__MAIN_TEXT__

Page 1

IAA 2016 HANNOVER

Camion Truck&Bus

Az év haszongépjárműve 2016 nyereménydíjas pályázat

Alcoa-Köfém – 4,9 milliárdos beruházás Székesfehérváron

Citroën Jumpy és Peugeot Expert – bemutatkozó teszt

r ia é z s aS Sc arnnaitional ar 2017

Új Mercedes-Benz Conecto – értékörző modellcsalád

Ercan Emrah Duman Ford Trucks

Inte e Ye of th k c u Tr

dr. Becsey Zsolt MKFE

HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

2016/10 OKTÓBER • ÁRA: 495 Ft

ino b r U is S o la r r i c e lercnattional r 2017 ea Inte the Y f o s Bu

10c Borito levil.indd b1

12 a ft r C n wa g e s k l o V rnational r 2017

er

ea Inte the Y f o n Va

2016.10.04. 12:37


Egy ésszerĦ döntés

MinĘség.

Szolgáltatás.

Érték.

A nehéz gazdasági idĘkben különösen fontos, hogy üzleti partnereinket gondosan és ésszerĦen válasszuk meg. A Hankooknál tisztában vagyunk vevĘink termékeinkkel szemben támasztott szigorú elvárásaival. Éppen ezért a bizonyított minĘség mellett hosszantartó, egyenletes teljesítményt kínálunk, proaktív szolgáltatásunkkal kiegészítve pedig verhetetlen értékeket közvetítünk vevĘink számára. A Hankook minĘségi abroncsot kínál egy kiemelkedĘ gyártótól; ez teszi munkánkat ennyire magabiztossá.

Négyévszakos kormányzott abroncs változatos útviszonyokra Hankook Tire Budapest Kereskedelmi Kft. IP West Irodaház, H-1117 Budapest, Budafoki út 91-93. Telefon: +36-1-371-2393. Fax: +36-1-464-3669

Hankook 1_1 1409.indd b2

Négyévszakos hajtott abroncs változatos útviszonyokra

Hosszú élettartamú és fokozott kopásállóságú regionális abroncs pótkocsik számára

www.hankooktire-eu.com/hu

2016.09.26. 14:50


www.mercedes-benz.com/roadefficiency

Alacsony összköltség + magas fokú biztonság + nagyfokú járműkihasználtság A hatékonyság a részletek összességében rejlik.

Mercedes 1_1 0610.indd 1

2016.09.26. 15:01


2

CAMION TRUCK&BUS • 2016/10 • TARTALOM

OKTÓBERI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

4–19

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY NAGYTEHER-BEMUTATÓ ÉS MENETPRÓBA Scania R/S – International Truck of the Year 2017 NAGYTEHERFLOTTA Ford Trucks csapatszállítás NAGYTEHER-BEMUTATÓ BAS bányadömperek Hollandiából KÜLÖNLEGES FUVAROZÁS Nicolas vontatórendszerek rekordszállításai JÁRMÛCSALÁD-BEMUTATÓ Fiat Professional – profinak születtek JÁRMÛCSALÁDTESZT Opel Vivaro – mindent bele! KISTEHERTESZT • Amarok Aventura – Volkswagen pick-up gyöngyszem • Renault terepes kishaszonjármûvek • Jumpy/Expert – francia meló(sok) FÉLPÓTKOCSI-FEJLESZTÉS Kögel újdonságok – a Delta-Truck-nál

20

20

24 AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

26 27 28 30 31

SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

38

REFLEKTOR FLOTTAFRISSÍTÉS 20 Schmitz Cargobull félpótkocsi a LIDL Magyarország Bt. részére GYÁRTMÁNYFEJLESZTÉS Alcoa – Jubileum Székesfehérváron, újdonságok Hannoverben ABRONCSFEJLESZTÉS Bridgestone – Gazdaságosság a regionális közlekedésben SZÛRÉSTECHNIKA Unifilter – A tisztább gázolajért…

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

26

LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

28 39 40

INTERNET: www.camiontruck.hu

42 Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Balogh János, Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap ter jesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ség ben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje len tetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

32

44

MŰSZAKI HÁTTÉR HÁTTÉRIPAR MAN – látogatás a müncheni tengelygyárban

46

BUSZVILÁG BUSZBEMUTATÓ Mercedes-Benz Conecto – értékôrzés újdonságokkal MINIBUSZTESZT Ford Tourneo Custom / L2 Titanium

48

48 50

SZAKMAI FÓRUM NiT HUNGARY HÍREK 52 • A német hatóság igazolta a NiT Hungary gyakorlatát • Októbertôl emelkedhet az üzemanyagok jövedéki adója • Hûtôkamionosok figyelmébe! • A véleményünket kérdezi Brüsszel MKFE-HÍREK 54 Új fôtitkár az MKFE-nél • Eredményes 2016-os év KTI 56 Közlekedési energiamegtakarítás – eco-driving, hogy vezess gazdaságosabban?

50

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBWOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK! MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT

KALEIDOSZKÓP PÁLYÁZAT Az év haszongépjármûve 2016 pályázat PILÓTÁK VÉLEMÉNYE Állati jó történetek! KALEIDOSZKÓP MODELLKIRAKAT A ZIL – amibôl csak egy darab létezik

HAT HÓNAPRA

58

CSEKKET KÉREK

60

MEGRENDELŐ NEVE:

62, 64 63

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

CÍM:

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

Tartalom.indd 2

2016.10.04. 14:21


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck&Bus magazin 2016 10  

Camion Truck&Bus magazin 2016 10  

Advertisement