__MAIN_TEXT__

Page 1

KAMAZ-MASTER Team Dakar Rally 2017

Freightliner Cascadia 2017 (USA) – takarékos hajtáslánc

Fliegl Asphaltprofi – Pótkocsik, felépítmények – IAA

Schmitz Cargobull Mo. Kft. – lizingelhető használt pótok!

Kravtex-Kühne Csoport – 100 új Credo a Volánoknak

Eduard Somogyi Gábor Nyikolajev Krone Trailer Dakar-bajnok ok SE Kft.

Mercedes-Benz Urban eTruck – Elektromos városi elosztó jármű, hálózatba kapcsoltan Ford Trucks nehézteher-gépkocsik a Delta Truck Kft. piaci bevezetésével

HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

2017/03 MÁRCIUS • ÁRA: 495 Ft

a Toyo t

Neoplan Tourliner – Prémiumkategóriás busz hazai bemutatója

03c Borito levil.indd b1

P rzot A te s

ce sz

a lá d m űc s a n r á j j Ú té kb á la s z é le s v 2017.03.01. 11:23


Irigylésre méltóan kényelmes! Ha szeretné leegyszerűsíteni a megbízások keresését, akkor nézze meg egyből a platformon. Tesztelje most ingyenesen, akár 4 hétig Európa legnagyobb fuvarozói platformját!

Mobilon itt érhető el: TimoCom 1_1 1703.indd B2

2017.02.23. 12:12


8 ÉVE PIACVEZ ZET TŐK VAGYUNK MAGYARORSZÁGON. KÖSZÖNJÜ ÜK A BIIZALMAT!

DRIVEN BY QUALITY WWW.DAFTRUCKS.HU

DAF 1_1 1702.indd 1

2017.02.23. 12:32


2

CAMION TRUCK&BUS • 2017/3 • TARTALOM

MÁRCIUSI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

4–13

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY JÁRMŰFEJLESZTÉS Mercedes-Benz Urban eTruck KISTEHERTESZT Toyota ProAce NEMZETKÖZI FÓRUM Hannover IAA 2016 – Pótkocsik, felépítmények 3. rész Fliegl Bau und Kommunaltechnik (Baukom) • Fliegl Trailer • Langendorf HŰTÉSTECHNIKA Carrier Transicold újdonságok

14

14

16 AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

18

23

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

16

REFLEKTOR SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

JÁRMŰ-KERESKEDELEM 24 Krone Trailer SE Kft. Új vezető a leányvállalat élén HASZNÁLTJÁRMŰ-ÉRTÉKESÍTÉS 26 Újjászülető használt járművek előnyös lízingfeltételekkel – Schmitz Cargobull Magyarország Kft. MŰSZAKI HÁTTÉR GÉPJÁRMÛTECHNIKA Elektromos nehéz tehergépkocsik alvázkoncepciói KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG • KONFERENCIA Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia – Tata KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG Tipikus baleset – Verona margójára

LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

18 28 30

INTERNET: www.camiontruck.hu

32

Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap terjesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ségben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje len tetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

32

BUSZVILÁG BUSZBEMUTATÓ Tourliner valódi – Neoplan – újdonság

34

SZAKMAI FÓRUM EXKLUZÍV Évtizedekig tanulóvezetők mellett – interjú Cser Imre oktatóval JÖVŐKÉP Ford Trucks nehéz tehergépkocsik hazai piacra MKFE-HÍREK • Megkönnyíti a buszos cégek adminisztrációját az MKFE új szolgáltató partnere • Új főtitkár az MKFE élén NiT HUNGARY HÍREK • Verona után – célkeresztben a biztonság • Újabb elismerésben részesült érdekvédelmi munkásságunk! • Kölbl Zoltán lett a 2016-os Év Autóbuszos Személyszállítója • Hollandia is szigorít a minimálbér szabályain

38 40

38

42

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBWOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!

KALEIDOSZKÓP PILÓTÁK VÉLEMÉNYE Vallomások a busztragédia után… KAMIONSPORT Dakar 2017 Fölényes Kamaz győzelem MODELLKIRAKAT Bemutatkozik a Hungarian RC Truck KALEIDOSZKÓP

34

37

MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT

44

HAT HÓNAPRA CSEKKET KÉREK

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

46 MEGRENDELŐ NEVE:

47 48

CÍM:

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

Tartalom.indd 2

2017.02.28. 15:17


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck&Bus magazin 2017 03  

Camion Truck&Bus magazin 2017 03  

Advertisement