Page 1

RENAULT T 440 Optifuel, Optivision teszt

Volvo FH 460 olasz tesztút Genius Trans 2004 fuvarral

Renault Trucks — Optifuel Challenge 2017 hazai döntő

Új gázszállító Actros flotta — Maltacourt Supply Chain Zrt.

Kögel Light plus-MAN szerelvények — Hubik Trans Sped

Martin Strier MAN Kft.

Molnár Ferenc

Scania G-széria – első tagja a távolsági fuvarozáshoz továbbfejlesztve

Iveco Stralis X-WAY – új könnyű konstrukciós szegmens, széles választékkal

HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

2017/7 JÚLIUS • ÁRA: 495 Ft

Mercedes-Benz Tourismo – új generáció több szerepben

07c Borito Levil.indd b1

te s zat 7 1 0 E L /2 i kínálat H i l u x p e u ró pa

a ku Toyo tMegújult a pic

2017.06.30. 13:52


Összehozzuk a szállítmányt a raktérrel.

A digitális fuvarmegbízásai a legjobb kezekben vannak! A TC Transport Order® segítségével a fuvarmegbízásait egyszerűen bonyolíthatja le a TimoCom fuvarozói platformon keresztül.

Tesztelje most ingyenesen a TC Transport Order®-t!

www.timocom.hu/Fuvarmegbízások

TimoCom 1_1 1706.indd b2

2017.06.26. 15:45


www.mercedes-benz.hu

Második generációs Actros Euro-6 motorok és új hajtáslánc + Előrelátó hajtásláncvezérlés (PPC) + FleetBoard teljesítményelemzés A hatékonyság a részletekben rejlik. Az Előrelátó hajtásláncvezérlés és a FleetBoard teljesítményelemzés rendelhető haszonjárműveinkhez. Részletekért érdeklődjön Mercedes-Benz márkakereskedőjénél.

Mercedes 1_1 1705.indd 1

2017.06.26. 15:38


2

CAMION TRUCK&BUS • 2017/7 • TARTALOM

JÚLIUSI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

4–12

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY NAGYTEHER-BEMUTATÓ • Iveco Stralis X-WAY • Scania továbbfejlesztések NAGYTEHERTESZT • Renault T 440 Optifuel + Optivision • Volvo FH 460 műszaki fejlesztéseinek tesztelése KISTEHERTESZT Toyota Hilux EL/2017 PÓTKOCSI- ÉS FELÉPÍTMÉNYTECHNIKA Két szint – költséghatékony és környezetvédő 1. rész FÉLPÓTKOCSI-FEJLESZTÉS • Fliegl Trailer – újdonságok a függönyponyvásoknál • Tisvol – részegységfejlesztés a minőség javulásáért

13

13 AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

16

22 24

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

14 26

SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

REFLEKTOR FLOTTAFEJLESZTÉS Maltacourt Supply Chain Zrt. SZŰRÉSTECHNIKA Szűrjünk hatékonyan, kenjünk „olajozottan”… SOFŐRVERSENY Renault Trucks – Optifuel Challange 2017 HÁTTÉRIPAR Thermo King – 25 éve Magyarországon KERESKEDELEM Kögel Light plus – a költséghatékony félpót

27

LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

16

28 30 INTERNET: www.camiontruck.hu

32 34

Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap terjesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ségben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje len tetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

18

MŰSZAKI HÁTTÉR KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG E-SIG közlekedésbiztonságot támogató szoftver

35

BUSZVILÁG BUSZPREMIER Mercedes-Benz Tourismo – új generáció több szerepben BUSZBEMUTATÓ Tata – indiai városi autóbusz-fejlesztések

36

36 37

SZAKMAI FÓRUM MÚLTIDÉZŐ Az IVECO 30 éve Magyarországon JÖVŐKÉP • E-mobility Day 2017 – Zsámbék • Ford Trucks stratégia MKFE-HÍREK • Élesített ellenőrzések – 130 ellenőr az utakon • Nagy Imrétől búcsúzunk NiT HUNGARY HÍREK • Négy esztendő a magyar közúti fuvarozásért • Egy érdekképviselet valós erejét a reprezentativitás jelenti!

38

42

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBWOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!

44

MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT HAT HÓNAPRA CSEKKET KÉREK

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

MEGRENDELŐ NEVE:

KALEIDOSZKÓP KALEIDOSZKÓP MODELLKIRAKAT Egy fiatal makettező nagy tervei

37

40

46 47

CÍM:

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

Tartalom.indd 2

2017.06.30. 11:21


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck&Bus magazin 2017 07  

Camion Truck&Bus magazin 2017 07  

Advertisement