Page 1

FORD Cargo Bev Bevezetik B a magyar m piacra pi is

Combidolly+Combitrailer – D-TEC és Hiab újdonságok

Kerékagymotoros tengely – A 100 éves ZF Kortrijkban

Anadolu ISUZU CITIBUS-ok a DAKK Zrt. flottájában

Otokar Kent C – Busworld 2015 kiállítás 3. beszámoló

Pais József DAF Hungary

Füle László NiT Hungary

Ginaf DuraTruck E 2114 13,5 tonnás elektromos áruterítő – A holland gyártó fejlesztései

Dakar-rali – Iveco az 1., 3., 5. helyen DanubeTruck Dakar-akció 2016!

HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRUÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP E-MAIL: cambus@hu.inter.net INTERNET: www.camiontruck.hu

„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET HIVATALOS LAPJA

2016/2 FEBRUÁR • ÁRA: 495 Ft

E91-E elektromosbusz-fejlesztés – Dunai Repülőgépgyár–Sedulitas-Pro

2c Borito cs5.indd B/I

S PRI N

TE R

é ve s ban Hú sz nz ldo r f e e s s B ü s D r c e d e J u b i le u m a Me 2016.01.28. 10:38


Eurotrade 1_1 1602.indd B/II

2016.01.27. 9:07


ALACSONYABB ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS

A DAF jól ismeri az Ön üzleti tevékenységét, és tudja, hogy mennyire fontos az üzemeltetési költségek minimalizálása. Ezért a DAF Transport Efficiency a kisebb üzemanyag-fogyasztás révén nagyobb nyereségességet biztosít Önnek. Mindezt a hatékony PACCAR Euro 6 motorokkal kínálja. Megbízhatók, erősek és mindenekelőtt gazdaságosak. A legutóbbi fejlesztések, mint például az előrelátó sebességtartó automatika és az Eco üzemmód, biztosítják, hogy az üzemanyag minden literjéből a maximumot hozhassa ki – különösen, ha gépkocsivezetői elvégzik a DAF EcoDrive+ továbbképzést.

AZ ÖN JÖVEDELMEZŐSÉGE A MI CÉLUNK Keresse DAF kereskedőjét vagy nézze meg www.daftrucks.hu

ALACSONYABB

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

MAGASABB

JÁRMŰKIHASZNÁLTSÁG

ALACSONYABB

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

MAGASABB

KILOMÉTERENKÉNTI HASZON

ALACSONYABB KÖRNYEZETI HATÁS

DRIVEN BY QUALITY TRUCKS | PARTS | FINANCE

DAF 1_1 1602.indd 1

WWW.DAFTRUCKS.HU

2016.01.22. 13:38


2

CAMION TRUCK&BUS • 2016/2 • TARTALOM

FEBRUÁRI HORIZONT LAPZÁRTA – ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

4–13

JÁRMŰ ÉS FELÉPÍTMÉNY NAGYTEHER-BEMUTATÓ Ginaf újdonságok NAGYTEHERTESZT Ford Cargo a bányában KISTEHERTESZT Volkswagen Caddy Maxi 1.6 TDI PÓTKOCSI-FELÉPÍTMÉNY D-TEC és Hiab fejlesztések

16

14

AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR” SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

16 18 20

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH & PICK-UP OF THE YEAR

20

REFLEKTOR JUBILEUM 20 éves a Sprinter

SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL.: +36 1 390 4474 · FAX: +36 1 370 5018 E-MAIL: cambus@hu.inter.net

22

MŰSZAKI HÁTTÉR GÉPJÁRMÛTECHNIKA ZF – autóbuszgyártóknak KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG • Légvezeték- és terepszög-érzékelôk • Vadbalesetek

LAPUNK DIGITÁLIS KIADÁSA ELÔFIZETHETÔ A DIMAG.HU-N

22

24 26

INTERNET: www.camiontruck.hu

BUSZVILÁG BUSZKERESKEDELEM ISUZU autóbuszok a DAKK Zrt.-nél NEMZETKÖZI FÓRUM Busworld 2015 – Kortrijk / 3. rész Törökország – Isuzu • Karsan • Otokar • Temsa BUSZGYÁRTÁS E91-E elektromos autóbusz

27

28

28

32

SZAKMAI FÓRUM

32

EXKLUZÍV 34 DAF Hungary – hetedszer piacvezetô MKFE HÍREK 36 Jól halad a támogatott sofôrképzés NiT HUNGARY HÍREK 38 Egy érdekképviselet sohasem lazíthat KTI 40 Az intelligens közlekedési rendszerek közlekedésbiztonsági potenciáljainak bemutatása…

44

42 43

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZINT HAT HÓNAPRA

44

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

MEGRENDELÉS A CAMION TRUCK&BUS MAGAZIN MEGRENDELHETŐ WEBWOLDALUNKON (www.camiontruck.hu); FAXON (+36 1 370 5018); TELEFONON (+36 1 390 4474); LEVÉLBEN (1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B). AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!

KALEIDOSZKÓP KITEKINTÉS Élet a nyugdíj után MODELLKIRAKAT Az 1:50-es méretarány csodái KAMIONSPORT Iveco Dakar-gyôzelem a Gerard De Rooy csapattal PILÓTÁK VÉLEMÉNYE Példaképek és negatív „hôsök” LOGISZTIKA KALEIDOSZKÓP

Camion Truck&Bus haszonjármű, áru- és személyszállítási szaklap • Kiadja: Camion Truck&Bus • A kiadó igazgatója: Klézl Marina • Igazgató: Molnár Zoltán • Szerkeszti: a szerke s z tő b iz ot t s á g • F ő m u n k a t á r s: P a p p Erzsébet • Munka tár sak: Balogh János, Boncsér Sándor, Kiss Bertalan, Kiss Gábor, Kőfalusi Pál, dr. Kőfalvi Gyula, ✞ Roszprim László, Tekes András, Tóth-I. • Terjeszti: Hírker • Nem zeti Hír lap kereskedelmi Rt. • Kiadói és lap ter jesztői Kft., valamint alternatív ter jesztők • ISSN 1586-8729 • Meg nem rendelt kéziratokat és fotó kat nem őr zünk meg és nem küldünk vissza. Közölt cikkeink és fotóink átvé tele csak a kiadó engedélyével lehetséges. Hirdetések szervezése: a szer kesz tő ség ben, Pixel-X Kft. (390-4474), és alternatív szervezőknél történik. Szer kesz tő sé günk jog szabályba ütköző, etikailag kifo gá sol ha tó hir de té sek köz lésétől elzár kózik, a megje lentetett hirde té sek tartalmá ért felelős séget nem vállal.

CSEKKET KÉREK

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

SZÁMLÁT KÉREK

MEGRENDELŐ NEVE:

46 CÍM:

47 48

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM: TELEFON: FAX:

ALÁÍRÁS: DÁTUM:

Tartalom

Tartalom UJ MZ.indd 2

2016.01.27 14:27:30


Lapunk aktuális és korábbi számai megrendelhetők és előfizethetők weboldalunkon: camiontruck.hu / előfizetés

Digitális kiadásban a Dimag.hu-n Dimag.hu / Camion Truck & Bus Magazin

Profile for Camion Truck&Bus Magazin

Camion Truck&Bus magazin 2016 02  

Camion Truck&Bus magazin 2016 02  

Advertisement