__MAIN_TEXT__

Page 1

ÖNVEZETŐ VOLVO

Camion Truck&Bus

Az év haszongépjárműve 2017 nyereménydíjas pályázat

Renault elnöki flottaátadás – Sió-Trans Kft. fejlesztés

Schmitz Cargobull 125 év! Altenbergei ünnep és akciók!

Car-Bus.net elektromos minibusz — Madridi buszkiállítás

Bruno Blin Bencsik Renault Trucks ks János elnök Bencsik Trans HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

Tatra Phoenix PRÄSIDENT – Októbertől Tatra újdonságok, akciók! – Eurotrade Kft. központ

Új Scania XT / P / G modellcsaládok – Bemutató és teszt Södertaljéban

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

2017/10 OKTÓBER • ÁRA: 495 Ft

DL

V 201B7enz, Neopslan, t s e o T cedes 018-a rt

ra, Iveco, Merk tesztje a t2he Year dí,jé ESu h c n a a c C o Irizar, i típuso Coach —ofSvédorszoárgp Park M ant

10c Borito levil.indd b1

2017.10.05. 14:05


www.hankooktire.com/hu

$]HJ\HGLIXW¾IHOžOHWNLDODN¯W£V Ês anyagÜsszetÊtel nagy IXW£VWHOMHV¯WPQ\WQ\ŸMWVD szabålytalan kopåssal szemben jó ellenållåst biztosít.

A 3D lamellĂĄk hasznĂĄlatĂĄval kivĂĄlĂł tapadĂĄs ĂŠs YRQÂľHUÄ“ÂŁWDGÂŁVÂŤUKHWÄ“HO Ă­gy garantĂĄljĂĄk a hosszĂş ĂŠlettartamot ĂŠs a nagy futĂĄsteljesĂ­tmĂŠnyt.

OptimĂĄlisan kialakĂ­tott lineĂĄris csatornĂĄk jobb YÂŻ]HOYH]HWÂŤVWYDODPLQW maximĂĄlis stabilitĂĄst ĂŠs teljesĂ­tmĂŠnyt nyĂşjtanak.

Bízd rå magad az innovåcióra! Hankook Tire Ês Real Madrid. Egyßtt a győzelemÊrt.

BĂ­zd rĂĄ magad!

Hankook Tire Budapest KFT. IP West irodahĂĄz, H-1117 Budapest, Budafoki Ăşt 91-93. Tel: +36-1-464-3664 Fax: +36-1-464-3669

Hankook 1_1 1710.indd C0]VOIZaE)4 ,4b2<4 `UU QVLL 

2017.09.28. 11:57  !  ŕżźá&#x201A;&#x2013; "


Béreljen új pótkocsit a gyártótól! -410'HÃNRÎVMQEUKMTGPFMÈX×NKDÃTNGVKCMEKÎLCÑPGTĝXGN #\CL¶PNCVCHKPCPU\ÈTQ\¶UOGNNGVVC%CUEQÃUMÑVGNG\ĝDK\VQUÈV¶UFÈLCKVKUVCTVCNOC\\C

(ÃNRÎVMQEUKVÈRWU(WVCOKFĝ VÈRWU(WVCOKFĝ

JÎPCR

JÎPCR

JÎPCR

JÎPCR

0QTO¶NH×IIÑP[RQP[X¶U

ŝ

ŝ

ŝ

ŝ

/GICH×IIÑP[RQP[X¶U

ŝ

ŝ

ŝ

ŝ

-QPVÃPGTU\¶NNÈVÎ

ŝ

ŝ

ŝ

ŝ

&QDQ\QU

ŝ

ŝ

ŝ

ŝ

*ķVĝU

ŝ

ŝ

ŝ

ŝ

0GVVζTCMMGT×NVGMHGNV×PVGVÃUTG

#TÃU\NGVGMTĝNÃUC\GI[GFKCL¶PNCVQMMCNMCREUQNCVDCPMÃTL×MÃTFGMNĝFLÑPCMCREUQNCVVCTVÎL¶P¶N XCI[C ¶UMÑ\RQPVKVGNGHQPU\¶OWPMQP #\CL¶PNCVXKUU\CXQP¶UKIÃTXÃP[GUC\¶TX¶NVQ\VCV¶UÃUCHGNVÃVGNGMOGIX¶NVQ\VCV¶U¶PCM LQI¶VHGPPVCTVLWMCU\GT\ĝFÃUMÑVÃUGI[GFKGNDÈT¶N¶UCNCRL¶PVÑTVÃPKM

www.krone-trailer.com KRONE Trailer SE Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 21., Tel. +36 24 525 000, Fax +36 24 525 002

-TQPG 7PICTP %COKQP6TWEM$WU ZRNWU &7 4GPVCN KPFF  Krone 1_1 1710.indd 1

2017.09.28.    11:58


2

CAMION TRUCK&BUS • 2017/10 • TARTALOM

OKTÓBERI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

4–15

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY NAGYTEHER-BEMUTATÓ Volvo Trucks automatikus konvojozás NAGYTEHERTESZT ■ NEMZETKÖZI FÓRUM Scania típuscsaládok újratervezése CÉGTÖRTÉNET Schmitz Cargobull – 125 év!

16

16 AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

20 24

REFLEKTOR FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNY Bencsik Trans – IVECO-flotta és szerviz JUBILEUM TATRA – Új utakon Interjú az Eurotrade Kft. ügyvezetőjével KERESKEDELEM Delta-Truck – Ford Trucks és Kögel kínálat

28

SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

30 33

LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

24

MŰSZAKI HÁTTÉR GYÁRLÁTOGATÁS Új Iveco Daily – a kínai modell KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG „Tömeg”-baleset

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

20

34 36

INTERNET: www.camiontruck.hu

BUSZVILÁG NEMZETKÖZI FÓRUM 38 • Coach Euro Test 2017 – Mantorp/Svédország • Irizar i8 Integral • VDL Futura FDD2 • Neoplan Tourliner • Scania Interlink HD • Iveco Evadys • Mercedes-Benz Tourismo • FIAA 2017 – Madrid 3. rész 44 • Car-Bus.net • Auto-Cuby • Isuzu • Unvi • CaetanoBus • King Long • Indcar • Ferqui • Volvo Buses • Otokar • Temsa • Ayats

38

SZAKMAI FÓRUM

44

EXKLUZÍV Bruno Blin – Renault Trucks SAS elnök látogatása Magyarországon JÁRMŰÁTADÁS Sió-Trans Kft. – Renault Trucks-flotta MKFE-HÍREK • Küldöttgyűlés a fuvarozás jelenéről és jövőjéről • A Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály (KKEF) ellenőrzési tevékenységének eredményei NiT HUNGARY HÍREK TSM – kiemelt téma a NiT Hungary őszi regionális találkozóin

51 52 54

52

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBWOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!

56

KALEIDOSZKÓP PÁLYÁZAT Az év haszongépjárműve 2017 pályázat PILÓTÁK VÉLEMÉNYE Csak a pénzért?… KAMIONOS SPORT Prévost Hungaria Kft. Úttárs project INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK

Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap terjesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ségben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje len tetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT

58

HAT HÓNAPRA CSEKKET KÉREK

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

60 MEGRENDELŐ NEVE:

62 64

CÍM:

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

Tartalom.indd 2

2017.10.05. 13:48


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck&Bus magazin 2017 10  

Camion Truck&Bus magazin 2017 10  

Advertisement