__MAIN_TEXT__

Page 1

VOLVO TRUCKS

VNR

Legendás széria Észak-Amerikában

IVECO Stralis flottaátadás a Szemerey Plus Zrt.-nek

Ford Trucks billencsek álltak munkába a Merkon Kft.-nél

VW Crafter 4MOTION teszt – erős, biztonságos, takarékos

Heuliez Bus GX 437 Elec/BRT Busworld 2017 Kortrijk 2. rész

Kiss Dávid DAF Hungary

Somogyi Gábor Krone/MGE

Renault Trucks Urban Lab 2 – optimális, takarékos, városi/régiós technológiák…

Scania aktuális fejlesztések – alacsony és dupla fülke, bányagépek, gázüzem…

HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

2018/2 FEBRUÁR • ÁRA: 495 Ft

t

Malév Air Tours Ikarus 350 – négy cég kitűnő felújítása

te s z i a d Hyu35n0 L ife/Ly2munká ra H

2c Borito levil.indd b1

é – ke m

n

2018.01.31. 13:49


KÖSZÖNJÜ ÜK A BIZA ALMAT!

ÉV

www.daftrucks.hu A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF 1_1 1802.indd b2

2018.01.26. 12:06


BUSEXPO 2018 2018. április 25., drivingcamp Hungary, Zsámbék Közép-Európa Közép-Európa legjobb legjobb busz-seregszemléje! buszseregszemléje! Az egyetlen hely, ahol a buszok mozgás közben mutatkoznak be!

Aa

Ne i ja k hagy őséget et a leh 8-ban! 201

6

év tapasztalat

6.000 6000 m2 kiállítási terület

600

m2 beszállítói terület

10.000 10 000 látogató összesen

870

konferenciaU«V]WYHYē

www.busexpo.hu www.busexpo.hu www.busexpo.hu

e mail: e mail: e info@busexpo.hu mail: info@busexpo.hu info@busexpo.hu

Nit_BusExpo 1_1 1802.indd 1

2018.01.26. 12:08


2

CAMION TRUCK&BUS • 2018/2 • TARTALOM

FEBRUÁRI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

4–10

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY NAGYTEHER-BEMUTATÓ • Scania aktuális fejlesztések, újdonságok • Volvo VNR KISTEHERTESZT • Hyundai H350 Life/L2 – kemény munkára • Volkswagen Crafter 4MOTION L3H3/10,7 m3

11

11 14 16

AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

REFLEKTOR KERESKEDELEM MGE – Közúti nehézpótkocsi – A Magyar Gépjármûimportôrök Egyesületének új szekciója FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNY Ford Trucks billencsek a Merkonnál KERESKEDELEM • DAF – Kilencedik éve a legsikeresebb • Negyed évszázada csakis DAF JÁRMÛBESZERZÉS Különleges hûtôsök a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. flottában JÁRMÛÁTADÁS 25 IVECO Stralis vontató a Szemerey Plus Zrt. flottában SZOLGÁLTATÁS Élelmiszerminta-szállítás Zanotti hûtôs Ducato jármûvekkel

20

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

14 21

SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

22

24 LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

27

26

27 INTERNET: www.camiontruck.hu

MŰSZAKI HÁTTÉR KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG Tanulság – most a tolatásról

Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap terjesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ségben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje len tetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

30

28

BUSZVILÁG NEMZETKÖZI FÓRUM Busworld 2017 – Kortrijk 2. rész • Iveco • Heuliez Bus • Scania • Solaris • Volvo Buses JÁRMÛGYÁR-FEJLESZTÉS BYD – a valóra vált álom 2. rész BUSZFELÚJÍTÁS Malév Air Tours luxusbusz – régi pompájában Ferihegyen

30

34

36

36

SZAKMAI FÓRUM JÖVŐKÉP 38 Renault Trucks Urban Lab 2 – városban optimálisan MKFE-HÍREK 40 • Az MKFE a nappali képzés bevezetését támogatná • Tapasztalatok, elsô kézbôl • Az MKFE a nappali képzésre voksol HÍREK A NAGYVILÁGBÓL 41 KTI 42 Az országos célforgalmi felmérés és ami mögötte van – 3. rész

44

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBWOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK! MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT HAT HÓNAPRA

KALEIDOSZKÓP PILÓTÁK VÉLEMÉNYE Kimásztam a csávából HASZONJÁRMÛ-TÖRTÉNELEM Mercedes-Benz – építôipari „nagyvasak” MODELLKIRAKAT Bemutatkozik a Viessmann Modellgyártó Kft.

46

CSEKKET KÉREK

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

MEGRENDELŐ NEVE:

46 CÍM:

48

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

Tartalom.indd 2

2018.01.31. 12:56


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck&Bus magazin 2018 02  

Camion Truck&Bus magazin 2018 02  

Advertisement