Page 4

staken (heeft gestaakt)

Niet werken omdat je protesteert tegen iets. De buschauffeurs willen een hoger salaris en daarom gaan ze morgen staken. Dan rijden er dus geen bussen in de stad omdat de buschauffeurs niet gaan werken.

het talent(en)

Iets wat je vanuit zelf heel goed kan. Hij heeft een echt talent voor zingen. Hij wil meedoen aan Idols.

tijdelijk werk

Werk voor een korte periode, bijvoorbeeld voor een paar weken of een paar maanden. In de zomervakantie zoeken veel studenten tijdelijk werk.

de uitkering(en) Geld dat je krijgt van de overheid Na mijn studie kon ik geen werk vinden. Ik heb toen een half jaar een uitkering gekregen. het uitzendbureau(s) de vaardigheid (vaardigheden)

Sam zoekt tijdelijk werk en schrijft zich in op een uitzendbureau. Hoe goed of hoe snel je iets kunt. Haar schrijfvaardigheid in het Nederlands is veel beter geworden. Ze kan nu een goede brief schrijven in het Nederlands.

de vacature(s) Een baan waarvoor een bedrijf iemand zoekt. Zoek je werk? Kijk dan eens in de krant van zaterdag. Daar staan altijd veel vacatures. de vakbond(en)

Een vereniging van mensen met hetzelfde beroep die afspraken maakt met werkgevers over rechten van werknemers. Ik ben lid van de vakbond voor chauffeurs.

de vergunning(en)

Officiële toestemming om iets te doen. De eigenaar van het café wil graag buiten een terrasje maken voor zijn klanten. Hij moet eerst een terrasvergunning aanvragen. Pas als hij een vergunning heeft, mag hij zijn terras maken.

de vertrouwenspersoon Iemand op school of op je werk met wie je alles kunt bespreken en die je kan (vertrouwenspersonen) helpen bij problemen. Sam vindt dat zijn baas hem slecht behandelt. Hij vindt het moeilijk daar met zijn collega’s over te praten. Gelukkig is er op zijn bedrijf een vertrouwenspersoon. Hij gaat met haar praten over deze situatie. de volksverzekering(en) Bijvoorbeeld AOW (pensioen) en AWBZ (algemene ziektekosten). Op mijn loonstrook staat hoeveel premie ik iedere maand voor de volksverzekeringen betaal. de waarde

Wat is de waarde van jouw auto? Mijn auto is ongeveer € 5000,00 waard, denk ik.

de werkervaring

Wat voor werk je eerder gedaan hebt. Lee werkt al 10 jaar als buschauffeur. Hij heeft veel werkervaring. Ik heb nog nooit gewerkt. Ik heb geen werkervaring.

werkloos

Als je geen werk meer hebt. De fabriek waar Kees werkte is gesloten. Kees heeft nu geen werk meer, hij is werkloos.

de werknemers- verzekering(en)

Bijvoorbeeld WW (werkloosheid), WIA, ZW (ziektewet). Via mijn salaris betaal ik iedere maand premie voor de WW. Kijk maar, dat staat op mijn loonstrookje, het is een werknemersverzekering. Die wordt van mijn brutosalaris afgetrokken.

werk en inkomen 2  

woordenlijst w en inkomen

werk en inkomen 2  

woordenlijst w en inkomen

Advertisement