Page 1

Dag variant

1

Ieder kind verdient de beste leraar En die komt van Domstad! Dag variant Studiejaar 2009-2010


Dag variant

Hogeschool Domstad

2

Welkom bij Hogeschool Domstad

Inhoud Welkom

3

Ieder kind verdient de beste leraar

5

Bachelor of education

6

Iedere student is anders

7

Het opleidingsprogramma

8

Voorzieningen

11

Toelating en aanmelden

12

Introductie

13

Open dagen

14

Schuilt er een leraar in jou? Wil je dit onderwijsvak op een praktijkgerichte, overzichtelijke en diepgaande manier leren? Dan zit je goed op Hogeschool Domstad. Deze hbo-opleiding biedt je de ruimte en ondersteuning die jij nodig hebt om je tot een goede leraar primair onderwijs te ontwikkelen.

Besluit je bij ons te komen studeren, dan kom je terecht in een modern gebouw midden in Utrecht. Een gezellige stad waar altijd wat te doen is. Bovendien zitten we vlakbij het centraal station, dus makkelijk bereikbaar. Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan niet om te bellen of langs te komen tijdens een open dag of kennismakingsles.

Leraar is een prachtig beroep. Je bent een wereldburger die zich met hart voor kinderen inzet, ongeacht hun achtergrond. Als leraar weet je hoe jouw kennis overbrengt op kinderen en vind je het mooi te zien hoe ze zich stap voor stap ontwikkelen. Je begeleidt ze bij het creëren van een volwaardige plek voor zichzelf in onze maatschappij. Om dit te kunnen, beschik je over professionele vakkennis, didactische vaardigheden, een gezonde dosis zelfkennis en een open maar kritische blik naar de maatschappij.

College van Bestuur Hogeschool Domstad, Drs. S.H.M. (Simone) de Wit MPA Drs. G.A. (Ada) van der Velden-Westervelt

Al deze en andere kneepjes van het vak leer je op Hogeschool Domstad. Hier vind je onderwijsprofessionals die jou coachen bij het opdoen van de vele competenties die je als leraar nodig hebt. En omdat onze lerarenopleiding primair onderwijs kleinschalig is, hebben we oog voor alle studenten. Zo bieden we je bijvoorbeeld een helpende hand als je extra begeleiding nodig hebt, je studie sneller wilt afronden of specifieke vragen over je stage hebt.

‘Kom eens langs, je bent van harte welkom.’ Simone de Wit, voorzitter College van Bestuur


Dag variant

5

Ieder kind verdient de beste leraar Ieder kind verdient de beste leraar. Daar maakt Hogeschool Domstad zich sterk voor. In de visie van Domstad mag elk kind zichzelf zijn en de ruimte krijgen om een eigen weg te kiezen binnen de gestelde kaders. Hogeschool Domstad leidt leraren op die dat waar kunnen maken. Dat zijn leraren die uniek en authentiek zijn, die kinderen kunnen inspireren en die maatschappelijk betrokken zijn.

‘Ik heb destijds voor Domstad gekozen omdat het zo leek op mijn middelbare school. Ik ben geen nummer hier’. Mariska 4e jaars student

Uniek Ieder mens is uniek. Leraren, kinderen, ouders, opleiders, begeleiders en medewerkers: ze hebben ieder voor zich een eigen persoonlijkheid en eigen mogelijkheden. De beste leraar speelt zo goed mogelijk in op de individuele verschillen. In zijn groep mag elk kind zichzelf zijn.

Authentiek De beste leraar is authentiek. Dat wil zeggen: oprecht en integer. Een leraar die zichzelf durft te laten zien. Hoe kwetsbaar ook.

Inspiratie Hogeschool Domstad heeft een katholieke identiteit: de inspiratiebron waarop de waarden en idealen van deze lerarenopleiding basisonderwijs zijn gebaseerd. Maar daar houdt het niet op. Iedereen is hier welkom. Ook van de studenten wordt verwacht dat zij verder kijken, zodat zij een verbinding kunnen leggen tussen hun eigen levensbeschouwing en een pedagogische visie.

Maatschappelijke betrokkenheid De beste leraar staat met twee benen in de maatschappij. Dat moet ook wel. Alleen zo kan hij kinderen helpen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en betrokken medemensen, die kunnen omgaan met diversiteit. Culturele en religieuze verschillen vindt de leraar vanzelfsprekend.

De leraar en zijn rollen Om zijn beroep goed uit te kunnen voeren, kan een leraar goed uit de voeten met de uiteenlopende rollen die hij binnen en buiten de klas heeft. Hogeschool Domstad onderscheidt zes verschillende rollen, die je als student tijdens je opleiding leert beheersen: • de leraar als de medeopvoeder • de leraar als de kennisdrager • de leraar als de cultuurdrager • de leraar als de wereldburger • de leraar als de onderzoeker • de leraar als de inspirator.


Dag variant

Dag variant

6

Bachelor of education

Iedere student is anders

De lerarenopleiding primair onderwijs van Hogeschool Domstad is een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo), opgebouwd volgens de internationale bachelor-masterstructuur. Zoals elke hbo-opleiding leidt ook de Domstadopleiding op tot de graad van bachelor. Na je afstuderen mag je de titel ‘bachelor of education’ voeren. Een bachelor kan doorstuderen om ‘master’ te worden.

Eerstejaars studenten van onze hogeschool hebben diverse vooropleidingen. Bijvoorbeeld havo, vwo, mbo of specifiek de opleiding onderwijsassistent (Mbo-4). Wij vinden het belangrijk dat studenten onze opleiding met succes af kunnen sluiten en houden daarom rekening met je vooropleiding. Hieronder lees je wat dit betekent voor het onderwijsprogramma en de begeleiding.

MBO onderwijsassistenten

Competentiegericht opleiden De studieloopbaanbegeleider begeleidt je bij het verwerven van je competenties.

7

Een leraar primair onderwijs heeft heel wat in huis. Alle competenties (kennis, vaardigheden en houding) die je nodig hebt als leraar primair onderwijs, leer je gestructureerd op de competentiegerichte opleiding van Hogeschool Domstad. Zo doe je tijdens de opleiding veel en diepgaande kennis op over de ontwikkeling van kinderen, over de verschillende vakgebieden en over manieren waarop je leerlingen kunt begeleiden in hun leerproces. Daarnaast werk je aan je eigen houding: het beroep vraagt een open houding over de manier waarop je naar de wereld kijkt en hoe je erin staat. Bovendien verwerf je een uitgebreid scala aan vaardigheden in het omgaan met kinderen, hun opvoeders en je eigen collega’s.

‘De signatuur van Domstad is katholiek, maar dat interpreteren we heel breed: alle studenten zijn bij ons welkom!’

Steeds wat moeilijker

Saskia de Jong, docent Onderwijskunde & Pedagogiek

Als beginnend student moet je nog alles van het beroep leraar leren. Gedurende de opleiding werk je steeds zelfstandiger aan je competenties in een steeds wat moeilijkere situatie. Na het eerste studiejaar heb je de basisvaardigheden onder de knie en leer je de competenties op een hoger niveau te beheersen. Aan het eind van de studie ben je een startbekwame leraar: je kunt helemaal zelf met een klas aan de slag.

Leren op de werkplek Leren op je werkplek op de basisschool staat centraal in je opleiding. In het eerste jaar start je direct in de oriëntatiefase met de kennismaking met de basisschool. Tot na de herfstvakantie bezoek je verschillende scholen en maak je kennis met de school waar jouw werkplek is. In de periode novemberjanuari doe je ervaring op in de onderbouw van een basisschool. Dit betekent vooral meekijken in de klas en sfeer proeven. In het tweede halfjaar bedenk je eigen leervragen. Ook maak je een goed plan om je leervragen te beantwoorden en leerdoelen te halen. Het Centrum voor Werkplekleren van Hogeschool Domstad heeft contact met heel veel basisscholen en ondersteunt je bij het vinden van een geschikte stageplek.

Hogeschool Domstad besteed extra aandacht aan de doorstroom van het mbo naar het hbo. Met een aantal ROC’s in de regio hebben wij afspraken gemaakt om deze doorstroom succesvol te laten verlopen. Het eerste jaar van de studie worden de onderwijsassistenten niveau 4 bij elkaar in een groep geplaatst. Ook zijn het eerste half jaar de inhoud van de lessen en de begeleiding aangepast aan het profiel van de onderwijsassistenten.

Mannen in het onderwijs Domstad heeft in samenspraak met de werkgroep ‘Mannen in de opleiding’ maatregelen genomen om de instroom van mannen te verhogen. Dit betekent dat wij in de opleiding extra aandacht besteden aan de specifieke leervragen van onze mannelijke studenten. De mannen hebben de mogelijkheid om in groepen van 5 tot 7 mannen samen op te trekken.

Studenten met een niet-westerse achtergrond Iedereen is welkom op onze hogeschool. Een van onze motto’s is ‘Vier de verschillen’. Voor studenten met een niet-westerse achtergrond bestaat de mogelijkheid om een op maat gerichte begeleiding aan te vragen. Bijvoorbeeld voor meer lessen in taal.

Sneller studeren Een aantal studenten heeft door hun vooropleiding de behoefte om sneller en meer onderzoeksgerichte te studeren. Voor deze studenten bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de studiegroep ‘Flexibilisering van de studie’.

Excellente studenten Hogeschool Domstad start in september 2009 met een traject voor excellente studenten. Het traject is afgestemd op de vooropleiding vwo of havo-plus. In dit traject werk je in drie jaar naar je bachelor om vervolgens door te kunnen stromen naar een master. Het traject werkt vanuit het model ‘Opleiden in een (academische) school’. In nauwe samenwerking met schoolbesturen van basisscholen krijgen studenten de kans om te leren op de werkplek onder begeleiding van een opgeleide coach in de basisschool.


Dag variant

Dag variant

8

Cum Laude

Major

Studenten die enorme inspanning leveren hebben de mogelijkheid om af te studenten met een Cum Laude. De aanvraag verloopt altijd via de examencommissie van onze hogeschool. Wij vinden het belangrijk dat studenten kunnen en mogen excelleren.

Het majordeel van de opleiding bestaat uit twee fasen: de opleidingsbekwame fase en de beroepstakenbekwame fase. Gemiddeld duurt de major in totaal twee jaar, maar dat hangt samen met het tempo waarin je je de competenties eigen maakt. Je kunt dus eventueel ook korter of langer over de major doen.

Begeleiding Iedere student krijgt op Hogeschool Domstad begeleiding van zijn eigen studieloopbaanbegeleider (slb’er). In de bijeenkomsten op de opleiding begeleiden de vakdocenten je bij het werken aan je ontwikkeling binnen de leergebieden. Op je leerwerkplek op de basisschool begeleidt je mentor je in je ontwikkeling. Je mentor is degene bij wie je in de klas op de basisschool stage loopt.

Het opleidingsprogramma De opleiding tot leraar primair onderwijs bestaat uit twee delen: de major en de minor. In de major wordt een brede basis gelegd voor het beroep. In de minor kan een student zich specialiseren in het ‘jongere’ of ‘oudere’ kind en zich profileren door profielminoren te kiezen.

Post - HBO

‘Het sterke punt van Domstad blijft toch de praktijk. Hier sta je al voor de herfstvakantie voor de klas. Die koppeling tussen theorie en praktijk moet echt blijven.’ Anne, 2e jaars student, vooropleiding onderwijsassistent

STARTBEKWAME FASE (4E FASE)

minorfase

BEROEPSTAKENBEKWAME FASE 2E FASE)

OPLEIDINGSBEKWAME FASE (1E FASE)

PROPEDEUSE

majorfase

Je begint de opleidingsbekwame fase met een oriëntatieperiode. Na deze periode ‘weet je waar je voor kiest’. In deze periode gaat het om: • het leren kennen van je eigen startpositie (motivatie, interesse, kennis) • oriëntatie op het beroep, kennismaking met het werkveld • oriëntatie op het hbo en specifiek de lerarenopleiding primair onderwijs (opleidingsprogramma, de competenties, het digitale portfolio). Oriëntatie onderwijsassistenten niveau 4 Het eerste jaar van de studie worden de gediplomeerde onderwijsassistenten niveau 4 bij elkaar in een groep geplaatst. Als onderwijsassistent heb je ervaring in het basisonderwijs. Je hebt al redelijke kennis van de basisschool. Ook heb je gewerkt aan de ontwikkeling van je pedagogische vaardigheden. Daarom zijn het eerste half jaar de inhoud van de lessen en de begeleiding aangepast aan het profiel van de onderwijsassistenten. Voorbeelden zijn: • ontwikkeling van kennis en inzicht in de verschillende leergebieden • training van eigen en algemene hbo-vaardigheden • reflectieve vaardigheden. Heb je de oriëntatieperiode achter de rug, dan ga je aan de slag met het verwerven van je competenties als leraar primair onderwijs. Dit onderwijsprogramma van de opleidingsbekwame fase is verdeeld in vier kwartalen waarin de volgende thema’s centraal staan: • werken op een school voor primair onderwijs • ontwikkeling van kinderen • lesgeven en begeleiden • krachtige leeromgeving. Heb je deze allemaal goed doorlopen, dan ben je opleidingsbekwaam: je beheerst de competenties voor het beroep van leraar op het basisniveau. Bij de afsluiting van de opleidingsbekwame fase ontvang je het propedeutische getuigschrift.

(3E FASE)

)

Het leren op de werkplek staat centraal in de opleiding.

9

Landelijke reken- en taaltoets In de propedeuse leggen studenten van alle lerarenopleidingen primair onderwijs een landelijke reken- en taaltoets af. Het halen van deze toetsen is een voorwaarde om door te gaan naar het tweede jaar. Voorbereiding op de toetsen Hogeschool Domstad biedt je de gelegenheid om je gedegen voor te bereiden op deze toetsen. In het voorjaar voorafgaand aan de start van je


Dag variant

Dag variant

10

Inspiratieweken en inspiratiedagen

opleiding kun je bij Hogeschool Domstad trainingsprogramma’s volgen voor Nederlands en rekenen, zodat je de toetsen met vertrouwen tegemoet kunt zien. Daarnaast kun je ook trainingsprogramma’s volgen voor natuurkunde, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde, zodat je voorkennis goed aansluit op de lerarenopleiding van Hogeschool Domstad. En tijdens de propedeuse wordt extra tijd en begeleiding ingeroosterd voor de voorbereiding op de toetsen, Na de propedeuse begin je met de beroepsbekwame fase van de major. In deze fase werk je op een hoger en zelfstandiger niveau aan dezelfde competenties als in de opleidingsbekwame fase.

Je wordt niet meteen in het diepe gegooid.

Minor De minor is het tweede en verdiepende deel van de opleiding. De minor duurt net als de major gemiddeld twee jaar. Ook de minor omvat twee fasen: de werkplekbekwame fase en de startbekwame fase. In totaal doe je vier minoren: twee beroepsverdiepende minoren en twee profielminoren. Voor je twee profielminoren heb je keuze uit: • schoolontwikkeling en innovatie (waaronder het Jenaplanonderwijs­- certificaat) • uitgaan van verschillen (als opstap voor het speciaal onderwijs, intern begeleider of een hbo-master Special Needs) • bewegingsonderwijs (voor het deelcertificaat bewegingsonderwijs) • cultuur en kunsteducatie (voor de taak cultuurcoördinator in de basisschool) • internationaal (studie en/of stage in het buitenland, gekoppeld aan een opdracht/contract op maat). Ook kun je kiezen uit een van de volgende trajecten: voortgezet onderwijs en het mbo (ook wel doorstroomminor genoemd) • Academische Basisschool. Op een Academische Basisschool leer je op systematische en methodologische wijze onderzoek uitvoeren, zoals op het gebied van taalontwikkeling of nieuwe leerarrangementen. Dit onderzoek wordt begeleid door een lector en expertdocenten. Meer weten over de Academische Basisschool? Kijk op www.academischebasisschool.nl •

Certificaat Akte van bekwaamheid Godsdienst/ Levensbeschouwing In de major volgen alle studenten van Hogeschool Domstad het eerste deel van het programma levensbeschouwelijk onderwijs. Wie wil, kan er vervolgens voor kiezen in de minor het tweede deel van dit programma te volgen. Rond je alle onderdelen van het vak Levensbeschouwelijk Onderwijs met goed vervolg af, dan ontvang je het Certificaat Akte van bekwaamheid Godsdienst/Levensbeschouwing voor leraar katholiek primair onderwijs. Met deze akte kun je op alle basisscholen lesgeven!

11

‘Wat me bij Domstad altijd opvalt, is de enorme inzet. We willen er met z’n allen iets van maken. Dat is echt een sterk punt van Domstad.’ Gerard Braakhuis, docent Beeldende Vorming

Wij vinden het belangrijk dat leraren geïnspireerd bezig zijn met groepen kinderen. En dat zij in een team een inspirerende bijdrage kunnen leveren. In ieder fase van de studie neem je deel aan onze inspiratieweken en inspiratiedagen. Voorbeelden hiervan zijn: • Werken met kunstenaars in de klas. • Herdenken en vieren. Dit is een week voor derdejaars studenten. We kijken met elkaar naar speelfilms waarin mensen voor morele dilemma’s staan. We studeren met elkaar op de historische achtergronden van de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk verbinden we dit met de toekomst. Wat betekent dit voor burgerschap en (vredes)educatie? • Op zoek naar inspiratie en levensbronnen. In de laatste fase van je studie kun je kiezen voor specifieke, levensbeschouwelijke activiteiten, zoals bezoeken aan een zenmeester, ontmoetingen met Bendictinessen, Norbertinessen, Boeddhisten in het Brabantse Oosterhout. Ook kun je meedenken met levensvragen in de ‘grootstedenproblematiek’ en vormen van religiositeit in een multiculturele samenleving. Een bezoek aan Abdij Sion en een voettocht met Franciscaanse gedachte is ook mogelijk.

Studiereizen Tijdens je studie zijn er veel mogelijkheden om internationale ervaringen op te doen, zoals een studiereis naar Rome, Marokko of Peru. Dat geeft studenten mooie kansen om met andere culturen en gewoonten kennis te maken. In 2009 en 2010 organiseren we een reis naar het Franse Taizé.

Masters Na het behalen van je bachelordiploma kun je bij Hogeschool Domstad doorstuderen. Via onze afdeling Post-HBO kun je volgende trajecten en masters volgen: • Traject vakleerkracht bewegingsonderwijs • Vakspecialist muziek • Master Special Needs • Master Leren en Innoveren • Voortgezette professionalisering • Tweedegraads leraar.

Voorzieningen Hogeschool Domstad beschikt over moderne voorzieningen waarvan je gebruik kunt maken om goed te kunnen studeren.

Home directory Elke student krijgt toegang tot de computers, het netwerk en de software van Hogeschool Domstad. Op het netwerk heb je een ‘home directory’.


Dag variant

Dag variant

12

Kosten

Aan het begin van je studie krijg je hiervoor een persoonlijke loginnaam en wachtwoord.

Hogeschool Domstad probeert studiekosten zo laag mogelijk te houden en op een aanvaardbare manier te regelen. Het aantal boeken dat je moet aanschaffen is zo beperkt mogelijk gehouden. Naast boeken bestaan je studiekosten uit (digitale) studiematerialen, Domstadpublicaties en buitenschoolse activiteiten. In de opleidingsbekwame fase zijn de kosten hiervoor ongeveer € 750,-. Het collegegeld bedraagt € 1.565,- voor studiejaar 2008 - 2009.

Je eigen Domstad e-mailadres Aan het begin van je studie krijg je een persoonlijk Domstad e-mailadres.

DomstadNet De elektronische leeromgeving waarin je werkt en studeert heet DomstadNet. Je bereikt deze elektronische leeromgeving via http://domstad.net.

Studielandschap ‘We hebben een leuk gebouw, op een mooie locatie. Dat zijn belangrijke pluspunten.’ Jaap Kramer, hoofd Financiën & Control

Het Studielandschap van Hogeschool Domstad is een inspirerende en ondernemende leeromgeving. Je vindt hier een schat aan informatie en materialen: gevarieerd, actueel en goed toegankelijk. Op de geïntegreerde werkplekken kun je effectief werken aan je beroepsvaardigheden. Lessen voorbereiden, werken in groepen, zelfstudie: het kan allemaal in het Studielandschap. Door de ruime openingstijden staan de deuren hier bijna altijd voor je open.

Toelating en aanmelden Wil je het beroep leraar primair onderwijs bij Hogeschool Domstad leren? Hieronder lees je wanneer je wordt toegelaten en hoe de aanmelding verloopt.

Vooropleiding Om toegelaten te worden tot de opleiding van Hogeschool Domstad, heb je minimaal een havo- of vwo -diploma nodig, of een mbo-diploma met het niveau middenkaderopleiding.

Toelatingsonderzoek Heb je niet het vereiste diploma en je ben 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsonderzoek aanvragen om alsnog toegelaten te worden. Je kunt je aanmelden voor dit toelatingsonderzoek bij het STudentInformatiePunt (STIP): telefoon: (030) 29 27 810, stip@domstad.nl

Aanmelding Wil je studeren aan Hogeschool Domstad, dan kun je je aanmelden via www.domstad.nl. Hier vind je een link om naar de juiste website te gaan voor je inschrijving. Je regelt dan ook meteen je aanmelding bij de IB-Groep en jouw aanvraag voor studiefinanciering. Voor vragen over je aanmelding als student kun je terecht bij het STudentInformatiePunt (STIP): telefoon: (030) 29 27 810, stip@domstad.nl

13

Hogeschool Domstad ligt in hartje Utrecht: hier is altijd wat leuks doen.

Introductie Voor de start van de opleiding organiseren we voor alle aankomende studenten de introductiedriedaagse. Door allerlei activiteiten maak je kennis met Hogeschool Domstad en haar medewerkers en leer je de medestudenten in je groep kennen. Met deze introductie proberen we je zo snel mogelijk thuis te laten voelen op Hogeschool Domstad. Na die tijd weet je in elk geval snel de weg te vinden in de hogeschool.

Studentenraad (Stura) De Studentenraad organiseert uiteenlopende feesten en culturele en sportieve activiteiten. Ook organiseren klassen zelf etentjes en andere activiteiten. Naast het organiseren van diverse activiteiten, is de Studentenraad van Hogeschool Domstad ook een belangrijk aanspreekpunt en klankbord. Voor inhoudelijke- en organisatorische zaken kun je bij de raad terecht. De Stura heeft een eigen ruimte, de Stura-lounge.

MR Commissie Opleiden De MR Commissie Opleiden wordt betrokken bij de evaluatie van het onderwijs en heeft zo invloed op de kwaliteitsverbetering die nagestreefd wordt. In deze commissie participeren studenten en docenten. Zij benoemen gezamenlijk de verbeterpunten en hebben vervolgens een controlerende taak.

Op kamers in Utrecht Utrecht is een leuke en vooral gezellige studentenstad. Als je op kamers wilt, ga dan actief op kamerjacht. Inschrijving bij onderstaande instellingen helpt. • Stichting Jongeren Huisvesting Utrecht (SJHU) www.sjhu.nl • Stichting Sociale Huisvesting Utrecht (SSHU) www.sshu.nl

Waarom kiezen voor Hogeschool Domstad? Hogeschool Domstad heeft een modern gebouw met goede faciliteiten waar het prettig studeren en werken is en waar alle voorwaarden voor vernieuwend opleidingsonderwijs aanwezig zijn. Ons gebouw staat in het centrum van Utrecht en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.


Colofon Dag variant

14

Domstad in het kort: • • •

• •

• •

www.domstad.nl

• •

• •

Specialist in het opleiden tot leraar basisonderwijs Niet te groot, zodat een persoonlijke benadering mogelijk is De student staat centraal. We hebben aandacht en mogelijkheden voor je wensen en interesses Studeren op een gevarieerde, zelfstandige en actieve manier De opleiding is zeer praktijkgericht. Al direct vanaf het begin maak je kennis met het vak Met de akte van bekwaamheid Godsdienst/Levensbeschouwing kun je op alle basisscholen lesgeven Speciale oriëntatiefase voor mbo onderwijsassistenten niveau 4 Aandacht voor de specifieke leervragen van mannen Mogelijkheden om te excelleren Een school die kennisontwikkeling belangrijk vindt, waarbij kwaliteit voorop staat. Nationale en internationale contacten. Studeren in een gezellige, bruisende stad.

Colofon Opdrachtgever Concept en ontwerp Fotografie Redactie Eindredactie

College van Bestuur Hogeschool Domstad Studio Beige Thomas Mul en I-stockfoto Ada van der Velden-Westervelt Bureau PR & Communicatie Hogeschool Domstad

Kom eens langs! We nodigen je graag uit om nader kennis te komen maken. Je kunt onze hogeschool bezoeken en deelnemen aan de open dagen en aan de kennismakingslessen. Natuurlijk geeft onze website (www.domstad.nl) je ook veel informatie.

Open dagen zaterdag 22 november 2008 10.00 – 13.00 uur dinsdag 10 februari 2009 19.00 – 21.30 uur woensdag 25 maart 2009 19.00 – 21.30 uur vrijdag 12 juni 2009 15.00 – 18.00 uur donderdag 20 augustus 2009 19.30 – 21.00 uur

Kennismakingslessen Op woensdag 11 maart en woensdag 13 mei kun je een hele ochtend lessen volgen op Hogeschool Domstad. Je krijgt dan verschillende vakken van diverse Domstaddocenten. Je moet je wel vooraf opgeven. Dat kan via www.domstad.nl.

Vragen? Heb je vragen? Bel naar het STudentInformatiePunt (STIP) van Hogeschool Domstad: (030) 29 27 810. Of mail naar stip@domstad.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hogeschool Domstad. Wijzingen voorbehouden. © Oktober 2008


Hogeschool Domstad Koningsbergerstraat 9 Postbus 2511 3500 GM Utrecht Telefoon (030) 29 27 777 Fax (030) 29 27 778 info@domstad.nl www.domstad.nl

Dagvariant opleiding Hogeschool Domstad  
Dagvariant opleiding Hogeschool Domstad  

De Dagopleiding bestaat uit twee delen: de major en de minor. De major begin je met een oriëntatie. Je leert dan vooral jezelf beter kennen:...

Advertisement