel het beeld als boodschap als webcontent. Afhankelijk van een op een specifieke doelgroep en/of leefstijl gericht medium, bijvoorbeeld PlusOnline (kerndoelgroep 55+), worden beeld, beleving en boodschap daarop afgestemd. Basisprincipe voor alle uitingen is dat steeds 2 iconen worden uitgelicht die samen een aansprekende, unieke, verrassende (verrijkende) combinatie vormen. Met de bedoeling om behalve het één ook het ander te bezoeken. Voor headings (kopregels) geldt altijd de combinatie van het ‘wat’ (bijvoorbeeld vakantie), beantwoord door het ‘waar’ (in de kop) en het waarom (de ‘reason why’). Een ander vast element is de destinatie: de contourlijnen van de Kop van Noord-Holland. Tenslotte wordt voor iedere campagneperiode bepaald welke URL’s gekoppeld worden aan de themalijnen en uitingen. Voor de zomercampagne 2017 zijn dat o.a.: zonindekop.nl π hotspotindekop.nl π fietsenindekop.nl strandindekop.nl π zomervakantieindekop.nl π kitenindekop.nl wadlopenindekop.nl π wandelenindekop.nl 34

vakantie in de kop

dat vier je hier

Matrimonii agnascor rures. Pompeii sene sceret Aquae Sulis. Perspicax cathed stras circumgrediet plane parsimonia chirographi. Gulosus matrimonii aegre fortiter praemu niet parsimonia.

zomervakantieindekop.nl


hinodelland

kop

hier ontdek je dat

Matrimonii agnascor rures. Pompeii sene sceret Aquae Sulis. Perspicax cathed stras circumgrediet plane parsimonia chirographi. Gulosus matrimonii aegre fortiter praemu niet parsimonia.

hollandindekop.nl

Aquae Sulis optimus frugaliter suffragarit concubine, ut umbra culi amputat verecundus ossifragi, quod syrtes adquireret saburre. Catelli lucide circumgrediet quinquennalis oratori. Fragilis agricolae libere amputat vix saetosus saburre . Fragilis apparatus bellis lucide imputa t saetosus cathedras, et optimu s perspicax agricolae fermentet lasciviu s ossifragi, quod oratori adquir eret Medusa, iam adfabilis agricol ae imputat Caesar. Umbraculi pessim us neglegenter miscere optimus lascivius agricolae. Cathedras pessim us spinosus imputat verecundus matrimonii, quod adlaudabilis saburre miscere bellus syrtes. August us lucide agnascor rures, etiam syrtes suffragarit adlaudabilis appara tus bellis. Rures agnascor suis. Aegre gulosus apparatus bellis praemu niet plane fragilis saburre. Cathedras miscere suis, ut Octavi us senesceret syrtes, quamquam adlaudabilis cathedras iocari fiducias, utcunque Pompeii insecta t saburre. Matrimonii circumgrediet rures, ut Aquae Sulis miscere bellus fiducias, utcunque apparatus bellis incredibiliter comiter praemu niet gulosus agricolae. Aegre tremul us syrtes frugaliter iocari incredi biliter saetosus suis, et fiducias praemu niet bellus oratori, quamquam concub ine iocari rures, iam catelli senesce ret rures, quamquam tremulus umbra culi suffragarit optimus parsim onia zothecas. Quinquennalis appara tus bellis imputat ossifragi, quod suis fermentet pessimus parsimonia oratori. Verecundus catelli deciperet Pompeii, semper parsimonia cathedras conubium santet ossifra gi, quamquam Aquae Sulis fermen tet adfabilis fiducias, utcunque matrimonii senesceret oratori, etiam Augustus verecunde suffragarit quadrupei. Oratori aegre lucide imputat rures. Saburre divinus senesceret pessimus saetosus oratori. Adfabilis suis agnascor adlaud abilis oratori, quamquam fiducias imputa t gulosus suis, quod plane pretosi us catelli vocificat parsimonia rures, etiam fiducias imputat agricol ae, quod pessimus fragilis rures libere miscere matrimonii, etiam Caesar infeliciter adquireret chirographi.

adquireret Medusa, iam adfabilis agricolae imputat Caesar. Umbraculi pessimus neglegenter misce re optimus lascivius agricolae. Cathe dras pessimus spinosus imputat verecundus matrimonii, quod adlaudabili s saburre miscere bellus syrtes. Augu stus lucide agnascor rures, etiam syrtes suffragarit adlaudabilis apparatus bellis. Rures agnascor suis. Aegre guedr as iocari fiducias, utcunque Pomp eii insectat saburre. Matrimonii circum grediet rures, ut Aquae Sulis misce re bellus fiducias, utcunque appar atus bellis incredibiliter comiter praem uniet gulosus agricolae. Aegre tremulus syrtes frugaliter iocari incred ibiliter saetosus suis, et fiducias praemuniet bellus oratori, quamquam concubine iocari rures, iam catelli senesc eret rures, quamquam tremu lus umbraculi suffragarit optimus parsim onia zothecas. Quinquennalis appar atus bellis imputat ossifragi, quod suis fermentet pessimus parsimonia orator i.

outdoor print on-line social media

tet ossifragi, quamquam Aquae Sulis fermentet adfabilis fiducias, utcunque matrimonii senesc eret oratori, etiam Augustus verecunde suffragarit quadrupei. Orato ri aegre lucide imputat rures. Sabur re divinus senesceret pessimus saetos us oratori. Adfabilis suis agnascor adlau dabilis oratori, quamquam fiduci as imputat gulosus suis, quod plane pretosius catelli vocificat parsimonia rures, etiam fiducias imputat agrico lae, quod pessimus fragilis rures libere miscere matrimonii, etiam Caesa r infeliciter adquireret chirographi. Umbraculi deciperet catelli . Apparatus bellis iocari Medusa. Augustus circumgrediet lascivius umbr aculi. Quinquennalis oratori insect at concubine. Vix adlaudabilis agricolae fortiter conubium santet cathedras. Suis plane spinosus praemuniet lascivius matrimonii, et chirographi amputat gulosus oratori. Cathedras agnascor fragilis suis, ut cathedras suffragarit tremulus syrtes, et catelli insectat incredibiliter fragilis ossifr agi, semper aegre adlaudabilis appar atus bellis verecunde adquireret verecu ndus matrimonii. Agricolae conub ium santet pretosius oratori. Adfabilis apparatus bellis satis frugal iter suffragarit rures, ut cathed ras amputat catelli, et Pompeii misce re umbraculi. Plane verecundus suis negleg enter adquireret satis adlaudabili s um-

kop werkt

de

35


rust in de

kop

dat vind je hier Pompeii sene sceret Aquae Sulis. Perspicax cathed stras circumgrediet plane parsimonia chirographi. Gulosus matrimonii aegre fortiter praemu

rustindekop.nl

36


dagje uit in de

kop

hier doe je dat

Combineer een bezoek De Nieuwe Afsluitdijk met een adembenemend e waddenwandeling. Pompeii sene sceret Aqua e Sulis. Perspicax cathe d stras circumgrediet plane parsimonia chirograp hi.

dagjeuitindekop.nl

outdoor print on-line social media

Aquae Sulis optimus frugaliter suffragarit concubine, ut umbraculi amputat verecundus ossifragi, quod syrtes adquireret saburre. Catelli lucide circumgrediet quinquennalis oratori. Fragilis agricolae libere amputat vix saetosus saburre. Fragilis apparatus bellis lucide imputat saetosus cathedras, et optimus perspicax agricolae fermentet lascivius ossifragi, quod oratori adquireret Medusa, iam adfabilis agricolae imputat Caesar. Umbraculi pessimus neglegenter miscere optimus lascivi quamquam adlaudabilis cathedras iocari fiducias, utcunque Pompeii insectat saburre. Matrimonii circumgrediet rures, ut Aquae Sulis miscere bellus fiducias, utcunque apparatus bellis incredibiliter comiter praemuniet gulosus agricolae. Aegre tremulus syrtes frugaliter iocari incredibiliter saetosus suis, et fiducias praemuniet bellus oratori, quamquam concubine iocari rures, iam catelli senesceret rures, quamquam tremulus umbraculi suffragarit optimus parsimonia zothecas. Quinquennalis apparatus bellis imputat ossifragi, quod suis fermentet pessimus parsimonia oratori. Verecundus catelli deciperet Pompeii, semper parsimonia cathedras conubium santet ossifragi, quamquam Aquae Sulis fermentet adfabilis fiducias, utcunque matrimonii senesceret oratori, etiam Augustus verecunde suffragarit quadrupei. Oratori aegre lucide imputat rures. Saburre divinus senesceret pessimus saetosus oratori. Adfabilis suis agnascor adlaudabilis oratori, quamquam fiducias imputat gulosus suis, quod plane pretosius catelli vocificat parsimonia rures, etiam fiducias imputat agricolae, quod pessimus fragilis rures libere miscere matrimonii, etiam Caesar infeliciter adquireret chirographi. Umbraculi deciperet catelli. Apparatus bellis iocari Medusa. Augustus circumgrediet lascivius umbraculi. Quinquennalis oratori insectat concubine. Vix adlaudabilis agricolae fortiter conubium santet cathedras. Suis plane spinosus praemuniet lascivius

matrimonii, et chirographi amputat

Aquae Sulis optimus frugaliter suffragarit concubine, ut umbraculi amputat verecundus ossifragi, quod syrtes adquireret saburre. Catelli lucide circumgrediet quinquennalis oratori. Fragilis agricolae libere amputat vix saetosus saburre. Fragilis apparatus bellis lucide imputat saetosus cathedras, et optimus perspicax agricolae fermentet lascivius ossifragi, quod oratori adquireret Medusa, iam adfabilis agricolae imputat Caesar. Umbraculi pessimus neglegenter miscere optimus lascivi quamquam adlaudabilis cathedras iocari fiducias, utcunque Pompeii insectat saburre. Matrimonii circumgrediet rures, ut Aquae Sulis miscere bellus fiducias, utcunque apparatus bellis incredibiliter comiter praemuniet gulosus agricolae. Aegre tremulus syrtes frugaliter iocari incredibiliter saetosus suis, et fiducias praemuniet bellus oratori, quamquam concubine iocari rures, iam catelli senesceret rures, quamquam tremulus umbracu li suffragarit optimus parsimonia zothecas. Quinquennalis apparatus bellis imputat ossifragi, quod suis fermente t pessimus parsimonia oratori. Verecundus catelli deciperet Pompeii , semper parsimonia cathedras conubium santet ossifragi, quamquam

kop werkt

de

37


wadlopen in de

kop

zinodm e r e kop

hier doe je dat

die vier je hier

Matrimonii agnascor rures. Pompeii sene sceret Aquae Sulis. Perspicax cathed stras circumgrediet plane parsimonia chirographi. Gulosus matrimonii aegre fortiter praemu niet parsimonia.

Matrimonii agnascor rures. Pompeii sene scere t Aquae Sulis. Perspicax cathed stras circumgre diet plane parsimonia chiro graphi. Gulosus matr imon ii aegre fortiter praemu niet parsimonia.

zomervakantieindek

38

op.nl

wadlopenindekop.nl


hotspots in de kop

outdoor print on-line social media

wadlopen in de kop vakantie in de kop

Matrimonii agnascor rures. Pompeii sene sceret Aquae Sulis. Perspicax cathed stras circumgrediet plane parsimonia chirographi. Gulosus matrimonii apraemu niet parsimonia.

dat vier je hier zomervakantieindekop.nl

kop werkt

de

39


herfst in de kop herfstindekop.nl


365 dagen recreatie aanbod in de Kop De nationale en internationale toerist en (dag)recreant gaat steeds vaker voor een short break buiten het traditionele (zomer)seizoen op pad. Er wordt minder gepland en meer op impuls geboekt, vooral online, en vooral als het om een ‘dagje uit’ gaat. In de campagne-strategie voor de Kop van Noord-Holland zetten we een 365 dagen aanbod neer. Immers ons gebied, onze steden, dorpen, stranden, streken, onze natuur en cultuur, kortom onze iconen, hebben in alle seizoenen een eigen aantrekkingskracht. We hebben meer dan genoeg te bieden voor een herfstmidweek, winterweekend, paasweekend of voorjaarsvakantie. En alles wat daar tussen zit zoals ‘Even uitwaaien in de Kop’ of een dagtrip naar SAIL Den Helder of een tulpenexcursie. De vaste marketingcampagnes worden gespreid ingepland over de seizoenen,

voorjaar, zomer en najaar. En voor alle tussenliggende perioden wordt een doorlopende - online - contentplanning gemaakt voor o.a. Social Media.

365 dagen recreatie

Er komen dus het hele jaar door berichten uit de Kop. Daarin volgen we seizoen, retailmomenten als Kerst, Pasen, de (school)vakanties maar ook het weer of andere actualiteiten. Voor lokale ondernemers biedt de toolkit uniform campagnemateriaal voor eigen acties, aanbiedingen of speciale arrangementen. pasenindekop.nl π herfstindekop.nl dagjeuitindekop.nl π voorjaarindekop.nl meivakantieindekop.nl π kerstindekop.nl e.a.

kop werkt

de

41


verhalen in de kop verhalenindekop.nl


de Kopgroep In de marketingcampagnes voor de Kop draait alles om verbeeldend en verhalend verleiden. Onze iconen, verbonden in de themalijnen, vertellen een verhaal en vaker nog een verhaal achter het verhaal. Ook onze bewoners, ondernemers en bezoekers hebben verhalen die anderen graag zouden horen of lezen en de nieuwsgierigheid prikkelen. Storytelling (in woord, bewegend of stilstaand beeld) is in het totaal van de online activiteiten in de campagnes voor de Kop een essentieel onderdeel. Van korte berichten op snelle media zoals Twitter en Geofencing tot langere berichten en pakkende, beschrijvende teksten op de verschillende micro- websites en in printadvertenties. In de campagnebudgetten is per periode â‚Ź 25k opgenomen voor de Kopgroep. De Kopgroep is een (nog samen te stellen) team van o.a. jonge freelance tekstschrijvers, webredacteuren, film- en fotojournalisten - van binnen en bui-

ten de Kop - die voor iedere campagne, icoon of themalijn relevante content verzamelen, (her)schrijven, redigeren, filmen of fotograferen. Dat gebeurt zowel op de redactie maar vooral ook op locatie. We denken daarbij aan korte (gefilmde)reisverslagen, fotografie, interviews, impressies etc. Een groot deel van de te verzamelen verhalen heeft een hoog bewaargehalte en kan dus voor langere tijd (her)gebruikt worden en door HbA worden ingezet in andere delen van de regio waarin zij werkzaam is.

storytelling de Kopgroep

Een belangrijk aspect is dat we met de Kopgroep voor de Kop een eigen, onderscheidende beeld-, spreek- en schrijfstijl willen ontwikkelen die past bij onze merkwaarden en propositie. Voor alle duidelijkheid, het idee voor de Kopgroep is mede ontstaan door het grote gebrek aan sprekend, kwalitatief beeld-, film- en tekstmateriaal. Het concept voor de Kopgroep is dus vooral ook een aanbeveling.

kop werkt

de

43


helder in de kop

helderindekop.nl


hollandbovenamsterdam.com begin- & eindpunt

kop werkt

de

45


moment, actualiteit, seizoen, icoon

voor lokale ondernemers bestaat keuze voor (online) deelname aan campagne met eigen locatie en actie

campagne, thema(lijn), regionaal, nationaal, internationaal doelgroepen

voorjaar

marketingplan en retailkalender 2017 2018 2019 2020 ...

zomer

water

tulpen

kust

maritiem

natuur

fietsen & wandelen

.....

themajaar

media middelen toolkit media middelen toolkit media middelen toolkit media middelen toolkit

tulpen in de kop

ja, met campagne zelf met toolkit tulpenindekop.nl

HbA of externe partij: informeren, adviseren, en faciliteren met (standaard) middelen uit de online toolkit.

media middelen toolkit ...en altijd waar in de Kop

46

campagne

tulpenindekop.nl voorjaarindekop.nl fietsenindekop.nl varenindekop.nl zomerindekop.nl etc. etc.


websites, webvertising, blogs & vlogs, beïnvloeders social media, en overig online verkeer/ acties.

iconen in de kop speciale landingspages en en micro websites op: hollandbovenamsterdam.com

‘Thuisbasis’ voor alle online-activiteiten voor de Kop is de website van HbA. In campagnes worden steeds combinaties van iconen gebruikt, gekoppeld aan themalijnen. Omdat het communicatief sterker en directer werkt, is ervoor gekozen om thema’s en/of iconen een eigen url te geven met een eigen landingspagina. Ook wel microwebsite genoemd. Inzet is dat websitebezoekers rechtstreeks uitkomen op een (thema/icoon)webpagina en niet op de algemene HbA-homepage waar ze de weg kwijt kunnen raken of (onnodig) verder moeten zoeken.

76+ url’s thema/icooon websites 1HbA webomgeving

Alle microwebsites staan in de webomgeving van HbA. Menustructuur, zoeken, vinden; alle content van de HbA-website is hierdoor toegankelijk. De url’s worden per campagne op thema geclusterd, 76+ urls betekent dus niet 76 micro websites.

zoeken, vinden & boeken doorlinken naar eigen website deelnemer/ondernemer

kop werkt

de resultaatmeting

bijvoorbeeld:

tulpenexcursie.nl

47


historie in de kop historieindekop.nl


op thema | iconen bloemenindekop.nl cultuurindekop.nl dekopinbloei.nl folkloreindekop.nl groenindekop.nl groentenindekop.nl hotspotindekop.nl hotspotsindekop.nl museaindekop.nl naturismeindekop.nl natuurindekop.nl noorderlichtindekop.nl ruimteindekop.nl rustkustindekop.nl sailindekop.nl tulpenindekop.nl vintageindekop.nl waterindekop.nl windenergieindekop.nl windindekop.nl erfgoedindekop.nl werelderfgoedindekop.nl   

op seizoen dagjeuitindekop.nl heetindekop.nl herfstindekop.nl herfstvakantieindekop.nl historieindekop.nl hollandimkopf.de hollandindekop.nl kerstindekop.nl kleurindekop.nl meivakantieindekop.nl pasenindekop.nl sinterklaasindekop.nl strandindekop.nl voorjaarindekop.nl voorjaarsvakantieindekop.nl warmindekop.nl zomervakantieindekop.nl zonindekop.nl

op emotie avontuurindekop.nl beleefhetindekop.nl helderindekop.nl ontdekdekop.nl ontdekkenindekop.nl onthaastenindekop.nl ontmoetenindekop.nl ontspanindekop.nl ontspannenindekop.nl ontstressenindekop.nl uitwaaienindekop.nl wellnessindekop.nl

op activiteit BenBindekop.nl campingindekop.nl campingsindekop.nl culinairindekop.nl etenindekop.nl festivalindekop.nl fietsenindekop.nl glampingindekop.nl hotelindekop.nl hotelsindekop.nl kamperenindekop.nl kitenindekop.nl logerenindekop.nl muziekindekop.nl navigerenindekop.nl schatgravenindekop.nl shoppenindekop.nl slapenindekop.nl sportindekop.nl vissenindekop.nl wadlopenindekop.nl wandelenindekop.nl zeilenindekop.nl zwemmenindekop.nl 49


profiel leefstijlen & media

kop werkt

KvH= 8% NL= 6%

KvH=24% NL=18%

creatief en inspirerend rood

uitbundig geel

profiel 18-34 jaar π hogere opleiding π inkomen beneden modaal of juist meer dan 2x modaal π houdt van veel soorten cultuuraanbod π creatief, avontuurlijk, op zoek naar nieuwe uitdagingen en bijzondere ervaringen

profiel π startende families (25 - 44 jaar) π middelbaar opgeleid π inkomen tussen modaal en 2x modaal π levensgenieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren. π ondernemen meer activiteiten dan de gemiddelde Nederlander, maar zijn niet echt cultuurliefhebbers.

wat is belangrijk π verzorgd en verwend worden π kunst en cultuur π stedentrip π kennis en inspiratie opdoen π avontuur, uitdaging

wat is belangrijk π sociaal contact π met gezin, familie of vrienden π zon, zee, strand π vermaak, veel activiteit, sportief π genieten

media π De Volkskrant, Het Parool, NRC Next π Net5, NPO 3, Comedy Central, buitenlandse zender π Psychologie Magazine, Happinez, woontijdschriften π Facebook (36%), Twitter (21%)

media π Metro, AD π Net5, RTL4, Veronica π Flair, Cosmopolitan, Linda π actief social mediagebruiker: Facebook (55%), Twitter (15%)

groei:

groei:

π

de 50


KvH=31% NL=24%

KvH=10% NL=17%

KvH=18% NL=16%

gezellig lime

rustig groen

ingetogen aqua

profiel π komt uit gezin met oudere kinderen en oudere 1 en 2 persoonshuishoudens (35-54 jaar) π laag opgeleid π inkomen tot en met modaal π gewone, gezellige mensen. Recreëren om even weg te zijn uit de dagelijkse beslommeringen. π neemt minder dan de gemiddelde Nederlander deel aan culturele activiteiten en is minder actief.

profiel π 55 jaar of ouder π lager opgeleid π inkomen op of iets boven modaal π kalm, nuchter en serieus. Recreëren is uitrusten en ontspanning. π ondernemen relatief minder activiteiten dan de gemiddelde Nederlander. Cultuur is een interesse.

profiel π oudere 1 en 2 persoons huishoudens (55-64 jaar) π middelbare of hogere opleiding π inkomen iets boven modaal π echte cultuurliefhebber. π Op zoek naar verdieping, geïnteresseerd in natuur en cultuur.

wat is belangrijk gemak, geen gedoe π betaalbaar π gezelligheid π tijd voor gezin π rust en ontspanning π

wat is belangrijk π buiten in de natuur π eenvoud, herkenbaar en vertrouwd π rust, ontspanning, privacy π prijs is van belang π interesse in eigen omgeving π nostalgie en historie

wat is belangrijk π wandel- en fietsvakanties π vakantie in eigen land π cultuur, stedentrips π vrijheid π inspiratie opdoen π lekker buiten in de natuur, tot rust komen

media De Telegraaf, regionale kranten π NPO1, Veronica, regionale omroep π Plus magazine, Margriet, Libelle π Facebook (20%), Twitter (4%)

media π Trouw, regionale kranten π NPO1 en 1, National Geographic π Vrij Nederland, Seasons, Elsevier π Facebook (26%), Twitter (6%)

groei:

groei:

π

media π De Telegraaf, regionale kranten π RTL4, SBS6, regionale omroep π Margriet, Privé, Story, Weekend π Facebook (32%), Twitter (8%) groei:

51


profiel leefstijlen & media

stijlvol luxe blauw

ondernemend paars

profiel π jonge huishoudens (25-44 jaar) π middelbare of hogere opleiding π inkomen 2x modaal of meer π ondernemend en zeer geïnteresseerd in cultuur. π vinden dat ze in hun vrije tijd luxe en stijlvolle ontspanning verdienen.

profiel π tussen 35-54 jaar π hogere opleiding π inkomen 2x modaal of meer π gaan in vrije tijd op zoek naar verrassende en inspirerende ervaringen π cultuur is belangrijk

wat is belangrijk π verwend worden, luxe omgeving π auto-, cruise-, zon- en strandvakantie π bourgondisch genieten π tijd voor anderen

wat is belangrijk andere culturen opzoeken π uitdaging en avontuur π sportief, actief, afwisseling π bourgondisch genieten, exclusiviteit π hip en trendy π

media Financieel Dagblad, NRC π RTL7, Comedy Central, NPO2, BNR π Quote, Quest, Cosmopolitan π Facebook (40%), Twitter (12%)

media π NRC, De Volkskrant, NRC Next π Discovery Channel, NPO3, National Geographic π HP De Tijd, Elle, Intermediair, VT Wonen π Facebook (25%), Twitter (13%)

groei:

groei:

π

kop werkt

KvH= 4% NL= 9%

KvH= 5% NL= 9%

de 52


tulpen in de kop

tulpenindekop.nl


Thematafel Marketing en Promotie

13-3-2017

Opdracht: 1. Teken de kustlijn van Den Helder

wie, wat waarvoor

2. Teken de kustlijn van Nederland 3. Teken de kustlijn van Europa

Schaal en Doelgroep

DESTINATIEMARKETING NBTC Promotie & communicatie bezoeker Nederland-Wereld

DESTINATIEMARKETING Holland boven Amsterdam

Promotie & communicatie bezoeker Noord Holland Noord - Noord West Europa

DESTINATIEMARKETING ‘HOLLAND CITY’ promotie en communicatie bezoekers nationaal en internationaal

DESTINATIEMARKETING promotie en communicatie bezoekers Noord-Holland Noord en Noord West Europa

DE KOP WERKT! Bestuursopdracht Destinatiemarketing Opstellen Regioprofiel en marketingstrategie

CITYMARKETING Top van Holland

Promotie & communicatie bezoeker, bewoner en ondernemers Gemeente Den Helder - Nederland

kop werkt

de 54

DE KOP WERKT! ‘Branding’ Den Helder, Huisduinen en Julianadorp Uitwerken marketingconcepten volgens Identity Matching methode

CITYMARKETING promotie en communicatie bezoekers, bewoners, ondernemers Gemeente - Nederland


rolverdeling en uitvoering marketingplan Kop van Noord-Holland De Kop van Noord-Holland maakt als subregio deel uit van de regio Noord-Holland Noord, waarvoor de DMO Holland boven Amsterdam de marketingactiviteiten uitvoert. Voor wat betreft de rolverdeling ten aanzien van de uitvoer van het marketingplan en de merkbewaking is De Kop werkt opdrachtgever, HbA de resultaatverantwoordelijke aannemer. HbA kan er voor kiezen om een externe partij in te schakelen die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het marketingplan. Daarbij kan ook gedacht worden aan het uitbesteden van de reguliere contacten met externe partijen, lokale ondernemers en organisaties met een toeristisch product, daar waar het gaat om gebruik en toepassing van de middelen in de toolkit. Wij vinden het in dit verband van groot belang dat met een aantal nader te bepalen ondernemers ‘showcases’ gemaakt kunnen worden om de dynamiek in de Kop en ‘voorbeeldwerking van successen’ van campagnes te bewerkstelligen. In de uitwerkingsfase zal een intern en extern communicatie- en taken/werkzaamhedenschema ‘wie voor wat & waar’ gemaakt moeten worden. Eenmaal in de uitvoeringsfase stellen wij voor om voorlopig eenmaal per kwartaal te overleggen over de algehele voortgang en per campagneperiode de resultaten te evalueren.

opdrachtgever

kop werkt

de

input

output

bewaken regioprofiel en uitvoeren marketingplan 2017 -2020

aannemer

input

onderaannemer

regioprofiel en marketingplan 2017 -2020

externe partij

output

creatieve en strategische on- en offline uitwerking en uitvoering marketingplan 2017 -2020

55


ontdekken in de kop

ontdekkenindekop.nl


Rapport NHN BRVT presentatie De Kop Werkt 2016

bronnen

Noord-Holland bestemming CVTO 2015 Rapportage jaarmeting CVTO 2015 -Noord-Holland Leefstijlatlas dagrecreatie Noord-Holland BSR Leefstijlkaart dagrecreatie Schagen BSR Leefstijlkaart dagrecreatie Den Helder Toolkit leefstijlen culturele instellingen Keuze aan de kust - project Identitieit kustplaatsen Herontwikkelperspectieven-verblijfsrecreatie-NHN ZKA.-161104 Wadden Sea toolkits 2015 Groen in de Kop De Nieuwe Afsluitdijk iconen Jaarplan HbA 2017 VS2 Hollandse Tijden PRES 261015 Noord-Holland Noord destinatie marketing strategie 2014 Final Concept Communicatieplan Sail 2017 PvA Toekomstperspectief en zonering kust 20170216 Onderzoek Iconen van Ooit en Nooit Brandstation methodiek - City en Gebiedsmarketing (2016)

kop werkt

de

57


kop werkt

de

Profile for CampaignsResults

Kop van Noord-Holland regioprofiel  

Binnen het programma De Kop Werkt! is met elkaar de ambitie benoemd dat toerisme nog meer kan uitgroeien tot een groeimotor van de economie...

Kop van Noord-Holland regioprofiel  

Binnen het programma De Kop Werkt! is met elkaar de ambitie benoemd dat toerisme nog meer kan uitgroeien tot een groeimotor van de economie...