{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


Innehåll:

Dari

Välkommen Soo dhawoow ً ‫ﻣﺮﺣﺒﺎ‬ ‫آﻣﺪﯾﺪ‬ ‫ﺧﻮش‬ Arabiska Bokmässa Karlskrona Ronneby Karlshamn Hitta till våra arrangemang Olofström Sölvesborg Bromölla

4 5 5 7 8 10 14 20 27 28 36 44

KONTAKT: Berättarkraft och Bokmässan Projektsamordnare: 070-6100968 www.berattarkraft.org

2

3


PÅ VÄG Berättarkraft bjuder in dig till en vecka full av ord. Vi ger dig berättelser från fantasin och verkligheten. Ord att lyssna på, ord att läsa, ord som får dig att uppleva och känna. Ord som får dig att resa. Man brukar säga att läsa är att resa. Det är en av anledningarna till att Berättarkraft 2017 har PÅ VÄG som tema. Det andra är att ett obegripligt stort antal människor i världen befinner sig på flykt just nu. De flyr från krig, terror, fattigdom, förtryck. De är på väg. En del kommer aldrig fram. En del kommer till Sverige. Ni är välkomna hit! Berättarkraft 2017 vill lyssna på berättelser om att förflytta sig, att resa, att vara på väg. Frivilligt eller ofrivilligt, av lust eller av tvång, i verkligheten eller i drömmarna. Berättarkraft är en litteratur– och berättarfestival i hela Blekinge. Både barn och vuxna kan lyssna på författare, berättelser, sagor och mycket annat. Det är fri entré på alla arrangemang, med ett fåtal undantag. Berättarkraft 2017 skapas tillsammans av kommuner, föreningar, studieförbund, bibliotek, författare, berättare, lyssnare och läsare. Vi är alla på väg. Under en vecka i mars möts vi, läser, lyssnar och samtalar. Bläddra i programbladet. Det är uppdelat kommun för kommun. Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och Bromölla. Här möter vi Blekinge och världen. Lördagen den 4 mars invigs Berättarkraft med en bokmässa som samlar Blekinges författare och några till. Läs mer på sidan 8. Vi har program på arabiska. Se sidan 8-9, 11, 17, 37, 38, 40 och på dari, se sidan 8-9. Program på lätt svenska finns på sidan 24, 31 och 39. Vi har även program och utställningar, där ingen kunskap i svenska språket behövs! Se sida 14, 20, 21, 24, 42, 44 och 46. Välkommen till Berättarkraft 2017. En vecka då våra vägar möts kring litteraturen och berättandet. Camilla Carnmo Projektsamordnare Berättarkraft

4

SOCOTO Berättarkraft waxay kugu casuumaysaa asbuuca oo dhan dhanbaal buuxa. Waxaan ku siinaynaa sheekooyin ku dheehan maad iyo xaqiiqo. Dhanbaal la dhagaysto, dhanbaal la akhriyo, dhanbaal kuu kordhiya khibrad iyo ogaansho waxyaabo cusub. Dhanbaal ku qaada wax ku saabsan socdaal. Badanaa waxaa la sheegaa in waxa la akhriyo yahay socdaal. Tani waa sababo ka mid ah sababta mawduuca ee Berättarkraft 2017 u yahay SOCOTO. Marka labaad waa tiro badan oo dad ah oon la ogayn aduunka oo dhan kuwaas oo xaadirkan u haajiraya noolashooda. Waxay isku dayayaan inay ka cararaan dagaal, argagixiso, faqri iyo cadaadis. Waa socoto. Qaar ka mid ah waligood ma carari doonaan. Qaar ka mid ah waxay imaan doonaan Iswiidhan. Aad ayaa laguugu soo dhawaynayaa halkaan! Berättarkraft 2017 waa dhamaan waxa ku saabsan sheekooyinka filim, socdaal, ee noqoshada socoto. Si iskii ah ama iskii aan ahayn, ee baahida ama ee lama huraan, xaqiiqada ama riyada. Berättarkraft waa qoraal iyo dabaaldag sheeko oo ka dhacaysa dhamaan Blekinge oo dhan. Carruurta iyo dadka waaweyn labadaba waxay dhagaysan karaan qorayaasha, sheekooyinka, sheeko xariir iyo waxyaabo badan. Galitaanka xafladda waa bilaash, leh hal ama labo kala duwan. Berättarkraft 2017 waxaa laa abuuray isku xirka dadaalka u dhexeeya maamulada, ururada, kooxaha waxbarasho, magtabadaha, qorayaasha, sheeko xariir, dhageystayaasha iyo akhristayaasha. Waxaan nahay dhamaan socoto. Muddada geedi socodka hal asbuuc Maaj waan kulannaa, akhrinaa, dhageysanaa oon ka wada hadlnaa. Gal barnaamijka. Waxaa loo kala qaybiyaa maamulka. Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg iyo Bromölla. Halkaan Blekinge waxay la kulantaa aduunka. Maarkay tahay Sabti 4 Maaj, Berättarkraft waxay furaysaa bandhig buug oo isku keenaya qorayaasha Blenkinge iyo waliba dad kale oo badan. Wax badan ka akhri bogga 8. Asbuuca meesha socotadayadu ku kulmaan ee qoraalada iyo sheeko xariirka. Waxaan haynaa barnaamijyo ubaahan xoogaa Iswiidhishka! Fiiri bogga 31. Waxaan haynaa barnaamijyo iyo ganacsiyo aan u baahnayn aqoonta Iswiidhishka! Fiiri Bogagga 14, 20, 21, 24, 44, 42, 46. Waxaan haynaa barnaamijyo ubaahan xoogaa Iswiidhishka! Fiiri bogagga 24, 39. Ku soo dhawow Berättarkraft 2017. Camilla Carnmo Xiriiriyaha Mashruuca Berättarkraft

5


‫در راه‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ )‪ (Berättarkraft‬ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ھﻔﺘﮫای ﭘﺮ از واژه دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﮭﻤﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮔﻮش دادن‪ ،‬ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن‪ ،‬ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﻮ ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ‪ .‬ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ‬ ‫را ﺑﮫ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘﻤﺎ ً ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺜﻞ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫)‪ 2017 (Berättarkraft‬را "در راه" )‪ (PÅ VÄG‬ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﯾﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬دﻟﯿﻞ دوﻣﺶ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﮫ در‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺷﻤﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺣﺎل ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻼش اﻧﺪ ﮐﮫ از ﺟﻨﮓ‪ ،‬ﺗﺮور‪ ،‬ﻓﻘﺮ و‬ ‫راه‬ ‫در راه‬ ‫در‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ھﺎ در راه ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺎن ھﯿﭽﮕﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﻓﺮار ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺎن اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺪن ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ‪ .‬ﺑﮫ‬ ‫ﺳﻔﺮ؛‬ ‫ﺧﯿﺎﻟﯽﺑﻮدن‪.‬‬ ‫واﻗﻌﯽ وودر راه‬ ‫ﮐﺮدن‪،‬‬ ‫داﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ‬ ‫ﮐﺮدن اﺳﺖ؛‬ ‫ﻣﺎﮐﻮچ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ! در‬ ‫ﺳﻮﯾﺪن‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪..‬‬ ‫دﻋﻮت‬ ‫واژه‬ ‫را‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫ﻣﮭﻤﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﻣﮭﻤﺎن‬ ‫ﺧﯿﺎﻟﯽ‬ ‫ھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫را ﺑﮫ‬ ‫ﺷﻤﺎ را‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮعﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫‪،2017‬ﻣﯽ‬ ‫)‪ (Berättarkraft‬دﻋﻮت‬ ‫از واژه‬ ‫ﭘﺮ از‬ ‫ای ﭘﺮ‬ ‫ھﻔﺘﮫای‬ ‫ﺑﮫ ھﻔﺘﮫ‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖﺑﮫ‬ ‫ﺷﻤﺎ را‬ ‫)‪ (Berättarkraft‬ﺷﻤﺎ‬ ‫)‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫در ووﺧﻮاب و‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ ﭼﮫ‬ ‫ﺑﺮایﭼﮫ از ﺳﺮ‬ ‫ﮐﻠﻤﺎﺗﯽﺷﻮق‬ ‫دادن‪،‬از ﺳﺮ‬ ‫ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ‪ ،‬ﭼﮫ‬ ‫ﮐﻠﻤﺎﺗﯽﭼﮫ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪..‬ﺧﻮاﺳﺘﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ‬ ‫ﮔﻮش‬ ‫ﮐﮫ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪ‪ ..‬ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ‬ ‫ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻧﻮ ﻓﺮاﻣﯽ‬ ‫رؤﯾﺎ‪.‬ﻧﻮ‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت‬ ‫را ﺑﮫ‬ ‫در را‬ ‫ﮐﮫﭼﮫﺷﻤﺎ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎری‪،‬ﮐﮫ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن‪ ،‬ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن‪،‬‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ‬ ‫دادن‪،‬‬ ‫ﺑﺮای ﮔﻮش‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﻋﻨﻮان‬ ‫اﯾﻦ ﮐﮫ‬ ‫دﻻﯾﻞ اﯾﻦ‬ ‫از دﻻﯾﻞ‬ ‫ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﺳﺖ‪ ..‬ﯾﮑﯽ‬ ‫ﮐﺮدن اﺳﺖ‬ ‫ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺳﻔﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺜﻞ‬ ‫ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﯽ‬ ‫اﯾﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ ًﺎ ً ﺷﻨﯿﺪه‬ ‫ﺑﺮﻧﺪ‪ ..‬ﺣﺘﻤ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫ﺳﻔﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﺳﻔﺮ‬ ‫را ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬در‬ ‫در ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫‪(Blekinge‬‬ ‫ﺑﯿﻠﮑ ﯿﻨﺞ )‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫داﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ادﺑﯽ و‬ ‫ارهای‬ ‫اﯾﻢﮐﮫ در‬ ‫ﺟﺸﻨﻮ‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫در‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ‬ ‫اﺳﺖ‪..‬‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﮫ‬ ‫‪(PÅ‬‬ ‫)‪VÄG‬‬ ‫راه""‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻟﺤﻈﮫ در‬ ‫ﻟﺤﻈﮫ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫در‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ‬ ‫دوﻣﺶ اﻣﺎ‬ ‫دوﻣﺶ‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮدﻟﯿﻞ‬ ‫ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ‬ ‫ھﻤﯿﻦ‬ ‫اﯾﻢ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﮫ‬ ‫‪(PÅ‬‬ ‫)‪VÄG‬‬ ‫راه‬ ‫)‪""(Berättarkraft‬در‬ ‫‪ 2017‬را‬ ‫)‪2017 (Berättarkraft‬‬ ‫)‪(Berättarkraft‬‬ ‫ورود‬ ‫ﮔﻮش دھﻨﺪ‬ ‫ﺑﺨﻮاھﻨﺪ‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﮫ‪..‬ھﺎ و‬ ‫داﺳﺘﺎنھﺎ و‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪،‬‬ ‫ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺣﺎلﻣﯽ‬ ‫در ھﻤﮫ‬ ‫ﺴﺎﻻن‬ ‫ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن و‬ ‫ﺟﺸﻨﻮ‬ ‫ﻓﻘﺮ وو‬ ‫ﺟﻨﮓ‪،‬‬ ‫از‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ‬ ‫دھﻨﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫ﻓﺮاواﻧﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗﺮور‪ .،‬ﻓﻘﺮ‬ ‫ﺗﺮور‪،‬‬ ‫ﺟﻨﮓ‪،‬‬ ‫ﮐﮫ از‬ ‫ﮐﮫ ﮐﮫ‬ ‫دﯾﮕﺮی اﻧﺪ‬ ‫در ﺗﻼش‬ ‫ﭼﯿﺰدر‬ ‫ھﺮﮐﮫ‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ‬ ‫ﻧﺠﺎت‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ را‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ‬ ‫اﻧﺪ ﺗﺎﺗﺎ ﺟﺎن‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﻓﺮاواﻧﯽ‬ ‫ﺷﻤﺎر‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮارهﺟﮭﺎن‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫ﺷﮭﺮداری‬ ‫ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻼﺷﯽ‬ ‫‪2017‬‬ ‫)‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ دو‬ ‫ﺑﻌﻀﯽﯾﺎ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪..‬ﺑﺎ ﯾﮏ‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺸ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﻮﯾﺪن‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪..‬‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﯿﭽ‬ ‫راه‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮار‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب‬ ‫آﻣﺪ‪ ..‬ﺑﮫ‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ‬ ‫ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺪن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﺎن اﻣﺎ‬ ‫ﺷﺎن‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻓﺮار ﻧﺨﻮاھﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖﻓﺮار‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ‬ ‫اﺳﺘﻨﺜﺎءﮕﮕ‪.‬ﺎهﺎه ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺷﺎن ھﯿﭽ‬ ‫ﺷﺎن‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫در راه‬ ‫آزاددر‬ ‫ﻮاره ھﺎ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﻨ‪ ..‬اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺲﻓﺮار‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب‬ ‫ﺳﻔﺮ؛‪.‬‬ ‫ﺑﻮدن‪..‬ھﺴﺘﯿﻢ‬ ‫راهدر راه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن و‬ ‫ﺳﺮاﯾﺎن‪،‬‬ ‫)‪ (Berättarkraft‬ﻗﺼﮫ‬ ‫ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﮫھﺎ‪ ،‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪،‬‬ ‫درﺧﻮاﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﺧﻮشھﺎی‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‪ ،‬ﮔﺮوه‬ ‫اﻧﺠﻤﻦھﺎ‬ ‫ھﺎ‪،‬‬ ‫در‬ ‫ﮐﺮدن‪،‬‬ ‫ﺳﻔﺮ‬ ‫ﮐﻮچ‬ ‫‪،،2017‬‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫آﻣﺪﯾﺪ!!‬ ‫ﺳﻮﯾﺪن‬ ‫ﺳﻔﺮ؛‬ ‫ﺑﻮدن‬ ‫ﻣﺎنراه‬ ‫ھﻤﮫدر‬ ‫ﮐﺮدن‪،‬‬ ‫اﺳﺖ؛ ﺳﻔﺮ‬ ‫ﮐﺮدن اﺳﺖ؛‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮچ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫‪2017‬‬ ‫)‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫در‬ ‫آﻣﺪﯾﺪ‬ ‫ﺧﻮش‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺳﻮﯾﺪن‬ ‫ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ رﻓﺖ‪،‬‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫دﯾﺪار ھﻢ‬ ‫ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ‪،‬ﺗﻤﺎم‬ ‫ﭼﮫﯾﮏ ھﻔﺘﮥ‬ ‫ﻣﺎرچ‪،‬‬ ‫ﭼﮫ ﻣﺎه‬ ‫در‬ ‫رؤﯾﺎ‪..‬‬ ‫ﺧﻮاب وو‬ ‫در‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ‬ ‫در‬ ‫ﻧﺎﭼﺎری‪،‬‬ ‫ﺳﺮ‬ ‫ﺷﻮق‬ ‫ﺳﺮ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮫ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢرؤﯾﺎ‬ ‫ﺧﻮاب‬ ‫ﭼﮫ در‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﭼﮫ در‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎری‪،‬‬ ‫از ﺳﺮ‬ ‫ﭼﮫ از‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺷﻮق‬ ‫از ﺳﺮ‬ ‫ﭼﮫﺑﮫاز‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ‪،‬‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫اﯾﻦ‪،‬‬ ‫‪(Ronneby‬‬ ‫‪ ،(Karlskrona‬راﻧﺒﯽ‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‬ ‫ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی‬ ‫ﺷﮭﺮداریھﺎ‬ ‫)‪ (Berättarkraft‬ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫‪(Blekinge‬‬ ‫داﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ادﺑﯽ وو‬ ‫ﺑﯿﻠﮑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اره‬ ‫ﺷﻮد‪ ..‬در‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار )ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﮐﺎرﻟﺴﮑﺮوﻧﺎﯿﻨﯿﻨ)ﺞﺞ ))‪(Blekinge‬‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫داﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ای ادﺑﯽ‬ ‫اﺳﺎسای‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﯿﻠﮑ‬ ‫در‪ .‬ﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫در‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﻨﻮاره‬ ‫ﺟﺸﻨﻮ‬ ‫ﺟﺸ‬ ‫)‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪Bromölla‬‬ ‫)‬ ‫ﺑﺮوﻣﻮﻻ‬ ‫و‬ ‫(‬ ‫‪Sölvesborg‬‬ ‫)‬ ‫ﺳﺒﻮرگ‬ ‫ﺳﻮﻟﻮ‬ ‫‪،‬‬ ‫(‬ ‫‪Olofström‬‬ ‫)‬ ‫اوﻟﻮﻓﺴﺘﺮوم‬ ‫‪،‬‬ ‫‪(Karlshamn‬‬ ‫)‬ ‫ﺷﺎم‬ ‫ﮐﺎرل‬ ‫ورود‬ ‫‪.‬‬ ‫دھﻨﺪ‬ ‫ﮔﻮش‬ ‫ﺑﺨﻮاھﻨﺪ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ‫ﭼﯿﺰ‬ ‫ھﺮ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫ﺴﺎﻻن‬ ‫ﮔ‬ ‫ﺑﺰر‬ ‫و‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺟﺸ‬ ‫ِ‬ ‫داﺳﺘﺎنھﺎ و اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎ و ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﻮش دھﻨﺪ‪ .‬ورود‬ ‫اره ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ھﻤﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪،‬‬ ‫ﻨﻮاره‬ ‫ﻨﻮ‬ ‫ﺟﺸ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻓﺸﺮد‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫‪(Blekinge‬‬ ‫)‬ ‫ﺑﻠﯿﻨﮑﯿﺞ‬ ‫اره‬ ‫ﻨﻮ‬ ‫ﺷﮭﺮداری‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ﺗﻼﺷﯽ‬ ‫‪2017‬‬ ‫)‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻨﺜﺎء‬ ‫دو‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ؛‬ ‫آزاد‬ ‫ﻮاره‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺟﺸ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﺸﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره آزاد اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو اﺳﺘﻨﺜﺎء‪ .‬ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ )‪ 2017 (Berättarkraft‬ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮداری‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺴﺘﯿﻢ‪..‬‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎن‬ ‫ھﻤﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫‪.‬‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن‬ ‫ﺳﺮاﯾﺎن‪،‬‬ ‫ﻗﺼﮫ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪،‬‬ ‫ھﺎ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﺧﻮاﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫‪،‬‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ھﺎ‪،‬‬ ‫ھﺎ‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦھﺎ‪ ،‬ﮔﺮوهھﺎی ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ‪ ،‬ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﮫھﺎ‪ ،‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﻗﺼﮫﺳﺮاﯾﺎن‪ ،‬ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ھﻤﮫﻣﺎن در راه ھﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫داﺳﺘﺎنآﻏﺎز‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‬ ‫ﮐﺘﺎبﺑﺎ ﯾﮏ‬ ‫)‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫ﯾﮏ )‪(4‬‬ ‫ﭼﮭﺎرم‬ ‫ﻣﺎهﺷﻨﺒﮫ‪،‬‬ ‫ﮐﺮد‪..‬‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ‬ ‫رﻓﺖ‪،‬‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﺗﻤﺎم‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ ﮐﺮد‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ‬ ‫ﺷﺪ؛و ﮔﻔﺘﮕﻮ‬ ‫ﺷﻨﯿﺪ و‬ ‫ﺷﻨﯿﺪ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ رﻓﺖ‪،‬‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫دﯾﺪار ھﻢ‬ ‫ﺑﮫ دﯾﺪار‬ ‫ﻣﺎرچ‪،‬ﺑﮫ‬ ‫ھﻔﺘﮥ ﺗﻤﺎم‬ ‫ھﻔﺘﮥ‬ ‫ﻣﺎرچ‪ ،‬ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺎرچ‪،‬‬ ‫روزﻣﺎه‬ ‫در‬ ‫ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﮫ ﺑﻠﯿﻨﮑﯿﺞ )‪ (Blekinge‬ﺧﻮاھﺪ آورد‪ .‬ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮥ ‪ xx‬ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ‬ ‫زﺑﺎن دری‬ ‫ﻣﺎ ﺑﮫ‬ ‫‪،،((Ronneby‬‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪..‬‬ ‫را‬ ‫راﻧﺒﯽ ))‪Ronneby‬‬ ‫‪ ،،(Karlskrona‬راﻧﺒﯽ‬ ‫ﮐﺎرﻟﺴﮑﺮوﻧﺎ ))‪(Karlskrona‬‬ ‫اﻧﺪ‪ ..‬ﮐﺎرﻟﺴﮑﺮوﻧﺎ‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‬ ‫ﺑﻨﺪی ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی‬ ‫ھﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺷﮭﺮداریھﺎ‬ ‫اﺳﺎس ﺷﮭﺮداری‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫دارﯾم!ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﻣﺮور‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‪ 9‬را ﺑﺑﯾﻧﯾد‪.‬‬ ‫ﺷﺎم )اﻟﯽ‬ ‫ﺻﻔﺣﮥ ‪8‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ‬ ‫ادﺑﯿﺎت ووو ﻗﺼﮫ‬ ‫ﺳﺒﻮرگﺑﮫ)) ﭼﮭﺎرراھﯽ‬ ‫ﮐﮫ در آن‬ ‫ھﻔﺘﮫای‬ ‫‪))2017‬ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫)‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫‪((Bromölla‬‬ ‫ﺑﺮوﻣﻮﻻ ))‬ ‫‪((Sölvesborg‬‬ ‫ﺳﻮﻟﻮ‬ ‫‪،،((Olofström‬‬ ‫اوﻟﻮﻓﺴﺘﺮوم‬ ‫‪،،(Karlshamn‬‬ ‫ﮐﺎرل‬ ‫ﺳﻮﻟﻮِ‬ ‫در اﯾﻦ‬ ‫رﺳﯿﺪ‪ ...‬در‬ ‫‪Bromölla‬‬ ‫ﺑﺮوﻣﻮﻻ‬ ‫‪Sölvesborg‬‬ ‫ﺳﺒﻮرگ‬ ‫‪Olofström‬‬ ‫اوﻟﻮﻓﺴﺘﺮوم‬ ‫‪(Karlshamn‬‬ ‫)‬ ‫ﺷﺎم‬ ‫ﮐﺎرل‬ ‫ِ‬ ‫دﺳﺖ دارﯾم!‬ ‫اﺑﺗداﯾﯽ) ﺳوﯾدﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﺎﺟﺸﺑﮫ‬ ‫ﻓﺸﺮد‪..‬‬ ‫ﺑﻠﯿﻨﮑﯿﺞ‬ ‫اره‬ ‫ﻨﻮ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﻓﺸﺮد‬ ‫را ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﺟﮭﺎن را‬ ‫‪ (Blekinge‬دﺳﺖ ﺟﮭﺎن‬ ‫‪(Blekinge‬‬ ‫)‬ ‫ﺑﻠﯿﻨﮑﯿﺞ‬ ‫اره‬ ‫ﻨﻮ‬ ‫ﺟﺸ‬ ‫ﮐﺎرﻧﻤﻮرا ﺑﺑﯾﻧﯾد‪.‬‬ ‫ﺎﻣﯿﻠﮫ ‪31‬‬ ‫ﺻﻔﺣﮥ‬ ‫)‪(Camilla Carnmo‬‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎﯾﯽ را دارﯾم ﮐﮫ در آن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ داﻧﺳﺗن زﺑﺎن ﺳوﯾدﻧﯽ ﻧﯾﺳت!‬ ‫)‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫ﭘﺮوژۀ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ‬ ‫ھﻤﺎھﻨﮓ‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن وو‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ‬ ‫ﺷﺪ؛‬ ‫ﺧﻮاھﺪ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫)‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫ﻣﺎرچ‪،‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ﭼﮭﺎرم‬ ‫ﺷﻨﺒﮫ‪،‬‬ ‫روز‬ ‫)‪ (Berättarkraft‬ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن‬ ‫‪(4)،20‬‬ ‫ﭼﮭﺎرم‬ ‫ﺷﻨﺒﮫ‪،‬‬ ‫روز‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖو ‪ 46‬را ﺑﺑﯾﻧﯾد‪.‬‬ ‫ﻣﺎرچ‪44 ،42 ،،‬‬ ‫‪24 ،21‬‬ ‫‪،14‬‬ ‫ﺻﻔﺣﺎت‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪..‬‬ ‫ﺑﻠﯿﻨﮑﯿﺞ ))‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫ﻣﺮدﻣﺎن‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫‪ xx‬ﻣﺮاﺟﻌﮫ‬ ‫ﺻﻔﺤﮥ ‪xx‬‬ ‫ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮥ‬ ‫ﺗﺮ ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯿﺶﺗﺮ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺶ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ‬ ‫آورد‪ ..‬ﺑﺮای‬ ‫ﺧﻮاھﺪ آورد‬ ‫دارﯾم!( ﺧﻮاھﺪ‬ ‫‪(Blekinge‬‬ ‫‪Blekinge‬‬ ‫ﺑﻠﯿﻨﮑﯿﺞ‬ ‫را ﺑﮫ‬ ‫اﺑﺗداﯾﯽرا‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫ﻣﺮدﻣﺎن‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ‬ ‫ﺳوﯾدﻧﯽ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻣﺎ ﺑﮫ‬

‫ﺻﻔﺣﮥ ‪ 24‬و ‪ 39‬را ﺑﺑﯾﻧﯾد‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺎت ‪ .46 ،44 ،42 ،24 ،21 ،20 ،14‬‬

‫اﻟﻧﺎس‬ ‫ﻣؤﻟﻔﻲ‪Blekinge‬‬ ‫ﯾﺟﻣﻊﻣؤﻟﻔﻲ‬ ‫اﻟذيﯾﺟﻣﻊ‬ ‫اﻟﻛﺗﺎباﻟذي‬ ‫ﻣﻌرضاﻟﻛﺗﺎب‬ ‫‪ Berättarkraft‬ﻣﻌرض‬ ‫‪Berättarkraft‬‬ ‫ﯾﻔﺗﺗﺢ‬ ‫ﻣﺎرس‪،‬‬ ‫ﻟﺪﯾﻨﺎاﻟﺳﺑت‬ ‫ﯾوم‬ ‫ﯾﻔﺗﺗﺢاﻷﺳﺎﺳﯿﺔ! ‬ ‫اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ‪44‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧﺎس‬ ‫ﻣن ﻣن‬ ‫‪Blekinge‬ﻣﻊ ﻣﻊﻛﺛﯾرﻛﺛﯾر‬ ‫ﻣﺎرس‪،‬‬ ‫اﻟﺳﺑت‬ ‫ﯾوم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪XX‬‬ ‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣزﯾد‬ ‫اﻗرأ‬ ‫‪.‬‬ ‫اﻵﺧرﯾن‬ ‫اﻗرأ‪.39 ،‬‬ ‫اﻵﺧرﯾن‪24.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻣزﯾد ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ ‪.XX‬‬ ‫أﺳﺑوع ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺻص‬ ‫اﻷدبوﺳرد‬ ‫ﺣولاﻷدب‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔﺑﻧﺎﺑﻧﺎﺣول‬ ‫اﻟطرقاﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺗﻠﺗﻘﻲاﻟطرق‬ ‫ﺣﯾثﺗﻠﺗﻘﻲ‬ ‫‪.Berättarkraft‬ﺣﯾث‬ ‫‪.Berättarkraft 2017‬‬ ‫ﻓﻲ ‪2017‬‬ ‫ﺑﻛم ﻓﻲ‬ ‫ﻣرﺣﺑﺑًﺎًﺎ ﺑﻛم‬ ‫ﻣرﺣ‬ ‫أﺳﺑوع ‪.‬‬ ‫ﻣدارﻣدار‬ ‫ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺻص‬ ‫وﺳرد‬

‫رﺳﯿﺪ‪..‬‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ‬ ‫ﺧﻮاﻧﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ‬ ‫ﻗﺼﮫﺧﻮاﻧﯽ‬ ‫ادﺑﯿﺎت وو ﻗﺼﮫ‬ ‫ﭼﮭﺎرراھﯽ ادﺑﯿﺎت‬ ‫ﺑﮫ ﭼﮭﺎرراھﯽ‬ ‫آن ﺑﮫ‬ ‫در آن‬ ‫ﮐﮫ در‬ ‫ای ﮐﮫ‬ ‫ھﻔﺘﮫای‬ ‫آﻣﺪﯾﺪ‪ ..‬ھﻔﺘﮫ‬ ‫ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ‬ ‫‪ 2017‬ﺧﻮش‬ ‫)‪2017 (Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ )‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﮫ ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫‪(Camilla‬‬ ‫)‪(Camilla Carnmo‬‬ ‫ﮐﺎرﻧﻤﻮ)‪Carnmo‬‬ ‫ﺎﻣﯿﻠﮫ ﮐﺎرﻧﻤﻮ‬ ‫ﮐﮐﺎﻣﯿﻠﮫ‬ ‫)‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ )‪(Berättarkraft‬‬ ‫ﭘﺮوژۀ ﺑﺮاﺗﺮﮐﺮاﻓﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪۀ ﭘﺮوژۀ‬ ‫ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪۀ‬ ‫ھﻤﺎھﻨﮓ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق‬ ‫ﺻﺎ ﻣن اﻟﺧﯾﺎل واﻟواﻗﻊ‪ .‬ﻛﻠﻣﺎت ﺗﺳﺗﻣﻌون إﻟﯾﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﯾدﻋوﻛم ‪ Berättarkraft‬ﻟﻣدة أﺳﺑوع ﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت‪ .‬ﻧﻘدم ﻟﻛم ﻗﺻ ً‬ ‫وﻛﻠﻣﺎت ﺗﻘرؤوﻧﮭﺎ وﻛﻠﻣﺎت ﺗﻣﻧﺣﻛم ﺗﺟرﺑﺔ وﺗﺛﯾر ﺑداﺧﻠﻛم ﺷﻌور ﺑﺄﺷﯾﺎء ﺟدﯾدة‪ .‬ﻛﻠﻣﺎت ﺗﺄﺧذﻛم ﻓﻲ رﺣﻠﺔ‪ .‬ﯾﻘﺎل ﻏﺎﻟﺑًﺎ أﻧت‬ ‫ﺗﻘرأ إذًا أﻧت ﺗﺳﺎﻓر‪ .‬ﺗﻠك ھﻲ أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ‪ Berättarkraft 2017‬ﯾﺳﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق‪ .‬واﻟﺳﺑب‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻوره ﻣن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﯾﮭرﺑون ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻟﯾﻧﺟوا ﺑﺄرواﺣﮭم‪ .‬إﻧﮭم‬ ‫اﻟﮭرب ﻣن اﻟﺣرب واﻹرھﺎب واﻟﻔﻘر واﻟﻘﮭر‪ .‬إﻧﮭم ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق‪ .‬ﺑﻌﺿﮭم ﻟن ﯾﮭرب أﺑدًا‪ .‬وﺑﻌﺿﮭم ﺳوف ﯾﺄﺗﻲ إﻟﻰ‬ ‫ﯾﺣﺎوﻟون‬ ‫اﻟطرﯾق‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق‬ ‫اﻟﺳوﯾد‪ .‬ﻣرﺣﺑًﺎ ﺑﻛم ھﻧﺎ! ﯾدور ‪ Berättarkraft 2017‬ﻋن ﻛل ﺷﻲء ﻋن ﻗﺻص اﻟﺗرﺣﺎل واﻟﺳﻔر ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق‪ .‬طوﻋًﺎ‬ ‫ﻣن ﻓﻲ اﻷﺣﻼم‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أو‬ ‫‪ Berättarkraft‬ﺿرورة‪،‬‬ ‫أو ﻛرھﺎ‪ ،‬ﻋن رﻏﺑﺔ أو ﻋن‬ ‫إﻟﯾﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺳﺗﻣﻌون‬ ‫ﻛﻠﻣﺎت‬ ‫ﺻﺎ ً‬ ‫إﻟﯾﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺳﺗﻣﻌون‬ ‫واﻟواﻗﻊ‪.‬ﻛﻠﻣﺎت‬ ‫اﻟﺧﯾﺎلواﻟواﻗﻊ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻣنﻣناﻟﺧﯾﺎل‬ ‫ﻧﻘدمﻟﻛمﻟﻛمﻗﺻ‬ ‫اﻟﻛﻠﻣﺎت‪.‬ﻧﻘدم‬ ‫ﻛﺎﻣلﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت‪.‬‬ ‫أﺳﺑوع ﻛﺎﻣل‬ ‫ﻟﻣدة أﺳﺑوع‬ ‫ﯾدﻋوﻛم ‪ Berättarkraft‬ﻟﻣدة‬ ‫ﯾدﻋوﻛم‬ ‫ﻗﺻ ً‬ ‫واﻷطﻔﺎل‬ ‫ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾن‬ ‫ﯾﻣﻛن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Blekinge‬‬ ‫أﻧﺣﺎء‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ُﻘﺎم‬ ‫ﯾ‬ ‫واﻟﻘﺻص‬ ‫اﻷدب‬ ‫ﺳرد‬ ‫ﻣﮭرﺟﺎن‬ ‫ﻋن‬ ‫‪ Berättarkraft‬ﻋﺑﺎرة‬ ‫أﻧتأﻧت‬ ‫ﻏﺎﻟﺑًﺎﻏﺎﻟﺑًﺎ‬ ‫ﯾﻘﺎلﯾﻘﺎل‬ ‫رﺣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺧذﻛمﻓﻲﻓﻲ‬ ‫رﺣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻣﺎتﺗﺄﺧذﻛم‬ ‫ﺟدﯾدة‪.‬ﻛﻠﻣﺎت‬ ‫ﺑﺄﺷﯾﺎءﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫ﺷﻌورﺑﺄﺷﯾﺎء‬ ‫ﺑداﺧﻠﻛمﺷﻌور‬ ‫وﺗﺛﯾرﺑداﺧﻠﻛم‬ ‫ﺗﺟرﺑﺔوﺗﺛﯾر‬ ‫ﺗﻣﻧﺣﻛم ﺗﺟرﺑﺔ‬ ‫وﻛﻠﻣﺎت ﺗﻣﻧﺣﻛم‬ ‫ﺗﻘرؤوﻧﮭﺎ وﻛﻠﻣﺎت‬ ‫وﻛﻠﻣﺎت ﺗﻘرؤوﻧﮭﺎ‬ ‫وﻛﻠﻣﺎت‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أو‬ ‫ﻣﺟﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫‪ Berättarkraft‬اﻟﺣدث‬ ‫وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺑﻛﺛﯾر‪ .‬دﺧول‬ ‫واﻟﻘﺻص واﻟﺣﻛﺎﯾﺎت‬ ‫ھﻲ اﻟﻣؤﻟﻔﯾن‬ ‫اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ إذًﺣا ٍد ﺳواء‬ ‫واﻟﺳﺑب‬ ‫اﻟطرﯾق‪.‬‬ ‫ﯾﺳﻣﻰﻋﻠﻰﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻘرأ‬ ‫واﻟﺳﺑب‬ ‫اﻟطرﯾق‪.‬‬ ‫‪ Berättarkraft2017‬ﯾﺳﻣﻰ‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﺞ‪2017‬‬ ‫ﺟﻌﻠتﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﺗﻲﺟﻌﻠت‬ ‫ﻷﺳﺑﺎباﻟﺗﻲ‬ ‫أﺣد ا اﻷﺳﺑﺎب‬ ‫ﺗﻠك ھﻲ أﺣد‬ ‫ﺗﺳﺎﻓر‪ ..‬ﺗﻠك‬ ‫أﻧت ﺗﺳﺎﻓر‬ ‫ﺗﻘرأ إذًا أﻧت‬ ‫اﻟدراﺳﺔ‬ ‫وﻣﺟﻣوﻋﺎت‬ ‫واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت‬ ‫اﻟﺑﻠدﯾﺎت‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣﺷﺗرك‬ ‫ﺑﻣﺟﮭود‬ ‫‪Berättarkraft‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫إﻧﺷﺎء‬ ‫ﺗم‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎءﯾن‪ .‬ﻟﻘد‬ ‫إﻧﮭمإﻧﮭم‬ ‫ﺑﺄرواﺣﮭم‪.‬‬ ‫ﻟﯾﻧﺟوا‬ ‫ﺣﺎﻟﯾًﺎ‬ ‫ﺑﺄرواﺣﮭم‪.‬‬ ‫ﻟﯾﻧﺟوا‬ ‫ﯾﮭرﺑونﺣﺎﻟﯾًﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟمﯾﮭرﺑون‬ ‫أﻧﺣﺎءاﻟﻌﺎﻟم‬ ‫ﺟﻣﯾﻊأﻧﺣﺎء‬ ‫اﻟﻧﺎسﻓﻲﻓﻲﺟﻣﯾﻊ‬ ‫ﺗﺻورهﻣنﻣناﻟﻧﺎس‬ ‫ﯾﻣﻛنﺗﺻوره‬ ‫ﻛﺑﯾر ﻻﻻ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﻋدد ﻛﺑﯾر‬ ‫وﺟود ﻋدد‬ ‫ﻓﻲ وﺟود‬ ‫ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫اﻷول ﻣن‬ ‫اﻷﺳﺑوع‬ ‫اﻟطرﯾق‪.‬اﻟطرﯾق‪ .‬ﻋﻠﻰ‬ ‫إﻧﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن واﻟﻘراء‪.‬‬ ‫واﻟﻣؤﻟﻔﯾن ورواة اﻟﻘﺻﺔ و‬ ‫واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت‬ ‫إﻟﻰ إﻟﻰ‬ ‫ﯾﺄﺗﻲﯾﺄﺗﻲ‬ ‫ﺳوف‬ ‫وﺑﻌﺿﮭم‬ ‫ﻣداردًاأ‪.‬ﺑدًا‪.‬‬ ‫ﯾﮭرب‬ ‫ﺳوف‬ ‫وﺑﻌﺿﮭم‬ ‫ﺑﻌﺿﮭمﻟنﻟنﯾﮭرب أﺑ‬ ‫ﻋﻠﻰاﻟطرﯾق‪ .‬ﺑﻌﺿﮭم‬ ‫إﻧﮭمﻋﻠﻰ‬ ‫واﻟﻘﮭر‪.‬إﻧﮭم‬ ‫واﻟﻔﻘرواﻟﻘﮭر‪.‬‬ ‫واﻹرھﺎبواﻟﻔﻘر‬ ‫اﻟﺣرب واﻹرھﺎب‬ ‫ﻣن اﻟﺣرب‬ ‫اﻟﮭرب ﻣن‬ ‫ﯾﺣﺎوﻟون اﻟﮭرب‬ ‫ﯾﺣﺎوﻟون‬ ‫‪.‬‬ ‫وﻧﻧﺎﻗش‬ ‫وﻧﺳﺗﻣﻊ‬ ‫وﻧﻘرأ‬ ‫ﻧﻠﺗﻘﻲ‬ ‫طوﻋًﺎ‬ ‫اﻟطرﯾق‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ‬ ‫واﻟﺳﻔر‬ ‫اﻟﺗرﺣﺎل‬ ‫طوﻋًﺎ‬ ‫اﻟطرﯾق‪.‬‬ ‫واﻟﺳﻔر‬ ‫ﻗﺻصاﻟﺗرﺣﺎل‬ ‫ﺷﻲءﻋنﻋنﻗﺻص‬ ‫ﻋنﻛلﻛلﺷﻲء‬ ‫‪Berättarkraft‬ﻋن‬ ‫‪Berättarkraft2017‬‬ ‫ﯾدور ‪2017‬‬ ‫ھﻧﺎ!! ﯾدور‬ ‫ﺑﻛم ھﻧﺎ‬ ‫ﻣرﺣﺑﺑًﺎًﺎ ﺑﻛم‬ ‫اﻟﺳوﯾد‪ ..‬ﻣرﺣ‬ ‫اﻟﺳوﯾد‬ ‫ﺗﺻﻔﺢ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ‪ .‬ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﮫ ﻋن طرﯾق اﻟﺑﻠدﯾﺔ‪ ,Karlskrona .‬و‪ ,Ronneby‬و‪ ,Karlshamn‬و‪,Olofström‬‬ ‫اﻷﺣﻼم‪.‬‬ ‫اﻟواﻗﻊأوأوﻓﻲﻓﻲاﻷﺣﻼم‪.‬‬ ‫ﻓﻲاﻟواﻗﻊ‬ ‫ﺿرورة‪،‬ﻓﻲ‬ ‫ﻋن ﺿرورة‪،‬‬ ‫رﻏﺑﺔ أوأو ﻋن‬ ‫أو ﻛرھﺎ‪ ،‬ﻋن رﻏﺑﺔ‬ ‫و‪ Sölvesborg‬و‪ .Bromölla‬ھﻧﺎ ﯾﺟﺗﻣﻊ ‪ Blekinge‬ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم‪.‬‬ ‫ﯾوم اﻟﺳﺑت ‪ 4‬ﻣﺎرس‪ ،‬ﯾﻔﺗﺗﺢ ‪ Berättarkraft‬ﻣﻌرض اﻟﻛﺗﺎب اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﻣؤﻟﻔﻲ ‪ Blekinge‬ﻣﻊ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس‬ ‫واﻷطﻔﺎل‬ ‫ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾن‬ ‫ﯾﻣﻛن‬ ‫‪.Blekinge‬‬ ‫واﻟﻘﺻصﯾ ﯾ‬ ‫واﻷطﻔﺎل‬ ‫ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾن‬ ‫ﯾﻣﻛن‬ ‫أﻧﺣﺎء‪.Blekinge‬‬ ‫ﺟﻣﯾﻊأﻧﺣﺎء‬ ‫ُﻘﺎمُﻘﺎمﻓﻲﻓﻲﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻷدبواﻟﻘﺻص‬ ‫ﺳرداﻷدب‬ ‫ﻣﮭرﺟﺎنﺳرد‬ ‫ﻋن ﻣﮭرﺟﺎن‬ ‫ﻋﺑﺎرة ﻋن‬ ‫‪ Berättarkraft‬ﻋﺑﺎرة‬ ‫‪Berättarkraft‬‬ ‫ ‪ÄTTS TILL ARABISKA:‬‬ ‫اﻵﺧرﯾن‪ .‬اﻗرأ اﻟﻣزﯾد ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ ‪.8‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أو‬ ‫ﻣﺟﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أو‬ ‫اﻟﺣدثﻣﺟﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫دﺧولاﻟﺣدث‬ ‫ﺑﻛﺛﯾر‪.‬دﺧول‬ ‫وأﻛﺛرﻣنﻣنذﻟكذﻟكﺑﻛﺛﯾر‪.‬‬ ‫واﻟﺣﻛﺎﯾﺎتوأﻛﺛر‬ ‫واﻟﻘﺻصواﻟﺣﻛﺎﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣؤﻟﻔﯾن واﻟﻘﺻص‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻣؤﻟﻔﯾن‬ ‫اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣ ٍد ﺳواء اﻻﺳﺗﻣﺎع‬ ‫اﻟدراﺳﺔ‬ ‫إﻧﺷﺎء‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞﻟﻘد ﺗمﺗم‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎءﯾن‪.‬‬ ‫وﻣﺟﻣوﻋﺎتاﻟدراﺳﺔ‬ ‫واﻟﺟﻣﻌﯾﺎتوﻣﺟﻣوﻋﺎت‬ ‫اﻟﺑﻠدﯾﺎتواﻟﺟﻣﻌﯾﺎت‬ ‫ﻣﺷﺗركﺑﯾنﺑﯾناﻟﺑﻠدﯾﺎت‬ ‫ﺑﻣﺟﮭودﻣﺷﺗرك‬ ‫‪ Berättarkraft‬ﺑﻣﺟﮭود‬ ‫‪Berättarkraft 2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔإﻧﺷﺎء‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ! ‬ ‫‪ .Berättarkraft‬ﺣﯾث ﺗﻠﺗﻘﻲ اﻟطرق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ ﺣول اﻷدب وﺳرد اﻟﻘﺻص ﻋﻠﻰ ﻣدار أﺳﺑوع ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ‪2017‬‬ ‫ﻟﺪﯾﻨﺎﺑًﺎ ﺑﻛم‬ ‫ﻣرﺣ‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫اﻷول‬ ‫ﻣداراﻷﺳﺑوع‬ ‫ﻋﻠﻰﻣدار‬ ‫اﻟطرﯾق‪.‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰاﻟطرﯾق‪.‬‬ ‫ﺟﻣﯾﺎﻌًﺎﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾنواﻟﻘراء‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺻﺔ وواﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن‬ ‫ورواة اﻟﻘﺻﺔ‬ ‫واﻟﻣؤﻟﻔﯾن ورواة‬ ‫واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣؤﻟﻔﯾن‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫ﻣن ﻣن‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻷﺳﺑوع‬ ‫واﻟﻘراء ‪.‬إﻧﻧﺎإﻧﻧﺎﺟﻣﯾﻌً‬ ‫اﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺎت ‪.40 ،38 ،37 ،17 ،11 ،9-8‬‬ ‫وﻧﺳﺗﻣﻊ وﻧﻧﺎﻗش‬ ‫ﻧﻠﺗﻘﻲ وﻧﻘرأ وﻧﺳﺗﻣﻊ‬ ‫وﻧﻧﺎﻗش‪..‬‬ ‫‪Camilla‬‬ ‫‪Carnmo‬‬ ‫اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ! ‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﺪﯾﻨﺎ‬ ‫‪Berättarkraft‬‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫ﻣﻧﺳق‬ ‫ ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻧﻈﺮ‬ ‫‪,Olofström‬‬ ‫‪,Karlshamn‬‬ ‫‪,Ronneby‬‬ ‫اﻟﺑﻠدﯾﺔ‪,Karlskrona.‬‬ ‫طرﯾقاﻟﺑﻠدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻋنطرﯾق‬ ‫ﺗﻘﺳﯾﻣﮫ ﻋن‬ ‫ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﮫ‬ ‫ﺗﺻﻔﺢ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ‪ ..‬ﯾﺗم‬ ‫‪,Olofström‬‬ ‫‪Karlshamn‬و‪ ,‬و‬ ‫‪,Ronneby‬و و‬ ‫‪,Karlskrona‬و و‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم‪ .‬‬ ‫اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ‪!.‬‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫واﻟﻤﻌﺎرض‬ ‫ووﻟﺪﯾﻨﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫‪Blekinge‬ﻣﻊﻣﻊاﻟﻌﺎﻟم‬ ‫‪Blekinge‬‬ ‫ﻻﯾﺟﺗﻣﻊ‬ ‫اﻟﺘﻲھﻧﺎ‬ ‫‪Bromölla‬‬ ‫‪Sölvesborg‬‬ ‫ﯾﺟﺗﻣﻊ‬ ‫ھﻧﺎ‬ ‫‪..Bromölla‬‬ ‫‪ Sölvesborg‬وو‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫‪Camilla Carnmo‬‬ ‫‪Carnmo‬‬ ‫‪Camilla‬‬ ‫ﻣﻧﺳق ﻣﺷروع ‪Berättarkraft‬‬ ‫ﻣﻧﺳق ﻣﺷروع ‪Berättarkraft‬‬

‫‪6‬‬


Utställare från hela Blekinge Öppen scen Prisutdelning

Äta och fika Specialmeny i First hotels restaurang. Mat och fika till

bokmässepriser.

Moustafa Jano, konstnär och grafisk designer, kom från Syrien till Blekinge 2016. Han flydde över medelhavet i en gummibåt och var nära att dö. Sedan dess har han skapat digitala fotomontage och bland annat ställt ut på Fotografiska i Stockholm. På bokmässan visar han sina bilder och samtalar om sin konst och sina erfarenheter. Samtalet hålls på arabiska och svenska.

Önsketräd Vart vill du helst vara på väg? Och hur? Beskriv din drömresa och fäst den i vårt önsketräd. Alla som deltar får en bok.

Omid Mahmoudi är författare, bosatt i Malmö. Han kom ensam från Afghanistan till Sverige 2011, 16 år gammal. Han har skrivit två böcker, “Oskyldiga brottslingar – ögonblicksbilder från Kabul och en evighetslång flykt” och “Den förlorade generationen”. För fyra år sedan startade han Ensamkommandes riksförbund som nu har femton lokalföreningar. Han har startat ett studenthem för tjejer i Afghanistan och hjälper nyanlända i Sverige att starta företag. På bokmässan berättar han om sina böcker och sina erfarenheter. Omid Mahmoudi håller sin föreläsning på både dari och på svenska.

8

Välkommen till Berättarkrafts bokmässa Lördag 4 mars • Kl 10 - 16 Folkets hus i Olofström 11.00 - Invigning av Kristina Hedberg, chef på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg - Tillkännagivande av vinnarna i Berättarkrafts novelltävlingen för unga. Prisutdelning av författarna och jurymedlemmarna Per Nilsson och Cecilia Rihs. 11.30 - Bildspel och samtal med Moustafa Jano. Samtal på arabiska och svenska. 12.00 - Föreläsning med Omid Mahmoudi. Föreläsning på dari och svenska. 13.00 - 16.00 - Öppen scen för mässans utställare.

Fri

ent

14.00 - 16.00 - Boksläpp. Vi kom till Olofström. I biblioteket.

9


Hans Gunnarsson Ständigt februari

10

KARLSKRONA

Måndag 6 mars 2017

Stadsbiblioteket i Karlskrona Hörsalen 18.00 - 19.00 Fri entré

Från sand till snö Föreläsning av Abdi-Noor Muhammed. På ett intressant, spännande och inspirerande sätt beskrivs resan från sand till snö och de kulturmöten som uppstått. Även en fotoutställning som pågår 6/3-18/3 på Karlskrona Stadsbibliotek.

KARLSKRONA

Tisdag 7 mars 2017

Nättraby bibliotek 18.00 Fri entré

Bokstuga Vi tipsar om böcker, bjuder på fika och har en liten bokutlottning.

KARLSKRONA

Onsdag 8 mars 2017

Stadsbibliotekets i Karlskrona Hörsalen 9.00 Fri entré

Högläsning med storbildsvisning på arabiska Lyssna till ”Pudlar och Pommes” av Pija Lindenbaum tillsammans med en massa andra barn. Bilderna visas på storbildsskärm. Ålder: 3-6 år.

Stadsbibliotekets i Karlskrona Hörsalen 10.00 - 10.30 Fri entré

Högläsning med storbildsvisning Lyssna till ”Pudlar och Pommes” av Pija Lindenbaum tillsammans med en massa andra barn. Bilderna visas på storbildsskärm. Ålder: 3-6 år.

HEJ TROTTOAR! SVERIGEVANDRAREN

Foto: Martin Stenmark

Konstnär: Jenny Funestad

11


Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning

Teckenspråkstolkning

KARLSKRONA Nättraby bibliotek 10.00 Ingen föranmälan Fri entré SV:s kontor Ronnebygatan 9 19.00 Fri entré

Onsdag 8 mars 2017 Sagostund Läsning av en saga för barnen. Ålder: 3-5 år, syskon får gärna komma med.

Tommy Nilsson – Sverigevandraren Förläsning om sin nya bok. Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

KONTAKTUPPGIFTER Biblioteken i Karlskrona 0455-303476 www.bibliotek.karlskrona.se Bibliotekets Vänner www.facebook.com/ BiblioteketsVanner Studieförbundet vuxenskolan 0455-307370 www.sv.se/avdelningar/sv-blekinge/

12

Hans Gunnarsson – Ständigt februari Den nutida svenska litteraturens doldis? Med sin tionde bok, ödesdramat Rum för resande, firade Hans Gunnarsson 2016 tjugo år som författare. Arrangör: Bibliotekets Vänner.

KARLSKRONA

Torsdag 9 mars 2017

Stadsbiblioteket i Karlskrona Hörsalen 10.15 - 10.40 Fri entré Biljett hämtas på Stadsbibliotekets barn och ungdomsavdelning (Biljettsläpp 1 månad innan)

Hej Trottoar En föreställning för bebisar och små barn. En promenad där vi hör och ser många olika saker. Medverkar gör Josefina Karlsson Vergara från Sagofen Isadora. 0-2 år

Syntolkning Textning eller uppläst text Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning

TILLGÄNGLIGHET LOKALER Syntolkning Parkering

Teckenspråkstolkning

Syntolkning Parkering

Parkering Textning eller uppläst text

Syntolkning Textning eller uppläst text Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning Parkering Textning eller uppläst text

Karlskrona Stadsbibliotek Syntolkning Teckenspråkstolkning Handikappsanpassat Parkering Handikappsanpassat

Syntolkning

Textning eller uppläst text Hörslinga Hörslinga

Teckenspråkstolkning Hörslinga

Teckenspråkstolkning

Textning eller uppläst text Handikappsanpassat

Hörslinga

Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Hörslinga

Hörslinga

Textning eller uppläst text Handikappsanpassat

Parkering Textning eller uppläst text

Hörslinga

Nättraby bibliotek Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning Parkering Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning Parkering

Parkering Textning eller uppläst text Handikappsanpassat

Textning eller uppläst text

Handikappsanpassat

Studieförbundet Vuxenskolan Parkering

Syntolkning Teckenspråkstolkning Handikappsanpassat Parkering Handikappsanpassat

Syntolkning

Parkering Textning eller uppläst text

Handikappsanpassat

Parkering

Karlskrona Stadsbibliotek Hörsalen 19.00 Förköp på Stadsbiblioteket från 1 mars Pris 120 kr, medlemmar 60 kr

Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning

Parkering

Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

13


FRITZ MAGO

LENA EINHORN

Högläsning med Agneta Fagerberg

Fotograf Magnus Wennman har under 2015 träffat flyktingbarn i otaliga flyktingläger och på deras väg genom Europa. Berättelsen om när natten kommer är en levande historia utan ett givet slut. Arrangör: Kulturcentrum, Fri entré

Bennie Åkerfeldt

Utställning Där barnen sover 28 januari - 26 mars

Grupp 39 Utställning 6 mars - 12 mars

Gruppen ställer ut hantverk gjorda med tekniker från hela världen. De visar också upp sitt deltagande i EU-projektet Be Unique, då de besökte olika länder. Öppettider: måndag till fredag 11.00 - 16.00 Arrangör: Grupp 39 och Folkuniversitet Massmanska Kvarnen, Fri entré

14

RONNEBY

Måndag 6 mars 2017

Stadsbiblioteket 19:00 Fri entré Anmälan: Tel 0457–61 74 77 eller e-post: informationen@bibliotek.ronneby.se

Författarkväll med Lena Einhorn Möt författaren, dokumentärfilmaren och läkaren Lena Einhorn och hör henne berätta om sin senaste bok Madeleine F. Arrangör: Ronneby bibliotek i samarbete med Enheten för Arbetsmarknad och integration.

RONNEBY

Tisdag 7 mars 2017

Kulturcentrum Hörsalen 18.00 Fri entré

Föreläsning med Mikael Henriksson från Blekinge Museum Mikael Henriksson berättar om kulturlandets arkeologi Rörelse och utveckling över tid och rum. En introduktion i föreläsningsserien om Ronnebys omland våren 2017 Arrangör: Sensus, Blekinge Museum och Ronneby kommun.

Stadsbiblioteket 19.00 – 20.30 Anmälan: Tel 0457 61 74 77 eller e-post: informationen@bibliotek.ronneby.se

Till fots Smygehuk - Treriksröset – En modern Nils Holgersson En berättelse om hur en människas livsdröm förverkligades, och hur Tommy Nilsson från Ronneby blev Sverigevandraren efter 250 mil till fots genom hela Sverige 1983. Arrangör: Ronneby bibliotek och SV Blekinge

15


16

RONNEBY

Onsdag 8 mars 2017

RONNEBY

Torsdag 9 mars 2017

Bräkne-Hoby bibliotek 17.30 Fri entré

Bokcafé Bräkne-Hoby Mingel med bokbord. Vi tipsar om nya och gamla favoritböcker, den här gången anknyter vi till Berättarkrafts tema På Väg. Dela gärna med dig av någon egen favoritbok! Utlottning av fina bokpriser!

Blekinge Folkhögskola i Bräkne-Hoby 17.00 – 19.00 Fri entré

Välkommen på Afternoon tea och berättelser! Lyssna på människors berättelser om sin flykt och resa genom Europa till Sverige. Förhandsvisning av en fotoutställning från hemkomna volontärer som besökt Ghana. Scenisk gestaltning inspirerad av intervjuer med Teaterlinjen. Arrangör: Blekinge Folkhögskola i Bräkne-Hoby.

Stadsbiblioteket 18.30 - 19.30 + frågestund Fri entré

Varför tigger rumänska romer i Sverige? Författare Bennie Åkerfeldt föreläser utifrån sin senaste bok Bussresan – ett intermezzo i Rumänien. Arrangör: Ronneby bibliotek och Sensus.

RONNEBY

Fredag 10 mars 2017

RONNEBY

Torsdag 9 mars 2017

Stadsbiblioteket 10.00 Fri entré

Sagostund på svenska för 3-5- åringar Starta fredagsmyset med att kliva in i sagornas värld. Välkomna på sagostund! Arrangör: Ronneby bibliotek.

Stadsbiblioteket 15.00 – 16.00 Fri entré Vi bjuder på fika

Högläsning Agneta Fagerberg läser valda stycken ur boken ”Inte en främling: 41 berättelser om identitet och mångfald”. Arrangör: SV Blekinge och Ronneby bibliotek.

Stadsbiblioteket 15.00 Fri entré

Sagostund på arabiska för 5-10-åringar Arrangör: Ronneby bibliotek.

Kallinge bibliotek 17.00 – 18.00 Fri entré

Bokcafé Kallinge Välkommen på Bokcafé. Vi bjuder på fika och delar med oss av våra bästa boktips. Denna gången anknyter vi till. Berättarkrafts tema På Väg. Utlottning av fina bokpriser!

Stadsbiblioteket 15.00 - 16.00 Fri entré

Bokcafé Ängeln Välkommen till ett bokcafé om bokcirklar. Vi tipsar och bokpratar om böckerna i våra nya bokcirkelkassar. Hur startar man en bokcirkel och hur pratar man om böcker? Vi bjuder på fika. Utlottning av fina bokpriser! Arrangör: Ronneby bibliotek.

17


Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning

Teckenspråkstolkning

RONNEBY Stadsbiblioteket 11.00 Fri entré Begränsat antal platser

RONNEBY Kulturcentrum, Konsthallen 14.00 - 14.45 Fri entré

Lördag 11 mars 2017 Trolleri med Fritz Mago Fritz busar med barnen och ger dem en stund av skratt och förundran. Barnen blir delaktiga i spännande illusioner. Arrangör: Rädda Barnen och Ronneby bibliotek. För alla barn från 3 till 103 år

Söndag 12 mars 2017 Från Lasse Lucidor till Bruno K Öijer Tonsatta dikter av bl. a. Lasse Lucidor, Bellamn, Vreeswijk och Bruno K Öijer. Folklig poesi och musik möts i ny form. Sång: Helena Ek, Kontrabas: Peter Jansson. Arrangör: Ronneby Kommun, Blekinge läns Bildningsförbund, ABF & Ronneby Musikförening

KONTAKTUPPGIFTER Ronneby bibliotek 0457–617477 www.bibliotek.ronneby.se Kulturcentrum Ronneby 0457-617500 www.ronneby.se Sensus 0457-21699 www.sensus.se Studieförbundet Vuxenskolan 0457-75290 www.sv.se/avdelningar/sv-blekinge/ Blekinge Folkhögskola 0457-731860 www.blekingefolkhogskola.se Ronneby musikförening info@musik-i-ronneby.org www.musik-i-ronneby.org Blekinge läns bildningsförbund 0455-305143 www.blb.k.se Blekinge folkhögskola 0457-73 18 60 www.blekingefolkhogskola.se/ folkhogskolan@ltblekinge.se

18

Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning Syntolkning

Textning eller uppläst text Textning eller uppläst text

TILLGÄNGLIGHET LOKALER Parkering

Parkering Textning eller uppläst text

Kulturcentrum Hörslinga

Parkering Textning eller uppläst text

Handikappsanpassat Parkering Parkering Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning

Hörslinga

Handikappsanpassat

Hörslinga

Textning eller uppläst text

Textning eller uppläst text Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Parkering Textning eller uppläst text

Syntolkning

Handikappsanpassat

Handikappsanpa

Syntolkning

Massmanska Kvarnen

Parkering Textning eller uppläst text Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat

Syntolkning

Hörslinga

Följande kan förbeställas i god tid genom Landstinget.

Parkering

Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning

Hörslinga Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Hörslinga

Handikappsanpassat

Handikappsanpa

Textning eller uppläst text

Syntolkning

Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Teckenspråkstolkning

Parkering Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning Handikappsanpassat

Hörslinga

Teckenspråkstolkning

Textning eller uppläst text Syntolkning

Parkering Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning

Textning eller uppläst text

Parkering

Hörslinga

Textning eller uppläst text

Parkering Textning eller uppläst text

Bräkne-Hoby bibliotek

Parkering

Hörslinga

Parkering

Ramp och dörröppnare till bibliotekets entrédörr. Trösklar inne i biblioteket kan vara hinder för rullstol/permobil.

Handikappsanpassat

Hörslinga

Parkering

Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Hörslinga

Hörsling

Handikappsanpassat

Parkering Textning eller uppläst text

Handikappsanpassat

Teckenspråksto

Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning

Parkering Textning eller uppläst text Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Parkering

Syntolkning

Parkering Textning eller uppläst text

Handikappsanpassat

Teckenspråksto

Hörslinga

Parkering Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat

Parkering

Blekinge Folkhögskola i Bräkne-Hoby

Teckenspråkstolkning

Parkering

Syntolkning

Handikappsanpassat

Syntolkning

Handikappsanpassat

Parkering

Teckenspråksto

Parkering Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Stadsbiblioteket

Textning eller uppläst text

Syntolkning Parkering

Syntolkning

Hörslinga

Möjligt att ta sig in i en del av lokalen med rullstol/permobil. Hiss finns i foajé. Funkar för rullstolar och mindre permobilar.

Syntolkning

Textning eller uppläst text Teckenspråkstolkning Textning eller uppläst text

Syntolkning

Kallinge bibliotek

Handikappsanpassat Parkering Handikappsanpassat

Syntolkning

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning

Hörslinga

Handikappsanpas

Handikappsanpassat

19


Ola Lindholm

Dylanprogram Lars Fernebring & Thomas Wiehe

Konstutställning– På Väg! 4 mars - 12 mars Tre konstnärer visar måleri och bilder på temat På Väg! Arrangör: Kultur Knytpunkten Lokstallarna, Fri entré

Karlo Pesjak

Foto: Peter Ljunggren d3media

Foto: Anna-Lena Ahlström

BEA UUSMA

20

Expeditionen – att lösa en gåta

KARLSHAMN

Lördag 4 mars 2017

Lokstallarna Prinsgatan 43 11.00 - 11.45 Entré: 50 kr köps via www.karlshamn.se/kultur eller på kommunens bibliotek fr o m 20/2 kl 10.00 Vi lägger inte undan biljetter Tel: 0454-812 40

Flytta – familjeföreställning med Friscenkonst En föreställning om att flytta. Människor har alltid flyttat, och barn har följt med. Föreställningen bjuder på flyttkaos, tokigheter, musik och ett lyckligt slut. Medverkande Olivia Longo och Anna Karin Sersam. Arrangör: Kultur Karlshamn. För barn 4-8 år och deras vuxna.

Lokstallarna Prinsgatan 43 18.00 Utställningen pågår: 4/3-31/3 Öppet: torsd 16.00 - 19.00 lörd 11.00 - 15.00 sönd 13.00 - 17.00 Fri entré

Koffermenschen Berättelser om människoöden på väg. Se, lyssna, känn på 30 träskulpturer från Stade, Tyskland. En resväska, ett liv, vad skulle du packa? Lördag 4 mars kl: 18.00 vernissage. Arrangör: Arbetsmarknadsenheten, Kultur Karlshamn, Integrationssamordnare i Karlshamns kommun samt Karlshamns vänort Stade.

KARLSHAMN

Söndag 5 mars 2017

Lokstallarna Stora Salen Prinsgatan 43 Karlshamn 17.00 - 17.50, ingen paus Biljetter: Vuxen 150 kr, scenpass 120 kr Ungdom 60 kr, scenpass 40 kr

Komma ut – av och med Oskar Sternulf Teaterföreställning om Anders. Svensk. Ganska snygg, bög. En brännande och gripande gestaltning. Arrangör: Karlshamns Riksteaterförening Ålder: 12 år och uppåt. Köps via: www.karlshamn.riksteatern.se, Lundins bokhandel, Turistbyrån, Coop Forum

21


KARLSHAMN

Måndag 6 mars 2017

KARLSHAMN

Tisdag 7 mars 2017

ABF Kungsgatan 32 14.00 - 15.00 Föranmälan till ABF Blekinge 0454-41335 eller 0454-16645 Fri entré

Mitt levnadsöde – Hur och varför jag kom till Sverige Naturfotograf Karlo Pesjak berättar och visar bilder om sitt liv och sina fotoresor. Arrangör: ABF Blekinge.

Lokstallarna Prinsgatan 43 19.00 - 20.00 Entré: 80 kr Biljetter: www.karlshamn.se/kultur eller kommunens bibliotek Tel: 0454-812 30

Om Bob Dylans liv, texter och musik I ett visprogram till akustisk gitarr och munspel med Lars Ferne Fernebring & Thomas Wiehe får vi möta 2016 års Nobelpristagare Bob Dylan och hans texter och musik. Arrangör: Kultur Karlshamn, Karlshamns kommun med stöd av Musik i Blekinge. Ev. överblivna biljetter säljs vid entrén, OBS kontant betalning.

Lokstallarna Prinsgatan 43 19.00 - 20.00 Entré: 80 kr Biljetter: www.karlshamn.se/kultur eller kommunens bibliotek Tel: 0454-812 30

Bea Uusma och Expeditionen – att lösa en gåta Bea Uusma, läkare och författare, tilldelades Augustpriset för sin bok ”Expeditionen. Min kärlekshistoria”. I 15 års tid har Bea försökt knäcka den medicinska deckargåtan om vad som hände Andrées polarexpedition i slutet av 1800-talet. Hon kullkastar vedertagna teorier och kommer fram till helt nya svar. Ev. överblivna biljetter säljs vid entrén, OBS kontant betalning.

KARLSHAMN

Onsdag 8 mars 2017

Karlshamns Stadsbibliotek 18.00 - 19.00 Fri entré

Visor på resa – Sven Olsson Sven Olsson spelar och sjunger visor om att vara på resa. Arrangör: Kultur Karlshamn.

KARLSHAMN

Tisdag 7 mars 2017

KARLSHAMN

Torsdag 9 mars 2017

Stenbacka bibliotek Stenbackavägen 10 Asarum 19.00 - 20.00 Fri entré

Visan i Sverige – bildspel, berättelser och livemusik Ett föredrag med bildspel och livemusik om visans väg i Sverige från 1700-tal till nutid med trubaduren Lars Jerrhag, sång och gitarr samt Bengan Gustafsson på bas. Arrangör: Kultur Karlshamn, ABF.

Lokstallarna Prinsgatan 43 12.00 För inbjudna skolklasser

Författarmöte Ola Lindholm Ola Lindholm möter barn i årskurs 3–4 och berättar om sina böcker i fantasyserien Drömfångaren och om vikten av läsning och hur långt man kan nå om man läser. Arrangör: Kultur Karlshamn.

22

23


KARLSHAMN

Torsdag 9 mars 2017

KARLSHAMN

Söndag 12 mars 2017

Lokstallarna Prinsgatan 43 16.30 - 19.30 Fri entré

Språkcafé och visan i Sverige Språkcafé för nyanlända i Karlshamn med ett program om den svenska visan i ord, bild och med livemusik av trubaduren Lars Jerrhag, sång och gitarr samt Bengan Gustafsson, bas. Arrangör: Kultur Karlshamn, ABF.

Lokstallarna Prinsgatan 43 12.00 - 12.30 Fri entré

Livet och sånt, på riktigt – Jens Harrysson Jens Harrysson, Karlskrona, har skrivit sin första bok med korta spretiga texter om livet och med bilder av fotografen Bengt Nyberg, Elleholm. Jens presenterar och säljer sin bok. Arrangör: Kultur Knytpunkten.

SV´s lokal Drottninggatan 84 18.30 - 19.30 Fri entré

En resa i Sveriges trädgård – Tommy Nilsson Tommy Nilsson, ”Sverigevandraren” föreläser om en resa i Blekinge Sveriges trädgård. Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.

Svängsta bibliotek Holländarevägen 68B 19.00 - 20.00 Fri entré

På väg i prosa och poesi – Svante Sundvik Svante Sundvik läser prosa och poesi på temat ”På väg”. Arrangör: Svante Sundvik och Kultur Karlshamn.

Lokstallarna Prinsgatan 43 14.00 - 15.30 Fri entré

Mitt liv – min resa Historier från länder med krig och korruption. Varför tar man beslutet att bryta upp och lämna allt? Hur är det att starta på nytt i ett främmande land? Arrangör: Kultur Knytpunkten, Soul of Humanity, Studieförbundet Vuxenskolan.

KARLSHAMN

Lördag 11 mars 2017

Lokstallarna Prinsgatan 43 11.00 - ca 11.45 Fri entré

Dockteater Dockteater för barn med Nariman Mukdad från Kristianstad och Emma Lindström från Malmö Arrangör: Kultur Knytpunkten. För barn.

Lokstallarna Prinsgatan 43 14.00 - 15.30 Fri entré

I skrivandet är du alltid PÅ VÄG Du är på väg framåt i livet, bakåt i minnena, ibland står du stilla och betraktar nutiden. Vi gör intressanta resor i Skrivarklubben i Blekinge. Kom och lyssna på våra medlemmar. Arrangör: Skrivarklubben i Blekinge.

24

25


Syntolkning

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning

KONTAKTUPPGIFTER Karlshamns kommun Kultur Karlshamn 0454-812 40 www.karlshamn.se/kultur Karlshamns Riksteaterförening www.karlshamn.riksteatern.se ABF Blekinge. 0454-16645 www.abf.se Studieförbundet Vuxenskolan 0454-306150, www.sv.se Soul of Humanity www.facebook.com/ soulofhumanitytillsammans

Syntolkning

Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning

Syntolkning Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning

TILLGÄNGLIGHET LOKALER Parkering Textning eller uppläst text Syntolkning

Parkering Textning eller uppläst text Syntolkning

Lokstallarna Parkering Syntolkning

Syntolkning

Parkering Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning Handikappsanpassat

Syntolkning

Hörslinga

Textning eller uppläst text Hörslinga

Parkering Textning eller uppläst text Teckenspråkstolkning

Parkering Syntolkning

Parkering Teckenspråkstolkning Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Programmet förstärks med mikrofon.

Teckenspråkstolkning Handikappsanpassat

Syntolkning

Handikappsanpassat

Hörslinga Textning eller uppläst text

Hörslinga Parkering Textning eller uppläst text

Parkering Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat

Syntolkning

Stenbacka bibliotek Syntolkning

Handikappsanpassat

Syntolkning

Textning eller uppläst textHörslinga

Parkering Textning eller uppläst text Teckenspråkstolkning

Hörslinga

Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat

Parkering Textning eller uppläst text

Handikappsanpassat Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning

Textning eller uppläst text

Parkering Textning eller uppläst text

Hörslinga

Parkering

Handikappsanpassat

Hallabro

Handikappsanpassat

Kyrkhult Utställare OLOFSTRÖM Öppen scenSvängsta Prisutdelning Jämshög Mörrum Bildvisning och samtal med Moustafa Janos BROMÖLLA

Textning eller uppläst text

Parkering Textning eller uppläst text Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Hörslinga Textning eller uppläst text

Hörslinga Parkering Textning eller uppläst text

Parkering Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat

Parkering Textning eller uppläst text Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat Textning eller uppläst text

Parkering Textning eller uppläst text

SV´s lokal Parkering

Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Karlshamns stadsbibliotek

Handikappsanpassat

Textning eller uppläst text

Handikappsanpassat

Textning eller uppläst text

Syntolkning

Handikappsanpassat

Parkering Syntolkning

Hörslinga

Teckenspråkstolkning

Parkering Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat

Syntolkning

Handikappsanpassat

Programmet förstärks med mikrofon. Syntolkning

Textning eller uppläst text

Parkering Textning eller uppläst text

ABF

Parkering

26

Textning eller uppläst text

Syntolkning

Svängsta bibliotek

Flera av programmen förstärks med mikrofon. Teckenspråkstolkning Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat

Hörslinga

Hörslinga

Parkering

SÖLVESBORG Önsketräd Vart vill du helst varaHällevik på väg? Och hur? Beskriv din drömresa och fäst den i vårt önsketräd. Alla som deltar får en bok.

Eringsboda

Holmsjö

Backaryd Kristianopel Bräkne Hoby Åryd

Nättraby

Jämjö

RONNEBY KARLSHAMN

KARLSKRONA

Hanö

För info om kollektivtrafik Gå in på: www.blekingetrafiken.se

Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Äta och fika Specialmeny i First hotels restaurang. Mat och fika till bokmässepriser.

27


Foto: Caroline Andersson

BJÖRN LARSSON

Foto: Peter Knutson

Foto: Laurent Deniman

Anna Laestadius Larsson

28

Sara Telemann

Foto: Helén Pe

Foto: Jenny Gustafsson

Foto: Lina Ikse

Nina Burton

AZAR MAHLOUJIAN

OLOFSTRÖM

Lördag 4 mars 2017

Olofströms bibliotek 14.00 - 16.00 Fri entré

Boksläpp: Vi kom till Olofström En dagsfärsk bok med cirka 75 invånares berättelser om hur det är att vara på väg – från en annan plats i världen till Olofström. Inledande tankar av Margaretha Olsson. Arrangör: ABF Olofström, KulturFritid m.fl.

OLOFSTRÖM

Söndag 5 mars 2017

Folkets Hus, Olofström 18.00 - 20.00 Entré 130 kr Medlem/scenpass 100 kr Ungdom t o m 25 år, fri entré Inget förköp

Monsieur Erik Satie– gymnopedist Erik Satie är en av musikhistoriens mest originella kompositörer. Medverkande: Amelia Jakobsson - sopran, Joachim Olsson - piano, Magnus Florin - aktör, Per Nyrén piano. Arrangör: Olofströms Kammarmusikförening, ABF, KulturFritid och Musik i Blekinge med stöd av Statens Kulturråd.

OLOFSTRÖM

Måndag 6 mars 2017

Jämshögs Folkhögskola 13.00 - 14.30 Fri entré

På väg till lands, till sjöss och i den fria tanken Författaren, forskaren, sjöfararen, europén och frihetssökaren Björn Larsson föreläser om nomaden i litteraturen och förundras över vad frihet innebär. Arrangör: Harry Martinson-sällskapet, Folkuniversitetet och KulturFritid.

29


OLOFSTRÖM

Måndag 6 mars 2017

OLOFSTRÖM

Onsdag 8 mars 2017

Jämshögs bibliotek 18.00 - 19.00 Fri entré Föranmälan ABF Blekinge 0454-413 35

Mitt levnadsöde – Hur och varför jag kom till Sverige Naturfotograf Karlo Pesjak berättar och visar bilder om sitt liv och sina fotoresor. Arrangör: Kultur/Fritid och ABF Blekinge

Jämshögs bibliotek 10.00 - 10.30 Fri entré Från 3 år

Dockteater: Från himmelens topp till havets botten Ölands dramatiska teater spelar ömsint och humoristisk dockteater baserad på Martin Widmarks kritikerrosade bok. En pjäs om fiskargubben och hans vänner koltrasten och delfinen. Arrangör: KulturFritid. Från 3 år.

OLOFSTRÖM

Tisdag 7 mars 2017

Olofströms bibliotek Harry Martinsonrummet 14.00 - 16.00 Fri entré, alla åldrar

Berättarcafé: Om att växa upp förr… ...och om torpens och backstugornas historia i Sverige. Olofströms skriv- och berättarklubb samtalar med publiken. Arrangör: Olofströms Skriv- och berättarklubb, Studieförbundet vuxenskolan.

Folkets Hus, Olofström 13.00 - 16.00 Fri entré

Rösträttens hjältinnor – på lätt svenska En eftermiddag om den långa vägen mot jämställdhet i Sverige. Författaren Sara Teleman som skrivit den lättlästa boken ”Rösträtt för kvinnor” berättar, därefter diskuterar i olika grupper. Arrangör: KulturFritid i samarbete med Humanus.

Olofströms bibliotek Harry Martinsonrummet 16.00 - 18.00 Fri entré

Ordsamlarmöte Vilket är ditt bästa ord för kärlek? I en tid då nyord mest handlar om rädsla och ytlighet vill Pinamackorna samla in 200 nya kärleksord. Arrangör: Pinamackorna.

Folkets Hus, Olofström 18.30 - 19.40 Entré: 100 kr eller 120 kr medlem/scenpass 70 eller 90 kr ungdom t o m 19 år 50 kr Förköp fr o m 14/2 via olofstrom@riksteatern.se Olofströms bibliotek tel 0454-93600

Den olycklige danske prinsen Vem var egentligen Kristian II – känd som Kristian Tyrann? Möt mannen bakom monstret i författaren och dramatiken Margareta Skantzes nyskrivna drama, iscensatt av Teater Kontur. Arrangör: Riksteaterföreningen i Olofström, ABF, KulturFritid.

Samling vid kyrkan i Jämshög 13.00 - 14.30 Fri entré Kollekt för fika

Författarnas sista resa Återinvigning av den korrigerade gravvården över Axel de la Nietze. Därefter en vandring till gravstenar över bygdens författare och reseskildrare. Vandringen avslutas med kyrkkaffe på Författarmuseet. Medverkande: Bengt Bejmar, Anders Blixt, Birger Johnsson och Johnny Karlsson. Arrangör: Sällskapet Axels Vänner, Jämshögs församling och Författarmuseet.

Fritidsgården Susekullen, Olofström 14.00 - 17.00 Fri entré

Lovpyssel: Om en resa Marie-Louise Nilsson berättar och broderar tillsammans med publiken. Broderi, ett sätt att berätta, om var vi har varit och var vi är. Tillsammans broderar vi både smått och stort. Arrangör: TextilStudio, Studieförbundet Vuxenskolan, Slöjd i Blekinge.

30

31


OLOFSTRÖM

Onsdag 8 mars 2017

OLOFSTRÖM

Fredag 10 mars 2017

Vilshults gymnastiksal 16.00 - 16.30 Fri entré Från 3 år

Dockteater: Från himmelens topp till havets botten Ölands dramatiska teater spelar ömsint och humoristisk dockteater baserad på Martin Widmarks kritikerrosade bok. En pjäs om fiskargubben och hans vänner koltrasten och delfinen. Arrangör: KulturFritid.

Folkets Hus, Olofström 09.00 - 09.45 Fri entré

Final i Festival Eleverna i åk 3 har skrivit berättelser som framförs av Siw Svensson, berättarpedagog från Berättarnätet Kronoberg. Arrangör: KulturFritid

Olofströms bibliotek 19.00 - 20.30 Fri entré

Anna Laestadius Larsson: Om svenska kvinnors historia – från förr till nutid Varför lever vi fortfarande kvar i det förgångnas mossiga syn på kvinnor och män? Författaren Anna Laestadius Larsson lyfter fram kvinnornas livsvillkor och betydelse i gångna tider, återger spännande kvinnor deras rättmätiga plats i historieskrivningen och visar hur historia kan vara något som är angeläget för alla. Arrangör: KulturFritid, SKV ABF, Olofströms tjej- och kvinnojour och Amnesty.

Olofströms bibliotek 13.30 - 15.00 Fri entré

Kärlek, djur och vatten Ett program med blandade kulturupplevelser, framförda av Fredagsgruppen. Programmet inramas av musik. Arrangör: KulturFritid. Alla åldrar.

OLOFSTRÖM

Torsdag 9 mars 2017

Folkets Hus, Olofström 10.00 - 10.45 Fri entré

Final i Festival Eleverna i åk 6 har skrivit berättelser som framförs av Mikael Thomasson, berättarpedagog från Berättarnätet Kronoberg. Arrangör: KulturFritid.

Olofströms bibliotek 19.00 - 21.00 Fri entré

Författarafton: På väg i litteraturen Om konsten att färdas, fly eller göra filosofiska förflyttningar. Författarna Nina Burton, Fredric Bedoire och Azar Mahloujian ger oss olika ingångar till det här med att vara på väg i flykten, i resan och i tanken. Moderator: Camilla Carnmo. Arrangör: KulturFritid och ABF.

32

Folkets Hus, Klockrike En resa i Sveriges trädgård 14.00 - 15.30 Sverigevandraren Tommy Nilsson berättar om Blekinge. Fri entré Arrangör: SV Blekinge/Kultur-Fritid. Anmälan till 0454-99 337

Folkets Hus, Olofström 19.30 - 21.30 Entré: 140 kr medlem/scenpass 100 kr ungdom t o m 25 år fri entré Förköp fr o m 17/2 via www.olofstrom.se och Olofströms bibliotek: 0454-936 00

Hyllningskonsert till violinisten Svend Asmussen (100 år) Med Mads Tolling Quartet & gitarristen Jacob Fischer. Svend Asmussen är främst känd som jazzmusiker men han spelade även i sammanhang med klassisk musik. Arrangör: Olofströms Jazzklubb, Olofströms Kammarmusikförening. ABF, KulturFritid och Musik i Blekinge med stöd av Statens kulturråd.

33


Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning

Teckenspråkstolkning

OLOFSTRÖM Olofströms bibliotek 11.00 - 11.40 Fri entré Från 6 år Studieförbundet Vuxenskolan Bredgatan 33, Olofström 14.00 - 16.30 Entré: 50 kr medlemmar i TextilStudio 20 kr

Lördag 11 mars 2017 Bokronden - EMBLA dans & teater En dansande hyllning till böcker och läsandet. En interaktiv upptäcktsfärd bland bokstäver, ord och böcker. Tillsammans utforskar vi biblioteket och nya spännande sätt att läsa. Arrangör: KulturFritid. På väg, med Täcklebo Broderiakademi Föredrag och workshop: Med nål och tråd, reste vi till Frankrike, för att se ett broderi tillverkat år 1066. Gunvor Wäreborn och Marie-Louise Nilsson berättar om resan och Broderiakademin. Arrangör: Täcklebo broderiakademis lokalavdelning i Blekinge och Kristianstad i samarbete med TextilStudio, Studieförbundet Vuxenskolan, Slöjd i Blekinge.

Textning eller uppläst text Textning eller uppläst text

Teckenspråksto

Syntolkning

KONTAKTUPPGIFTER Olofströms kommun 0454-935 90. www.olofstrom.se ABF Blekinge. 0454-41335 www.blekinge.abf.se Folkuniversitetet. 0455-367875 www.folkuniversitetet.se Författarmuseet, Jämshögs hembygdsmuseum www.jamshog.nu/museet Harry Martinson-sällskapet www.harrymartinson.se Olofströms skrivoch berättarklubb tankesmedjan.olofstrom@telia.com Slöjd i Blekinge. 0455-322062 slojdiblekinge.se Studieförbundet Vuxenskolan. 0454-993 38, www.sv.se Textilstudio, 0454-771381 Olofströms jazzklubb 0454-40093 www.ofmjazz.se/index.html Olofströms kammarmusikförening 0454-428 14 www.kammarmusik.se/ olofstromkalendarium.htm Musik i Blekinge www.musikiblekinge.se

Parkering Syntolkning

Axels vänner 070 56 27 639

Teckenspråkstolkning

Hörslinga

Teckenspråkstolkning

Textning eller uppläst text

Syntolkning

Hörslinga

Handikappsanpassat Teckenspråkstolkning

Hörslinga

Textning eller uppläst text Hörslinga Textning eller uppläst text

Syntolkning

Parkering Syntolkning

Syntolkning

Syntolkning

Hörslinga

Hörslinga Textning eller uppläst text

Hörslinga Parkering Textning eller uppläst text

Parkering

TILLGÄNGLIGHET LOKALER Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning Parkering Parkering Textning eller uppläst text

Olofströms bibliotek

Syntolkning Teckenspråkstolkning

Handikapp Parkering Teckenspråksto

Handikappsanpa

Fritidsgården Susekullen

Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning Syntolkning

Syntolkning Textning eller uppläst text Textning eller uppläst text

Handikappsanpa Teckenspråksto

Syntolkning

Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning

Teckensp Parkering Syntolkning

Parkering

Parkering Textning eller uppläst text Teckenspråkstolkning

Jämshögs författarmuseum

Syntolkning

Syntolkning

Handikappsanpassat

Hörslinga

Syntolkning Syntolkning Teckenspråkstolkning Textning eller uppläst text Textning eller uppläst text

Ramp finns.

Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning Syntolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning Parkering Parkering Textning eller uppläst text

Parkering

Teckenspråkstol

Hörslinga

Handikappsanpa

Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Textning eller uppläst text

Vilshults gymnastiksal

Textning eller uppläst text Teckenspråkstolkning Textning eller uppläst text Handikappsanpassat Hörslinga Parkering Handikappsanpassat Hörslinga

Teckenspråkstolkning Textning eller uppläst text Teckenspråkstolkning Textning eller uppläst text Handikappsanpassat Parkering Parkering Handikappsanpassat

Parkering

Parkering Textning eller uppläst text Hörslinga

Handikappsanpassat

Folkets Hus Handikappsanpassat Parkering Handikappsanpassat

Teckenspråksto

Syntolknin

Ramp finns i samband med föreläsningen

Handikappsanpassat Parkering Handikappsanpassat Teckenspråkstolkning

Parkering

Handikapp Parkering

Handikappsanpa

Parkering Textning eller uppläst text Syntolkning

Teckenspråkstolkning Parkering Handikappsanpassat Teckenspråkstolkning Syntolkning

Humanus http://humanus.se/olofstrom/

Handikappsanpassat

Hörslinga

Jämshögs bibliotek

Teater Kontur info@teaterkontur.se

Syntolkning Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Handikappsanpassat Parkering Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Pinamackorna 076 80 42 275 www.pinamackorna.se

Syntolkning

Parkering

Parkering Textning eller uppläst text

Jämshögs Folkhögskola

Jämshögs församling jamshog.forsamling@ svenskakyrkan.se

Handikappsanpassat

34

Teckensp Syntolkning

Parkering Textning eller uppläst text Handikappsanpassat

Textning eller uppläst text

Parkering Textning eller uppläst text Hörslinga

Handikappsanpas

Studieförbundet Vuxenskolan Hörslinga

Hörslinga

Hörslinga

Parkering Handikappsanpassat Parkering Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Teckenspråkstol Parkering

Hörslinga

Hörslinga

Parkering

Handikappsanpas

35


STICKCAFÉ

LENA EINHORN

Per Nilsson 36

Anna Bergholtz Foto: Thomas Fredriksson

Foto: Helena Berzelius

Foto: Monica Malmberg

Foto: José Figueroa

HENRIK WALLNÄS

SÖLVESBORG

Måndag 6 mars 2017

Sölvesborgs bibliotek, Bokhallen 12.00 Fri entré till föredraget Lunch 100 kr Lunchbiljetter: Sölvesborgs bibliotek Förköp 1 feb - 27 feb

Kulturlunch med Per Nilsson Den flerfaldigt prisbelönte författaren Per Nilsson i samtal med unga läsare om sin bok ”Som hund som katt”. Samtalet fortsätter över lunch på Salvatores Trattoria (nära biblioteket). Arrangör: Kultur & Bibliotek Sölvesborg och Folkuniversitetet

Start vid Stadshuset Repslagaregatan 1, Sölvesborg 13.30 Fri entré, ingen föranmälan

Stadsvandring på arabiska Upptäck vår fina stad och stadens historia genom att gå en guidad stadsvandring. Denna gång med en arabisk tolk. Gratisbiljett hämtas på medborgarkontoret, först till kvarn!

Sölvesborgs bibliotek, Oktagonen 18.00 Fri entré Föranmälan Sölvesborgs bibliotek 1 feb - 3 mars

Berättarcafé - Follow the light För Berättarkraft har konstnären Sofia de la Fuente tillsammans med en grupp nyanlända gestaltat berättande i ett ljuskonstverk ute på stan i Sölvesborg. Hör de medverkandes berättelse om projektet. Arrangör: Kultur & Bibliotek Sölvesborg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Folkuniversitetet.

SÖLVESBORG

Tisdag 7 mars 2017

Sölvesborgs bibliotek, Oktagonen 18.00 Entré: 50 kr Biljetter: Sölvesborgs bibliotek Förköp: 1feb - 7 mars

Författarafton med Lena Einhorn Lena Einhorn har skrivit en hel rad fackböcker och romaner som älskats av såväl publik som kritiker. Nu är hon aktuell med ”Madeleine F”. Hör henne berätta om sitt skrivande. Arrangör: Kultur & Bibliotek Sölvesborg och Folkuniversitetet.

37


SÖLVESBORG

Onsdag 8 mars 2017

SÖLVESBORG

Onsdag 8 mars 2017

Filéhuset Västra Näs 13.00 - 16.00 Fri entré, kaffeservering

Textilt berättande - Flickor med stickor Öppet hus med stickcafé och utställning. I det textila berättandets långa tradition återkommer likartade former och figurer över hela världen. Arrangör: Västra Näs Byalag & Hamnförening och ABF.

Sölvesborgs bibliotek, Oktagonen 18.00 Fri entré Ingen föranmälan

Stadsvandring genom gamla Sölvesborg Sittande stadsvandring med Percy Perssons berättelser och bilder. Följ med från Östra Storgatan till Snapphaneeken. Arrangör: Sölvesborgs släktforskarförening och Kultur & Bibliotek Sölvesborg

Hamnboden Torsö 13.30 - 16.00 Fri entré, kaffeservering Vita Boden, Nogersund 14.00 - 16.00 Fri entré, kaffeservering Fiskemuséet Hällevik 14.00 - 16.00 Fri entré, kaffeservering

Textilt berättande - Stickcafé Öppet hus med stickcafé och utställning. I det textila berättandets långa tradition återkommer likartade former över hela världen. Arrangör: Torsö Hamnförening och ABF.

Vita boden, Nogersund 19.00 Entré 50 kr Inget förköp, kaffeservering

Textilt berättande - Stick och snack - Föredrag Gunvor Åsäng berättar om sin mor Hilma-Maria. Arrangör: Nogersunds hembygdsförening och NBV.

Textilt berättande - Kulturcafé Internationella kvinnodagen uppmärksammas med skaparglädje och berättarkraft – från dåtid till nutid. Det finns en historia bakom varje hantverk. Arrangör: Nogersunds hembygdsförening och NBV.

SÖLVESBORG

Torsdag 9 mars 2017

Vita boden, Nogersund 14.00 - 16.00 Fri entré, kaffeservering

Textilt berättande - Stick och snack Öppet hus med stickcafé och utställning. I det textila berättandets långa tradition återkommer likartade former och figurer över hela världen. Arrangör: Nogersunds hembygdsförening och NBV

Hälleviks bibliotek 16.00 Fri entré Föranmälan Sölvesborgs bibliotek 1 feb - 6 mars

Sagostund på svenska och arabiska Ålder: barn 3 – 6 år och deras vuxna Arrangör: Kultur & Bibliotek Sölvesborg och Soul of Humanity.

Vita huset Sölvesborg Järnvägsgatan 4 18.00 Entré: 100 kr inkl. Libanesisk tallrik, måltidsdryck och kaffe Biljetter: Sölvesborgs bibliotek Förköp 1 feb – 7 mars

Mitt liv - min resa Vill du höra verkliga berättelser från människor som flytt och söker sig till Sverige? Är du nyfiken på en spännande och smakrik matkultur? Arrangör: Soul of Humanity och Studieförbundet Vuxenskolan

38

Textilt berättande - Kulturcafé Öppet hus med stickcafé och utställning. I det textila berättandets långa tradition återkommer likartade former och figurer över hela världen. Arrangör: Hembygdsföreningen Facklan och Studieförbundet Vuxenskolan.

39


SÖLVESBORG

Fredag 10 mars 2017

SÖLVESBORG

Lördag 11 mars 2017

Sölvesborgs bibliotek, Bokhallen 12.00 Fri entré till föredraget, Lunch 100 kr Biljetter: Sölvesborgs bibliotek (lunchbiljett) Förköp 1 feb – 1 mars

Kulturlunch med Anna Bergholtz Hur är det att läsa med synnedsättning? Anna Bergholtz är författare och debattör som öppnar ögon och bryter normer. 24 år gammal förlorade hon synen. Samtalet fortsätter över lunch på Salvatores Trattoria (nära biblioteket). Arrangör: Kultur & Bibliotek Sölvesborg, Synskadades riksförbund och Folkuniversitetet

Sölvesborgs bibliotek, Bokhallen 12.00 Fri entré till föredraget Lunch 100 kr Lunchbiljetter: Sölvesborgs bibliotek Förköp 1 feb – 1 mars

Kulturlunch med Henrik Wallnäs Hör författaren Henrik Wallnäs berätta om sin Augustprisnominerande barnbok ”Åka buss” som utforskar barns upplevelser av flykt. Samtalet fortsätter över en lunch på Salvatores Trattoria (nära biblioteket). Arrangör: Kultur & Bibliotek Sölvesborg och Folkuniversitetet.

Sölvesborgs bibliotek, Bokhallen 16.00 Fri entré Föranmälan Sölvesborgs bibliotek 1 feb – 7 mars

Sagostund på svenska och arabiska Ålder: barn 3–6 år och deras vuxna Arrangör: Kultur & Bibliotek Sölvesborg och Soul of Humanity.

Sölvesborgs bibliotek, Bokhallen 14.00 Fri entré Föranmälan Sölvesborgs bibliotek 1 feb – 10 mars

Bokronden. Barnföreställning Bland böcker, hyllor, mysiga fåtöljer och skrivbordslampor utforskar två entusiastiskt dansande bibliotekarier biblioteket genom bokstäver, ord och dans. För barn från 6 år. Arrangör: Kultur & Bibliotek Sölvesborg.

Scala Bio 18.00 Entré 50 kr Biljetter: Sölvesborgs bibliotek Förköp 1 feb – 10 mars

Galendansaren Sven Kristersson gestaltar Galendansaren Birger Sjöberg som sjunger och berättar om skapandets och kärlekens lust och vånda. Arrangör: Kultur & Bibliotek Sölvesborg och Folkuniversitetet

40

41


Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Syntolkning

Teckenspråkstolkning

På väg. Utställning 1 4 mars - 18 mars Sölvesborgs bibliotek, Bokhallen Barn som flytt till Sverige berättar med teckningar om att vara på väg. Arrangör: Soul of Humanity och Kultur & Bibliotek Sölvesborg. Öppettider på www.solvesborg.se/biblioteket

KONTAKTUPPGIFTER

Konstutställning Båtar Av Attilla Forsman 4 mars - 18 mars Sölvesborgs bibliotek, Bokhallen Öppettider på: www.solvesborg.se /biblioteket

42

På väg. Utställning 2 6 mars - 24 mars Hälleviks bibliotek Barnen i Havelidens förskoleklass berättar med teckningar om att vara på väg. Arrangör: Havelidens skola och Kultur & Bibliotek Sölvesborg Öppettider på www.solvesborg.se/biblioteket

Teckenspråkstolkn

Syntolkning Parkering Textning eller uppläst text

Sölvesborgs bibliotek 0456-816852 www.solvesborg.se/biblioteket Folkuniversitetet. 0455-367870 www.folkuniversitetet.se/ Har-finns-vi/Karlskrona Kvinnojouren Embla www.kvinnojourenembla.se

Kvinnans roll i samhället 4 mars – 10 mars Sölvesborgs kvinnliga konstsällskap ställer ut genom konstnärliga uttryck för att uppmärksamma internationella kvinnodagen 2017. Arrangör: SKKS Stortorget 3 (f.d. Livlokalen) Öppettider på www.solvesborg.se/biblioteket

Textning eller uppläst text

Nogersunds hembygdsförening 0456-521 32, www.nogersund.se NBV Sydost 0455-308550 www.nbv.se/avdelningar/sydost Sölvesborgs släktforskarförening www.sbg-anor.se Byalaget Västra Näs. 073-8470195

Syntolkning

Studieförbundet Vuxenskolan 0456-122 00 www.sv.se/avdelningar/sv-blekinge/ Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning

Torsö hamnförening Anna-Lena: 0456-71360 Birgitta: 0730761953 Hembygdsföreningen Facklan 0737-490406 www.hallevik.se

Syntolkning

Teckenspråkstolkning

Syntolkning Syntolkning Parkering

Syntolkning

Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning

Hörslinga

Textning eller uppläst text

Syntolkning

Handikappsanpassat

Textning eller uppläst text Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning

TILLGÄNGLIGHET LOKALER Parkering

Syntolkning Parkering Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning

Hörslinga

Parkering

Teckenspråkst

Handikappsanpassa

Textning eller uppläst text Parkering Textning eller uppläst text TextningTeckenspråkstolkning eller uppläst text Syntolkning

Syntolkning

Fiskemuséet Hällevik Parkering

Syntolkning Parkering Parkering TextningTeckenspråkstolkning eller uppläst text

Handikappsanpassat Syntolkning

Hörslinga Textning eller uppläst text

Parkering Teckenspråkst

Sölvesborgs bibliotek Teckenspråkstolkning Syntolkning Handikappsanpassat Parkering Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Hörslinga

Hörslinga

Handikappsanpassat

Syntolkning

Teckenspråkstolkning Syntolkning Handikappsanpassat Handikappsanpassat Parkering Handikappsanpassat Syntolkning

Hörslinga Teckenspråkstolkning Parkering Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning Handikappsanpassat

Syntolkning

Parkering Textning eller uppläst text

Syntolkning

Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning Parkering

Teckenspråkstolkning

Textning eller uppläst text Handikappsanpassat

Hörslinga

Teckenspråkstolkning Parkering

Parkering Textning eller uppläst text

Textning eller uppläst text

Handikappsanpassat Syntolkning

Hörslinga

Textning eller uppläst text

Handikappsanpassat

Hörslinga

Parkering Teckenspråkst

Teckenspråkstolkning Syntolkning

Parkering Textning eller uppläst Hörslinga text

Handikappsanp

Teckenspråkstolkning

Syntolkning

Parkering

Handikappsanpassat Parkering

Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat

Hörslinga

TeckenspråkstolkningTextning eller uppläst text

Textning eller uppläst text

Parkering

Teckenspråksto

Handikappsanpassat Handikappsanpassat Parkering Textning eller uppläst text

Hamnboden Torsö

Handikappsanpassat

Textning eller uppläst Hörslinga text

Vita huset

Parkering Textning eller uppläst text

Parkering

Handikappsanpassat Syntolkning

Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning

Ramp finns.

Handikappsanp Syntolkning

Parkering Textning eller uppläst text

Hörslinga

Filéhuset Västra Näs

Handikappsanpassat

Parkering Textning eller upplästHörslinga text Teckenspråkstolkning

Handikappsanpassat

Syntolkning

Teckenspråkstolkning

Teckenspråks Parkering

Teckenspråkstolkning

Parkering Teckenspråkstolkning

Parkering

Textning eller upplästHörslinga text

”Livlokalen” vid torget

Syntolkning

Syntolkning

Handikappsanpassat Syntolkning

Parkering Textning eller uppläst text Handikappsanpassat Syntolkning

Hälleviks bibliotek

Handikappsanpassat

Handikappsanpa Syntolkning

Scala bio Textning eller uppläst text Hörslinga

Ljudslinga i Oktagonen, mikrofonförstärkning i Bokhallen

Parkering

ABF Blekinge 0454-41335 www.blekinge.abf.se

Vita boden, Nogersund

Mikrofon och högtalare finns.

Synskadades riksförbund 0455-122 54 Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg www.biblioteksutveckling.se

Syntolkning

Hörslinga

Handikappsanp

Parkering Textning eller uppläst text

Salvatores Trattoria

Handikappsanpassat

Hörslinga

Hörslinga

Parkering

Handikappsanpassat Parkering

Ramp finns.

Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Hörslinga

Hörslinga

Parkering

Handikappsanpa

43


Linda Fagerström

Inspirationskväll med

Lars Walldov 9 mars • kl: 19.00

UTSTÄLLNING MOUSTAFA JANO 1 mars - 15 mars Moustafa Jano flydde från Syrien och var nära att dö under flykten över Medelhavet. Nu skapar han fotokonst för att få folk att förstå det som sker i hemlandet. Arrangör: Bromölla kultur och ABF. Kulturpunkten. Fri entré

44

BROMÖLLA

Tisdag 7 mars 2017

Kulturpunkten 18.30 Fri entré

I museets dolda vrår. Kvinnliga konstnärer på svenska konstmuseer. Statliga och kommunala konstsamlingar har stor övervikt av manliga konstnärer. Hur blev det så? Vilken betydelse har det för vår bild av konsthistorien? Föreläsning med Linda Fagerström. Arrangör: Bromölla kultur och Folkuniversitetet

BROMÖLLA

Onsdag 8 mars 2017

Kulturpunkten 14.30 Fika 20 kr

Bokcafé På internationella kvinnodagen pratar vi om böcker och tipsar varandra om bra läsning på temat kvinnor på väg. Arrangör: Bromölla kultur.

BROMÖLLA

Torsdag 9 mars 2017

Kulturpunkten 19.00 - 20.30 Fri entré

Inför - Jag blir nog aldrig bjuden dit igen. Inspirationskväll med Lars Walldov Karl Gerhard och den svenska revytraditionen från Ernst Rolf till Hasse & Tage. Lars Walldov berättar om Karl Gerhards stora betydelse och inflytande inom vår underhållningshistoria. Arrangör: Bromölla Musikoch teaterförening, Malmö opera och ABF.

BROMÖLLA

Fredag 10 mars 2017

Kulturpunkten 10.00 Fri entré

Sagostund Vi läser sagor om att vara på väg. Arrangör: Bromölla kultur. Ålder: 0-6 år

45


gr o b s e v l

BROMÖLLA

Söndag 12 mars 2017

Kulturpunkten 14.00 Fri entré

Krumlelurteater Resor över vatten En musikföreställning om alla som har väntat länge, som fått lämna allt bakom sig, om att komma fram. På vågor och vatten, längtan och flykt. Från 3 år. Arrangör: Bromölla kultur och ABF

Syntolkning

Syntolkning

Syntolkning

Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning

Teckenspråkstolkning

KONTAKTUPPGIFTER

BROMÖLLA

Kulturpunkten 0456-822222, www.bromolla.se

Kulturpunkten

ABF www.abfskanenordost.se 044-100340

Parkering

Handikappsanpassat

Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning Syntolkning

Textning eller uppläst text Textning eller uppläst text

Teckenspråkstolkning

Parkering

Parkering Textning eller uppläst text

Handikappsanpassat Parkering Handikappsanpassat

Syntolkning

Hörslinga

Hörslinga

Hörslinga

Textning eller uppläst text Textning eller uppläst text

Parkering Textning eller uppläst text

Handikappsanpassat Parkering Handikappsanpassat

Handikappsanpassat

Bromölla Musik- och teaterförening www.bromolla.riksteatern.se 0703-823808 Folkuniversitetet 044-207640 www.folkuniversitetet.se

46

47


Med reservation för eventuella ändringar.

SÖLVESBORG – av naturliga skäl –

Karlskrona • Ronneby KNOESTER & CO 16-0023

Sölvesborg • Bromölla

www.berattarkraft.org www.facebook.com/berattarkraft

Profile for Camilla Carnmo

Berättarkraft2017  

Berättarkraft2017  

Advertisement