__MAIN_TEXT__

Page 1

MERCEDES-BENZ

UNIMOG A legenda volánjánál…

Renault Trucks T 480 gyárilag felújított, megemelt nyereggel

DAIMLER TRUCKS

Benalu, Humbaur, Kögel, Lamberet, Kerstner fejlesztések

A HASZONGÉPJÁRMŰVEK JÖVŐJE – sajtótájékoztató, gyárlátogatás, tesztvezetés Gaggenauban

Proactive Solutions – Goodyear telematikai megoldások

BPW fejlesztések, hazai és nemzetközi elismerésekkel

Dr. Kőfalvi Gyula EbK Hungary

Dr. Mosóczi László ITM

Elektromosteherautó-körkép az új és a hagyományos gyártók fejlesztéseiről

Ford Trucks kommunális járművek sokoldalú ajánlatai a Delta-Truck Kft.-től

HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

2019/3 MÁRCIUS • ÁRA: 495 Ft

BYD – 12 és 18 méteres kínai elektromosbusz-újdonságok

m r Tesacsapata e t s a z-M2019” győztiekolaev Kamaa y N r Rall du a rd „ Dak

03c Borito MZ levil.indd b1

rjú E – In te

pilótá

val

01/03/19 12:43


Az elsล‘ Eurรณpai Smart Logistics System!

www.timocom.hu

TimoCom 1_1 1903.indd b2

2019. 02. 25. 18:57


KRONE ALKATRÉSZ-WEBSHOP Alkatrészrendelés könnyen és gyorsan Ügyfeleink részére elérhetŃvé tettük a gyári KRONE alkatrészek online, Webshopon keresztül történŃ rendelési lehetŃségét. Az elsŃ regisztrációt követŃen a kívánt alkatrészek automatikus megrendelése az internetes felületünkrŃOelérhetŃvé válik. Információkkal és a regisztrációval kapcsolatban kollégáink az alábbi elérhetŃségeken várják a megkeresésüket.

Birke Róbert alkatrész- és szervizhálózat-vezetŃ Telefon: +36 24 525 001 Mobil: +36 30 774 1950 robert.birke@krone-trailer.com Bata Dávid István alkatrész-értékesítŃ Telefon: +36 24 525 001 Mobil: +36 30 774 1951 david.bata@krone-trailer.com

www.krone-trailerparts.com

www.krone-trailer.com KRONE Trailer SE Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 21., Tel.: +36 24 525 000, Fax: +36 24 525 002

Ungarn CamionTruckBus 202x274plus5 DU190206 SparePartsShop indd 1 Krone 1_1 1903.indd 1

06 02 02. 2019 2019. 25.17:08:27 18:57


2

CAMION TRUCK&BUS • 2019/3 • TARTALOM

MÁRCIUSI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

4–15

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY NEHÉZ- ÉS KÖZÉPKATEGÓRIÁS BEMUTATÓ 16–21 Elektromosteherautó-körkép 2. rész • Mercedes-Benz • Nikola • Orten • Paul • Peterbilt • Renault Trucks • Terberg/Dennis • Tesla • Thor Trucks • Volkswagen • Volvo Trucks • Artisan Vehicles • ABB NAGYTEHERTESZT 22 Renault Trucks T 480 NEMZETKÖZI FÓRUM – HASZONGÉPJÁRMÛ-KIÁLLÍTÁS 24–27 IAA 2018 – Hannover Pótkocsi-bemutatók 2. rész • Benalu • Humbaur • Kögel • Lamberet és Kerstner

16 AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

22

REFLEKTOR

SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

GYÁRTMÁNYFEJLESZTÉS 28–30 – NEMZETKÖZI FÓRUM Mercedes-Benz teherautók – merre tovább? GUMIABRONCS-GAZDÁLKODÁS 32 Goodyear Proactive Solutions KERESKEDELEM 34 Ford Trucks kommunális jármûvek

LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

24

MŰSZAKI HÁTTÉR GÉPJÁRMŰTECHNIKA BPW – fejlesztések, szakmai elismerések KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EbK Hungary Kft. – Gépjátmű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia

35 INTERNET: www.camiontruck.hu

36

Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap terjesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ségben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje len tetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

28

BUSZVILÁG BUSZGYÁRTÁS BYD – Európa meghódítása BUSZKLÍMA Konvekta – teljesen természetesen

38 40

SZAKMAI FÓRUM MKFE-HÍREK • Az ITM KKEF kiemelt ellenőrzést tartott decemberben az MKFE kérésére • Nyilatkozott a KKEF vezetője • A fuvarozói érdekképviseletek közös fellépései NiT HUNGARY HÍREK • Együttes ülést tartottak a buszos tanácsok • Hírek a NiT Hungary háza tájáról

42

32

44

KALEIDOSZKÓP PILÓTÁK VÉLEMÉNYE Ez az utolsó tánc…(?) KAMIONSPORT Kamaz-Master Team

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az alábbi cikkünket honlapunkon olvashatják!

camiontruck.hu

38

46 48

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

ADATKEZELÉSI SZÁM: NAIH – 177933/2018 MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK! MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT HAT HÓNAPRA CSEKKET KÉREK

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

MEGRENDELŐ NEVE: CÍM:

MODELLKIRAKAT Csak az MAN

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

02 Tartalom_.indd 2

2019. 02. 28. 11:49


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck & Bus Magazin 2019/03  

Camion Truck & Bus Magazin 2019/03  

Advertisement