Page 1

SkovhusNyt Nr. 1 / 2018 - 36. årgang - udstilling nr. 324

SKÆRINGSPUNKT 13. januar - 4. marts 2018


Klummen

Kalender

Vi kender det formentligt alle sammen! Når vi hører ordet skæringspunkt dukker fornemmelsen af forandring, overgang, evaluering og ikke mindst noget ultimativt op. Det sætter tankerne i gang. For hvad skærer hinanden? Og hvad nu?

JANUAR

At have fået jobbet som leder af Skovhuset er et essentielt skæringspunkt i mit liv både kunstfagligt og personligt. Det er en særlig fornemmelse, at jeg hver dag finder inspiration i at forcere den glatte trappe med blade i årstidens farver, knasende bog, der vinkler ens fodfæste og en trinhældning, der udfordrer tyngdekraften mens jeg tænker………NU falder jeg!

Lørdag - søndag 6. - 7. januar Kl. 11-17. Fri entré.

Også Skovhuset står på mange måder ved et skæringspunkt. Med ny leder følger nye idéer, der kæmper om at komme først og der ruskes op i sædvaner. Lige om lidt er bestyrelseskonstellationen ny med opgradering af medlemmer, naturlig rotation og nye politikere. Efter års hårde prioriteringer er økonomien konsolideret og der er plads til nye initiativer i 2018. Jeg vil have et skarpt øje på talkombinationer og på hvordan Skovhuset kan skabe merindtægt og ikke mindst merværdi. Indsatser inden for markedsføring er et middel til at komme videre fra dette skæringspunkt. En slags identitetsøvelse og selvransagelse. Hvad er Skovhusets selvopfattelse? Hvordan ønsker vi udefrakommende skal tænke om Skovhuset? Og hvor og til hvem skal vi profilere os? 2

Lørdag 6. januar 2018 kl. 11 Elevudstilling Skolen for Kunst, Design & Arkitektur udstiller elevernes værker fra 2017. Se side 12

Jeg kan afsløre så meget, at der foruden annonceringer i kunsten.nu og Politiken er tanker om en ny visuel identitet til tryk og online. På kunstsiden arbejdes der på en ny udstillingsprofil og der skydes en ekstra årlig udstilling ind med fokus på yngre samtidskunst. Events som talks, musik og foredrag vil afspejle den nye profil. Et første tiltag i marts og april er et samarbejde med gymnasieelever fra Marie Kruses Gymnasium i Farum, som skal kuratere en udstilling i det lille udstillingsgalleri kaldet Stensalen. Eleverne skal gennemgå alle faser fra idé til udstilling og får således input til fremtidens iværksætteri. Jeg håber at alle omkring Skovhuset vil turde gøre fodfæstet usikkert og udfordre husets tyngdekraft. Kun på den måde krydser vi dette skæringspunkt i fællesskab. Årets skifte kan måske hjælpe os lidt på vej. God fornøjelse med det første SkovhusNyt i 2018 og velkommen til kunstudstillingen ”Skæringspunkt”. GODT NYTÅR Af Annette Lindroos, Skovhuset

Tors. 11. jan. kl. 15.30 Ekstra kunstudflugt til Panum med Skovhusets Venner Se side 11 Lørdag 13. januar kl. 15 Fernisering ”Skæringspunkt” Se side 3 Søndag 28. januar kl. 15 Kunstcafé ”Skæringspunkt”

FEBRUAR Tirsdag 27. februar kl. 19.30 Generalforsamling Skovhusets Venner Se side 10

MARTS Søndag 4. marts kl. 17 Udstillingen ”Skæringspunkt” slutter Lørdag 10. marts kl. 15 Fernisering ”X=X” Se side 16

Forsidebillede Ninne Nielsen "Tulipaner i vase", 2017 Olie på lærred, 60 x 80 cm


Fernisering

SKÆRINGSPUNKT Lise Tuxen, Hanne Ida Helstrup, Ninne Nielsen, Lars Waldemar og Birgitte Ramskov

Lørdag den 13. januar kl. 15 Åbning ved kunstnerisk leder Annette Lindroos

NYT

Hanne Rude Petersen og Svend Solvig blev på årets julemøde for de frivillige i Skovhuset valgt til nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg hedder Hanne Rude Petersen, er uddannet farmaceut og har arbejdet som sådan i 40 år - de seneste 13 år på LEO Pharma i Ballerup. Jeg har altid været meget glad for og stolt af min uddannelse, som hører under det naturfaglige område. Som farmaceut arbejder man under regulativer og lovgivning, hvor der ikke er de store muligheder for kreative og personlige aftryk på det daglige arbejde. Så de kreative sider har jeg udfoldet i min fritid. Både min mand Nils og jeg har altid været meget interesserede i kunst og kultur, og vi har i alle årene været abonnenter på Det Kongelige Teater og Torsdagskoncerter samt medlemmer af mindre musik- og teaterforeninger, herunder vores lokale teaterforening Undergrunden. I lokalområdet har jeg i mange år siddet i bestyrelsen i Hareskovby Medborgerforening og været medlem af aktivitetsudvalget samt deltaget aktivt i forbindelse med det årlige arrangement Kunstens Dag. Jeg mener, det er vigtigt at støtte op om og medvirke i lokale aktiviteter og tiltag inden for kunstneriske og kulturelle områder, og jeg håber at kunne bidrage positivt i bestyrelsesarbejdet for Skovhuset. Jeg hedder Svend Solvig og bor i Taarbæk og er uddannet sociolog. Jeg har været Skovhusven i 2 år og her fra i sommer også vært. I de seneste 30 år har jeg puslet lidt med tegning og maling, og som pensionist har jeg stadig lyst - og nu også tid til - at arbejde på frivillig basis med dette emneområde. Kunstens muligheder og centrale placering i samfundet er i stigende grad vigtig. Så derfor ønsket om at bidrage til bestyrelsens arbejde. Mit professionelle arbejdsliv har især været koncentreret om uddannelse, og i den forbindelse har jeg siddet i et stort antal råd og udvalg, som bl.a. rådgav ministeriet, og hvor man bl.a. forhandlede uddannelsernes indhold i forhold til arbejdsmarkedets krav. Vision, projektudvikling/afvikling, forhandling og fundraising har været centrale elementer.

3


SKÆRINGSPUNKT Hanne Ida Helstrup, Ninne Nielsen, Birgitte Ramskov, Lise Tuxen og Lars Waldemar

De fem kunstnere på udstillingen ”Skæringspunkt” har tilknytning til mange forskellige egne i Danmark: Hirtshals, Esbjerg, Sønderborg og Bagsværd. De har gennem årene, i indbyrdes kombinationer, udstillet flere steder i Danmark. For alle kunstnere gælder en interesse for samspillet mellem deres kunst og udstillingsstedets arkitektur og for farver og kulørers udtrykskraft, som spiller fra dramatiske farver til sofistikerede milde farveudtryk.

4


Hanne Ida Helstrup Hanne Ida Helstrup er grafiker og uddannet ved Det Fynske Kunstakademi i årene 1987-1992. Kunstnerens foretrukne teknikker er klassisk ætsning og unika grafik, som raderes med boremaskine, dremel og rystepudser i plexiglas, hvorefter værket sværtes ind og indrammes med lidt luft mellem glas og bagbeklædning. Gennem disse teknikkers forskellige særkende opnås en dybdevirkning i billedet. Stregens styrke, karakter og rytme i samspil med fladens toner, der kan være varierede eller stærkt afgrænsede. Motivmæssigt bevæger Helstrup sig i mødet - eller skæringspunktet - mellem natur og kultur, og antyder ofte en ensomhed og dramatik i sine billeder, uanset om det er landskaber eller selvbiografiske fortolkninger. Billederne kredser om eksistentielle spørgsmål som identitet, længsel og melankoli, der kommer og går, som en gentagende, monoton tilstand. På udstillingen vises værker fra fem serier, hvoraf to nævnes her: ”Pløjemarker” er Heltrups nyeste serie med stregog akvatinteætsninger og store unika-værker på plexiglas. Serien er i sort-hvide nuancer med et mennesketomt marklandskab med plovfurer og hjulspor som gennem-

gående motiv. Værkerne er kontrastfyldte i spændet mellem hvid og sort, mens ætsningerne har flere mellemtoner og detaljer. Men hvorfor lige en pløjemark kunne man spørge? Ifølge Helstup sletter og udraderer ploven forgangne spor og skaber grobund for noget nyt. Tidligere afgrøder nedbrydes og der klargøres til nye. En tilbagevendende cyklus, der ligesom tidevandet kommer og går. Sporene peger på én gang tilbage, men er også fremadrettede. De gemmer på en historie, en fortid, som kun lige får lov at komme til syne, for siden at slettes eller bare camoufleres. Uvejrets komme og Det faldende menneske er en selvbiografisk skæbnefortælling i et blå-sort landskab med en orange figur – en dukke og et barn med dukke. Den orange figur er en stregætsning, skåret ud og lagt ind i landskabet mellem to lag raderinger i plexiglas. Dukken, som er en foræring, er kunstnerens mors allerførste dukke – hendes biologiske mor, som hun aldrig nåede at møde. Barnet symboliserer kunstnerens mor, mens dukken symboliserer kunstneren selv. Begge befinder sig i det øde landskab. Moderen ser på dukken fra ryggen (fordi hun aldrig fik sit barn at se) og kaster den fra sig. Et hjerteskærende motiv.

” Uvejrets komme”, 2015. radering/ætsning. 75 x 100 cm

5


Ninne Nielsen Omkring sin hjemegn ved Hirtshals finder Ninne Nielsen en rigdom af motivinspiration til sine malerier. Det kan være fascinationen af landskabet, hvor bakkerne og klitternes kurver ses i årstidens lys i evig forandring. Siden tiden på Det Kongelige Kunstakademi i 1970´erne har Ninne Nielsen arbejdet med opstillinger af dagligdags ting, også kaldet ”stilleben”, fx et bord med dug, blomster, skål og frugter, som er stiliserede i kompositioner af rene flader. Et nyt tiltag er fortolkninger af blomstermotiver i monumentale størrelser kombineret

6

med stiliseret ornamentik, hvor farvefladerne oftest er fyldt med mættede kulører. Som forlæg benytter Ninne Nielsen fotos, som beskæres, farvejusteres, stiliseres og samples ved hjælp af computerprogrammer. Herefter overføres motivet på lærred eller papir og viderebearbejdes med oliefarver eller oliepastel. Arbejdet ved det store paletbord med at blande farver og lade disse komme til udtryk på lærredet i dialogen mellem kunstner og motiv, er det vigtigste for Ninne Nielsens kunstneriske proces.

“Foranderlighed”, 2017 Olie på lærred. 60 x 80 cm


Birgitte Ramskov HAIKU, der er en gammel japansk digtart og kan oversættes med `billeddigt´, indgår i titlen på Birgitte Ramskovs nye installation til Skovhuset ”Haiku i kulør”. Ramskovs billeder er ofte inspireret af haiku-digtets koncentrerede og poetiske form, hvor ordet eller begrebet `billeddigt´ ofte dukker op som en association hos kunstneren. En association, der er så stærk at det føles som om hun selv har opfundet det. De digte, som kunstneren holder mest af, og den billedskabelse, hun bedriver, har det tilfælles, at de er åbne overfor stemninger og associationer. I arbejdsprocessen er hun optaget af, at selv den mindste berøring med penslen på billedfladen åbner for en strøm af tankeassociationer. Selv den mindste antydning af farve på hvidt papir skaber stemninger og billeder.

“Sol er oppe” A + C, 2012. Akvarel/grafit. 147 x 21 cm

Interessen for den menneskelige perceptions grænser i billedskabelsen – og i billedaflæsningen - er ifølge kunstneren den mest eksistentielle drivkraft til at arbejde med billeder. Et aftryk fra tiden på det Kongelige Danske Kunstakademi hos professor Helge Bertram, der netop interesserede sig for perception. Som i Haiku-digtet søger Ramskov et udtryk med størst mulig ekspressivitet og præcision. Billedserien ”Haiku i kulør” er en installation af store og små akvareller, der primært er udført i akvarel og tusch for at udnytte papirets særlige kvaliteter. Hver enkelt akvarel tænkes at hvile i sig selv, men griber alligevel visuelt fat i sine nabobilleder og skal indvirke mentalt og fysisk på beskueren, så det føles vigtigt at være i rummet og mærke egen krop og sansning. Billederne kan opleves som sammenhængende serier, men er samtidig skabt til at leve et sololiv.

7


Lise Tuxen Lise Tuxen er uddannet på Arkitektskolen i Aarhus. Hendes abstrakte malerier tager som oftest afsæt i den rå og barske, nordiske natur. Gennem Tuxens kraftige penselstrøg og den stærke kolorit krydret med små pauser fornemmer man hendes søgen efter noget oprindeligt. I hendes tænkte landskaber indgår horisontlinjen som en vigtig del af værket - enten som en gennemskærende linje, der omdanner jorden til intethed eller som en luftig streg, der lader de to elementer smelte sammen. Disse abstrakte landskaber optræder som flade malerier med fixpunkter placeret centralt i billedet. I andre værker domineres fladen af perspektivlinjer, der mødes i skæringspunktet et sted ude i horisonten. Skæringspunktet er helt konkret netop der, hvor to linjer mødes og skærer hinanden, inden de går videre i hver sin retning.

8

Lise Tuxen har i mange år arbejdet med olie, men har de senere år koncentreret sig om akrylmaleriet. Det skyldes udelukkende den kortere tørretid, færre lugtgener og den nemmere transport under udlandsrejser. Da hun også arbejder med hurtige strøg, gør det hendes udtryk mere direkte, og hun opnår en stærkere umiddelbarhed i sine værker. I mere end 30 år har Lise Tuxen arbejdet med arkitektfaget og samtidig deltaget i både solo – og gruppeudstillinger i ind- og udland. I dag koncentrerer hun sig fuldtids om maleriet, og man aner, at de lige linjer og strenge flader, er opløst i farverige og løsere strøg.

“Stærene letter”, 2017. Akryl på lærred. 100 x 100 cm


Lars Waldemar Lars Waldemars kunstneriske virke kan karakteriseres som naturfortolkning. Når kunstneren iagttager natur forsøger han at finde frem til det der gør, at et givent objekt virker naturskabt. Han prøver at dissekere objektet og står tilbage med strukturer og byggesten, der er essensen af natur i dette objekt. Med disse strukturer og byggesten skaber han sine værker. Ikke som en gengivelse af det sete, men som en fortolkning, der ofte indebærer at observationer af forskellige objekter blandes og bringer noget nyt med sig. Man kan kalde processen for en form for redesign af naturen. Lars Waldemars objekter kan både opfattes rent æstetisk og som en kommentar til forhold omkring natur og eksistens. Denne kommenterende side af værkerne understreges ofte ved at skulpturerne placeres i deres eget rum

“Objekt i kasse”, fedtsten/træ. 20 x 20 x 16 cm

i form af glas, æsker mm., samt ved materialevalget. En figur vil have en vidt forskellig virkning afhængig af, om den laves i fx kalk, træ eller metal. Endeligt kombinerer Lars Waldemar ofte forskellige materialer i værkerne eller bruger materialer, der i sig selv har en form for historiefortælling eller modsætningsforhold til motivet og naturen. I relation til udstillingens titel ”Skæringspunkt” kan man sige, at Lars Waldemars værker eksisterer i skæringspunktet mellem den rendyrkede natur og den rendyrkede kultur. Et skæringspunkt, der ifølge Lars Waldemar opleves kraftigst og bliver mest interessant, når man befinder sig der hvor der enten er et fravær af enten naturen eller det kulturstabte.

9


Generalforsamling Skovhusets Venner Der indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling:

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30 i Skovhuset ved Søndersø Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne, der ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skrift- ligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Eventuelt indkomne forslag offentliggøres på hjem- mesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. 5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens forslag. 6. Valg af formand. (David Holst kan ikke genvælges iflg. vedtægternes § 5.) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Pia Jensen og Lars Mathiesen er på valg og er villige til genvalg. Finn Søholm kan ikke genvælges iflg. vedtægternes § 5. Bestyrelsen anbefaler, at den nuværende bestyrelsessuppleant Ella Ulbak træder ind i bestyrelsen i stedet for Finn Søholm. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Hanne Winther er på valg og er villig til genvalg. Lars Braun og Hanne Gry erklærer sig som kandidater til posten som bestyrelsessuppleant. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Troels Raadam er på valg og er villig til genvalg 10. Eventuelt 11. Bortlodning til medlemmer af indkøbt kunst, bøger m.v. Kun medlemmer med stemmeret kan deltage i bortlodningen. På generalforsamlingen træffes beslutningerne ved simpel stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal. Indkaldelsen kan også læses på Skovhusets hjemmeside www.skovhus-kunst.dk under Skovhusets Venner.

Udlodning af kunst Ved Skovhusets Venners generalforsamling d. 27. februar 2018 udloddes som sædvanlig den kunst, der er indkøbt på udstillingerne i 2017. Der bliver trukket lod blandt alle medlemmer om de indkøbte værker. Man kan dog højst vinde èn gang. Fra 1. februar 2018 kan man se de mulige gevinster på www.skovhus-kunst.dk på Skovhusets hjemmeside under Skovhusets Venner. Her er det også muligt at prioritere sine ønsker om gevinst, hvis man skulle blive udtrukket. / Finn Søholm 10


Årstidens Hvedekorn når jeg blir stor skal jeg ha en elevationsseng jeg skal selv bestemme om jeg vil være oppe eller nede så kan jeg bare blive i den og køre op og ned Benedicte Skjalholt Benedicte blev årets lyrikdebutant fra ”Hvedekorn”, og mere enkelt og kortfattet kan ønsker vel ikke udtrykkes. Og vi kan vist alle sammen være med på tanken om de mange muligheder, der åbner sig. Benedictes lille digt er samtidig nr. 25 i serien af digte fra tidligere årgange af ”Hvedekorn.” Ofte har de været ledsaget af en illustration af en grafisk kunstner. Det sker også denne gang med Henry Heerups sprudlende forside fra Hvedekorn nr. 5, 1956. / Finn Søholm

Lidt af hvert Kunstudflugt - Udsolgt SV har planlagt en ny tur til Panum torsdag den 11. januar 2018 for alle dem på ventelisten. Læs mere: www.skovhus-kunst.dk/SkovhusetsVenner Skovhushilsner fra Beth og Britta, SV

Kunstrejse Skovhusvennernes kunsttur i 2018 går til Hamburg og Nordtyskland. Afrejse 27/8. Hjemkomst 31/8 2018. Fuldt program i næste SkovhusNyt.

Efterlysning af duer SkovhusNyt uddeles enten med post eller med “duer”. I vintertiden er nogle duer trukket sydpå, og for at udfylde disse huller efterlyser jeg reserveduer. Skulle du have lyst og tid til at afsætte nogle timer til udbringningen af SkovhusNyt bedes du kontakte undertegnede, med oplysning om din adresse, så evt. omdeling kan finde sted i dit lokalområde. Mvh Arne Mørkeberg, SV

Vægmaleri 1981. Udsnit.

Hamburg Kunsthalle

Kontakt: arnebrittamoerkeberg@gmail.com

Skovhusets Venner Kontingent: 350 kr. årligt. Pensionister og unge under uddannelse: 250 kr. Indmeldelse og betaling ved Skovhusets skranke eller Netbank kontonr. 5472 15 84 340 Spørgsmål kan stiles til Pia M. Jensen - mail: pmj68411@gmail.com - tlf. 29 89 63 43 11


Billedskolens Elevudstilling Skolen for Kunst, Design & Arkitektur Elevudstilling lørdag den 6. til søndag den 7. januar 2018 - begge dage kl. 11.00-17.00

Fernisering lørdag d. 6. jan. kl. 11.00 •

Formand for Skole- og Ungdomsuddannelse Henrik Poulsen åbner udstillingen

Kl. 12.00-14.00 workshop i skolens lokaler med skolens undervisere Birgit Brandt og Karen Serena

Gratis adgang begge dage. Alle er velkomne.

Maleri og Grafik, 2017

Fotos: Karen Serena

Skoleservice Skovhusets Skoleservice

Inviterer din klasse/børnegruppe til omvisning og workshop i udstillingen: “Skæringspunkt”

13. januar - 4. marts 2018

Værk af Lise Tuxen

Skovhusets Skoleservice EFTERLYSER frivillige formidlere 12

Tilmelding Ingrid Barsballe: ingridbarsballe@get2net.dk eller Dot Boye: dotboye@mail.dk Der er stor søgning på Skovhusets Skoleservice. Skolerne er meget interesserede i at booke omvisning, men desværre er vi efterhånden for få til at løfte opgaven, så vi må sige nej til for mange. Det er vigtigt for Skovhusets eksistens, at vi når ud til de yngre grupper af

kunstinteresserede og her er skoleservice en mulighed. Hvis der er interesserede blandt Skovhusets værter eller medlemmer, kan I kontakte Ingrid Barsballe eller Dot Boye for mere information. Se mailadresser over denne rubrik.


Lars Bukdahl, Grete Balle, Benedicte Skjalholt og Finn Søholm

1. Pristagere. 2. Digtoplæsning. Fotos: Peter Bilby

Siden sidst

Trængsel i Skovhuset til årets prisuddeling

Blandt årets debutanter i tidsskriftet Hvedekorn i 2016 havde redaktøren Lars Bukdahl på forhånd udvalgt 6 lyrikere. Skovhusets Venner pegede på Benedicte Skjalholt - født 1997 - som årets digterdebutant. Hende gav Lars Bukdahl markante ord med på vejen, og efter pausen leverede alle fem digtere fine oplæsninger af deres lyrik. Det fyldte Skovhus levede godt med i denne nyere digtning, som den udfoldede sig ved bredden af Søndersø. Begge taler og billeder fra dagen kan ses på skovhus-kunst.dk under Skovhusets Venner / Kunstner og lyrikpris 2017. / Finn Søholm, Skovhusets Venner 1. Rådhus. 2. SVstand. Fotos: Jesper Christensen

Søndag d. 1. oktober var der uddeling af Skovhusets Venners to årlige priser. De er på hver 5.000 kr. Årets kunstner blev Grete Balle. Finn Søholm fra Skovhusets Venner motiverede valget af Grete Balle, som havde sin 90 års udstilling i 2016. ”Sidste år var hele huset fyldt op med dine værker. Farvesprælske malerier, som trak spor tilbage til Cobramalerne og deres kunstsyn, tekstiler og vævninger, som kom fra en anden verden og skulpturelle genstande af magisk tilsnit. Tak for det. Vi nød det!” En særlig oplevelse var det at se 4 generationer af Balle-familien på forreste række!

Furesø Kultur- og Foreningsfestival 2017

Festivalen fandt sted 7. okt. samtidig med åbningen af det nye rådhus i Furesø. Skovhuset/Skovhusets Venner (SV) deltog med en stand. Vores stand blev pænt besøgt af 94 gæster, som kiggede forbi i løbet af de timer, standen var åben, heriblandt en del af kommunalpolitikerne. SV havde lavet en lodtrækning blandt de besøgende,

Støtteforeningen Skovhusets Venners stand. Fra venstre: Helle Kasarab, David Holst og Karin Klok fra Skovhusets Venner

som meldte sig ind i foreningen i forbindelse med arrangementet. Gevinsten, et billede af kunstneren Karen Serena, blev vundet af Mikael Boutrup, som vil få billedet overrakt ved en lille sammenkomst med Skovhusets Venners bestyrelse den 11. december. / Helle, Skovhusets Venner 13


Siden sidst Fotos: Jesper Christensen > Tina Porsbak >

<

<

Fernisering ...og vrimmel var der. Langt over 100 gæster

Skoleservice

lagde vejen forbi og nød den smukke udstilling “Streg, farve - værk og vrimmel”. I dagene forinden var der travlhed med ophængning af værkerne af Lisbeth Groth-Jensen, Jane Nielsen-Hansen, Jens Haugen-Johansen og JensPeter Kellerman. Alle kunstnerne var tilstede, Annette Lindroos åbnede udstillingen med at takke kunstnerne for et forbilledligt samarbejde med ophængningen. De mange gæster lagde et festligt lydtapet over udstillingen og værterne havde travlt med røde mærker. / Henning Bek, SK

Sprogskolen kom på besøg fredag den 27. okt. De var alle glade for besøget og udover at se udstillingen fik de også fniset af trolden (-ene) :) Workshoppen gik ud på, at lave “cirkler” inspireret af Janes værk med de 18 “sole” på 1.sal. Der blev klippet sol, måne, livshjul etc. - med farver og dekoration efter eget valg og fri fantasi! / Tina Porsbak, Skovhusets Skoleservice

Fotos: Jepser Christensen

Fra venstre: Jens-Peter Kellermann, Lisbet Groth-Jensen, Jens HaugenJohansen, Jane Nielsen-Hansen og kunstnerisk leder Annette Lindroos

Kunstudflugt

Torsdag den 2. november gik kunstudflugten til Panum. En meget passioneret tdl. professor på Tandlægehøjskolen Erik Dabelsteen gennemgik kunst på Panum, som han selv havde været indkøber af. Derfor fik Skovhusets venner mange gode anekdoter om kunsten.

14

/ Britta Mørkeberg, Skovhusets Venner

Kunstcafé

Lørdag 12. nov. De 4 kunstnere fra udstillingen “Streg, farve - værk og vrimmel” fortalte levende og åbent om deres værker, deres inspirationskilder fx mosen, græske myter, geometriske figurer, der varieres i det uendelige, koloristiske mennesker og fugle i vild flugt og samspillet mellem bronze og marmor på baggrund af en antik historie. Dejligt når kunstnerne har lyst og evner at delagtiggøre os i deres kunstneriske verden. / Karin Klok, Skovhusets Venner


Annonceside PåStikkerne.dk Tømrer-, snedker- og malerservice Renovering og nyt

Haveservice Fx. træfældning, klipning og beskæring

Thomas Just Jacobsen

Mobil: 0045 4051 8989 Mail: drums@thomajj.dk

(Skovhusets udstillingstekniker) PåStikkerne.dk Marievej 17, 2740 Skovlunde CVR: 37243639

FROKOST HOS MEDITERRANEO Som noget nyt tilbyder Ristorante Mediterraneo frokost fra kl. 12:0016:00 i hverdage. Her kan I bestille vores lækre italienske frokostretter såsom pizza, pasta, sandwich og salater. “Vi glæder os til at se Jer” 4448 41 41 Ristorante Mediterraneo @ info@mediterraneo.dk Ballerupvej 16 W mediterraneo.dk mediterraneo.vaerloese 3500 Værløse

Gavekort Oplevelse

Gavekort Medlemskab

Den ultimative værtindegave

Giv en julegave, der glæder hele året!!

Er du kørt lidt træt i de traditionelle værtindegaver? Så prøv med et gavekort til Skovhuset.

Hvad får du som medlem af støtteforeningen Skovhusets Venner?

For kun 100 kr. (værdi 125 kr.) får du: • Entrébillet (særudstilling halv pris) • Et nummer af Skovhusnyt til en udstilling i 2018 • Kaffe og kage i Skovhusets hyggelige økologiske cafe med udsigt over Søndersø

• Fri adgang til Skovhusets udstillinger i 2018 særudstillinger dog halv pris * • Fri adgang til ferniseringer og kunstcafeer i 2018 * • En flot bog “Skovhuset ved Søndersø - de første år” • Abonnement på kunstmagasinet Skovhusnyt • Digitale nyhedsbreve • Deltagelse i lodtrækning om kunstværker

En forkælelse der helt sikkert vil skabe glæde!

*

Gælder for hele husstanden

Alt dette for kun 350 kr. og for pensionister og studerende kun 250 kr. Køb gavekortet med værtindepakken eller medlemspakken ved skranken i Skovhusets åbningstider. Gavekortet med medlemspakken kan også købes ved at kontakte medlemsansvarlig Pia M. Jensen, email: pmj68411@gmail.com, telefon 2989 6343 15


Skovhuset ved Søndersø Ballerupvej 60 DK 3500 Værløse MODTAGERFELTET: Modtagerfeltet, 1. linie: De første cifre er medlemsnummer, det andet en intern postfordelingskode. Adresseændringer meldes til Pia M. Jensen: pmj68411@gmail.com (husk at anføre medlemsnummer).

SKOVHUSET VED SØNDERSØ

Besøg Skovhuset

Værk: Åse Højer,

Kommende udstilling

Åse Højer

Cuba I - Eins, Zwei, Drei.. 2013 (grafit, kul, akryl på papir 90 x 180 cm)

Cuba II - Eins, Zwei, Drei.. 2013 (grafit, kul, akryl på papir 90 x 180 cm)

“X = X” 10. marts - 29. april 2018

Kontakt

SKOVHUSET VED SØNDERSØ - Udstillingshus Ballerupvej 60, 3500 Værløse Kontor: 72 35 61 41 Telefontid: Man., ons- og fredag kl. 10-12. Mail: skovhuset@furesoe.dk Udstilling: 72 35 61 40 Telefontid: Ons., lør., søn- og helligdage kl. 11-17 Skovhusets bestyrelsesformand: Henning Bek Mail: sikahb@gmail.com Kunstnerisk og administrativ leder: Annette Lindroos. Mail: anli@furesoe.dk Kommunikationsansvarlig: Camilla Kjelds. Mail: cak@furesoe.dk

Skovhusets bank: 2310 319 0049 603. Skovhusets CVR: 86488116.

SKOVHUSETS VENNER

Støtteforeningens formand: David Holst. Foreningens næstformand og kontaktperson: Lars Mathiesen, Egekrogen 10 D, 3500 Værløse. Mail: lama72@outlook.dk Støtteforeningens bank: 5472 15 84 340. CVR nr. 34784760.

ÅBNINGSTIDER Ons., lør., søn- og helligdage kl. 11-17. Åbningstider for café og butik følger udstillingerne. ENTRÉ Ordinær udstilling: 50 kr. pr. pers. Medlemmer, børn og unge under 18 år, og skoler i Furesø Kommune har fri adgang. Særudstilling: 70 kr. pr. pers. Medlemmer halv pris. TRANSPORT S-tog linie A og H, 12 min. gang fra Værløse Station. Bus 152, 154 E og 500.

Handicapparkering og varelevering på parkeringspladsen foran Skovhuset. Kør ad Søndergårdsvej, Mosevej og ad Stien til venstre ind i skoven.

UNDERVISNING I SKOVHUSET

Skolen for Kunst, Design & Arkitektur (for børn) Tilmelding til skolens kurser hos: Ingrid Barsballe: ingridbarsballe@get2net.dk eller Dot Boye: dotboye@mail.dk Skovhusets Skoleservice (for skoler og dagsinst.) Bestilling af omvisning og workshop hos: Dot Boye: dotboye@mail.dk eller Ingrid Barsballe: ingridbarsballe@get2net.dk (Gratis for skoler og daginst. i Furesø kommune) Grafisk Værksted (for voksne) Tilmelding til grafikkurser hos: Grafiker Gunnar Nielsen: gunnargrafik@hotmail.com

Folkeuniversitetet i Skovhuset (for voksne) Tilmelding til kurser i kunsthistorie hos: Folkeuniversitetet i København: www.fukbh.dk

www.skovhus-kunst.dk - www.facebook.com/skovhuskunst

SKOVHUSNYT

16

ISSN 0108-4828.

DEADLINE DEADLINE: Tirsdag 23. januar 2018

Udkommer: 5 gange i 2018 Tryk: PE Offset Varde. Oplag 1.200 stk. Næste nummer: Udkommer ultimo februar 2018

Redaktionsudvalg Annette Lindroos, Finn Søholm, Birthe Bisgaard-Liljestrand og Camilla Kjelds.

REDAKTØR Camilla Kjelds: Tlf. 72 35 61 41. Telefontid: Man., ons- og fredag kl. 10-12. Stof modtages digitalt: cak@furesoe.dk Billedmateriale i jpg-format - 300 dpi. NB: En SkovhusNyt-side er 25 cm høj - A4 er 29,7.

Skovhusnyt nr. 1/2018 36. årgang  
Skovhusnyt nr. 1/2018 36. årgang  

Skovhusnyt nr. 1/2018 36. årgang er Skovhusets udstillingskatalog/medlemsblad i forbindelse med udstillingen "Skæringspunkt" med kunstnerne...

Advertisement