Page 1

Støtt Nordreisa Rideklubb - Bli sponsor! Nordreisa Rideklubb er en Ikke-kommersiell organisasjon som er avhengig av støtte, både fra våre mange ivrige brukere, og fra næringslivet.

Mange brukere Det er høy aktivitet på ridesentret. Store deler av hesteeierne i nærområdet benytter ridehallen til egentrening. På større arrangementer kommer det tilreisende fra hele

Troms og Finmark. På kveldstid arrangeres ridekurs, hovedsaklig for barn og ungdom.

Stor synlighet Vi tilbyr profilering i ridehallen inne, samt på ridebanen ute. Det er også mulig å få sponsorplass på nettsidene våre. Skiltene er godt synlig, ikke minst blir de ofte med når pressen kommer for å ta bilder på stevner og konkurranser.

Positive verdier Rideklubben tilbyr meningsfulle aktiviteter for barn, ungdom og voksne. Vi har et godt miljø og fronter verdier som idrettsglede, naturglede, ansvar, lederskap og omsorg. Den største verdien av å sponse Nordreisa Rideklubb, er kanskje at bedriften assosieres med disse aktiviteter og verdier.

Priser og vilkår: Vi tilbyr sponsorplass i hall og på ridebane og logo/reklamebanner på nett. Ta kontakt for priser og vilkår: Britt-Johanne Rundhaug, tlf: 915 53 533 nordreisa.rideklubb@hotmail.com Besøk oss på nett: www.nordreisarideklubb.no

Støtt Nordreisa Rideklubb  
Støtt Nordreisa Rideklubb  

Bli sponsor!

Advertisement