Page 1

SkovhusNyt Farvevandringer

322. udstilling - 1. aug. 2107 - Nr. 3 / 2017 - 35 ĂĽrgang

12. august 8. oktober 2017


Drøftelsen kom hurtigt til at dreje sig om at at styrke bestyrelsen. Skovhusets vedtægter siger at bestyrelsen skal være på 7 personer, heraf 2 fra kommunalbestyrelsen, 2 fra Skovhuset Venner. De 3 sidste udpeges/vælges blandt Skovhusets frivillige, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen har et stærkt ønske om fornyelse og planlægger derfor at ændre vedtægterne så suppleanterne bliver omdannet til permanente medlemmer. Det betyder så at bestyrelsen bliver på 9 personer og at valget af de 5 sidste skal formaliseres så der sikres en udskiftning/fornyelse i bestyrelsen.

August 2017

Foto Niels Plum

Klummen Fremtiden for Skovhuset ved Søndersø var temaet for et seminar Skovhusets og Skovhuset Venners bestyrelser gennemførte i februar og som følges op på et seminar i september.

Kalender

Derfor vil det årlige julemøde blive udvidet med en årsmødedel, hvor husets frivillige opstiller kandidater og vælger repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter det er kendt, hvem der udpeges fra kommunalbestyrelsen. Formand og næstformand kan ikke være på valg i samme periode. Tanken er at valgperioderne skal følge kommunalvalgets og at et bestyrelsesmedlem ikke kan sidde i mere end 2 perioder. Disse tiltag skal sikre en større transparens i bestyrelsens sammensætning og arbejde, men også en tilførsel af ny ressourcer hvor den nuværende organisering ikke fører til den udvikling der skal være. Der vil blive gennemført et informationsmøde umiddelbart efter seminaret i september. Henning Bek formand for bestyrelsen

Skovhuset har status som en selvejende institution, hvor der ikke afholdes generalforsamling, den ville Forside: Johanne Foss: Blomstrende asfodelus. Etruskergrav. Gul. Italien være et naturligt forum for valg til 2017 - 491×495 mm Foto Léa Nielsen. bestyrelsen. 2

Lørdag 12. august kl. 15.00 FERNISERING Farvevandringer Udstillingen åbnes af kunstnerisk leder Annette Lindroos. Søndag 17. september kl. 15.00 Farvevandringer KUNSTCAFÉ. Annette Lindroos og nogle af kunstnerne fortæller om udstillingen.

September

Mandag 4. september kl. 14.00 - ca. 16.00 KUNSTUDFLUGT til Schæffergården - Se side 9.

Oktober

Søndag 1. oktober kl. 15.30 Til årets Skovhuskunstner og årets Lyrikdebutant uddeles årets to priser på hver 5000 kr. Se nærmere side 10. Søndag 9. oktober 17.00 Udstillingen Farvevandringer er slut. Lørdag 14. oktober kl. 15.00 FERNISERING Streg, farve - værk og vrimmel Udstillingen åbnes af kunstnerisk leder Annette Lindroos.

December

Søndag 17. december 17.00 Udstillingen Streg, farve - værk og vrimmel er slut. Mandag 18. december - fredag 5. januar 2018 er Skovhuset juleferielukket.


Ny leder i Skovhuset

Bestyrelsen besluttede, efter Anne Cathrines farvel til Skovhuset at vente med at ansætte ny leder til 1. august, dels for at få tid til stillingsopslag og ansættelse men også af hensyn til økonomien. Stillingen blev slået op som en 30 timers stilling, men med mulighed for bonus i forhold til kommende sponsorindtægter. Et ansættelsesudvalg med repræsentation fra de to bestyrelser samt Furesøs kulturkonsulent modtog inden fristens udløb 76 ansøgninger.

Fernisering på udstillingen Farvevandringer Lørdag 12. aug. 2017 kl. 15.00 Åbning ved kunstnerisk leder Annette Lindroos

Af disse mange udvalgtes 8 til første samtale, herefter 3 til anden samtale. De 3 blev bedt om til samtalen at komme med et bud på hvordan Skovhuset kunne tiltrække flere yngre, samt nogle synspunkter på udvikling. Der kom 3 meget spændende oplæg der kan tjene til inspiration frem over. Af de 3 var der meget tæt løb mellem 2. Det blev Annette Lindroos der fik stillingen. Det var et helt enigt udvalg der besluttede, at det skulle være hende. Annette er ikke et helt ubeskrevet blad idet hun har kurateret Soile udstillingen til kunstnerens fulde tilfredshed. Henning Bek

Foto: Maiken Kestner

Morten Skovmand - “I Fjeldet” - Olie - 100 x 80 cm. 3


Egon Bjerg Nielsen Farvevandringer. Den ene farve forandrer den anden, farverne er hinandens forudsætning - ingen farve er sig selv nok - deres sande væsen er de først når de skaber hinanden - da opstår ”bevægelsen”. Det kan iagttages i naturen - der er ingen stilstand - fra naturens farver kommer det - og fra farvernes natur.

Et sted begynder det - men slutter ingen steder - det er en vandring i en proces som er uden ende - og det optager mig at fremkalde det i maleri og collage. Farvevandring skaber enhed - harmoni - bevægelse - når det lykkes mærker jeg det “frisætter” og skaber en følelse af uendelige fortællinger - som i naturen der hele tiden viser nye “ansigter”.

De ganske svage røde snor sig kroer sig - de grønne nynner med og inden vi har set os om er hele familien på På en måde er ordet “Farvevandringer” en metafor. tur - de er der alle sammen, kommer og går.

Egon Berg Nielsen: “Farvevandringer” - Undervejs 2016 - Olie - 105 x 124 cm. 4

Foto: Ole Clemmensen


Hanne Sejrbo Et billedes farver. F.eks. blå som grundtone, lilla som accent og gul som liv. Billedet skal være som en have, sindet kan vandre i. Varme og kolde farver spiller sammen i det store rum. Et helt billede holdt i røde nuancer med kontrast af en dalarhest i blåt. Ting på bordet som farvebærere. Lyset der er i billedet. De mange grå og blå strøg der bygger hav og himmel op.

Hanne Sejrbo: “Konkylier og sneglehuse“ - Akvarel - 24 x 31,5 cm - 2015. 5


Johanne Foss Til Skovhuset har jeg lavet en ny serie farveraderinger jeg kalder “Et hul i hegnet”. Basisraderingerne er lavet omkring en etruskergrav i et nederoderet flodleje nord for Rom. Jeg har gennem mange år ønsket at besøge Sfinksens Grav, men det er ikke lykkedes mig at forcere det kraf-tige pigtrådshegn omkring den.

I det forjættede land raderede jeg og lavede farvestudier til Et hul i hegnet.

En forårsaften så jeg en stolpe slået ned ved en tufstensklippe, der dannede lige præcis en åbning jeg kunne klemme mig igennem.

I mit arbejde med farven transformerer jeg dem fra de iagttagede farver ind i mit eget oplevelsesrum, hvor jeg også genfinder oplevelserne ved etruskergraven.

Værkerne er udførtpå Statens Værksteder for Kunst med støtte fra Velux Fonden og Grosserer L.F Foghts Fond

Johanne Foss: “Anemonernes tid II” Sanguine. Italien 2017 248 × 246 mm

Foto: LéaNielsen

Raderingerne er efterfølgende videreudviklet i kobbertryksværkstedet hvor jeg har lavet farveplader i akvatinteteknikken og trykt dem.

6


Morten Skovmand Farvevandring

Morten Skovmand: “Farvevandring” - Olie - 50 x 60 cm.

farve verden - være i billedet - lade øjet gå som penselJeg var elleve år da jeg med mine første oliefarver vandre- strøg over lærredet - se farverne vokse - mærke én farve de ud i naturen med staffeli og malerkasse. Så nærsynet kalde på den næste - møde nye klange og samvær - følge at jeg faktisk bevægede mig i farver - fortabt i naturen - en bevægelse - skabe en forventning - om et sted som men også til stede i naturen. endnu ikke er - som i en rus finde billedet. Det billede Farven blev et liv at fordybe sig i - at følge lyset, se det jeg vandrede ud i.

Alle teksterne på kunstsiderne er skrevet af de fire kunstnere. 7


Trolde Trolde set ved Skovhuset ved Søndersø Går man fra parkeringspladsen ved Ballerupvej ad stien over den lille træbro mod Skovhuset, eller fra Søndersø ad stien mod udstillingsstedet, så kan man – hvis altså man er dygtig eller heldig - finde otte små venlige trolde siddende i træerne langs ruten. En niende trold – ”overtrolden” – finder du inde i Skovhuset. Det er billedhuggeren Eva Kielgast fra Hareskovby, der har lavet de rakubrændte keramiske trolde, som støtteforeningen Skovhusets Venner har doneret Skovhuset.

4 stk. foto: Peter Bilby

Nu er der endnu en god grund til at besøge det unikke udstillingssted, gå på troldejagt og se hvor mange trolde I kan finde. Se så yderligere Skovhusets igangværende kunstudstilling - der er åbent onsdag, lørdag, søndag og helligdage kl. 11 - 17 - og beløn eventuelt jer selv med kaffe og kage i husets café med den smukke udsigt over Søndersø. Finder I troldene kan I lave jeres egne sjove billeder, som I meget gerne må uploade til Instagram under hashtagget #skovhustrold Skovhuset ønsker jer god fornøjelse.

8

Tekst: Lars Mathiesen


Kunstudflugt til Schæffergården, Jægersborg allé 166, 2820 Gentofte mandag 4. september kl.14.00 – ca.16.00. Schæffergården er et nordisk hotel- og konferencecenter. Et fond for dansk-norsk samarbejde stiftet i 1946 som følge af danskernes hjælp til Norge under 2. verdenskrig. Schæffergården har flere mødefaciliteter fordelt i det historiske jagtslot fra 1755 og en patriciervilla ”Helene” fra 1830. Gården er omgivet af stor park og indeholder mange kunstværker. Her får vi en guidet rundvisning på omkring en time, og bagefter er der kaffe og kage.

Pris for dette er 140 kr., som betales på konto 5472 1040278 straks efter ok fra Britta fra tirsdag d. 22. aug. kl. 9.00. Brittas mail er arnebrittamoerkeberg@gmail.com Turen gennemføres ved 20 tilmeldinger (max. 25). Transport i egne biler. Vi mødes på Ballerupvej 60 kl. 13.15 og fordeler os i bilerne. Venligst angiv, om du kan stille bil til rådighed (eller betale 20 kr. til chaufføren). Mange Skovhushilsener Beth og Britta

Skovhusets Venner

Kontingent: 300 kr. årligt (pensionister og unge under uddannelse: kr. 200) Indmeldelse og betaling ved Skovhusets skranke eller Netbank konto nr. 5472 15 84 340. Spørgsmål kan stiles til Pia M. Jensen - Tlf.: 29 89 63 43 - Mail: pmj68411@gmail.com 9


Årets Skovhuskunstner

Søndag 1. oktober kl. 15.30 uddeles prisen på kr. 5.000 Årets Skovhuskunstner er valgt blandt udstillerne i 2016 af Bestyrelsen for Skovhusets Venner. Det bliver Grethe Balle, som havde en stor, velbesøgt retrospektiv udstilling i august- oktober 2016, hendes 90 års fødselsdagsudstilling.

Finn Søholm

Årets Lyrikdebytant Søndag 1. oktober kl. 15.30 uddeles prisen på kr. 5.000 Årets Skovhuslyriker er fundet blandt seks kandidater, som har haft deres debut i lyrik- og kunstidsskriftet ”Hvedekorn” i løbet af 2016. Redaktøren af ”Hvedekorn – Lars Bukdahl – har udvalgt lyrikerne, som Vennernes Bestyrelse derefter har gennemlæst for at finde den debutant, som skal modtage prisen.

Søndag d. 1. oktober uddeles de to priser og der gives lidt pæne ord med på vejen, bl. a. af Lars Bukdahl. De deltagende lyrikere oplæser derefter nogle af deres digte, og giver dermed et både underholdende og aktuelt indblik i den unge lyrik. I 2016 fik Gunnar Nielsen Kunstnerprisen og Mikkel Rahbek Lyrikerprisen. Der er gratis adgangtil begge arrangementer. 10

Finn Søholm


Årstidens Hvedekorn Et digt om sprogvidenskab

Årstidens Hvedekorn bringer denne gang et eksempel på hvordan man kan forenkle både tekst og billede. Hvor meget behøves der for at videregive en oplevelse ? Vagn Steen døde sidste år og debuterede i Hvedekorn i 1963 med bl.a. dette visuelle og legende digt. Digte behøver ikke være indviklede, og alle kan være med, sagde denne fortaler for den såkaldte konkretisme, som han indførte i Danmark Linoleumssnit af Frede C.

I samme årgang – 1963 – har Frede Christoffersen en forside, et linoleumssnit, som hedder ”Aften”. Der behøves ikke så mange enkeltheder: sol – striber – lys – mørke. Ikke nødvendigt med flere detaljer. Vi kan selv fylde oplevelser på ! Finn Søholm

Vagn Steen

Har vi din mail-adresse? Skovhusets Venner ønsker fremover at kunne sende information om f.eks. prioritering af kunst til bortlodning på generalforsamling, brev om gevinst ved lodtrækningen og lign. til medlemmerne via e-mail for at spare porto og for at undgå lang leveringstid. Vi har i dag mailadresser på ca. 1/3 af vores medlemmer, så hvis du har en e-mail og ikke har oplyst os om den (eller du er i tvivl herom) er du meget velkommen til at sende en mail til Pia Jensen (pmj68411@gmail.com) med oplysningen. Det vil maximalt dreje sig om 5 mails om året. Hvis du allerede abonnerer på Skovhusets nyhedsbrev er dette IKKE ensbetydende med at vi i Venneforeningen har din e-mail adresse, da det er Skovhusets administration, der udsender nyhedsbrevet – så send den hellere for en sikkerheds skyld. Pia M. Jensen 11


Foto Mladen Jørgensen

Foto Mladen Jørgensen

Undervisning i Skovhuset

Mix Media

Maleholdet

Tegneholdet

Ved Billedkunstner Karen Serena. Mobil: 26 78 56 22.

Ved billedkunstner Birgit Brandt Mobil: 22 88 30 44.

Ved Billedkunstner Jane Maria Petersen. Mobil: 26 33 11 13.

“KREATIVITET”

HOLD 4: Start tirsdag 29. august 2017 - i alt 10 tirsdage kl. 16.00 – 18.25 (undtagen efterårsferien).

“MAL”

HOLD 2: Start mandag 28. august 2017 - i alt 10 mandage kl. 16.00 – 18.25 (undtagen efterårsferien).

”TEGN”

HOLD 3: Start onsdag 16. august 2017 - I alt 10 onsdage kl. 16.00 – 18.25 (undtagen efterårsferien).

Mere info på Skovhusets hjemmeside: www.skovhus-kunst.dk

Hvert hold undervises i 10 moduler á 2,25 timer. Pris pr. hold kr. 1.000, som inkluderer materialer.

Folkeuniversitetet

Skovhuset udbyder kurser i kunsthistorie i samarbejde med Folkeuniversitetet i København. Der udbydes kursusforløb forår og efterår, og et ugekursus om sommeren. Alle kurserne varetages af mag.art og ph.d. Niels Marup, der er en efterspurgt foredragsholder med mange års forsknings- og undervisningserfaring. Mere info se Skovhsets hjemmeside Niels Marup - Foto Peter Bilby www. skovhus-kunst.dk 12

Skovhusets Skoleservice

Skovhusets Skoleservice er en travl afdeling i Skovhuset - flere hundrede af Kommunens skoleelever får en udstillingsomvisning - med efterfølgende workshop. Her er det Sprogskolens elever der nyder godt af det.


Hæder til Skovhusets elever

Foto: Ingrid Barsballe

F.v.: Anna Aabye Galløe, Maya Gram-Nielsen, Klara Blauenfeldt, Alma Hiort Lorenzen, Emilie Brühl Wamsler og Sofie Ussing. Lauge Endel Rønn er ikke med på billedet. Vi har sakset i Frederiksbort Amts Avis: For første gang blev der afholdt en børneversion af konkurrencen Portræt Nu !. Håbet er at skabe nye portrætkunstnere. 423 værker blev indsendt fra hele landet, de to bedste er fra Nordsjælland. 130 udstillede billeder. Om 2.-prisen, som blev tildelt Emilie Brühl Wamsler 16 år, fra Værløse, siger juryformanden: “Det er en meget fin blyantstegning, et selvportræt.

Tegningen virker realistisk, men hun har fordrejet det en lille smule, så øjnene er store, og ansigtet er skævt. Der fanger hun noget ved personligheden. Det har levet op til det, et portræt skal kunne, at protrahere, at trække noget frem, at trække personen frem, så man lærer personen at kende. Det er en meget fin streg og meget fint tegnet”.

Foto: Ingrid Barsballe

Foto: Birgit Brandt

De syv Skovhusskole elever der fik udtaget værker til den censurerede udstilling i Riddersalen på Frederiksborg Slot.

Furesø Kommunes Talentpris 2017

Fra venstre: Underviser, grafiker Karen Serena og nomineret Klara Blauenfeldt fra Skovhustes Billedskole. Der var 23 indstillinger med 217 anbefalinger, og seks nominerede var udvalgt til finalen: Deriblandt Klara Blauenfeldt (grafik) fra Skolen for Kunst, Design & Arkitektur - hun vandt desværre ingen af priserne. Udvalgsformanden Helle Katrine Møller understregede, at samtlige nominerede har det til fælles, at de brænder for deres idræt og kunst, knokler seriøst og har et smittende engagement. SkovhusNyt ønsker stort tillykke til alle de hædrede.

Skovhuset’s Økologiske Café

Foto: Niels Plum

Portræt Nu !

13


v. Niels Plum

Foto: Mladen Cipek Jørgensen

Siden sidst

Foto: Søren Svendsen

Kunstcafé: Igen var det Annette Linderoos og Lars Olesen der på forbilledligvis underholdt og fortalte om den meget flotte finske udstilling. Det var meget givtigt og inspirerende - så alle fik noget godt med hjem.

Foto: Jesper Christensen

Fernisering af Soile-udstillingen: Den farvestrålende og spændende udstilling med den finske kunstner Soile Yli-Mäyry blev åbnet af kunstneren, kurator Annette Linderoos og kunsthistoriker, mag.art. Lars Olesen.

Foto: Niels Plum

Nattergaletur: Den årlige Nattergaletur blev i år slået sammen med Skovhusets 40 års fødselsdag. Det blev en skøn tur rundt om Søndersø, med passende pauser. Efter turen og den lækre mad i Huset, fortalte Formanden om fremtiden og ændringer i Skovhuset: I en dynamisk gruppe som Skovhusets frivillige sker det at der er nogen der stopper og nye træder til. Arne Mørkeberg har været værts koordinator men har ønsket at stoppe. Tak for din indsats. Ady Mørk overtager, med Helle Kasarab som vejleder. Årets Vært: Ellen Randløv blev endnu engang kåret som Ady har været vært i mange år. Dejligt at du vil være årets vært og fik overrakt et værk af Thor Lindeneg. med til at løfte opgaven. Nyt caféudvalgsmedlem I sidste nummer af SkovhusNyt blev der sagt pænt Karen Kofod har valgt at stoppe efter mange år i caféudfarvel og tak til Musikudvalgets medlemmer. Desværre valget. Karen har sammen med Karin og Pia skabt et velblev Hans Heje glemt i den anledning. fungerende caféudvalg der i den grad forstår at sørge for Hans Heje har været et kyndigt og uvurderligt medlem et attraktivt caféudbud. Tak for din utrættelige indsats. af musikudvalget og bestyrelsesmedlem i Skovhusets Karen erstattes af Ella Ulbak. Dejligt at du har mod på bestyrelse for Musikudvalget - tak for indsatsen. den opgave. 14


§

Annonce side

v. Niels Plum

Juridisk rådgivning til alle livets forhold Det kan være svært at få fat i hvad der bliver sagt, 1 selvom man godt kan høre at der bliver talt

Få en gratis høreudredning og lån 2 sæt høreapparater til afprøvning. Book tid på 4448 4445

Rådhustorvet 3 - 3520 Farum

Kirke Værløsevej 38 - 3500 Værløse

Ret&Råd er et serviceorienteret advokatkontor med specialer inden for både privat- og erhvervsjura. Vores specialer indebærer blandt andet: • Arv og testamente • Boligkøb, -salg og -leje • Ægteskab og ægtepagt • Pengegaver • Spanske retsforhold • Ugifte samlevende

• Selskabs- og erhvervsret • Persondataloven • Skat • Entreprise og ejendom • Ansættelse og kontrakter • Fødevareret

Kontakt os i dag på 43 43 43 61, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Ret&Råd Glostrup Banegårdsvej 1 2600 Glostrup glostrup@ret-raad.dk www.ret-raad.dk/glostrup

Ussing og Co. har opskriften på en god fest Lise Ussing laver mad på en Original American Barbecue - amerikansk grill til 50 - 500 personer, hvad enten man holder fest i haven, på stranden, i gården eller hvor man har lyst! Der er tale om ægte Barbecue med oksefilet, spareribs og anden grill-mad. Lise leverede også hele menuen inkl barbecue til den store 75-års jubilæumsfest i grundejerforeningen i februar 2013 - iført termobukser under kokkeuniformen - for der var frost og sne udenfor. Det var fantastisk mad - lækkert, delikat, gennemtænkt og særdeles originalt. Telefon: 40 60 83 99. Eller læs mere på hjemmesiden: http://www.ussing.dk

15


Skovhuset ved Søndersø Ballerupvej 60 DK 3500 Værløse MODTAGERFELTET: Modtagerfeltet, 1. linie: De første cifre er medlemsnummer, det andet en intern postfordelingskode. Adresseændringer meldes til Pia M. Jensen: pmj68411@gmail.com (husk at anføre medlemsnummer).

SKOVHUSET VED SØNDERSØ Ons., lør., søn- og helligdage kl. 11-17. Åbningstider for café og butik følger udstillingerne.

UDSTILLINGSENTRÉ

12. august - 8. oktober 2017 4 med farve

Kontakt

SKOVHUSET VED SØNDERSØ Center for Kunst & Kultur Ballerupvej 60, 3500 Værløse

Tlf.: Udstilling/kontor: 72 35 61 40 / 41 Telefontid: Man., ons- og fredag kl. 10-12. Mail: skovhuset@furesoe.dk Skovhusets bestyrelsesformand: Henning Bek Mail: sikahb@gmail.com Kunstnerisk leder: Annette Lindroos Mail: anli@furesoe.dk

Værk af Jens Haugen-Johansen

14. oktober - 17. december 2017

Kommende udstilling Streg, farve - værk og vrimmel

ÅBNINGSTIDER

Skovhusets bank: 2310 319 0049 603. Skovhusets CVR: 86488116.

SKOVHUSETS VENNER

Støtteforeningens formand: David Holst. Foreningens næstformand og kontaktperson: Lars Mathiesen, Egekrogen 10 D, 3500 Værløse. Mail: lama72@outlook.dk Støtteforeningens bank: 5472 15 84 340. CVR nr. 34784760.

Almindelig udstilling: 50 kr. pr. person. Medlemmer, børn og unge under 18 år, og skoler i Furesø Kommune har fri adgang. Særudstilling: 70 kr. pr. pers. Medlemmer halv pris.

TRANSPORT

S-tog linie A og H, 12 min. gang fra Værløse Station. Bus 152, 154 E og 500.

Handicapparkering og varelevering på parkeringspladsen foran Skovhuset. Kør ad Søndergårdsvej, Mosevej og ad Stien til venstre ind i skoven.

UNDERVISNING I SKOVHUSET

Skolen for Kunst, Design & Arkitektur (for børn) Tilmelding til skolens kurser hos: Ingrid Barsballe: ingridbarsballe@get2net.dk eller Dot Boye: dotboye@mail.dk Skovhusets Skoleservice (for skoler og dagsinst.) Bestilling af omvisning og workshop hos: Dot Boye: dotboye@mail.dk eller Ingrid Barsballe: ingridbarsballe@get2net.dk (Gratis for skoler og daginst. i Furesø kommune) Grafisk Værksted (for voksne) Tilmelding til grafikkurser hos: Grafiker Gunnar Nielsen: gunnargrafik@hotmail.com

Folkeuniversitetet i Skovhuset (for voksne) Tilmelding til kurser i kunsthistorie hos: Folkeuniversitetet i København: www.fukbh.dk

Kommunikationsansvarlig: Camilla Kjelds Tel. 72 35 61 41(Se tlf.tid). Mail: cak@furesoe.dk

www.skovhus-kunst.dk - www.facebook.com/skovhuskunst

SKOVHUSNYT ISSN 0108-4828.

DEADLINE : Tirsdag 29. august 2017

Udkommer: 4 gange i 2017. Tryk: PE Offset Varde. Oplag 1.200 stk. Næste nummer: Udkommer omkring 1. oktober 2017

Redaktionsudvalg Finn Søholm, Birthe Bisgaard-Liljestrand, Annette Lindroos og Niels Plum

16

REDAKTØR og ANNONCER Niels Plum: Tlf. 41 61 40 04 Mail: plum.photo@get2net.dk Stof modtages digitalt: cak@furesoe.dk Billedmateriale i jpg-format - 300 dpi. NB: En SkovhusNyt-side er 25 cm høj - A4 er 29,7.

Skovhusnyt nr. 3/2017 35. årgang  

Skovhusnyt nr. 3/2017 35. årgang er Skovhusets udstillingskatalog/medlemsblad i forbindelse med udstillingen "Farvevandringer" med "4 med fa...

Skovhusnyt nr. 3/2017 35. årgang  

Skovhusnyt nr. 3/2017 35. årgang er Skovhusets udstillingskatalog/medlemsblad i forbindelse med udstillingen "Farvevandringer" med "4 med fa...

Advertisement