Page 1

IVECO

STRALIS XP a csúcs, NP a „gázos”

Mercedes-Benz hannoveri előzetes – IAA 2016

Renault Trucks gyártmányok, szolgáltatások – drivingcamp

Mercedes-Benz Citaro NGT – IV. CNG & LNG konferencia

Kravtex-Kühne Csoport buszgyártócsarnok-bővítés

Ford Transit és Transit Custom új Euro 6 EcoBlue motorok tesztje Münchenben Domanovszky Henrik MGKKE

Jungheinrich targoncaszállító flotta az EuroPal Trailer Kft.-nél

Szedlmajer László BKV

HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

2016/7 JÚLIUS • ÁRA: 495 Ft

Iveco Urbanway 12 m CNG Euro VI – DanubeTruck busz fővárosi teszt

7c Borito levil.indd b1

O6

P

E EURrszág ban C A O R no

Fi n TA eszt t a s TOYO é ie r Toyo t és u p – ü t t m ű kö d Prem o r G A y S g P e

2016.06.27. 15:38


Csak őszintén! Így győzi meg Martin, a fuvarszervező, az ügyfeleit a biztonságról, az átláthatóságról és a hatékonyságról. Hagyja, hogy járműveit kövessék a TC eMap®-en keresztül, amivel egyértelmű versenyelőnyökre tehet szert! Tesztelje a számos nyomkövető szolgáltatóval rendelkező platformunkat 4 hétig ingyen!

Már mobilon is! TimoCom 1_1 1604.indd b2

2016.06.21. 14:25


jon ® Vásárol uard g t e e l F eredeti rő ű z s a t ke terméke tól! á t s i l a i c spe

Júliusban és augusztusban

KÖZÚTI AKCIÓ! ®

Eredeti Fleetguard szűrők versenyképes áron! A részletekért keressen minket:

3300 Eger, Mester út 8. Tel./fax: +36-36-424-134 Web: www.unifilter.hu E-mail: unifilter@unifilter.hu cumminsfiltration.com

Unifilter 1_1 1607.indd 1

2016.06.24. 14:12


2

CAMION TRUCK&BUS • 2016/7 • TARTALOM

JÚLIUSI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

4–9

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY NEMZETKÖZI FÓRUM Mercedes-Benz hannoveri elôzetes KISTEHER-BEMUTATÓ • Ford Transit és Transit Custom – Nemzetközi sajtóbemutató és teszt – München • Új Toyota ProAce premier – Nemzetközi sajtóbemutató és teszt – Helsinki CÉGES RENDEZVÉNY Schmitz Cargobull Magyarország Kft.

10

12

12

AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

16

REFLEKTOR JÁRMÛ-KERESKEDELEM EuroPal Trailer Kft. – Jungheinrich targoncaszállítás ÜGYFÉLRENDEZVÉNY Renault Trucks – megújult termékkínálat, új szolgáltatások KERESKEDELEM Ford Trucks – a legkeményebb munkákhoz – Delta-Truck Kft. ALKATRÉSZ-KERESKEDELEM D&K – Kiépülôben az országos lefedettség

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

14 18

SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

20 22

LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

16

23

MŰSZAKI HÁTTÉR GUMIABRONCS Semperit – Új termékek a 110 éves évfordulóra

24

INTERNET: www.camiontruck.hu

Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Balogh János, Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap ter jesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ség ben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje len tetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

BUSZVILÁG

18

BUSZGYÁRTÁS 26 Kühne – kibôvített csarnokban készülhetnek a Credo buszok KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 28 Iveco CNG-busz – teszt a fôvárosban NEMZETKÖZI FÓRUM 30 Busworld 2015 – Kortrijk / 7. rész Altas • AutoCuby • Erener • Integralia • Kutsenits • Noone • OmnibusTrader, Caléche • Polster • Rosero • Sandarna • Universals

26

SZAKMAI FÓRUM KÖRNYEZETVÉDELEM 34 IV. CNG & LNG Konferencia és Kiállítás NiT HUNGARY HÍREK 36 Új világ jön a fuvarozóknak • Kibôl lesz a profi? • A budai Vár forgalmi rendje! • Keressük a legkiválóbb kamionsofôrt! • KGFB: nem lesz olcsóbb MKFE HÍREK 38 NKH – MKFE – közös fellépés a jogosulatlan fuvarozókkal szemben • Határozott a kormány a közúti fuvarozókat ellenôrzô csoport felállításáról KTI 40 Körkép a szabadpiaci autóbusz-közlekedésrôl KALEIDOSZKÓP KITEKINTÉS Aktualitások, újdonságok a tengerentúlról PILÓTÁK VÉLEMÉNYE A kék villogó tisztelete KALEIDOSZKÓP Azok a csodás Ikarusok… MODELLKIRAKAT Silo Melmer modellek

28

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBWOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK! MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT

42

HAT HÓNAPRA CSEKKET KÉREK

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

44 MEGRENDELŐ NEVE:

46 47

CÍM:

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

Tartalom_UJ.indd 2

2016.06.27. 13:40


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck&Bus magazin 2016 07  

Camion Truck&Bus magazin 2016 07  

Advertisement