Jaarverslag 2020 Holland boven Amsterdam

Page 1

jaarverslag boven

Amsterdam 2020

Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam Inhoudelijk jaarverslag met de resultaten van de destinatiemarketing uitvoering onder de naam Holland boven Amsterdam in opdracht van 17 gemeenten in Noord-Holland Noord.


A Voorwoord B Cijfers 2020

3 4

Websitebezoeken 5 Verloop website bezoek 2020 vs 2019 per periode 5 Verhouding vrouw - man 5 Leeftijdsopbouw 5 Gebruik mobiel, desktop en tablet 6 Land van herkomst 6 Groei nieuwbrief database 7 Facebook 7 Instagram 7

C Organisatie Samenstelling team Raad van Advies

D Terugblik 2020

8 8 9

10

Taskforce Corona 10 Verspreiding regiokaart 10 Waterweken 2020 11 Westfriese Omringdijk (WFO) 12 Persbezoeken boven Amsterdam 14 MICE & Travel Trade 14 Investeren in een nieuwe toeristische database 15 Microsites 16 Doorontwikkeling platform Holland boven Amsterdam.com 17 Toolkit en beeldbank 17

E De kracht van samenwerking

West-Friesland

inhoud

20

Netwerkbijeenkomsten 2020 20 Nieuwsbrieven B2B 20 Recron, Hiswa, KHNL-NH en LTO 21 Top 100 21 Regionaal 21 Musea 22 Verbinding met ondernemers 23 NBTC 23 Themalijnen 24 Ketensamenwerking 25 Subregionale benadering 26 Conclusie 27

F Extra opdrachten De Kop Werkt! voor een economisch sterke regio Unesco Werelderfgoed Waddenzee Toeristische arrangementen Toeristisch profiel

G Doorkijk & vooruitblik

28 28 28 29 29

32

Meerjarenplan 2018 - 2021 32 Eindevaluatie 34 Samen sterker, samen duurzaam beter 35


Jaarverslag 2020 van de destinatiemarketing voor Holland boven Amsterdam. Ondanks de tegenslagen door het coronavirus zijn wij trots op de manier waarop wij de regio Holland boven Amsterdam in 2020 regionaal, nationaal en internationaal op de kaart hebben gezet. En hoe lastig het soms ook is, wij merken dat er juist nu mooie samenwerkingen tot stand komen. ‘Tegenwind laat de vlieger stijgen’. Zeker in deze regio, met de Noordzee aan de westkant en het IJsselmeer aan de noordoostkant is dit een uitspraak die geheel tot de verbeelding spreekt.

AA

Voorwoord

De unieke, iconische combinaties binnen Holland boven Amsterdam, maken elk bezoek de moeite waard. Oude en nieuwe natuurgebieden, de drie kustlijnen en de rijke historie maken van deze regio een prachtig stukje Nederland. Wij zijn er van overtuigd dat de diversiteit, het verhaal en de schoonheid voor elke bezoekersdoelgroep iets moois te bieden heeft.

De sleutel tot gezamenlijk succes van Holland boven Amsterdam blijft onveranderd ‘samen sterker, samen duurzaam beter’. Die gezamenlijkheid geldt voor iedereen die meehelpt aan de beeldvorming van Holland boven Amsterdam. In het jaarverslag komt de kracht van samenwerking uitgebreid aan bod. Niet alleen de lokale organisaties, maar zeker ook het bedrijfsleven en de ondernemers zorgen voor een schitterende impuls om door te gaan met wat we doen.

Een activiteit van 3


Websitebezoek hollandbovenamsterdam.com en indekop@hollandbovenamsterdam.com: in de periode 1 januari t/m 31 december 2020 trokken de websites gemiddeld

2.460 unieke bezoekers per dag 6.502 bezoekers

met op topdagen uitschieters naar

bezoekers

websitebezoek

1.161.493 unieke bezoekers 897.990

vrouw man

63 % 37 %

mobiel 68 % tablet 13 % desktop 19 %

B

Cijfers 2020

1.

Te doen (HbA)

2.

Dagje uit (KOP)

3.

Wandelen (Kop)

4.

Strand (Kop)

5.

Kustroute

Top5

pagina’s

533.672 81.252 57.788

AdWords/display

AdWords België / Duitsland AdWords video

De meeste kliks kwamen uit

Noord-Holland 128.572 kwamen uit Amsterdam Rotterdam op plaats twee met 56.247 bezoekers en Berlijn op plaats drie met 21.501 bezoekers

Top5 zoekwoorden

De meeste bezoekers,

1. top 10 stranden Nederland 2. 10 Nederlandse kustplaatsen 3. dagje uit 4. wandelroutes Noord-Holland 5. fietsroutes Noord-Holland

4


Websitebezoeken

verhouding vrouw - man

3.500.000 2.970.921

3.000.000

3.273.213

31% 31%

2.500.000 2.000.000 1.500.000

2020 2020

2019 2019

2020 vs 2019

37% 37%

1.540.338 1.161.493

1.000.000

897.990

1.175.773 866.254

63% 63%

69% 69%

1.114.358

500.000 0

VrouwVrouw Man Man

VrouwVrouw Man Man Website bezoeken

Unieke bezoekers 2020

Website bezoeken Unieke bezoekers Nieuwe bezoekers Paginaweergaven Pagina's per sessie Gem. sessieduur Bouncepercentage

Nieuwe bezoekers

Paginaweergaven

2019

2020

1.161.493 897.990 866.254 2.970.921 2,12 01:15 64,08%

2020

Leeftijdsopbouw

2019

1.540.338 1.175.773 1.114.358 3.273.213 2,11 01:08 67,07%

%

-24,59% -23,63% -22,26% -9,24% 0,47% 10,29% -4,46%

16,26%

6,96% 23,79%

19,05%

16,80%

18 -24

Verloop website bezoek 2020 vs 2019 per periode

5

25-34

17,15%

45-54

55-64

65+


Gebruik mobiel, desktop en tablet

Land van herkomst

2020

Nederland 600.000 500.000

21,9%

400.000

13,2%

65,0%

Mobiel

Desktop

300.000

30.000

200.000

20.000

100.000

10.000

0

0

2018

Gem. tijd per apparaat

01:55 01:26

391.034

60.000 413.042

01:52

300.000

40.000

00:57

200.000

00:28

100.000

10.000

00:00

0

0

Gem. tijd 2018 Tablet

2019

2020

38.005

2,5

15.000

1,5

30.000

1 0,5 0

2020

2,2

40.000

2018

2019

38.005

1,63

25.000 20.000 15.000

15.320 7.721

10.000 5.000

Gem. Pagina;s Mobiel

Tablet

2018

2020

29.834

30.000

20.000 0

2019

2020

Desktop

2019

2020

0

29.834

15.320 7.721

5.000

35.000

29.755

10.000

2018

10.000

België

51.257 2,71

50.000

2

5.000

25.000 20.000

Duitsland

413.042

20.000

10.000

30.000

29.755

2018

2019

6

2020

0

25.000

15.000

35.000

Desktop

Gem. 60.000 pagina's per apparaat 3

29.755

België

20.000

00:54

Mobiel

2020

51.257

50.000 30.000

01:11

2019

30.000 38.005

Duitsland

567.735

400.000

50.000 40.000

35.000

51.257

Tablet

600.000 02:24

60.000 413.042

391.034

Nederland 500.000

Duitsland

567.735

2018

2019

2020

0


m/v

instagram

Instagram 4.000

3.686

3.500 3.000 2.500

35,1%

1.850

2.000 1.500

64,9%

1.000 500 0

Begin 2020 Begin 2020

Eind 2020 Eind 2020

Vrouw

m/v

facebook

Facebook 6.000

5.535

5.000

4.022

4.000

Man

5.294 3.895

26%

3.000 2.000 1.000

74%

0

Vind-ik-leuks Begin 2020

Volgers Eind 2020

Vrouw

nieuwsbrief

Groei nieuwbrief database 14.000

12.427

12.000 10.000

7.909

8.000 6.000 4.000 2.000 0

Begin 2020 Begin 2020

7

Eind 2020 Eind 2020

Man


C

Organisatie

Samenstelling team Het team HbA bestond per 31 december 2020 uit: Teamleider Waronne Sint, Strategisch marketeer Marlies Groot, Account-manager Jeroen Kor, Online manager Roos op ’t Veld, Content marketeers Ellen van de Wereld en Kirsten Ripken. Ondersteunend werkte Sofie Doedens voor projecten als de beeldbank, Travel Trade en Visit Wadden ook deels voor HbA. Thijs Pennink is als directeur eindverantwoordelijk voor HbA. Vanuit het Ontwikkelingsbedrijf NHN wordt HbA ondersteund op het gebied van administratie, HR, ICT, accountancy en het secretariaat. Ook is er ondersteuning in de kantoor- en vergadervoorzieningen.

8


Raad van Advies De destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam kent een Raad van Advies met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De Raad komt 4 - 6 keer per jaar bijeen en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies. Behalve voorzitter Rob Baltus (horeca) hebben Teun Jansen (verblijfsrecreatie), Joost Botman (strand en dagrecreatie), Kees de Wit (OFS), Sandra Munster (landbouw) Menno Klein (jachthavens), Ron Ippen (horeca), Casper Naber (hotellerie), Ron Wolters (MICE), Ronald Winkels (Trade), Matthijs de Vries (dagattracties) en André Koning (musea/cultureel erfgoed) zitting in de Raad van Advies. Afgelopen jaar zijn zowel Sandra Munster, Menno Klein als Casper Naber uitgetreden uit de Raad van Advies. De Raad van Advies werd in 2020 ook nauw betrokken bij het proces rondom de eindevaluatie van de DMO Holland Boven Amsterdam. De leden zijn uitgenodigd om reflectiebijeenkomsten en focusgroepdiscussies bij te wonen. Ook was er een belangrijke afsluitende bijeenkomst met het bureau dat de evaluatie uitvoerde om het belang en zienswijze vanuit het bedrijfsleven mee te kunnen nemen.

De Nollen, Den Helder. Natuurgebied en kunstproject 9


Terugblik 2020 Taskforce Corona

Verspreiding regiokaart

In het kader van COVID-19 is, om voor een goede afstemming met de sector, gekozen voor een z.g. Taskforce Corona bestaande uit: Thijs Pennink (voorzitter), Waronne Sint (Teamleider Marketing), Teun Jansen (Droomparken), Matthijs de Vries (dagattracties), Ger Welbers (Alkmaar Marketing), Richard Nan (Hotel Zuiderduin), Peter Tas en Henk Velders (C&R), Melanie Goudsblom (Alkmaar Marketing), Anke de Vries (Den Helder Marketing), Paul van der Werff (namens Hoorn Marketing/Gemeente Hoorn), Marlies Groot en Jeroen Kor (HbA). Doel van dit gremium was met name het gezamenlijk bepalen van het plan van aanpak, het schetsen van diverse scenario’s, invulling geven aan scenario’s en het maken van een actieplan. Zo werd onder andere de focus bepaald dat het helpen van het bedrijfsleven centraal stond door het gezamenlijk bedenken van thema’s en acties. De groep is 6 maal bijeen gekomen en ‘ontbonden’ nadat duidelijk was wat de beste koers moest zijn.

In verband met COVID-19 en de strenge lockdown is de regiokaart in 2020 niet opnieuw uitgebracht. Aangezien er nog voldoende voorraad van de 2019versie was, is deze later in het jaar alsnog verspreid door een professionele distributeur, HUB media. In een kleinere oplage dan gebruikelijk, zijn meer dan 75.000 stuks verspreid op meer dan 700 locaties in regio HbA en daarbuiten. Natuurlijk was de regiokaart ook beschikbaar op foldersbestellen.nl, waar gretig gebruik van werd Wild gemaakt. Dit is mede te boven Amsterdam in de Kop danken aan de extra flyers die in september zijn gedrukt en verspreid voor o.a. Uitjes Boven Amsterdam, Musea Boven Amsterdam en Wild in de Kop in een oplage van 30.000 stuks.

Musea

Uitjes

In het najaar wil je er natuurlijk even lekker op uit. Dagje uit, weekend weg of misschien ben je op zoek naar tips voor de herfst- of kerstvakantie. De leukste dierenuitjes in de Kop van Noord-Holland hebben we voor je op een rij gezet. Veel plezier!

Museumstoomtram Maak een spannende tijdreis. De tram rijdt dagelijks m.u.v. maandag. De dagtocht begint langs de stoomlocomotieven op museumterrein Hoorn. Per stoomtram reis je naar Medemblik en terug. Met de speurtocht ‘Stoom-

Land van Fluwel – Sint Maartenszee

Marijke de Gruyter

Zuiderzeemuseum Zee vol verhalen

zuiderzeemuseum.nl ACTIE

Westfries Museum Welkom in de Gouden

Eeuw! Bewonder in het Westfries Museum te Hoorn de betoverende knipkunstexpositie ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst’. Een ode aan de 17e-eeuwse knipkunstenaar Joanna Koerten, ook

WIN wel ‘Rembrandt met de schaar’ genoemd. Alleen ACTIE online reserveren. wfm.nl

Museum BroekerVeiling is een echt doe- en beleefmuseum voor jong en oud. Neem plaats in de veilingbanken van de oudste doovaarveiling ter wereld. Laat de kinderen lekker klimmen en klauteren en vaar zelf of met de rondvaartboot door het Rijk der Duizend Eilanden. broekerveiling.nl

Huis van Hilde Het leukste archeologiemuseum van Noord-Holland. Duik in het verleden met echte mensfiguren en bijzondere vondsten. Bezoek de tentoonstelling ‘Oorlog in de lucht, weerslag in de grond’, over het neergestorte oorlogsvliegtuig in Castricum tijdens WOII. Nu met gratis rondleiding bij reservering! huisvanhilde.nl

10

Een paradijs voor jong en oud, levensgenieters en avonturiers. Vanaf de 11 meter hoge uitkijktoren heb je een waanzinnig uitzicht. Maak via de audiotour kennis met het verhaal van de tulp, loop het blote

Dierenpark Hoenderdaell – Anna Paulowna

WIN safari’ ontdek je onderweg stations. stoomtram.nl ACTIE

In het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum is genoeg ruimte voor een gezellig en ontspannen dagje uit, samen of met het gezin. Reserveer online een datum en aankomsttijd en ontdek vanalles over het leven rond en op de voormalige Zuiderzee. WIN

boven Amsterdam

Een dagje uit in Holland boven Amsterdam... wat is er allemaal te beleven? Ga naar een van de attracties, maak een rondvaart, ontdek een historische stad of bezoek een bierbrouwerij. Bekijk snel welke uitjes je niet mag missen!

Dit dierenpark ligt in een prachtig uitgestrekt natuurgebied. Maak kennis met bruine beren, vrolijke ringstaartmaki’s, bontgekleurde lori’s en rondspringende wallaby’s of bekijk de vogels tijdens de WIN vogeldemonstratie. Het opvangcentrum van Stichting ACTIE Leeuw is hier ook gevestigd.

WIN voetenpad, vermaak je in het speelparadijs of ga ACTIE klimmen in het klimparcours.

Sprookjeswonderland – Enkhuizen

Van Blanckendaell Park – Tuitjenhorn

Ontdek dit betoverende park waar van alles te beleven is. Gluur binnen bij de kabouterhuisjes, vaar zelf in de dobberbootjes en glij, draai en schommel in de grote speeltuin. Vergeet ook niet om een ritje te maken in een oldtimer.

Met de oer-Hollandse molen als herkenbaar middelpunt, reis je over alle werelddelen. Op de savanne zie je giraffen, zebra’s en struisvogels. Even verderop halen apen capriolen uit. Wandel langs papegaaien, flamingo’s, lama’s en WIN kangoeroes en geniet van de vrolijke ACTIE prairiehonden, otters en stokstaartjes.

WIN ACTIE

De KlimValei – Den Helder Klim tussen de toppen van de bomen in dit eco-klimpark middenin het bosrijke Mariëndal. Doe de verschillende hindernissen met het laagste parcours op 4 meter hoogte en het hoogste parcours op 8 meter hoogte. Zo biedt het voor zowel jong als oud een mooie uitdaging.

Op het wad Bekijk dieren in het wild op

de wadden. Tijdens een robbentocht naar de Waddenzee zie je zeehonden en lepelaars in hun natuurlijke omgeving. Of ga wadlopen en bekijk krabbetjes, kokkels, mossels, zeesterren en heremietkreeften die door de terugtrekkende zee zijn blootgelegd.

Rondvaart – Hoorn

Vlindorado – Waarland

Tijdens de rondvaart vertelt de schipper je alles over de mooiste plekken van Hoorn waar je langs vaart. Uitstappen doe je op een halte naar keuze. Door de open boot kun je goed genieten van het uitzicht. Indien je zelf wilt varen, is een fluisterboot te huur.

Ontdek exotische vlinders in de grootste vlindertuin van Europa. Door de hoge temperatuur en de prachtige flora en fauna waan je je in de tropen. Met een beetje geluk zie je een vlinder die geboren wordt. Naast de vlindertuin is er nog een WIN belevenis: de Vogeltuin. Wandel door de grote ACTIE volière en bewonder de (sub)tropische vogels.

Abdij van Egmond – Egmond-Binnen

dagjeuitindekop.nl

R.Hoogewoud - RCE

Sevrien Ferree

Plan een dagje uit in de bijzondere musea die Holland boven Amsterdam rijk is. Voor veel musea geldt dat je vooraf online je toegangsbewijs moet kopen. Kijk voor meer informatie op de museumwebsites.

Benno Ellerbroek

D

De huidige abdij dateert van 1935 en groeide uit tot de belangrijkste benedictijner abdij in het noorden. Er is een religieuze boekhandel, een museum en een winkel waar unieke kazen, speciaalbieren en kaarsen te koop zijn. Elke zaterdag vindt een inlooprondleiding plaats.

dagjeuitindekop.nl


(Advertentie)

EN AMS TE BOV R EF

BE LE

Dobberen n&Slobberen

Waterweken 2020

EN AMS TE BOV R EF

M DA

M DA

BE LE

Natuurlijk wil je er ook na de zomervakantie nog even lekker op uit. En dan bij voorkeur in de buitenlucht. De leukste doe-en-ontdek arrangementen beleef je boven Amsterdam. Veel plezier!

Knapzak wandeling

Ieder jaar in de maanden juli en augustus kunnen toeristen tijdens de weekenden een waterrijk dorp of historische stad bezoeken om

€ 29,50 p.p.

€ 49,50 p.p.

andere evenementen zijn de Waterweken in 2020 geannuleerd. Alleen de Waterweken Hoorn hebben, door focus op outdoor en individuele activiteiten, een ander tijdstip en in afgeslankte vorm plaatsgevonden. De Waterweken vielen samen met de lancering van de door Fletcha en

Iedere vrijdag van 15:00 tot 18 uur Kijk voor vertrekplaatsen en boeking op: beleefbovenamsterdam.nl

Iedere woensdag vanaf 11:00 uur Kijk voor vertrekplaatsen en boeking op: beleefbovenamsterdam.nl

je favoriete plaats of streek in Noord-Holland wilt ontdekken, dan doe je de Knapzakwandeling. Je start met koffie, thee of fris en een lekker stuk taart. Je krijgt een routekaart en voor onderweg het Knapzakpakket, samengesteld uit lokale lekkernijen. Kies langs de route een mooi plekje, geniet van je Knapzakpakket en proef de streek.

EN AMS TE BOV R EF

Picknicktour

& Slobberen, Picknicktour en Knapzakwandeling en de Culinaire vaartocht.

Supperdag € 29,50 p.p.

Deze arrangementen zijn in opdracht van de provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN ontwikkeld en werden door HbA krachtig ondersteund, met name online via de social media kanalen. Ook zijn er flyers gedrukt en verspreid om op de (buiten)activiteiten in diverse plaatsen in het HbA-gebied te wijzen. Dit wierp zijn vruchten af. Een goed voorbeeld hiervan is de watertaxi, die door toegenomen populariteit niet 2 dagen,

€ 35,p.p.

Picknicktour Wil je Noord-Holland ontdekken per fiets, motor of auto? Dan is de Picknicktour echt iets voor jou! Je start met koffie, thee of fris en een lekker stuk taart. Je krijgt een routekaart en voor onderweg het Picknickpakket, samengesteld uit lokale lekkernijen. Kies langs de route een mooi plekje, geniet van je Picknickpakket en proef de streek.

Supperdag Op zoek naar een actieve manier om Noord-Holland te

Iedere dinsdag vanaf 11:00 uur Kijk voor vertrekplaatsen en boeking op: beleefbovenamsterdam.nl

Iedere donderdag van 14:00 tot 17:00 uur Kijk voor vertrekplaatsen en boeking op: beleefbovenamsterdam.nl

ontdekken? Dan is de Supperdag de perfecte keuze. Je start met koffie, thee of fris en een lekker stuk taart. Daarna word je begeleid naar de plek waar je sup board klaarligt. Je hebt twee uur de tijd om te suppen om op een bijzondere manier een stad, dorp of streek te ontdekken.

Voor meer informatie, vertrekplaatsen en boekingen:

maar 5 dagen is gaan varen richting de Marker Wadden.

beleefbovenamsterdam.nl

11

EN AMS TE BOV R EF

M DA

BE LE

Knapzakwandeling Als je te voet en lekker in je eigen tempo

M DA

DT Events ontwikkelde arrangementen zoals de Supperdag, Dobberen

Dobberen & Slobberen Dobberen op het water en genieten van de lekkerste hapjes en drankjes. Wie wil dat niet? Tijdens dit unieke uitje ontdek je per boot en onder leiding van de schipper de mooiste plekjes van Noord-Holland. Je start met koffie, thee of fris en een lekker stuk taart. Tijdens een uur durende vaartocht laat de schipper je de omgeving zien, uiteraard onder het genot van een hapje en drankje. Na afloop kun je nog even rustig nagenieten met een afsluitend hapje en drankje.

BE LE

in, langs en op het water West-Friesland te ontdekken. Net als zovele

Neem s.v.p. de landelijke en lokale regels in acht. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte, houd 1,5 m. afstand en draag waar nodig een mondkapje.


Westfriese Omringdijk (WFO) Zoals is afgesproken bij de start van HbA in 2016 draagt de DMO zorg voor het promoten en vermarkten van de Westfriese Omringdijk en het bijhouden van de website en social media. Het aantal volgers op Facebook is in 2020 met 10% gestegen. Daarnaast is de museale WFO meegenomen in veel verschillende media, steeds in combinatie met fietsen en wandelen.

12


Westfriese Omringdijk 13


Persbezoeken boven Amsterdam

want tijdens en de aftrap van de tulpencampagne begin 2020, werden veel interessante contacten gelegd met buitenlandse pers. Zij konden de bloeiende tulpenvelden helaas niet meer zelf komen beleven. Belangrijke beurzen en nationale persevents werden eveneens afgelast.

HbA beschikt niet over een eigen Pers & PR-team maar integreert dit waar mogelijk binnen het team. In samenwerking met partijen als het NBTC en Visit Wadden worden diverse media zowel proactief als met eigen, krachtige campagnes benaderd om extra interesse te genereren voor de regio. We krijgen hierdoor vaak goede en zinvolle persleads binnen die intern worden opgepakt. Dat doen we onder meer via persberichten en het organiseren van individuele persreizen. Veelal is maatwerk nodig, kijkend naar de behoefte en een specifieke, door de pers beoogde doelgroepen. In algemene zin richten we ons primair op journalisten en bloggers/vloggers die doelgroepgericht - schrijven en verhalen over onze iconen: Hollandse Historie, Gouden Eeuw, Tulpen, Strand, Noordzee-, IJsselmeer- en Waddenzeekust en alles wat het échte Holland te bieden heeft.

In 2020 meldden zich opmerkelijk veel vloggers en bloggers, die op eigen initiatief de regio wilden intrekken. Het HbA-team heeft voor hen routes uitgestippeld en daar waar nodig hun tocht gefaciliteerd. Voorbeelden: De Kampeermeneer en Bartho Hendriksen.

MICE & Travel Trade De werkgroep MICE & Travel Trade bestaat uit vooraanstaande ondernemers uit deze branche die allen werkzaam zijn in of afkomstig zijn uit Holland boven Amsterdam. Het doel van de werkgroep is om bedrijven te verleiden hun zakelijke bijeenkomsten en groepsactiviteiten in onze regio te laten plaatsvinden. Nadat in 2018 een brochure is ontwikkeld en een grote netwerkbijeenkomst is georganiseerd, zijn in januari 2019 de eerste stappen gezet op de vakbeurs EventSummit in Rotterdam. 2020 zou het jaar worden om de volgende stap te zetten en het bedrijfsleven aan te laten haken.

We hebben ons in 2020 vooral gericht op fietsen, wandelen, streekproducten, natuur, outdoor en alles dat aansluit bij de doelgroepen die we willen bereiken. En natuurlijk binnen de bewegingsvrijheid die de coronamaatregelen toelieten. We hebben in 2020 slechts op heel beperkte schaal persreizen kunnen organiseren. Erg jammer,

14


Investeren in een nieuwe toeristische database

De start was zeer voortvarend. Binnen de eerste 2 maanden hadden we al met acht deelnemers voor de zakelijke MICE beurs: EventSummit 2020. Daarna kwam de Fiets en Wandelbeurs met een totale bijdrage van meer dan € 25.000,- euro vanuit het bedrijfsleven. Daar bovenop kwam ook nog de inzet in de vorm van personeel en dienstverlening vanuit het bedrijfsleven.

De Nationale Database Toerisme Recreatie en Cultuur (NDTRC) is per 31 december 2020 niet langer actief. De NDTRC werd door HbA gebruikt voor de invoer van evenementen en locaties (zoals accommodaties, attracties en horecagelegenheden). De data uit de NDTRC kon gebruikt worden om een nieuwe toeristische database te bouwen en te vullen. Een en ander is samen met onze ontwikkelpartner S5 is in het najaar van 2020 gerealiseerd. Met succes is de Database Toerisme, Recreatie & Cultuur van Holland boven Amsterdam vlak voor aanvang van het nieuwe jaar live gegaan.

Onderstaande foto laat zien dat grote partijen zoals o.a. Blooming Hotel Bergen, Van der Valk Hoorn, Hotels Egmond/Zuiderduin, en Zuiderzeemuseum samen met HbA optrekken om de regio zakelijk te promoten.

Deze nieuwe database is verbonden met alle websites die binnen het HbA online platform vallen. Hiermee wordt het toeristisch aanbod in onze regio op eenduidige wijze getoond. Een koppeling met de database is mogelijk voor externe partijen die van de toeristische data gebruik willen maken ter promotie van Noord-Holland Noord.

Bruine Vloot, Waddenzee 15


Microsites IIn 2020 is veel werk verzet op het gebied van de ontwikkeling van de microsites. Een microsite is een ‘light-versie’ van de HbA-website en bevat informatie van en over een specifieke plaats. De microsites zijn: bezoekhollandskroon.nl, visitschagen.nl, visitmedemblik.nl, visitenkhuizen.nl, ikhouvanhoorn.nl, westfrieseomringdijk.nl, meetingsbovenamsterdam.com, waterweken.nl, schagenmarktstad.nl, voorliefhebbers.nl en de koppeling met Den Helder: denhelder.online. Deze sites zijn in samenwerking met de desbetreffende gemeenten tot stand gekomen. De microsites raken steeds beter geïntegreerd in het Holland boven Amsterdam platform. Ook al zijn de ontwikkelingen nog in volle gang, de samenwerking met regio- en citymarketingorganisaties werpt z’n vruchten af. Er is overduidelijk sprake van een groeiende betrokkenheid van lokale en regionale ondernemers. In 2020 is € 40.000,- aan inkomsten gegenereerd voor 5 nieuwe microsites die in 2021 live gaan. Dit betreft: Bergen, Schoorl, Bergen aan Zee, Egmond en Opmeer. In het eerste jaar kwamen de kosten voor invoer van nieuwe, en het up to date houden van bestaande data, in z’n geheel voor rekening van HbA. Inmiddels worden deze kosten door lokale organisaties en ondernemers opgebracht, die nu zelf zorgdragen voor invoer en onderhoud van data. In 2020 is € 20.000,- aan vaste, jaarlijkse bijdragen voor de microsites aan partijen in rekening gebracht.

16


Microsites IIn 2020 is veel werk verzet op het gebied van de ontwikkeling van de microsites. Een microsite is een ‘light-versie’ van de HbA-website en bevat alleen informatie van en over een specifieke plaats. De volgende microsites zijn erbij gekomen: bezoekhollandskroon.nl, visitschagen.nl, visitmedemblik.nl, visitenkhuizen. nl, ikhouvanhoorn.nl, westfrieseomringdijk.nl, waterweken.nl, meetingsbovenamsterdam.com, schagenmarktstad.nl, voorliefhebbers.nl en een koppeling met Den Helder: denhelder.online. Deze sites zijn in samenwerking met de desbetreffende gemeenten tot stand gekomen. Bezoekers van ons gebied vinden hier specifieke toeristische informatie. De microsites raken steeds beter geïntegreerd in het Holland boven Amsterdam platform. Ook al zijn de ontwikkelingen nog in volle gang, de samenwerking met regio- en citymarketingorganisaties werpt z’n vruchten af. Op dit moment is nog geen sprake van directe financiële bijdragen, maar wel van een groeiende betrokkenheid van lokale en regionale ondernemers. In het eerste jaar kwamen de kosten voor het up to date houden van alle data voor rekening van HbA. Inmiddels worden deze kosten samen met lokale organisaties en ondernemers gedragen.

Doorontwikkeling platform Holland boven Amsterdam.com In het dynamische Holland boven Amsterdam platform wordt jaarlijks geïnvesteerd om alle websites (inclusief de microsites) te optimaliseren. Het

17


Hou van Holland

DE

Met afstand

Ga via de zoute en zoete kust van Noord-Holland naar het binnenland. Maak meer van een dagje strand en ontdek de rust en ruimte van het echte Noord-Holland achter de duinen. Prachtige natuur, historische steden, typische dorpen, kleine pareltjes, smakelijke horeca, de lekkerste streekproducten, bijzondere overnachtingen, attracties en musea.

Rust en ruimte

Op de pedalen

Vanuit Alkmaar fiets je zo door de natuur naar de stranden van Egmond en Bergen aan Zee. Tijd voor een pauze? Stap af bij het Kleinste Huisje in Schermerhorn of ga voor de lokale biertjes van Brouwerij Leeghwater. Toe aan de lunch? Ernst in De Rijp gebruikt zoveel mogelijk producten uit de streek. Dineren doe je bij Het Wapen van Munster met pure dagverse gerechten.

Wieringerwerf

Anna Paulowna Callantsoog Sint Maartenszee Petten

Roots

Bergen aan Zee Egmond aan Zee

Broek op Langedijk Heerhugowaard Alkmaar

Castricum aan Zee Uitgeest Heemskerk aan Zee

Andijk

Edam Volendam

ontdekken in Schagen

Sevrien Ferree

Veel musea in Noord-Holland zijn weer open! Mooi voor een dagje uit. Let op: voor alle musea geldt dat je vooraf online je toegangsbewijs moet kopen. Raadpleeg de websites van de musea voor informatie over de maatregelen en kaartverkoop.

Schagen De stad Schagen heeft een rijke historie. Je vindt er bijzondere gebouwen en stolpen, zoals Museum Vreeburg waar het verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de stad wordt verteld. Maar ook in de omgeving van Schagen liggen musea van betekenis.

Om een stukje van het échte Holland te zien, te proeven en te beleven moet je in Schagen en omgeving zijn. De Hollandse historie is nog duidelijk zichtbaar bij de buitenplaatsen, de stolpboerderijen en in de omringende dorpen. Een actieve of rustige dag? Mogelijkheden genoeg.

Marijke de Gruyter

echte mensfiguren en prachtige vondsten. Bezoek vanaf juli de tijdelijke tentoonstelling Oorlog in de lucht, weerslag in de grond, over het neergestorte oorlogsvliegtuig in Castricum tijdens WOII. Nu met gratis rondleiding!

herfst in de Kop

boven Amsterdam

Nederland is weer aan het werk en we gaan langzaam richting de nazomer. Hou het vakantiegevoel nog even vast en plan een dagje uit in Noord-Holland. Ontdek het Wad, leer golfsurfen of boek een van de nieuwe ‘doe-ontdek-beleef’ -arrangementen boven Amsterdam.

Benno Ellerbroek Bertil van Beek

Win een weekendje weg en beleef de Gouden Eeuw in Westfriesland! Verblijf 2 nachten in de prachtige steden Enkhuizen en Medemblik en beleef de Gouden Eeuw in het Westfries Museum (gratis toegang). Ga naar: museabovenamsterdam.nl en maak kans!

TIP

Rondje Waarland

Ga kanoën en maak vanaf het water kennis met de unieke natuur van Waarland. Rondje Waarland is een gemarkeerde kanoroute van ongeveer 14 kilometer langs verschillende dorpjes en idyllische plekjes. Lekker varen, zwemmen, vissen en genieten.

doen

Waterweek Hoorn

Waterweek Hoorn gaat door. Van 15 t/m 20 september. En uiteraard coronaproof. In, op en langs het water zijn vele activiteiten. Ga mee met een stadswandeling, bezoek Hoorn per boot, doe mee met nautische activiteiten Of geniet thuis van de VRijMiBo.

TIP

Designroute

In het Zuiderzeemuseum vind je huizen die vroeger rond de voormalige Zuiderzee stonden. Dwars door deze historische setting loopt de ‘designroute’: op diverse locaties zie je hoe de culturele geschiedenis van de Zuiderzee vormgevers en kunstenaars heeft geïnspireerd tot nieuwe inzichten.

Huiberts Biologische Bloembollen Haal de lente alvast in huis

met de biologische bloembollen van Huiberts. Hier is de natuur echt onderdeel van het bedrijf. De online shop staat bol van de diverse soorten. Ook kun je bij hun stalletje in Sint Maartensbrug bollen kopen.

tuin

TIP

Museum Broekerveiling Een echt

doe- en beleefmuseum voor jong en oud. Neem plaats in de veilingbanken van de oudste doorvaarveiling van de wereld. Laat de kinderen heerlijk klimmen en klauteren en vaar zelf of met de rondvaartboot door het Rijk der Duizend Eilanden.

Alkmaar Het Hollands Kaasmuseum,

Stedelijk Museum Alkmaar en de Museummolen in Schermerhorn: het is een greep uit de musea die Alkmaar e.o. rijk is. Eveneens een bezoek waard: Biermuseum De Boom, het Beatles Museum en Museum in ’t Houten Huis.

Hoorn heeft een rijke historie, met een prachtige oude binnenstad. De haven is misschien wel de mooiste haven aan het IJsselmeer, de Jongens van Bontekoe kijken er permanent op uit. Je ruikt en voelt er de geschiedenis van de VOC, de WIC en de walvisvaarders. Het ging Enkhuizen duidelijk voor de wind tijdens de VOC-periode. Werp maar eens een blik op al die monumentale panden die deze oude havenplaats rijk is. Loop over de klinkerstraatjes langs de vele oude huizen, winkels, kerken en werkplaatsen. In Medemblik liggen moderne jachten en historische schepen van de bruine vloot gebroederlijk naast elkaar in de haven. In deze oudste stad van West-Friesland met zijn monumentale kern vol pakhuizen en grachtenpanden waan je jezelf in lang vervlogen tijden.

vrachtschepen in de vaart te houden. Jaarlijks neemt de vloot meer dan honderdduizend gasten mee naar het Markermeer, het IJsselmeer, de Wadden en over de wereldzeeën. Zo kom je op een duurzame manier op plekken waar je anders bijna niet kunt komen. Inclusief zilte zeelucht, volop natuur en rust.

Slapen aan boord Zeilschip Fortuna Verblijf aan boord van de Fortuna in de haven van Medemblik. Ook te huur voor zowel dagtochten met schipper als voor langere perioden zonder schipper. Een vierpersoons klassieke Tjalk waarop je fijn kunt overnachten. De ligplaats is bij het pittoreske eilandje de Woude in het Alkmaardermeer.

Oneindige mogelijkheden foto

TIP

Vrijwillige boswachters begeleiden deze wandeltocht op 13 september. Zij kennen de mooiste plekken voor het maken van de beste foto’s. Neem je eigen camera mee en fotografeer het landschap, de typische planten en dieren van dit duingebied ten zuiden van Callantsoog.

Zijper Museum

Bekijk wat er allemaal komt kijken bij het plannen, aanleggen en drooghouden van een polder. Daarbij staat de unieke ontstaansgeschiedenis van de Zijperpolder centraal. Met moderne middelen wordt het verhaal van deze polder en zijn bewoners in beeld gebracht.

fiets

Nollen van Abbestede

TIP

Rondje Schagen

Fiets urenlang op je gemak door de polders. Je vindt er rust, weidse verge-zichten en hoge Hollandse luchten. Met deze route kom je door karakteristieke dorpjes en langs authentieke stolpboerderijen. Ook fiets je een paar kilometer langs de Pettemerduinen.

foto

TIP

3D street art

In Den Helder zijn op vijf plaatsen in de stad 3D street art kunstwerken te zien. Word onderdeel van de tekening. Neem een positie in en maak vanaf de grondsticker een foto. Op de foto zie je het 3D effect terug.

Golfsurfen bij High5

Even wachten tot de perfecte golf er aan komt, peddelen en staan! Hoeveel talent heb jij voor golfsurfen? De gediplomeerde instructeurs van High5 leren je graag de eerste ‘skills’. Daarna ga je de zee op en pak je de eerste golfen!

Holland boven Amsterdam arrangementen

De Picknicktour, Dobberen&Slobberen, Supperdag of de Knapzakwandeling. De leukste arrangementen om Noord-Holland te ontdekken! De arrangementen zijn beschikbaar op meerdere locaties in Holland boven Amsterdam. In o.a. Den Helder, Enkhuizen, Hoorn, Langedijk en Medemblik kun je volledig verzorgd op pad of het water op. De arrangementen zijn op vaste dagen beschikbaar. Voor meer informatie, vertrekplaatsen en boekingen: beleefbovenamsterdam.nl

Afhalen & bezorgen

bestel

TIP

Nu de restaurants gesloten zijn, bieden vele de mogelijkheid om maaltijden af te halen of te laten bezorgen. Zo geniet je evengoed van lekker eten, maar dan thuis. Enkele tips: Restaurant TOV, La Première, Brasserie de Keuken en Restaurant De Polderei e.v.a.

Haal de ingrediënten voor je stamppot bij de verschillende boerderijwinkels en kraampjes langs de weg. Het is nu bijvoorbeeld de tijd van kool en dat is een echt streekproduct voor de Kop. Maar ook vind je boerenkaas, melk en fruit van het seizoen.

fiets

Wandelen door Schagen

Het altijd gezellige Schagen leent zich prima voor een leuke wandeling. In het centrum kun je verschillende zeventiende-eeuwse panden bewonderen. In het buitengebied van Schagen heb je vanaf de dijk de mooiste vergezichten over de uitgestrekt polders.

TIP

Holland Sail Holland Sail beschikt over meer dan 20 zeilschepen die onder andere liggen afgemeerd in de haven van Enkhuizen. Ga zeilen op het IJsselmeer of de Waddenzee, waar je de unieke kans hebt om met het zeilschip droog te vallen op een zandbank.

Langs dijken en dorpen

Deze fietsroute neemt je mee door schitterende natuurgebieden en langs oude statige huizen, eeuwenoude kerken en boerderijen in Kolhorn en Nieuwe Niedorp. Geniet van het uitgestrekte landschap en de cultuurhistorie in deze omgeving.

vaar

TIP

Met het Sloepennetwerk ontdek je Schagen en omgeving vanaf het water. Stel aan de hand van genummerde vaarknooppunten je route samen, bekijk langs welke bezienswaardigheden je komt en waar je kunt aanleggen voor een pauze.

Zelfpluktuin By Broersen

Pluk je eigen fruit en bloemen in de zelfpluktuin in Warmenhuizen. Tot eind september zijn aardbeien uit de eigen kas en andere lokale producten te koop in de boerderijwinkel. De tuin is zonder afspraak te bezoeken.

Wandelen over het Wad

Wandel

TIP

De Groot Recreatie organiseert diverse wadlooptochten op het voormalig eiland Wieringen, gelegen aan de Waddenzee. Onder begeleiding van een ervaren gids kun je tijdens het wadlopen aan den lijve ondervinden hoe uniek dit prachtige stuk natuur is.

Dagje Schagen

Maak een stadswandeling en ontdek de eeuwenoude gevels. Shopping-liefhebbers kunnen helemaal los in het overdekte Makado Centrum en de winkelstraten eromheen. Strijk vervolgens neer op een van de (verwarmde) terrassen voor een hapje of drankje.

De Verzakking

natuur

TIP

Natuurgebied De Verzakking bij Anna Paulowna is ontstaan door de aanleg van de Amsteldiepdijk. Door gebruik van het verkeerde materiaal ontstond een zandplaat. Vanaf de dijken is het leven op de Verzakking en de vogeleilanden te bekijken.

Zeil mee naar het mooie natuurgebied de Markerwadden. In de haven van Enkhuizen stap je aan boord van zeilschip de Schuttevaer. Onderweg en op de Markerwadden zie je verschillende vogels. Ook kun je een rondwandeling maken en meelopen met de vogelgids.

Wieringer Skuutje WR60 De WR60 is het oudste nog varende vissersschip van Nederland. Het ligt in Den Oever en is te huur om een dagtocht mee te maken. In overleg met de schipper bepaal je de route. Aan boord is plaats voor 6 personen.

Grafelijkheidsduinen

Blijft leuk: Schotse Hooglanders spotten in de Grafelijkheidsduinen bij Den Helder. Deze indrukwekkende dieren grazen hier samen met Konikpaarden. Dit zorgt voor een gevarieerde plantengroei met soorten als de riet- en welriekende nachtorchis. Mooi om te wandelen of te fietsen.

Neem s.v.p. de landelijke en lokale regels in acht. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en draag waar nodig een mondmasker.

visitschagen.nl

Neem s.v.p. de landelijke en lokale regels in acht. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte, houd 1,5 m. afstand en draag waar nodig een mondkapkje.

dagjeuitbovenamsterdam.nl

Neem s.v.p. de landelijke en lokale regels in acht. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en draag waar nodig een mondmasker.

herfstindekop.nl

18

Barbecueën op een zeilschip? Op de Bounty kan het. Vanuit Hoorn kies je het ruime sop en gaat de kapitein op zoek naar een mooie plaats om voor anker te gaan. Hierna ontsteekt de crew de barbecue en kun je heerlijk genieten.

Hotelschip Antje Het 19de-eeuwse schip Antje is gerestaureerd tot een hotel en ligt middenin het oude havenkwartier Willemsoord in Den Helder. Moeke Zorn De Bounty

Deze tweemast klipperaak is een zeer ruim en comfortabel schip met negen tweepersoonshutten. Ook kun je zowel actief als passief meezeilen.

Win

...een prachtige zeilreis

Op zoek naar een vakantie met je gezin, vrienden, kinderen of alleen? Sailing2gether biedt zeilreizen aan in het weekend, als midweek of week.

Win een zeilweekend voor 2 personen van Sailing2gether! Aan boord van een traditioneel zeilschip vaar je vanuit Enkhuizen op het IJsselmeer of de Waddenzee. Help mee met zeilen en beleef een heerlijk ontspannen weekend. Ga naar zeilvlootbovenamsterdam.nl om kans te maken! Boeking in overleg en o.b.v. beschikbaarheid.

De Twister Holland Sail

De Schuttevaer

De Schuttevaer

... door lange slootjes

De Bounty

Huur een zeilschip en ga zeilen met familie of vrienden. Hijs met elkaar de zeilen voor een onvergetelijke reis en beleef mooie zeilavonturen. Kies voor een dag, een meerdaagse tocht of ga individueel in combinatie met een fietstoer, mogelijkheden genoeg! De schepen vertrekken vanuit de havens van Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Den Helder en Den Oever.

Streekproducten uit onze eigen achtertuin

Skuutje WR60

museabovenamsterdam.nl

Welkom in de Gouden Eeuw in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik

geschikt gemaakt om te varen met betalende passagiers. Hierdoor weten de schippers deze oude

Ritske Velstra

onderzeeboot van het Marinemuseum of beleef avonturen in het Reddingmuseum. Bezoek Fort Kijkduin met zijn prachtige zeeaquaria of het Atlantikwall Centrum. Ontdek het Nollenproject of de Hortus Overzee met haar Japanse tuin.

Al jaren staat de kustlijn bij Julianadorp aan Zee in de top 10 van mooiste stranden van Nederland. Alleen al van het uitzicht op het duin word je kalm: om je heen wuivend helmgras en bossen, in het oosten weidse akkers, en in het westen die prachtige Noordzee. Voor meer actie volg je surflessen bij de lokale surfschool.

schepen zijn van grote cultuurhistorische waarde. Vele zijn van de sloop gered, gerestaureerd en

Floratuin Julianadorp

Bij de Floratuin in Julianadorp vind je in de winkel of op hun website maar liefst meer dan 300 soorten voorjaarsbloeiers. In de webshop kun je alles vinden, waaronder bijzondere bolgewassen. Verzending van de bestellingen vindt plaats tot en met november.

Win!

Win een week in dit luxe familievakantiehuis voor 13 personen van LekerAanZee. Nieuw, ruim en vlakbij het strand van Groote Keeten! Kans maken? Ga naar hollandbovenamsterdam.com

JULIANADORP AAN ZEE

Tjalk de Dankbaarheid

In het binnenduinrandgebied tussen Callantsoog en Groote Keeten liggen de Nollen van Abbestede. Tijdens een wandeling kun je dit nollenland met de bijzondere duinflora overzien. Vanuit de uitkijktoren heb je helemaal een mooi overzicht.

Den Helder Stap aan boord van de

In Den Oever begint een van de mooiste natuurgebieden van ons land: de Waddenzee. Dit bijzondere ecosysteem met slik- en zandplaten, oesterbanken, kwelders en stranden strekt zich helemaal uit. Ga wadlopen, vogels kijken, varen, garnalen vissen en kom helemaal tot rust.

De Hollandsche Zeilvloot

Het is volop herfst, de beste tijd om bloembollen te planten zodat je straks in het voorjaar kunt genieten van de mooiste bloemen. Helaas, uit eten gaat nu even niet, maar eten laten bezorgen of afhalen bij de vele ondernemers in de Kop kan volop. En verder? Lekker wandelen, fietsen en ontspannen in onze prachtige regio.

Zuiderzeemuseum In het buitenmuseum is genoeg ruimte voor een gezellig en ontspannen dagje uit, samen of met het gezin. Reserveer online een datum en aankomsttijd en ontdek van álles over het leven rond en op de voormalige Zuiderzee.

Welkom in de Gouden Eeuw

DEN OEVER

Nederland heeft de grootste, nog varende historische vloot ter wereld. De ruim 400 authentieke

doen

Holle Bolle Boom

Bij de Holle Bolle Boom in Tuitjenhorn vind je een grote binnenspeeltuin, een openlucht speelpark vol verrassingen en een overdekte waterattractie met spannende glijbanen en een spetterend fonteinplein. Vanaf 1 september weer open voor iedereen.

Fotosafari Zwanenwater

Medemblik Kasteel Radboud en Stoommachinemuseum nemen je mee in de geschiedenis van de strijd tegen het water. In het Oorlogsmuseum komen de verhalen van WOII tot leven. Ga koekjes bakken in het Bakkerijmuseum of maal meel bij Meelmolen de Herder.

dagje uit

Huis van Hilde Duik in het verlden met

Hanneke de Boer

Museumstoomtram Maak de leukste en spannendste tijdreis op een veilige manier. De dagtocht begint met een avontuur langs de stoomlocomotieven op museumterrein Hoorn. Reis per stoomtram naar Medemblik en terug, en ontdek de stations met de speurtocht Stoomsafari.

Fiets vanuit Callantsoog langs de kust en door natuurreservaat het Zwanenwater richting Petten. Vanaf daar rij je over verkeersarme dijken en landwegen via het binnenland weer terug.

71

N AT U U R L I J K G E N I E T E N

ZORGELOOS REL A XEN

E N AC T I E!

Juffertje in het Groen

boven Amsterdam

HELEMA AL LUI

Ook aan de IJsselmeerkust kun je een prima dagje strand vieren. De Vooroever, een buitendijks recreatiegebied dat zich uitstrekt van Medemblik tot Andijk, kent meerdere kleine strandjes, met zand of gras. Heerlijke plekjes om op warme dagen verkoeling te zoeken. Of om even pauze te houden tijdens je wandeling langs het grootste meer van Nederland.

LEKKER NIETS DOEN

Monnickendam

musea

Van Medemblik tot aan Enkhuizen loopt een 23 kilometer lange wandelroute langs de oevers van het IJsselmeer. Het landschap is afwisselend, met prachtige dorpsgezichten en bijzondere flora en fauna.

DE VOOROEVER

Welkom in een van de oudste en mooiste badplaatsen van Nederland. Het strand is hier wit, breed en gezellig. Tegen de duinen zijn verschillende leuke strandpaviljoens geplakt. En het levendige Callantsoog is letterlijk om de hoek. De winkels zijn er zeven dagen per week open en ook aan gezellige cafés en restaurants geen gebrek.

Hoorn

100%NL

OV E R D E PA D E N

CALLANTSOOG

Enkhuizen Bovenkarspel Lutjebroek

De Rijp

Wijk aan Zee

NOORD-HOLLAND

Medemblik

Nieuwe-Niedorp Opmeer

Hargen aan Zee Schoorl aan Zee

Achter de Hondsbossche Zeewering ligt aan de duinen omringd door bossen het dorpje Petten. Met diep verscholen in het bos een sprookjesachtig klein meer met een breed strand en prachtig uitzicht vanaf het panoramaduin. In de tentoonstelling Zand tegen Zee bij het Inforatiecentrum Kust lees, hoor en zie je alles over de kustversterking. Ook leuk voor kinderen die hier een speurtocht kunnen doen en het zeepbel- en overstromingsspel kunnen spelen.

Slootdorp

Kolhorn

Schagen

Camperduin

70

WIN ACTIE

Hippolytushoef

Julianadorp

Authentieke badplaats

Strand & Stad

Den Oever

Groote Keeten

Slapen: Strandpark Roots is dé ideale uitvalsbasis voor een fijne gezinsvakantie. Het park ligt aan de duinen in Callantsoog en bestaat uit verschillende luxe chalets. In Burgerbrug vind je de B&B Jolz. Vlakbij de kust, tussen de weilanden met in de verte uitzicht op de Schoorlse duinen en de Hondsbossche Zeewering. In de grote tuin kun je afkoelen in het zwembad en uitrusten in de hangmat.

Petten & Panorama

Slapen: Bij Juffertje in het Groen in Driehuizen slaap je in een rustige tiny house, douche je buiten en breng je de avond door op de vlonder met een kampvuurtje. Bij B&B de Pauw in Graft huur je voor je kinderen een pipowagen waarin ze kunnen spelen en slapen terwijl je zelf een kook­ workshop volgt.

Huisduinen

Even ten noorden van Callantsoog ligt de heerlijke badplaats Groote Keeten, met een van de breedste stranden van de regio. Hier komen liefhebbers van vliegeren en kitesurfen samen. Wie zin heeft in een lange prachtige route fietst 65 kilometer van de Wieringermeer naar Groote Keeten.

VAN

Holland boven Amsterdam is omringd door drie totaal verschillende kusten. De Noordzee-, Waddenzeeen IJsselmeerkust (vroeger de Zuiderzee) bieden volop ruimte, maar ook het land achter de duinen is rijk gevarieerd. Alle ingrediënten voor een korte of lange vakantie waar je iets blijvends van mee naar huis neemt en naar terugverlangt.

Den Helder

Kiten & Keeten

KUSTEN

Zout & Zoet

Zoveel te doen en te zien in Noord­Holland!

een onvergetelijke zomer!

3

Vaar mee langs de Noordzeekust met Twister, een luxe zeilschip van 35 meter lang. Van Terschelling, via Texel en Den Helder, naar Vlissingen. In elke stad blijf je een paar dagen om van lokale specialiteiten te genieten en bijzondere plekken te ontdekken.

Twister

Wapen fan Fryslan

Sail & Bike Waddenzee Unieke ontdekkingstocht

Ontdek de Waddenzee per fiets en zeilschip tijdens deze 8-daagse tocht van Boat Bike Tours. Aan boord van het zeilschip geniet je van het weidse uitzicht. Per fiets ontdek je het unieke gebied rond de Waddenzee en de vele vissersdorpjes langs de IJsselmeerkust.

Kijk voor alle info en tips op zeilvlootbovenamsterdam.nl


HbA in beeld 2020 (Advertentie)

Het Wildrijk – Sint Maartenszee In het voorjaar bloeien hier duizenden wilde hyacinten, in de zomer vind je er verkoeling en in het najaar zijn veel paddenstoelen te vinden. Het Wildrijk wordt voorzien van schoon, zuiver water uit de duinen via een ingenieus systeem (duinrellen) waarmee geen schadelijke landbouwstoffen bij het water kunnen komen.

De Nollen van Abbestede – Groote Keeten Nollen zijn oude duinen die vroeger overal lagen in de Kop van Noord-Holland. Het grootste deel van het gebied is dan ook gevormd door wind en zee. Er is bijzondere duinflora te zien. Tijdens een wandeling kun je dit nollenland overzien. Vanuit de uitkijktoren heb je helemaal een mooi overzicht.

Piramideduin van Petten – Petten Je ziet hem al vanuit de verte. Beklim het 26 meter hoge panoramaduin en geniet van de prachtige omgeving van Petten. Vanaf de top zie je het echte Holland in een notendop: strand, duinen, het Noordhollandsch Kanaal en de polders met de molens.

fietsen in de Kop Ontdek de kust van de Kop van Noord-Holland en fiets van Petten naar Den Helder of andersom. Onderweg kom je langs allerlei bezienswaardigheden die het afstappen meer dan waard zijn. We hebben er een paar voor je uitgelicht.

eet TIP

Een duingebied van 600 hectare met uitzichten op duintoppen, bloemrijke duinvalleien en heidevelden. Blikvangers zijn de twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa. Via een wandelroute krijg je een beeld van het landschap en de veelzijdigheid aan planten en vogels.

Wad Zout ’t in Westerland

• Overnachten vlakbij het strand bij De Kust Vakantiehuizen

• Rust, ruimte en comfort bij Restinn Warmenhuizen

route de Grote Sloot zul je je niet vervelen en ‘vaar’ je terug in de tijd langs statige stolpboerderijen. Via deze route vaar je naar kaasstad Alkmaar, het Amstelmeer en pittoreske dorpjes als Kolhorn en Schagerbrug.

De eeuwen geleden gegraven Grote Sloot was rond 1600 voltooid en daarna enkele honderden jaren een economische factor van belang. Het wordt weliswaar

schijnlijk saai, maar niets is minder waar. Langs de oevers van de Grote Sloot kom je namelijk vele leuke restaurants, terrasjes en attracties tegen waar je kunt aanmeren. Geniet van de rust, de ruimte, elk karakteristiek pand dat je tegenkomt, de lommerrijke aanlegplaatsen en de bijzondere tussenstops tijdens deze 60 kilometer lange route. Noordzee aquarium Fort Kijkduin

Marinemuseum

in 1811 deze plek langs de kust als het ‘Gibraltar van het Noorden’ en stationeerde er de marinevloot, die nu al twee eeuwen Den Helder kenmerkt. Ook bouwde hij Fort Kijkduin, een fort dat dagelijks te bezoeken is en waar je meer te weten komt over de functie van het fort tijdens de Tweede Wereldoorlog en de tijd waarin Napoleon in Den Helder was. In het fort is ook een Noordzee aquarium gevestigd. Voor de verdediging van de oorlogshaven liet Napoleon, naast Fort Kijkduin, meerdere forten bouwen welke samen de Stelling Den Helder vormen.

Culinaire tips • Verse oesters bij restaurant

De Roode Leeuw in Kolhorn

• Bourgondisch avondje uit bij Ongder de Kukel in Hippolytushoef

Kunstproject De Nollen

• Chalets met een eigen thema bij

de frisse buitenlucht op het water? Met de sloepen-

Napoleon Verderop zie je Fort Kijkduin al liggen. Napoleon zag

RuiG in Tuitjenhorn

TIP

Wat is heerlijker dan op een mooie dag genieten van

gekenmerkt door lange, rechte stukken en is ogen-

Wanneer je de route vervolgt kom je bij de Helderse Duinen. Via onverharde paadjes wandel je door duinvalleien en dennenbossen. Vanaf de 15 meter hoge uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht over het hele gebied. Loop vervolgens door de Grafelijkheidsduinen en bewonder de stoere Schotse Hooglanders en Konikpaarden die hier grazen!

• Regionale producten bij restaurant

van Olling Art Inn in Barsingerhorn

Neem s.v.p. de landelijke en lokale regels in acht. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte, houd 1,5 m. afstand en draag waar nodig een mondkapje.

NS wandeling de Helderse Duinen Vanaf station Den Helder Zuid wandel je in een paar minuten naar kunstproject De Nollen dat verscholen ligt in een duingebied. Dit levenswerk van kunstenaar R.W. van de Wint (1942-2006) is een lust voor het oog. Een wandeling door De Nollen leidt langs grote stalen sculpturen, langs bouwsels waar je van licht naar donker, via een ondergrondse toegang, weer in een lichte ruimte komt.

• Eten met uitzicht bij strandpaviljoen Woest in Callantsoog slaap

VAREN BOVEN AMSTERDAM

Het gevarieerde aanbod van duinen, dijken, bos, strand en een rijke maritieme en culturele historie maakt dat elke wandelliefhebber zijn of haar hart kan ophalen in Den Helder. En dat op een klein uurtje rijden vanaf Amsterdam!

Het Zwanenwater – Callantsoog

Overnachtingstips • Onthaasten in het natuurhuisje

fietsenindekop.nl

Wandelen in Den Helder

ADVERTORIAL

Water & historie met de sloepenroute de Grote Sloot

Bertil van Beek

Sevrien Ferree

(Advertentie)

Grafelijkheidsduinen

Amstelmeer

Anna Paulowna

Vanaf Fort Kijkduin ga je de Helderse zeedijk op, waarbij je de vuurtoren de Lange Jaap passeert en langs Fort Erfprins wandelt. Je verlaat de dijk via het Marinemuseum en je wandelt de voormalige Rijkswerf van Den Helder op. Een geweldig terrein met veel maritieme historie, musea, horeca en een haven met historische schepen. Vanaf hier ben je in een paar minuten in de binnenstad van Den Helder waar zich vele terrasjes bevinden voor een drankje of een lunch.

Schagerbrug

Kolhorn

Schagen

Broek op Langedijk

Naast prachtige wandel-, fiets- en vaarroutes heeft Den Helder nog veel meer te bieden. Bezoek een van de musea, horeca of neem deel aan een activiteit.

Alkmaar

Kijk voor informatie over de bezienswaardigheden, activiteiten, overnachtingsmogelijkheden en het downloaden van een route op:

Lange Jaap – Huisduinen De gietijzeren vuurtoren is met een lengte van 63,45 meter de hoogste, nog brandende vuurtoren van Europa. Het broodje-aapverhaal gaat dat Lange Jaap op koeienhuiden staat, omdat de top van de toren bij storm ongeveer een meter heen en weer beweegt.

denhelder.online 118 | SLOEP!_14_2020 VAKANTIE BIJLAGE

(Advertentie)

Als je in de Kop van NoordHolland bent, is het leuk om op zoek te gaan naar authentieke streekproducten. Er is een enorme variëteit aan groenten, aardappelen en fruit, maar ook kaas, melk en vis. Bezoek de gezellige boerderijwinkels en kraampjes langs de weg of kies voor een restaurant dat streekproducten op de kaart heeft staan.

Proef

Culinair genieten – Schagen en omgeving De stad Schagen is omgeven door landelijk gebied waar kaasboerderijen de lekkerste kazen maken en volop groente en fruit wordt verbouwd. Bij Boet32, een melkveebedrijf met een boerderijwinkel, vind je streekproducten als rauwe melk, kaas, groenten en lokaal bier. Bij Kaai Landgoed wordt op ambachtelijke wijze cider gemaakt met appels uit hun eigen boomgaard. Voor biologisch rundvlees kun je terecht bij boerderij Leeuwenhorn. In de winkel zijn ook allerlei streekproducten te koop. Bezoek ook Utopia Hoeve voor boerengeitenkaas, geitenyoghurt en meer ambachtelijke producten.

Restauranttips

eet TIP

• Visspecialiteiten bij Restaurant Basalt, Den Oever • Storm aan Zee, met Lange Jaap Bier, Den Helder

• Restaurant STIEL met eigen farmshop, Schagen

• Seizoengebonden en lokale producten bij Grand Hotel Beatrix, Den Helder

• Streekproducten met wereldse invloeden bij Restaurant TOV, Schagen

• Vers gerookte paling en zalm bij

De Lekkerste Paling, Den Oever

Kop van Noord-Holland

de streek

Streekproducten – Hollands Kroon

slaap Lokaal bier en verse vis – Den Helder Zelf groente en kruiden plukken kun je bij De Groente Stek, een biologische stadskwekerij op Fort Westoever. Ook de bierbrouwerij en brouwcafé van de Helderse Jongens is hier te vinden. Bekijk hoe het brouwproces gaat en geniet van een daghap van eigen land. Het enige melkveebedrijf van Den Helder is Zorgboerderij Tesselaar. Hier wordt de eigen koemelk verwerkt tot yoghurt en kaas. Voor verse vis moet je op vrijdag bij de visafslag zijn. Het wordt in de ochtend gevangen en ligt ’s middags op de markt. Onder andere tong, schol, kabeljauw, zeeduivel, poon en schar.

culinairindekop.nl

TIP

Overnachtingstips • Uitwaaien bij vakantiepark Callassande, Groote Keeten

• Overnachten bij de boer bij Het Dijckhuis, Wieringerwerf

• Kleinschalig en bij de duinen

Strandpark Roots in Callantsoog

Voor echt verse knoflook moet je bij Biesheuvel Knoflook zijn. De knoflookproducten zijn zowel online als in de regio te koop. Oktober is de tijd voor appels en peren. Die koop je, samen met jam, sauzen en sappen, bij Siem Entius Fruit. Voor ijs, melk, yoghurt en vla ga je naar De Wieringer, gemaakt van melk van hun eigen koeien. Bij Klaver Kaas vind je kaas vervaardigd uit verse koe-, geiten- en schapenmelk vanuit de eigen veehouderijen. Op de zeeverse vismarkt in Den Oever koop je vis uit de Noordzee direct van de vissers. Ook zijn er groenten, delicatessen en wijnen te verkrijgen.

• Vorstelijk overnachten bij

The Baron Crown, Huisduinen

• Rust en ruimte op recreatiepark Wiringherlant, Wieringen

• B&B Vrij-Gezellig in Winkel, met een kas in de tuin

Neem s.v.p. de landelijke en lokale regels in acht. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte, houd 1,5 m. afstand en draag waar nodig een mondkapje.

19

VAKANTIE BIJLAGE SLOEP!_14_2020 | 119


E

De kracht van samenwerking Netwerkbijeenkomsten 2020 In 2020 hebben we meer dan 15 netwerkbijeenkomsten bijgewoond. Onder andere met lokale organisaties zoals Petten, Schagen Marktstad, maar ook met Koninklijke Horeca Nederland, regio Schagen en Bergen. We hebben presentaties gegeven om ondernemers te betrekken bij het verhaal over en de marketingcampagnes voor Holland boven Amsterdam. De bijeenkomsten zijn door ons en veelal in samenwerking met het bedrijfsleven georganiseerd. Concreet voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband Tulpen Boven Amsterdam en de bijeenkomst ter lancering van het tulpenseizoen op 20 februari 2020. De ‘Tulpencoalitie’ is in 2019 begonnen met 6 bedrijven en events en uitgegroeid tot 10 grote, volwaardige partners die gezamenlijk investeren in de campagne. Resulterend in 60 ambassadeurs die de tulp gezamenlijk in de etalage zetten. Tijdens de netwerkbijeenkomst van 20 februari 2020 waren meer dan 150 betrokken deelnemers aanwezig.

Nieuwsbrieven B2B Meer dan 1.000 bedrijven zitten in onze zakelijke database, waar we via nieuwsbrieven een oproep aan doen tot samenwerking. Bedrijven kunnen reageren om mee te doen met campagnes. Dat zo’n oproep gehoor vindt maakt het volgende voorbeeld inzichtelijk: binnen een uur meldden zich 3 ondernemers om samen te gaan werken voor de Fiets & Wandelcampagne. Dromedaris, Enkhuizen 20


Top 100

Dat uit zich niet altijd meteen in klinkende munt, zeker niet in corona-tijd. Maar het is juist nu belangrijk dat het bedrijfsleven zich gesteund voelt en open staat om gezamenlijk op te trekken. Onze nieuwsbrieven zijn een prima medium om samenwerking te stimuleren.

Vanaf de start van HbA heeft het grotere bedrijfsleven aangegeven om in te willen stappen in de campagnes die aansluiten bij hun doelgroep. Ze hebben inmiddels meer dan € 100.000,- bijgedragen in zowel natura als euro’s. Als HbA inhoudelijk goed blijft aansluiten op de behoefte valt daar nog veel winst te behalen. In de diverse gemeentes moet een goede balans zijn, zodat we geen concurrent worden van de lokale organisaties. Van concurrentie is sprake als je kijkt naar lokale VVV’s zoals Alkmaar of Enkhuizen. Het bedrijfsleven wordt hier ook gevraagd mee te betalen aan specifieke activiteiten. Nu meer dan ooit kan het geld maar 1 keer worden uitgeven.

Recron, Hiswa, KHN-NH en LTO Natuurlijk vergeten we niet onze samenwerking met de RECRON, Hiswa, LTO en KHN-NH om ondernemers meer te betrekken bij het verhaal van HbA. In 2020 hebben we ingezet om met deze brancheorganisaties op te trekken. Dit hebben we gedaan via netwerkbijeenkomsten, nieuwsbrieven en berichten op social media. Met als doel ondernemers meer te laten aanhaken. In 2020 hebben 10 bijeenkomsten plaatsgevonden van Koninklijke Horeca Nederland waar meerdere partijen zeer enthousiast waren. Veel van deze partijen zouden zo instappen, tot corona om de hoek kwam. Meteen draaiden we rollen om. Immers, wat kon HbA doen om de horeca te ondersteunen. Vooral de samenwerking in de vorm van content en de diverse winacties was zeer succsvol. Hierdoor is onze nieuwsbriefdatabase met ruim 49% gegroeid. De HbA nieuwsbrief wordt inmiddels naar 12.540 consumenten verstuurd.

Regionaal Een nieuwe ontwikkeling is dat we, onder de vlag van HbA ook met andere partners in de regio’s zijn gaan samenwerken. Partners zijn in dit verband de recreatieschappen, maar ook de regionale samenwerkingsverbanden. Daar hebben we nu ook een beter profiel, verhaal en online mogelijkheden voor om dat beter op te pakken en in te vullen. Natuurlijk is De Kop hiervan de aanjager geweest. Maar je ziet dat ook regio West-Friesland en Alkmaar dit oppakken, waar vervolgens het bedrijfsleven weer makkelijker op inhaakt.

21


De Museumstoomtram heeft een speciaal programma ontwikkeld om de leukste en spannendste tijdreis veilig te maken. Vanaf 6 juni kan dat iedere zaterdag en zondag, vanaf 1 juli dagelijks behalve maandag. De dagtocht begint met een avontuur langs de stoomlocomotieven op museumterrein Hoorn. Je reist per stoomtram naar Medemblik en terug. Met de nieuwe speurtocht Stoomsafari ontdek je de stations onderweg. stoomtram.nl

Benno Ellerbroek

Musea Onze samenwerking met de musea is een wel heel mooi voorbeeld hoe het ook kan. Door bijdragen van musea en lokale MO’s hebben we het mogelijk gemaakt om de musea boven Amsterdam regionaal, maar vooral nationaal gezamenlijk te promoten. Door hun bijdrage konden wij extra regionale marketing activiteiten ontplooien.

Hanneke de Boer

Sevrien Ferr

MUSEUMSTOOMTRAM We gaan weer rijden!

MEDEMBLIK Voor kleine en grote ontdekkers SCHAGEN Cultureel genieten in Schagen en omgeving

De stad Schagen heeft een rijke historie, met als centrale punt, de Markt. Nabij de Markt vind je bijzondere gebouwen en stolpen, zoals Museum Vreeburg waar het belangrijke verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de stad wordt verteld. Maar ook in de omgeving van Schagen liggen bijzondere musea van betekenis. visitschagen.nl

OPEN

MUSEUM BROEKERVEILING Bezoek het KOOLste museum!

Een aantal musea zou dit niet op eigen kracht en uit eigen middelen hebben kunnen regelen :

Museum BroekerVeiling is een echt doe­ en beleefmuseum voor jong en oud. Neem plaats in de veilingbanken van de oudste doorvaarveiling van de wereld. Laat de kinderen heerlijk klimmen en klauteren en vaar zelf of met de rondvaartboot door het Rijk der Duizend Eilanden. De eerste 100 bezoekers krijgen gratis koffie of thee! broekerveiling.nl

MUSEA

WESTFRIES MUSEUM Knipkunst in Westfries Museum

Welkom in de Gouden Eeuw! Bewonder in het Westfries Museum te Hoorn vanaf 2 juni de betoverende knipkunst­expositie Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst. Beeldend kunstenaar Eline Janssens brengt een ode aan de 17e­eeuwse knipkunstenaar Joanna Koerten, ook wel ‘Rembrandt met de schaar’ genoemd. Alleen online reserveren. wfm.nl

boven Amsterdam

Bertil van Beek

Marijke de Gruyter

π eigen landingspagina met meer dan 12.000 bezoekers π 1/1 pagina advertentie NHD (oplage 100.000 stuks) π 1/1 pagina advertentie BDU media (oplage 400.000 stuks) π 1/1 pagina in 100% NL (oplage 80.000 stuks) π 1/1 pagina AD Magazine (oplage 340.000 stuks) π museum-flyer (oplage 10.000) π social media campagne (bereik 50.000+) π meeliften op investering van Droomparken in Rondom Vandaag,

ZUIDERZEEMUSEUM Zee vol verhalen

Friesland (oplage 130.000 stuks)

Het Zuiderzeemuseum opent de deuren weer op dinsdag 2 juni. In het buitenmuseum is genoeg ruimte voor een gezellig en ontspannen dagje uit, samen of met het gezin. Reserveer online een datum en aankomsttijd en ontdek van álles over het leven rond en op de voormalige Zuiderzee. zuiderzeemuseum.nl

HUIS VAN HILDE Het leukste Archeologie Museum van Noord-Holland

22

Duik in het verleden met echte mensfiguren en meer dan duizend prachtige vondsten. Of bezoek vanaf juli de tijdelijke tentoonstelling Oorlog in de lucht, weerslag in de grond: over het persoonlijke verhaal van het neergestorte oorlogsvliegtuig te Castricum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu met gratis rondleiding bij je reservering!

In de waterrijke omgeving van Medemblik loerde steeds het gevaar van een dijkdoorbraak. Boeren moesten per boot naar hun land en piraten grepen hun kansen. Kasteel Radboud en Stoommachinemuseum nemen je mee in deze geschiedenis. Op een eigentijdse wijze komen in het Oorlogsmuseum de verhalen van WOII tot leven. In het Bakkerijmuseum ga je koekjes bakken. Of maal je eigen meel bij Meelmolen de Herder. visitmedemblik.nl/musea

DEN HELDER De bijzondere musea van Den Helder

In de stoere marinestad is van alles te zien. Stap aan boord van de Tonijn, de onderzee­ boot van het Marinemuseum of beleef avonturen in het Reddingmuseum. Bezoek Fort Kijkduin met zijn expositie over Napoleon en de prachtige zeeaquaria of het Atlantikwall Centrum en beleef Den Helder in de Tweede Wereldoorlog. Bezoek het Nollenproject van R.W. van de Wint met zijn prachtige schilderingen, beelden en bouwsels in samenhang met het duinlandschap of de Hortus Overzee met haar Japanse tuin. denhelder.online

ALKMAAR Ontdek het culturele erfgoed van Alkmaar

Het Hollands Kaasmuseum, Stedelijk Museum Alkmaar en de Museummolen in Schermerhorn: het is een greep uit de verschillende musea die Alkmaar en omgeving rijk is. Eveneens een bezoek waard: Biermuseum De boom, het Beatles Museum en Museum in ’t Houten Huis in De Rijp. Ontdek het culturele erfgoed dat deze kaasstad rijk is op

Vanaf 1 juni openen de musea weer hun deuren en kun je genieten van een dagje uit in de vele musea die Holland boven Amsterdam rijk is! Let op: voor alle musea geldt dat je vooraf online je toegangsbewijs moet kopen. Raadpleeg de websites van de musea voor informatie over de maatregelen en kaartverkoop.

museabovenamsterdam.nl


Verbinding met ondernemers

NBTC

Onderstaand een beknopt overzicht van onze verbintenissen met lokale en regionale ondernemers: :

Door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen zijn in 2020 beduidend minder acties en campagnes uitgevoerd als in voorgaande jaren. Uiteraard heeft dit alles met corona te maken. De samenwerking is echter onverminderd goed en het belang van een krachtig, landelijk en internationaal netwerk voor de gehele sector heeft zich ook tijdens de crisis meer dan eens bewezen.

π ruim 500 bedrijven die betrokken bij gastheerschap door middel van verspreiding van de HbA maakt, maar ook de info van de attracties en musea

π distributie 75.000 regiokaarten π Fiets &Wandelbrochure (oplage 40.000 stuks) π Budget ’folderbestellen.nl’ om flyers te bestellen was dit jaar nog

Vanuit het Kennisnetwerk Destinatie Nederland zijn online webinars en workshops aangeboden, campagnes voor een hersteloffensief ontwikkeld (#hiermoetjezijn) en is veel en frequent kennis gedeeld. Het NBTC werkt ook graag met HbA als intermediair vanwege de overkoepelende rol, expertise en mogelijkheden voor het (uit)voeren van internationale marketingacties. Andersom geeft de marketingaanpak van het NBTC voordeel voor de uitvoering van destinatiemarketing door het bereik, het netwerk en de bredere inzet.

nooit zo snel op!

π 40+ infopunten. Bijna allemaal ondernemers, die met inzet onze gasten ontvangen en wegwijs maken in onze regio. HbA heeft geïnvesteerd in het VVV-lidmaatschap en ondersteuning vanuit VVV Alkmaar

π 15 RVA leden uit het bedrijfsleven ter ondersteuning werkgroepen π € 33.000,- aan middelen en inzet in natura in 2020 π € 200.000,- aan extra middelen direct of indirect opgebracht door ondernemers en lokale marketingorganisaties in 2020

π de HbA-database is gevuld met meer dan 5.000 ondernemers, evenementen, attracties en activiteiten

23


Themalijnen

De Gouden Eeuwlijn met de hollandse historielijn waarin tevens Hoorn, Enkhuizen en zeventiende-eeuwse locaties als de Rijp, Alkmaar en de reede van Texel zijn opgenomen.

De toeristisch gezien belangrijkste en meest aantrekkelijke gebiedskenmerken van Holland boven Amsterdam zijn geclusterd in 3 themalijnen: 1. tulpen, bloemen, agri & food 2. water, kust & natuur 3. hollandse historie & cultuur. Deze themalijnen, met ieder hun eigen verhaallijn(en) worden sinds 2018, waar mogelijk en/of relevant gecombineerd met de thema’s van het NBTC. Ze vormen daarmee de rode draad in de regionale, nationale en internationale campagnes en marketingactiviteiten voor Holland boven Amsterdam.

HbA is een van de trekkers van bovengenoemde themalijnen. Deze trekkersgroep komt minimaal 1x per kwartaal bijeen. Vanuit deze groepen worden plannen opgesteld en uitgewerkt alsmede resultaten opgehaald en richting bepaald voor verdere (door)ontwikkeling. In 2020 is vooral ingezet op het toewerken naar meer digitale beleving. Een thema waarbij vanuit het online team van HbA intensief is meegedacht.

tulpen, bloemen, agri & food

Bij het samenstellen van de marketingactiviteiten en de planning wordt jaarlijks gekeken naar de thema’s of themalijnen waarmee het NBTC nationaal en internationaal campagne gaat voeren. Belangrijk daarbij zijn de themajaren, omdat vooral daaromheen grote, internationale campagnes worden uitgerold. Voor 2121 is dat Ode aan het Nederlands Landschap. Dit thema sluit goed aan bij het DNA en de diversiteit van de regio Holland boven Amsterdam. Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag is - i.v.m. corona - nog onvoldoende duidelijk of, hoe en wanneer de campagne Ode aan het Landschap zal worden uitgerold.

water, kust & natuur hollandse historie & cultuur

In 2020 zijn HbA ampagnes aangesloten op: De Waterlandlijn van het NBTC, met de iconen in onze regio zoals Werelderfgoed Beemster, Museummolen Schermerhorn, het Zuiderzeemuseum Enkhuizen en de Afsluitdijk.

24


Ketensamenwerking De samenwerking tussen HbA en de lokale (city)marketingorganisaties is in 2020 verder geïntensiveerd. De (keten)samenwerking is nog verder uitgewerkt in een aantal afspraken. Merkbaar is dat elke lokale marketingorganisatie anders georganiseerd is en ieder voor zich hun eigen doelen, opdrachtgevers en prioriteiten hebben. Het heeft tijd nodig om elkaar kraccht, kennis en kunde ten volle te benutten. De inspanningen van lokale marketingorganisaties en bedrijven zijn nodig om de gast ter plaatse een onvergetelijk verblijf te bieden en te inspireren tot herhaalbezoek. HbA heeft als taak de verblijfsgasten en bezoekers van buiten de regio naar de bestemming Holland boven Amsterdam af te laten reizen. De destinatiemarketing HbA is opgericht om inzet en middelen te bundelen en vergroting van professionaliteit te bewerkstelligen. Dit zou in de opdrachten van de lokale marketingorganisaties met meer nadruk benoemd moeten worden. Om professioneel en resultaatgericht te zorgen dat de boodschap bij bovenregionale, nationale en internationale bezoekers aankomt, is input vanuit de lokale organisaties van groot belang. Deze input betreft zowel het hebben van een sterke lokale propositie (‘wat maakt ons zo bijzonder’) als het ontwikkelen van lokale content (‘wat is er in woord en beeld qua evenementen en aanbod’). Met beide ingrediënten kan HbA aan de slag om bezoekers (inter)nationaal te prikkelen en over te halen. In 2020 zijn in nauwe samenwerking met Regio Alkmaar NHNEXT streams verzorgd over het thema toerisme. Haven, Medemblik 25


Subregionale benadering De investering in een nieuwe database voor Holland boven Amsterdam en de huidige opdracht aan HbA van ‘De Kop Werkt!’ eindigt na 2021. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om de website van de Kop te integreren in de website van Holland boven Amsterdam. Dit geldt eigenlijk ook voor de andere subregio’s waar zichtbaarheid en een duidelijke gelaagdheid zowel online als offline gewenst is. Onze conclusie? De Holland boven Amsterdam website upgraden naar een allesomvattend online platform voor alle regio’s binnen Holland boven Amsterdam. Een bezoeker die al in een bepaald gebied is en daar ook verblijft, zal vooral op lokale microsites gaan kijken wat er op dat moment te doen is. Er is een duidelijke scheiding nodig in content die lokaal, regionaal, bovenlokaal, nationaal en internationaal actueel en relevant is en bovendien op de juiste plek wordt ingezet. Uitgangspunt hierbij is om de regio overstijgende campagnes aan HbA over te laten middels iconische campagnes en themalijnen zoals dit nu ook reeds wordt gedaan. Deze subregionale benadering zoals we deze intern benoemen is eind 2020 gestart en wordt in 2021 voortgezet.

26


Conclusie 2020 was in veel opzichten een ongewoon pittig jaar. Het bedrijfsleven in de regio Noord-Holland Noord heeft zich bijzonder flexibel, positief en heel weerbaar opgesteld. In onderlinge samenwerking is veel energie gestoken. Op veel manieren en in veel verschillende vormen zijn bijdragen geleverd. Al met al hebben we meer dan € 200.000,- in aanvullend budget opgehaald, omdat lokale en regionale organisaties, maar ook gemeenten wilden investeren en participeren in de trajecten van HbA. Om ondernemers online beter zichtbaar te maken in deze lastige, is een aanzienlijk deel van bovengenoemd bedrag aangewend om lokale initiatieven te ondersteunen. Vanuit ondernemers is in de vorm van bijdragen, inzet, mankracht, winacties ruim € 33.000,bijgedragen.

Rijk der Duizend Eilanden, Broek op Langedijk 27


F

Extra opdrachten De destinatiemarketing organisatie HbA kan additionele betaalde opdrachten aannemen, die in het verlengde liggen van haar rol en expertise. Zo is begin 2018 uitvoering gegeven aan het meerjarenproject ‘De Kop Werkt!’ en vanaf juli 2018 aan het internationale project rondom Unesco Werelderfgoed Waddenzee.

Unesco Werelderfgoed Waddenzee

De Kop Werkt! voor een economisch sterke regio

Het relevante toeristische aanbod in het Waddengebied (eilanden, zee en vaste wal) wordt met elkaar verbonden via herkenbare verhaallijnen, zoals de natuur, het watererfgoed en de smaak van het Wad. Deze verhaallijnen worden ontwikkeld om het leven met de Waddenzee tastbaar en zichtbaar te maken, de verschillende regio’s te verbinden en bezoekers te verleiden tot een bezoek van meerdere dagen.

HbA is partner in de marketing van de Wadden. Nog specifieker, in het project Unesco Werelderfgoed Waddenzee. Sinds september 2018 werken de provinciale marketingorganisaties Holland boven Amsterdam, Merk Fryslân en Marketing Groningen voor een periode van zes jaar samen om Waddenzee Werelderfgoed en het Waddengebied als één duurzame toeristische bestemming op de kaart te zetten.

In De Kop Werkt! werken de provincie Noord-Holland en de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen samen aan een economisch sterke regio. HbA heeft in nauwe samenwerking met de ambtelijke trekkers in 2020 hard gewerkt aan de online en offline marketing van De Kop van Noord-Holland. De iconen van de Kop worden weliswaar als onderdeel van het totaalaanbod van Holland boven Amsterdam gepositioneerd, maar in de campagnes en (media)uitingen gebiedsspecifiek verbijzonderd.

In opdracht van Visit Wadden zijn in 2020 twee fotoshoots gedaan voor zowel Strijd om de Wadden als Leven van het Wad in Noord-Holland (passend bij verhaallijn Smaak van de Wadden). Samen met NH Media zijn TV uitzendingen geproduceerd onder de noemer ‘Vrij op het Wad’. Deze zijn online uitgezonden. Daarnaast adverteert Visit Wadden in drukwerken van Holland Boven Amsterdam zoals de regiokaart en worden routes vanuit Noord-Holland meegenomen op de site van Visit Wadden waar de verhaallijnen vooral door fiets- en wandelroutes worden ontsloten en beleefd.

28


Toeristische arrangementen

Toeristisch profiel

Om toeristische ondernemers in de regio te ondersteunen en optimaal te kunnen laten profiteren van het toegenomen binnenlands toerisme, heeft Ontwikkelingsbedrijf NHN in 2020 samen met de provincie Noord-Holland arrangementen laten ontwikkelen. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld in diverse plaatsen suppen (stand-up paddle surfing) en voorafgaand genieten van koffie met gebak bij de lokale horeca. Ook zijn wandel-, picknick- en vaararrangementen ontwikkeld. HbA draagt zorg voor het vermarkten van deze arrangementen.

In 2019 en 2020 is gewerkt aan het opstellen van het toeristisch profiel voor de regio Noord-Holland Noord. Door corona is de focus tijdelijk verlegd, maar streven is om in 2021 het profiel definitief te maken. Uitgangspunt is om de hele klantreis vanuit de toeristische, recreatieve keten te ondersteunen.

Voor 2021 is een vervolgopdracht geformuleerd en wordt het aantal (vooralsnog coronaproof) arrangementen uitgebreid. Doel is bezoekers de regio te laten ontdekken & beleven. HbA is wederom verantwoordelijk voor de marketing van de arrangementen. Maar is uiteraard ook nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan. HbA legt de verbinding met de toeristische ondernemers in de regio en inventariseert hun wensen en behoeften en adviseert welke arrangementen het beste bij de verschillende doelgroepen passen.

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is hoofdaannemer van dit project, waarbij uitwerking en acties in samenwerking met de marketingorganisaties tot stand komen. Zowel Alkmaar Marketing, Reclame aan de Kust als de DMO Holland Boven Amsterdam denken hier in mee en hebben zich geconformeerd aan de ‘Alliantie Alkmaar’ gedachte. Hieraan wordt in 2021 verder invulling gegeven.

29


(Advertentie)

Kop van Noord-Holland

Rust Ruimte

Genieten Wie ‘t échte Holland wil ontdekken, moet in de Kop van Noord-Holland zijn. Wandel door de duinen en over het strand, fiets door bossen en overnacht in de natuur. Beleef de ruimte in het weidse polderlandschap vol historische dorpen en plaatsjes en vele mogelijkheden om tot rust te komen en natuurlijk te genieten.

ontdekdekop.nl

Ontdek de natuurgebieden

Te voet door de Kop

Bijzonder overnachten

Van de duinen tot de bossen, van de polders tot de stranden, er is genoeg om te ontdekken. Grote kans dat je oog in oog komt te staan met een van de vele dieren die hier wonen.

In de Kop van Noord-Holland ligt een uitgebreid wandelnetwerk. Kies voor de verschillende themawandelingen of stel je eigen route samen.

De natuur, het wandelen of fietsen, de diversiteit aan bezienswaardigheden. Je komt al snel tijd tekort. Verleng je dagje weg met een overnachting op een bijzonder plekje.

Waddengebied In Den Oever begint een van de mooiste natuurgebieden van ons land: de Waddenzee. Dit bijzondere ecosysteem met slik- en zandplaten, oesterbanken, kwelders en stranden strekt zich helemaal uit en behoort tot UNESCO Werelderfgoed. Hier kun je wadlopen, vogels kijken en varen.

Rondwandeling Westerland van Wieringen Deze route van

Recreatiepark Wiringherlant Op het

Wieringen Wieringen was tot 1930 een eiland. Glooiend groen, houtwallen die vee en fietsers beschermen tegen de wind van zee, historische boerderijen, pittoreske dorpjes, slingerende weggetjes en de zee altijd dichtbij. Perfect te voet of op de fiets te ontdekken. Kooibosch Vlakbij Callantsoog ligt deze voormalige eendenkooi. De bomen mogen onbekommerd groeien en er ligt een open stuk blauwgrasland: een in Nederland heel zeldzaam type natuur. In het bos broeden onder andere de groene specht en roofvogels.

Pettemerduinen In de Pettemerduinen kun je beschut wandelen. Je hebt er bosjes, heidevelden en duinmeren. Kijk uit over de polder en de zee vanaf de hoge duintoppen. Wie weet spot je konijnen, vossen, hermelijnen en zwarte Gallowayrunderen.

Uitwaaien aan zee In de Kop van Noord-Holland vind je verschillende stranden waar je heerlijk kunt uitwaaien. Ga wandelen langs de brede en schone stranden van bijvoorbeeld Petten, Groote Keeten en Huisduinen. Met de blik op oneindig ontspannen. Helderse Duinen Volg de onverharde paden en wandel door duinvalleien en dennenbossen. Vanaf de 15 meter hoge uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht over het hele gebied. Of ga naar de Grafelijkheidsduinen waar stoere Schotse Hooglanders en Konikpaarden grazen.

Helderse Duinenroute Wandel de Helderse Duinenroute, in 2019 uitgeroepen tot een van de vier NS-wandelingen van 2019 -2020. Je komt langs kunstproject de Nollen dat verscholen ligt in een duingebied, verschillende forten uit de tijd van Napoleon, Nederlandse verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog en de voormalige Rijkswerf vol maritieme historie en musea.

Station Windwacht Op een akkerbouwbedrijf dat volop in bedrijf is, ligt B&B Station Windwacht. Je kunt met z’n tweeën terecht in het volledig verbouwde windwachtstation of in de caravan. Je fruit, groente en kruiden haal je uit de kas en de moestuin. Restinn Warmenhuizen Hier kom je voor de absolute rust, de prachtige sterrenhemel en het fantastische uitzicht. En, het ligt op steenworp afstand van de kustplaatsen.

Het Zwanenwater Midden in dit

Park Campanula Een klein en mooi

beschermde natuurgebied bij Callantsoog vind je de twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa. In het unieke duinlandschap komen uitzonderlijk veel planten en dieren voor. Kies uit de twee wandelroutes van 2 of 5 kilometer om een goed beeld te krijgen.

gelegen bungalowpark in Sint Maartenszee, op loop- en fietsafstand van het strand. De ruime en comfortabele bungalows liggen beschut en zijn van alle gemakken voorzien.

Westfriese Omringdijk De Kop kent een rijke historie van de strijd tegen het water. De vele polders en molens zijn hier nog het bewijs van. Maar ook de Westfriese Omringdijk. Deze 126 kilometer lange dijk slingert al eeuwenlang door het landschap. Ervaar zelf hoe het is om op de dijk te staan met het hoger gelegen water aan de ene kant en het lager gelegen land aan de andere kant.

De natuur in

oude eiland Wieringen, vlak achter de dijk bij de Waddenzee en ver weg van alle drukte, vind je recreatiepark Wiringherlant. Hier heerst de sfeer van vroeger met het comfort van nu.

Landschap Noord-Holland gaat over het voormalige eiland Wieringen. Het zit vol verborgen verhalen, oude dorpen, hoogteverschillen en uitgestrekte weilanden. Ook kom je langs de oude keileembulten waar destijds een Vikingenschat is gevonden.

Avontuur in de Kop

De Kop van Noord-Holland is een echte bestemming voor gezinnen en families. Een bezoek staat garant voor een grote ontdekkingsreis voor de kinderen. Klimmen in de duinen, avontuurlijke kanoroutes, doe-, beleef en ontdektuinen, exotische dierentuinen of oude verdedigingsforten in de duinen. Plan een zomers dagje uit met de kinderen in de Kop en plan alvast een avontuurlijke herfstvakantie.

Middenin De Helderse Duinen vind je De Helderse Vallei. Vanaf de hoge uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht, knuffel met de dieren op de stadsboerderij of speel bij een natuurontdekplek. In het eco-klimpark De KlimVallei klim je tussen de toppen van de bomen, met uitdagende hindernissen op 4 tot 8 meter hoogte. Of ga zelf op avontuur met de Opstapp App van Landschap Noord-Holland. In de natuurgebieden het Wildrijk, de Helderse Duinen en Mariëndal hebben de boswachters speurtochten uitgezet.

Wind in Wieringerwerf kun je zien hoe een moderne boer werkt. Ook bij Belevingsboerderij Veldzicht Hoeve is er veel te ontdekken voor kinderen. Speel in de enorme zandbak, doe mee met allerlei activiteiten en geniet aansluitend van een ijsje, gemaakt van de melk van de koeien op de boerderij.

Klimmen, karten, gamen Beleef op Land van

SUP en kano Ga het water op, in de Kop van Noord-Holland

Fluwel in Sint Maartenszee avonturen rond de speelvijver en op het Blote Voetenpad of maak een audiotour door het bos. In dierenpark Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn ontdek je Zuid-Afrikaanse dieren. Klimmen en klauteren als een aap? Dat doe je in Monkeytown in Schagen. In het Juttersmuseum in Callantsoog vind je aangespoelde schatten en veel leuke interactieve spellen. Ga je liever karten? Dat kan bij Skagaventure in Schagen. Hier vind je een groot trampolinepark en een arcadehal waar je kunt lasergamen en poolen.

kun je op veel plaatsen suppen en kanoën. Kies een van de vier routes vanuit Den Helder. Of doe een Rondje Waarland, waarbij je langs mooie dorpen en spannende plekken komt. Ook bij Julianadorp aan Zee op het Amstelmeer wordt veel gesupt. Op het Amstelmeer is geen stroming en door het ondiepe water kun je hier prima leren windsurfen. Op alle genoemde locaties kun je suplessen volgen en boards huren.

Bij de boer Een rondleiding op een echte boerderij en een

Fortwachtershuisje Overnacht in het

Nog meer avontuur

Museum Vreeburg in Schagen, Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, Fort Kijkduin, familiestranden, zoals Groote Keeten en Sint Maartenszee.

windmolen van binnen bekijken? Bij Bezoekboerderij Leven van de

fortwachtershuisje op Fort Kijkduin. Achter de dikke muren van het tamboer van het fort waan je je een echte fortwachter. ’s Nachts kun je de zee horen en de wind huilt soms rondom het huisje.

WIN

Villaparc Duynopgangh Dit kleinschalige park ligt vlak achter de duinen in Julianadorp. De vrijstaande villa’s met tuin zorgen voor een ontspannen vakantie. Met nog geen 5 minuten rijden ben je bij het strand.

ACTIE Tijgerworkshop Kom van alles te weten over tijgers

en andere grote katachtigen tijdens de tijgerworkshop bij Landgoed Hoenderdaell. Neem een kijkje bij de verblijven, kijk hoe de dieren via een transportkooi de trainingsbaan opgaan en hoe ze op een stuk vlees jagen met de jaag-simulator. Maak kans op deze workshop voor 2 personen! Ga naar dagjeuitindekop.nl en laat je gegevens achter. De actie loopt t/m 23 augustus 2020.

dagjeuitindekop.nl

special

Van kust naar stad en streek VERRASSEND HOLLAND BOVEN AMSTERDAM

Ons eigen land heeft zoveel moois om te ontdekken. Neem de tijd voor Noord-Holland en dan met name de regio boven het Noordzeekanaal, boven de denkbeeldige lijn Amsterdam - IJmuiden. Een oer-Hollands stukje Nederland met een rijk historisch aanbod dat met inspirerende verhalen de verbeelding blijft prikkelen. Langs de Noordzeekust, de IJsselmeerkust en in het weelderige groene tussenland is veel te zien en te beleven. Prachtige routes, bijzondere overnachtingen en culinair genieten van streekeigen producten. Holland boven Amsterdam brengt de parels en verborgen schatten onder de aandacht voor een dag, een short break of een lange vakantie.

Toeractief in samenwerking met Holland boven Amsterdam

Boven Blooming hotel en restaurant Zandhoeve Onder Lido Egmond

‘Bergen is een dorp met een ‘joie de vivre’’

Fietsen in de Kop

Door de Schoorlse Duinen Rondom Alkmaar kun je heerlijk fietsen door het veelzijdige landschap. Je rijdt door de Schoorlse Duinen en de oude binnenstad van Alkmaar. Ook kom je door mooie plaatsjes als Bergen aan Zee, Broek op Langedijk, Groet en Schoorl. Zie voor routes: fietsenbovenamsterdam.com

Denken we aan zomer in Nederland, dan denken we al snel aan strand en zee. Toeractief fietste langs de kustlijn in de Kop van Noord-Holland.

De biologische Hoftuin De biologische moestuin van Restaurant Zandhoeve is de rode draad door het menu en de belangrijkste bron van inspiratie. Wat ’s middags wordt geoogst, ligt ’s avonds op je bord. De Hoftuin biedt meer dan 50 soorten groenten, kruiden en fruit, die met aandacht en passie voor de keuken van het restaurant worden verbouwd.

Door Botgat

Een sterk staaltje natuur vinden we kort voor Callantsoog: het

Ter hoogte van Groote Keeten rijden we door Botgat in de

Zwanenwater. Daar stappen we af en leggen we de fiets aan de ket-

Noordduinen, met een kenmerkend open karakter zonder

ting, zodat we gemakkelijk een wandelpad kunnen volgen. Op hel-

enige vorm van bosgroei – het is weer zo’n typisch ander

lende, met gras begroeide vlaktes duiken lila orchideeën op. De

gezicht van het veelzijdige duinlandschap in Noord-Hol-

wilde kamperfoelie verspreidt her en der een indringende, aange-

land. In het begin valt het oog op de uitkijktoren, te berei-

name geur. Meest in het oog springend zijn de twee duinmeren, de

ken via een aangelegd wandelpad. Als we langer vanaf de

grootste van West-Europa. Ze zijn ontstaan in de achttiende eeuw

dijk naar het gebied staren, zien we hoe luierende, licht-

als gevolg van stijging van het grondwater en regenwater dat net

bruin gekleurde Schotse hooglanders zich tussen het gras

achter de zeereep bleef staan.

verschuilen.

Sieraden en munitie

Hollandse Nieuwe

Na een wandeling van drie kwartier zitten we opnieuw op de fiets.

Voorbij Julianadorp komen we weer dichter bij de kustlijn

In het centrum van Callantsoog zien we een versierde, versleten

en zien we tussen de duinpartijen door de vlag van een

fiets vastgeketend aan een lantaarnpaal. Een soort oude petrole-

strandpaviljoen. We vervolgen onze weg, want Den Helder

umlamp dient als koplamp. De fiets is een creatieve wegwijzer naar

lonkt. De marinestad is amper nog zeven kilometer van ons

het Juttersmuseum dat een kilometer verderop langs onze route is

vandaan. In Den Helder hebben we geluk dat de week-

gevestigd. Binnen verbazen we ons over de gevonden voorwerpen

markt er is. Bij de viskraam is de Hollandse Nieuwe met ui

op het strand, waaronder sieraden en munitie.

niet te versmaden. De terugtocht zuidwaarts gaat via de vlakke Anna Paulownapolder, met veelal agrarische bedrijven, naar het bruisende Schagen. In onze gedachten zijn we al bij het einde van de dag. Het kan niet anders of de terrashouders in Schagen zijn inmiddels gereed om ons

TEKST RIK BOOLTINK FOTO’S HOLLAND BOVEN AMSTERDAM

met open armen te ontvangen. Kijk voor meer info op www.fietsenindekop.nl

Verleng je fietsdag door een of meerdere overnachtingen en kies het fiets- of zomerarrangement bij blooming hotel op de grens van Schoorl en Bergen. Laat je vervolgens culinair in de watten leggen bij Restaurant Zandhoeve in het hotel of bij een van de vele goede restaurantjes in het dorp zelf. Buitengewoon genieten Drie prikkelende decors in Bergen en Bergen aan Zee staan voor een eerlijk en smakelijk avontuur. blooming bestaat uit een hotel, een restaurant, een landhuis en een strandpaviljoen (weer geopend in 2021). Het heeft zich in ruim 70 jaar ontwikkeld van de Volkshogeschool Bergen tot drie prachtige plekken om te eten, te slapen en te vieren. De geheimen van het bos en het comfort van de hotelkamers bieden de ultieme ontspanning.

Het Zwanenwater

W

e boffen. De digitale thermometer van het assuran-

Mooi weer-zoekers

tiekantoor in hartje Schagen geeft 21 graden aan.

Als we richting Petten fietsen, voelen we de zee-

En dat terwijl het amper negen uur is. Een paar

bries steeds sterker in ons gezicht. We steken de

honderd meter verderop, op het knusse plein rond de Grote

grote weg over, winnen dan wat hoogte en hopen

Kerk, zijn horeca-uitbaters bezig hun tafels, stoelen en lounge-

zo een eerste glimp van de zee op te vangen. Een

banken in gereedheid te brengen voor een zomerse terrasdag.

volgende duinpartij belemmert echter het zicht.

Bij een sigarenwinkel op de straathoek trekken we een extra

We trappen langs een serie campings, komen dan

fles gekoeld bronwater uit de vitrine. Een goede voorbereiding

op een onverhard pad en verlaten voor even de

is het halve werk.

fietsroute om bij de zee uit te komen. Een minuut of tien later genieten we van koffie en appeltaart

Het ‘joie de vivre’ van Bergen Bergen is zo’n dorp dat je niet makkelijk in een hokje zet. Het heeft een voorname uitstraling met zijn grote huizen aan de bosrand, maar is ook wat hippie-achtig met zijn vele kleurrijke inwoners die op het terras zitten tot ’s avonds laat. Een dorp met een ‘joie de vivre’ waar Parijs nog een puntje aan kan zuigen. Tussen kunst en kust Wie het mystieke Bergen binnenrijdt, begrijpt meteen waarom dit van oorsprong een kunstenaarsdorp is. En dat op slechts drie kilometer afstand van de badplaats Bergen aan Zee, waar je heerlijk kunt uitrusten op het strand. Wie de Bergense kunst wil bewonderen, kan terecht

bij Museum Kranenburgh. In de zomermaanden worden in deze kunstenaarskolonie de beroemde kunstmarkten rondom de Ruïnekerk gehouden. Hier vind je naast de kunstmarkt ook tal van boetiekjes, terrassen en gastvrije restaurants. In het Bergerbos zit het mooist gelegen filmhuis van het land: Cinebergen. Na de film fiets of wandel je zo de bossen of duinen in. In Bergen vindt ook de Kunst10Daagse plaats. Dit jaar niet, maar er is toch tien dagen kunst: een aantal kunstenaars en locatiehouders exposeert in de periode van 9 t/m 18 oktober onder eigen verantwoordelijkheid. Beleef de Egmonden Snuif de frisse zeelucht op en geniet van de mooie, natuurrijke

omgeving van Egmond aan Zee. Het hele jaar door is dit pittoreske vissersdorp de ideale plek voor een ontspannen of actieve vakantie. Ga lekker naar het strand en de gezellige winkelstraat waar je de leukste winkeltjes vindt. Ben je toe aan een kopje koffie, een lekkere lunch of een heerlijk diner? Je hebt de keuze uit veel restaurants en strandpaviljoens met een prachtig uitzicht. De ligging aan de rand van het Noord-Hollands duinreservaat staat garant voor kilometerslang fiets- en wandelplezier.

Wuivende rietkragen

bij strandpaviljoen Zee & Zo. Vanachter de glas-

Via de westkant verlaten we de ontwakende stad. In een mum

wand zien we hoe het zonlicht weerkaatst op het

van tijd rijden we in open gebied. We meanderen over de Valk-

blauwe zeewater.

Slapen met uitzicht Bijzonder luxe overnachten met uitzicht op zee kan in een van de 14 gloednieuwe vakantieappartementen van Lido Egmond. Alle

kogerdijk richting Sint Maarten, gevolgd door kaarsrechte polderwegen in Sint Maartensbrug. Slaapverwekkend saai? Abso-

Afrikaanse zandvlakte

luut niet! Op de Grote Sloot fietsen we kilometers parallel aan

Eenmaal terug op het onverharde gravelpad met

het water. Met aan de waterkant wuivende rietkragen die af en

kiezels en schelpen gaan we door de duinen langs

toe onderbroken worden door de aanlegplaats van een bootje.

het militair schietterrein van Petten, met blauwe

Aan de rechterkant authentieke huizen, op een lint gebouwd.

uitkijktoren. Voor wie niet dagelijks in de duinen komt, is dit landschap een machtige belevenis. De

Tulpenbollen

zanderige stukken met af en toe een verdwaalde

Daar waar ’t Kramerbruggetje over het water van de Grote

boom geven je het gevoel bij een Afrikaanse zand-

Sloot gaat, knijpen we in de remmen. In de verte zien we een

vlakte te zijn uitgekomen. De duinhellingen met

kleurige gloed over de velden. Het zijn ‘late’ bollensoorten. In

onder meer heide en donkergroene korstmossen

april en mei zijn de velden hier op z’n mooist; dan bloeit alles.

later op deze route, dichter naar Den Helder toe,

We hebben om precies te zijn voet aan de grond gezet in de Zij-

doen je eerder denken aan de voorstelling die je

pe- en Hazepolder, die eind zestiende eeuw werd drooggelegd.

hebt bij een maanlandschap.

Zuider-G is nog één van de tien overgebleven molens, oorspronkelijk bedoeld om de waterhuishouding te regelen.

119

34

30


HbA in beeld 2020

Fietsen boven Amsterdam

Kop van Noord-Holland

e-Biken

Rondom Medemblik is het heerlijk fietsen. Aan een dag heb je zeker niet genoeg. Ook niet voor alle tussenstops waar je iets kunt ontdekken of eten en drinken. Fiets deze twee routes langs prachtige lintdorpjes vol historische panden.

36 km

Op de trappers door de zilte lucht

Kop

in de

Fietsroute van Medemblik naar Hoorn De 48 kilometerlange route begint in Medemblik. Je fietst over de dijk langs het IJsselmeer richting Blokker waar een heerlijke lunch bij restaurant De Nadorst op je staat te wachten. Na de historische stad Hoorn doe je op de terugweg naar Medemblik Opperdoes aan. Dit plaatsje bestond al in de 11de eeuw en heeft veel bruggen en waterwegen. De route vind je op fietsnetwerk.nl

Fiets deze route door Den Helder met uitzicht over de Noordzee, door duinvalleien, langs maritieme en culturele historie. Zo kun je kunst in de natuur bekijken bij Kunstproject De Nollen. In dit oude duingebied ervaar je de rust en schoonheid van de robuuste kunstwerken die in volledige harmonie zijn met hun omgeving. Fiets langs de Noordzeekust bij Huisduinen en je komt bij het Atlantikwall Centrum. Het vertelt het verhaal van Den Helder tijdens de Tweede Wereldoorlog, de meest gebombardeerde stad van het land. Vlakbij ligt Fort Kijkduin, een Napoleontisch fort uit 1811 met een historisch museum en interessant Noordzeeaquarium. Helemaal in het noorden vind je Willemsoord. Wat vroeger de scheeps- en onderhoudswerf voor de Koninklijke Marine was, is nu een prachtig monumentaal deel van Den Helder met onder andere het Marinemuseum en het Reddingmuseum.

Fietsroute ‘Hoogtepunten uit de Gouden Eeuw’ Fiets in Medemblik langs hoogtepunten uit de Gouden Eeuw en geniet van lokale producten bij lokale horeca. De fietsroute is circa 40 kilometer en bevat acht aangegeven, bijzondere stopplekken. Bij de stopplekken staan schilderijlijsten, wat uitnodigt voor een mooie foto. Scan de QR-codes en je krijgt mooie verhalen te horen. Een onvergetelijke fietstocht staat je te wachten.

Fietsen in de Kop van Noord-Holland staat garant voor een ontdekkingsreis door vele landschappen. Langs de Noordzee- of de IJsselmeerkust, door polders en bossen. Beleef de variatie met drie niet te missen fietsroutes.

fietsenbovenamsterdam.nl WIN

ACTIE

Maak kans op een geheel verzorgd arrangement voor 2 personen:

33,5 km

E-bikes met korting

Genieten op Wieringen Deze fietsroute gaat over het voormalige eiland Wieringen. Je hebt hier prachtige vergezichten over de Waddenzee, het IJsselmeer en de polder. En dat in een glooiend landschap, wat eigenlijk uniek is voor Noord-Holland. Bij het startpunt in Den Oever staat het Waddenbelevingspunt. Kijk uit over het waddengebied en kom van alles te weten over de fauna boven en onder water. Fiets verder langs de IJsselmeerkust en je komt door het Robbenoordbos. In dit gevarieerde bos kom je heerlijk tot rust en is volop ruimte voor een mooie fietstocht. Vervolg de route naar het Amstelmeer dat bekend staat om de vele windsurfers. Ook kun je hier vogels spotten en heerlijk wandelen. Bijna bij het eindpunt in Den Oever vind je het Viking Informatiecentrum waar je de enige tentoonstelling over de Noormannen in Nederland kunt bekijken met zilverschatten, gebruiksvoorwerpen en een replica van een Vikingschip.

Langs de route ‘Genieten op Wieringen’ bij knooppunt 76

Stolpenroute Schagen - Het lege land

ACTIEligt Sport Nu fietsverhuur. Op vertoon van deze ACTIE pagina of o.v.v. kortingscode EBIKE10 krijg je 10% korting op het huren van een e-bike (niet i.c.m. andere kortingsacties).

Fietsarrangement Slothotel Schagen Vlakbij het startpunt van de ‘Stolpenroute Schagen, in het hart van Schagen,

ACTIE ACTIE ligt het historische Slothotel. Boek het fiets-

Den Oever

Den Helder

arrangement voor 2 personen (€ 129,-) bestaande uit 1 overnachting in het Slothotel, een uitgebreid ontbijt en 1 dag gratis gebruik van de fietsen.

De stolpboerderij is karakteristiek voor Schagen en omstreken. Met deze fietsroute kom je er een heleboel tegen. In dit gebied liggen de boerderijen vanwege de vele overstromingen in het verleden noodgedwongen op terpen. Vanuit de Westfriese stad Schagen ga je via Sint Maarten, langs alle stolpen, richting het ruige kustgebied. In Callantsoog vind je Museumboerderij Tante Jaantje waar je van dichtbij kunt beleven hoe mensen vroeger, sinds het begin van het dorp zo’n 450 jaar geleden, woonden en werkten. Op de route liggen ook de Nollen van Abbestede. Hier kun je afstappen voor een wandeling en een mooi overzicht vanuit de uitkijktoren. Hierna verlaat je de kust en ga je via ’t Zand weer terug naar Schagen. In het oude centrum van Schagen ligt Museum Vreeburg. Een geheel in oude stijl gerestaureerde 17de-eeuwse stadsboerderij en Rijtuigmuseum.

Groote Keeten

Hippolytushoef Huisduinen

‘t Zand

Callantsoog

Westerland

Schagerbrug

Meer informatie en acties: fietsenindekop.nl

• 2 overnachtingen met ontbijt bij B&B ’t Emmapark in Medemblik • 1x diner bij restaurant Hof van Medemblick in Medemblik • 1x lunch bij restaurant De Nadorst in Blokker • Routekaart fietsroute ‘Hoogtepunten uit de Gouden Eeuw’ • Bezoek aan Nederlands Stoommachinemuseum

26 km

Julianadorp aan Zee

fietsenindekop.nl

Schagen Sint Maarten

Ga naar fietsenbovenamsterdam.nl en laat je gegevens achter om kans te maken op dit arrangement. De actie loopt t/m 31 augustus 2020.

Wegdromen

Kerst boven

Boven Amsterdam kun je meer dan 80 musea bezoeken. Van het kleine Juttersmuseum tot het grote Zuiderzeemuseum. Vergeet ook het Bakkerijmuseum in Medemblik en het Marinemuseum in Den Helder niet.

Midden in de natuur van recreatiegebied Spaarnwoude, op 20 minuten afstand van zowel het strand als Amsterdam. Dat geeft je wel heel veel vrijheid om je vakantie in te vullen zoals jij dat wilt. Het vakantiegevoel hangt hier in de lucht.

Minder huis, meer leven

Maak kans op 3 nachten in een Tiny House in Droompark Buitenhuizen voor 2 personen. Met minder huis, meer leven is het nog meer genieten van de rust en ruimte boven Amsterdam. Ga naar droomparkenbovenamsterdam.nl om kans te maken.

tijdens de kerstdagen door de Heeren van Sonoy uit Alkmaar èn je eigen kookkunsten, en kies voor een kerst dinerbox. Wil jij toch liever niet zelf hoeven koken? Kies dan voor een kerst gourmetbox en laat het gourmetstel zijn werk doen!

Kerstmuts Drive Thru

bier

TIP

Een heerlijk gratis flesje overheerlijke Poldervos van Brouwerij Leeghwater scoren? Kom dan op 19 december met je kerstmuts op naar de Drive-Thru en profiteer ook van 10% korting op alle bieren voor alle Drive-Thru-ers.

fun TIP

Kerstvakantie Drive-Through

Na het grote succes van de Sinterklaas Drive-Through van Strandpaviljoen Enkhuizen komt er ook een kersteditie. Maak gezellig een rondje door de drive-through vol met eten en vermaak! Geopend op 23, 24, 26, 27, 30 & 31 december en 1, 2 & 3 januari.

Horeca in Hollands Kroon

Ook in Hollands Kroon kun je bij veel restaurants gerechten afhalen of laten bezorgen. Enkele tips: De Polderei (kerstmenu of oudejaars borrelbox), Bruisend (verschillende boxen, zoals de wildbox), Welkom bij de Buren (stel zelf je menu samen) en ’t Anker (4-gangen kerstmenu).

TIP

Streekpad Loop het streekpad langs de Westfriese Omringdijk. Een prachtige route door de polder, langs het IJsselmeer en historische steden. Meer dan 1200 jaar geleden was Westfriesland nog een veenmoeras dat boven de zeespiegel lag.

bestel

TIP

Enkhuizen bezorgt Niet zelf

Exclusive Dinner Sessions

Wil je dit jaar iets extra bijzonders met kerst? In samenwerking met 2 Michelin sterren chef Onno Kokmeijer ontwikkelde NH Catering & Events de Exclusive Dinner Sessions. Thuis genieten van gerechten op 2 sterren niveau tijdens een 3, 4 of 5 gangendiner!

uren in de keuken staan met kerst? De lokale horeca in Enkhuizen verzorgt met alle liefde jouw kerstdiner at home! O.a. bij Restaurant By Nap, IJgenweis eten & drinken, Onder de Wester/Rijksmagazijn, Elsem Libanese traiteur, De 80’s Seafood & Wine, Eetcafe Dikke Mik, Café Bok en Dubbel & Dwars.

Het Ruiterhuys dinerboxen

Bestel bij Het Ruiterhuys uit Castricum verschillende dinerboxen of losse gerechten. De 3 gangendinerboxen en hoofdgerechten zijn volledig voorbereid. Je hoeft het alleen nog warm te maken. Bij de 3 gangen dinerboxen ontvang je een gratis belevingsbox om het diner extra feestelijk te maken.

Marijke de Gruyter

Musea

Droompark Buitenhuizen

Over een week is het die anders-dan-andere-kerst. Maak indruk met een mooi kerstmenu zonder kookstress en bestel je gerechten bij de horeca in je eigen dorp, stad, regio. Van gourmetpakket tot culinaire hoogstandjes. Alles voor een heerlijke kerst! Ga tijdens de vrije dagen ook even lekker naar buiten voor een wandeling of waai uit langs de kust. Bekijk onze tips!

WIN

actie

Strand

Een zomervakantie zonder strand is niet voor te stellen. Dat komt goed uit, want de parken liggen binnen 20 minuten rijden van de kust. Keuze genoeg met IJmuiden aan Zee, Bergen, Schoorl tot en met Julianadorp.

Droompark Molengroet Een perfecte bestemming voor met je gezin of juist met z'n tweetjes, gelegen in het recreatiegebied Geestmerambacht. Kom Noord-Holland ontdekken op dit kindvriendelijke park met o.a. sportfaciliteiten, een luxe restaurant en buitenzwembad.

Fietsen

Stap vanuit Spaarnwoude of Alkmaar op de fiets voor een mooie route. De Pontjesroute is zeker een aanrader. Deze brengt je naar het prachtige Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Dagje uit

Natuurgebied Spaarnwoude grenst aan dit mooie vakantiepark en nodigt uit tot wandelen, fietsen, zwemmen en meer. Een heerlijke omgeving met veel natuur in een omgeving met weidse polders en bos.

doe

Wandelen door Schagen

Bunkerbox Xmas Edition

spel

TIP

Graag de kerst beleven samen met de Helderse Jongens uit Den Helder? Bestel dan de Bunkerbox Xmas Edition! Een sjieke bunkerbox

TIP

Online Super Bingo

Doe jij op donderdag 24 december 2020 mee met de online Super Bingo van HappyDays Noord-Holland? Het wordt misschien wel de leukste avond van 2020 en je kunt nog leuke prijzen winnen ook! Schrijf je snel in, want vol = vol.

Restaurant Saalhof

Reserveer een smaakvol kerst thuis diner bij Restaurant Saalhof uit Medemblik. De basis is koud, dus je kunt starten wanneer je wilt.

beleef

Lokaal Kerstpakket XL

Ben je op zoek naar een kerstpakket vol met lekkere producten uit de regio van Hoorn? Warenhuis Hoorn heeft er al één voor je samengesteld, maar je kunt ook zelf kiezen! Dat wordt smullen.

Stiel@Home Kerstmenu

culi

TIP

Restaurant Stiel uit Schagen komt bij je thuis deze kerst! En wel met een culinair hoogstaand kant en bijna klaar kerstmenu.

Battle of the Bars Een avond bomvol entertainment, spelelement en gezonde strijd tussen horecabedrijven uit WestFriesland! Haal op woensdag 30 december jouw favoriete horecabedrijf in huis voor een gezellige jaarafsluiter in de huiskamer en steun de cafés en restaurants.

TIP

6x heerlijk uitbuiken De kust van Holland boven Amsterdam is de perfecte plek om uit te waaien en een frisse neus te halen. De wind is bijna altijd wel aanwezig en een woeste

De natuur in

Middenin De Helderse Duinen vind je De Helderse Vallei. Vanaf de hoge uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht, knuffel met de dieren op de stadsboerderij of speel bij een natuurontdekplek. In het eco-klimpark De KlimVallei klim je tussen de toppen van de bomen, met uitdagende hindernissen op 4 tot 8 meter hoogte. Of ga zelf op avontuur met de Opstapp App van Landschap Noord-Holland. In de natuurgebieden het Wildrijk, de Helderse Duinen en Mariëndal hebben de boswachters speurtochten uitgezet.

Wind in Wieringerwerf kun je zien hoe een moderne boer werkt. Ook bij Belevingsboerderij Veldzicht Hoeve is er veel te ontdekken voor kinderen. Speel in de enorme zandbak, doe mee met allerlei activiteiten en geniet aansluitend van een ijsje, gemaakt van de melk van de koeien op de boerderij.

Klimmen, karten, gamen Beleef op Land van

SUP en kano Ga het water op, in de Kop van Noord-Holland

Fluwel in Sint Maartenszee avonturen rond de speelvijver en op het Blote Voetenpad of maak een audiotour door het bos. In dierenpark Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn ontdek je Zuid-Afrikaanse dieren. Klimmen en klauteren als een aap? Dat doe je in Monkeytown in Schagen. In het Juttersmuseum in Callantsoog vind je aangespoelde schatten en veel leuke interactieve spellen. Ga je liever karten? Dat kan bij Skagaventure in Schagen. Hier vind je een groot trampolinepark en een arcadehal waar je kunt lasergamen en poolen.

kun je op veel plaatsen suppen en kanoën. Kies een van de vier routes vanuit Den Helder. Of doe een Rondje Waarland, waarbij je langs mooie dorpen en spannende plekken komt. Ook bij Julianadorp aan Zee op het Amstelmeer wordt veel gesupt. Op het Amstelmeer is geen stroming en door het ondiepe water kun je hier prima leren windsurfen. Op alle genoemde locaties kun je suplessen volgen en boards huren.

Nog meer avontuur

Museum Vreeburg in Schagen, Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, Fort Kijkduin, familiestranden, zoals Groote Keeten en Sint Maartenszee.

Bij deNederland boer Ontdek de Kop van Noord-Holland. In dit authentieke stukje vind je prachtige, ongerepte natuur. Goed voor vele fiets-, wandel- en vaarroutes door oer-Hollands laagland, langs de kust, door de polder of historische dorpen. Ook als de zon even niet schijnt, in de Kop valt voor iedereen altijd van alles te ontdekken. WIN Droompark Spaarnwoude

Maak eens een stadswandeling door het gezellige Schagen. Je komt tal van historische gebouwen tegen, maar ook het herbouwde Slot Schagen. Bewonder in het centrum van Schagen de mooie 17e-eeuwse panden, onder meer aan het Loet en op de Markt.

Avontuur in de Kop

De Kop ontdekken in Noord-Holland

Amsterdam

Sonoy’s Kerst Box Laat je verrassen

(Advertentie)

De Kop van Noord-Holland is een echte bestemming voor gezinnen en families. Een bezoek staat garant voor een grote ontdekkingsreis voor de kinderen. Klimmen in de duinen, avontuurlijke kanoroutes, doe-, beleef en ontdektuinen, exotische dierentuinen of oude verdedigingsforten in de duinen. Plan een zomers dagje uit met de kinderen in de Kop en plan alvast een avontuurlijke herfstvakantie.

droomparkenbovenamsterdam.nl Huis van de Wadden De

authentieke B&B het Huis van de Wadden in Den Oever is gevestigd in een vroegere herberg. Alle kamers beschikken over een eigen douche en toilet. In de gemeenschappelijke ruimte

Heerlijk shoppen in Alkmaar of een dagje naar het dierenpark Landgoed Hoenderdaell. De attractieparken Sprookjeswonderland en Land van Fluwel zijn voor kinderen een hele belevenis.

Een rondleiding op een echte boerderij en een windmolen van binnen bekijken? Bij Bezoekboerderij Leven van de

ACTIE

Tijgerworkshop Kom van alles te weten over tijgers

en andere grote katachtigen tijdens de tijgerworkshop bij Landgoed Hoenderdaell. Neem een kijkje bij de verblijven, kijk hoe de dieren via een transportkooi de trainingsbaan opgaan en hoe ze op een stuk vlees jagen met de jaag-simulator. Maak kans op deze workshop voor 2 personen! Ga naar dagjeuitindekop.nl en laat je gegevens achter. De actie loopt t/m 23 augustus 2020.

Fietsen op Wieringen dagjeuitindekop.nl Wieringen was vroeger een eiland. Nu nog zie je dat terug. Al fietsend kom je langs dijken, Middeleeuwse kerken, de Waddenzee, uitkijk31 punten en door polders. Met een

Atlantikwall Centrum

Maak kennis met het chronologische verloop van de Tweede Wereldoorlog,

win

actie

excursie voor

en garnalen viss

2

2fiheutusren diner voor

2

overnacht ing voor

2

Maak kans op een geheel verzorgd verblijf voor 2 personen in de Kop van Noord-Holland.


G

Doorkijk & vooruitblik Meerjarenplan 2018 - 2021 In 2020 is bij de uitvoering van de marketingactiviteiten nadrukkelijk gekeken naar het marketingplan 2018-2021. Optimalisatie van de activiteiten zal ook voor 2021 en 2022 nodig zijn, rekening houdend met de consequenties van COVID-19 voor de gehele sector. Vooralsnog zijn & blijven de belangrijkste activiteiten van HbA:

π

Presentatie, promotie en marktbewerking van en voor het gebied Holland boven Amsterdam

π

Initiëren en uitvoeren van regionale, nationale en internationale destinatiemarketing activiteiten

π

Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en actuele online informatievoorziening en -distributie

π π

Vindbaarheid en boekbaarheid

π

Stimuleren en ondersteunen van lokaal gastheerschap samen met ondernemers Faciliteren en verbinden van aanbieders van het vrijetijdsaanbod

32


Waddenbelevingspunt, Den Oever 33


Eindevaluatie De eindevaluatie van HbA is in 2020 uitgevoerd. Mede op basis van de resultaten wordt de koers van de DMO Holland boven Amsterdam voor het komende meerjarenplan (vanaf 2022) bepaald. De belangrijkste conclusies uit de eindevaluatie zijn:

π π π π π π

34

HbA heeft over het algemeen gedaan wat het moest doen Het merk en de destinatie Holland boven Amsterdam is bij een breed publiek bekend gemaakt Aantal bezoekers en overnachtingen is toegenomen Aantal websitebezoekers is toegenomen Toonaangevende (internationale) campagnes zijn succesvol uitgevoerd Door o.a. microsites wordt samen met gemeenten en bedrijfsleven de algemene boodschap specifiek geladen.


Samen sterker, samen duurzaam beter Plan is om de komende 3 jaar (2021-2023) de volgende activiteiten op te pakken en verder uit te werken:

π π

Actualisering van de marketingstrategie Heldere beschrijving van rollen en taakverdeling en daarover afspraken maken met de lokale organisaties, citymarketing organisaties en de gemeenten als opdrachtgever van deze organisaties (SOK, Samenwerkingsovereenkomst)

π π π

Het ontwikkelen van een merkenhuis, inclusief de wijze van financiële participatie van het bedrijfsleven hierin Het optimaliseren van de organisatievorm Uitwerken van de essentiële taken rondom data

Een belangrijke rol van HbA is te zorgen dat thema’s, evenementen en de inzet van media en middelen logisch worden verbonden en te zorgen voor een grote effectiviteit van de boodschap. Daarin is HbA afhankelijk van de input van lokale partners. Deze gezamenlijkheid geldt voor alle stakeholders. Sterke lokale marketingorganisaties zijn als communicerende vaten met de destinatiemarketing HbA, elk vanuit hun primaire taak. De sleutel tot gezamenlijk succes van Holland boven Amsterdam blijft onveranderd samen sterker, samen duurzaam beter.

Zeepromenade, Den Helder 35


© 2021 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV Holland boven Amsterdam Bergerweg 200 (Gebouw C) 1817 MN Alkmaar info@hollandbovenamsterdam.nl

36


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.