Page 1

MERCEDES-BENZ

Actros 1 996 1996 2016 Limited Edition

Camion Truck&Bus

Az év haszongépjárműve 2016 nyereménydíjas pályázat

Schmitz Cargobull hannoveri előzetes sajtóbemutató

Thermo King – a hatékonyságért, környezetkímélésért

Michelin és Hankook abroncsok – a gazdaságosságért

Juhász Péter Shell

Andreas Schmitz Schmitz Cargobull

DAF XF 510 FT – költségséghatékony rendszerű járműszerelvény tesztje

Új Iveco Stralis – XP a vezérhajó, NP az LNG üzemű (1500 km!) – hollandiai teszt

HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

IC A R CT E ST 2016 T VA N O R S Z ÁG N – FI N e r Va n ,

2016/8 AUGUSZTUS • ÁRA: 495 Ft

Bus Euro Test 2016 – 4 elektromos, 1 CNG a 2017-es év busza címért

8c Borito levil.indd b1

o kk an, c ia D C o m b o V dy a D , C ad O pel r li n g o ë n B e lò C a r g o , M a x i , V W o r t i C ob oo Fia t D a u lt Ka n g n e R 2016.07.22. 11:54


Egy ésszerĦ döntés

MinĘség.

Szolgáltatás.

Érték.

A nehéz gazdasági idĘkben különösen fontos, hogy üzleti partnereinket gondosan és ésszerĦen válasszuk meg. A Hankooknál tisztában vagyunk vevĘink termékeinkkel szemben támasztott szigorú elvárásaival. Éppen ezért a bizonyított minĘség mellett hosszantartó, egyenletes teljesítményt kínálunk, proaktív szolgáltatásunkkal kiegészítve pedig verhetetlen értékeket közvetítünk vevĘink számára. A Hankook minĘségi abroncsot kínál egy kiemelkedĘ gyártótól; ez teszi munkánkat ennyire magabiztossá.

Négyévszakos kormányzott abroncs változatos útviszonyokra Hankook Tire Budapest Kereskedelmi Kft. IP West Irodaház, H-1117 Budapest, Budafoki út 91-93. Telefon: +36-1-371-2393. Fax: +36-1-464-3669

Hankook 1_1 1409.indd b2

Négyévszakos hajtott abroncs változatos útviszonyokra

Hosszú élettartamú és fokozott kopásállóságú regionális abroncs pótkocsik számára

www.hankooktire-eu.com/hu

2016.07.15. 10:07


Töltsd le a TruckFest alkalmazást, hogy teljesebb legyen az élmény!

HUNGARY TRUCK FEST KAMIONFESZTIVÁL 2016 Augusztus 27-28. Hungaroring

TruckTrace 1_1 1608.indd 1

2016.07.18. 11:35


2

CAMION TRUCK&BUS • 2016/8 • TARTALOM

AUGUSZTUSI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

4–9

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY NAGYTEHER-BEMUTATÓ Önjáró Volvo FMX bányabillencs NAGYTEHER-BEMUTATÓ ÉS TESZT Új Iveco Stralis – vezérhajócsalád NAGYTEHERTESZT DAF XF 510 FT NEMZETKÖZI FÓRUM ■ KISTEHERTESZT Arctic Van Test 2016 – Helsinki PÓTKOCSI-FELÉPÍTVÉNY Schmitz Cargobull – Hannoveri elôzetes satótájékoztató TRÉLERFEJLESZTÉS TII-Group újdonságok – Bauma 2016 kiállítás

10

10

11

AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

14 16 20

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

11

23

SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

REFLEKTOR HÛTÉSTECHNIKA Újdonságok a Thermo Kingtôl

24

MŰSZAKI HÁTTÉR ABRONCSFEJLESZTÉS • Michelin – Tripla „A” minôsítés • Hankook – új abroncsméretek a gazdaságosságért KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG Mûszaki hiba – a KRESZ errôl is szól GÉPJÁRMÛTECHNIKA Aktív vészelkormányzás

LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

14

26

28 INTERNET: www.camiontruck.hu

30

BUSZVILÁG

Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Balogh János, Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap ter jesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ség ben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje len tetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

20

BUSZMOZAIK 31 Sûrített földgáz üzemû emeletesek Angliában • KLASSEN – luxus határok nélkül NEMZETKÖZI FÓRUM 32 Bus Euro Test 2016 Brüsszel Ebusco – 2.1 City Bus • Irizar – i2e • Mercedes-Benz – Citaro NGT • Solaris – Urbino • Van Hool – Exqui.City

31 SZAKMAI FÓRUM NiT HUNGARY HÍREK 38 • Újra keressük a legkiválóbb magyar kamionsofôrt! • Hop-on, hop-off: egyeztetnénk a koncessziókról • Francia minimálbér-szabályozás • Új világ jön a fuvarozóknak MKFE-HÍREK 40 Az MKFE Brüsszelben tüntetett a Loi Macron és a MiLog ellen • Az MKFE képviselete Franciaországban SZAKMAI ÉRDEKESSÉG 41 Scania versenykamion a „Szakmák éjszakáján”

32

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBWOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!

KALEIDOSZKÓP PÁLYÁZAT Az év haszongépjármûve 2016 pályázat PILÓTÁK VÉLEMÉNYE Csodák az utakon NEMZETKÖZI VERSENY Shell Eco-marathon Europe MODELLKIRAKAT Amerikai kamionok KAMIONSPORT Augusztusban újra itt a Kamion EB és Fesztivál

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

42

MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT

44

HAT HÓNAPRA CSEKKET KÉREK

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

46 MEGRENDELŐ NEVE:

47 48

CÍM:

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

Tartalom_UJ.indd 2

2016.07.21. 14:09


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck&Bus magazin 2016 08  

Camion Truck&Bus magazin 2016 08  

Advertisement