Page 1

SkovhusNyt

Myte og Magi

Jan Nieuwenhuijs

Nr. 6/13 - 31. 책rgang - 17. okt. 2013 302. udstilling - 26. okt. - 12. jan. 2014


Formandens klumme

Kalender Oktober

Lørdag 26. oktober kl. 15.00.

Fernisering på COBRA-særudstillingen Jan Nieuwenhuijs Myte og Magi Entré kr. 50. Gratis for SV medl. Ved Fernisering er der gratis adgang.

At være frivillig i Skovhuset Uden frivillige, intet Skovhus, så kort kan det vel siges.

Onsdag 30. oktober kl. 19 - 21. Musikaften hvor komponisten John Frandsen fortæller om REQUIEM en messe for levende.

Foto: Niels Plum

De frivillige lægger omkring 2.500 arbejdstimer hvert år i Skovhuset. Det er således ingen beskeden indsats der gøres for at Skovhuset kan præsentere udstillinger og arrangementer af høj Jeg ved fra flere, at det både er alarkvalitet. men, kasseapparat og dankorttermiDet arbejde der ydes værdsættes i høj nal der kan virke skræmmende. Men grad, ikke bare fra bestyrelsens side, også det at skulle til en computer for men også uden for Huset. Furesø at melde sig til at være vært, kan holkommune er meget opmærksom på de én tilbage fra noget, man i virkeden høje grad af organisering af og ligheden gerne vil og har lyst til. med de frivillige. Der kan nævnes værtskoordinatorer, kasseudvalg, Der er flere løsninger på disse udredaktionsudvalg, caféudvalg og fordringer, bl.a. tilstræbes at der altid meget mere. Der arbejdes på kryds og er en erfaren vært på hver pasning, én tværs mellem de forskellige grupper der er dus med alarm, kasse og dankoog hver især lægger de kompetencer rt terminal. Et andet tilbud kan være til, der i den sidste ende får Skovhuset mere kursus eller direkte instruktion til at fremstå som den perle det nu er. i apparaterne. Derfor også mulighed for ikke at være nøglevært og stå med Men, men, men træerne vokser ikke ansvaret for at åbne og lukke Huset. ind i himlen. Det ser ud til at de forventninger der stilles til værterne er Der er brug for alle hænder for at blevet vel rigeligt store. Det har resul- gøre den næste udstilling til en sucteret i at det på de sidste udstillinger ces, og jeg er sikker på de vil være der. Der er brug for dig også. Din hjælp har været mere end svært for værtssættes der stor pris på. koordinatorerne at dække behovet. Den kommende udstilling med CO- Henning BRA maleren Jan Nieuwenhuijs stiller store krav til sikkerheden, og derfor skal der på åbningsdagene være tre værter mod til de mere alminde- Forsiden: “Kæphøjt dyr”, 1952, 80 x 60 cm. lige udstillinger kun to. 2

November

Søndag 10. november kl. 15.00. Kunstcafé med kurator Lars Olesen og Anne Cathrine W. Iversen.

December

Torsdag 5. december kl. 14.00

Kunstudflugt - Statens Kunstværksted

Onsdag 11. december kl. 19.00. Julekoncert - med Undergrunden. - se Musiksiden - side 23.

Lørdag 21. december kl. 10.00.

Børnejuleteater - en familieforestilling fra 3 år og opefter. Teatret ”Svanen” spiller ”Nøddebo Præstegård”. Pris kr. 50 / 75.- for børn/voksen.

Skovhuset juleferielukket fra 16.

dec. til 3. jan. 2014 - begge dage incl.

Januar 2014

Søndag 5. januar kl. 19.00

Nytårskoncer med Klezmermusik og et glas til at sige godt nytår med.

Søndag 12. januar kl. 17.00.

Jan Nieuwenhuijs udstillingen slutter.

Lø. 18. og sø. 19. januar.

Skolen for ”Kunst, Design og Arkitektur” viser elevernes 2013 arbejder.

Lørdag 25. januar kl. 15.00.

Fernisering på Lars Ly og Åke Anderssons udstilling ”RELATIONER kunstudveksling over Øresund”.


Skovhusets Venner byder på en forfriskning 3

Uden titel, ca. 1963. 25 x 15,9 cm.

”Myte og Magi”

Jan Nieuwenhuijs

Fernisering lørdag 26. oktober kl. 15.00.


”Jeg maler som jeg skriver, som jeg ler”

Uden titel, 1946. 16,1 x 20,5 cm. Den hollandske maler Jan Nieuwenhuijs, egentlig Jo- det meste af tiden i sit atelier, hvor han gemte sig for den hannes Theodorus, blev født i Amsterdam i 1922, og leve- såkaldte ”Arbeitseinsatz”, der (tvangs)rekrutterede folk til de og arbejdede i byen til sin pludselige død som 64-årig i at udføre arbejde for nazisterne. Krigsårene medførte ikke 1986. Allerede i teenageårene bestemte han sig, som også broderen Constant, for at blive kunstner og forlod skolen Navnet Cobra, egentlig CoBrA, er dannet som 16-årig for at tage et 3-årigt tegnekursus, som kvaaf begyndelsesbogstaverne for de 3 hovedlificerede ham til at undervise. Under 2. verdenskrig gik stæder, som grundlæggerne af bevægelNieuwenhuijs en kort overgang på Kunstakademiet i Amsen kom fra: Copenhagen, Brussels, Amsterdam, hvor han bl.a. mødte Karel Appel og Corneille, som senere blev en del af Cobra-bevægelsen, men tilbragte sterdam. 4


blot en vis overvågning af den kulturelle scene, som begrænsede kunstudøvelsen, men gjorde det også vanskeligt at skaffe materialer. Det løste mange kunstnere ved at arbejde med de forhåndenværende materialer: Nieuwenhuijs tegnede og malede bl.a. på pap, udklippede billeder fra blade, og på tekstsider revet ud af gamle bøger.

Det gamle grønne knoldeland, 1966. 41 x 51 cm.

De samtidige hollandske kunstnere længtes, som kunstnere overalt i Europa, efter at rejse ud i verden og hente inspiration, se værker af det moderne maleris frontfigurer som Picasso, Braque og Matisse, og især efter at møde ligesindede. Efter krigens slutning vejredes forår overalt og tiden var rig på nyopståede kunstnergrupper og sammenslutninger, som efter de mørke år var ivrige efter at skabe en kunst, der udtrykte samtidens ånd. 16. juli 1948 dannede Jan Nieuwenhuijs sammen med broderen Constant, Corneille, Karel Appel, Anton Rooskens og Theo Wolvecamp Den Eksperimentelle Gruppe i Holland (De Experimentele Groep in Holland), i august kom Eugéne Brands med. I gruppens manifest, formuleret af Constant Nieuwenhuijs, som var gruppens teoretiker, og publiceret i første nummer af deres tidsskrift Reflex, erklærede de krig mod formalismen: Kunsten var blevet fastlåst i et sæt regler som dikterede form- og farvesproget:

Billedet på side 6 og 7: Hane, der går i søvne, 1949. 69,8 x 99,5 cm. 5


6


7


Uden titel, 1955. 53 x 33 cm.

”Kunst er ikke en konstruktion af farver og linjer, men et dyr, en nat, et skrig, et menneske – eller alt dette på én gang”. Kunsten skulle være vital og sanselig, og kunstnerne studerede bl.a. hvordan børn tegnede og malede, eftersom deres kreativitet blev anset som umiddelbar og uspoleret. Som Constant Nieuwenhuijs skrev, kender børn ikke til regler men udtrykker sig frit og spontant. Frisættelsen af maleriet betød ligeledes at det nu i langt højere grad skulle bestemmes af materialerne: Gruppen mente materialerne besad en egen kraft, som var bestemmende for det endelige værk. Fremfor at fremtvinge et motiv skulle kunstneren lade værket forme sig selv spontant og uspoleret – helt i børnenes ånd. I november 1948 rejste Constant Nieuwenhuijs, Corneille og Appel til Paris for at deltage i en konference om avantgardekunst og hér mødte de Asger Jorn og de belgiske digtere og billedkunstnere Christian Dotremont og Joseph Noiret. Den Eksperimentelle Gruppe i Holland havde fra grundlæggelsen næret ønske om såvel at udveksle tanker og idéer som at arbejde konkret sammen med ligesindede ”surrealist-revolutionære” fra Danmark, Frankrig og Belgien. Det blev et yderst frugtbart møde, og manifestet La cause ètait entendu (”Sagen er blevet hørt”) som stadfæstede Cobras dannelse, publiceredes i Paris 8. november. Udgangspunktet for Cobra var at revolutionere kunsten, gøre oprør mod den ”blødhed” som prægede den, og ”bruge vores fantasi til at ændre den” som Jan Nieuwenhuijs udtalte i et 8


Akrobatskibet, 1957. 80 x 70 cm. interview i 1962. I hans optik havde kunstneren pligt til at ”klæde sin tid på”, at udtrykke tidens rytme eller karakteristika:” Vi lever i en tid med frygten for atombomben, de abstrakte viser jer en overfladisk verden”.

terne uoverensstemmelser trak Nieuwenhuijs formsprog i høj grad på en motivverden, som var fælles for Cobras medlemmer: Hans værker myldrer med heste, tyre, katte, ugler og haner, af skikkelser og figurer inspireret af afrikansk kunst, eventyr, Nieuwenhuijs blev hurtigt skuffet mytologi og børnetegninger, og af over Cobra-bevægelsen som han hybrider mellem forskellige dyr og/ mente netop - og stik imod deres eller dyr og mennesker. Uglen, katten manifest - var ved at udvikle sig til og tyren hørte også blandt Picassos rene æsteter, og forlod gruppen al- yndlingsmotiver, en ikonisk kunstner lerede i sommeren 1949 – året efter som Cobramedlemmerne naturligvis dens grundlæggelse. Uanset deres in- nærede en indlysende beundring for,

men også Paul Klee og Juan Miró var vigtige inspirationskilder for især Nieuwenhuijs: Klee og Mirós blå billeder, hvor spinkelt tegnede skikkelser og fantasidyr ubesværet bevæger sig i et tyngdelovsfrit, blåt univers mimes i et værk som ”Het acrobatenschip” (1951). Netop akrobater og andre artister samt dyr fra cirkusmiljøet fascinerede livet ud Jan Nieuwenhuijs. I hans værker optræder ofte figurer, både dyr og mennesker eller hybrider, som ba9


Hane, 1947. 84 x 61,7 cm.

10


Tunesisk Hest, 1954. 43,5 x 57 cm. lancerer med noget i hænderne eller ovenpå hverandre. Akrobaternes opstillinger i formationer, som eksempelvis en kegle, danner undertiden omrids for et ellers non-figurativt maleri. I 1953-54 rejste Nieuwenhuijs i Tunesien, Marokko og Algeriet sammen med hustruen Cornelia – kaldet Cocky. Cocky var uddannet danser, og turnerede med et cirkus.

Såvel cirkusverdenen som Afrika gjorde stort indtryk på Nieuwenhuijs og hans værker er rige på referencer til begge som det bl.a. ses i Tunesisk hest (Tunesisch paard, 1954). Maleriet viser en hvid hest placeret i et næsten sort univers, om den svæver forskellige figurer samt en hovedløs, nøgen kvinde. Hestens krop er deko

reret med simpelt tegnede fisk, dens fine, bølgende hale er oprejst, men det sorte hoved, med forvreden mule, blottede tænder og øjenæblet trukket helt bagud, viser et dyr i angst– måske en henvisning til Picassos ikoniske hest i rædselsværket Guernica. Dette umiddelbart dekorative maleri viser sig ved nærmere øjesyn at være noget ganske andet. 11


Nieuwenhuijs bestræbte sig på at være tro mod manifestet om ikke at lade sine værker være for konstruerede, og at lade værket følge sin egen vej. Han må betegnes som en af de mest surrealistisk inspirerede af Cobra-malerne. Surrealisterne, som også forbillederne Miró og Klee var påvirkede af, hentede inspiration i det ubevidste; i egne drømme og fantasier. Også i Nieuwenhuijs rige produktion af erotiske billeder, med elskende par eller nøgne kvinder, optræder elementer fra det surrealistiske univers: En høne med struttende kvindebryster, eller et kvindehoved af form som en vase, som har bryster og små smilende tårne i stedet for hår. Humoren var en væsentlig medspiller i disse værker, ofte udført i en let, lyrisk streg og i lysende pastelfarver. Ligeledes tro mod det oprindelige manifest lod han i høj grad materialerne spille en hovedrolle: Han eksperimenterede med bl.a. fluorescerende maling, klistrede små glassstykker, perler og fragmenter af spillekort ovenpå sine værker – som ofte var malet på genbrugsmaterialer eller på sider fra gamle bøger og blade. Som nævnt indledningsvis nødvendiggjorde materialemanglen under krigen alternative metoder, men Nieuwenhuijs bibeholdt ”traditionen”. Hans værker er oftest udført i mixed media, hvor han frit kombinerede eksempelvis olie, akvarel, kridt og gouache. Hvor de øvrige Cobra-malere oftest brugte rene farver sat op ved siden af hverandre, og malede motivets omrids med tydelige penselstrøg og med tykke lag farve, var Nieuwenhuijs teknik mere forfinet: Han modulerede ofte farveovergangene med tynde penselstrøg, hvilket især ses i de meget farvemættede og tonede non-figurative malerier i olie. I interviewet fra 1962 fortalte han bl.a. om sin utraditionelle arbejdsmetode hvor han, modsat tidligere tiders kunstnere, begynder med materialerne og farverne – først senere dukker motivet op: ”Jeg maler som jeg skriver, som jeg ler. Derfor maler jeg hele tiden forskelligt, fordi mit humør skifter”.

Uden titel 1954. 25 x 11,5 cm.

12

Anne Cathrine Wolsgaard Iversen, kunsthistoriker


Foto Gunnar Jespersen, 1969 ©Donation Jorn, Silkeborg

Asger Jorn

får næppe en særudstilling i Skovhuset lige med det første. Men Cobra-bevægelsens absolutte hovedfigur kan i de kommende måneder ses på to store udstillinger her i landet. Jorn-museet i Silkeborg - smukt beliggende ned til Gudenåen - præsenterer indtil 8. dec. 2013 Picasso og Jorn i ”Myter og Møder”, en fremragende og overkommelig særudstilling. På Louisiana udstiller Jorn sammen med en anden af 1900-tallets giganter: Jackson Pollock. ”Revolutionære Veje” er udstillingens titel, og den løber fra 15. nov. I år til 23. febr. 2014. I 2014 ville Jorn være blevet 100 år. Det kaster yderligere udstillinger af sig. Finn Søholm

Jan Nieuwenhuijs udstillingen og kataloget er sponseret af:

Gemeente Schiedam (NL) Stichting Gifted Art (NL) Oticon Fonden A.P. Mortensen og Hustrus legat

Kollekolle Rum til dialog Knud Højgaards Fond Augustinus Fonden Knud Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond

Jan Nieuwenhuijs udstillede i Danmark sammen med flere af de øvrige Cobra-medemmer i 1948 og 1966. På hans soloudstilling på Galerie Moderne i Silkeborg i 1971 blev samtlige værker solgt. Kataloget til udstillingen er den første monografi som er skrevet om Jan Nieuwenhuijs. Katalogets måler 23 x 28 cm og er på 96 sider forsiden er delvist trykt med fluorescerende farver. - et meget flot katalog. Kataloget, der er på engelsk og hollandsk, kan købes i Skovhuset Café - pris kr. 150.-. 13


Udgangspunkt Cobra

For tredje gang afholder Skovhuset en udstilling, hvor kunstneren har basis og afsæt i Cobrabevægelsen. Det er en fornem og prisværdig udvikling, som selvfølgelig ikke var blevet til noget uden CHP-museet i Herning som primus motor. Det startede i jan. - febr. 2010 med Mogens Balle – ’Den sansende kunstner’

fortsatte i apr. - juni 2013 med Svavar Gudnason – ’Landskab og abstraktion’ og går videre i okt. 2013 – jan. 2014 med Jan Nieuwenhuijs – ’Myte og Magi’

14

Selv om alle tre kunstnere har befundet sig i periferien af Cobra, har de udgangspunkt i det spontane og uspolerede kunstsyn, som er kendetegnende for bevægelsen. Fælles er blyanten, stiften, penslen eller hvad, der nu førte sig, hen over materialet i umiddelbar og intuitiv vandring. Ud af dette kom en ny måde at anskue verden på. Gudnason og Nieuwenhuijs ser vi i år. Mogens Balle kan vi gense i denne forside-litografi fra Hvedekorn nr. 1. 1960, hvor der er ligeværdige associationer til Gudnasons abstraktioner fra samme periode. Finn Søholm


Årstidens Hvedekorn Råvarer. Vi ved at passionsfrugter ligner regnbuepartikler svøbt i snot på en god dag Jeg er en passionsfrugt der ikke er særlig forkølet til gengæld har jeg hjertesorger helt op i næsen på en god nat og min næse er en regnbue udsprunget fra mit øjes passion for livet og hvorfor er jeg ikke lige til at spise når nu mit smil er sødere end mit blod? Nanna Kornelia debuterede i Hvedekorn nr. 1, 2012, med fire digte. Hun var da 16 år, gik på efterskole og har altid skrevet digte. Og den 28. september 2013 blev hun udnævnt til Årets Skovhuslyriker. Det bliver spændende at se det forfatterskab udvikle sig. Fra debutten bringer vi ”Råvarer”, fyldt med orignale, genkendelige og sprudlende billeder. Finn Søholm

Vi ved at blodappelsiner er sure fordi de har menstruation hvad har det med mig at gøre hvad har det med mig at gøre jeg ved at månen er fuld af løgn jeg tror du er en blodappelsin der er løbet tør for bind og rød har aldrig været din farve så sandt som det er sagt at månen er halv og ædru nok til at køre sig selv i sænk i min indkøbsvogn. Nanna Kornelia

Glemte effekter i Skovhuset

Vi har haft en del glemte effekter liggende i Skovhuset meget længe: bilnøgler, cykelhjelm, fleecejakke og meget andet. Hvis du mener at have glemt nogle af dine ejendele i Skovhuset, kan du henvende dig til værterne i skranken, så de kan checke, om det, du mangler skulle befinde sig i bunken. Efter 31.december 2013 vil ikke afhentede effekter blive bortskaffet. 15


Skovhuset i SenSommerSol

Årets kunstner- og lyrik-debutant hædret lørdag d. 28. sept. I et næsten fyldt Skovhus løb det traditionelle arrangement af stabelen. ”Skovhusets Venner”udnævnte Årets Skovhuskunstner, som blev Lotte Agger. Via dias genså man hendes forunderlige billeder, og Finn Søholm fra Vennerne motiverede valget. ”Det har været en oplevelse at vandre rundt i dit univers af maleri, fotografi og kreativ konstruktion.” ”På forunderlig vis er du i stand til at fremkalde de samme tvetydige og stemningsmættede indtryk, som den banebrydende filminstruktør David Lynch fik frem i sine skildringer af Twin Peaks i 90’erne”. Det blev den kun 18 årige Nanna Kornelia, som skrev sine vindende digte som 16 årig. Redaktør/skribent Lars Bukdahl motiverede valget af årets ”Det smager af mer’,” sagde Lars Bukdahl. Skovhuslyriker blandt sidste års debutanter i Hvedekorn. Derefter læste alle de nominerede, fremmødte lyrikere hver 3-5 digte op for forsamlingen. Tyst alvor, hviskende underfundighed og overdådig humor holdt publikum i ånde. Enkelte kunne mest anes ! De to priser er på hver 5.000 kr. Den årlige kunstner- og lyrikerudnævnelse er blevet et uhøjtideligt og underholdende arrangement. Finn Søholm Talerne til de to pristagere kan læses på www.skovhuskunst.dk, under rubrikken ”Skovhusets Venner” .

2 foto Gunnar Nielsen

Siden sidst

Spændende “Trippleprint” i Skovhuset Grafiske Værksted, hvor Lene Leveau, Inge Albretsen og Gunnar Nielsens grafikplader trykkes til eet tryk. 16

Ferniseringen af “Midt i Correnpondancen” blev et tilløbsstykke og blev meget interessant og spændende p.g.a Per Kattrups og Lene Leveaus fine indlæg


Skovhusets Venner 6 dage i Krakow 17. -22. sep. 2013

Hjemme fra en meget vellykket rejse til Polens gamle hovedstad Krakow er det tid til at sige tak til turens planlæggere Troels, Jens Ludvig og Helle. At turens danske arrangør, Peter Paulsen 65-rejser, havde ”kapret” Dorotka Prochorska fra Poznan som lokalguide, gjorde ikke rejsen mindre vellykket.

Man overvældes fra første dag af det væld af skønhed, majestætiske bygninger og ekstremt lange historie, byen byder på. Stående på Rynek Glowny, markedspladsen fornemmer man storheden, pulsen og historiens vingesus samtidig med, at pladsens mange cafeer giver mulighed for en behagelig pause i dagens travle program. Allerede i 1200 tallet fastsatte man torvets størrelse til 200 x 200 meter, så der er plads til klædehallerne Sukiennica med indkøbsnicher i stueplan og galleri på 1. sal midt på pladsen. Maria kirken Kosciol Mariacki er pladsens skønhed med dens to tårne med symmetrisk base men forskellig i højde. Det gotiske spir med den gyldne krone var byens vagttårn med trompetister, som skulle advare byens indbyggere i tilfælde af brand eller fjendtligt angreb. Også i dag må vagterne være årvågne med hensyn til brand, men må også hver time blæse en gammel hymne for at markere dagens time. Polens største kunstværk er kæmpealteret fra 1489 skabt af kunstneren Veit Stoss på polsk Wit Stwosz. Skåret i lindetræ med en central del med fire vinger, to stationære og to oplukkelige. Åbnet af en nonne afsløres for os et relief med den afmægtige Maria forneden, mens den øvre del viser kroningen af Maria af den hellige treenighed. Kirkens indre stil og udsmykning er så overvældende, så øjet har svært ved at finde hvile. Polens 3 kendte kunstnere Mehoffers, Wyspianskis og Matejkos gotiske glasmosaikker over indgangspartiet er et studie i glaskunst.

2 fotos af Kirsten Staff

Vi må ile til Wieliczka Saltminen 15 km fra Krakow med dens 950 trin fra dagslyset til 327 meters dybde. En overvældende og også anstrengende rejse ned i jordens indre kostede både kræfter og udholdenhed, men det var møjen værd. Man imponeres af omfanget af trapper, gallerier og den udholdenhed datidens mænd har måttet udvise for at kunne frembringe det uundværlige mineral. Den underjordiske kate-

dral The Chapel of St Kinga med Højalter, Pave John Paul II, og statuer frembragt af salt udskåret af 2 brødre findes i 90 til 100 meters dybde og tager pusten fra selv de mest garvede turister. Vi vandrede fra det ene betagende sceneri til det andet og indtog derefter en velfortjent frokost i den lokale restaurant. Nationalmuseet med polsk kunst gennem tiderne fortæller én, at kubisme, symbolisme og flere af de andre ismer har spredt sig fra den ene ende af Europa til den anden og giver Aha oplevelser til den interesserede gæst. Jagiello Universitetets klosteragtige gård med klokkespillets figurer giver sindet ro. Der er i dag over 458 højere læreanstalter i Polen, og landet er stolt af sine videnskabelige resultater på internationalt plan. 23 % af landets indbyggere er i alderen 15 – 29 år, hvilket betyder, at det polske samfund hører til blandt de yngste i Europa. Med et besøg på Wavel borgen afsluttede vi lørdagen i strålende sol. Den gotiske katedral påbegyndtes i 1320, og den, vi ser i dag, er altså den tredje fra 1364. Siden er den blevet udbygget, nye kapeller er blevet tilbygget, og selve katedralen er blevet højere. Indvendig er kirken beklædt med 365 gobeliner, et for hver dag. Det fører for vidt at beskrive alle de kapeller og nicher kirken rummer, men den hvide Carrara marmor sarkofag af den unge Dronning Jadwiga Jagiellon og hendes skæbne med en 15 år ældre ægtemand bragte næsten tårerne frem i mangt et øje. Man spiser godt og meget i Krakow, så vi led ingen nød. Spændende restauranter, underholdning med Kletzmer musik i Synagoga Wysoka, Ukrainsk folkemusik og et af de mest spektakulære måltider i restaurant Ogniem i Mieczem var med til at forhøje stemningen og indtrykket af et land, som de færreste måske endnu betragter som et turistland. 23. september 2013 Karen Kofod-Jensen

17


Undervisning i Skovhuset Skovhusets Skole for Kunst Design og Arkitektur “Arkitektur og design”

“MAL”

”TEGN”

trafikkens rum. v. arkitekt Lotte Raabo Larsen. Start tirsdag 7. januar 2014, derefter 8 tirsdage kl. 15.00 – 17.25 (undtagen uge 7 vinterferien).

v. billedkunstner Birgit Brandt.

v. billedkunstner Jane Maria Petersen

Start mandag 6. januar 2014, derefter 8 mandage kl. 15.00 – 17.25 (undtagen uge 7 vinterferien).

Start onsdag 8. januar 2014, derefter 8 onsdage kl. 15.00 – 17.25 (undtagen uge 7 vinterferien).

HOLD 1: Vi ser på, hvordan vi kommer rundt i byen, på gå-ben, cykel, i bil, tog, bus, metro, skibe og fly.

HOLD 2: Vi skal eksperimentere med at male med akrylmaling på gamle brædder, fabrikere små folde-ud-billeder, male portrætter på lærred og papir og mange andre ting, der falder os ind. Inden arbejdet går i gang udarbejdes der som regel tegnede skitser.

HOLD 3: Tegneundervisningen er tilrettelagt så at der kan tegnes på alle niveauer. Kurset henvender sig til alle tegneinteresserede, du skal bare have lysten!

Vi ser på, hvordan trafikken former vores byer. Vi designer vores egen togvogn. Hvordan skal det være at rejse med tog. Med kamera i hånden tager vi ud og undersøger forskellige trafikknudepunkter i København”. Ovenstående foto fra “Skovhusets design - og arkitekturelever foto-tur til København 12. marts 2013. Her ved Bjørn Nørgaards Bispebjerg Bakke, hvor eleverne varmede sig på sydsidens varme mursten. Eleverne fotograferede mønstre og arkitektur og gik en tur gennem gennem det grønne landskab mellem bygningerne. Foto: Lotte Raabo Larsen.”

Undervejs undervises i farveblanding, at skelne mellem kolde og varme farver, at placere farverne rigtigt i maleriet. Der arbejdes med forskellige maleteknikker og værktøj. Hver undervisningsmodul indledes med en bunden opgave, derefter er der mulighed for at arbejde med selvvalgte opgaver.

Som sædvanlig kommer vi vidt omkring med forskellige måder at tegne på – med forskellige typer papir, størrelser og tegneredskaber. At tegne er sjovt og et vigtigt element i billedkunsten som helhed. Tegningen kan være det helt skitseagtige til det meget gennemarbejdede. Undervisningen veksler mellem stillede opgaver og mere frie tegneaktiviteter, der tilgodeser den enkelte elevs lyst og mod til at afprøve nye måder at tegne på.

Tilmelding af 8 - 16 årige børn eller unge på mail til Dot Boye: dotboye@mail.dk eller Ingrid Barsballe: ingridbarsballe@get2net.dk. Pris kr. 800.- pr. hold. Se www.skovhus-kunst.dk for mere information. 18


Undervisning i Skovhuset Folkeuniversitetet ved Niels Marup GRUNDKURSUS

Start tirsdag 4. feb. 2014 kl. 10.15 - 12.00 Fra den italienske renæssance til nyklassicismen (1400-1800) (modul 2) I 1400-tallet opstår med Firenze som centrum et nyt tankesæt og dermed et helt nyt verdensbillede, som får stor betydning for malerkunst og arkitektur. Med opfindelsen af centralperspektivet, genopdagelsen af antikkens kunst og filosofi og udviklingen indenfor naturforskningen i 1400-tallet kommer den europæiske skulptur og malerkunst til at ændre sig grundlæggende. Efter renæssancen følger manierisme og barok. Gennem hele 1600-tallet afspejler de nye genrer, landskabsmaleri, gruppeportræt, stilleben og folkelivsskildringer de store brydninger mellem religion og den voksende sekularisering. Dette ses hos kunstnere som Rubens og Rembrandt, Velazquez og Poussin. 1700-tallets kunst indledes med rokoko, men omkring 1750 opstår nyklassicismen med baggrund i udgravningerne af Pompeji. Nyklassicismen kommer til at vare århundredet ud og afspejler blandt andet de ændringer i tidsånden der fører til den franske revolution.

FORVANDLINGSBILLEDER

Start tirsdag 4. feb. 2014 kl. 12.30 - 14.15 50’erne - en ny guldalder. Besættelsestiden er en isolationsperiode, hvor udvekslingen mellem Danmark og Europa holder pause. Kunstnerne må fokusere på de nordiske erfaringer. Disse erkendelser får afgørende betydning i denne internationaliserings og urbaniserings tid. Asger Jorn skaber en sprudlende billedkunst, der placerer Danmark som en del af avantgarden. Hans Wegner og Børge Mogensen udvikler diskrete møbler med markante skulpturelle kendetegn. Møbler der kan masseproduceres og er begyndelsen på Danish Design. Historie, socialt ansvar, kvalitet, og ikonisk enkelthed er grundlaget for udviklingen. De tre er født i 1914, og deres hundredeårs fødselsdage fejres med udstillinger, som giver mulighed for at vurdere deres originalitet og betydning. De lever alle op til de nye krav til kunstnere og designere. De skaber værker, der ikke længere kopierer forbilleder, men lader sig inspirere og bliver gennemarbejdede og unikke. Kurset revurderer denne overgangsperiode, der baner vejen for forbrugersamfundet.

Sommerkurset

Uge 23 - hver dag - kl. 10.15 - 14.45 NYE ØJNE Vincent van Gogh & Paul Gauguin. Det mest markante traditionsbrud i den moderne kunsts fødsel indtræffer i slutningen af det 19’årh. De to egensindige individualister van Gogh og Gauguin sætter med deres malerier forskellige nye grænser for billedkunsten, som det omgivende samfund er længe om at acceptere, men nu forunderligt er det mest grundlæggende og kostbare. Det brud med hele den Europæiske tradition, der udspiller sig med Frankrig som centrum op gennem slutningen af det 19’årh, forskyder maleriet bort fra at repræsentere verden og iscenesætte de basale tekster: Biblen og de klassiske mytologier. Til gengæld giver billedet mulighed for at tænke ud fra sig selv og forstå meningerne mere individuelt. Billederne selv giver nye indblik i verden og skitserer en ny form for liv og etik. Kurset fordyber sig i denne skabelsesproces, både i forhold til maleteknik, erkendelse og de sociale forandringer, der præger denne periode. Der bliver lejlighed til at se malerne, da Ordrupgaard viser en udstilling med deres værker.

Tilmelding på: www.fukbh.dk Mere info: www.skovhus-kunst.dk 19


Spændende Kunstudflugt til Statens Værksteder for Kunst Torsdag den 5. december kl. 14.00

SVFK i Gammel Dok Pakhus har til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering, hvilket betyder, at professionelle udøvere inden for disse områder kan søge om arbejdsophold i værksteder og atelierer. SVFK er en institution under Kulturministeriet. Vi har arrangeret en guidet rundvisning på ca. en time i kunstnernes atelierer.

Foto SVKF

Bagefter drikker vi kaffe i Dansk Arkitektur Centers cafe. Vi mødes ved Gl. Dok Pakhus, Strandgade 27 B, 1401 Kbh. K lidt før kl.14.00. Egen transport (S-tog til Nørreport, metro til Christianshavn, ca.15 min. til fods). Tilmelding (max 25 personer) fra 6.november til abmoerkeberg@gmail.com . Pris 85 kr. Du skal først betale, når du har fået tilbagemelding om deltagelse på konto: 5472 - 1040278 mærket: SVFK samt dit navn. På Skovhusets Venners vegne Britta Mørkeberg og Beth Hippe 20


Grafisk Kursus forår 2014

ved grafiker Gunnar Nielsen

START: lørdag 8/3 2014 - derefter hver lørdag til lørdag 12. april kl. 11.00-15.00

Salg af smukke halskæder til fordel for Verdens Børn

Skovhusets cafe sælger nu smukke, farverige halskæder fremstillet af papir, som er rullet meget stramt til perler i mange farver og mønstre.

Caféen er åben i Skovhusets åbningstid

Foto Inge Albretsen

1. Vi arbejder med trykplader af kobber, som manuelt kan ridses, kradses eller påføres mærker og billedtegn på anden vis. 2. Kobberet kan også dækkes af akrylbaserede ætsegrunde, hvori billedet tegnes eller påmales, hvorefter trykpladen bearbejdes kemisk ved ætsning i jernklorid. 3. Desuden arbejder vi med teknikken fotogravure og fotopolymertryk: Fotos, tegninger eller andet billedmateriale overføres via overheadfolier fra computer eller kopimaskine til kobberpladen med uv-lys, og kan trykkes som selvstændigt udtryk eller kombineres med teknikker nævnt ovenfor. Vi arbejder med vandbaserede trykfarver og du kan vælge om du vil lave sort/hvid - grafik eller du vil lave farvetryk. For tiden kombinerer vi ofte trykmåden monotypi med ovennævnte teknikker. TILMELDING: Mail: gunnargrafik@hotmail.com BETALING: Kr. 2400 excl. matetialer. Bank: 2310 - 319 0049 603.

Kæderne laves af piger i Uganda, som lærer det af deres plejemor Naluwooza Rehemah, så de er beskæftiget og ikke ender i børnearbejde, for tidlige giftermål eller prostitution. Salget er etableret for at støtte hjælpeorganisationen “Verdens Børn”, som - udover projektet med perlekæderne - også støtter skolegang for børn i Uganda og andre lande. Halskæderne sælges for 100 kr., hvoraf de 75 kr. går videre til Verdens Børn. Cafeudvalget Karen og Pia

Skovhusets café er placeret i stuetagen med den smukke udsigt over Søndersø. De store vinduer giver et fantastisk lysindfald, som uanset vejret gør, at man føler sig midt i et natursceneri med skoven og søen som baggrund. Vi sælger fortrinsvis økologiske varer til rimelige priser.

Prisliste: Økologisk kaffe 25 kr Stempelkaffe, kande 60 kr Espresso 25 kr Dobbelt espresso 25 kr Cappuccino 25 kr Caffe latte 25 kr Caffe americano 25 kr Te fra Perchs Thehandel 20 kr Økologisk saft fra Søbogaard 20 kr Øl fra Bryggeriet Skovlyst ½ l 30 kr 1 glas vin - rød / hvid 30 kr 1 flaske vin - rød / hvid 120 kr Appelsin-spelt kage 20 kr Småkager (6 stk) 10 kr 21


Komponisten John Frandsen fortæller om ”REQUIEM - er en messe for de levende...” ??

spændende aften i Skovhuset onsdag den 30. okt. kl. 19.00 ”Koncerthuset stod i flammer af rå urkraft” Således anmeldte Politiken den 7. april 2013 komponisten, organisten og dirigenten John Frandsens Requiem efter uropførelsen i DR´s koncerthus med SymfoniOrkestret og alle husets kor.

.

Vi har inviteret John Frandsen til at fortælle om sit Requiem i Skovhuset onsdag den 30. okt. kl. 19 – 21.

Komponisten John Frandsen fortæller om dødsmessen – og ikke mindst om arbejdet med sit eget Requiem, der uropførtes i april 2013 af DR´s Symfoniorkester og Kor. Vi mennesker har det særlige livsvilkår, at vi ved, at vi skal dø. At vores tid på jorden er begrænset. Derfor ligger bevidstheden om døden og angsten for tilintetgørelsen som en dyb understrøm i ethvert menneskes tilværelse. Requiem er et forsøg på at sætte en musikalsk og kunstnerisk ramme om denne erkendelse. Livets helt store gåder kan måske kun rummes i dén dimension. I hvert fald har ritualets magi til alle tider været de sørgende til trøst. Således beskriver komponisten selv sit værk. Billetter à kr. 50 inclusive en forfriskning i pausen bestilles hos: Pia Jensen: pmj68411@gmail.com eller hos Karen Kofod-Jensen: karen@kofod-jensen.eu eller ved indgangen. Skovhuset er åbent den 30. oktober fra kl. 18.30. Vi glæder os til denne aften. På gensyn. Pia Jensen og Karen Kofod-Jensen 22


Billetter

til musik arrangementerne Billetter til alle Musikudvalgets arrangementer kan bestilles hos Camilla, mail: skovhuspc@gmail.com eller på telf: 72 35 61 40 man-, ons-og fredag kl. 9-13.00

Musik

Onsdag 11. december kl. 19.00 JULEKONCERT i samarbejde med Egnsteater Undergrundens venner, kommer 4 sangere fra Egnsteater Undergrunden og underholder:

Børnejuleteater. Teatret ”Svanen” spiller ”Nøddebo Præstegård”, en familieforestilling fra 3. år og opefter. Den kendte klassiske julefortælling spilles som dukketeater for hele familien. Billetpris kr. 50 / 75.- børn/voksen.

Skovhuset

holder Juleferielukket fra mandag 16. dec. til fredag 3. jan. 2014 begge dage incl.

Søndag 5. januar kl. 19.00 NYTÅRSKONCERT

Klezmerduo består af Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba og vokal) og Ann-Maj-Britt Fjord (harmonika, percussion, vokal).

Foreningen Skovhusets Venner Kontingent: 300 kr. årligt (pensionister og unge under uddannelse: 200 kr.) Indmeldelse og betaling ved Skovhusets skranke eller Netbank kontonr. 5472 15 84 340. Spørgsmål kan stiles til Gitte Blom mail: gblom@dadlnet.dk tlf. 44 97 24 28.

Lørdag 21. december kl. 10.00

Elsebeth Dreisig, Jan Flemming Jensen, Kaja Pihl og Niels Pihl synger julen ind. Ved flyglet sidder Irene Hasager og måske kommer der noget 4-hændigt julemusik, kan hænde vi også selv skal oplade vore røster, hvem ved. Entreen vil være beskedne kr. 75

De har spillet i mere end 25 år og har utallige koncerter bag sig. Klezmer taler til hjertet. Det er musik der rummer længsel og smerte men samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet. Musik der ler med det ene øje, mens det andet græder. Søndag 5. januar kl 19.00 i Skovhuset, der vil som sædvanlig være et glas så vi kan sige godt nytår til hinanden, med forventning om et rigtig godt år for Skovhuset. Pris kr. 100.- for denne specielle oplevelse inklusive en forfriskning. 23


Skovhuset ved Søndersø

Modtagerfeltet: I modtageradressen er det første tal (et til fire cifre) dit medlemsnr. i Skovhusets Venner (SV) eller dit abonnementsnr. Det andet tal (et ciffer) er et servicegruppenr. (1 er medlemmer af SV, 2-5 er ikke medlemmer af SV). De to sidste tal er interne koder. Meld adresseændring til SV (husk af anføre medlems- eller abonnementsnr.). Ved adresseændring el.lign.: skriv til Gitte Blom, gblom@dadlnet.dk

Næste udstilling: Lars Ly og Åke Andersson 25. jan. - 9. mar. 2014 “RELATIONER - kulturudveksling over Øresund”

SkovhusNyt

Skovhuset ved Søndersø

ISSN 0108-4828 SkovhusNyt udkommer 6 gange i 2014 Redaktionsudvalg: Birthe Bisgaard-Liljestrand, Finn Søholm og Niels Plum. Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Niels Plum. Tryk: PE Offset Varde. Oplag 2000 stk.

Camilla Kjelds træffes mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-13.00. Ballerupvej 60, 3500 Værløse. Telefon: 72 35 61 40 - www.skovhus-kunst.dk E-mail: skovhuspc@gmail.com Facebook: www.facebook.com/skovhuskunst CVR: 86488116.

Næste nr. udkommer medio januar 2014. Deadline: 9. december 2013. Stof modtages digitalt: plum.photo@get2net.dk Billedmateriale i jpg-format - 300dpi. Bestyrelsesformand: Henning Bek.

Foreningen Skovhuset Venner c/o Troels Raadam, Søndersø Park 25, 3500 Værløse. Bank: 5472 15 84 340. Bestyrelsesformand: David Holst.

Fri entré for medlemmer af Skovhusets Venner og børn og unge under 18 år. Øvrige kr. 30.-

Større grupper kan besøge udstillingerne udenfor åbningstid efter forudgående aftale og mod betaling. Skoleservice tilbyder omvisninger og workshop (gratis for Furesø kommunes skoler og daginst.) Café, med økologiske varer, i åbningstiden.

S-tog linie A og H, 12 min. gang fra Værløse Station. Bus 152, 154 E og 500.

Lars Ly. ”Færgefart ved Arkadien”. 90 x 120 cm. Olie på lærred. 2005

Ballerupvej 60 DK 3500 Værløse

Handicapvenlige forhold og kunstog varelevering: P-plads ved huset. Kør ad Søndergårdsvej, Mosevej og ad Stien til venstre ind i skoven.

Ballerupvej 60, 3500 Værløse Udstillingsåbent onsdag, lørdag, søndag og helligdage kl. 11-17.

Skovhusnyt 6 13 ok web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you