__MAIN_TEXT__

Page 1

WESTERN STAR 5700XE

BU

SZ

TR AG

ÉD

IA

ADR 2017 – Új veszélyesáruszabályok lépnek életbe

Kögel Cool PurFerro – Pótkocsik, felépítmények – IAA

Volvo A60H – Óriásdömperpremier a Bauma kiállításon

MCV 800 – Egyiptomi busz Mercedes-Benz alvázon

Mercedes-Benz teszt – húsz év fejlesztéseivel drasztikus fogyasztás- és kibocsátáscsökkenés! Dr. Sárosi György ADR-szakértő

Scania R 500 teszt – optimális teljesítmény, takarékos vezetéstechnika

Hwang Seong Hak Hankook

HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

2017/02 FEBRUÁR • ÁRA: 495 Ft

Credo Econell 13 – 13 méteres buszcsalád a csuklósbuszok kiváltására

t Sco Stree

ote r

Los járműcjsáarlmádűvek k r o W Elektro–mKishaszoannnoverben H

02c Borito levil.indd b1

2017.01.30. 16:13


8 ÉVE PIACVEZ ZET TŐK VAGYUNK MAGYARORSZÁGON. KÖSZÖNJÜ ÜK A BIIZALMAT!

DRIVEN BY QUALITY WWW.DAFTRUCKS.HU

DAF 1_1 1702.indd b2

2017.01.31. 8:49


A KAMION HASZNOT TERMEL KÖVESSE JÁRMŰVÉT ÉS NÖVELJE FLOTTÁJA NYERESÉGESSÉGÉT AZ OPTIFLEET SEGÍTSÉGÉVEL

T JÁRMŰCSALÁD Ismerje meg a Renault Trucks újdonságát, a sebességet intelligensen szabályozó Optivisiont! Információkat az értékesítőinktől kaphat:

renault-trucks.hu

Renault 1_1 1611.indd 1

2017.01.25. 8:49


2

CAMION TRUCK&BUS • 2017/2 • TARTALOM

FEBRUÁRI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

4–9

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY NAGYTEHERTESZT Scania R 500 NEMZETKÖZI FÓRUM IAA 2016 – Hannover – Kishaszonjármû-körkép 2. rész MAN Truck & Bus AG • Nissan • Oberaigner • Opel • Renault • StreetScooter • Toyota • Volkswagen NEMZETKÖZI FÓRUM Hannover IAA 2016 – Pótkocsik, felépítmények 2. rész Kiesling • Kögel • Krone • Schwarzmüller

10

10

12 AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

20 OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

20

REFLEKTOR KERESKEDELEM Kögel fejlesztések – Delta-Truck Kft. ajánlatok KÜLÖNLEGES FUVAR Lebontottuk a fél országot! – egy gabonaszárító torony célba juttatása (Cseh szállító – Navigátor Kft.) AZ ÉV KÉRDÉSE Sofôrkivándorlás – minden körülmény ismert?

SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

29 30

LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

30 32

MŰSZAKI HÁTTÉR MÛSZAKIFEJLESZTÉS-TESZT Dízelpárbaj – Mercedes-Benz teszt GÉPJÁRMÛTECHNIKA Asszisztensek együttmûködése – EMA – kikerülô manôverasszisztens MUNKAGÉP-BEMUTATÓ Volvo A60H – Óriáspremier és 50 év fejlesztése

INTERNET: www.camiontruck.hu

34 Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap terjesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ségben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje len tetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

34

36 37

BUSZVILÁG BUSZBEMUTATÓ MCV 800 – Egyiptomi emeletes premierje Hannoverben BUSZFEJLESZTÉS Kravtex Kühne Csoport – Credo Econell 13 az új termékvonal elsô tagja

38

38

39

SZAKMAI FÓRUM KTI A különleges figyelmet igénylô rakomány… MKFE-HÍREK Új veszélyesáru-szabályok lépnek érvénybe NiT HUNGARY HÍREK • TAO-anomáliák: továbblépünk! • Ausztria is szigorít • Ajánlásokat dolgozott ki a NiT Hungary a német minimálbér szabályokra • Középiskolai képzés indul kamionsofôröknek

40

39

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

42 MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBWOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!

44

MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT HAT HÓNAPRA

KALEIDOSZKÓP MODELLKIRAKAT Egy különleges Rába hûtôkocsi PILÓTÁK VÉLEMÉNYE Autók gépkocsivezetô nélkül? Gépkocsivezetôk autó nélkül?

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

CSEKKET KÉREK

45

MEGRENDELŐ NEVE:

46

CÍM:

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

Tartalom.indd 2

2017.01.30. 10:41


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck&Bus magazin 2017 02  

Camion Truck&Bus magazin 2017 02  

Advertisement