__MAIN_TEXT__

Page 1

RENAULT T 520 Maxispace teszt High Hi h Sleeper Sl Fuel Eco Optivision

Az év kishaszonjárműve díj 25 éves – 9 oldalas melléklet

40 Renault T 520 vontató a Camion-Group 2000-nél

Actros-flotta a Waberer'sSzemerey Logisztika Kft.-nél

Magazinunk ezévi haszongépjárműdíjainak átadása

Schmitz Cargobull hűtőfélpótkocsik a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft.-nél Érsek István NKH

Hideg József NAV

Automatikus kikerülőmanőver, aktív sávtartás, elektromos hajtáslánc… – ZF – IAA 2016

HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

2016/12 DECEMBER • ÁRA: 495 Ft

VDL Citea LLE-99 – IAA 2016 buszbemutatók Hannoverben

12c Borito levil.indd b1

eárt t f a r C ű - c s a lá d j age n

w an rm Vo lks kis h a s zo nljtáü k A lm e r iá b Az év

te szt

e

2016.11.28. 15:05


b2.indd b2

2016.12.08. 11:09


Az új Scania generáció

Az egyetlen igazán fontos vállalkozásra tervezve. Az Önére. www.scania.hu

Scania 1_1 1612.indd 1

2016.11.23. 11:27


2

CAMION TRUCK&BUS • 2016/12 • TARTALOM

DECEMBERI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR Az IVOTY 25 éve – Elismerés a kishaszonjármûvek fejlôdéséért

4–18 19

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY NAGYTEHERTESZT Renault T 520 Maxispace KISTEHERTESZT ÉS BEMUTATÓ Volkswagen Crafter – andalúziai túra

kna k lva só n d ve s o k n e k e k n z da g , M inde pa r t ne rü n en ga e r e k b k! és ik s s é nun yt , á c so n e ndôt kívá e s ka r zt ke lle m o ldo g ú j e s b AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

28 30

REFLEKTOR PÁLYÁZAT Az év haszongépjármûve 2016 pályázat – Eredményhirdetés és díjátadás JÁRMÛFLOTTA-FEJLESZTÉS Camion-Group 2000 Bt. – flottacsere profi szemlélettel FLOTTAÁTADÁS • Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. – Schmitz Cargobull hûtôfélpótflotta • Pappas Auto Magyarország Kft. – Waberer’sSzemerey Logisztika Kft. együttmûködés HÁTTÉRIPAR Wabco bordó neve Provia KERESKEDELEM Delta-Truck – minôségi megújulás HÛTÉSTECHNIKA Zanotti – júliustól a DAIKIN Csoport tagja

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

28

32

SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

40 42

LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

30 45 46 47

INTERNET: www.camiontruck.hu

MŰSZAKI HÁTTÉR GÉPJÁRMÛTECHNIKA ZF újdonságok – IAA 2016 Hannover KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG Tolatások(k)

Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Balogh János, Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap ter jesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ség ben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje len tetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

48

48 50

BUSZVILÁG NEMZETKÖZI FÓRUM 52 IAA 2016 – Hannover 2. rész VDL Bus & Coach • Solaris • Iveco Bus • ayats • Etalon AUTÓBUSZ-FEJLESZTÉS 56 Kravtex-Kühne Csoport – Credo Econell újdonság BUSZTECHNIKA 57 • MAN Truck & Bus – a tiszta környezetért • MB Sprinter City 65 – elektromos hajtású kisbusz

56

SZAKMAI FÓRUM MKFE-HÍREK VI. Magyar Fuvarozói Fórum – fôtámogató: MKFE NiT HUNGARY HÍREK • Elismerésben részesült a több évtizedes munkásság • Komoly érdeklôdés a NiT Hungary tagi találkozóin • Emlékezés az elhunytakra

57

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

58 MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBWOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!

60

MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT HAT HÓNAPRA

KALEIDOSZKÓP MODELLKIRAKAT Ried 2016 kiállítás PILÓTÁK VÉLEMÉNYE Buszsofôrök kontra utasok KALEIDOSZKÓP

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

CSEKKET KÉREK

61

MEGRENDELŐ NEVE:

62

CÍM:

64

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

Tartalom.indd 2

2016.11.28. 15:08


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck&Bus magazin 2016 12  

Camion Truck&Bus magazin 2016 12  

Advertisement