__MAIN_TEXT__

Page 1

DAF CF

Electric

II. Szállítmányozás Napja – sikeres találkozó Lébényben

SzJ Hungary Kft. fejlesztés Actros-flottabővítéssel

Fraikin – több mint 100 Schmitz félpót a bérflottában

278 Kögel félpót a DeltaTrucktól a Waberer’s-nek

Szabó György MKFE

Orbók András MAN

Scania áruterítők, kommunális és építőipari újdonságok Södertaljéban Volvo FH Reloaded (Újratöltve) – csehországi takarékossági teszt

HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

2018/6 JÚNIUS • ÁRA: 495 Ft

„Buszok mozgás közben” – konferencia szekciókkal, buszújdonságok, háttéripar…

6c Borito Levil.indd b1

18 0 2 k O EXP gary, Zsámbé

Singcamp Hun BU v dr i

2018.06.01. 10:03


Eredményes. Gyors. Hatékony. Ez a TimoCom!

TimoCom 1_1 1804.indd b2

2018.05.23. 12:25


Különleges kiadás egy különleges évfordulóra

Fennállásunk 90. évfordulóját ünnepelve büszkén mutatjuk be a díjnyertes XF exkluzív, korlátozott példányszámú kiadását. Ezek a nagyszerű tehergépkocsik stílusos külső megjelenéssel, háromféle látványos színben és luxusszínvonalú belsőtérrel térrel állnak állnak rendelkezésre. rendelkezésre. AA járművek járművek orrán, orrán, aa díszítőbetéteken díszítőbetéteken és a megvilágított küszöbnél is megjelenő történelmi DAF emblémánkat prémiumszintű extrafelszerelések felszerelések kísérik. Sőt, ezt a 250 egyedi tehergépkocsit sorozatszámmal is ellátjuk büszke új tulajdonosaik örömére. Itt a soha vissza nem térő lehetőség, hogy Ön is megszerezzen egy különleges 90. évfordulós kiadást. Fedezze fel a 90. évfordulós kiadásunkat: www.daftrucks.hu/XF90

DAF 1_1 1806.indd 1

2018.05.23. 12:40


2

CAMION TRUCK&BUS • 2018/6 • TARTALOM

JÚNIUSI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

4–9

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY NAGYTEHERTESZT • Volvo FH Reloaded („Újratöltve”) • Scania áruterítôk új generációja a gyakorlatban PÓTKOCSI, FELÉPÍTMÉNY Fliegl Trailer – Minôségoptimálás, high-tech, energiahatékonyság

10

10 12 AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

15

REFLEKTOR SZOLGÁLTATÁSBÔVÍTÉS Krone – QR Code a gyors alkatrészszállításért KERESKEDELEM • Kögel-flotta – A Waberer’s International Nyrt. kedvezô tapasztalatai • Kögel Cargo Coil és Cargo Coil Rail – megújult félpótkocsik ALTERNATÍV ÜZEMANYAG IVECO TEN-T Days 2018 konferencia JÁRMÛÁTADÁS EURO-ÉPÜSZ 95 Kft. IVECO Stralisok belföldi feladatokra DIGITÁLIS LOGISZTIKA RIO – MAN központosított adatszolgáltatás JÁRMÛFLOTTA-FEJLESZTÉS SzJ Hungary Kft. – Újabb Mercedes-Benz Actros kontingens JÁRMÛ-ÉRTÉKESÍTÉS-, BÉRBEADÁS Schmitz Cargobull–Fraikin: Megállapodásból jó partnerség KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁSÁS II. Szállítmányozás Napja – Lébény 2018

17

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

12

18

SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

19 20

LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

15

21

22 24

INTERNET: www.camiontruck.hu

26

Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap terjesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ségben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje len tetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

21 27

MŰSZAKI HÁTTÉR GÉPJÁRMÛTECHNIKA ZF off-road alkalmazások GÉPJÁRMÛTECHNIKA-FEJLESZTÉS DAF – a fejlôdés „motorja”

32

27

34

BUSZVILÁG AUTÓBUSZ-FESZTIVÁL BUSEXPO 2018 – Konferencia, szekcióülések, autóbusz-újdonságok, háttéripar

37

SZAKMAI FÓRUM NiT HUNGARY HÍREK Gyors beavatkozást igényel az autóbuszok KGFB díjnövekedése JÖVÔKÉP i-Cell Kft. – Fejlesztések egy fenntarthatóbb logisztikai ágazatért MKFE-HÍREK Nagy érdeklôdés mellett zajlott a 2018-as tisztújítás

37

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

42 MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBWOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!

43

44

MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT HAT HÓNAPRA CSEKKET KÉREK

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

KALEIDOSZKÓP MEGRENDELŐ NEVE:

PILÓTÁK VÉLEMÉNYE Váratlan fordulatok… MODELLKIRAKAT Jabbeke 2018 – 2. rész

46 CÍM:

48

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

Tartalom.indd 2

2018.06.01. 9:47


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck&Bus magazin 2018 06  

Camion Truck&Bus magazin 2018 06  

Advertisement