Page 1

Hogeschool Domstad Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht Telefoon (030) 29 27 777 www.domstad.nl

Aanmelden Als je besluit deel te nemen aan onze zomercursus ‘rekenen en taal’, kun je je inschrijven via STIP (STudentenInformatiePunt) van Hogeschool Domstad, e-mail STIP@domstad.nl, telefoon (030) 29 27 810. Na inschrijving ontvang je een bevestiging met daarin verdere informatie.

Zomercursus Eigen vaardigheden rekenen en taal Ieder kind verdient de beste leraar

18, 19 en 20 augustus 2009 Hogeschool Domstad

En die komt van Domstad! DOM_FlyerZomercursus.indd 1

04-02-2009 14:21:21

DOM_FlyerZomercursus.indd 2

04-02-2009 14:21:23


Zomercursus Hogeschool Domstad

Kosten

Eigen vaardigheden rekenen en taal De lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Domstad in Utrecht biedt jou in augustus 2009 de mogelijkheid een zomercursus ‘rekenen en taal’ te volgen. Als je leraar in het basisonderwijs wilt worden, moet je goed zijn in rekenen en taal. Dat is begrijpelijk. Alle eerstejaarsstudenten leggen daarom in het eerste jaar van hun studie een reken- en taaltoets af om te laten zien dat hun eigen vaardigheden op reken- en taalgebied op voldoende niveau zijn. Als dat niet het geval is, krijg je tot het einde van het eerste studiejaar de tijd om je vaardigheden bij te spijkeren. Als dit echter niet lukt, moet je helaas de opleiding verlaten. Een belangrijke drempel dus.

Voorwaarde voor gratis deelname aan deze zomercursus is dat je ingeschreven staat als student bij Hogeschool Domstad. Als dat niet het geval is, bedragen de kosten ` 145,-. Ook als je je vóór 1 oktober 2009 weer uitschrijft, betaal je dit bedrag.

Wanneer? De zomercursus vindt plaats op 18, 19 en 20 augustus 2009 en wordt gegeven in ons hoofdgebouw aan de Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Dit is 10 minuten lopen vanaf het Centraal Station. De lestijden zijn van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

De sfeer van Hogeschool Domstad proeven Naast dat je veel leert, willen we je tijdens deze zomercursus ook graag de sfeer laten proeven van onze opleiding. Daarom lunchen we op de eerste cursusdag met elkaar, maken we tijdens de tweede dag een wandeling door Lombok en sluiten we de derde dag af met een gezamenlijke borrel.

Een steuntje in de rug

Meer informatie

Wil je graag, al voordat je aan de opleiding begint, een steuntje in de rug om jouw reken- en taalvaardigheden op niveau te brengen? Dan bieden we jou de mogelijkheid om bij onze hogeschool de zomercursus ‘rekenen en taal’ te volgen.

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar STIP@domstad.nl. Bellen kan ook via telefoonnummer (030) 29 27 810. Of raadpleeg onze website www.domstad.nl. Daar vind je bovendien de data van onze open dagen.

Deze zomercursus duurt drie dagen. In de ochtenduren werk je aan taal en ’s middags aan rekenen of precies andersom. We besteden aandacht aan de domeinen van rekenen en taal die ook getoetst worden in de landelijke rekenen taaltoets. Dit zijn voor rekenen de domeinen: ‘getallen en bewerkingen’, ‘verhoudingen, breuken, procenten en kommagetallen’, ‘meten’ en ‘meetkunde’. Bij taal gaat het om de domeinen: ‘spelling en grammatica’, ‘formuleren’ en ‘interpunctie’.

Inschrijven voor de zomercursus Je kunt je voor zowel rekenen als taal inschrijven, maar voor één van beide kan natuurlijk ook. Voor het onderdeel dat je hebt gevolgd en waarvan je de lessen hebt bijgewoond, mag je (nog voor de opleiding begint) de officiële toets doen. Als je die hebt gehaald, geeft dat natuurlijk een gerust gevoel.

DOM_FlyerZomercursus.indd 3

04-02-2009 14:21:23

DOM_FlyerZomercursus.indd 4

04-02-2009 14:21:24

zomertraject  

De lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Domstad in Utrecht biedt jou in augustus 2009 de mogelijkheid een zomercursus rekenen en t...

zomertraject  

De lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Domstad in Utrecht biedt jou in augustus 2009 de mogelijkheid een zomercursus rekenen en t...

Advertisement